Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noord Eén nummer 12

3,331 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noord Eén nummer 12

 1. 1. Veban & Co o MAGAZI N E OVER ON DERN EMEN I N AMSTERDAM-NOORD De voorzitter spreektwinter 2010-2011 nr. 12 VebanL E Number One STADSDE Het nieuwe onderkomen NOORD van HEMA en VNU Media
 2. 2. oo Colofon voorafHebt u die ontevreden klant al ontvriend? Noord één is een uitgave van stads-Of die opdringerige ex-klasgenoot onthyved? deel Noord en de Ver- eniging van Bedrijven inMet één druk op de knop maakt u schoon Amsterdam-Noord (Veban)schip. De mogelijkheden van de sociale media Noord één is bedoeld voor Veban-zijn immers onbegrensd. ‘Als je social media leden, andere bedrijven en geïnteresseerden in on-niet gebruikt voor je bedrijf, besta je over vijf dernemen in Amsterdam- Noord en is ondermeerjaar niet meer’, is een stelling in dit nummer. gratis verkrijgbaar bij openbare instellingen inDreigen ‘traditioneel’ opererende ondernemers Amsterdam-Noordinderdaad de boot te missen? 2011 zal leren of Redactie Leon Kokhuis (hoofd-de hype voorbij is. redactie), Raymond Both, Anneriek Verhoef enIn dit nummer een uitgebreid gesprek met Gerard van HornVeban’s kersverse voorman, Aart van Hattem Beeld Marco Keyzer, Warempel(‘In tijden van crisis geen noodsprongen bv, Biesterbos bv e.a.maken.’) Ook aandacht voor het 125-jarig Foto voorpagina: Number One, het nieuwe home vanjubileum van voorheen Johan Vis, opnieuw met HEMA en VNU, NDSM- straat/mt. Lincolnweg.dank aan het Historisch Centrum Amsterdam- BijdragenNoord. Een zaak met historie is natuurlijk ook Tine Goedhart, Jereoen Kleijne, Tom Tossijn,de breiwinkel van Marijke Botella, sinds 1970. Nadista Baron, Janneke Tjebbes, Louis Pirenne,Geen wollige taal: ‘Het is een verarming van de Pauline Mahoro, Sanna Sutter, Leendertcultuur dat breien niet meer op school wordt Miedema, Historisch Centrum Amsterdam-geleerd.’ Noord e.aMaar er is méér: de koninklijke opening van Concept, vormgeving en realisatieOnly Friends en een persoonlijk getinte H&A Media, Henk van Zanten, Geert Hermkensbijdrage over het Mosveld van de 17-jarige Voor informatie enPauline Mahoro. Een robuust verhaal over adverteren H&A MediaNumber One op de NDSM-werf, rookworst en 06 212 60 902detailhandel en de overlast van langparkeer- Redactieadres p/a Vebanders. En Coare’s antwoord op de prangende postbus 36013 1020 MA Amsterdamvraag: wat is mooi? 020 63 683 65 e: info@veban.nl Copyright Overname van artikelen Veban is toegestaan met bron- vermelding Druk Imago Printing STADSDEEL Amsterdam-Noord Oplage 4000 NOORD t 3
 3. 3. NetwerkbijeenkomstHoe sociaal zijn Veban & Co Op 25 november vond de kick off plaats van Vebansocial media? & Co, een netwerkplatform voor de creatieve on- dernemers in Noord onder de vleugels van Veban. Veban werd 55 jaar geleden opgericht, toen grote industriële bedrijven Noord domineerden. De laatste jaren melden zich ook andersoortige bedrijven: de ‘creatieve industrie’, zoals MTV, HEMA, Search, IDTV, VNU, de filmbedrijven in Pand Noord en binnenkort EYE Filminstituut Nederland. Hun gedeelde behoefte: de vorming van een creatief netwerk. Het bestuur van de Veban en enkele creatieve ondernemers hebben het initiatief genomen tot een creatief platform. Trekker is onder andere voormalig Veban-voor- zitter Fred Schulp. Het Veban-bestuur draagt het initiatief een warm hart toe. De start van de Veban-dochter werd in de Storkhallen door maar liefst 90 vertegenwoordigers van creatieve bedrijven bezocht. Leden van Veban & Co krijgen tegen een geredu- ceerd tarief een beperkt lidmaatschap, waarmee ze deel kunnen nemen aan speciale netwerk- bijeenkomsten; Veban-leden zijn hier natuurlijkE r wordt steeds minder getelefoneerd Het belang van visitekaartjes, websites en ook van harte welkom. Het opbouwen van en ge-smst. Van de ‘nieuwe media’ folders huis–aan-huis neemt steeds verder netwerken zal de pijler zijn van dit spiksplinter- wordt steeds meer gebruik gemaakt. af. Het consumentenvertrouwen is tot een nieuwe platform. Veban zelf richt zich op netwerk- Het ‘live’ contact raakt enigszins in minimum gedaald. Als wij als klant een bijeenkomsten ter bevordering van een gunstigonbruik. Sommige ondernemers staan arg- nieuw product willen aanschaffen, gaan we vestigingsklimaat voor ondernemers.wanend aan de kant. Daarom organiseerde eerst onze vrienden vragen wat ze aanraden. Informatie: Cher Stam: cher@cherstam.nlStarten in Noord een netwerkbijeenkomst Of we zoeken op internet wat andere gebrui- www.vebanenco.nlvoor ondernemers. Het kers van het product vinden. 020 4945424thema: ‘Het nieuwe werken ‘Als je social media De boodschap van Romkes is info@vebanenco.nlen de onmisbare rol van niet gebruikt voor dan ook: ‘Wees daar waar jesocial media’. Wat is datprecies en hoe zet je die in je bedrijf, besta je klanten zijn. ze klantonderne- Je baas. Betrek in je is echt deom klanten te trekken? over vijf jaar ming en ze gaan voor je vliegen’.En nog belangrijker: werkt niet meer’het echt? Bij social media Het resultaat van deze nieuwegaat het vooral om internetmiddelen als werkwijze is dat je klant ook ambassadeurTwitter, LinkedIn, Facebook en Hyves. wordt van je product. En vooral dat je een veel groter bereik krijgt, dus meer omzet voor veelSommige ondernemers moeten wel even minder kosten.wennen aan het thema, met name omdat Ook het stadsdeel springt in op dit nieuweze communiceren via internet niet helemaal werken. Op deze netwerkbijeenkomst is eenvertrouwen. Met wie ‘praat’ je eigenlijk? En WiFi-spot geopend. Iedereen die even wilwat is het nut om voortdurend te vertellen werken tijdens het wachten op een dienst Foto: Marco Keizerwaarmee je bezig bent of wat je gelezen van Burgerzaken of het Ondernemersloket,hebt? Enkele ondernemers moeten toegeven kan nu gratis internetten. De balie geeft een Het voorlopige bestuur van Veban & Co:dat ze de social media nauwelijks kennen. gratis inlogcode. Susan Kimkes (manager Communicatie Shell TechnologyDe spreker, Kees Romkes, durft de volgende Meer weten over het nieuwe werken? Centre), Jeroen van Druenen (directeur Jubels Communica- tie), Cher Stam (advies- en organisatiebureau Say-Stam),stelling aan: als je social media niet gebruikt Kijk op www.keesromkes.nl om de presentatie Fred Schulp (ex-voorzitter VEBAN), Micha Wijngaardevoor je bedrijf, besta je over vijf jaar niet meer. te downloaden. (Wijngaarde bv, vastgoedconcepten wonen en werken) t 5
 4. 4. Na worst en tompouce meer detailhandel op NDSM-werf De NDSM-werf is een gebouw rijker: Number One, het nieuwe onder- komen van HEMA en VNU Media. Op 8 september werd het gebouw kolos Number One, die bijna op lemen geopend door burgemeester Eberhard van der Laan. Weer is een bij- voeten vastgebakken lijkt aan de grond en drage geleverd aan de revitalisering van de oude scheepswerf aan het IJ. die de omgeving domineert. Hij stáát er en Het nieuwe complex blijkt een gebruikers- en bezoekersmagneet. lijkt er voor de eeuwigheid te blijven staan. Architect Trude Hooykaas van het Kraan- Wordt het langzamerhand niet erg druk met steeds meer parkeerders, spoor vindt het helemaal niets, die kolos die zeker met de vestiging van de Hiswa in het vooruitzicht? zo masculien haar slanke Kraanspoor aan het zicht onttrekt. Bij de feestelijke uitreiking van de Noordse Arcam-architectuurkaart in D aar staat hij dan: het grote, van de eenvoudigste handdoek tot de meest het Kraanspoor, nodigde ze de aanwezigen nieuwe, grijs-rode gebouw Num- opzienbarende kleding, komt van eigen uit allemaal één steen uit Number One te ber One aan het IJ, op de NDSM- stylisten. halen, dat toen nog in de steigers stond. werf, vlak naast het Kraanspoor. Begrijpelijk, want de bijzondere vormgeving Number One is het nieuwe onderkomen in Lemen voeten Het contrast tussen de twee van het Kraanspoor gaat nu deels verloren Amsterdam-Noord van twee grote onder- kantoorgebouwen Number One en het door de dominantie van Number One. Maar nemingen HEMA en VNU Media. IDTV, MTV, Kraanspoor is groot. Het slanke, ultralange aan de andere kant: geen enkel gebouw in Kunststad, Noorderlicht, IJ-Kantine en galeries Kraanspoor is ogenschijnlijk op iele voetjes Amsterdam heeft het alleenrecht op zijn kwamen al eerder. Wat maar weinigen weten, gebouwd en je kunt er dwars doorheen omgeving. Kostbare vierkante meters moe- is dat HEMA óók een grote creatieve onderne- kijken naar de haven. Het Kraanspoor staat ten worden gebruikt, ook rond bijzondere ming is: de vormgeving van HEMA-artikelen, niet, het zweeft. En daarnaast zien we de gebouwen.t6
 5. 5. NrFoto: Marco KeyzerEnorme ‘luchtbel’ Bij nader inzien zou je aan we altijd aparte locaties zoeken, nu kunnen is. Het zal wel even wennen zijn voor onsNumber One onrecht doen door alleen het we echt in eigen huis alles laten zien. Alleen personeel dat voornamelijk ten zuiden vanformaat als opvallend kenmerk te noemen. al in dit opzicht is het nieuwe gebouw een het IJ woont. Ze moeten nu op de pont naarGek genoeg heeft het gebouw wel degelijk enorme aanwinst voor HEMA.’ Noord, maar dat heeft ook zijn eigen charme.iets luchtigs, dat echter pas opvalt als je De medewerkers voelen zich hier nu al steedser vlak vóór loopt. Er zit een enorm gat in In het vorige kantoor zat iedereen achter me- meer thuis. In het vorige kantoor zat iedereenNumber One, een soort vide, waardoorheen je talen systeemwanden; nu is alles transparant achter metalen systeemwanden. Nu is alleswel degelijk de wolkenpartijen, de zon en het Het interieur van het atrium ziet er bijzonder transparant, er is heel veel glas gebruikt enwater van het Amsterdamse IJ op je af ziet uit. De binnenwand is voorzien van ruwe onderling contact is veel logischer geworden.’komen. houtdelen, ongelakt, zonder enige opsmuk.Het atrium, een stukje achter de HEMA-in- Dat is nadrukkelijk de bedoeling geweest Voor het eerst detailhandel Opvallend is datgang, is ook zo’n toonbeeld van transparantie: van architectenbureau Bronsvoort Blaak: de in dit gebied voor het eerst een winkel is ge-een enorme inpandige ‘luchtbel’ van 1100 m2, ongeschaafde houten delen symboliseren vestigd. Gewoon HEMA, op de begane grondwaar iedereen iedereen kan ontmoeten. HE- het ruwe en het ongepolijste van de directe aan de noordkant van het gebouw. Het is eenMA-projectmanager Cees Schilp: ‘Er kunnen omgeving: de NDSM-werf. HEMA heeft vrij kleine vestiging, maar de klant kan ookin het atrium 1000 mensen tegelijk bij elkaar welbewust gekozen voor deze locatie voor hier de beroemde HEMA-worst of -tompoucekomen voor bijvoorbeeld filiaalmanagersbij- haar nieuwe hoofdkantoor, legt Cees Schilp nuttigen en redelijk uitgebreid winkelen.eenkomsten, prijsuitreikingen, modeshows uit. ‘We zijn een creatief bedrijf, dus voelden Het filiaal verkoopt ook versartikelen voorof exposities van de ontwerpwedstrijden die we ons al snel thuis op de NDSM-werf, waar de dagelijkse boodschappen van omwo-HEMA jaarlijks organiseert. Vroeger moesten creativiteit zo ongeveer hét handelsmerk nende studenten, bedrijven en bewoners van
 6. 6. Tuindorp Oostzaan. In feite is de winkel een tot enige jaren geleden nog riant je auto kwijt ook door de mogelijke komst van de Hiswa, prelude op de komst van meer detailhandel naast het Kraanspoor of aan de zijkant van nieuwe kantoren en nieuwe winkels. in het gebied: er zullen immers meer hore- de IJ-kantine, nu is het steeds meer dringen De gemeentelijke bouwstop kan roet in het cavestigingen, woningen en culturele centra geblazen. eten gooien. komen naarmate de NDSM-werf zich verder Dat heeft er niet alleen mee te maken dat er Door stadsdeelambtenaren wordt gewerkt ontwikkelt. meer mensen op en rond de NDSM-werf zijn aan parkeermaatregelen. Een blauwe zone, Voor die winkelvestiging van HEMA was een komen werken, constateert beleidsmedewer- zoals elders aan de noordelijke IJ-oever, om vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. ker Verkeer en parkeren Leendert Miedema langparkerende forensenstromen in te dam- Die is door het stadsdeel verstrekt, ook voor van het stadsdeel. ‘Er komen steeds meer men, behoort tot de mogelijkheden. Maar ook andere winkels in de plint van Number One. forensen bij - vermoedelijk uit het midden en kan gedacht worden aan betaald parkeren, Er is immers voldoende mogelijkheid op de noorden van de provincie - die op de NDSM- op het maaiveld maar op termijn ook in een NDSM-werf voor gemengde functies, wat werf hun auto de hele dag gratis parkeren en bovengronds parkeergebouw. Hans Gerson, ook veel leuker en gevarieerder is dan een met de pont naar de overkant gaan om vanaf directeur van Projectbureau Noordwaarts, mono-cultuur met alleen kantoren. het CS verder te reizen.’ Deze groep lang- heeft in de stadsdeelraadscommissie RO een En er wordt nu al uitgebreid gewoond naast parkeerders maakt relatief meer en langer pleidooi gehouden voor het invoeren van de bedrijven en culturele functies – in de gebruik van parkeerruimte op maaiveldniveau betaald parkeren. studentenwoningen. dan de incidentele bezoekers van het gebied, Ook gaat het stadsdeel met het GVB onder- al zijn exacte aantallen nog niet bekend. zoeken of het mogelijk is buslijnen – bij- Groeiende parkeerdruk Groeiend probleem Door de populariteit van de plek is de ver- voorbeeld lijn 38 – om te leggen vanaf de in het NDSM-gebied is het parkeren. Kon je wachting dat de parkeerdruk blijft stijgen, Klaprozenweg/Cornelis Douwesweg naar hett8
 7. 7. NrNDSM-gebied. In de volgende fase van de ont- Feiten en cijfers Number Onewikkeling zullen uiteindelijk twee gebouwdeparkeervoorzieningen gerealiseerd worden. 34.500 m2 vloeroppervlakte 2500 m2 winkels (ruimtes kunnenEen enorme piekbelasting kan de jaarlijkse plus 12.000 m2 parkeerkelder tevens als kantoor dienen)tentoonstelling van de Hiswa worden, als in ongeveer 1000 arbeidsplaatsen ontwerp: Bronsvoort Blaak Architecten BNA 1100 m2 atrium bouw: Kondor Wesselseen week meer dan 2500 bezoekers per daghun auto kwijt willen. Daar is geen grote Opdrachtgever Amsterdam Waterfront bv/ Biesterbos bv stimuleert en begeleidtparkeervoorziening voor. Hiswa en gemeente de ontwikkeling van de NDSM-werf met projectbureau Noordwaarts, het stadsdeel,kijken naar een oplossing voor deze incidente- de Centrale stad, stakeholders en gebruikers. De NDSM-werf is opgedeeld in driele parkeerdruk door bezoekers elders te laten deelgebieden: Amsterdam Waterfront, MediaWharf en Nautisch Kwartier met hetparkeren en met shuttlebusjes te werken. waterprogramma Amsterdam Marina.Het parkeervraagstuk zit nog in de onder-zoeksfase; naar verwachting is er medio 2011 De planologische routemeer bekend. Het stadsdeelbestuur wil niet Er is een bouwvergunning verstrekt voor een bedrijfsgebouw. Dit past in hetwachten tot de parkeersituatie onhoudbaar huidige bestemmingsplan. Vervolgens is er een ‘artikel 19-procedure’ gevolgdwordt, maar nu is nog niet duidelijk welk par- voor het mogelijk maken van kantoren. Daarna is nog artikel 3.23 van de Wetkeerregime uiteidelijk uit de bus komt. Maar ruimtelijke ordening toegepast om detailhandel en horeca toe te kunnen laten. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid voor het hele gebied.dat langdurig gratis parkeren een blijvertje is,lijkt uitgesloten. Tom Tossijn
 8. 8. Breien, Foto: Marco Keyzer werk voor Wingerdweg, De Hoop. Het zat er bij mij al vroeg in.’ Veel lezen en de ervaring die ze in de winkel opdeed, maken haar tot de specialiste baby’s. Helaas brengen ze regelmatig garen en wol mee van hun land van herkomst. mannen in bij uitstek op haar vakgebied. En dat is te merken. De klanten die tijdens het vraag- gesprek de breiwinkel binnenstappen krijgen Marijke Botella: ‘Het wegwijs maken van de klanten, het deskundig adviseren is een belangrijk onderdeel van het drijven van de kabeltrui het volle pond. Onderricht Geduldig legt Marijke een klant uit wat de mogelijkheden zijn bij het patroon winkel. Maar wat zo nu en dan moeilijk uit te leggen is, is dat het dan wel de bedoeling is dat de wol en het garen bij De Breihoek gekocht moeten worden. Dat mensen dat Breien is alleen voor vrouwen. en een ander gewenste maat. Alsof er geen niet snappen! Het is het zelfde als je vlees bij Helemaal mis, lacht Marijke etmaal tussen zat, vervolgt Marijke moeite- de supermarkt koopt en aan de Keurslager loos het onderricht van de dag ervoor: ‘Hé, vraagt hoe het bereid moet worden.’ Botella, sinds 1987 eigenaresse Carry, is ’t niet gelukt?’ van De Breihoek op de hoek van Ondanks de aanwezigheid van Noord één en Misvatting Dat breien een vrouwenaange- de Hagedoornweg en Reseda- later de fotograaf worden de binnenkomende legenheid zou zijn, is een misvatting. Het straat. De laatste jaren neemt klanten geduldig en met alle aandacht ge- waren juist de mannen die in het verleden de belangstelling voor breien en holpen. De winkel fungeert ook als rustpunt, het gezin voorzagen van kleding. ‘Ierse vissers waar voor de vaste klanten uit de buurt een waren aan het patroon van hun kabeltruien handwerken weer toe. Ook kopje koffie klaar staat. En dan gaat het te herkennen uit welke dorp ze kwamen.’ mannen vinden hun weg naar praatje niet altijd over breien Ook de jeugd pakt de laatste tijd De Breihoek. en handwerken. ‘Gelukkig breien de breipennen weer op. Helaas nieuwkomers ook’ ontbreekt de basiskennis. ‘Op I n 1970 zegt Marijke Botella haar kantoor- ‘De kleine winkelier verdwijnt. welke school wordt er nog breien baan op om als verkoopster te beginnen En dat is jammer. De tijd dat de breiwinkel of handwerken geleerd? Het is een verarming in de breiwinkel van de familie Verbrae- een buurtfunctie had, is allang voorbij. Nu het van de cultuur.’ Maar anno 2010 komt het ken. Ze volgt haar gevoel en maakt van beter gaat, trek ik ook klanten uit IJburg, Al- oude handwerk weer helemaal terug. Ook haar grote hobby haar werk. ‘Het grappige mere en de laatste tijd ook uit Overhoeks.’ De de jeugd ziet in hoe orgineel het is om een is dat mijn oma en opa ook een wolwinkel buurt is ook veranderd in al die jaren. Geluk- zelfgemaakt babyvestje cadeau te doen. dreven op de hoek van de Andoornstraat en kig breien de nieuwkomers ook, vooral voor www.debreihoek.nlt10
 9. 9. Feitelijk mislukt omdat ik naar volwassenen luisterde Eigenlijk is het op kantoor in Noord te druk voor uitstapjes, maar ik heb het beloofd, dus kruip ik bijtijdscolumn in de auto naar het Calandlyceum in Osdorp voor de speed- datingsessie waarvoor ik ingedeeld sta. Onze Lieve Heer helpt mij m’n energie niet op te gebruiken met het zoeken naar parkeerruimte: recht voor de ingang een plekje. VHTO bevordert al decennia de instroom van den. ‘Weet ik niet zeker, meiden in techniek. Ze hebben me een paar iets met veel contacturen, jaar geleden geschaakt als rolmodel en zij weinig studenten en een organiseren het speeddaten. Een keer of drie crossover tussen techniek per jaar ben ik een ochtend op een school en en mensen. Waarschijnlijk doe mijn best speedy rolmodellerig te zijn. psychobiologie’, zeg ik. In clubjes komen meiden aan mijn ronde Ik vertel dat ik feitelijk tafel en we praten. Meiden die een technisch mislukt ben, dat het Tine Goedhart profiel kozen op havo of vwo of twijfelen of natuurlijk belachelijk is dat ze dat gaan kiezen, vormen de doelgroep. In ik met mijn vwo-diploma Foto: Marco Keyzer mijn tijd heette dat bèta of B, nu NG (natuur niet gestudeerd heb en dat ik zo suf geweest en gezondheid), waar scheikunde en biologie ben om dat te laten gebeuren, omdat ik naar een plek hebben, of NT (natuur en techniek) volwassenen luisterde in plaats van naar mijn met wis- en natuurkunde. hart. Ik moedig de meiden aan om zich niet Daar staat Goedhart dan met Timberlands, door de volwassen dooddoener ‘en waar wil je coltrui en jeans voor een klas met vriendelijk dan je brood mee verdienen?’ te laten leiden. afwachtende ogen, waarin alle windstreken Zeg dat hun hart een fantastische leidraad is. in vage schaduwen te zien zijn, vermengd Als dat op een open dag van enthousiasme met de kleur van Amsterdam. ‘Wie ben ik’, wil op hol slaat, dan heb je jouw studie te pak- de VHTO-mevrouw dat ik vertel. Ach, wist ik ken. En ook dat ik trots op ze ben als ze mijn het maar, spookt het door mijn hoofd, maar valkuil weten te omzeilen. Dat als ze met een het is duidelijk niet het antwoord dat van fijne studie hun horizon verbreden, dat er dan me verwacht wordt. Klassikaal zeg ik een vanzelf leuke werkgevers of eigen bedrijven paar zinnen over de smederij, waar we zitten aan de horizon verschijnen, al kunnen ze die en dat we al 107 jaar bestaan. Dan wordt de nu nog niet zien. Zoals je vanaf het Caland- groep van pakweg dertig meiden opgedeeld lyceum de duinen bij Zandvoort niet kunt en het eerste groepje kijkt me afwachtend zien, maar dat die er echt zijn als je eenmaal aan. Ik hoor me over mijn carrière vertellen. onderweg bent. Vraag naar hun dromen, wensen, verwachtin- Als het afgelopen is, zegt een aantal setjes gen en ik haak aan met ervaringen en dingen bruine ogen ‘dank u wel voor de inspiratie, waarvan ik denk dat een meid er wat aan mevrouw’. ‘Grapjas’, grinnik ik terug. ‘Nee, heeft. echt, u hebt ons echt veel gegeven’, zeggen Bouwkunde, farmacie, medicijnen, milieukun- de vriendinnen serieus. Terug in de auto naar de en heel veel andere leuke studierichtingen Noord ben ik blij met Amsterdam-West: een worden me met glimogen verteld. Sommigen mooie school, meiden waar we trots en zuinig weten het nog niet. ‘Wat zou u studeren als u op moeten zijn, meiden die goede dingen nu jong was?’, vraagt een van die leuke mei- voor de wereld gaan betekenen. t 11
 10. 10. NedCoat 125 jaar I n 1885 richt de toen pas 22-jarige Johan Verzinkerij NedCoat B.V., voorheen Johan Vis & Co, bestaat dit jaar 125 Vis met de heer Haspels Machinefabriek jaar. Sinds 1923 is het bedrijf gevestigd in Amsterdam-Noord. Vanaf (en ketelmakerij) Haspels & Vis op. 1954 aan de Grasweg, waar ooit Blauwhoedveem zijn pakhuis had. Negen jaar later vertrekt Haspels en werd de naam Johan Vis & Co. Het bedrijf is dan gevestigd aan de Laagte Kadijk, in de nabijheid van de scheepswerven. Eind negentiende eeuw start het bedrijf een nieuwe activiteit: het verzinken. Stalen objecten worden gedompeld in baden met vloeibare zink om een zinklegering aan te brengen, met als doel corrosie (roest) tegen te gaan. Tegenwoordig behandelt de fabriek onder meer wenteltrappen, vangrails en lichtmasten. Foto: collectie Historisch Centrum Amsterdam-Noord In 1954 verhuist Johan Vis & Co voorlopig voor het laatst. Het pakhuis van het Blauwhoed- veem aan de Grasweg wordt betrokken. In die jaren presenteert Johan Vis zich met 25 verzinkadviezen (’21 Voorkom rechtstreeks contact van verzinkte artikelen met koper en messing, want dan vergaat het zink door een galvanisch koppel’). Twee luchtfoto’s moeten de potentiële klant overtuigen van de uitmuntende bereikbaar- heid: Eigen haven aan het IJ en Spoor rac- cordement. De insteekhaven parallel aan de Klaverweg is dan nog niet gedempt. Vanaf 2003 gaat Johan Vis verder onder de machinefabriek wordt dan verkocht aan de naam NedCoat Amsterdam, dé specialist in Het bedrijf verhuist nog wel eens: van de heer Puimbroek en blijft zitten op het adres het thermisch verzinken van volumeobjecten. Laagte Kadijk naar de Hoogte Kadijk en weer aan de Conradstraat. Weliswaar is het klantenpakket nu verscho- later naar de Nederlandsche Scheepsbouw ven van scheepsbouw naar constructie- en Maatschappij aan de Conradstraat. Vis’ aan- Omzet vervijfvoudigd De economische crisis bouwbranche, maar de oude vertrouwde dacht verschuift in die tijd meer en meer van in de jaren dertig raakt ook Johan Vis. Opmer- service en kwaliteit staan nog steeds voorop. machinefabriek naar verzinkerij. kelijk is dat de directie dan in handen is van In 1923 volgt Johan Vis de NSM naar Amster- mejuffrouw A.Goedkoop, die kans ziet om de NedCoat Amsterdam, Distelweg 10 dam-Noord aan de Cornelis Douwesweg. De omzet in vier jaar te vervijfvoudigen. 020-636 81 11 www.nedcoat.nl/t12
 11. 11. met olijven tapenades, kazen, honing en blauwhoenders boert goedDe zaterdagse boerenmarkt op het Buikslotermeerplein blijkt levens- Foto’s: Marco Keyzervatbaar. Klanten en marktkooplui hebben nu ruim een jaar ervaring. De gebr. De Wit, helemaal uit Zeeuws-VlaanderenEen tussenstand.n gesprekken met verschillende onder- Ook Nico van Olijfje Delicatessen merkt op gemakkelijker naar de markt. De smaak vannemers springen twee constanten in het dat het neerzetten van een nieuwe markt de aangeboden producten is onovertroffen,oog. Het aanbod onderscheidt zich door de enige tijd vergt voordat alles marcheert. zeggen de kenners. Het zijn authentiekeverfijnde smaak. Bovendien valt de passie Hij ziet in ieder geval een opgaande lijn. producten die zich onderscheiden door zuiver-op die de ondernemers tonen bij de verkoop Een mevrouw met op de arm een peuter die heid en milieu- en diervriendelijkheid. Una-van en voorlichting over hun producten. Zo is haar worstjes bij Olijfje afrekent, is blij met niem meent men dat het aanbod uitgebreidmijnheer Brons van de streektmarkt. Zij woont net een jaar in kan worden. Het is zeker dat een marktkoop-de honing – samen met zijn vrouw – geen Amsterdam-Noord en de markt met het bio- man die uitsluitend eersteklas paddenstoelenhonderd procent marktkoopman. Door de logische aanbod is ‘een uitkomst’. Anders was aanbiedt, het gaat redden in Noord.week is hij docent wis- en natuurkunde, zij genoodzaakt om naar de stad te gaan.zaterdags geeft hij zich over aan zijn hobby. Armand de Wit staat met zijn broer op de De zuivelman komt speciaal zijn kar uit voor markt. Hij is die ochtend om 4.00 uur opge-Hoewel deze zaterdag grijs en miezerig is, een babbeltje. Ook hij ziet die stijgende lijn. staan om op tijd op het Buikslotermeerpleinvalt de prettige sfeer meteen op. Het ‘straatje’ Natuurlijk verschilt de sfeer op de ene of de te zijn. Beide broers komen uit het verreterzijde van de reguliere dagmarkt ademt een andere boerenmarkt; Laren is Amsterdam- Zeeuws-Vlaanderen. Zij vormen met hunontspannen sfeer uit. Een brede doorgang Noord niet. Maar het Noordse publiek waar- ouders een familiebedrijf dat onder anderemet aan weerszijden de kramen met prach- deert de streekmarkt en vindt de weg steeds Blauwhoenders fokt. Armand (20) is gediplo-tige uitstallingen. Een greep uit het aanbod: meerd slager.een kraam met onder andere olijven, olijfolie Hij is best te sprekenen tapenades, één met een keur aan kazen en over de markt, maarzuivel, een specialist in honing, een koopman enige uitbreidingmet blauwhoenders en hoendereieren en een van het assortimentkraam met onbespoten groenten. De markt zou welkom zijn,biedt een assortiment aan verschillende zegt hij.biologische producten. t 13
 12. 12. Cultuuraanjager Louis Pirenne ‘ Het ruwe van de NDSM-werf past beter bij Foto: Marco Keyzer de actuele kunst dan de wat sprookjesachtige binnenstad ,t14
 13. 13. Sinds augustus 2009 is Louis Welke rol spelen kunst en cultuur in Verder bevorderen kunst en cultuur partici-Pirenne (54) ‘cultureel aanjager’ Amsterdam-Noord? patie, creativiteit en samenwerking tussen Amsterdam-Noord wordt steeds meer deel mensen met uiteenlopende achtergronden,bij stadsdeel Amsterdam-Noord. van de stad. Dat zie je aan de ontwikkelin- interesses en vaardigheden. De Noorderpark-Hij heeft een brede ervaring in de gen aan de Noordelijke IJ-oever en aan het kamer slaat een brug tussen kunst, creativi-kunstwereld. Pirenne was onder feit dat steeds meer Amsterdammers van ‘de teit en allerlei soorten bewoners van Noord,meer hoofd Publiekszaken van het overkant’ in Noord komen wonen. Daardoor ook degenen die niet gewend zijn aan cul- wordt Noord interessanter als vestigings- tuur deel te nemen.Frans Hals Museum en Museum plaats voor kunstinstellingen en cultureleDe Hallen Haarlem, arts manager initiatieven. Het cultureel centrum Wat zijn je doelstellingen voor de(hoofd Kunstzaken) van the British Tolhuistuin is al drie zomers aan het proef- komende tijd?Council in Amsterdam en artistie- draaien en is begonnen met een verbou- In opdracht van het stadsdeel wil ik meer wing van de oude Shell-kantine. Poptempel kunstinstellingen interesseren in een sprongke man van het niet-commerciële Paradiso zal in dit complex zijn ‘middenzaal’ over het IJ. Ik richt me daarbij op organisa-Amsterdamse theaterbureau vestigen. Het Filmmuseum verlaat eind 2011 ties die publiek kunnen trekken en in hetTheater Netwerk Nederland. zijn aloude plek in het Vondelpark. Het gaat bijzonder op clubs die aanbod hebben voorHij kent het kunstbeleid van de dan onder de nieuwe naam EYE Film Insti- kinderen en jongeren. En op instellingen die tuut Nederland naar het prachtige, nieuwe al een gezonde financiële relatie hebbenNederlandse overheden van nabij. gebouw dat we vlak onder de Shell-toren met het ministerie of met de centrale stad.Zo was hij vanaf 2001 zes jaar zien groeien. Zulke instellingen drukken hun Noord heeft de vierkante meters, zij hebbenhoofd Cultuur in Haarlem en begin stempel op de uitstraling van de IJ-oever hopelijk de gezonde exploitatie.jaren tachtig adviseur Podiumkun- en de gebiedsontwikkelingen elders in het Verder hoop ik meer goede galeries te inte- stadsdeel. Ze trekken publiek van binnen resseren in vestiging op het NDSM-terrein.sten en Letteren van de provincie en buiten Noord - inclusief toeristen - en Het ruwe van de NDSM-werf past beter bijNoord-Brabant. dragen bij aan een bruisend imago. Dit dy- de actuele kunst dan de wat sprookjesach- namische cultuurklimaat stimuleert de eco- tige Amsterdamse binnenstad nomische ontwikkeling en het vestigingskli- maat voor woningzoekenden en bedrijven. Waar droom je van? Muziektheater M-Lab ontving niet voor Dat alle inwoners van Noord over een tijdje niets de Ondernemersprijs trots zijn op het culturele niveau van hun Amsterdam-Noord. stadsdeel. Ook degenen die zelf van al die voorzieningen geen gebruik maken. Oh ja, en dat Noord over een tijdje een kunstvakop- leiding in huis heeft. Een dependance van de Gerrit Rietveld Academie bij voorbeeld. t 15
 14. 14. Dennis’ droom Ronald McDon officieel open Drie jaar nadat op een gure namiddag de eerste paal door onder anderen Marco van Basten werd geslagen, is op 8 november het Ronald Mc Donald Centre officieel geopend. Hoofdgast was prinses Marilène, bijgestaan door Ed Nijpels en opnieuw Van Basten. De presentatie was in handen van Lucille Werner, ambassadrice van het Centre, en Jochem van Gelder, ambassadeur van het Kinderfonds. I n februari 2006 won Peer Glandorff de wordt. De met zacht materiaal afgewerkte BNA Jonge Architectenprijsvraag met muren bieden daarnaast grote veiligheid. zijn ontwerp voor het Centre. Toen kon Ook de medewerkers van het Centre zitten niet vermoed worden dat het uiteinde- er prachtig bij. Lange tijd hebben ze in porto- lijke resultaat zo indrukwekkend zou worden. cabins bij de ingang van het Centre gezeten Een gymzaal met ledverlichting in de vloer, en liepen ze met laarzen aan en helmen op een beweegbare vloer in het zwembad met door de modder om bezoekers vol enthousi- bewegingssensoren en speciale fitnessap- asme rond te leiden. Nu de opening een feit paratuur. En dat alles gecombineerd met de is, kunnen bezoekers op eigen gelegenheid de meest moderne technieken waarmee kinde- mogelijkheden van het Centre ontdekken. ren met een handicap of chronische ziekte zich door het Centre kunnen verplaatsen. Het Centre is een initiatief van Dennis Gebbink, oprichter van de stichting Only Afwerking Voor kinderen die niet kunnen Friends. Zijn droom, een sport- en spel-cen- sporten, zijn er dans-, knutsel-, toneel- en trum voor kinderen met een handicap, is met computerruimtes. Ook aan de afwerking is de opening van het Centre in Amsterdam- gedacht. Iedere ruimte heeft zijn eigen kleur, Noord verwezenlijkt. wat door het getinte glas extra versterkt www.kinderfonds.nl/centret16
 15. 15. ald Centre Foto’s: Marco Keyzer t 17
 16. 16. Nogal vol van zichzelf. Marco Keyzer Reklame, Reportage & Culinaire De nieuwe Passat. Nu in de showroom. www.marcokeyzer.nl De nieuwe Passat is van top tot teen voorzien van de allernieuwste technieken en innovaties. Die zorgen ervoor Marco Keyzer Photography dat u nóg veiliger en comfortabel op weg kunt dan u al Buikslotermeerplein 49 gewend was van de Passat. Zo heeft u maar liefst negen 1025 ES Amsterdam assistenten aan boord waarbij er zelfs één corrigeert bij THE NETHERLANDS vermoeidheidsverschijnselen. En was het al ontspannen rijden door vijf zuinige motoren met 20% bijtelling, met de optionele massagefunctie in uw stoelen of het optionele panoramadak in de Variant, komt u ook na een drukke dag weer ontspannen thuis. Kortom, de nieuwe Passat is dus echt vol van zichzelf. U rijdt de nieuwe Volkswagen Passat vanaf € 27.990,-. Brandstofverbruik ø 4,3 - 7,9 L/km (1 L op 23,3 - 12,7),Ondernemen in CO2-uitstoot ø 114 - 183 g/km.Amsterdam-Noord Burg. D. Kooimanweg 14, Purmerend. Tel.: 0299 - 31 41 00 Meer weten over ondernemen in Amsterdam- Julianaweg 129, Volendam. Tel.: 0299 - 36 39 72 Noord? Kom dan langs bij het Ondernemers- De Marowijne 53, Zwaag. Tel.: 0229 - 27 66 00 loket in het Stadsdeelhuis. De Dolfijn 1, Enkhuizen. Tel.: 0228 - 35 35 50 Kaarsenmakerstraat 1, Koog aan de Zaan. Tel.: 075 - 687 25 00 Hier kunt u terecht voor informatie over Aambeeldstraat 7, A’ dam-Noord. Tel.: 020 - 494 90 00 begeleiding, het Garantiefonds, subsidie- www.heronauto.nl regelingen, het zoeken naar bedrijfsruimte en economisch beleid.Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam Tel. (020) 6349715 Afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De vanafprijs € 27.990,- is van een Passat Limou-ondernemersloket@noord.amsterdam.nl sine 1.4 TSI Easyline BlueMotion Technology (per januari 2011) is incl. BTW en BPM, excl. Ver- wijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs € 575,- per maand o.b.v. Full Opera- tional Lease via Volkswagen Leasing, 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW en brandstof. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
 17. 17. Werkkostenregeling 2011: kiezen vóór 1 januari In deze tijd van financiële en economische crisis lijken de banken terughoudend omcolumn investeringsplannen of continuïteit van ondernemingen te financieren. Tegelijkertijd melden banken wel degelijk serieus naar financieringsplannen te kijken en verwijten ze ondernemers dat ze soms te laat aan tafel worden uitgenodigd. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale Raymond Both, fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten B.V. vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. rboth@brouweroudhof.nl Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Over het bedrag boven de Gerichte vrijstellingen vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een De nieuwe regeling kent gerichte vrijstellingen of eindheffing van 80 procent. vergoedingen met een nihilwaardering, bijvoorbeeld vervoer- en reiskosten en cursussen. Onder vergoedin- De Werkkostenregeling komt in de plaats van de 29(!) gen met een nihilwaardering vallen onder meer voorzie- verschillende categorieën voor vrije vergoedingen en ningen zoals bedrijfsfitness en op de werkplek gebruikte verstrekkingen. U bent tot en met 2013 nog niet ver- apparatuur. plicht gebruik te maken van de regeling. Tot 2014 mag u ieder jaar opnieuw kiezen voor de Werkkostenregeling Actiepunten of voor de bestaande regels voor vrije vergoedingen en Alle werkgevers krijgen vroeg of laat te maken met de verstrekkingen. Vanaf 2014 geldt de regeling voor alle Werkkostenregeling. Het is belangrijk tijdig het over- werkgevers. gangstraject in te zetten. De volgende stappen zijn hierin van belang: inventariseer de voor- en nadelen van de nieuwe 1 januari? werkkostenregeling formuleer nieuw beloningsbeleid, Het is nog niet helder hoe een ondernemer inclusief arbeidsrechtelijke aspecten stem af met de aan moet geven of hij gebruik wil maken van Ondernemingsraad invoering in de financiële en perso- de werkkostenregeling. Waarschijnlijk zal bij neelsadministratie. de aangifte loonbelasting over januari 2011 een keuze kenbaar gemaakt moeten worden. Belangrijk is dat uit de (loon)administratie blijkt of men voor de werkkostenregeling kiest of niet. t 19
 18. 18. Het onderzoek in het kort Naast een inventarisatie van objectieve gegevens, zoals over de bedrijfshuisvesting en -vorm, is door interviews met ondernemers geprobeerd inzicht te krijgen in het functioneren van de huidige bedrij- ven en in de planvorming rondom het Mosveld. Als sterke punten van het Mosveld en omgeving springen twee zaken in het oog: bijna 50% noemt de directe ligging bij het centrum als sterkste punt. Het houden van de dagmarkt wordt als tweede pluspunt genoemd (27%). Ook de zwakke punten zijn geïnven- tariseerd. Een derde is van mening dat de huren (van bedrijfspanden, maar ook van woningen) te hoog zijn. Ook een derde van de ondernemers vindt dat er te veel (zwerf)vuil is. De vierde en vijfde vwo-klassen van het Bredero College hebben De meeste ondernemers (58%) onderzoek gedaan naar de effecten van het toekomstige winkelcentrum melden dat hun omzetten de afge- lopen twee jaar in meer of mindere op het Mosveld voor de al gevestigde ondernemers. Een van de jonge mate teruggelopen zijn. Er is niet al onderzoekers, Pauline Mahoro (17, vwo 5), met een persoonlijke impressie te veel vertrouwen dat de omzetten van het huidige Mosveld en omgeving. op korte termijn zullen aantrekken. Maar liefst 62% van de gemiddelde omzet is te danken aan bewoners van Oud-Noord; consumenten uit overig Ontdek de Van der Pek Het is zaterdagmid- het Mosveld staat, op zomaar een dinsdag- Noord dragen 23% bij. De hoogste dag en ik loop over het Mosveld. Veel men- middag, terwijl het miezert van de regen, omzetten worden gedraaid op de sen zitten op bankjes aan de kopse kanten dan wil je echt niet weten hoe snel je weer marktdagen woensdag, vrijdag en bij de marktkramen. Wat doe ik het eerst? weg moet wezen, zo leeg en kaal is het er zaterdag. De markt aflopen of toch eerst een drankje dan. Een winderige, koude plek, en dat is Opmerkelijk is dat alle onder- doen? Ik bedenk me dat ik nog naar de kap- nog zachtjes uitgedrukt... vraagden op de hoogte zijn van de per moet; zo maar een gedachte in het hoofd planvorming. 40% is positief over van een inwoner van Amsterdam-Noord. In Niet zo’n gek idee van het stadsdeel om de effecten, 20% ziet er helemaal jongerentaal: een ‘Noord-sider’. die kille plek om te bouwen tot een wijk- niets in. Scepsis is er over de tijdige Laten we het eens hebben over deze buurt: winkelcentrum met appartementen daar realisatie van de nieuwbouw: ‘Eerst het Mosveld en de Van der Pek. Als je vraagt: bovenop, een ‘place-to-be’ in spé. Leuk be- zien dan geloven’. wat is het toppunt van de Van der Pekbuurt?, dacht… Maar ik kijk rond en zie twee jaar na dan krijg je geheid als antwoord dat dat het de aankondiging van het plan nog steeds Mosveld of de markt is. Maar als je dan op geen winkelcentrum. Het vertrouwen datt20
 19. 19. Naast Pauline Mahoro zijn de Bredero-leerlingen Samya Azaoumi, Kiran Singh en Ilias Amakran bij het Mosveld-project betrokken. Pauline Mahoro: Eens zie ik een levendig winkelcentrum en een kleurige markt, waarde nieuwbouw er daadwerkelijk komt, is Foto: Marco Keyzer het nooit meer regent Van der Pekbuurt komen. Dus nog even geen , heid oplevert. Alleen maar positieve effecten,daarom bij veel bewoners en ondernemers Christian Dior of Louis Vuitton. zowel voor consument als ondernemer.op en rond het Mosveld verdwenen. ‘Ja, datzou twee jaar geleden al gebeuren’, krijg je Je vindt in de Van der Pek betaalbare winkels, Tot slot nog iets opmerkelijks uit het onder-te horen. van betaalbare schoenen tot betaalbaar eten. zoek. De meeste geïnterviewde ondernemers Uit ons onderzoek is ook gebleken dat de waren van mening dat het uiterlijk van deVooral bij ondernemers is het vertrouwen meeste consumenten uit de buurt komen en buurt de klanten weghoudt. Als de huizen,dat het centrum er ooit komt, weggezakt. daar zou het wijkwinkelcentrum met twee straten en winkelpanden er wat verzorgderZe hadden gehoopt en misschien gerekend supermarkten en wat kleinere winkels dus uit zouden zien, zouden er meer mensen opop hogere omzetten en meer publiek. Die verandering in moeten brengen. De komst afkomen. Eens steek ik het Mosveld over enwensen zullen ze even moeten vooruitschui- van de nieuwbouw zou een ander soort con- zie ik een levendig winkelcentrum met prach-ven de komende jaren, denk ik zo. Ze zullen sumenten lokken: de klant met een grotere tige appartementen erboven en een kleurigehet nog even moeten doen met de vaste portemonnee. Bovendien verwacht men dat markt, waar het nooit meer regent.klanten die meestal uit het Oude-Noord, de het nieuwe centrum ook meer werkgelegen- Pauline Mahoro t 21
 20. 20. Op weg met... Wat is nou typisch Noords? De Nieuwendammerdijk? De Overhoeks-toren? De tuindor- pen? Hoeveel Noorderlingen zullen antwoorden: de rijdende moorkop van banketbakker Van Gerven? Navraag leert dat – na zestien jaar op het Buikslotermeerplein – zeer veel mensen de mobiele moorkop herkennen. Vooral kinderen wijzen hem na. Handig, die associatie tussen moorkop en banketbakkerij. Daar kan geen advertentie tegenop. D e moorkop is niet geboren in Amsterdam-Noord, wel getogen. Twintig jaar geleden had hij zijn standplaats in Landsmeer. Toen Van Gerven de banketbakkerij op het Boven ’t Y winkelcentrum overnam van de firma Schulte, verhuisde de rijdende moorkop mee. Een beter icoon is moeilijk denkbaar. Vrouwen bloot, Overigens is de moorkop niet alleen te bewonderen in Amsterdam-Noord; de hele regio Amsterdam ziet zo nu en dan de moor- kop langskomen. Het gesprek met Gerard van Gerven vindt plaats in de lunchroom. Wat direct opvalt, is rang. Het is een wonder dat Van Gerven zo meester-banketbakker werkt uitsluitend het scala aan gebak en koek: passieschelpen, slank gebleven is. Lachend geeft hij aan dat met verse producten: bloem, boter, eieren en slagroompunten, appelrondjes, bavaroi- dat hem niet zo veel moeite kost. Hooguit room bijvoorbeeld. Dit brengt met zich mee staartjes en niet te vergeten de moorkop… snoept hij zo nu en dan wat ingrediënten. dat het eindproduct snel bederft. Hoe lost de In de schappen liggen ook brood en chocola- Later bekent hij dat zijn lievelingsgebak de echte banketbakker dat op? Er wordt om zes terieën. Leveranciers dragen zorg voor deze mokkapunt is. uur ’s morgens begonnen. De kernvoorraad laatste producten. De productie van gebak Dat het ‘m niet alleen zit in het ruime as- van die dag wordt gemaakt. Indien die dag en banket enerzijds en bonbons anderzijds sortiment, maar ook in de kwaliteit, bewijst moorkoppen toevallig goed lopen, worden er laat zich moeilijk combineren. Van Gerven het lidmaatschap van Heerlijk & Heerlijk, moorkoppen bijgemaakt. Hoeveel en wan- benadrukt dat vanaf de begintijd het assor- Het Gilde van de Betere Banketbakker. Niet neer wordt bepaald op grond van ervaring. timent zo groot geweest is. Alleen het brood elke banketbakker valt die eer te beurt. Wordt er die dag onverhoopt een bepaald is er later bij gekomen. Na succesvolle ballotage worden de leden soort gebak niet verkocht, dan gaat het regelmatig beoordeeld op hun product- en onverwijld mee met het afval. Ook de lunchroom biedt een gevarieerd aan- organisatiekwaliteiten. Dat fijne afstemmen moet de goede banket- bod. Vis- en vleesgerechten, pannenkoeken, De banketbakker oefent een vak uit waar- bakker in huis hebben. Zo is zelfs het weer uitsmijters en omeletten vechten om voor- bij de ambachtelijkheid voorop staat. De van invloed op de vraag van de klant. Det24
 21. 21. Foto: Marco Keyzerhandel dood Gerard van Gerven met chauffeurs.ervaring leert dat bij mooi weer de omzet Moorkop: Een moorkop is een gebakje, dat bestaat uit een soesje gevuld met slagroom, en van deinzakt: ‘Vrouwen bloot, handel dood.’ bovenkant geglazuurd met chocolade. Soms wordt er nog een toef slagroom op de bovenkantAndere externe factoren kunnen ook de aangebracht met eventueel een partje mandarijn of een stukje ananas.omzet bepalen. Zo heeft het invoeren van Het misverstand bestaat dat het vergroten van een moorkop zou resulteren in een Bossche bol.het betaald parkeren op het winkelcentrum Het verschil zit hem erin dat de binnenkant van een soesje, de basis van een moorkop, een luchtigBoven ’t Y gevolgen gehad. gebakje is met grote luchtruimtes. Het gehele volume van het soesje bestaat uit zeer luchtig deeg- waar, dit in tegenstelling tot de Bossche Bol waar alleen de omtrek bestaat uit een laagje deegwaar. Het deeg van de Bossche Bol fungeert bij de productie als ballon, deze wordt bij de vervaardiging vanBanketbakker Van Gerven zit nog boorde- binnenuit opgeblazen door hem met slagroom te vullen. De Bossche Bol en de Moorkop verschillenvol ideeën. Half november is het filiaal in ook in de soort chocolade die ervoor gebruikt wordt.Landsmeer weer geopend, op de plek waarhet ooit allemaal begon. Ook van daaruit zal Een ander misverstand is dat onderscheid gemaakt kan worden aan de hand van de mate van bedek- king met chocolade van het deeg. Er wordt dan gesteld dat het een moorkop betreft als het soesjede moorkop rijden naar de jarige joppen en gedeeltelijk bedekt is met chocolade, en een Bossche Bol als het gebak geheel bedekt is met choco-jubilarissen. lade. Dit is echter niet het geval. (Bron: Wikipedia) t 25
 22. 22. ‘Creativiteit is het ultiemeonderscheid tussen mensen dier COARE: concepten &, productontwikkeling Het gesprek met de driekoppige directie van Coare loopt ten einde. Dan komt de hamvraag: wat is mooi? Aldo Meijer neemt de handschoen op en zegt dat ‘mooi zijn’ geen reden is. Schoonheid is iets dat ingebed is in een context. Je praat over functie en bedoeling en ervaart uiteindelijk ‘mooi zijn’. Over interieurarchitectuur en de onvermoede mogelijkheden van Amsterdam-Noord.
 23. 23. A l eerder heeft Jan Willem Lever- en -realisatie. Vandaar de naam: Concepten, Weergaloze passeerbeweging Directielid stein de loftrompet gestoken over Architectuur en Realisatie. En noem het bu- Peter Hoens staat stil bij het begrip ‘creati- de ongekende mogelijkheden van reau geen binnenhuisarchitect - het is méér. viteit’. Na zijn middelbare schooltijd ging hij Amsterdam-Noord. Coare is al tien Al was het alleen maar vanwege de diversiteit Bouwkunde studeren. Na verloop van tijdjaar - onder wisselende naam - gevestigd aan aan opdrachtgevers: van overheid, zorg en be- werden de cijfertjes en berekeningen steedshet Gedempte Hamerkanaal. In tegenstelling drijfsleven tot particulieren. Een paar klanten saaier. Hij besloot een draai te maken naar detot de vorige, ‘dode’ locatie is dit de ideale Shell, Ziggo Achmea, DTZ Zadelhoff en AKZO interieurarchitectuur. De combinatie van tech-werkplek: het bruist, hier geeft de omgeving Nobel. niek en creativiteit maakt het tot een prachtigje alle ruimte, voornamelijk door de mix vak, weet hij zeker, want het fenomeen ‘creati-van verschillende stijlen van (economische) Hoe is het samenspel tussen klant en Coare? viteit’ is een uniek kenmerk van de mens. Hetactiviteiten. Naast het architectenbureau: een Of: hoe ervaart de klant het eindproduct als is het ultieme onderscheid tussen mens enaftandse garage. Dit soort combinaties moet eigen en vanzelfsprekend? De kern van dit dier. Het proces om te komen tot een ontwerpje koesteren. Dit maakt bij uitstek de creati- proces is dat Coare is heel plezierig. Vergelijkviteit los. De lokale overheid zou niet moeten de klant volledig ‘Een mooie stoel in een lelijke het met een weergalozeingrijpen in dit soort rafelranden. tracht te doorgron- context, dat kan toch niet?’ passeerbeweging bij het den in wat zijn voetbal; hogere bevredigingCoare - ontwerp met empathie - bestaat uit doelen en ambities zijn, wat het unieke is van is nauwelijks denkbaar. Aldo Meijer vult aandrie onafhankelijke bedrijven: concepten & de klant; het helder krijgen van wat iemand dat hij, nadat hij ervaring opgedaan heeft bijproductontwikkeling, interieurarchitectuur bezielt. Goed luisteren is hierbij essentieel. Dit een meubelfabrikant, doorgegroeid is naar de moet uitmonden in interieurarchitectuur. Want een mooie stoel in het maken van keuzes een lelijke context, dat kan toch niet? en het in kaart bren- gen van mogelijkhe- En dan wordt ‘mooiheid’ besproken. Een open den. Het beste is wat deur: ‘mooi’ is subjectief, te abstract. Maar bij die klant past. hoe kwalificeer je dan bijvoorbeeld een stoel? Een suggestie van alle drie: wat je ervan vindt, Werving van klanten word je gewaar door er over te praten. Onder gebeurt rechtstreeks andere over het feit dat die stoel ingebed is via de directie. Een in een bepaalde context. Je praat dan over aparte verkoopafde- zaken als hard en zacht, kleur, ritme en ruimte. ling is er niet. Het Erover praten betekent rekenschap afleg- opgebouwde netwerk gen over de functie en de bedoeling van het is hierbij van belang. ontwerp. Actieve acquisitie is De mening van de drie heren over het Nieuwe niet aan de orde. De Werken is genuanceerd. De basis ervan da- directie waakt voor teert van vijftien jaar geleden. Sinds twee jaar te snelle groei. De wordt het echt gepredikt. Het concept is te organisatie moet klakkeloos overgenomen. Nu is het dat we on- beheersbaar blijven. afhankelijk van tijd en plaats moeten werken. Wat opvalt, is dat elk Dit is te rigoureus: het is geen verplichting om contact weer anders het Nieuwe Werken te omarmen. Vaak zit er is. Dat betekent ook achter het pleidooi van het Nieuwe Werken dat Coare thuis is in niet veel meer dan pure efficiency: minder verschillende stijlen. dure vierkante meters kantoorruimte. Klanten verschillen immers ook. Toch heb- Amsterdam-Noord komt nog één keer ter ben die verschillende sprake als broeinest van creativiteit. Ja, van stijlen na nauwkeu- Veban & Co hebben ze gehoord. Het zou in- rige beschouwing één derdaad een goede zaak zijn als de creatieven en dezelfde pit: de zich zouden laten horen. Misschien dat Coare herkenbaarheid van zich in de toekomst daadwerkelijk gaat roeren de Coare touch. in de vereniging van creatieve bedrijvigheid…Foto: Marco Keyzer Twee van de drie Coare-directeuren: Peter Hoens (links) en Aldo Meijer. t 27
 24. 24. Mr Frederik Wolters Advocaat Aansprakelijkheidsrecht€€ Arbeidsrecht€ Burenrecht€ Incassorecht€€ Erfrecht€€ Nieuwe Purmerweg 12 1025 VS Amsterdam Telefoon 020 - 6321622
 25. 25. kortM et ORAM en Shell organiseert Veban het Energie-ontbijt. De Amsterdamseenergiewereld komt hier bijeen rond actuele Van stage naar werkontwikkelingen in de mondiale energiemarkt.Door de onderlinge relaties te verbreden en te versterken moet eenhechter cluster ontstaan, dat leidt tot een betere wisselwerking en totmeer draagvlak voor de sector bij het bestuur in de regio.Energie- V Tijdens twee eerdere ontbijt- oldoende passende stageplaatsen en leerwerkbanen sessies zijn op interactieve wijze zijn een belangrijke voorwaarde bij het tegengaan vanontbijt: de omvang en het belang van voortijdig schoolverlaten. Ook is het lopen van een goede stage de cluster in kaart gebracht. een belangrijke voorbereiding op werk. Daarnaast is aandacht gegeven Daarover was iedereen het half oktober eens tijdens een stage- aan de rol die de diverse partijen bijeenkomst, georganiseerd door het stadsdeel Noord. Scholen,voer voor kunnen spelen bij de ontwik- keling van duurzame energie- bedrijven en kenniscentra waren aanwezig om de huidige stageproblematiek te bespreken, samen mogelijke oplossingendiscussie voorziening. In september zijn ideeën geclusterd die mogelijk kunnen meedingen naar een te bedenken en om te netwerken. De opkomst was met bijna 70 aanwezigen een succes.bijdrage uit het Investeringsfonds Klimaat, Duurzaamheid en Lucht- In februari organiseert de Creatieve Industrie School van hetkwaliteit die Amsterdam in 2011 beschikbaar wil stellen. Groepjes ROC ASA een volgende bijeenkomst. Wilt u ook aanwezig zijn,werken deze ideeën nu uit tot concrete voorstellen. Tijdens het ontbijt of wilt u meedenken over de invulling ervan, neem dan contactvan december wordt de haalbaarheid getoetst en bepaald welke op met Janneke Tjebbes van het stadsdeel, tel. (020) 6349408.voorstellen verder gaan. Het Energie-ontbijt is op 22 december van7.30-9.30 uur. Aanmelden via info@oram.nl.Kerst op winkelcentraAmsterdam-Noord M et de winkeliersverenigingen organiseert Stadsdeel Amsterdam-Noord al zes jaar extra activiteiten in de zomer. Als extra stimulans is vorig jaar besloten om rond de kerstperiode een parade te houden. Doel is om de ver- schillende centra te promoten en op alle winkelcentra kerstsfeer te brengen. Na het succes van vorig jaar willen de centra ook dit jaar een parade houden. Op zaterdag 18 en zondag 19 december bezoekt de Kerstman met ar- renslee en rendier het Zonneplein, Molenwijk, Mosveld/ Mosplein, Waterlandplein, Purmerplein, In de Banne en Boven ’t Y. Voor een compleet overzicht per winkelcen- trum: www.noord.amsterdam.nl. t 29
 26. 26. ZZP’ers in Noord: Het begrip zzp’er of éénpitter kom je steeds vaker tegen: zelfstandige-zonder-personeel. Iemand die arbeid verricht voor eigen de politiek - zeker ook de lokale - verklaarbaar. rekening of risico in een eigen bedrijf of in een zelfstandig uitgeoefend Zo wil het ministerie van (voorheen) Econo- beroep en daarbij geen personeel in dienst heeft. mische Zaken de regels rond het meedingen naar opdrachten van de overheid versoepelen. E ind vorige eeuw werd het begrip zzp’ers in Amsterdam-Noord. Wie ze zijn, wat ze Over een digitaal loket wordt nagedacht. gevestigd, toen steeds meer werkne- doen en wat ze willen, leert het rapport. Een aanbeveling betreft ook het verstevigen mers hun beroep niet meer uitoefen- van het ondernemerschap door cursussen den in loondienst, maar als eigen baas Wie en wat? 63% van de respondenten is man, over ondernemerschap of acquisitie. door het leven wensten te gaan. Eind 2009 net als in de landelijke cijfers. De enquête telde het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft ook aan dat bijna twee derde een hbo- Financiële risico’s Zzp’ers lopen verschillende er ruim 600 duizend. Weliswaar vond er in of universitaire opleiding heeft. Drie sectoren financiële risico’s. Door het afsluiten van dat jaar een statistische omslag plaats – 20 waar zzp’ers werken, scoren hoog: zakelijke verzekeringen kan de zzp’er zich hiertegen in- duizend minder zzp’ers dan in het jaar ervoor dienstverlening, cultuur en overige dienstver- dekken. Het rapport gaat in op diverse risico’s – maar er is niettemin sprake van een grote lening en bouwnijverheid. 73% werkt vanuit en verzekeringen: arbeidsongeschiktheid, groep bijzondere ondernemers. In opdracht huis. De forse omvang van het leger zelfstandi- ziektewet, aansprakelijkheid en ouderdom/ van het stadsdeel verscheen het rapport De gen-zonder-personeel maakt de interesse van pensioen.t30
 27. 27. van de ruim 3500 éénpitters aan het woord 1 Op de vraag welke faciliteiten Herman van Dam 6 Een oer-zzp’er is Marco Keyzer (fotograaf, ‘al dertig(Adviseur Water en Natuur) van het stadsdeel verwacht, jaar, vanaf 1980 tot heden’) wenst een ‘sterk’ accountma-antwoordt hij: ’Niet veel meer dan een copyshop en goede nagement bij het stadsdeel, ‘dat al goed functioneert’.internetverbindingen, maar die zijn er al.’ ‘Bemiddeling bij het zoeken naar bedrijfsruimte of woon/ werk-ruimtes’ staat ook op zijn wensenlijstje. 2 Bijna hetzelfde meldt advocaat Frederik Wolters.‘Een goed bereikbaar kantoor, maar dat heb ik al.’ Kan het 7 Rob Hoogendorp (reclamestudio Lokaal 3) sluit zichstadsdeel zzp’ers ondersteunen? ‘Niet in mijn geval. Maar aan bij het punt over de huisvesting die betaalbaar moetals het stadsdeel mij aanbeveelt bij eventuele opdrachtge- zijn en ‘op maat - niet iedereen heeft een ruimte metvers als een goede advocaat in Noord, dan is dat natuur- overheaddeur nodig.’ Als het gaat om de verbetering vanlijk een belangrijke ondersteuning van mijn zegenrijke zijn netwerk noemt hij – en met hem vele anderen – ‘meerarbeid’, aldus Wolters. gebruik maken van sociale media.’ Het ouderwetse bezoek aan netwerkbijeenkomsten schuwt hij trouwens niet. 3 Een geheel andere invalshoek treffen we aan bij LouisLoor, organisatiecoach: ‘Directe ondersteuning heb ik niet 8 Fotograaf Ton Bloetjes is van mening dat het stadsdeelnodig. Wel blijven parkeerruimte en openbaar vervoer ‘beter zou moeten communiceren over wat ze allemaalbelangrijke onderwerpen in verband met bereikbaarheid.’ doet voor ondernemers, zoals het Ondernemersloket of de netwerkdagen.’ 4 De aanbeveling uit het rapport Zzp’ers in Amsterdam-Noord om faciliteiten te verschaffen, zoals (tijdelijke) 9 Adviseur Rick Spierings over de risico’s die de zzp’erruimte voor werk, meetings en vergaderingen, wordt loopt: ‘Ik ben als zelfstandige niet goed omgegaan metonderschreven door Jeroen Berdenis van Berlekom (HR- inkomensrisico’s. Ik heb wel een aansprakelijkheidsverzeke-experts): ‘Meer flexibiliteit om ad hoc een spreekruimte of ring en een kleine buffer, maar meer ook niet.’bureau te huren.’ 10 Ingrid Blankendaal (styliste voor filmproducties) is 5 Het zelfde geluid ventileert Jeannette van Zee (com- verder: ‘Mijn inkomensrisico’s heb ik redelijk goed afgedekt.municatiedeskundige): ‘Ik heb behoefte aan een goedkope Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een aan-plek voor ondernemers, waar je bij elkaar kunt komen om sprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een pensioente netwerken. Iets huren vind ik erg prijzig. Het stadsdeel voor later.’zou meer plekken voor ondernemers kunnen openen, Informatie:waar ze bij elkaar kunnen komen of waar je tegen betaal- ‘Niet iedereen heeft een ruimte Ondernemersloketbare prijzen iets kunt huren.’ met overheaddeur nodig’ Noord tel: (020) 6349715 t 31
 28. 28. Met mes en vork Nieuwe Houthaven en tig gangen... Houthaven Er zijn de laatste jaren in Noord goede restaurants bijgekomen. Noord één bezoekt er onuitgenodigd een paar om te horen wat er aan het eind van het jaar op culinair gebied te beleven valt. Een bliksembezoek betekent niettemin een allerhoffelijkste ontvangst, zo blijkt. Maar let op: de meeste restaurants zijn met kerst gesloten… Een selectie. Noorderlicht Mandy van brasserie Noorderlicht meldt dat het restaurant eerste kerstdag dicht is. De tweede dag wordt er een ‘aanschuifdiner’ georganiseerd: de tafels worden aan elkaar geschoven. Het is de bedoeling dat familieleden niet naast elkaar komen te zitten. Een speciaal programma omlijst het vijfgangenmenu, bijvoorbeeld een optreden van een operazangeres of een verhalenverteller. Met Oud en Nieuw organiseert Noorderlicht Dazzleville: muziek en een spectaculaire afsluiting van 2010. t.t. Nevritaweg 33 020 4922770 IJ-kantine 2 www.noorderlichtcafe.nl 1 Op de begane grond van de oude montagehal van de macadamia noten. Hoewel de horeca in heel NDSM is sinds een jaar of vijf Nederland met zo’n zes procent café-restaurant IJ-kantine teruggang te maken heeft, gevestigd. Als een van de presteert de IJ-kantine tegen uitzonderingen in het rijtje de trend in. De afgelopen twee van restaurants meldt Jasper jaar is er een groei genoteerd opgewekt beide kerstdagen van maar liefst elf procent. Het geopend te zijn voor het roer is drastisch omgegooid en publiek. De voorbereiding is de naam wordt steeds bekender. in volle gang. De IJ-kantine Reserveren is dan ook aan te serveert niet alleen à la raden. carte, maar er kan ook een kerstdiner of -brunch besteld mt. Odinaweg 15-17 worden. Jasper is zelf zeer 020 6337162 te spreken over de houtduif, www.ijkantine.nl gevuld met pruimen en Foto’s: Marco Keyzert32

×