Sessió informativa dels Màsters d'Enginyeria Informàtica i Programari Lliure de la UOC

R
Sessió informativa Màster Universitari d’Enginyeria Informàtica Màster Universitari de Programari Lliure  Barcelona, 20 de Juny de 2011 Robert Clarisó Director MU d’Enginyeria Informàtica Carles Garrigues Director MU de Programari Lliure Marta Borràs Administradora d’Estudis Montse Ricart Tècnica de Gestió Acadèmica [ http://slidesha.re/kNjDaj ]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els EIMT en xifres http://eimt.uoc.edu http://www.facebook.com/eimtuoc
Graus Portafoli docent oficial Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Tecnologies de Telecomunicació Màster en Enginyeria de Telecomunicació Màster en Enginyeria Informàtica Grau en Multimèdia Màster en Aplicacions Multimèdia Màsters oficials Títols propis Postgraus i especialitzacions Màster en Programari Lliure Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions* * Pendent d’aprovació per ANECA. Oferta pròpia
Oferta de postgrau propi Direcció i Gestió de les TIC Business Intelligence Bioinformàtica i Bioestadística Enginyeria del software http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion Videojocs Sistemes d’informació geogràfica TIC SECTORIAL SISTEMES D’INFORMACIÓ A L’EMPRESA Microsoft .NET CISCO networking technologies Seguretat TIC Aplicacions Multimèdia OFERTA ASSOCIADA A MÀSTERS OFICIALS TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS Interacció persona-ordinador Programari Lliure
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Model educatiu Aula Fòrums Debats Biblioteca Materials Software Laboratoris Disseny acadèmic i coordinació Prof. responsable d’assignatura Director de Programa Director Estudis Gestió Tècnics de gestió acadèmica Administradora d’estudis
Requisits ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Accés a un Màster Universitari Font: Article 16, RD 1393/2007 (BOE) + Normativa UOC
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Presentació
Competències Font: Annex 1, Resolució 12977/2009 (BOE)
Direcció i Gestió Projectes Direcció i Gestió Equips Organitzacions TIC
Tecnologies Informàtiques Tecnologies Informàtiques Aplicacions mòbils Computació d’altes prestacions Streaming de continguts Metodologies àgils Peer-to-peer Usabilitat Sistemes intel·ligents Seguretat Simulació
Pla d’Estudis Gestió Avançada de Projectes TIC Direcció Estratègica de SI/TI Enginyeria de la Usabilitat Téc. Avançades d’Enginyeria del SW Plataformes de Publicació i Distribució Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació Tecnologia i Desenvolupament en Dispositius Mòbils Computació d’Altes Prestacions Simulació Intel·ligència Artificial Avançada Sistemes Distribuïts a Gran Escala Treball Final de Màster DIRECCIÓ I GESTIÓ TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES TFM 12 ECTS 54 ECTS 12 ECTS
Complements de formació Disseny i Programació OO Gestió de projectes Enginyeria del Programari Disseny de bases de dades Interacció persona-ordinador Intel·ligència artificial Sistemes operatius Xarxes i aplicacions Internet Administració de xarxes i SO Sistemes distribuïts Estructura de computadors Estadística Enginyeria de Telecomunicació Enginyeria Informàtica 36 ECTS Altres especialitats (Grau / ETT / 2n cicle) 30 ECTS Especialitat Telemàtica (Grau / ETT / 2n cicle) 54 ECTS Multimèdia (Grau) 66 ECTS Enginyeria i Arquitectura, Matemàtiques, Física, Estadística 12 ECTS ETIG / ETIS / Diplomatura 0 ECTS Grau / 2n cicle / Llicenciatura Complements Titulació d’origen
Desplegament assignatures Gestió Avançada de Projectes TIC Direcció Estratègica de SI/TI Enginyeria de la Usabilitat Tècniques Avançades d’Enginyeria del SW Plataformes de Publicació i Distribució Sistemes de Gestió de Segureta de la Informació Tecnologia i Desenvolupament en Dispositius Mòbils Computació d’Altes Prestacions Simulació Intel·ligència Artificial Avançada Sistemes Distribuïts a Gran Escala Treball Final de Màster SETEMBRE 2011 FEBRER 2012 SETEMBRE 2012 FEBRER 2013
Desplegament previst CFs SETEMBRE 2011 FEBRER 2012 SETEMBRE 2012 Disseny i Programació OO Gestió de projectes Enginyeria del Programari Disseny de bases de dades Interacció persona-ordinador Intel·ligència artificial Sistemes operatius Xarxes i aplicacions Internet Administració de xarxes i SO Sistemes distribuïts Estructura de computadors Estadística
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sortides professionals
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Presentació
Competències
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sortides professionals Exemples de rols professionals El Màster reforça el component de Programari Lliure de tots aquests rols professionals
[object Object],[object Object],Sortides professionals
[object Object],[object Object],Internet Information Server Sortides professionals
Pla d'estudis Introducció al Programari Lliure Administració GNU/LInux Conceptes avançats desenv. PL Enginyeria del PL PFM Recerca OBLIGATÒRIES OPTATIVES PFM 15 ECTS 20 ECTS 25 ECTS PFM professionalitzador Admin avançada GNU/Linux Implantació sistemes Prog Lliure Xarxes obertes Desenv. de programari Desenv. aplicacions web Utilitats i eines Aspectes econòmics Sistemes distribuïts Seguretat en xarxes Bases de dades Aspectes legals i d'explotació El PL en el sector públic
Oferta d'assignatures de cada semestre: Semestralització Semestres de tardor (setembre-febrer): Semestres de primavera (març-juliol): Totes les obligatòries Totes les obligatòries Xarxes obertes Sistemes distribuïts Aspectes avançats de seguretat en xarxes Desenvolupament d’aplicacions web Bases de dades Desenvolupament de programari Conceptes avançats en desenvolupament de programari Enginyeria del programari en entorns del programari lliure Utilitats i eines de programari lliure Aspectes legals i d’explotació del programari lliure Economia i models de negoci del programari lliure El programari lliure al sector públic
Projecte Final de Màster 15 crèdits ECTS corresponen al Projecte Final de Màster ,[object Object],[object Object],El Projecte d'aplicació professional inclou Pràctiques Externes: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Benvinguts a la UOC!
 
 
 
 
Torn obert de preguntes Més informació http://eimt.uoc.edu http://www.facebook.com/eimtuoc Campus Virtual UOC (tutor i Secretaria)
 
Recomanacions de matrícula
Complements de formació (detall) No es necessiten complements. Eng. Informàtica (Grau / Eng. Superior) Eng. de Telecomunicació: Altres especialitats (Grau / ITT / 2º cicle) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],- Sistemes operatius - Intel·ligència artificial - Sistemes distribuïts - Administració de xarxes i SO - Xarxes i aplicacions Internet - Estructura de computadores Eng. de Telecomunicació: Espec. Telemàtica (Grau / ITT / 2n cicle) Eng. Informàtica (Eng. Tècnic / Diplomat) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],- Disseny de bases de dades - Enginyeria del programari - Disseny i programació OO - Interacció persona-ordinador - Gestió de projectes Multimèdia (Grau) - Disseny de bases de dades - Enginyeria del programari - Disseny i programació OO - Interacció persona-ordinador - Gestió de projectes Enginyeria i Arquitectura, Matemàtiques, Física, Estadística - Sistemes distribuïts - Intel·ligència artificial Complements Titulació d’origen
Complements de formació (detall) Ingeniería del software en entornos de software libre Conceptos avanzados en desarrollo de software Desarrollo de software Fundamentos de programación Itinerario de desarrollo Aspectos avanzados de seguridad en redes Sistemas distribuidos en entornos de software libre Redes abiertas Fundamentos de programación Estructura de redes de computadores Itinerario de redes Sistema operativo GNU/Linux básico Administración avanzada sistemas GNU/Linux Fundamentos de programación Administración sistemas GNU/Linux Complementos de formación Asignaturas del MUSL
Másters oficials vs Títols propis Cada universitat ANECA Aprovació i avaluació 10-20 ECTS 30 ECTS 60 ECTS 60-120 ECTS Crèdits No Si Si Si Treball Final Àmbit molt específic Tecnologies concretes (.NET) Certificacions professionals (CCNA) Homologació Accés al doctorat i professions regulades Avantatges Professional Professional / Recerca Orientació Especialització Postgrau Màster Màster Universitari Denominació Títol propi Títol oficial
1 of 38

Recommended

Informació Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica UOC by
Informació Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica UOCInformació Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica UOC
Informació Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica UOCrclariso
634 views19 slides
Sessió informativa 27 gener 2015 Grau en Enginyeria informàtica, Grau en Mul... by
Sessió informativa 27 gener 2015 Grau en Enginyeria informàtica, Grau en Mul...Sessió informativa 27 gener 2015 Grau en Enginyeria informàtica, Grau en Mul...
Sessió informativa 27 gener 2015 Grau en Enginyeria informàtica, Grau en Mul...UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
438 views20 slides
Informàtica 4t:Presentació by
Informàtica 4t:PresentacióInformàtica 4t:Presentació
Informàtica 4t:PresentacióRomà Mendoza
318 views8 slides
MInformatica_UOC by
MInformatica_UOCMInformatica_UOC
MInformatica_UOChrifa
218 views41 slides
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre) by
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
87 views13 slides
Masters universitaris en informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Univ... by
Masters universitaris en informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Univ...Masters universitaris en informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Univ...
Masters universitaris en informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Univ...UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
450 views28 slides

More Related Content

Similar to Sessió informativa dels Màsters d'Enginyeria Informàtica i Programari Lliure de la UOC

Sesión Informativa Grados Universitarios. Facultad de Informática, Multimedi... by
Sesión Informativa Grados Universitarios. Facultad de Informática, Multimedi...Sesión Informativa Grados Universitarios. Facultad de Informática, Multimedi...
Sesión Informativa Grados Universitarios. Facultad de Informática, Multimedi...UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
579 views21 slides
Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico by
Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico
Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico Manel González
324 views27 slides
Administració de sistemes informàtics en xarxa by
Administració de sistemes informàtics en xarxaAdministració de sistemes informàtics en xarxa
Administració de sistemes informàtics en xarxampellise
174 views7 slides
sistmas informaticos by
sistmas informaticossistmas informaticos
sistmas informaticospacorro
214 views23 slides
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de Futur by
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de FuturOferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de Futur
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de FuturTICAnoia
992 views15 slides

Similar to Sessió informativa dels Màsters d'Enginyeria Informàtica i Programari Lliure de la UOC(20)

Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico by Manel González
Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico
Gimbernat formació - Ciclos Formativos ámbito informatico
Manel González324 views
Administració de sistemes informàtics en xarxa by mpellise
Administració de sistemes informàtics en xarxaAdministració de sistemes informàtics en xarxa
Administració de sistemes informàtics en xarxa
mpellise174 views
sistmas informaticos by pacorro
sistmas informaticossistmas informaticos
sistmas informaticos
pacorro214 views
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de Futur by TICAnoia
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de FuturOferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de Futur
Oferta formació professional - Informatica i comunicacions Professions de Futur
TICAnoia992 views
Enginyeria de telecomunicació by mpellise
Enginyeria de telecomunicacióEnginyeria de telecomunicació
Enginyeria de telecomunicació
mpellise156 views
Presentacio Emili Esi by javicrazy
Presentacio Emili EsiPresentacio Emili Esi
Presentacio Emili Esi
javicrazy139 views
Projecte Campus by stsiweb
Projecte CampusProjecte Campus
Projecte Campus
stsiweb406 views
Visions Professionals Programari Lliure by Carles Mateu
Visions Professionals Programari LliureVisions Professionals Programari Lliure
Visions Professionals Programari Lliure
Carles Mateu323 views
somUPC: Integració de les intranets de la UPC by inLabFIB
somUPC: Integració de les intranets de la UPCsomUPC: Integració de les intranets de la UPC
somUPC: Integració de les intranets de la UPC
inLabFIB912 views
El programari lliure a la Generalitat de Catalunya by frambla
El programari lliure a la Generalitat de CatalunyaEl programari lliure a la Generalitat de Catalunya
El programari lliure a la Generalitat de Catalunya
frambla349 views
Màster Enginyeria Programari Lliure by Carles Mateu
Màster Enginyeria Programari LliureMàster Enginyeria Programari Lliure
Màster Enginyeria Programari Lliure
Carles Mateu411 views

More from rclariso

Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020] by
Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]
Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]rclariso
392 views14 slides
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verification by
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded VerificationTowards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verification
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verificationrclariso
1.2K views33 slides
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOC by
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOCInformación Máster Universitario de Ingeniería Informática UOC
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOCrclariso
968 views19 slides
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOC by
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOCMáster Universitario en Ingeniería Informática de la UOC
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOCrclariso
1.3K views28 slides
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOC by
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOCOrientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOC
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOCrclariso
3.9K views19 slides
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC by
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOCMásters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOCrclariso
802 views73 slides

More from rclariso(6)

Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020] by rclariso
Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]
Participation Inequality and the 90-9-1 Principle in Open Source [OpenSym'2020]
rclariso392 views
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verification by rclariso
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded VerificationTowards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verification
Towards Domain Refinement for UML/OCL Bounded Verification
rclariso1.2K views
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOC by rclariso
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOCInformación Máster Universitario de Ingeniería Informática UOC
Información Máster Universitario de Ingeniería Informática UOC
rclariso968 views
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOC by rclariso
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOCMáster Universitario en Ingeniería Informática de la UOC
Máster Universitario en Ingeniería Informática de la UOC
rclariso1.3K views
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOC by rclariso
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOCOrientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOC
Orientaciones Generales para el Trabajo Final en la UOC
rclariso3.9K views
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC by rclariso
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOCMásters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC
Másters en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC
rclariso802 views

Sessió informativa dels Màsters d'Enginyeria Informàtica i Programari Lliure de la UOC

 • 1. Sessió informativa Màster Universitari d’Enginyeria Informàtica Màster Universitari de Programari Lliure Barcelona, 20 de Juny de 2011 Robert Clarisó Director MU d’Enginyeria Informàtica Carles Garrigues Director MU de Programari Lliure Marta Borràs Administradora d’Estudis Montse Ricart Tècnica de Gestió Acadèmica [ http://slidesha.re/kNjDaj ]
 • 2.
 • 3.
 • 4. Graus Portafoli docent oficial Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Tecnologies de Telecomunicació Màster en Enginyeria de Telecomunicació Màster en Enginyeria Informàtica Grau en Multimèdia Màster en Aplicacions Multimèdia Màsters oficials Títols propis Postgraus i especialitzacions Màster en Programari Lliure Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions* * Pendent d’aprovació per ANECA. Oferta pròpia
 • 5. Oferta de postgrau propi Direcció i Gestió de les TIC Business Intelligence Bioinformàtica i Bioestadística Enginyeria del software http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunicacion Videojocs Sistemes d’informació geogràfica TIC SECTORIAL SISTEMES D’INFORMACIÓ A L’EMPRESA Microsoft .NET CISCO networking technologies Seguretat TIC Aplicacions Multimèdia OFERTA ASSOCIADA A MÀSTERS OFICIALS TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS Interacció persona-ordinador Programari Lliure
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Competències Font: Annex 1, Resolució 12977/2009 (BOE)
 • 11. Direcció i Gestió Projectes Direcció i Gestió Equips Organitzacions TIC
 • 12. Tecnologies Informàtiques Tecnologies Informàtiques Aplicacions mòbils Computació d’altes prestacions Streaming de continguts Metodologies àgils Peer-to-peer Usabilitat Sistemes intel·ligents Seguretat Simulació
 • 13. Pla d’Estudis Gestió Avançada de Projectes TIC Direcció Estratègica de SI/TI Enginyeria de la Usabilitat Téc. Avançades d’Enginyeria del SW Plataformes de Publicació i Distribució Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació Tecnologia i Desenvolupament en Dispositius Mòbils Computació d’Altes Prestacions Simulació Intel·ligència Artificial Avançada Sistemes Distribuïts a Gran Escala Treball Final de Màster DIRECCIÓ I GESTIÓ TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES TFM 12 ECTS 54 ECTS 12 ECTS
 • 14. Complements de formació Disseny i Programació OO Gestió de projectes Enginyeria del Programari Disseny de bases de dades Interacció persona-ordinador Intel·ligència artificial Sistemes operatius Xarxes i aplicacions Internet Administració de xarxes i SO Sistemes distribuïts Estructura de computadors Estadística Enginyeria de Telecomunicació Enginyeria Informàtica 36 ECTS Altres especialitats (Grau / ETT / 2n cicle) 30 ECTS Especialitat Telemàtica (Grau / ETT / 2n cicle) 54 ECTS Multimèdia (Grau) 66 ECTS Enginyeria i Arquitectura, Matemàtiques, Física, Estadística 12 ECTS ETIG / ETIS / Diplomatura 0 ECTS Grau / 2n cicle / Llicenciatura Complements Titulació d’origen
 • 15. Desplegament assignatures Gestió Avançada de Projectes TIC Direcció Estratègica de SI/TI Enginyeria de la Usabilitat Tècniques Avançades d’Enginyeria del SW Plataformes de Publicació i Distribució Sistemes de Gestió de Segureta de la Informació Tecnologia i Desenvolupament en Dispositius Mòbils Computació d’Altes Prestacions Simulació Intel·ligència Artificial Avançada Sistemes Distribuïts a Gran Escala Treball Final de Màster SETEMBRE 2011 FEBRER 2012 SETEMBRE 2012 FEBRER 2013
 • 16. Desplegament previst CFs SETEMBRE 2011 FEBRER 2012 SETEMBRE 2012 Disseny i Programació OO Gestió de projectes Enginyeria del Programari Disseny de bases de dades Interacció persona-ordinador Intel·ligència artificial Sistemes operatius Xarxes i aplicacions Internet Administració de xarxes i SO Sistemes distribuïts Estructura de computadors Estadística
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. Pla d'estudis Introducció al Programari Lliure Administració GNU/LInux Conceptes avançats desenv. PL Enginyeria del PL PFM Recerca OBLIGATÒRIES OPTATIVES PFM 15 ECTS 20 ECTS 25 ECTS PFM professionalitzador Admin avançada GNU/Linux Implantació sistemes Prog Lliure Xarxes obertes Desenv. de programari Desenv. aplicacions web Utilitats i eines Aspectes econòmics Sistemes distribuïts Seguretat en xarxes Bases de dades Aspectes legals i d'explotació El PL en el sector públic
 • 25. Oferta d'assignatures de cada semestre: Semestralització Semestres de tardor (setembre-febrer): Semestres de primavera (març-juliol): Totes les obligatòries Totes les obligatòries Xarxes obertes Sistemes distribuïts Aspectes avançats de seguretat en xarxes Desenvolupament d’aplicacions web Bases de dades Desenvolupament de programari Conceptes avançats en desenvolupament de programari Enginyeria del programari en entorns del programari lliure Utilitats i eines de programari lliure Aspectes legals i d’explotació del programari lliure Economia i models de negoci del programari lliure El programari lliure al sector públic
 • 26.
 • 27.
 • 29.  
 • 30.  
 • 31.  
 • 32.  
 • 33. Torn obert de preguntes Més informació http://eimt.uoc.edu http://www.facebook.com/eimtuoc Campus Virtual UOC (tutor i Secretaria)
 • 34.  
 • 36.
 • 37. Complements de formació (detall) Ingeniería del software en entornos de software libre Conceptos avanzados en desarrollo de software Desarrollo de software Fundamentos de programación Itinerario de desarrollo Aspectos avanzados de seguridad en redes Sistemas distribuidos en entornos de software libre Redes abiertas Fundamentos de programación Estructura de redes de computadores Itinerario de redes Sistema operativo GNU/Linux básico Administración avanzada sistemas GNU/Linux Fundamentos de programación Administración sistemas GNU/Linux Complementos de formación Asignaturas del MUSL
 • 38. Másters oficials vs Títols propis Cada universitat ANECA Aprovació i avaluació 10-20 ECTS 30 ECTS 60 ECTS 60-120 ECTS Crèdits No Si Si Si Treball Final Àmbit molt específic Tecnologies concretes (.NET) Certificacions professionals (CCNA) Homologació Accés al doctorat i professions regulades Avantatges Professional Professional / Recerca Orientació Especialització Postgrau Màster Màster Universitari Denominació Títol propi Títol oficial