Open Vlacc opleidingen Aleph

1,751 views

Published on

Aleph openvlacc vlacc marc21

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Open Vlacc opleidingen Aleph

 1. 1. Catalogiseren in Aleph GCAT
 2. 2. Programma GCAT <ul><li>Herhaling BCAT </li></ul><ul><li>Aleph-functies gevorderden </li></ul><ul><li>Bibliografische types & templates </li></ul><ul><li>Regelgeving per veld </li></ul><ul><li>Invoerwerkwijze bibliografische types </li></ul><ul><ul><li>monografie </li></ul></ul><ul><ul><li>serieel </li></ul></ul><ul><ul><li>onderdeel </li></ul></ul><ul><ul><li>beperkt meerdelig (BMP) </li></ul></ul><ul><li>Materiaalspecifieke invoerafspraken </li></ul><ul><ul><li>muziek en niet-muziek </li></ul></ul>
 3. 3. BCAT, GCAT en SYSCAT <ul><li>BCAT (2 dagen) </li></ul><ul><ul><li>Aleph-client goed kunnen gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>Titelbeschrijvingen: zoeken, bewerken, verwijderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Creëren van eenvoudige titelbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen/weinig toelichting bij regelgeving </li></ul></ul><ul><li>GCAT(M) (3 dagen) </li></ul><ul><ul><li>Herhaling BCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende bibliografische types </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monografie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beperkt meerdelig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serieel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analytische beschrijvingen (muziek/omnibussen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toelichting bij regelgeving en nieuwe muziekregelgeving </li></ul></ul><ul><li>SYSCAT (1 dag) </li></ul><ul><ul><li>Catalogusonderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Authoritybeheer </li></ul></ul>
 4. 4. Documentatie voor invoerders <ul><li>Presentatie Aleph-opleidingen  per opleiding </li></ul><ul><li>Naslagdocumenten Aleph-gebruik  BCAT </li></ul><ul><ul><li>Sneltoetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Schermoriëntatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken in Aleph </li></ul></ul><ul><li>Naslagdocumenten “Hoe invoeren” </li></ul><ul><ul><li>BCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Monografie, excerpt, precat (voorbeeldrecords) </li></ul></ul><ul><ul><li>GCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe editie van een werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Omnibus met relaties naar onderdelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerdelig werk met relaties naar delen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeeldrecords gevorderden </li></ul></ul><ul><ul><li>GCATM </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziekdragers met relaties naar tracks </li></ul></ul><ul><ul><li>SYSCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijzingen (auteurs, titels, onderwerpen en genres) </li></ul></ul><ul><li>Regelgeving Open Vlacc </li></ul><ul><ul><li>Website VCOB </li></ul></ul><ul><li>Technische documentatie  BCAT </li></ul><ul><ul><li>Dataformaat Open Vlacc </li></ul></ul><ul><li>Online documentatie in Aleph </li></ul><ul><ul><li>Tag-informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Online help </li></ul></ul>
 5. 5. DEEL 1 | Herhaling BCAT oefeningen
 6. 6. Herhalingsoefening zoeken <ul><li>Zoek dvd-video’s waarin Sandra Bullock acteert </li></ul><ul><li>Open de beschrijving van “Crash” in de recordeditor </li></ul><ul><li>Stuur de beschrijving door naar Toonscherm Full+link </li></ul><ul><li>Zoek via Full+link naar films van dezelfde regisseur </li></ul><ul><li>------------------------------------------------------------------ </li></ul><ul><li>Blader naar jeugd non-fictie over Muziekinstrumenten </li></ul><ul><li>Zoek via de verwijzing verder op Blaasinstrumenten </li></ul><ul><li>Stuur alle Boeken over Blaasinstrumenten naar de recordeditor </li></ul><ul><li>Sluit alle openstaande records af </li></ul>
 7. 7. Herhaling invoer op basis van template (1)
 8. 8. Herhaling invoer op basis van template (2) <ul><li>strip </li></ul><ul><ul><li>nieuwe invoer op basis van template BOEK </li></ul></ul><ul><ul><li>materiaalaanuiding wijzigen! </li></ul></ul><ul><li>luisterboek </li></ul><ul><ul><li>nieuwe invoer op basis van template AUDIO </li></ul></ul>
 9. 9. Verschillende werkwijzen nieuwe beschrijving maken <ul><li>Invoer op basis van template </li></ul><ul><li>Record afleiden uit bestaande beschrijving </li></ul><ul><ul><li>maak nieuwe editie ( F10 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>gemeenschappelijke gegevens worden “klaargezet” </li></ul></ul><ul><li>Bestaande beschrijving volledig kopiëren </li></ul><ul><ul><li>record kopiëren ( ctrl-d ) </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuw template openen (ctrl-a) </li></ul></ul><ul><ul><li>record plakken ( alt-d ) </li></ul></ul><ul><li>Record dupliceren </li></ul><ul><ul><li>optie onder menu Catalografie </li></ul></ul><ul><ul><li>“ foto” van een record </li></ul></ul><ul><ul><li>niet gebruiken voor Open Vlacc!! </li></ul></ul>
 10. 10. Maak nieuwe editie <ul><li>De ontdekking van de hemel / Harry Mullisch </li></ul>F10
 11. 11. Principe nieuwe editie beschrijven <ul><li>Vertrekken vanuit bestaande editie </li></ul><ul><ul><ul><li>zelfde materiaalsoort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zelfde bibliografisch type </li></ul></ul></ul><ul><li>Nieuw record afleiden uit bestaand record </li></ul><ul><ul><ul><li>F10: kies functie &quot;Maak nieuwe editie&quot; </li></ul></ul></ul><ul><li>Klaarstaande gegevens in recordeditor expanderen met template </li></ul><ul><ul><li>ctrl-e </li></ul></ul><ul><ul><li>template kiezen dat best aansluit bij te beschrijven bron </li></ul></ul><ul><li>Titelbeschrijving afwerken en bewaren </li></ul><ul><ul><ul><li>ctrl-l </li></ul></ul></ul><ul><li>Record doorsturen naar Toonscherm Full+link en LOW-tag toevoegen </li></ul><ul><ul><ul><li>F8 + F12 </li></ul></ul></ul><ul><li> Documentatie Invoerwerkwijze nieuwe edite Aleph </li></ul>
 12. 12. Oefening nieuwe edities beschrijven <ul><li>Maak nieuwe edities voor </li></ul><ul><li>Liefdesdood / Oscar Van den Boogaard, 2008 </li></ul><ul><li>Liefdesdood / Oscar Van den Boogaard, GROTE LETTER </li></ul><ul><li>Liefdesdood / Oscar Van den Boogaard, Spaanse vertaling </li></ul>
 13. 13. FRBR <ul><li>F unctional R equirements for B ibliographic R ecords </li></ul><ul><li>Gelaagd zoek- en invoermodel </li></ul><ul><li>Groepering edities en uitvoeringen (bv. in Aquabrowser) </li></ul><ul><li>-------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li>Intellectueel product van een auteur = WERK roman, muziekwerk, lezing, … </li></ul><ul><ul><li>expressie van een werk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bv. vertaling van een roman, uitvoering van een klassiek muziekwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>manifestatie van een expressie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gedrukte editie 2007 van de vertaalde roman, uitvoering op cd uitgegeven in 2007 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>item van een manifestatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bv. het fysieke exemplaar in de bibliotheek van Antwerpen </li></ul></ul></ul><ul><li>Invoerafspraken worden hierop afgesteld </li></ul><ul><ul><li>“ werk” identificerend maken door unieke titelauteur-combinatie </li></ul></ul><ul><li>Invoermiddelen om ontsluiting op werk-niveau te bewaken </li></ul>
 14. 14. Werk-sleutel <ul><li>130 </li></ul><ul><li>240 + 100/110 </li></ul><ul><li>534 + 100/110 </li></ul><ul><li>245 + 100/110 </li></ul>
 15. 15. Deel 2 | Client functies geavanceerd gebruik Aleph-client
 16. 16. Resultatenlijst aanpassen <ul><li>Aantal kolommen tonen / niet-tonen </li></ul><ul><ul><li>rechts klikken op kolomkoppen </li></ul></ul><ul><li>kolombreedte wijzigen </li></ul><ul><ul><li>Schuiven met kolomkoppen </li></ul></ul>
 17. 17. Schermgebruik recordeditor <ul><li>Scherm recordeditor vergroten </li></ul><ul><ul><li>1 of 2x klikken </li></ul></ul><ul><li>Scherm recordeditor splitsen </li></ul><ul><ul><li>2 records openen in editeermodus </li></ul></ul>ctrl-t en alt-t om velden! over te brengen ctrl-s en alt+s om subvelden! over te brengen
 18. 18. Speciale tekens invoeren <ul><li>Alle tekens van een standaardklavier kunnen via het toetsenbord ingevoerd worden in alle velden </li></ul><ul><li>Tekens die niet voorkomen op het toetsenbord kunnen via een virtueel klavier ingevoerd worden ( ctrl-k ) </li></ul>
 19. 19. Sneller werken in de recordeditor <ul><li>Subvelden toevoegen </li></ul><ul><ul><li>Invoeren op 1 lijn met $$ + subveldcode + subveldinhoud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>245 _3 |a De avonden $$b een winterverhaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>246 _1 |a Baby Bach $$b aventure musicale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>300 __ |a 250 p. $$b ill . $$e cd </li></ul></ul></ul><ul><li>Gegevens in een ander subveld zetten </li></ul><ul><ul><li>Bestaande subveldcode kan overschreven worden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>020|a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>foutief ISBN? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wijzig subveldcode a in subveldcode z </li></ul></ul></ul><ul><li>Gegevens in een ander veld zetten </li></ul><ul><ul><li>Bestaande veldcode kan overschreven worden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoofdauteur verplaatsen naar ander auteursveld? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wijzig veldcode 100 in veldcode 700 </li></ul></ul></ul><ul><li>Nieuw veld intikken </li></ul><ul><ul><li>F6 </li></ul></ul><ul><ul><li>geen omweg via lijst dataformaat </li></ul></ul><ul><ul><li>geldige veldcode intikken </li></ul></ul><ul><li>Veld uitbreiden met subvelden </li></ul><ul><ul><li>ctrl-f : alle subvelden worden toegevoegd in de recordeditor (formulier of lijst subvelden) </li></ul></ul>
 20. 20. Sneller zoeken <ul><li>Zoektaal (CCL) </li></ul><ul><ul><li>snel zoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>zeer geavanceerde zoekmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>meer indexen dan via standaard zoekschermen </li></ul></ul><ul><ul><li>indexcodes (zie documentatie Zoeken in Aleph, p. 15-16) </li></ul></ul>Navigatietabladen > zoekmodus > ZOEKEN > tabblad “Zoeken via CCL”
 21. 21. Record afdrukken <ul><li>vanuit de recordeditor </li></ul><ul><ul><li>ctrl-p </li></ul></ul><ul><ul><li>MARC-tags </li></ul></ul><ul><ul><li>Knop “Afdrukken” = naar de printer </li></ul></ul><ul><ul><li>OF </li></ul></ul><ul><ul><li>Velden selecteren (ctrl-a) </li></ul></ul><ul><ul><li>kopiëren (ctrl-c) </li></ul></ul><ul><ul><li>plakken (ctrl-v), in tekstdocument of e-mail </li></ul></ul>
 22. 22. Deel 3 | Bibliografische types & templates theorie
 23. 23. Theorie bibliografische types monografie omnibus BOEK BOEK BOEK BOEK CD TRACK CD muziekcd luisterboek roman omnibus DVD-VIDEO DVD-VIDEO DVD-VIDEO beperkt meerdelig BOEK BOEK BOEK koepel delen onderdelen low low low low low serieel KRANT TIJDSCHRIFT low low low BOEK low low ARTIKEL ARTIKEL ARTIKEL integrating WEBSITE Dl. 1 Dl. 3 Dl. 2 Dl. 4 low encyclopedie, woordenboek, … low BOEK BOEK reeksveld meerdelig
 24. 24. Hoe zijn de templates samengesteld? <ul><li>Opgesplitst naar recordtype (LDR pos. 6) en FMT </li></ul><ul><ul><li>Boek </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikel </li></ul></ul><ul><ul><li>Audio </li></ul></ul><ul><ul><li>Bladmuziek </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziek </li></ul></ul><ul><ul><li>Precat </li></ul></ul><ul><ul><li>Serieel </li></ul></ul><ul><li>Opgesplitst naar bibliografisch type (LDR pos. 7) </li></ul><ul><li>Geen opsplitsing fictie/non-fictie, doelgroep en materiaalaanduiding </li></ul><ul><li>Wat is opgenomen? </li></ul><ul><ul><li>Meest voorkomende materiaalaanduiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij andere materiaalaanduiding: vervangen of invoegen (ctrl-F8) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Enkel subveld $a bij velden waar ingang overgenomen wordt uit de index </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij nieuw toe te voegen ingang: zelf subvelden invoegen (ctrl-f) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen veldherhalingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij veldherhaling: zelf veld toevoegen (F5 of F6) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Welk template kiezen (1) <ul><li>bibliografische types bepalen de templatekeuze </li></ul><ul><li> is het een monografie, geen omnibus, geen beperkt meerdelig werk en niet serieel? </li></ul><ul><li>boek </li></ul><ul><ul><ul><li>BOEK (ook losbladig werk) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GROTE LETTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STRIP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KIT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOCUMENTATIEMAP </li></ul></ul></ul><ul><li>bladmuziek </li></ul><ul><ul><ul><li>BLADMUZIEK </li></ul></ul></ul><ul><li>audio (geluidsdrager niet-muziek) </li></ul><ul><ul><ul><li>CD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CASSETTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAISY </li></ul></ul></ul><ul><li>kaart </li></ul><ul><ul><ul><li>KAART </li></ul></ul></ul><ul><li>dvd </li></ul><ul><ul><ul><li>DVD-VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GAME </li></ul></ul></ul><ul><li>muziek (geluidsdrager muziek) </li></ul><ul><ul><li>GCATM: muziekregelgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-AUDIO </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Welk template kiezen (2) <ul><li>boekmoeder </li></ul><ul><ul><ul><li>BOEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GROTE LETTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STRIP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KIT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOCUMENTATIEMAP </li></ul></ul></ul><ul><li>bladmuziekmoeder </li></ul><ul><ul><ul><li>BLADMUZIEK </li></ul></ul></ul><ul><li>audiomoeder (geluidsdrager niet-muziek) </li></ul><ul><ul><ul><li>CD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CASSETTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAISY </li></ul></ul></ul><ul><li>dvdmoeder </li></ul><ul><ul><ul><li>DVD-VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GAME </li></ul></ul></ul> is het een omnibus mét onderdeelbeschrijvingen?
 27. 27. Welk template kiezen (3) <ul><li>boekmeerdelig </li></ul><ul><ul><ul><li>BOEK (ook losbladig werk) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GROTE LETTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STRIP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KIT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOCUMENTATIEMAP </li></ul></ul></ul><ul><li>bladmuziekmeerdelig </li></ul><ul><ul><ul><li>BLADMUZIEK </li></ul></ul></ul><ul><li>audiomeerdelig (geluidsdrager niet-muziek) </li></ul><ul><ul><ul><li>CD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CASSETTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAISY </li></ul></ul></ul><ul><li>dvdmeerdelig </li></ul><ul><ul><ul><li>DVD-VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GAME </li></ul></ul></ul> is het een meerdelig werk dat in 1 record beschreven wordt?
 28. 28. Welk template kiezen (4) <ul><li>boekkoepel </li></ul><ul><ul><ul><li>BOEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GROTE LETTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STRIP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KIT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DOCUMENTATIEMAP </li></ul></ul></ul><ul><li>bladmuziekkoepel </li></ul><ul><ul><ul><li>BLADMUZIEK </li></ul></ul></ul><ul><li>audiokoepel (geluidsdrager niet-muziek) </li></ul><ul><ul><ul><li>CD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DVD-ROM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CASSETTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAISY </li></ul></ul></ul><ul><li>dvdkoepel </li></ul><ul><ul><ul><li>DVD-VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIDEO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GAME </li></ul></ul></ul> is het een meerdelig werk dat met een koepelrecord beschreven wordt?
 29. 29. Welk template kiezen (5) <ul><li>tijdschrift </li></ul><ul><ul><ul><li>TIJDSCHRIFT </li></ul></ul></ul><ul><li>krant </li></ul><ul><ul><ul><li>KRANT </li></ul></ul></ul><ul><li>serieel </li></ul><ul><ul><ul><li>geen materiaalaanduiding openomen in template </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>elke materiaalaanduiding uit de lijst kan in principe voorkomen in een seriële vorm </li></ul></ul></ul> is het een seriële publicatie?
 30. 30. Oefening template kiezen <ul><li>een strip </li></ul><ul><li>een taalcursus op cd-rom </li></ul><ul><li>didactisch materiaal in kitvorm uitgegeven </li></ul><ul><li>grote letter in 3 delen in 1 record beschrijven </li></ul><ul><li>een jaarboek </li></ul>
 31. 31. Persoonlijke templates maken <ul><li>Servertemplates en lokale templates </li></ul><ul><ul><li>voor iedereen zichtbaar: servertemplates </li></ul></ul><ul><ul><li>alleen op jouw pc zichtbaar: lokale templates </li></ul></ul><ul><li>Hoe een lokaal template aanmaken? </li></ul><ul><li>Vertrekken vanuit </li></ul><ul><li>een bestaand template </li></ul><ul><li>een titelbeschrijving </li></ul><ul><li>Template bewaren op lokale schijf </li></ul><ul><li>naam geven </li></ul><ul><li>max. 8 karakters </li></ul>
 32. 32. Persoonlijke templates gebruiken <ul><li>Lijst templates openen: ctrl-a </li></ul><ul><li>Onderaan de lijst: persoonlijke templates </li></ul><ul><li>Hoe zijn persoonlijke template herkenbaar? </li></ul><ul><ul><li>Aanduiding (Lokaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naam altijd in hoofdletters </li></ul></ul>
 33. 33. Persoonlijke templates verwijderen <ul><li>verwijderen op de C: schijf van de pc </li></ul><ul><li>via de verkenner </li></ul><ul><ul><li>C:AL500_OVcatalog emplate </li></ul></ul>
 34. 34. Deel 4 | Regelgeving per veld
 35. 35. Vaste velden <ul><li>Leader </li></ul><ul><ul><li>pos. 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 6 </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 7: bibliografisch type! </li></ul></ul><ul><li>008 </li></ul><ul><ul><li>pos. 6: datumtype </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 7-10: datum 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 11-14: datum 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 33: literaire aard </li></ul></ul><ul><ul><li>pos. 35-37: taalcode </li></ul></ul>
 36. 36. Open Vlacc-formaat gegevensvelden F5 in recordeditor
 37. 37. 0XX-velden <ul><li>Identificerende nummers </li></ul><ul><ul><li>020/022/024/028 </li></ul></ul><ul><li>Aanvullende taalaanduidingen </li></ul><ul><ul><li>Meertalige publicaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>041$a </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vertalingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>041$h </li></ul></ul></ul><ul><li>SISO </li></ul><ul><ul><li>084$9$a </li></ul></ul><ul><li>AVI </li></ul><ul><ul><li>090$a </li></ul></ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul>
 38. 38. Auteursvelden 100/110/700/710 <ul><li>Auteur als hoofdingang </li></ul><ul><ul><li>100 : persoonsnaam is hoofdingang </li></ul></ul><ul><ul><li>110 : corporatie is hoofdingang </li></ul></ul><ul><ul><li>er kan slechts één naam (persoon OF corporatie) hoofdingang zijn </li></ul></ul><ul><li>Welke auteur is hoofdingang? </li></ul><ul><ul><li>de aard van de bijdrage bepaalt of een auteur in aanmerking komt als hoofdingang </li></ul></ul><ul><ul><li>het Keuzemenu in $4 bij de velden 100 en 110 geeft aan welke functies als hoofdingang in aanmerking komen </li></ul></ul><ul><ul><li>bij evenredige bijdragen wordt de eerstgenoemde als hoofdauteur opgenomen </li></ul></ul><ul><li>Andere auteurs </li></ul><ul><ul><li>700 : persoonsnaam </li></ul></ul><ul><ul><li>710 : corporatie </li></ul></ul><ul><ul><li> Alle andere auteurs die volgens de regelgeving in aanmerking komen voor opname </li></ul></ul><ul><ul><li>Opnamevoorwaarden auteurs </li></ul></ul>
 39. 39. Auteur hoofdingang
 40. 40. Andere auteurs
 41. 41. Voorbeeld: auteurs bij film
 42. 42. Auteur invoeren <ul><li>Uniforme naamingang </li></ul><ul><ul><li>Auteur overnemen uit de lijst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>F3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ctrl-F3 (mét alle componisten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>spring in lijst (kijk ook naar onderwerpen!) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe auteur invoegen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>subvelden!! </li></ul></ul></ul><ul><li>Auteursfunctie </li></ul><ul><ul><li>$4 : vaste auteursfuncties ( ctrl-F8 ) = lijst MARC21-functiecodes </li></ul></ul><ul><ul><li>$e : aanvullende lijst muziekinstrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>invoerregelgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>$4: verplicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$4: niet herhaalbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$e: aanvulling bij $4 (specificatie prf met muziekinstrument) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$e: herhaalbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uniforme ingangen </li></ul></ul>
 43. 43. Verantwoordelijkheidsvermelding <ul><li>Gebruik van 245$c </li></ul><ul><li>zie tag-informatie </li></ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul>
 44. 44. Titelvelden 245/246/534 <ul><li>Publicatietitel </li></ul><ul><li>Parallelle en variante titel </li></ul><ul><li>Oorspronkelijke titel </li></ul><ul><li> materiaalaanduiding enkel in 245$h </li></ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul>
 45. 45. Titelvelden uniforme titel 130/240 <ul><li>klassieke anoniemen (130) </li></ul><ul><ul><li>geen hoofdauteur! (100/110) </li></ul></ul><ul><li>uniforme titel (240) </li></ul><ul><ul><li>wel hoofdauteur! (100/110) </li></ul></ul><ul><ul><li>wanneer gebruiken? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>alle klassieke muziekwerken (in TRACK-beschrijvingen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bewerkingen van klassieke anoniemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>om fictiewerken met afwijkende publicatietitel te groeperen </li></ul></ul></ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul>
 46. 46. Editievelden 25X <ul><li>Editie (250) </li></ul><ul><li>Schaalvermelding (255) </li></ul>
 47. 47. Impressum 26X <ul><li>Impressum (260) </li></ul><ul><ul><li>Plaats van uitgave </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgever </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaar van uitgave </li></ul></ul><ul><li>Verschijningsdatum (263) </li></ul><ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul></ul>
 48. 48. Collatie 3XX <ul><li>Collatie (300) </li></ul><ul><li>Speelduur (306) </li></ul><ul><li>Verschijningsfrequentie (310) </li></ul><ul><li>Handelsprijs (365) </li></ul>
 49. 49. Reekstitel 440 <ul><li>geen materiaalaanduiding in de reekstitel </li></ul><ul><li>identieke reekstitels onderscheiden (440$c) </li></ul><ul><ul><li>ondertitel </li></ul></ul><ul><ul><li>uitgever </li></ul></ul><ul><ul><li>andere vormkenmerken </li></ul></ul><ul><li>onderreeksen </li></ul><ul><ul><li>niveau 1 (440$n) </li></ul></ul><ul><ul><li>niveau 2 (440$p) </li></ul></ul><ul><li>geen koepeltitels in reeksveld! </li></ul><ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul></ul>
 50. 50. Annotatievelden 5XX <ul><li>Algemene annotatie </li></ul><ul><ul><li>500 Algemene annotatie </li></ul></ul><ul><li>Specifieke annotaties </li></ul><ul><ul><li>505 Bevat annotatie 510 Bibliografische referentie 518 Oorspronkelijk opnamejaar 520 Samenvatting webwijzer 521 Doelgroep 534 Oorspronkelijke titel 546 Taalannotatie webwijzer 580 Verwijzing naar tijdschrift bij excerpten 586 Bekroningen </li></ul></ul><ul><li>Interne annotatie </li></ul><ul><ul><li>599 Interne annotatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul></ul>
 51. 51. Onderwerpsvelden 6XX <ul><li>zie documentatie BCAT </li></ul><ul><li>regelgeving niet gewijzigd </li></ul><ul><li>nieuwe invoermogelijkheid </li></ul><ul><ul><li>ingangen uit ander indexen overnemen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ctrl-F3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>spring naar </li></ul></ul></ul>
 52. 52. Deel 5 | Bibliografische types Monografie Serieel Omnibus Beperkt meerdelig
 53. 53. Monografieën <ul><li>Zie regelgeving per veld </li></ul><ul><li>Basisregelgeving catalografie </li></ul><ul><li>Regelgeving monografieën </li></ul>
 54. 54. Seriële publicaties <ul><li>Geen relaties meer tussen tijdschriften </li></ul><ul><li>Bibliografische historiek </li></ul><ul><ul><li>enkel in algemene annotatie 500$a </li></ul></ul><ul><ul><li>geen relaties! </li></ul></ul><ul><li>Regelgeving seriële publicaties </li></ul>
 55. 55. Seriële publicaties voorbeelden Voorbeeldrecords Tijdschrift Krant Serieel
 56. 56. Oefening seriële publicatie
 57. 57. Omnibussen <ul><li>Analytisch beschrijven </li></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>standaard invoerwerkwijze </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>relatie: bevat/in </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>moeder- en kindrecords </li></ul></ul></ul><ul><li>Niet analytisch beschrijven </li></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>veel onderdeeltitels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderdeeltitels van ondergeschikt belang </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>één record (monografie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>met bevat-annotatie 505 </li></ul></ul></ul>
 58. 58. Voorbeeldrecord omnibus Omnibus zonder relaties
 59. 59. Aleph relatieveld (LKR) <ul><li>Opvragen en tonen gerelateerde records </li></ul><ul><ul><ul><li>Recordeditor: LKR enkel zichtbaar in kindrecord! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toonformaat Full+link: relatie altijd zichtbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toonformaat Full+link: linken van moeder naar kind of omgekeerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle gerelateerde records in één zoekresultaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ZOEK-index Relatienummers: recordnummer van moederbeschrijving </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Subveldenstructuur LKR-tag </li></ul><ul><ul><ul><li>a UP (hiërarchische relatie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b recordnummer moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l VLC01 databank moederrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>r 773 MARC21-relatietype (in) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n Titel / hoofdauteur moederrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>m Titel / hoofdauteur kindrecord </li></ul></ul></ul>
 60. 60. Oefening Zoeken en tonen van relaties oefening
 61. 61. Regelgeving omnibussen <ul><li>Hoe invoeren? </li></ul><ul><ul><li>Regelgeving Omnibussen: zie website Vlacc-regelgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Invoerwerkwijze omnibussen met relaties Aleph: zie opleidingsmap </li></ul></ul><ul><li>Hoofdbeschrijving = moederrecord </li></ul><ul><ul><li>template boekmoeder, audiomoeder, bladmuziekmoeder, dvdmoeder </li></ul></ul><ul><ul><li>alle gegevens gemeenschappelijk voor het geheel </li></ul></ul><ul><ul><li>bibliotheekcode (LOW-tag) </li></ul></ul><ul><li>Onderdeelbeschrijving = kindrecord </li></ul><ul><ul><li>F10 : Record afleiden uit huidig record </li></ul></ul><ul><ul><li>enkel gegevens specifiek voor onderdeel </li></ul></ul><ul><ul><li>LKR </li></ul></ul><ul><ul><li>geen bibliotheekcode/LOW-tag </li></ul></ul>
 62. 62. Voorbeeldrecords en oefeningen Omnibus met relaties
 63. 63. Beperkt meerdelige publicaties (BMP) <ul><li>3 soorten beschrijvingen </li></ul><ul><li>1 record voor het geheel </li></ul><ul><ul><li>505 bevat-annotatie </li></ul></ul><ul><li>record voor het geheel én 1 per deel </li></ul><ul><ul><li>koepelrecord (verzameltitel) </li></ul></ul><ul><ul><li>deelrecords (deeltitel) </li></ul></ul><ul><li>1 record per deel </li></ul><ul><ul><li>stringtitel: 245$n$p </li></ul></ul>
 64. 64. Keuze type beschrijving BMP <ul><li>Formele kenmerken </li></ul><ul><ul><ul><li>zelfstandige deeltitels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>specifieke kenmerken per deel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bmp in meerdere niveaus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><li>Inhoudelijke ontsluiting </li></ul><ul><ul><ul><li>per deel verschillend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>alle delen gelijk </li></ul></ul></ul><ul><li>Fysieke publicatie </li></ul><ul><ul><ul><li>informatie over de publicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bezit van de publicatie </li></ul></ul></ul>
 65. 65. 1 record voor het geheel <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><ul><li>niet-zelfstandige deeltitels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 inhoudelijke ontsluiting voor het geheel </li></ul></ul></ul><ul><li>Invoerwerkwijze </li></ul><ul><ul><ul><li>template “…meerdelig” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kenmerk in template: bevat-annotatie 505 $a, t, r, g </li></ul></ul></ul><ul><li>Voorbeeldrecords </li></ul><ul><li>Oefening BMP </li></ul>
 66. 66. Record voor het geheel + 1 per deel <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><ul><li>zelfstandige deeltitels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meestal inhoudelijke ontsluiting per deel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>informatie over het gehele meerdelige werk is noodzakelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>in geval van twijfel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>geen koepelbeschrijving </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>gemeenschappelijke titel als reekstitel in monografiebeschrijving </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Invoerwerkwijze </li></ul><ul><ul><ul><li>template “…koepel” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>verzameltitel en deelbeschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zie document invoerwerkwijze koepel –en deelbeschrijvingen </li></ul></ul></ul>
 67. 67. Regelgeving koepelbeschrijving <ul><li>Koepelrecord </li></ul><ul><ul><ul><li>1 koepelrecord per uitgever/editie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>open datum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen ISBN, prijs, reeks, onderwerpen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen LKR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen LOW-tag </li></ul></ul></ul><ul><li>Deeltitel </li></ul><ul><ul><ul><li>heeft relatie naar koepelrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen herhaling van de koepeltitel in reeks 440 </li></ul></ul></ul>
 68. 68. Koepel- en deelrelaties in Aleph <ul><li>Opvragen en tonen gerelateerde records </li></ul><ul><ul><ul><li>Recordeditor: LKR enkel zichtbaar in deelrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toonformaat Full+link: relatie altijd zichtbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toonformaat Full+link: linken van koepel naar deel of omgekeerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle gerelateerde records in één zoekresultaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ZOEK-index Relatienummers: recordnummer van koepelrecord </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Subveldenstructuur LKR-tag </li></ul><ul><ul><ul><li>a UP (hiërarchische relatie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b recordnummer moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l VLC01 databank moederrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>r 760 MARC21-relatietype (verzameltitel) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n Titel / hoofdauteur koepelrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>m Titel / hoofdauteur deelrecord </li></ul></ul></ul>
 69. 69. Koepel voorbeelden Oefening 2 en 3
 70. 70. 1 record per deel – stringtitel <ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><li>niet zelfstandige deeltitels </li></ul></ul><ul><ul><li>meestal inhoudelijke ontsluiting per deel </li></ul></ul><ul><li>Invoerwerkwijze </li></ul><ul><ul><li>1 record per deel of delen </li></ul></ul><ul><ul><li>geen record voor het geheel </li></ul></ul><ul><ul><li>publicatietitel met aanduiding van de delen: 245|n|p </li></ul></ul><ul><ul><li>geen specifiek template </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>monografie (verschillende materialen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meerdelig (verschillende materialen) </li></ul></ul></ul><ul><li>Wanneer gebruiken? </li></ul><ul><ul><li>zie voorbeeldrecords </li></ul></ul>
 71. 71. Verzamelde werken <ul><li>Verzamelde werken worden analytisch ontsloten </li></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>volgens de principes om analytisch te beschrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zie omnibussen en meerdelige werken </li></ul></ul></ul>
 72. 72. Relaties leggen tussen bestaande records <ul><li>Probleemstelling </li></ul><ul><ul><li>het is pas duidelijk bij het verschijnen van een 2 de of verder deel dat het werk deel uitmaakt van een groter geheel </li></ul></ul><ul><li>Oplossing </li></ul><ul><ul><li>er wordt een koepelbeschrijving gemaakt voor het geheel </li></ul></ul><ul><ul><li>de bestaande monografiebeschrijving(en) moet(en) aan de koepelbeschrijving gerelateerd worden </li></ul></ul><ul><ul><li>LKR in deelbeschrijving zelf opbouwen </li></ul></ul><ul><li>BMP oefeningen </li></ul><ul><ul><li>oefening 4 </li></ul></ul>
 73. 73. Records verwijderen <ul><li>Records verwijderen </li></ul><ul><li>Wat met gerelateerde records? </li></ul><ul><li>Oefening </li></ul>
 74. 74. Deel 6 | Materiaalspecifieke afspraken
 75. 75. Materiaalspecifieke afspraken <ul><li>Specifieke velden filminvoer </li></ul><ul><ul><li>Zie voorbeeldrecords BCAT en GCAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaar van oorspronkelijke opname </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>518$a </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Enkel jaar vermelden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tijdsduur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>306$a </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>niet opnemen in collatie </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Artikelen </li></ul><ul><ul><li>Zie voorbeeldrecords BCAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlacc-tijdschriftnummer nooit zelf invoeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlacc-tijdschriftnummer overnemen met F3 bij invoer veld 580$a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiaalspecifieke invoerafspraken </li></ul></ul></ul>
 76. 76. Muziek of niet-muziek (1) <ul><li>Geluidsdrager muziek en geluidsdrager niet-muziek </li></ul><ul><ul><li>niet-muziek: template “audio…” </li></ul></ul><ul><ul><li>muziek: template “muziek” </li></ul></ul><ul><li>Belangrijk verschil muziek en niet-muziekregelgeving </li></ul><ul><ul><li>geluidsdragers muziek worden analytisch beschreven </li></ul></ul><ul><ul><li>onderdeelbeschrijving heeft altijd materiaalaanduiding TRACK </li></ul></ul><ul><li>Wanneer muziekregelgeving en -template? </li></ul><ul><ul><li>hoofdauteur (100) is componist (cmp), dirigent (cnd) of uitvoerder (prf) </li></ul></ul><ul><li>Cd en dvd-video met cabaret </li></ul><ul><ul><li>volledige muziekontsluiting, geen SISO en trefwoorden </li></ul></ul><ul><ul><li>zie voorbeeldrecords GCATM </li></ul></ul>
 77. 77. Muziek of niet-muziek (2) <ul><li>Dubbele ontsluiting muziek en niet-muziek </li></ul><ul><ul><li>Ballet </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziekcd’s jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>Zie voorbeeldrecords GCATM </li></ul></ul><ul><li>CDR-beschrijving van speelfilm </li></ul><ul><ul><li>schrappen </li></ul></ul><ul><ul><li>opnieuw invoeren volgens filmregelgeving Open Vlacc </li></ul></ul><ul><li>CDR-beschrijving luisterboeken </li></ul><ul><ul><li>schrappen </li></ul></ul><ul><ul><li>opnieuw invoeren volgens Open Vlacc-regelgeving </li></ul></ul>
 78. 78. Website Vlacc-regelgeving <ul><li>online overzicht alle regelgevingsdocumenten http://www.vcob.be/portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/OPENVLACC/VLACC_REGELGEVING </li></ul><ul><li>internetfavorieten http://del.icio.us/openvlacc </li></ul>
 79. 79. Helpdesk en werkgroepen <ul><li>Helpdesk vcob </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>02/ 210.89.78 </li></ul></ul><ul><li>Open Vlacc werkgroepen </li></ul><ul><ul><li>werkgroep catalografie </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep muziek </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep trefwoorden volwassenen </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep fictie </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep excerpten </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep webwijzer </li></ul></ul><ul><li>http://www.vcob.be/portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/OPENVLACC/WERKGROEPEN </li></ul>

×