Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caesar blockchain whitepaper blockchain de hype voorbij v1.0 - online print

912 views

Published on

Caesar blockchain whitepaper blockchain de hype voorbij v1.0 - online print

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caesar blockchain whitepaper blockchain de hype voorbij v1.0 - online print

 1. 1. 4342 tel. +31 (0)88 240 42 00 info@caesar.nl Blockchain, de hype voorbij! www.caesarOVERHEID.nl
 2. 2. 32 Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met: CAESAR Groep tel. +31 (0) 88 240 4200 info@caesar.nl www.caesar.nl VOORWOORD 5 - Voorwoord door Theo de Wolf WAT IS BLOCKCHAIN? 7 - Caesar legt uit TOEPASSINGSGEBIEDEN 13 - Wat is er mogelijk met Blockchain DE OVERHEID 20 - Blockchain binnen de overheid: specifieke oplossingen PARTNERS 25 - Onze partners op het gebied van Blockchain AAN DE SLAG 28 - Concreet aan de slag met Distributed Ledger Technology NAWOORD 31 - Nawoord door Paul Bessems OVER DE SCHRIJVERS 34 - Wie schreven mee Inhoudsopgave
 3. 3. 54 1. VOORWOORD Voorwoord door Theo de Wolf Voorwoord Theo de wolf Innovatie wordt steeds belangrijker voor bedrijven om in de wereld van morgen relevant te blijven. Als IT-bedrijf beseffen en ervaren wij dit iedere dag. Ook bij Caesar proberen wij onze klanten zo goed mogelijk te adviseren en te helpen in het ontwikkelen van software en het bouwen van applicaties waarmee bedrijven impact en verschil kunnen maken bij hun doelgroep. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf introduceert Elon Musk de Tesla Semi. Deze vrachtauto is naar verluid de veiligste en meest comfortabele vrachtwagen ooit gebouwd. De vier motoren kunnen onafhankelijk van elkaar het maximale aan power behalen met een zo’n laag mogelijk energieverbruik. Dit is maar een van de voorbeelden van hoe onze wereld steeds sneller lijkt te veranderen. Baanbrekende ontdekkingen en technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Eén van deze technologieën is Blockchain, een technologische ontwikkeling welke wij vanuit Caesar met grote belangstelling volgen. Blockchain, een technologie welke de belofte heeft om de wereld minder complex te maken en transparantie te verhogen. Twee uitdagingen waarmee niet alleen de overheid te kampen heeft maar vrijwel iedere organisatie. De schrijvers hebben geprobeerd het paper te schrijven met als rode draad drie belangrijke vragen welke wij bij klantenrelaties regelmatig te horen krijgen: 1. Wat is Blockchain? 2. Wat gebeurt er binnen de (overheids)markt? 3. Hoe moeten wij als organisatie nu concreet beginnen? Nadat je deze paper hebt gelezen, heb je een aantal mogelijke antwoorden op deze drie vragen. Veel leesplezier! Theo de Wolf
 4. 4. 76 Aanleiding en doel blockchain paper Begin oktober 2017 heeft Caesar Overheid een event georganiseerd over de kansen van Blockchain binnen de overheidsmarkt. Naar aanleiding van dit evenement is het gesprek over Blockchain doorgegaan en krijgen we als Caesar regelmatig vragen over Blockchain. Als we deze vragen categoriseren komen we uit op een drietal vragen welke als leidraad genomen zijn voor dit paper: “Wat is Blockchain?”, “Wat gebeurt er nu met Blockchain binnen de overheidsmarkt?” en “Blockchain, hoe kan ik nu concreet beginnen?”. Het doel van dit paper is om mensen binnen de overheid in de breedste zin van het woord te informeren en inspireren op het gebied van Blockchain. versnelde verandering als het nieuwe constante In de wereld van vandaag is technologische versnelling het nieuwe normaal geworden. Innovaties van baanbrekende technologieën zoals Nanotechnologie, 4D-printing, Virtual/Augmented/Mixed Reality (VR/AR/ MR), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine learning (ML), volgen elkaar in rap tempo op. In de financiële markt zien we een legio aan start-ups inzake financiële technologie (FinTechs) welke de gelederen van de gevestigde orde bestormen, lees disruptie. Niet te verwarren met handige apps, zoals ABN-AMRO haar app Tikkie, zijn er dus ook disruptieve krachten aan het werk. Eén van deze disruptieve krachten en technologieën is Blockchain. 2. WAT IS BLOCKCHAIN? Caesar legt uit
 5. 5. 98 Wat is blockchain nu eigenlijk? De Blockchain is een open grootboek waar alle transacties in chronologische volgorde teruggevonden kunnen worden. Een ketting van blokken waarbij elk blok een verzameling van transacties en validaties is. Door rekenkracht van computers worden deze blokken gevalideerd. Deze rekenkracht, ook wel mining genoemd, krijgt als tegenprestatie bitcoins. Een voorbeeld: stel u beheert een systeem met fietshuurinformatie. Een klassiek systeem zal in de database een record hebben staan waarin staat wie momenteel welke fiets gehuurd heeft. Een Blockchainsysteem zal echter een ketting van huurmutaties hebben waarin de fiets toegewezen wordt aan klanten en weer terugverwezen wordt aan de eigenaar. Al deze mutaties zijn ondertekend door de klant en de eigenaar. Zo weten we zeker dat de transactie heeft plaatsgevonden en kunnen we ook opmaken wie de fiets momenteel in bezit heeft. Blockchain is digitaal vertrouwen Maar hoe zorgt het systeem ervoor dat alleen geautoriseerde personen mutaties doen op de database? Hier komt cryptografie om de hoek kijken. Elke deelnemer aan het systeem genereerd een set sleutels, een publieke en een geheime sleutel. De publieke sleutel is een controlemiddel voor andere gebruikers om te controleren of berichten van jou ook echt ondertekend zijn met je geheime sleutel. Deze publieke sleutel is daarom ook niet geheim, sterker nog het is vaak je identificatienummer, bijvoorbeeld je personeelsnummer, of in het geval van Bitcoin je portemonnee adres. Stel een deelnemer aan het systeem wil een mutatie doorvoeren op de database, dan ondertekent hij het mutatiebericht met zijn geheime sleutel. Andere deelnemers aan het systeem kunnen met hun publieke sleutel controleren of dat bericht ook daadwerkelijk door hem is ondertekend. Zo weten we zeker dat mutaties komen van de juiste personen. Het is dus niet mogelijk om een mutatie te doen in iemands anders naam tenzij je zijn geheime sleutel hebt gestolen. Blockchain, de hype voorbij! DE MOGELIJKHEDEN VAN BLOCKCHAIN ONDERSCHAT Blockchain is het achterliggende framework om onder andere cryptocurrency van a naar b te krijgen. Maar let op, Blockchain is veel meer dan het logistieke hart van cryptocurrency. Er wordt veel geschreven over Blockchain, Hyperledger, Bitcoin, Etherium en gelieerde termen. Veel (overheids)organisaties worstelen echter met concrete toepassingen en bijkomende business modellen. Blockchain concepten dienen vaak het publiek maar hoe kun je als bedrijf concreet verdienen aan deze technologie? Een andere vraag die opkomt is: “Onze organisatie kan wel actief aan de slag willen met Blockchain, maar als de rest van de keten dit niet doet is het verspilde energie.” Op al deze onderwerpen komen we later terug in dit whitepaper:
 6. 6. 1110 Een fundamenteel verschil met klassieke softwaresystemen is dat de trust, het vertrouwen, in de data zit in plaats van in de business rules van het systeem. De database bevat geen uitgerekende gegevens of een op tijd gebaseerde staat van gegevens. Het bevat een historie van ondertekende berichten waaruit de staat van uw data is op te maken. Distributed Ledger Technology vs. Blockchain De kern van Blockchain en initiatieven met hetzelfde doel is Distributed Ledger Technology (DLT). Blockchain is dus een type Distributed Ledger Technology, ook wel Shared Ledger genoemd. We volgen Blockchain Technologies in het verwoorden van de definities DLT & Blockchain. Distributed Ledger Technology (DLT) - “Een gedistribueerde grootboek is een consensus van gerepliceerde, gedeelde en gesynchroniseerde digitale data die geografisch verspreid zijn over meerdere sites, landen en/of instellingen.” Blockchain - “Een blockchain is een type gedistribueerde grootboek, bestaande uit onveranderlijke, digitaal opgenomen data in pakketten genaamd blokken.” Gedistribueerd vs. geïnspireerd Een vaak over het hoofd gezien aspect van Blockchain is de gedistribueerde opzet van het systeem. Wil je absoluut geen trust, lees vertrouwen, leggen in één partij dan moet je de Blockchain gedistribueerd opzetten. Dit brengt ook direct zeer complexe maatregelen met zich mee. Wanneer niet één partij de onderhouder van de Blockchain is, wordt het per definitie een taak van meerdere gebruikers van de Blockchain om deze te onderhouden. Met het onderhouden bedoel ik mutaties valideren en verwerken. De gebruikers krijgen hiervoor een beloning, in het geval van Bitcoin zijn dat coins maar dit hangt af van de implementatie van de Blockchain. Je kunt ervoor kiezen om sommige aspecten van het gedistribueerde karakter te adopteren en anderen niet. Houdt er rekening mee dat je hiermee sleutelt aan de identiteit van de Blockchain. Wanneer je onderstaande aspecten anders inregelt kan je vaak niet meer spreken van een “echte” Blockchain maar van een “Blockchain geïnspireerd systeem”. Valideren van mutaties Een typische Blockchain is gedistribueerd, het valideren van mutaties wordt gedaan door meerdere gebruikers. Om ervoor te zorgen dat het netwerk een consensus bereikt over de staat van de database duurt het valideren van mutaties relatief lang. Gebruikers die mutaties valideren moeten een complexe mathematische puzzel oplossen om een block van mutaties aan de chain toe te voegen. Dit wordt ook wel ‘’minen’’ genoemd. ORGANISATIE BELASTINGDIENST LEVERANCIER CENTRALISED LEDGER DISTRIBUTED LEDGER BANK €VERZONDEN FACTUUR FACTUUR ONTVANGEN FACTUUR INBOEKEN FACTUUR GOEDKEUREN BETALING AANMAKEN BETALING GOEDKEUREN ORGANISATIE BELASTINGDIENST VERZONDEN FACTUUR FACTUUR ONTVANGEN FACTUUR NYS CLEARING HOUSE 1 | ELEC VAN eW eW 1 | ELEC VAN
 7. 7. 1312 Dit principe zorgt ervoor dat mutaties relatief langzaam doorgevoerd worden wat het systeem, in het algemeen, niet geschikt maakt voor high performance mutaties. U kunt er ook voor kiezen om het valideren van mutaties niet gedistribueerd te laten plaats vinden. In dat geval kan het systeem ook zo opgezet worden dat er ook geen mathematische puzzel moet opgelost worden wat de performance van het systeem een enorme boost zal geven. Daarnaast heeft u geen speciale hardware nodig om de, in principe zinloze puzzels, op te lossen. Gebruikers van het systeem kunnen echter nog steeds aan de data zien of de transacties wel valide zijn. Het grote nadeel is echter wel dat het systeem rust op de schouders van de controlerende partij. Hierdoor moeten de gebruikers vertrouwen hebben in controlerende partij omdat zij degene zijn die het systeem beheren en onderhouden. Een afweging die het overwegen waard is maar ook sleutelt aan de fundamenten van het paradigma. Van Blockchain hype naar Hyperledger Zoals Blockchain een type DLT is zijn Ripple, MultiChain, HyperLedger Project andere voorbeelden hiervan. Hoewel ze in concreetheid verschillen komen ze in consensus op hetzelfde neer. Namelijk het creëren van een betere omgeving voor real-time en veilig delen van data. 3. TOEPASSINGSGEBIEDEN Wat is er mogelijk met Blockchain
 8. 8. 1514 Cryptocurrencies als een van de vele toepassingen… Cryptocurrency als Bitcoin is ongetwijfeld een van de bekendste toepassingen op Blockchain. Bitcoin is een peer-to-peer (P2P) elektronisch cash systeem. Het unieke aan cryptocurrency is dat je het kan versturen zonder tussenpersoon (trusted third party zoals bijvoorbeeld een notaris). Maar ook rond Bitcoin hangt een sluimer van waas. Zo is Satoshi Nakamoto enkel het pseudoniem van de persoon welke de bitcoin ontwierp en de eerste Blockchain database realiseerde: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System “A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they’ll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.” Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System Go to link » Naast de Bitcoin zijn andere bekende munten Peercoin, NXT, Namecoin, Litecoin, Dogecoin, Blackcoin, Dash en Ripple. Een minder bekende coin welke zijn opmars maakt is de e-gulden (EFL). Om een transactie met cryptocurrency te maken heb je twee elementen nodig: Private key, deze creëert de handtekening en een Public key: deze heb je nodig voor het controleren van transacties door derden. Andere toepassingen naast cryptocurrencies Naast al deze digitale currencies zijn er diverse andere toepassingen te bedenken als Identiteit, digitale assest, verifieerbare data en smart contracts. • Identiteit Er zijn bedrijven welke Ids aanbieden welke gebruikt kunnen worden om in te loggen bij apps, websites of om digitaal te ondertekenen. Een voorbeeld hiervan is Onename. • Digitale assets DLT kan worden gebruikt om digitale assets te realiseren. Hierbij kun je denken aan voorraad, obligaties maar ook landerijen, muziek of software licenties kunnen hier vastgelegd worden. Een voorbeeld hiervan is Openchain.
 9. 9. 1716 • Verifieerbare data Naast identiteit kun je ook een record van data, file of business proces op de Blockchain zetten. Een voorbeeld hiervan is Document-sign.com. Privacy en confidentiality: “It is very important to understand that the files themselves are not stored in the Blockchain or any of our systems for that matter. We just store a unique cryptographic digital key that represents the digital objects. This guarantees your privacy and confidentiality. The email- address you provide will only be used to send you a status update regarding the Blockchain Registration & Verification process. The registration of your digital key in the Blockchain will be done every 10 minutes. This has to do with the way Blockchain charges transaction fees. We bundle multiple transaction in a block to reduce these transaction fees.” • Smart contracts Smart Contracts zijn eigenlijk gewoon een stukje programma code dat automatisch uitgevoerd wordt wanneer zich specifieke condities voordoen. Het unieke van Smart Contracts op Blockchain is dat de code onveranderbaar is. Dat betekent dat de code dus altijd uitgevoerd zal worden en exact zoals opgenomen op de Blockchain. Ethereum is geen Smart Contract, maar één van de Blockchain systemen dat Smart Contracts faciliteert. Op de website van Smartcontract.com vinden we een aantal voorbeelden waarvan een onderstaand is afgebeeld. Open vs Closed Blockchains Huidige softwaresystemen zijn vaak gesloten, de eigenaar van het systeem heeft de controle en niemand anders. Zo houden we hackers buiten de deur en weten we zeker dat softwareprocessen afgehandeld worden zoals ze ontworpen zijn. Blockchain brengt hier een fundamentele verandering in. Blockchain softwaresystemen zijn per definitie open. Iedereen kan de complete “database” inzien en de gehele historie analyseren. Is uw data eigenlijk wel geschikt om publiekelijk ingezien te worden? Is dit nog steeds het geval als uw data geanonimiseerd is? Het open karakter brengt een groot voordeel met zich mee ten opzichte van integratie. Huidige softwaresystemen hebben vaak te maken met complexe integratieprocessen. Wanneer twee systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden heb je direct met crosssysteemautorisatie te maken. Daarnaast moeten duidelijke protocollen vastgesteld worden om informatie uit te wisselen. Bij Blockchainsystemen is het eenvoudiger doordat randsystemen direct gebruik maken van een kopie van de database. NYSE BLOOMBERG GOODS & SERVICES ETHEREUM BITCOIN 01101 10011 01101 10011 01101 10011 01101 10011 CHAIN LINK 1 | ELECTRONISCHE VINGERAFDRUK VAN HET DOCUMENT eWAARMERK TOEVOEGEN eWAARMERK VALIDEREN 2 | VINGERAFDRUK WORDT OPGESLAGEN IN BLOCKCHAIN 3 | EWAARMERK IS NU TOEGEVOEGD e 3 | EWAARMERK KOMT OVEREEN MET DOCUMENT e 2 | VALIDEREN VINGERAFDRUK VIA BLOCKCHAIN 1 | ELECTRONISCHE VINGERAFDRUK VAN HET DOCUMENT e Go to link »
 10. 10. 1918 Blockchain als transparante keten oplossing Men zegt vaak, wanneer je ergens 10.000 uur aan hebt besteed ben je er echt goed in geworden. In je werk is dit pak en beet tien jaar werkervaring. Maar in die tien jaar ben je ook een hoop restricties tegen gekomen, waardoor het proces inefficiënt is of er vreemde oplossingen zijn gevonden voor problemen. Stel je nu voor dat je met al deze ervaring en kennis opnieuw kan beginnen met een blanco sheet, je laat alle restricties achter je. Een Greenfield, niet alleen in je eigen organisatie maar met de hele keten. Dat doe je met het goed opzetten van een Blockchain. Je wilt dus als experts van een proces het hele proces opnieuw opbouwen zonder bekende of onbekende restricties. Dat is het lastige aan het opzetten van een goede blockchain, aan de ene kant is het uit den boze om het huidige proces te gaan “verblockchainen“ maar je wilt wel het huidige proces gaan verbeteren. Daarom is het belangrijk dat het nieuwe proces wordt gezien als een Greenfield. Hoe zet je dan een goede blockchain op? Dit doe je door te beginnen met de gehele waardeketen in kaart te brengen, waarbij geen sprake meer is van een begin en eind in de keten, maar een cirkel in de waardeketen. Door de decentrale databases krijg je de mogelijkheid alle data direct te gebruiken vanaf de bron. Van: Naar: De waardeketen van de decentrale database is daarna bijvoorbeeld aan te vullen met de uren registratie van de medewerkers. Door deze in de zelfde database in te voeren als de opdracht gever beschikt iedereen continu over de zelfde data, waardoor getekende urenbrieven tot het verleden behoren. LEVERANCIER CENTRALISED LEDGER DISTRIBUTED LEDGER BANK ORGANISATIE BELASTINGDIENST LEVERANCIER BANK € VERZONDEN FACTUUR FACTUUR ONTVANGEN FACTUUR INBOEKEN FACTUUR GOEDKEUREN BETALING AANMAKEN BETALING GOEDKEUREN CLEARING HOUSE
 11. 11. 2120 Om een beter beeld te krijgen wat er concreet binnen de overheidsmarkt gebeurt gaan we kijken naar een drietal pilots. Van deze pilots omschrijven we onderstaand binnen welk overheidsorgaan ze plaatsvinden namelijk, Loonaangifteketen, Subsidieverlening verwijdering Drugsafval en Zorginstituut Nederland. We zullen hierbij kijken naar de huidige situatie van hoe deze processen nu gaan, kijken wat het concept van Blockchain binnen dit scenario is en de impact van Blockchain overdenken en kijken waar en hoe Blockchain nu concreet waarde toevoegt ten opzichte van de oude situatie. Pilot: Loonaangifteketen Huidige situatie: In de huidige situatie heeft de Belastingdienst met een gigantische hoeveelheid organisaties en burgers te maken in de loonaangifte keten. Ruim 640.000 inhoudingsplichtigen moeten maandelijkse de loonaangifte doen bij de Belastingdienst, welke deze gegevens moet communiceren met de het UWV, welke de gegevens weer deelt met het CBS. Dit betreft 21 miljoen arbeids- en uitkeringsverhouding met burgers. In het huidige systeem heeft iedereen een dubbele administratie, met databases die niet altijd synchroon lopen. Daarnaast wordt er geld heen en weer gepompt van de ene organisatie naar de andere en weer terug, met uiteraard even veel data die heen en weer gaan. Concept & impact: De Blockchain kan ervoor zorgen, dat alle data decentraal worden opgeslagen met de burger in het middelpunt, welke organisaties toegang geeft tot zijn of haar gegevens. De Belastingdienst, het UWV, CBS en de werkgever gebruiken in de Blockchain alle dezelfde databron waardoor 4. DE OVERHEID Blockchain pilots binnen de overheid: specifieke oplossingen
 12. 12. 2322 de dubbele databronnen verdwijnen. Hiermee is de synchronisatie tussen databases niet meer nodig. Daarnaast kan geld direct naar de uiteindelijke ontvangen worden overgemaakt, zonder dat er data verloren gaat. Waarde: De waarde van Blockchain toepassen in de loonaangifteketen is dat het proces snel, eenvoudig en betrouwbaar wordt. Wat aansluit met de doelstellingen van de Belastingdienst. Daarnaast weet de burger precies wie er toegang heeft dat zijn data en werken alle organisaties in de actualiteit. Pilot: Subsidie verlening verwijdering Drugsafval Huidige situatie: Wanneer er in Noord-Brabant drugsafval wordt gedumpt kan er subsidie worden aangevraagd voor het opruimen hiervan. Op deze subsidie aan te vragen moet er veel (handmatige) administratie worden gevoerd, wordt er veel geregistreerd in verschillende systemen en zijn er acht partijen bij betrokken. Kortom een complexe waarde keten met veel betrokken partijen. Concept & impact: In de Blockchain zal er een centrale database worden aangelegd waartoe alle betrokken organisaties toegang hebben tot alleen de data die de organisatie nodig heeft voor de uitvoering van haar taak. De afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in smart contract, waardoor de subsidieverstrekker direct het geld naar de uitvoerende partij kan betalen. Waarde: De waarde van Blockchain in deze keten begint met het verkorten van de data overdracht tijd. Waar het aanvragen van subsidie in de oude situatie zeer lang kan duren, kan de subsidie nu in dertien minuten worden toegekend. Hierdoor is niet alleen de waardeketen een stuk tevredener, maar is het risico van drugsafval vervuilen een stuk lager. Pilot: Zorginstituut Nederland Huidige situatie: Binnen de zorg zijn er veel belanghebbende die willen weten hoe het gaat met iemand die zorg ontvangt. De zorgverzekeraar wil weten welke zorg er wordt ontvangen, de familie wil graag weten hoe het gaat met iemand en de zorgverlener wil graag betaald krijgen voor haar werk. Concept & impact: Zorginstituut Nederland wil graag met Blockchain een decentraal logboek aan leggen met daarin alle zorg geregistreerd die ontvangen wordt. De verleende zorg wordt in dit logboek als transacties vastgelegd. Verzekeraars kunnen deze data raadplegen om betalingen te verrichten, zorgverleners kunnen het logboek raadplegen om de status van de patiënt te volgen en familie kan volgen hoe het met de patiënt gaat. Waarde: Met de patiënt in het middelpunt van de database kan de patiënt zelf bepalen wie waar toegang voor krijgt. Daarnaast kunnen verzekeraars en zorgverleners snel beschikken over declaraties en welke zorg er is verleend.
 13. 13. 2524 Zoals je kunt zien maakt het niet uit binnen welk scenario je Blockchain toepast of binnen welke (overheids) organisatie je werkzaam bent. Blockchain en met name het Distributed Ledger principe kan je helpen om processen opnieuw te definiëren en vooral de complexiteit eruit te halen en de transparantie te bevorderen. Een mooi voorbeeld hoe je concreet Blockchain in kunt zetten is degene van onze partners Sphereon en eSpecialisten. 5. PARTNERS Onze partners op het gebied van Blockchain
 14. 14. 2726 Deze elektronische vingerafdruk wordt op een openbare Blockchain gezet (niet het document zelf). Daarmee is het ook 100% veilig, want de vingerafdruk kan op geen enkele wijze terug gebracht worden naar enige informatie in of over het document. Om een document te verifiëren, biedt het eWaarmerk een link naar een eenvoudige functie voor verificatie. Wanneer er ook maar één teken aangepast is, is de vingerafdruk anders en ontvang je een waarschuwing dat het document niet meer authentiek is. Wanneer de vingerafdruk hetzelfde is, is het document dus onveranderd en authentiek. Je ontvangt dan ook een positieve bevestiging, met de datum en tijd waarop de oorspronkelijke registratie plaatsvond. eWaarmerk Een mooi voorbeeld is de eWaarmerk oplossing die we samen met Sphereon en eSpecialisten ontwikkeld hebben. Met eWaarmerk wordt een digitaal document voorzien van een digitale vingerafdruk. Dit digitale eWaarmerk wordt opgeslagen op basis van blockchain technologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. De gebruiker en ontvanger kunnen daarmee te allen tijde vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel. Ook als informatie wordt overgedragen of doorgestuurd kan de ontvangende partij de authenticiteit en geldigheid eenvoudig verifiëren. Op het moment dat de informatie gewijzigd blijkt te zijn, ziet de gebruiker onmiddellijk dat de informatie niet in overeenstemming is met het gewaarmerkte document. Het eWaarmerk biedt de garantie, aan zowel de ontvanger als aan iedere derde aan wie een bestand wordt doorgestuurd, dat het bestand authentiek is en niet veranderd of gemanipuleerd is. Het mooie aan de eWaarmerk oplossing is dat het organisaties in staat stelt om op een vrij eenvoudige manier te starten met een échte Blockchaintoepassing en in de praktijk kennis te maken met deze nieuwe ontwikkeling.   Hoe eWaarmerk werkt Als eerste wordt er een unieke elektronische vingerafdruk gemaakt van een digitaal object, een zogenaamde ‘hash’. Dat kan van een PDF- document zijn, maar ook van ieder ander type digitaal bestand. NISATIE BELASTINGDIENST ANCIER BANK €FACTUUR ONTVANGEN FACTUUR INBOEKEN FACTUUR GOEDKEUREN BETALING AANMAKEN BETALING GOEDKEUREN 1 | ELECTRONISCHE VINGERAFDRUK VAN HET DOCUMENT eWAARMERK TOEVOEGEN eWAARMERK VALIDEREN 2 | VINGERAFDRUK WORDT OPGESLAGEN IN BLOCKCHAIN 3 | EWAARMERK IS NU TOEGEVOEGD e 3 | EWAARMERK KOMT OVEREEN MET DOCUMENT e 2 | VALIDEREN VINGERAFDRUK VIA BLOCKCHAIN 1 | ELECTRONISCHE VINGERAFDRUK VAN HET DOCUMENT e
 15. 15. 2928 Wanneer je enthousiast bent geworden over DLT hebben we een aantal tips om praktisch en concreet aan de slag te gaan. 1. Identificeer Breng in kaart welke mensen binnen jou organisatie gebaat zijn bij de principes van DLT. Welke mensen moeten aangesloten zijn om dit een succes te maken? Welke mensen kunnen je helpen om terug te gaan naar de basis en durven verder te gaan als alleen huidige processen te ‘verblockchainen’? Naast de business kant is het ook belangrijk om IT- talent aan te haken. Mensen met de capaciteit om te experimenteren met DLT en ook mensen welke eerlijk en concreet verwachtingen kunnen managen tegenover stakeholders. 2. Mobiliseer DLT lijkt een complexe technologie omdat het ongrijpbaar is. Om deze reden is het zaak om de juiste experts te mobiliseren zowel in- als extern. Welke mensen hebben de juiste capaciteiten om DLT te introduceren en te concretiseren? Denk hierbij ook aan kennis en expertise welke buiten de organisatie aanwezig is. Door middel van consortia, denktanks en andere initiatieven welke elkaar door kennisdeling verder helpen. 3. Experimenteer Begin klein, maar begin! Experimenteren is voor meerdere doelen belangrijk. Het is niet erg om te falen: ‘If you fail, fail fast and do better’. (A) Net als met elke vorm van innovatie is het daadwerkelijke product vaak een ander product dan het prototype. Het is dus belangrijk om iteratief te werk te gaan en tot een Minimum Viable Product (MVP) te komen welke gevalideerd kan worden bij de doelgroep en stakeholders. 6. AAN DE SLAG Concreet aan de slag met Distributed Ledger Technology
 16. 16. 3130 Verder is het (B) belangrijk om technologie tot in het diepste wezen te begrijpen. Hoe kun je een doelgroep verblijden met nieuwe oplossingen als je zelf geen flauw benul hebt van een technologie? Doorgronden is de basis van succes. 4. Organiseer Veel mensen spreekt het open karakter en het trust-gedeelte erg aan. Het gedistribueerde karakter is vaak overbodig en maakt de systemen nodeloos complex. Wanneer je met Blockchain aan de slag gaat, denk dan goed na over welke eigenschappen van Blockchain van toepassing zijn op jouw situatie. Laat je dan goed informeren, breng duidelijk de voor- en nadelen in kaart en maak een weloverwogen beslissing. Je hoeft niet alle aspecten te implementeren, je kunt ervoor kiezen om het niet gedistribueerd op te zetten. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Een kant en klare Blockchain van het schap pakken en het implementeren gaat je waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen opleveren.   7. NAWOORD Nawoord door Paul Bessems
 17. 17. 3332 Veel mensen leggen nog niet de link tussen blockchain, als onderliggende technologie van Bitcoin, en de manier waarop we vertrouwen, werk en economie organiseren. Al snel wordt naar de technologie gekeken terwijl dit een afgeleide is. Al snel worden metaforen gebruikt die dicht bij de huidige manieren van denken aanzitten, maar daardoor de essentie en het disruptieve karakter missen. De basis van onze maatschappij is vertrouwen en dat zullen we in toekomst anders gaan organiseren. We kunnen vertrouwen organiseren zonder dat bureaucratie en complexiteit hoeven toe te nemen. Want wanneer je blockchain als technologie samenvoegt met een fundamenteel nieuw organisatiemodel wordt management opnieuw uitgevonden. We noemen dit Blockchain Organiseren en dit nieuwe managementconcept kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals te lage productiviteitsgroei, de nieuwe privacywet, de macht van grote techbedrijven en nepnieuws. Traditioneel management is toe aan vervanging omdat de productiviteit in kantoren onvoldoende meegroeit met onze stijgende welvaartskosten. Blockchain kun je zien als de volgende fase van internet, maar ook als een extra laag op het internet. Met internet kopiëren we met gemak informatie, bijvoorbeeld via het versturen van cc’tjes. Wanneer je twee mensen tien euro moet betalen is het niet de bedoeling dat je een foto maakt van een tieneurobiljet, deze naar twee personen appt en vervolgens zegt dat er betaald is. Geld, of in het algemeen waarde/ asset, willen wij als maatschappij niet kopieerbaar maken. Ook wil je zeker weten dat de verzender de rechtmatige eigenaar is. Dit zijn twee belangrijke toevoegingen van blockchain op het bestaande internet. Je moet aantonen dat je de eigenaar bent van de waarde, dat je deze maar één keer uitgeeft, en het transport van aanbieder naar vrager moet veilig gebeuren. In principe zijn deze drie afspraken via een blockchainprotocol te programmeren. Alles wat je nodig hebt is een computer, internetverbinding en protocol. Zo kan Blockchain Organiseren niet alleen gebruikt worden in de financiële sector of door HR-professionals, maar ook bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, het bijhouden van je e-portfolio of het elektronisch patiëntendossier en binnen supply chain management. De manier waarop we mensen en resources aan taken, projecten en doelen verbinden om daarmee de productiviteit te verhogen, is sinds Taylor en Ford dus niet fundamenteel veranderd. Met Blockchain Organiseren kan er wel degelijk veel verandering in komen. Om dit te realiseren zullen steeds meer experimenten omgezet worden naar fundamenteel nieuwe vormen van organiseren waarbij door digitalisering steeds meer taken niet meer door mensen hoeven te worden uitgevoerd. Zelf ondersteun ik als consultant projecten binnen bijvoorbeeld het HR-domein, sociaaldomein en supply chain management. Key bij al deze projecten is stoppen te denken vanuit bestaande bedrijven en beginnen te denken vanuit gedeelde transactienetwerken. Naast projectsupport zie ik steeds meer behoefte aan Blockchain Organiseren door de lezingen en trainingen die ik geef. Hierbij spelen onze blockchain boeken een belangrijke rol. Wat mij betreft zijn de auteurs van deze whitepaper erin geslaagd nieuwe perspectieven te presenteren op het thema: ‘Blockchain, de hype voorbij!’. Ik wens je veel succes en inspiratie toe met Blockchain Organiseren. Paul Bessems (auteur ‘Blockchain Organiseren voor Managers’)
 18. 18. 3534 Caesar GROEP Streef jij naar een ultieme IT organisatie, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij leveren ultieme tevredenheid en technologische kennis aansluitend op de markt. Wij streven er naar onze intensieve en hechte klantrelaties op en uit te bouwen, zodat wij proactief kansen kunnen signaleren en daarmee jou als klant optimaal kunnen helpen bij het realiseren van jouw doelstellingen. Caesar is ook actief op het gebied van Blockchain. Zo biedt Caesar inspiratie sessies, een Blockchain game, een Blockchain lead masterclass, Blockchain Proof of Concepts (PoCs) & Minimum Viable Products (MVPs) en helpt Caesar je Blockchain te ontwikkelen. De missie van Caesar Overheid is het bedienen van (middelgrootte) overheidsinstanties middels het leveren van de best passende ICT- professional op basis van inspanningsverplichting die een stabiele factor vormt binnen uw bedrijfsvoering. Wij inspireren onze overheidsinstanties met innovatieve ICT-ontwikkelingen, waaronder Blockchain, waarmee wij bij uitstek uw vanzelfsprekende partner zijn! fv 8. OVER DE SCHRIJVERS Wie schreven mee
 19. 19. 3736 Eddie Altenburg Eddie Altenburg-Collin is binnen de Caesar Groep verantwoordelijk voor de hele overheidssector. Deze valt grofweg in drie delen uiteen: de rijksoverheid, hogescholen en lokale overheid. Onze missie is het bedienen van (middelgrootte) overheidsinstanties middels het leveren van de best passende ICT-professional op basis van inspanningsverplichting die een stabiele factor vormt binnen uw bedrijfsvoering. Wij inspireren onze overheidsinstanties met innovatieve ICT-ontwikkelingen, waaronder Blockchain, waarmee wij bij uitstek uw vanzelfsprekende partner zijn! Rick Bouter Rick Bouter is binnen de Caesar Groep actief als pre-sales & innovatie consultant. In zijn dagelijks werk helpt Rick klanten met innoveren en versnellen door middel van nieuwe technologie. Hierbij gaat hij in gesprek met klanten over de issues en ambities die spelen binnen hun organisatieen de rol en toepassing van nieuwe technologie hierin. Rick is gepassioneerd door innovatie en technologische ontwikkelingen en volgt deze op de voet. Daan Bunte Daan Bunte is binnen de Caesar Groep actief als Business Controller. Daan wil graag continu de administratie processen verbeteren en verder optimaliseren. Dubbele administraties vindt hij zonde van zijn tijd. Verder wil Daan Blockchain graag toepassen in de waardeketen om snel en efficiënt informatie tussen organisaties en bedrijfsonderdelen te delen op een transparantie en betrouwbare manier. Dibran Mulder Dibran is binnen de Caesar Groep een Solution Architect met focus op nieuwe technologieën. Dagelijks houd hij zich bezig met de development van high performance web- en mobile applicaties gebruikmakend van de nieuwste Cloud technieken. Dibran is geïnteresseerd geraakt in Blockchain technologie door mijn interesse in security en cryptografie. In 2013 kocht hij zijn eerste Bitcoins en sindsdien is hij geïntrigeerd door de onderliggende techniek en probeert hij de materie te begrijpen en toe te passen bij onze klanten.
 20. 20. 3938 “Hoe kunnen wij je helpen om door middel van een concrete Blockchain toepassing een consensus te bereiken?” Rick Bouter, Innovatie consultant, Caesar Groep Sphereon Sphereon levert document processing functies als SaaS-oplossing (APIs as a Service). Wij bieden de technologie waarmee software developers en system integrators hun oplossingen kunnen realiseren. Met behulp van onze Blockchain APIs slaan we een brug tussen de document- georiënteerde wereld van vandaag met de Blockchain wereld van morgen. Maarten Boender Maarten is sinds 1997 actief in het vakgebied van Document Management en Enterprise Content Management. Sinds 2015 is daar Blockchain als basis voor ‘Systems of Trust’ bijgekomen. Maarten heeft een breed nationaal- en internationaal netwerk en is regelmatig spreker op conferenties. Binnen Sphereon houdt Maarten zich vooral inhoudelijk bezig met Product Marketing en Positionering. Maarten is ook de Scrum Product Owner van het Sphereon Platform. Bronnen Als bronnen voor dit document zijn onder andere gebruikt: WeForum.org, Federalreserve.gov, Blockchaintechnologies.com, Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid, Business Insider, Paul Bessems, Martin van Bers, Edelman, Quora, De pilotstarter, Caesar Experts, Sphereon.com, eSpecialisten.nl
 21. 21. 4140 tel. +31 (0)88 240 42 00 info@caesar.nl www.caesarOVERHEID.nl

×