Robert Clarisó Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Orientacions Generals per al Treball Fin...
Avís important Les indicacions d’aquesta presentació són generals . Algunes àrees concretes realitzen petites variacions ...
<ul><li>Introducció al Treball Final </li></ul><ul><li>Recursos disponibles </li></ul><ul><li>Avaluació i Resultats del Tr...
<ul><li>Assignatura obligatòria de </li></ul><ul><ul><li>Enginyeries Tècniques (TFC) 7’5 Cr </li></ul></ul><ul><ul><li>En...
Recursos per al Treball Final
Material –Treball Final de Carrera
Exemples de Treballs
Base de dades Gartner
Planificació de l’assignatura Avaluació Continuada Tribunal Lliurament final Qualificació Producte Memòria Presentació
Planificació de l’assignatura Avaluació Continuada Tribunal PAC1 Pla de Treball PAC2 PAC3 Lliurament final Qualificació O...
Avaluació del Treball Final Avaluació Continuada Tribunal Lliurament Final <ul><li>Treball continuat </li></ul><ul><li>I...
<ul><li>Resultat del projecte </li></ul><ul><li>El tipus de producte pot variar segons l’àrea </li></ul><ul><ul><li>Aplic...
<ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Recollir, en un document estructurat i autocontingut, els aspectes més rellevant...
<ul><li>1. Portada: títol, estudiant, titulació, consultor, data. </li></ul><ul><li>2. Dedicatòria i agraïments (opcionalm...
<ul><li>Dos models de presentacions </li></ul><ul><ul><li>a) Presentació amb diapositives (PPT, Impress, PDF, ...) </li></...
<ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Sintetitzar el treball realitzat al llarg del semestre </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>Format </li></ul><ul><ul><li>Durada màxima: 20 minuts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús d’un programa de captura de l’...
<ul><li>Actitud </li></ul><ul><ul><li>Gaudiu del vostre projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigueu proactius en la cerca d...
<ul><li>Relació amb el consultor </li></ul><ul><ul><li>Contacteu-hi periòdicament per informar-lo de l’estat del vostre pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orientacions generals per al Treball Final a la UOC

4,106 views

Published on

Orientacions generals per la realització del treball / projecte final de carrera als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

Published in: Education
 • Be the first to comment

Orientacions generals per al Treball Final a la UOC

 1. 1. Robert Clarisó Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Orientacions Generals per al Treball Final
 2. 2. Avís important Les indicacions d’aquesta presentació són generals . Algunes àrees concretes realitzen petites variacions sobre aquest model general. En cas de dubte, feu cas del que diu el consultor i el Pla Docent de la vostra àrea!
 3. 3. <ul><li>Introducció al Treball Final </li></ul><ul><li>Recursos disponibles </li></ul><ul><li>Avaluació i Resultats del Treball Final </li></ul><ul><li>Consells per la realització del Treball </li></ul>Guió de la xerrada
 4. 4. <ul><li>Assignatura obligatòria de </li></ul><ul><ul><li>Enginyeries Tècniques (TFC) 7’5 Cr </li></ul></ul><ul><ul><li>Enginyeria Superior (PFC) 9 Cr </li></ul></ul><ul><ul><li>Graus (TFG) 12 ECTS </li></ul></ul><ul><li>Durada: 1 semestre </li></ul><ul><li>Organització: </li></ul><ul><ul><li>Treball individual de naturalesa professional i/o científica que posa en joc una part rellevant de les competències assolides en el títol </li></ul></ul><ul><ul><li>Supervisió d’un consultor (director del treball) </li></ul></ul>Què és el Treball Final?
 5. 5. Recursos per al Treball Final
 6. 6. Material –Treball Final de Carrera
 7. 7. Exemples de Treballs
 8. 8. Base de dades Gartner
 9. 9. Planificació de l’assignatura Avaluació Continuada Tribunal Lliurament final Qualificació Producte Memòria Presentació
 10. 10. Planificació de l’assignatura Avaluació Continuada Tribunal PAC1 Pla de Treball PAC2 PAC3 Lliurament final Qualificació Objectius, tasques i planificació Lliurament parcial Seguiment planificació Lliurament parcial Seguiment planificació Producte Memòria Presentació
 11. 11. Avaluació del Treball Final Avaluació Continuada Tribunal Lliurament Final <ul><li>Treball continuat </li></ul><ul><li>Iniciativa </li></ul><ul><li>Seguiment de la temporització </li></ul><ul><li>Respostes a les preguntes </li></ul><ul><li>Correcció i claredat </li></ul>Producte Memòria Presentació PAC1 PACs 2 i 3 <ul><li>Concreció d’objectius </li></ul><ul><li>Planificació </li></ul><ul><li>Síntesi del treball </li></ul><ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Qualitat del Contingut </li></ul><ul><li>Estructura i redacció </li></ul><ul><li>Referències i bibliografia </li></ul><ul><li>Assoliment d’objectius </li></ul><ul><li>Dificultat </li></ul>* Aquesta llista de criteris no és exhaustiva. *
 12. 12. <ul><li>Resultat del projecte </li></ul><ul><li>El tipus de producte pot variar segons l’àrea </li></ul><ul><ul><li>Aplicació informàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny d’una xarxa / infrastructura </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi d’un problema concret </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Grau d’assoliment dels objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequació de la solució proposada: planificació, plantejament general, tecnologies utilitzades, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Complexitat del producte </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres aportacions destacables: documentació, usabilitat del producte, portabilitat, ... </li></ul></ul>Producte
 13. 13. <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Recollir, en un document estructurat i autocontingut, els aspectes més rellevants del projecte </li></ul></ul><ul><li>Format </li></ul><ul><ul><li>Màxim de 60 pàgines (TFC) – 90 pàgines (PFC/TFG) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuidar aspectes formals: redacció, estructura, presentació, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Referenciar totes les fonts utilitzades </li></ul></ul><ul><li>Més informació </li></ul><ul><ul><li>Mòduls 2 i 3 Material web – Redactar i presentar textos </li></ul></ul><ul><ul><li>Exemples de projectes a Biblioteca </li></ul></ul>Memòria del Treball (1)
 14. 14. <ul><li>1. Portada: títol, estudiant, titulació, consultor, data. </li></ul><ul><li>2. Dedicatòria i agraïments (opcionalment). </li></ul><ul><li>3. Resum d’unes 250 paraules. Paraules clau. Nom de l’àrea de TFC. </li></ul><ul><li>4. Índex de continguts i índex de figures. </li></ul><ul><li>5. Cos de la memòria, dividit en capítols. </li></ul><ul><ul><li>5.1. Capítol 1, Introducció. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.1. Justificació del TFC i context: punt de partida i aportació del TFC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.2. Objectius del TFC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.3. Enfocament i mètode seguit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.4. Planificació del projecte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.5. Productes obtinguts. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5.2. La resta de capítols, estructurats segons el tipus de projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3. Valoració econòmica, si s’escau al tipus de projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.4. Conclusions i línies de futur . </li></ul></ul><ul><li>6. Glossari. </li></ul><ul><li>7. Bibliografia. </li></ul><ul><li>8. Annexos. </li></ul>Memòria del Treball (2) Mida màxima: 60 / 90 pàgs
 15. 15. <ul><li>Dos models de presentacions </li></ul><ul><ul><li>a) Presentació amb diapositives (PPT, Impress, PDF, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Presentació en vídeo (diapositives + veu) </li></ul></ul><ul><li>El model a utilitzar depèn de l’àrea </li></ul><ul><li>El vostre consultor us informarà del model aplicat a la vostra àrea </li></ul>Presentació Virtual (1)
 16. 16. <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Sintetitzar el treball realitzat al llarg del semestre </li></ul></ul><ul><ul><li>Incloure aspectes com: objectius, planificació, desenvolupament del treball, resultats, conclusions </li></ul></ul><ul><li>Format </li></ul><ul><ul><li>Màxim de 20 transparències </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense animacions! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de ser sintètica i autocontinguda </li></ul></ul><ul><ul><li>No és una demo! No és una memòria! </li></ul></ul><ul><li>Més informació </li></ul><ul><ul><li>Mòdul 3 Material web – Elaboració de presentacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Exemples de projectes a Biblioteca </li></ul></ul>Presentació Virtual (2)
 17. 17. <ul><li>Format </li></ul><ul><ul><li>Durada màxima: 20 minuts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús d’un programa de captura de l’escriptori + veu </li></ul></ul><ul><li>Més informació </li></ul><ul><ul><li>Mòdul 3 Material web – Elaboració de presentacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai – El blog del TFC (Present@) </li></ul></ul>Presentació Virtual (3) <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Ídem que presentacions en diapositiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació oral del projecte! </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Actitud </li></ul><ul><ul><li>Gaudiu del vostre projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigueu proactius en la cerca d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball constant: el temps passa volant! </li></ul></ul><ul><li>Estratègies de treball </li></ul><ul><ul><li>Seguiu l’avaluació continuada </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigueu fidels a la planificació proposada (PAC1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Avanceu part de la memòria a cada lliurament </li></ul></ul><ul><ul><li>Reserveu temps per tancar la memòria i preparar la presentació! </li></ul></ul>Consells (1/2)
 19. 19. <ul><li>Relació amb el consultor </li></ul><ul><ul><li>Contacteu-hi periòdicament per informar-lo de l’estat del vostre projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Feu cas de les seves indicacions i especialment del retorn de les PAC </li></ul></ul><ul><li>Qualitat </li></ul><ul><ul><li>Cuideu aspectes formals: presentació, estructura del document, correcció lingüística, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Referencieu apropiadament totes les fonts que utilitzeu en el vostre treball </li></ul></ul><ul><ul><li>No deixeu aquests detalls pel lliurament final! </li></ul></ul>Consells (2/2)

×