RSM vastgoed alert december 2011

497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RSM vastgoed alert december 2011

  1. 1. Vastgoed Alert December 2011Verplichting gemeente dat bouwer onder GIW- Afwaardering wegens lagere bedrijfswaarde Verhuurders van vastgoed – leegstand vanmodel contracteert is niet geldig van onroerende zaken onroerende zakenRecent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een Omstandigheden die reeds bekend zijn ten tijde In een nieuw btw besluit is aangegeven hoecontractuele bepaling tussen een bouwer en van het investeren in een bedrijfsmiddel, kunnen moet worden omgegaan met de leegstandde gemeente in strijd was met de Woningwet. geen aanleiding zijn voor een afwaardering naar van verhuurde onroerende zaken. Er wordtDe bepaling betrof een verplichting dat de lagere bedrijfswaarde, aldus de belastingwet. De onderscheid gemaakt tussen btw op aanschaf- enbouwer van de woningen met kopers een stichtingskosten overstijgen dan de (verwachte) bouwkosten die gedurende tien jaar wordt herzienkoopaannemingsovereenkomst naar het model waarde, ook wel bekend als de onrendabele top. en btw op instandhoudingskosten. Volgens hetvan de Stichting GIW of een gelijkwaardig instituut besluit leidt leegstand als zodanig niet tot hetdiende te sluiten. Deze bepaling is in strijd met Door de financiële crisis is de markt voor moeten (terug)betalen van herzienings-btw. Datartikel 122 Woningwet. In dat artikel is opgenomen onroerende zaken gestagneerd. Het is dan zinvol is de btw die bij aanschaf of nieuwbouw werddat een gemeente geen rechtshandelingen naar om te bekijken in hoeverre afwaardering tot afgetrokken. Leegstand leidt echter ook nietburgerlijk recht – zoals overeenkomsten – kan lagere bedrijfswaarde mogelijk is. Een dergelijke tot een (aanvullend) recht op aftrek van de bijverrichten, ten aanzien van de onderwerpen die afwaardering zou een aanzienlijke kostenpost aanschaf niet in aftrek gebrachte btw.al in het Bouwbesluit 2003 of in de Wet algemene kunnen creëren en de belastbare winst van het jaarbepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn geregeld. in kwestie substantieel kunnen verlagen. Als door Toch vinden wij het verdedigbaar dat aftrekrechtZo zijn in de GIW regels opgenomen over extra deze afwaardering een verlies ontstaat, dan kan bestaat (of ontstaat) en blijft bestaan voorgarantietermijnen en de eisen die worden gesteld via carry back mogelijk een belastingteruggaaf leegstaande gedeelten van een onroerende zaakaan de verwarmings- en warmwaterinstallatie. worden gerealiseerd. die zijn bestemd belast te worden verhuurd.Deze zijn ook in het Bouwbesluit geregeld. Als dus Wij zijn van mening dat dit ook geldt voor deaanvullend aan het Bouwbesluit in het contract Echter, er dient bij afwaardering onderscheid toerekenbare instandhoudingskosten van de aanhet GIW-model verplicht wordt gesteld – waarin te worden gemaakt tussen onroerende zaken in leegstaande gedeelten, mits de bestemming voorstrengere eisen zijn opgenomen dan in het eigen gebruik en onroerende zaken bestemd voor belast gebruik aannemelijk kan worden gemaakt.Bouwbesluit – met de afnemers van de woningen verhuur, nu voor beide andere criteria gelden.is dit niet toegestaan. De insolventiewaarborg en Voor onroerende zaken in eigen gebruik is een Voor vragen over bovenstaande:de arbitrageregeling zijn niet in het Bouwbesluit lagere marktwaarde op zichzelf onvoldoende Hans van Loenennoch in de Wabo geregeld. Hierover zou wel reden om tot afwaardering over te kunnen gaan. RSM Niehe Lancée Kooijaanvullend kunnen worden gecontracteerd door T 023 – 530 04 00de gemeente. Maar, omdat de gemeente het hele Let op! Bij een latere waardestijging van de E hvloenen@rsmnlk.nlmodel GIW (of vergelijkbaar model) verplicht onroerende zaken dient winstneming plaats teheeft gesteld is de hele bepaling nietig geacht vinden tot de oorspronkelijke boekwaarde. TIP:door de Hoge Raad. Het separaat contracteren Werking Bouwbesluit 2012 uitgesteld totover deze laatste onderdelen is derhalve wel Voor vragen over bovenstaande: 1 april 2012toegestaan, mits deze separaat in het contract Wouter Lunstroo / Tarik Mensoriworden genoemd. Bij brief van 24 oktober 2011 heeft minister RSM Niehe Lancée Kooij Donner aan de Tweede Kamer laten weten T 023 – 530 04 00Voor vragen over bovenstaande: de inwerkingtredingsdatum op 1 april 2012 E wlunstroo@rsmnlk.nl / tmensori@rsmnlk.nl te stellen. De inwerkingtreding kan nog laterGert Kramer / Yolanda van Baak worden, als niet alle bijbehorende stukkenPesman Advocaten bij het Bouwbesluit 2012 voor 1 januariT 072 – 541 11 03 gepubliceerd zijn en de regelingen waarinE gkramer@pesman.nl / yvbaak@pesman.nl naar het Bouwbesluit 2012 wordt verwezen tijdig worden aangepast. Het Bouwbesluit 2012 is eind augustus 2011 gepubliceerd (Staatsblad 2011, 416). Op Rijksoverheid.nl/ bouwregelgeving/Bouwbesluit 2012 is een digitaal praktijkhandboek te vinden.Bij de samenstelling van deze uitgave is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen.Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van RSM Niehe Lancée Kooij worden vermenigvuldigd.© RSM Niehe Lancée Kooij

×