Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rsmagazine nr.6 [lowres] 2012

985 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rsmagazine nr.6 [lowres] 2012

 1. 1. najaar 2012Nederlands Film Festivalstaat voor vitaliteit en talentFruitveiling Zuid-Limburgziet toekomst in clubrassenPK International Sportswearmaakt kleurrijke ruiterkledingFitness in chocoladefabriek
 2. 2. Druk, druk, druk..? Colofon RSMagazine RSMagazine is een uitgave van RSM Nederland, accountants en belastingadviseurs. RSMagazine wordt in controlled circulation verspreid onder cliënten en relaties van de bij RSM Nederland aangesloten kantoren: RSM Niehe Lancée Kooij, Dichtbij RSM Wehrens Mennen De Vries en RSM Tempelman. Als u voor toezending in aanmerking wilt komen, stuur dan een bericht naar: rsmagazine@rsmnlk.nl Redactie Gwen van Loon Gwen van Loon | Punt Tekstproducties (hoofdredactie) hoofdredacteur RSMagazine gwen@punttekstproducties.nl tel. 023-54 44 112 Harry van Dam | Paapstvandam beeld en advies Hoe bewaar je professionele afstand tot je cliënt en ben je...dan wordt het tijd vandam@paapstvandam.nl tegelijkertijd dichtbij? Je wilt weten wat er reilt en zeilt binnen zijn Fotografie firma, zodat je je klant met raad en daad bij kunt staan. Dat is Erik van der Burgt | Verbeeld om te onthaasten Jeroen Oerlemans de uitdaging van elke accountant, fiscalist en financieel adviseur. Frans Strous | Strous Fotografie Hugo Thomassen Maar dat geldt niet alleen voor hen: elke dienstverlener – of het nu Christina Faber-Berg | Pepper Productions een detaillist, een sportschoolhouder of festivaldirecteur is – wil Boek nu uw droomreis naar: Marjolein Ansink | Marjolein Ansink Fotografie waar maken wat hij belooft. • Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Coverfoto Jeroen Oerlemans Saba & St. Eustatius • Suriname en haar prachtig tropisch Productie en advertenties Om dat voor elkaar te krijgen, is communicatie tussen Angelique Timmer-Weisscher regenwoud met: RSM Nederland betrokkenen van essentieel belang. Je wilt weten wat de ander rsmagazine@rsmnlk.nl doet, maar ook wat die laat en wat daar de reden voor is. Inzicht DOESTRAVEL & CADUSHITOURS tel. (023) 530 04 05 krijg je alleen als je contact zoekt en houdt. Wees daarom waar De specialist met ruim 50 jaar ervaring, het Cartoon Paul Kusters | Studio 18 je doelgroep is: aan tafel bij de financiële man of de DGA die jou grootste aanbod, de beste prijs en service. paul@paulkusters.nl heeft ingeschakeld, in je (online) winkel of op beurzen waar je Wij verzorgen: Concept en art direction klanten komen, in de sportschool of in de bioscoop. Frans Spanjaard • Individuele vakantiereizen op maat Spanjaard Strategie & Communicatie info@fransspanjaard.nl • Combinatiereizen & Rondreizen Dat klinkt eenvoudig en gebeurt ook vaak, omdat het leuk is • Groeps & Incentive reizen voor bedrijven Vormgeving om te doen. Wie slim is, maakt daarbij meteen gebruik van alle Pieter Tuinman | Formaris en particulieren info@formaris.nl communicatiemiddelen die je tot je beschikking hebt. Maar • Uitgebreid excursieprogramma Drukkerij vergeet niet dat de mogelijkheden die social media bieden ook • Transfers en hostess services HuigHaverlag Printing & Digitale Producties Wormerveer een valkuil hebben: je bent er altijd en tegelijkertijd ben je er Laat u inspireren en bestel gratis onze Redactieadres nooit. Niet echt, in levende lijve. Dat is waar steeds meer mensen reismagazines: Caribbean en Suriname. RSM Niehe Lancée Kooij tegenaan lopen. Ze vinden het ook heerlijk u recht in de ogen te Heeft u een idee voor een groepsreis of bedrijfs- t.a.v. redactie RSMagazine Postbus 5037 kijken. event bel of stuur een e-mail en wij maken graag 2000 CA Haarlem een persoonlijke afspraak met u. rsmagazine@rsmnlk.nl Overname artikelen Voor dit nummer hebben we veel mensen live ontmoet. Dat was Wist u dat? Artikelen uit dit magazine mogen alleen worden overgenomen, gekopieerd et cetera leuk én nuttig. Want we willen u het gevoel geven dat u ook bij die Does Travel & Cadushi Tours is de officiële reis- na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gesprekken bent geweest. En wie weet, staan we volgende keer bij organisatie van o.a. het Curaçao North Sea Jazz Festival van RSM Nederland. u op de stoep. Want de mensen die aan het woord komen, hebben en Curaçao International Film Festival Rotterdam in ieder geval één ding gemeenschappelijk: ze hebben allemaal een band met RSM. Of dat nu via RSM Niehe Lancée Kooij, RSM Wehrens Mennen De Vries of RSM Tempelman is. We zijn immers DOESTRAVEL & CADUSHITOURS www.rsmnederland.nl graag dichtbij. Weimarstraat 119 – 2562 GT – Den Haag | Kantoren: Nederland – Curaçao – Suriname Voor meer informatie en/of reserveringen: Ga naar Caribbean.nl of bel (070) 312 95 95 | E-mail tour@doescadushi.com 3 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 3. 3. U vindt onze van tot 6 Fruitveiling 36 BouMatic Robotics: Zuid-Limburg melkrobots meer verzet bakens dan trend 30 BRB International is zolderkamer ontgroeid 38 Echtpaar Van Lien-Put blijft 12 Marieke de Heul kunst verzamelen (linksboven: Restaurant Moeke Mooren, Appeltern | linksonder: Café De Comedie, Maastricht | rechts: Café Vertigo, Vondelpark Amsterdam) maakt kleurrijke ruiterkleding 33 Nederlands Film Festival is lanceerplatform En verder: 10 Pleased To Meet You: Jos Nelis 17 Trivia: Gadgets 18 12 vragen: Chantal van Kessel 20 Opinie: Rudolf Winkenius De gehele Keyserlei te Antwerpen voorzien van 57 zon- én regenschermen 21 Cartoon soons 25 Uit onverwachte hoek: 22 Fitnessclub in Karien van Gennip chocoladefabriek 26 Actueel 28 Web/appside: Cora van Dijk Verkade 43 Trivia: Boeken ROLLUIKEN-ZONWERING BV SINDS 1896 5 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 4. 4. Directeur Michel Schrijnemaekers vanFruitveiling Zuid-Limburg:‘Wemoetenproducerenwat demarktaankan’‘Iedere appel die te veel wordt geteeld,betekent een lagere opbrengst. Dusmoeten we naar gecontroleerd telen.Aanbieden wat de markt aankan.Dat is de enige kans om te overleven’,zegt directeur Michel Schrijnemaekersvan Fruitveiling Zuid-Limburg. → Harry van Dam | Hugo ThomassenRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 6 7 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 5. 5. Het duizelt de bezoeker als Michel is erg gegroeid. ‘Ik heb het laatst nog onze kant op. Het werkt zo concurren- marktomstandigheden is hij optimis-Schrijnemaekers, boerenzoon uit de nagekeken: toen ik begon, maakten we tievervalsing in de hand’, concludeert tisch over zowel de toekomst van zijnstreek zoals hij zichzelf omschrijft, wat in een heel jaar net zoveel omzet als nu Schrijnemaekers. Fruitveiling als van de branche.feiten en getallen laat vallen. Het com- vaak in een week. Destijds zetten we ‘De afgelopen vijf jaar waren moeilijkplex van de Fruitveiling Zuid-Limburg jaarlijks zo’n 900.000 gulden om. Bakens verzetten voor de fruitteelt, maar het beeld is nuin het Limburgse Margraten is 12 Dat hebben we nu in euro’s per week.’ Maar denk niet – ondanks dit wat som- wat gunstiger’, zegt hij. ‘Het verschilthectaren groot. Vanaf september, als bere relaas – dat we met een sombere natuurlijk van jaar tot jaar, maar van-het seizoen begint, bieden ongeveer Grootste concurrent man van doen hebben. Integendeel; wege de slechte weersomstandigheden180 telers zo’n 65 miljoen kilogram Toch is de directeur niet echt juichend het fruit is Schrijnemaekers leven en is er dit voorjaar minder productiefruit aan, waarvan 90 procent appels en over hoe het er op dit ogenblik in de hij zou niets anders willen. Hij is er de geweest, wat goed is voor de prijzen.’peren zijn. ’En verder aardbeien, kersen, fruithandel aan toe gaat. Internationaal man niet naar om bij de pakken neer tebramen, frambozen en nog wat klein is sprake van overproductie en gaan zitten. De directeur van de fruit- Gunstiger liggingspul’, aldus de 53-jarige directeur. die wordt nog aangewakkerd door veiling is allang druk bezig de bakens Regionale omstandigheden blijken Europese subsidies. Die werken vol- te verzetten. daarbij een belangrijke rol te spelen bijVan die 65 miljoen kilo slaan de telers gens Schrijne-maekers concurrentie- de opbrengst. Wordt het fruit hoog ofer 15 miljoen zelf op, wordt nog eens vervalsing in de hand. ‘Vroeger waren ‘We proberen het Midden-Oosten en juist laag geteeld, hoe gevoelig is de15 miljoen direct verhandeld en slaat Frankrijk en Italië de landen waartegen de Aziatische markten te benaderen’, locatie voor vorst, het bepaalt allemaalde veiling 25 miljoen kilo op in de we moesten opboksen’, zegt hij. ‘Nu is vertelt hij. ‘Ondanks de grote afstanden mede het volume van de opbrengst.gigantische, op constante temperatuur, Polen opeens onze grootste concurrent. liggen daar zeker mogelijkheden, als ‘Frankrijk, Duitsland en ook een gebiedzuurstofgehalte en vochtigheid gehou- Tien jaar geleden hadden we nog nooit we de logistieke kanten van het verhaal als Zuid-Tirol zijn vooral de dupe van deden ruimten. Een kleine honderd me- van fruit uit Polen gehoord en nu is dat goed weten te regelen. Je hebt natuur- vele nachtvorst die er is geweest’, legtdewerkers zorgen er vanaf ’s morgens land de grootste fruitproducent van lijk te maken met een product met een Schrijnemaekers uit. ‘Wij hebben hierzeven uur voor, dat met behulp van Europa. Dankzij de enorme hoeveelhe- beperkte houdbaarheid. De boot naar een gunstiger ligging en dus een betereenorme sorteermachines de appels met den geld uit Brussel heerst daar nu een Hongkong is pakweg vijf weken onder- productie.’de juiste soorten en maten in de kisten práchtig investeringsklimaat en zijn de weg. Dat is lang voor bederfelijke waar.komen te liggen. omstandigheden om in het fruit te be- Maar nogmaals; als we die beperkingen Maar ook op de langere termijn voor- ginnen ideáál’, aldus de veilingdirecteur de baas worden, hebben we er een mooi ziet de directeur van de Fruitveiling inVeilingklok Margraten een goede tijd voor zijnSchrijnemaekers is al erg lang directeur branche. ‘Het aantal leden van onzevan de Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg. ‘Al zolang, dat ik zelf bijna ‘Tien jaar geleden hadden we nog coöperatie loopt de komende jaren wel- iswaar ietwat terug vanwege de schaal-niet meer weet sinds wanneer’, zegt hij nooit van fruit uit Polen gehoord en nu vergroting, maar de totale omzet wordtmet een knipoog. ‘Het was 1986 toen hoger.’ Daarin ziet Schrijnemaekers eenik hier begon.’ Hij heeft de bedrijfstak in is dat land de grootste fruitproducent belangrijke rol weggelegd voor de trenddie bijna 27 jaar sterk zien veranderen.‘De traditionele veilingklok is er helaas van Europa’ dat de productie wordt aangepast aan de vraag van de markt.niet meer. Dat was gemakkelijker wer-ken dan nu. Het fruit stond er, werd op een licht sarcastische toon.‘En daar- afzetgebied bij’, verwacht Schrijne- Clubrassenverkocht en ging zo de vrachtwagen door staan de prijzen internationaal, maekers. Zijn bedrijf is al vele jaren een ‘De toekomst zit in het telen van deop naar de winkels. Nu gaat de handel dus ook bij ons, onder druk.’ grote klant van accountant Eric Mante- zogeheten clubrassen; nieuwe soortenongezien, telefonisch en via internet’, laers. Die stapte in 2009 met zijn prak- die zorgen voor meer variatie in dealdus de veilingdirecteur. ‘Polen heeft met Rusland natuurlijk tijk over naar RSM Wehrens Mennen winkel. Iemand koopt dan de rechten sowieso een groot achterland en daar De Vries. De Fruitveiling Zuid-Limburg op een nieuwe appel en bepaalt hetHet tempo is enorm toegenomen. zijn nu de Scandinavische landen bij ging als trouwe relatie met hem mee. aantal bomen. Op die manier kunnen‘Als vroeger iemand een vrachtauto gekomen. Die waren altijd erg belang- we gecontroleerd telen’, aldus Schrijne-met dezelfde maat appels wilde heb- rijk voor ons, maar nu is die markt door Er is de afgelopen 27 jaar veel veran- maekers. ‘Zo moet het ook: het is deben, had je daar een dag of twee, de Polen weggekaapt. Het wordt hoog derd in de wereld van het fruit, maar enige manier om op de lange termijndrie de tijd voor. Nu belt zo iemand tijd dat we eens serieus naar de verde- dat gaat dus ook de komende jaren te overleven.’’s morgens en moet de hele handel ling van die Europese subsidies kijken, gebeuren als we Schrijnemaekers’s middags klaar staan.’ Ook de omzet want daarvan komt aanzienlijk minder mogen geloven. Ondanks de veranderdeRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 8 9 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 6. 6. Jos Nelis gezien zowel voor de klant als voor ons het beste is. Kijk maar eens naar het steeds meer standaardiseren van de werkzaamheden in de accountancy door de digitalisering, waarbij nog komt dat de klant in toenemendeNatuurlijk gaat het uiteindelijk om het vak, om de mate steeds meer zaken zelf kan doen.inhoud, om de zaak. Maar één aspect houdt Jos Nelis Dat betekent dat je als adviseur iets substantieels moet toevoegen aan(53), sinds 1 augustus director op het kantoor Roermond je vakinhoudelijke inbreng. Dat jevan RSM Wehrens Mennen De Vries, daarbij altijd in het dus echt moet meedenken en vooruit kijken.’oog: de menselijke maat. Want de persoonlijke noot iserg belangrijk in de relatie met de klant. Natuurlijk heeft Nelis in zijn bancaire periode ook veel met het bedrijfsleven Harry van Dam | Erik van der Burgt van doen gehad, met name in recovery and restructuring. ‘Ik heb in de loopHet was een opmerkelijke move, die Jos ik vind dat je niet alleen vaktechnisch van de jaren veel ervaring opgebouwdNelis afgelopen zomer maakte. Nadat moet excelleren, maar ook in hoe in wat ik noem de ziekenboeg vanhij ruim 27 jaar in Zuid-Nederland je de klant benadert’, zegt Nelis. de kredietverlening’, zegt hij. ‘Ik hadactief was geweest in de bankwereld ‘De persoonlijke noot is daarbij erg dikwijls te maken met bedrijven die in(waarvan vele jaren op directieniveau belangrijk en die vind je terug in de de problemen waren gekomen. Ik kwamin Midden-Limburg), besloot hij over manier van werken van RSM Wehrens er steeds vaker achter dat je veel vante stappen naar RSM WMV. Nelis is Mennen De Vries. Daarin onderscheidt die problemen aan de voorkant kuntgeen fiscalist en ook geen accountant, dit bedrijf zich echt in de markt en in voorkomen door werkelijk interessemaar werkt nu wel bij een bedrijf dat de loop van de jaren heb ik daarvoor te tonen, echt aansluiting met dede ambitie heeft hét toonaangevende grote waardering gekregen. Ik ga er nu business van je klant te zoeken, goedkantoor in Zuid-Nederland te zijn op aan bijdragen om die kernwaarde nog te luisteren naar de verhalen enhet gebied van accountancy en fiscale verder uit te bouwen.’ ervaringen van een ondernemer.’advisering. Dat maakt zijn overstap deste opmerkelijker, toch? Want het kán ook nog beter, vindt Spin in het web Nelis. ‘We moeten nog sterker toe naar In die rol voelt Jos Nelis zich ook het’Nou, zo vreemd is die overgang ook een relatiegerichte benadering in plaats best op zijn plaats. ‘Ik ben graag deweer niet’, legt Nelis graag uit. ‘Als van een productgerichte. Je moet een spin in het web’, vertelt hij. ‘Ik praatbankier kende ik Mathijs Mennen goede relatie met de klant hebben, de met mensen, hoor waar ze mee bezigvanwege zakelijke contacten. We mens achter de ondernemer begrijpen. zijn en waar ze mee worstelen en legspraken elkaar wel eens en bleken Pas daarna komen de producten en dat dan terug in onze eigen organisatie.hetzelfde te denken over hoe je naar oplossingen voor de klant aan de orde.’ En indien nodig leg ik voor de klanteen klant moet kijken, hoe je ‘m moet contact met relevante deskundigenbenaderen, wat je voor zo iemand kunt ‘Klantenman’ elders.’betekenen.’ Dus toen Nelis besloot Nelis noemt zichzelf een ‘klantenman’,de bankwereld achter zich te laten, die graag out of the box denkt. ‘Ik wil Dat doet Nelis voor álle klanten vanraakten de twee nog wat intensiever deze benadering nog sterker in onze RSM Wehrens Mennen De Vries.met elkaar in gesprek, wat uiteindelijk organisatie en bij onze medewerkers tot ‘Bij banken is er nogal eens sprakeresulteerde in de overstap. leven gaan brengen. We zijn er namelijk van een selecte groep die bijzondere met zijn allen voor om de klant verder aandacht krijgt, maar ik vind dat alExcelleren te helpen’, benadrukt hij. ‘Ik ben onze relaties recht hebben op eenMaar wat is die visie op klantrelaties? ervan overtuigd, dat deze manier van persoonlijke, betrokken benadering.’‘Kort en goed komt het erop neer, dat werken op de langere termijn zakelijkRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 10 11 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 7. 7. PK International Sportswear bestaat tien jaar Mode- en paardenhobby resulteren in eigen ruitersportkleding Tien jaar geleden studeerde Marieke de Heul (30) nog commerciële economie aan de HES in Amsterdam. Paardrijden was haar grote hobby, maar haar vader drukte haar op het hart om daar geen werk te maken. ‘Zijn argument: een hobby mag geld kosten, je werk niet.’ Als ze de kans krijgt haar passie mode met paarden te combineren door een eigen kledingmerk op te zetten, grijpt ze die met beide handen aan. Gwen van Loon | Jeroen Oerlemans ‘Ik vond mode leuk, maar had daar geen ervaring mee. Dus vroeg ik een ken- nis die stoffen importeerde of zij misschien een stage voor me kon regelen bij een winkel als de Bijenkorf.’ De Heul dacht zo haar opleiding aan mode te koppelen. Maar voor De Heul het wist zat ze bij haar op kantoor te werken aan een business plan voor een eigen merk ruitersportkleding. ‘De ruitersport was nog heel conservatief, erg klassiek. De collecties beston- den uit veel donkere kleuren. Er was nauwelijks iets modieus te koop. Om in dat gat te springen hebben we samen PK International Sportswear opgezet (PK staat voor paardenkracht, red.), terwijl ik ook mijn HBO-opleiding afrondde. Mijn scriptie was het exportplan dat ik vast had geschreven.’ Acht jaar bouwden de twee samen aan PK International Sportswear, sinds twee jaar runt Marieke de Heul het merk in haar eentje met twee vaste →RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 12 13 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 8. 8. mensen op kantoor en freelance ont- is heel goed met elkaar te combine- die ze zou kunnen gebruiken. Samen werpers. Tijdens piekuren bij het uit- ren en we hebben zowel producten met de ontwerpers worden vervol- leveren van nieuwe collecties huurt voor het paard als voor de ruiter. gens technische tekeningen gemaakt ze extra krachten in, waaronder veel ‘Met onze kleding kun je na de ma- aan de hand van kleurkaarten en vrienden en familie. nege zo door naar de supermarkt: voorbeelden. Twee keer per jaar is je bent gewoon modieus gekleed.’ ze in het Verre Oosten om inkopen Jong team Het kleurgebruik en de variatie te doen, nieuwe stoffenaccessoires ‘Ik doe zo veel mogelijk zelf: ik heb slaan snel aan bij ruitersportzaken. op lokale marktjes te scoren en con- alle contacten met de stoffenleveran- Daardoor heeft ze al snel een aantal troles in de fabriek te doen waar de ciers in Noord-Korea en het atelier in grote spelers zoals keten Divoza kleding wordt geproduceerd. Vietnam, waar ik ook een agent heb zitten. Ik pak de dozen uit als de con- ‘Met onze kleding kun je na de manege zo door naar tainer aankomt, ga langs bij klanten, de supermarkt: je bent gewoon modieus gekleed’ pik de orders uit en ga naar beurzen. Eigenlijk doen we alles samen met Horseworld die haar producten willen ‘Er zijn altijd problemen en pro- een jong team waarvan sommigen afnemen en kan ze haar productie bleempjes, maar die weet ik altijd als stagiair zijn begonnen en daarna in aantallen en modellen vergroten. weer op te lossen. Dan gaat het bij- hier zijn blijven werken. Ik vind het ‘Het volume moest ons bestaans- voorbeeld om de levertijd of een stof ontzettend leuk om jonge mensen recht geven.’ die niet goed is. Maar eigenlijk is het ervaring op te laten doen. Zo ben ik allermoeilijkste het goed afstemmen zelf ook begonnen. Iedereen die hier Kleding nationale ploeg van je logistieke proces. Want werkt heeft een grote verantwoorde- Sinds vijf jaar sponsort PK Inter- ik moet mijn leveranciers van tevoren lijkheid. national Sportswear ook de collectie betalen, maar krijg pas betaald als voor de nationale hippische ploeg. alles geleverd is. De tijd daartussen Toen de zakenpartners besloten uit Dat betekent dat elke ruitersporter wil je dus zo kort mogelijk laten zijn.’ elkaar te gaan, heeft Cora van Dijk die Nederland vertegenwoordigt in Dat betekent dat De Heul als de van RSM Niehe Lancée Kooij de over- het buitenland – of het nu om een container met de nieuwe collectie name begeleid en hebben ze samen Europees, Wereld Kampioenschap aankomt, ze die ook diezelfde week gekeken welke BV-structuur het of de Olympische Spelen gaat – in wil uitleveren. beste zou passen. ‘Ik heb ontzettend kleding van PK loopt. veel aan haar begeleiding gehad’, Hip vertelt De Heul. Tot op de dag van Dat de Nederlandse sporters het De collectie bestaat inmiddels uit vandaag is zij haar financiële steun merk dragen, levert veel naamsbe- meer dan jassen en broeken. Er zijn en toeverlaat voor het opmaken van kendheid op. Dat geeft een extra ook kleurrijke shirts, truien en sokken de jaarrekening. Het boekhoudpro- boost aan de export. PK International verkrijgbaar op inmiddels 60 ver- gramma dat De Heul dankzij haar Sportswear is inmiddels te koop in kooppunten. ‘Een strakke paardrij- gebruikt geeft haar inzicht in de Scandinavië, Japan, de Verenigde broek kun je bij mij ook in felle kleu- stand van zaken. ‘Daardoor weet Staten, Australië, maar ook in België, ren krijgen als dat in de mode is. Ik ik veel beter over welke financiële Frankrijk en Duitsland. zoek die aansluiting, want dat maakt zaken ik na moet denken.’ Elk jaar maakt De Heul twee collec- het voor mij typisch PK.’ Haar kleding In het begin ging De Heul de boer op ties in overleg met de freelance is zowel geschikt voor meisjes van met drie jassen en een paar shirtjes. ontwerpsters die ze inschakelt. 15 als voor hippe moeders die zelf PK maakt gebruik van felle kleuren Ze vindt het leuk om zelf nieuwe paardrijden of langs de kant staan. – tot dan toe ongebruikelijk in de dingen te bedenken die ze vervolgens paardrijbranche – en sets zijn onder- met hen bespreekt. In Keulen, Parijs, De uitstraling is veelzeggend. ling uit te wisselen waardoor je met Milaan en Hongkong gaat ze op zoek Daarom houdt De Heul het liefst de kleding kan variëren. De collectie naar nieuwe materialen en ideeën alles in eigen hand en bezorgt ze →RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 14 15 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 9. 9. Compacte joystick haar verkooppunten alle materi- Wie tegenwoordig een smartphone bezit, heeft vaak heel alen om haar producten zo goed wat spelletjes op zijn apparaat staan | Dan heb je vast ook mogelijk te presenteren. Naast ervaren hoe moeilijk het soms is om te bewegen in deze spelletjes. folders gaat het ook om foto’s Echte gamers missen dan hun oude vertrouwde joystick. Dat is die geschikt zijn om de kleding voorbij als je de ThinkGeek Joystick (€ 14,99) gebruikt, die geschikt op internet te presenteren, is voor alle smartphones en tablets met capacitieve touch screens. omdat steeds meer ruiterzaken Meer info is te vinden via www.mobileware.be. dat verkoopkanaal inzetten. ‘Voor de kleine ondernemer wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden’, weet ze, omdat ze van dichtbij heeft meegemaakt dat een paar zaken de deuren inmiddels hebben gesloten. Zelf merkt ze ook dat de markt iets lastiger wordt. ‘Dan wordt Weg met losse blaadjes het extra belangrijk dat je collec- Wordt u ook zo gek van al die vellen papier met aantekeningen, tie onderscheidend is. Ik maak notities en kladjes die overal en nergens verspreid zijn? Verwelkom het gebruik van ademende stoffen handige Boogie Board (€ 39,95) als digitaal en natuurvriendelijk alternatief voor losse kladblokken, plaknotities, tekeningen, lijstjes en meer, want met en zorg dat er altijd rijke details dit schrijftablet heeft u daar nooit meer last van. Het Boogie Board (gezien op op de kleding zitten. Al moet ik www.megagadgets.nl) is duurzaam en praktisch voor binnen- en buitenshuis. daar niet in doorslaan, want elke Alvast aantekeningen voor op het werk maken tijdens de file? Of lekker extra handeling maakt het duur- creatief bezig zijn? Kunstenaars onder ons kunnen het board gebruiken om der om iets te produceren. digitaal te tekenen. Door het drukgevoelige scherm is er geen standaarddikte voor een lijn. Je kunt zelfs met je vingers tekenen. Het moet er heel leuk en betaal- baar uitzien.’ Paarden fokken In de vrije tijd die overblijft, rijdt ze zelf nog veel paard, fokt ze met haar vader paarden en leidt ze jonge paarden op. In 1995 De wereld van dichtbij zien? was ze Nederlands Kampioen dressuur, aan wedstrijden doet Vanaf nu hoef je niet meer in een laboratorium te werken of honderden euro’s uit te geven om de wonderlijke wereld van de ze nog steeds graag mee. Het microscoop te ervaren en vast te leggen | De iPhone Mini Microscoop liefst gaat ze op concours met (€ 39,95) in zakformaat heeft u altijd bij de hand om geen foto-/videomoment jonge paarden. Ze haalde speci- te missen. De minimicroscoop is eenvoudig in gebruik. Je klikt de iPhone Mini aal haar vrachtwagenrijbewijs Microscoop gewoon aan de achterkant van je smartphone en hij is klaar voor om zelf rond te kunnen rijden gebruik. Deze gadget wordt geleverd met drie LED-lampjes (twee witlicht en met de paardenvrachtwagen. één UV-licht) om mooie close-up foto’s te maken. Het enige dat je nodig hebt, is de camera-functie van de iPhone 4(s). Zo heeft ze van haar hobby niet haar werk gemaakt, maar weet Onder meer verkrijgbaar via www.megagadgets.nl. ze de twee zaken die haar het meest boeien tegenwoordig wel heel slim te integreren. Angelique Timmer-WeisscherRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 16 17 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 10. 10. Chantal van 1. Heb je er voordeel van, dat je 5. Je hebt geen echt technische 9. Waar haal je je plezier, je drive, uit?Kessel (41) Zakenvrouw 2012 bent geworden? vakopleiding. Is dat een belemmering? ‘Dat is een makkelijke vraag! Ik ben elkeis directeur/ ‘Absoluut. Ik ben al niet verlegen, maar je ‘Nee, juist niet. Er is genoeg technische dag bezig met het creëren van mooie merkt dat contacten nu nog minder stroef kennis in het bedrijf. Het gaat erom, dat dingen. Als we ergens bezig zijn en ik rij er verlopen. De publiciteit is natuurlijk leuk, je een goed team bent. De Beatles waren langs, dan word ik daar blij van. En heerlijk,eigenaar van het is goed voor de naamsbekendheid. een goede combinatie, omdat ze alle als de klant aan het eind van het proces Maar bovenal vind ik het een eer en ben ik vier ergens in uitblonken. Je moet elkaar tevreden is. Verder geniet ik echt van de supertrots. Ik beschouw die onderscheiding versterken. Ik zeg eerst wat ik mooi vind en samenwerking in ons team. Die menseninterieurbedrijf trouwens als een lintje voor het hele bedrijf. Het volledige team van dertien dan kijken de techneuten of het technisch ook kan.’ hier vormen het grootste goed dat ik heb.’ mensen was ook bij de uitreiking.INTERIOR by in Kippenvel.’ 6. 10. INTERIOR by draait goed.Venlo. In 1996 2. Wat doet INTERIOR by eigenlijk? Wat heb je van Jos van Rensen geleerd? ‘Op de eerste plaats heel veel vakkennis en Wat zijn je verdere ambities? ‘Ik wil naar een nog groterekwam ze als ‘Wij bedenken, ontwerpen en realiseren liefde voor het vak. Jos heeft me jarenlang intensief begeleid en me veel bijgebracht naamsbekendheid en ik wil ons werkgebied uitbreiden. Maar mijn grootste ambitie complete interieurtrajecten, voor op het gebied van materiaalkennis en het ligt in het nog verder opschroeven van‘regeltante’ bedrijven en particulieren. We hebben veel ambachtelijk vakmanschap in huis streven naar de hoogste kwaliteit in de producten.’ onze kwaliteit. Ik hoef echt niet naar een bedrijf van dertig, veertig man. Het moet en wat we zelf niet maken, halen we persoonlijk en hoogwaardig blijven.’binnen bij het elders bij hoogwaardige producenten.toenmalige Dat is een bijzondere combinatie in ons vak, waardoor er eigenlijk een enorme snoepwinkel is waaruit we kunnen kiezen. 7. Wat doe je anders dan Jos? 11. We kunnen onbelemmerd het mooiste en Is zakendoen in Limburg anders het beste voor de klant ‘Nou, in principe niet eens zo gek veel. dan elders in het land?Jos van Rensen bedenken en uitvoeren.’ Een verschil is wel dat ik niet alleen streef naar hoge kwaliteit van het product, maar ‘Dat denk ik wel. Boven de rivieren zijn zeInterieurmakers. dat nastreef van het eerste klantcontact wat directer, harder misschien ook. Maar 3. tot en met de uiteindelijke aflevering. Vergelijk het maar met een vijfsterrenhotel. ook in Limburg zijn er verschillen. In het zuiden van de provincie is het leven en ookDit voorjaar werd Heb je een voorkeur voor het werken Ik wil ook naar een hoogwaardig service- het zakendoen wat Bourgondischer, terwijl met bedrijven of voor particulieren? apparaat, waarmee we de producten op wij in Noord-Limburg al praktischer zijn.’ niveau houden. Daarmee voorkomen weze gekozen tot ‘Nee, hoewel er wel degelijk verschillen dat een klant moet bellen, bijvoorbeeld tussen zijn, werk ik met evenveel plezier voor beide groepen klanten. Voor het omdat er een deurtje scheef hangt. Dat zijn we dan gewoon vóór.’ 12.Zakenvrouw bedrijfsleven richten we vaak volledige etages in, eventueel turn key: dus met Welke relatie heb je met RSM Wehrens Mennen De Vries?2012 van alles wat nodig is om zo aan het werk te gaan. Bij particulieren gaat het natuurlijk meestal om woninginrichting. Dat is veel 8. Waarom heb je het bedrijf een ‘Een paar jaar geleden ontmoette ik Chris Ketelaars van kantoor Roermond arbeidsintensiever met drukke shopdagen nieuwe naam gegeven? van WMV bij een vaart met hunNoord-Limburg. met de klant bijvoorbeeld.’ ‘De oude naam, Jos van Rensen luchtballon. We raakten in gesprek en nu doet hij met zijn mensen onze Interieurmakers, was erg met de eigenaar accountancy en het fiscale deel plus 4. Hoe ben je in dit bedrijf terecht gekomen? verbonden. Dat wilde ik meer loslaten. Het heeft ook met imago te maken. Het bedrijf kreeg een jonger elan en dat wilde de loonadministratie. Ze denken mee en werken op een open en heldere manier. Daar houd ik van. En wat ik ook Harry van Dam | Erik van der Burgt ik ook in de naam tot uitdrukking laten sympathiek vind, is dat Chris me nog ‘De vorige eigenaar, Jos van Rensen, was komen. En INTERIOR by klinkt toch lekker?’ wel eens in contact brengt met mogelijke bevriend met mijn ouders. Omdat zijn klanten.’ bedrijf in die tijd snel groeide, had hij een ‘regeltante’ nodig. In 1996, op mijn 25ste, ben ik in dienst gekomen. In 2001 werd ik mededirecteur en sinds 2011 ben ik volledig eigenaar. Jos is nog steeds commercieel actief in het bedrijf. De opvolging is prima verlopen.’RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 18 19 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 11. 11. Menselijke maat Rudolf Winkenius, managing partner RSM Niehe Lancée Kooij De oprukkende digitalisering laat spelen in het maken van de juiste keuzes ons steeds efficiënter werken. Goed en bovendien de leefbaarheid van mijn nieuws toch? En u denkt wellicht dat omgeving vergroten. ik dat van harte toejuich als partner bij een financieel advieskantoor dat Daarom kan ik niet genoeg herhalen dat de kosten in de hand wil houden: we zelf onze klanten regelmatig moeten zowel vanuit het belang van u als bellen in plaats van mailen en dat we ook cliënt als vanuit de invalshoek bij ze langs moeten gaan. Ook bij jonge van werkgever binnen onze eigen collega’s dring ik daar op aan, al zijn zij in organisatie. Maar de eerlijkheid staat om als geen ander cliënten te laten gebiedt me te zeggen dat ik in onze merken dat ze digitaal altijd dichtbij zijn. branche ook de keerzijde ervaar van deze ontwikkeling. Dat we inmiddels altijd bereikbaar zijn via onze mobiele telefoons wil kortom niet Daarom ben ik blij dat ik op ons kantoor zeggen dat we elkaar niet meer opzoeken. – en niet te vergeten thuis – niet automa- Ook op kantoor maak ik graag een wande- tisch voor eminence grise wordt versleten, ling door de gangen. Zo hoor je sneller wat als ik erop hamer hoeveel waarde ik hecht er bij je collega’s speelt – zowel zakelijk als aan persoonlijk contact. Het gaat mij om privé – en ben ik voor iedereen bereikbaar. de menselijke maat. Alleen door persoon- Goed voorbeeld doet goed volgen. lijk betrokken te zijn, kun je leveren wat iemand van je vraagt of (indirect) Want het is voor mij een schrikbeeld als verlangt. ik van cliënten terug zou horen dat ze superefficiënt zijn bediend, maar dat we De toenemende digitalisering is misschien niet in de gaten hebben gehad wat er het duidelijkst te zien in de retailwereld. daadwerkelijk speelde op de zaak en dat Het lijkt wel of alles wat de detaillist om we ook eigenlijk niet wisten voor wie we de hoek verkoopt en steeds vaker ver- aan het werk waren. Daardoor zouden kocht – ook via internet verkrijgbaar is. we zaken missen die er echt toedoen. Binnen mijn gezin wordt het gemak van U heeft ons toch juist in de arm genomen bestellingen via het web eveneens gezien vanwege onze betrokkenheid bij de en gebruikt, maar als het even kan bestel financiële handel en wandel van uw ik mijn spullen niet on line, maar ga ik zaak of van uw persoonlijke situatie? naar een winkelier in de buurt. Daar koop U kunt op ons blijven rekenen. ik graag mijn wijn, ga ik naar de drogist en laat ik me adviseren in de verfzaak. Omdat ik besef dat zij een belangrijke rol jeroen oerlemansRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 20 21 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 12. 12. Fitnessclub De twee fitnessondernemers waren op zoek naar een nieuwe club in de omge- ving van Amsterdam waar ze middeninin chocoladefabriek De Pijp al jaren actief zijn met Fresh Fitness. ‘Toen ik dit pand had gezien, kwam ik dolenthousiast terug’, vertelt De Jong (46) met sprankeling in zijn ogen. ‘Maar Markus en onze toenmaligeEen fitnesscentrum in een chocoladefabriek? In Zaandam zit Fresh Fitness in partner keken niet op of om. Terwijl ik meteen terug wilde naar Zaandam omhet pand waar Verkade vroeger borstplaat maakte. Binnen zie je nog details die hen te laten zien wat voor gave locatieduidelijk maken dat dit pand monumentale waarde heeft – de oude fabriek staat ik had gevonden. De enige reactieop de Werelderfgoedlijst –, maar binnen zie je in dit deel van het terrein vooral die Markus gaf: al was het een paleis geweest, we gaan toch niet naarde moderne sportschool Fresh Fitness van Markus Torenstra en Marcel de Jong. Zaandam?’ vertelt Torenstra (36). Hun sportschool Hun fitnessclub heeft naast kwaliteit, is niet goedkoop, maar de twee geloven gezelligheid en hygiëne hoog in het heilig in kwaliteit en willen daar niet op vaandel staan. ‘Dat roepen we al vijf inleveren. ‘Bij veel sportscholen krijg je jaar en daar houden we ook aan vast weinig tegen lage prijzen. Wij bieden nu het in de branche minder gaat’, zegt veel, maar niet voor heel weinig.’ Torenstra stellig. De twee mannen zijn ervan overtuigd dat het kaf van Ons kent ons het koren zal worden gescheiden en In Zaandam heerst een echte Zaanse zien voor zichzelf louter overlevings- sfeer. Dat hebben de twee ondernemers kansen. Al zullen ze niet op korte vanaf het begin goed aangevoeld. ‘Het termijn een derde club openen. is hier echt een dorp. Ons kent ons. Vandaar dat we ook vanaf het begin alleen met personeel hebben gewerkt dat ook uit Zaandam kwam. Die andere Nu lachen de mannen erom. De ver- mentaliteit hebben we gelukkig goed klaring voor de reactie is ook best te aangevoeld.’ begrijpen. Ze keken rond in Haarlem, Utrecht of elders in Amsterdam en dan Het kost hen in Zaandam meer moeite ligt Zaandam natuurlijk niet voor de dan in Amsterdam om de club vol te hand. Toen de foto’s op internet waren krijgen. ‘Zaankaanters zijn prijsbe- bekeken, groeide het enthousiasme en wuster dan Amsterdammers. Ze kijken Markus Torenstra (links) ging het idee leven. eerst de kat uit de boom.’ en Marcel de Jong Maar daar weten de twee ondernemers Dat was 2006. Inmiddels hebben ze wel raad mee. Zo mogen in de daluren twee succesvolle fitnessclubs, al zijn er basisschoolleerlingen onder begeleiding in Zaandam nog mogelijkheden voor van hun eigen docent en een instruc- groei. ‘In Amsterdam zitten we al jaren teur van Fresh Fitness de grote zaal op onze maximale capaciteit, maar hier bijvoorbeeld gebruiken voor hun weke- kunnen we nog meer leden gebruiken’, lijkse gymlessen.RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 22 23 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012
 13. 13. Want voorlopig moeten ze even af-wachten hoe het afloopt met het pandin De Pijp in Amsterdam waar ze nog vertelt De Jong die verantwoordelijk is voor de financiële zaken, de clubs heeft ingericht, de marketing doet en de club- Karien van Gennip Directeur Private Banking & Beleggen ING Nederlandanderhalf jaar huren. De eigenaar van software heeft ontwikkeld. ‘Ik gaf eersthet pand is een half jaar geleden failliet veel meer geld uit onder het motto: wegegaan. Ze willen graag op hun ver- gaan hier volledig voor kwaliteit. Maartrouwde locatie blijven zitten, maar zijn de managementinformatie die ik nudaarbij mede afhankelijk van de stap- op dagbasis heb, maakt me veel eerder De wereld om ons heen is de laatste tien jaar veel onzekerderpen die de curator gaat zetten. bewust van wat wel en niet verant- geworden. Toen maakte nauwelijks iemand in Nederland zich woord is.’ zorgen over zijn pensioen, was onderwijs voor iedereen toegankelijk en zorg gewoon beschikbaar. Die vanzelfsprekendheid is kleiner Dat betekent dat Torenstra, die de geworden. Steeds meer mensen vragen zich af wat de huidige clubs inhoudelijk leidt en het personeel economische situatie voor hen op dat vlak betekent. aanstuurt, nu ook wel eens moet wach- ten op nieuwe materialen. Al heeft hij Die ontwikkeling impliceert dat een financieel adviseur steeds meer naar eigen zeggen daarover niets te vragen moet stellen aan zijn cliënt. De gesprekken gaan niet meer klagen. Waar hij wel veel moeite voor over beleggen in Shell of DSM, maar over het veiligstellen van iemands moest doen, is zijn collega’s te over- financiële toekomst. Daar horen fundamentele vragen bij. tuigen van zijn nieuwste inzichten op voedingsgebied. De rol van de adviseur draait in mijn optiek om drie zaken: maak een klant ‘De gemiddelde Nederlander krijgt veel bewust van zijn financiële situatie, wees een brede adviseur die dient als te veel koolhydraten en suikers binnen. toegangspoort tot eventuele specialisten en heb oog voor de emotionele Logisch dat we met z’n allen te dik zijn. as. Een adviseur kan ervoor zorgen dat de klant expliciet nadenkt over zijn Ik probeer mensen duidelijk te maken voorkeuren. Want iemand komt niet bij ons om een hypotheek te regelen. dat ze niet zijn wat ze eten, maar wat ze Nee, hij wil een huis kopen. Wat zijn daarbij de overwegingen? We moeten daarvoor goed in kaart brengen wat de gezinssituatie is en wat zijn opnemen. Langzaam maar zeker gaat Krachttraining wensen zijn, nu én straks. iedereen om. Want je kunt wel gezond ‘Ze vallen af, omdat ze hun spiermassa eten, maar als dat niet door je lichaam verbranden. Maar mensen – vooral De vraag hoeveel iemand gunstig aan zijn kind kan schenken, levert zo wordt opgenomen, heb je er niets aan.’ vrouwen – die willen afvallen, hongeren een reeks vragen op die ook beantwoordt of iemand wel kán schenken. zichzelf uit en daardoor gaat de motor Hoeveel geld heeft hij zelf nodig om zijn hypotheek af te betalen en omDaarmee is opnieuw een spannende En dus wordt er tussen de middag geen in de spaarstand. Ze verbranden geen zijn oude dag te financieren?periode aangebroken voor De Jong en brood gegeten, maar een salade met vetten, maar slaan hun weinige reser-Torenstra. In 2007 namen ze afscheid veel groenten en gerookte kip. Hij lijkt ves juist op. Daardoor gaan ze ook in Financiële planning – of dat nu privé of zakelijk is – gaat dus meer danvan de partner die samen met De Jong wel een zendeling. Sporters die weinig ruststand minder verbranden en berei- ooit te voren over inzicht, overzicht en planning die uitmonden in eenFresh Fitness was gestart, omdat hun eten en op de sportschool komen om ken ze dus niets. Ik wil ze erop wijzen holistische visie. Dat vraagt inspanning van beide partijen: de klant énideeën niet meer overeenkwamen. In alleen cardio-oefeningen te doen, kun- dat gezonde en lekkere voeding in com- de adviseur, of dat nu een private banker, een fiscalist of een accountant is.die periode komen ze in contact met nen wachten op een duidelijke uitleg binatie met krachttraining veel meer Dat vergt een andere werkwijze. Sommige klanten vinden het confron-Brouwer & Oudhof Amsterdam (100% van Torenstra waarom dat weinig nut zoden aan de dijk zet.’ terend als een adviseur doorvraagt om het totale financiële plaatjedochteronderneming van RSM Niehe heeft. inzichtelijk te maken. Ik zie het dan ook als onze verantwoordelijkheidLancée Kooij, red.) en stappen ze Zijn collega’s heeft hij al overtuigd, om klanten bewust te maken van hun volledige financiële situatie.daarna helemaal over met hun omdat Torenstra door deze methodefinanciële administratie. zelf een stuk lichter werd. Ook steeds Daarbij moeten we in gedachten houden dat we als bankiers recent meer leerlingen volgen inmiddels zijn een flinke vertrouwensdeuk hebben opgelopen. Dat moeten we onderVolledig inzicht voorbeeld. En De Jong die aanvankelijk meer door onze andere manier van adviseren stap voor stap terug‘Door het gebruik van Exact Online heb- scepsis had bij de nieuwe eetgewoon- winnen. Mijn devies is daarom: het advies dat je geeft, moet je ook aanben we inzicht in onze administratie ten van zijn collega, eet nu vrolijk mee je schoonmoeder kunnen geven. Alleen als je ook tegen haar volmondigtot achter de komma: niet alleen over van zijn heerlijke versgemaakte lunch- zou kunnen zeggen dat je haar verder helpt, heb je je breed genoegde omzet, maar ook de kosten zijn salades. georiënteerd op iemands financiële situatie.volledig inzichtelijk. Ook voor kleinezelfstandigen is dat reuze interessant’, Gwen van Loon | Frans StrousRSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012 24 25 RSMagazine | nummer 6 | jaargang 3 | najaar 2012

×