Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noord Eén nummer 13

1,442 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noord Eén nummer 13

 1. 1. noord MAGAZI N E OVER ON DERN EMEN I N AMSTERDAM-NOORD VebanL E STADSDE NOORD Met bijlage Van der Pek Special Koerswijziging Veban Van Op Zeezand derzomer 2011 nr. 13 Pek heeft sfeer SPECIAL havengebied
 2. 2. Veban, de ondernemersverenging Veban, de ondernemersverenging van bedrijven in Amsterdam-Noord, van bedrijven in Amsterdam-Noord, zoekt voor de organisatorische besturing een noord Colofon vooraf operationeel zoekt voor de organisatorische besturing een Bij ons in de ‘JE’ operationeel Noord één is een uitgave van stadsdeel Noord en de Vereniging van Bedrijven Had architect Van der Pek, Pieter Corneliszoon geheten, dan had Noord zijn eigen PC in Amsterdam-Noord (Veban) gehad. Maar het werd Jan Ernst. Onze JE Van der Pek is een eigen specialiteitenstraat, directeur gewoon om de hoek. Een klein beetje tegendraads, en betaalbaar, want het is de JE en Noord één is bedoeld voor Veban- directeur niet de PC. leden, andere bedrijven en geïnteresseerden in on- Er wordt hard gewerkt om de Van der Pekstraat nog meer eigen gezicht te geven. Win- dernemen in Amsterdam- keliers, het kloppend hart van de wijk, worden met de Kansenzoneregeling gestimuleerd Noord en is ondermeer gratis verkrijgbaar bij (± 2,5 dag per week) om te investeren. Lees over onze JE. Geen noodzaak meer om het IJ over te steken. openbare instellingen in Amsterdam-Noord (± 2,5 dag per week) Had Deep niet in Noord gezeten, het NH Galaxy, MisterGreen en al die ondernemers op Redactie Fieke van Wengerden Met zo’n 250 leden zijn belangenbehartiging en netwerken twee belangrijke het Cornelis Douwesterrein die hun nek uitsteken door bijzondere panden te bouwen, (hoofdredactie), Raymond Both, Anneriek Verhoef en waar zouden dan al die ondernemersprijzen en nominaties terecht moeten komen? Gerard van Horn Met zo’n 250 leden zijn belangenbehartiging en netwerken twee belangrijke peilers van Veban. De vereniging heeft zichzelf een aanzienlijke groei ten doel Beeld: Marco Keyzer, Maar ze ondernemen alle in Noord, een beetje ‘Rebel’s’. Mooi meegenomen. Suzanne Roos, Emiel van peilers van Veban. De vereniging heeft zichzelf een aanzienlijke groei ten doel gesteld – de directeur heeft hier een mobiliserende rol in. Lint, Historisch Centrum Amsterdam-Noord gesteld – de directeur heeft hier een mobiliserende rol in. Had Leon Kokhuis geen afscheid genomen, dan had Noord één nog steeds zijn vertrouw- Bijdragen: Tine Goedhart, Dennis van den Berg, Ellen Taakbestanddelen: Profiel: de hoofdredacteur gehad. Maar hij ging. De redactie neemt afscheid van de man die Kleverlaan, Els Witte De operationeel directeur is verantwoordelijk voor Taakbestanddelen: • HBO/WO niveau Profiel: zes jaar lang (mede) het gezicht van dit blad bepaalde. Nu moeten ze het met onderge- Beeld de profilering van de vereniging, onderhouden • Aantoonbare ervaring in communicatiewerkveld tekende doen. Maar niet alles is verloren, want zij is de dochter van twee ondernemers: Marco Keyzer, Warempel De operationeel directeur is verantwoordelijk voor HBO/WO niveau bv, Biesterbos bv e.a. er stroomt écht ondernemersbloed door haar aderen. Veban van contactenvan de vereniging, onderhouden de profilering met leden en externe relaties, en • Aantoonbare ervaring in onderhouden van communicatiewerkveld Foto voorpagina: Number de aansturing van het verenigingsbureau. en contacten op ervaring in onderhouden van de diverse niveaus, met name bij One, het nieuwe home van van contacten met leden en externe relaties, • Aantoonbare Waren er geen ondernemers geweest, dan was er geen HEMA en VNU, NDSM- overheid op diverse niveaus, met name bij de straat/mt. Lincolnweg. de aansturing van het verenigingsbureau. contacten Noord één. Maar u leest, dus u bent! • Voorbereiding en uitvoeren van beleid en • Ondernemersgeest / commercieel denkend Bijdragen STADSDEEL overheid Tine Goedhart, Jereoen • besluiten Voorbereiding en uitvoeren van beleid en • Communicatief sterk commercieelschrift Ondernemersgeest / in woord en denkend Fieke van Wengerden Kleijne, Tom Tossijn, NOORD Nadista Baron, Janneke • Communicatie en PR activiteiten besluiten • Hands-on instelling in woord en schrift Communicatief sterk Tjebbes, Louis Pirenne, Pauline Mahoro, Sanna • Begeleiding van de verenigingsactiviteiten Communicatie en PR activiteiten • Hands-on instelling Sutter, Leendert Miedema, Historisch • Leidinggeven aan het verenigingsbureau Begeleiding van de verenigingsactiviteiten Geïnteresseerd? Centrum Amsterdam- Noord e.a • Leidinggeven aan het verenigingsbureau Mail je CV en motivatie naar: info@veban.nl Geïnteresseerd? Concept, vormgeving T.a.v.je CV en motivatie naar: info@veban.nl Mail Anneriek Verhoef en realisatie H&A Media, Henk van T.a.v. Anneriek Verhoef Zanten, Geert Hermkens Voor informatie en Veban: voor bedrijven 2. Fungeren als belangrijkste opinieleider van het bedrijfs- adverteren H&A Media deVeban: voor bedrijven 06 212 60 902 ondernemersvereniging 2. Fungeren als belangrijkste leven in Amsterdam-Noord en opinieleider van het bedrijfs- Redactieadres de in Amsterdam-Noord ondernemersvereniging als zodanig herkend te worden leven in Amsterdam-Noord en p/a Veban door stakeholders. postbus 36013 als zodanig herkend te worden in Amsterdam-Noord De Veban behartigt de belan- Doelstelling Veban door stakeholders. 3. Bevorderen van netwerken 1020 MA Amsterdam 020 63 683 65 e: info@veban.nl gen van het bedrijfsleven in 1. Optreden als partner voor over- tussen bedrijven onderling, Veban, Postbus 37168, De Veban behartigt de belan- Doelstelling Veban 3. Bevorderen van netwerken Copyright Amsterdam-Noord, door actief heidsbesturen en overheids- en van een goede relatie tussen 1030 AD Amsterdam Overname van artikelen gen van het bedrijfsleven in 1. Optreden als partner voor over- tussen bedrijven onderling, Veban, Postbus 37168, bij te dragen aan een gezond diensten, bedrijvenverenigin- overheid en bedrijven. is toegestaan met bron- Amsterdam-Noord, door actief heidsbesturen en overheids- en van een goede relatie tussen 1030 AD Amsterdam vermelding en duurzaam bedrijfsklimaat gen en Kamer van Koophandel Telefoon: 020 - 636 83 65 bij te dragen aan een gezond diensten, bedrijvenverenigin- overheid en bedrijven. op ruimtelijk, economisch en bij beleids- en planvorming 4. Ondersteunen en adviseren van Fax: 020 - 492 04 12 Druk en duurzaam bedrijfsklimaat gen en Kamer van Koophandel Telefoon: 020 - 636 83 65 Imago Printing sociaal gebied. Inmiddels heb- met betrekking tot Amsterdam- individuele bedrijven in op ruimtelijk, economisch en bij beleids- en planvorming 4. Ondersteunen en adviseren van Fax: 020 - 492 04 12 Amsterdam-Noord ben meer dan zo’n 250 bedrijven Noord, en het monitoren van de Amsterdam-Noord binnen het E-mail: info@veban.nl Rechts scheidend hoofdredacteur Leon Kokhuis, links Fieke van Wengerden Oplage 4000 sociaal gebied. Inmiddels heb- met betrekking tot Amsterdam- individuele bedrijven in zich aangesloten bij de Veban. uitvoering daarvan. afgesproken beleid. Website: www.veban.n ben meer dan zo’n 250 bedrijven Noord, en het monitoren van de Amsterdam-Noord binnen het E-mail: info@veban.nl t zich aangesloten bij de Veban. uitvoering daarvan. afgesproken beleid. Website: www.veban.n 3Adv 1_1 pag Veban.indd 1 31-05-11 16:11
 3. 3. in dit nummer: Drie Noordse genomineerden: en verder: Amsterdamse Deep BV wint ondernemings- Architectuurprijs verkiezing Noord-Holland 5 6 2010-2011 Column Tine Goedhart 9 Dit jaar zijn er maar liefst drie bedrijfspanden van het Cornelis Veban Ledenvergadering 10 Douwesterrein genomineerd! Op weg met... MisterGreen 13Van der Pek Tarzan in Noord 16Special Van OnderzoekTe voet van Deep BV wintplein tot plein der Kansenzonebeleid 20 Ondernemersverkiezing 18 Pek NH Galaxy Hotel 22Ondernemers, stadsdeel en Ymeremaken de Van der Pekstraat klaar SPECIAL Noord-Hollandvoor de toekomst. ‘Wij zijn een heel leuk bedrijf’ 26 Nieuw Veban-lid: Op Zeeland IJskes Bouw 25 heeft sfeer Deep BV is uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemingsverkiezing een belangrijk en breed gedragen initiatief om waardering voor ondernemingen in de Column Raymond Both 29 Noord-Holland 2010/2011 in de categorie MKB Klein. Deep was een van de havengebied Agenda 33 in totaal tien finalisten die streden om de titel ‘Beste Onderneming van provincie uit te spreken. Ondernemers zijn immers de drijvende kracht van de econo- Noord-Holland 2010/2011’. Juryleden Jaap Bond en André Piël overhandig- mie in Noord-Holland. Amsterdam-Noord is een bijzonder den de prijs in het Haarlemse Philharmonietheater. De publieksprijs ging De tien finalisten, vijf per categorie, wisten bedrijvenverzamelgebouw rijker. Aangenaam... zich al eerder te onderscheiden van de ove- naar Berend Botje in Zwaag. D rige ondernemingen uit de regio door hun Nieuwe Veban-leden personeelsbeleid, innovatie, creativiteit en uitgelicht 34 De jury roemde het charisma van financieel beleid. Nadat de finalisten hun het Noord-Amsterdamse inge- bedrijfsfilm hadden vertoond en de vragen Winnen Veban Golfdag nieursbedrijf Deep BV. Dit gaf de van presentator Humberto Tan hadden30 doorslag voor de overwinning. beantwoord, trok de vakkundige jury zich geeft eeuwige roem! ‘Onze kracht is het enthousiasme en de be- trokkenheid van ons team. We vinden onszelf terug voor beraad. In de tussentijd genoten de ruim 750 aanwezigen van het optreden Een verslag van de negende editie van de een heel leuk bedrijf en zijn echt blij met deze van zangeres Do. bevestiging’’, aldus directeur Gideon Hein. Veban Golfdag op Golfbaan Amsterdam. De titel ‘Beste Onderneming van Noord- Deep BV kwam als winnaar uit de bus in de Holland 2010/2011’ is dé erkenning voor categorie MKB Klein. ondernemers in de provincie. De verkiezing is t 5
 4. 4. Drie Noordse ‘Meer dan een regenjas’ genomineerden Van de lijst van genomineerde bouwprojecten voor de Amsterdamse Architectuur Prijs 2011 staan maar liefst drie bedrijfspanden op het Cornelis Douwesterrein. Bijzonder. Want ook in voorgaande jaren viel het oog van ARCAM al op dit mooie bedrijventerrein aan Amsterdamse Architectuur Prijs de noordelijke IJ-oever. O p het Cornelis Douwesterrein, gelijks bestuur wilde meer werkgelegenheid tussen Coentunnel en NDSM-werf, creëren en de centrale stad wilde de beperkte staan bijzondere bedrijfspanden. ruimte binnen de ring intensiever gebruiken. ARCAM nomineerde er drie voor de Trouw: ‘We hebben toen het stratenplan en Gouden A.A.P. 2011, de prijs voor een pand met de grootte van de kavels aanzienlijk aange- een ‘hoog architectonisch niveau’, een project past, zodat er een grotere differentiatie van dat óf het mooiste is van allemaal óf het beste kleinschalige bedrijven mogelijk was. Dat voorbeeld voor de actuele situatie in Amster- kon snel en daar hebben we zonder al te veel dam óf het meest uitdagend en vernieuwend poeha gebruik van gemaakt. De markt was – idealiter: alles tegelijk. zo groot dat we een selectie konden doen en Keypoint aan de Toet- als grondeigenaar extra voorwaarden konden senbordweg van Dedato stellen om het gebied kwalitatief op een ontwerpers en architec- hoger plan te tillen. ten, het Collectiecentrum Amsterdam Museum De grote toeloop van bedrijven komt doordat van Quist Wintermans het Cornelis Douwesterrein een van de Architekten en Hulshoff weinige plekken binnen de ring is, waar een Archiefbeheer van ITZ- ondernemer op erfpacht nog zijn eigen be- Architecten valt dit jaar drijf mag neerzetten. Bovendien merken we de eer te beurt. een enorme spin-off van de ontwikkelingen 2010-2011 op het NDSM-terrein. Mede door de komst Waarom lukt het juist van vele creatieve bedrijven zit Noord in de hier om bijzondere ge- lift en heeft een goede naam. Dat stimuleerde bouwen neer te zetten? bedrijven om hier naar toe te komen en resul- Projectmanager Gijsbert- teert in een bijzondere mix. Dat er een aantal Jan Trouw: ‘Er zijn de af- waren, die meer dan alleen een regenjas voor gelopen drie jaar 26 bedrijfspanden neergezet. hun bedrijf wilden en anderen die zich door Als veel gebouwd wordt, neemt de kans toe hen lieten inspireren, heeft opgeleverd een dat er iets bijzonders gebeurt. Maar belang- bijzonder bedrijfsterrein, maar ook in bijzon- rijker is dat we de regels voor bebouwing en dere gebouwen.’ beeldkwaliteit hebben aangescherpt.’ Aanvankelijk moest het Cornelis Douwester- Genomineerden Cornelis Douwesterrein rein een industriegebied worden met kavels voorgaande jaren van 2.000 tot 10.000 m2 met een lage bebou- 2003-2006: Union, Processorstraat (AG Nova architecten) wingsdichtheid. Nadat de eerste deelgebieden 2006-2008: Kraanspoor (OTH) en Fri-Jo (Patrick Koschuch) klaar waren, kreeg Noord te maken met een 2008-2009: Set Company (Studio Steenbergen) grote toeloop van kleinere bedrijven. Het da-t6 Fotos: Emiel van Lint
 5. 5. Ondernemend, net als u U ziet kansen om uw onderneming te laten groeien. HLB ondersteunt u bij het realiseren daarvan. Een wereld zonder Door te kijken naar de financiële mogelijkheden, door het beheersbaar houden van uw organisatie en door pro-actief Ik lig bij Ruut op de massagetafel. mee te denken vanuit ons vak. Ze knijpt gemeen. ‘Wat vind jij daar punaise We bieden een breed palet aan accountancy- en adviesdiensten nou van, zo’n boerka?’ vraagt ze. aan DGA’s, het MKB, non-profit organisaties en grotere, ‘Hmm’, zeg ik om tijd te winnen. nationaal en internationaal opererende ondernemingen. ‘Hoe vaak zie je die? Zouden er in in je rug Amsterdam 500 vrouwen met een Kijk voor meer informatie op www.hlb-schippers.nl niqaab rondlopen?’ ‘Ik reed laatst door de Jan Evertsenstraat en dan zie je er misschien één of twee’, is Ruut met me eens. ‘Nou dat vind ik om te beginnen in geen Amsterdam verhouding tot de hoeveelheid discussie’, steek ik van wal. Buitenveldertselaan 106, 1081 AB 020 646 40 11 amsterdam@hlb-schippers.nl Ik vertel Ruut over mijnheer El Hassani. Lange gezellig huishouden man, olijfkleurige huid, lichte groenbruinige maakt? Wat geeft het ogen, met baard en zo’n werkbroek met extra dat zij kiezen voor die knieën en veel zakken. Hij is al zeker tien jaar niqaab? Ooit had Joël Tine Goedhart klant bij ons. Werk bespreken heeft een voordeel een kinderdagverblijfjuf boven een diepgravend filosofisch gesprek in met een hoofddoekje en Foto: Marco KeyzerMarco Keyzer een taal die je niet van huis uit meegekregen dat vond ik schoon en verzorgd. Ik had nou niet hebt. Wij hebben altijd papier en potlood. Mijn direct het idee dat Joël schade opliep aan zijn column werk kan je tekenen en dat maakte in het begin tere zieltje’. Ruut en ik zijn het opnieuw roerend onze communicatie gemakkelijker. Nu is dat niet eens.Reklame, Reportage & Culinaire meer nodig: mijnheer El Hassani spreekt prima fotografie Nederlands. Vorig jaar januari kwam hij op kan- Als ik bij Ruut wegrijd blijf ik puzzelen: zijn wij toor. Hij gaf me een hand en sprak de hoop uit nou te laconiek? Ik haat wangedrag, maar ik dat ik een goed jaar tegemoet zou gaan. word in de buurt van de smederij niet asoci- Ondernemen in Kop koffie? Ja graag. We bespreken het werk en aler of socialer behandeld door mensen met verschillende kleurtjes. Ik vind het ook vervelend ik schrijf op wanneer we het klaar hebben. Als als iemand door de telefoon gebiedender wijs Amsterdam-Noord hij weg is zegt Hilda: ‘Dat is voor het eerst dat tegen me zegt: ‘You speak English’. Stuntel in het ik jullie elkaar een hand zie geven’. Ze kent de Nederlands denk ik dan. Maar ook dat ligt niet familie El Hassani, want ze wonen bij elkaar in aan kleurtjes. Er zitten zo veel aardige mensen Meer weten over ondernemen in Amsterdam- de flat. Mevrouw is erg bedekt. Zo bedekt van: in alle kleuren van de regenboog (van zichzelf Noord? Kom dan langs bij het Ondernemers- discussie-onderwerp in de krant en de Tweede of getatoeëerd) de werkplaats, in bedrijfjes en loket in het Stadsdeelhuis. Kamer. Meneer El Hassani gaf me altijd het bij particulieren. Patatje Marcouch, de groente- Hier kunt u terecht voor informatie over gevoel me te respecteren en die hand? Niet boer op de Banne Buikslootlaan, de driftende begeleiding, het Garantiefonds, subsidie- zo belangrijk. Ik haal mijn schouders op: ‘Ach, buurjongens die het nu écht niet meer doen in iedereen beweegt makkelijker zonder dat de werktijd, meneer Roy die niet kon slapen na een regelingen, het zoeken naar bedrijfsruimtewww.marcokeyzer.nl buitenwereld een punaise in z’n rug zet’. inbraakpoging, mijnheer en mevrouw Olivieira. en economisch beleid. ‘Weet je, Ruut, verwacht mijnheer El Hassani Wereldse mensen die ik echt niet zou willen Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam van zijn vrouw dat ze in een winkel gaat wer- missen! Marco Keyzer Photography ken? Die verwacht toch dat ze thuis is en een Buikslotermeerplein 49 Tel. (020) 6349715 1025 ES Amsterdam THE NETHERLANDS ondernemersloket@noord.amsterdam.nl t 9
 6. 6. Ledenvergadering kiest voor koerswijziging Veban ‘Met een operationeel directeur zetten we een nog professionelere organisatie neer ’ Amsterdam-Noord heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. belangrijk. Daarom zijn de huisvestingskos- Een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor veel nieuwe ondernemers ten uit de begroting verdwenen door het secretariaat elders onder te brengen. En, het gezorgd. Om meerwaarde te blijven creëren voor haar leden, vroeg het bestuur stelde een nieuwe contributiestaffel bestuur van Veban in een enquête naar de mening van haar leden. voor. ‘Vergeleken met andere verenigingen Een koerswijziging kon niet uitblijven. Bestuurslid Susan Kimkes vertelt. was er een aanpassing nodig om een meer ‘E evenwichtige verdeling te bereiken.’ Over de beslispunten werd unaniem positief gestemd igenlijk is het logisch’, zegt Kimkes, was om te na te gaan of de professionalise- door de leden. ‘We zijn daarmee heel blij. De ‘door de verscheidenheid aan ringsslag, zoals het bestuur die beoogt, over- leden laten zien dat ze het fair vinden.’ Kimkes branches is er een ongekende eenkomt met de wens van de leden. is zich terdege bewust dat het noodzakelijk is dynamiek in het Noordse bedrijfs- ‘Wij waren als bestuur blij met de uitkom- om nog dit jaar te laten zien dat de inves- leven, met een mix van nieuwe creatieve sten (zie kader). Verder professionaliseren en tering zich terugverdient. De operationeel ondernemers en meer traditionele industriële groeien, beter communiceren en uitbreiding directeur wordt snel geworven zodat hij of zij bedrijvigheid. In dat verschuivende krachten- van zowel de belangenbehartiging als de net- na de zomer aan de slag kan. Uiteraard is de veld opereert Veban. We zijn, naast de traditi- werkfunctie. Het betekent dat we meer aan wervingsprocedure uiterst zorgvuldig, want onele rol die de ondernemersvereniging heeft het roer moeten staan dan operationeel bezig er is een schaap met vijf poten nodig. ‘De in belangenbehartiging, al langer bezig met zijn.’ Daarom legde het bestuur op de leden- operationeel directeur moet samen met het het organiseren van netwerkbijeenkomsten. vergadering van 19 april het besluit voor om bestuur waarmaken wat de leden vragen. Een Naast de organisatie van minimaal vijftien een operationeel directeur aan te stellen. ‘Het sterkere vereniging worden, die voor ieder lid evenementen per jaar en slechts parttime moet een communicatief sterke persoonlijk- meerwaarde heeft. Kennis opdoen, acquisitie- secretariële ondersteuning, kan het bestuur heid zijn, die op ieder niveau kan meepraten. mogelijkheden, belangen (laten) behartigen: het nauwelijks bolwerken om ook nog eens Die commercieel is ingesteld en begrijpt wat met deze koerswijziging kunnen we meer- beleidsmatig op volle toeren te draaien. Bij onze leden nodig hebben. Die verder denkt waarde creëren.’ het bestuur groeide daarom de behoefte dan de traditionele paden en dus kan omgaan aan een operationeel directeur. Iemand die met nieuwe communicatiemiddelen en wat Solliciteren? Voor de functie van meedenkt en meedoet zodat het bestuur deze tijd van ons vraagt. En niet te vergeten: De uitkomsten van de enquete • Veban moet verder groeien; hiervoor is Daniëlle Krijger van Beau Zest aangetrokken gaan faciliteren. Daarbij denken we overigens niet aan het elkaar bestoken met mailings. operationeel directeur vindt u in toekomt aan het verder professionaliseren die niet te beroerd is zelf de mouwen op te • Belangenbehartiging en netwerken zijn Denk aan bijeenkomsten waar een ondernemer deze Noord Eén de advertentie. belangrijkste taken van Veban ‘Veban is een groot netwerk met ruim 230 de ene keer kennis of een commerciële kans van de vereniging.’ stropen. Hij of zij moet een echte hands-on • Veban moet zelfstandige ondernemersver- leden’, aldus Kimkes. ‘Alle leden hebben hun weghaalt en de andere keer zelf iets brengt. Dat mentaliteit hebben.’ eniging blijven, die samenwerkt met andere eigen netwerk, kunnen specifieke kennis delen is waar netwerken over gaat: halen en brengen, Meer aan het roer verenigingen en hebben potentiële opdrachten te vergeven. zodat per saldo iedereen zich er goed bij voelt Maar het bestuur wilde eerst peilen hoe de Schaap met vijf poten • Bestuur moet beter communiceren; Als je dat voor elkaar ontsluit, dan levert dat een en er beter van wordt.’ leden hierover dachten. Primum Mobilé zette Ook voor de financiering legde het bestuur er verschijnt inmiddels iedere twee weken een enorme potentie aan kennis en acquisitiemo- e-mailnieuwsbrief gelijkheden. We willen onze leden daarin meer een enquête uit. Belangrijkste doel daarvan een voorstel voor. Bezuinigen op kosten ist t10 11
 7. 7. Op weg met... Mister Witte Fietsenplan. Mark: ‘We kwamen op het idee door onze eigen ervaringen en de roep naar een schone stad van Marijke Vos Green en Maarten Linnekamp, een stad zonder fijnstof. In juni 2010 startten we met de verhuur van twin- tig witte elektrische auto’s. Het initiatief is nu overgenomen door de gemeente. Auto- mobilisten kunnen de auto’s gebruiken voor korte ritten. Het gaat om stadsauto’s van het merk Tazzari-Zero met V een topsnelheid van 100 km/h en een actieradius oor hun bedrijfspand aan de Nadelen? van ongeveer 135 kilome- Johan van Hasseltweg 18a staan Twijfelaars zijn er nog genoeg. ter. Als mensen beseffen de Segways en de scooters keu- Want waar moet je je bat- dat hun eigen auto 95% rig in het gelid te wachten op terij opladen? En hoe staat van de tijd stilstaat, is dat reparatie of onderhoudsbeurt. Mark het met de actieradius van de een goede reden om de Schreurs, een van de directeuren, staat elektrische auto? Mark: ‘De auto te delen. Toen, maar Noord één te woord. gemeente Amsterdam maakt ook nu draait het om de Mark: ‘Tijdens onze opleiding tot bedrijfs- ernst van meer duurzaam- zorg voor het milieu.’ econoom leerde ik Florian Minderop kennen. heid. Er staan nu ongeveer De afstand tussen school en wonen was 120 oplaadpunten verspreid Ondernemersprijs: zo groot dat we al snel bezig waren met in de stad, dat zijn er nog lang niet voor niets de meest uiteenlopende manieren van niet genoeg. Maar dat aantal Het is niet voor niets dat vervoer. Uiteindelijk mondde dit uit in de wordt in hoog tempo opge- MisterGreen als meest start van MisterGreen. Een concept dat zorg voerd naar duizend. Alleen de maatschappelijk verant- voor duurzaamheid en comfortabel vervoer actieradius komt er inderdaad woorde ondernemer in combineert. Onze klanten leasen elektri- nog bekaaid af. Maar als je maart de Ondernemers- sche scooters en auto’s en wij ontwikkelen bedenkt dat maar liefst 80% prijs van het stadsdeel oplaadsystemen’. van de autoritten niet meer Noord in de wacht sleepte. dan 50 kilometer bedraagt, is Hun idee geeft klanten Voordelen dat voor veel mensen geen zoals Ymere, Schiphol Hoewel duurder in aanschaf is de elektrische bezwaar. Bovendien wordt en Delta Lloyd, die het auto goedkoop in het gebruik en heeft maar er nog steeds gesleuteld aan uitgangspunt van MVO weinig onderhoud nodig. De elektrische betere en sneller oplaadbare omarmen, de gelegenheid Foto: Marco Keyzer aandrijving zorgt voor een forse verlaging batterijen. Een snellader ‘vult’ invulling te geven aan het van de uitstoot van fijnstof. Amsterdam de batterij nu in ongeveer begrip ‘duurzaamheid’. Mark Schreurs en Florian Minderop startten in 2007 MisterGreen. MisterGreen, doet er alles aan om het fijnstofgehalte te dertig minuten’. een leasemaatschappijen speciaal voor (deels) elektrische voertuigen, combi- verlagen. De nieuwbouwontwikkelingen Argumenten te over om aan de Zuidas bijvoorbeeld lopen mede door Er is nog een ander, interes- elektrisch te gaan rijden. neert comfortabel vervoer met zorg voor duurzaamheid. Het bedrijf ontwikkelt een te hoog percentage fijnstof de nodige sant idee van MisterGreen: MisterGreen adviseert en as- bovendien oplaadsystemen en is bedenker van het Witte Autoplan. Met dit vertraging op. Kortom: De elektrische auto het Witte Autoplan, een sisteert bij de beslissing om totaalconcept wonnen de jonge ondernemers in maart de Ondernemersprijs scoort als beste als het gaat om een gezon- knipoog naar Luud Schim- over te stappen van benzine voor de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemer van Noord. der klimaat. melpenninks legendarische naar elektriciteit. tt directeur Florian Minderop12 13
 8. 8. Nieuwbouw • Verbouw Van restauratie • reNoVatie • Kelders • FuNderiNgherstel der www.ijskes.nl 075-635 3151 zaanstad De cijfers vertellen hoe het beter kan adv Wolters nr. 11 pagina 34 Pek SPECIAL Neem voor meer informatie over de dienstverleningvan Brouwer & Oudhof contact op met Raymond Both T 020 - 635 20 00 E info@brouwerenoudhof.nl W www.brouwerenoudhof.nl Alkmaar Amsterdam Haarlem
 9. 9. TarzanVanderPek in Noord!SPECIAL Amsterdam-Noord, 1935. Bioscooptheater Astoria, op de hoek van het Mosplein en Mosveld, kondigt Johnny Weismuller aan in zijn rol van Tarzan. Vier decennia lang kan het Noordse publiek zich niet alleen vergapen aan oorlogs- en avonturenfilms, maar ook aan cabaret, operette en revue. Anno 2011 krijgt het oude theater een nieuwe bestemming: winkels en appartementen. I n 1928 dient A. Bloem, directeur van de akkoord gaan met de verbou- N.V. Bouw & Exploitatie Maatschappij wing van het pand Mosplein Charlottenberg een bouwaanvraag in 18 tot supermarkt volgens uw voor een bioscooptheater. Architect Wil- wensen. (…) J.J. Schlee-Otter lem Noorlander, die behoort tot de Amster- Dir.’ Albert Heijn laat Bouw damse School, ontwerpt de bioscoop, maar en Woningtoezicht weten ook woningen en winkels rond de Elzenstraat, dat de filialen aan de de Andoornstraat en het Mosveld. Op 17 mei Dotterbloemstraat en de 1929 opent Astoria feestelijk met de film Van der Pekstraat ‘reeds Weenen danst weer. Er is plaats voor vijf- geruime tijd niet meer honderd bezoekers. C. R. Hensel en J.J. Otter voldoen aan de normen vormen de directie, tot 1936, want dan staat van verkooptechniek’ Otter er alleen voor. en verhuist. De totale verbouwkosten van het Films met live-muziek theater tot supermarkt In de begintijd programmeert Otter niet al- worden geraamd op ruim leen films, maar verzorgt hij ook het bijpro- drie ton (in guldens). gramma met artiesten die gebruik maken van Als Albert Heijn in 1992 toneel en orkestbak. De hoge kosten maken vertrekt wegens ruimte- het in latere jaren niet mogelijk om dit voort gebrek neemt Super de te zetten. In 1944 leidt Chris van Dinteren, de winkelruimte over, later dan bekende componist en kapelmeester, de opgevolgd door de Spar. laatste operettevoorstellingen. Tarzan keert niet terug Theater wordt supermarkt Maar ook voor de Spar heeft de voormalige Met dank aan het Na de oorlog treedt Otter terug en neemt bioscoop op termijn een te klein vloeropper- Historisch Centrum Amsterdam-Noord zijn dochter Jo het over. Tot 5 december 1966. vlak. Het bioscooptheater van Willem Noord- Want dan sluit het theater definitief de lander wordt herbestemd. In het voorjaar deuren. Kennelijk blijft de familie Otter nog 2011 ligt er een bouwaanvraag voor drie enige tijd betrokken bij de herbestemming winkelruimten en twaalf appartementen ter en sluit een huurcontract met Albert Heijn. visie. De tijden van Tarzan aan het Mosveld De directie van Albert Heijn krijgt een brief: lijken definitief over. ‘Hiermede delen wij u beleefd mede dat wij tt 16 17

×