Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

çIğdem sunum

6,647 views

Published on

Çiğdem Deniz'in RÜZGAR ENERJİ sunumu

 • Be the first to comment

çIğdem sunum

 1. 1. RÜZGARENERJİSİ
 2. 2. Rüzgar Nedir, Nasıl Oluşur? Güneş ışınları, yeryüzünde farklı sıcaklık, basınç ve nem oluşturur,Bu oluşumdan dolayı rüzgar enerjisi meydana gelir. Yani Güneş enerjisinin dolaylı bir ürünüdür. Yeryüzü şekillerinin rüzgar oluşumuna ve hızına etkisi olmaktadır.
 3. 3. Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin(RES)Yararları Nelerdir? Aşağıdakiler için elektrikenerjisi sağlar;=>Merkezi şebekelere=>Ayrılmış şebekelere=>Yerleşim yerlerine uzakyerlere Enerji fiyatlarındakiistikrarsızlığı azaltır Nakil ve dağıtım kayıplarınıazaltır
 4. 4. Neden Rüzgar Enerjisi?-Sürekli geliştirilmektedir.- Çok eskiden beri bilinen bir enerji kaynağıdır.- Fosil yakıtlarla rekabet edebilmektedir.- Temiz bir enerjidir.
 5. 5. Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi
 6. 6.  Rüzgar Enerjisinin Tarihçesine bakıldığında; Dünyanın ilk rüzgar santrali kabul edilen tarihi Brush türbini Bu türbin 20 yıl boyunca elektrik üretmiştir. Türbinin jeneratörü 12 kW elektrik üretmektedir. Tek dezavantajı türbinin yavaş dönmesiyle düşük bir verime sahip oluşudur.
 7. 7. Rüzgar Enerjisinin Tarihçesi Daha sonra, Paul la Cour 1891-1918 yıllarıarasında 100’den fazla 20-35 kW güç aralığında türbin tasarlamıştır. TasarımlardaDanimarka yeldeğirmenlerini esas alınmıştır.
 8. 8. Rüzgar Enerjisi Kullanım Yerleri Kapalı Şebeke (Off-Grid) Küçük türbinlerdir (50 W - 10 kW) Akü şarj etmek için kullanılır. Su pompalamada kullanılır. 10-kW lık Türbin, Meksika Ayrılmış Şebeke (Isolated-Grid) 10 - 200 kW a kadar olan türbinler. Yerleşim yerine uzak bölgelerde üretim maliyetini azaltır: rüzgar-dizel hibrid sistemleri Merkezi Şebeke (Central-Grid) 200 kW - 2 MW kadar Rüzgar çiftliği olarak kullanılır
 9. 9. Kıtalara göre rüzgar enerjisikurulu gücün paylaşımı 
 10. 10. Dünyadaki RES Durumu Dünyadaki RES Durumu Avrupa’nın liderlik ettiği rüzgar piyasası bütün dünyada büyük gelişme göstermektedir.
 11. 11. Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Bölge Kurulu Kapasite Yapımda (MW) (MW) Avustralya 817 521 Kanada 1,341 Avrupa 48,000 Hindistan 6,270 Yeni Zelanda 170 151 ABD 11,699 4,500 Toplam 74,223 12
 12. 12. Avrupa Ülkeleri Rüzgar EnerjisiKapasitesi 2006 ek Ülke MegaWatts (MW) kapasite (MW) Almanya 20,622 2,233 İspanya 11,615 1,587 Danimarka 3,136 İtalya 2,123 417 Birleşik Krallık 1,963 634 Portekiz 1,716 694 Fransa 1,567 810 Hollanda 1,560 Avusturya 965 Yunanistan 746 Toplam 46,013 13
 13. 13. Nordex, Türkiyeden 27.5 megawattlıkrüzgar türbini ihalesi aldı Alman rüzgar enerjisi üreticisi Nordex, Türkiyeden 27.5 megawattlık rüzgar türbini ihalesi aldığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, Sinicik rüzgar çiftliği oluşturulmasını içeren ihalede müşteri Tektuğ Elektrik Grup. Tesis için kurma çalışmalarının 2012 sonbaharında başlaması planlanıyor. Nordex Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök, "Sipariş Tektuğ Elektrikin ilk rüzgar enerjisi projesi ve bizim izin büyüyen Türkiye pazarında önemli bir başarı. Yeni müşterimizin iddialı büyüme planları var" yorumu yaptı. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 60 gigawatt olacak.
 14. 14. Rüzgâr gücü kullanımı 2009 itibariyle yüzde 48lik bölümü Avrupada olan 157.899 MWlık toplam kurulu güç kapasitesi bulunuyor. Bu güç, binlerce rüzgâr türbininden üretiliyor. Dünyada rüzgâr üretim kapasitesi 2000 ile 2006 yılları arasında dört kattan daha fazla arttı. Kurulu rüzgâr gücünün yüzde 81i Amerika Birleşik Devletler ve Avrupada yer alıyor. En büyük üretici olan beş ülke: Birleşik Devletler, Almanya, İspanya, Çin ve Hindistan Danimarkada üretilen elektriğin hemen hemen beşte biri rüzgârdan sağlanıyor -diğer ülkelerden en yüksektir. 1970’lerde rüzgâr türbinleri kullanmaya başlayan Danimarka, dünyada toplam rüzgâr güç üretiminde onuncu sırada yer alıyor.
 15. 15. Rüzgar Enerjisinin Avantajları ve DezavantajlarıAvantajları : Temiz ve emisyonsuz bir enerji kaynağıdır, emisyonu olmadığı için sera gazları oluşturmaz ve küresel ısınmaya katkı yapmaz. Yakıt maliyeti yoktur ve işletme masrafları çok azdır. Dışa bağımlı olmayan ve çevresel koşullar uygun olduğunda sürekli enerji oluşturan bir kaynaktır. Rüzgar gülleri karmaşık olmayan otomatik makinalardır ve periyodik bakımlar sonucu 20-30 yıllık ömürleri boyunca sorunsuz çalışırlar. İşletmeye almak ve kullanmak üç ay gibi kısa bir sürede mümkün olabilmektedir.
 16. 16. Dezavantajları : Enerji üretimi rüzgara bağımlı olduğundan rüzgar kesilmesi veya azalması ile enerji kaybı oluşur. Türbin maliyetleri yüksek olabilmektedir. Ancak gittikçe azalan bir maliyet durumu söz konusudur. Büyük dönel bir makine oluşundan dolayı çevrede kuş ölümlerine neden olabilmektedir. Rüzgar türbinlerinin meydana getirdiği ses şiddeti çevreye gürültü olarak yansıyabilir. Türbinler; elektromanyetik dalgayı etkileyebilir.
 17. 17. RÜZGAR TÜRBİNİ
 18. 18. Rüzgar Enerjisi Projesinde GözÖnüne Alınması Gerekenler  İyi rüzgar kaynağı üretim maliyetini önemli ölçüde düşürür.  Kaynak değerlendirmesinin iyi yapılması değerli bir yatırımdır.  Ek kazanç kaynakları;  Hükümet/Kamu üretim kredileri veya temiz enerji indirimleri  Sera gazı emisyon indirimi kredileri (Türkiye için geçerli değil)  Çevresel kabul edilebilirlik  Yerel halkın kabullenmesi  Şebeke bağlantıları ve nakil hatları kapasitesi  Finansman, faiz oranları,kur oranı.
 19. 19. Örnekler: Avrupa ve ABD Merkezi ŞebekeRüzgar Enerji Sistemleri Aralıklı üretim sorun yaratmıyor: Danimarka’da elektriğin %17’si rüzgardan elde edilir. Talebi karşılayabilmek için geliştirilebilen hızlı projelerin (2-4 yıl) kullanımı yaygındır. Arazi başka amaçlarla kullanılabilir (tarım, hayvancılık.. vb.) tek türbin sahibi olabilir ya da işletebilirler.
 20. 20. Örnekler: Hindistan ve Kanada İzoleŞebeke Rüzgar Enerji Sistemleri Dizel yakıtın uzak alanlara taşıma maliyeti nedeniyle üretim pahalıdır. Rüzgar türbini dizel yakıt tüketimini azaltır. Güvenilirlik ve bakım önemli hususlardır. Hindistan Kanada rüzgar türbini
 21. 21. DUBAI59 katlı her kat dönebilirÇatıda güneş paneliKatlar arasında rüzgartürbinleri
 22. 22. Amerika Birleşik Devletleri
 23. 23. Çin
 24. 24. Almanya
 25. 25. İspanya
 26. 26. Hindistan
 27. 27. İtalya
 28. 28. Fransa
 29. 29. İngiltere
 30. 30. Portekiz
 31. 31. Danimarka
 32. 32. Türkiye
 33. 33. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, rüzgar enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. TÜREB, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ve Enerji Bakanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’nin resmi olarak Türkiye şubesi olan TÜREB, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.
 34. 34. Türkçe olarak daha detaylı bilgi için; TÜREB : www.ruzgarenerjisibirligi.org.tr Greenpeace: www.greenpeace.org/turkey Genel Çevre Korunma hakkında: www.gezegenimiz.com Elektrik İşleri Etüd İdaresi : www.eie.gov.tr Çevre ve Orman Bakanlığı : www.cevreorman.gov.tr Dünya Enerji Konseyi T-K : www.dektmk.org.tr
 35. 35. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çiğdem DENİZ Matematik Mühendisliği

×