Mkb subsidieflits januari 2012

286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mkb subsidieflits januari 2012

  1. 1. MKB SubsidieflitsNieuw innovatiefonds voor topsector ‘creatieve industrie’Het nieuwe Innovatiefonds MKB+ geeft private investeringsfondsen meer mogelijkheden om te investerenin de topsector ‘creatieve industrie’, zo heeft minister Verhagen van EL&I bekendgemaakt. Het fonds stelthiervoor €8 miljoen beschikbaar. Met een innovatiekrediet kunnen MKB-ondernemers een krediet krijgen voorrisicovolle ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten wordenontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben.Topsector ‘creatieve industrie’De topsector ‘creatieve industrie’ is één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Dankzij het fonds kunnen ondermeer innovatieve ICT-bedrijven meer vernieuwende producten op het gebied van bijvoorbeeld design, gaming en nieuwe media op demarkt brengen.Met het fonds investeert het Innovatiefonds MKB+ in de vroege fase van creatieve starters tot maximaal 50%. Particuliere investeerdersin het fonds ontvangen het grootste deel (80%) bij verdeling van rendement.Innovatiefonds MKB+Het Innovatiefonds MKB+ gaat op 1 januari 2012 van start en bevat voor de komende jaren €500 miljoen aan innovatiekredieten endurfkapitaal. Ondernemers die hun vernieuwende producten op de markt brengen, betalen de investering van het fonds weer terug. Zokan het fonds 4 tot 5 ondernemers van krediet voorzien.De ondergrens voor innovatiekrediet wordt verlaagd van €300 naar €150 duizend. Mocht het project tijdens de ontwikkelingsfasemislukken, dan wordt het krediet omgezet in subsidie.Aankondiging openstelling Interreg IVB NoordzeeregioDe achtste oproep voor de Interreg IVB Noordzeeregio is kortgeleden aangekondigd. De regeling zal van 6februari tot 5 maart 2012 geopend zijn en de definitieve oproep zal binnenkort gepubliceerd worden. InterregIVB Noordzeeregio heeft als doel het creëren van een Noordzeeregio waar het goed wonen, werken eninvesteren is. Waarschijnlijk kunnen er alleen projecten ingediend worden onder de derde prioriteit van hetprogramma te weten het verbeteren van de bereikbaarheid en verbindingen in de regio. Budget is voorlopigvast gesteld op € 5,1 miljoen.In aanmerking voor ondersteuning komen transnationale, strategische projecten van actoren uit de publieke, private en non-profitsector,waaronder:• nationale, regionale en lokale overheden;• bedrijven, samenwerkingsverbanden;• universiteiten, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling;• non-profitorganisaties.De partijen moeten gevestigd zijn in specifieke Noord Zee regio’s, welke vastgelegd zijn in de subsidie voorwaarden.Bij deze aanvraagronde kan er alleen subsidie aangevraagd worden voor projecten die vallen onder de derde prioriteit van het programma.Dergelijke projecten moeten de regionale bereikbaarheid bevorderen, de ontwikkeling van multimodale transport corridors bevorderen ofde ontwikkeling van efficiënte en effectieve logistieke oplossingen bevorderen. Als aanvulling is gekozen om ook logistieke projecten dieoverlap hebben met andere prioriteiten van het programma, zoals innovatie capaciteit en duurzame gemeenschappen, te beoordelen.
  2. 2. Budget De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het beschikbare budget van deze call bedraagt € 5,1 miljoen. Deadline De aanvraagperiode loopt van 6 februari tot 5 maart2012. Aanvragen die binnen deze periode worden ingediend dingen mee naar subsidie. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt, waarvan wij u natuurlijk weer op de hoogte houden. Energie-investeringsaftrek Ook in 2012 kunnen bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen via de Energie- investeringsaftrek (EIA) geld terug krijgen van de overheid. De nieuwe Energielijst 2012 bevat twaalf nieuwe en een aantal gewijzigde technieken. In totaal er nu op de lijst 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. EIA De EIA regeling is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. U kunt daarmee enerzijds energiekosten besparen en direct minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de Energielijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor de EIA. Elk jaar wordt de lijst geactualiseerd. Staat uw investering op de lijst dan kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Energielijst 2012 De Energielijst 2012 bevat twaalf nieuwe en een aantal gewijzigde technieken. Hieronder een aantal belangrijke nieuwe technieken en wijzigingen in de Energielijst ten opzichte van 2011: • LED-belichtingssystemen voor theater- en podiumbelichting, deze techniek is nieuw toegevoegd; • Energiezuinige koeling van bestaande datacenters en bestaande serverruimten, deze ombouwmogelijkheid is nieuw toegevoegd; en • Fotovoltaïsche zonne-energiesysteem, het actief zonvolgsysteem is aan de huidige omschrijving toegevoegd. Extra wijziging Een belangrijke andere wijziging voor de EIA in 2012 is dat aanvragen voortaan alleen nog digitaal ingediend mogen worden bij Agentschap NL. Ontwikkeling filmtalent door One Night Stand Het CoBO, het Mediafonds (SNCO), het Nederlands Filmfonds (FNF), de NTR, de VARA en de VPRO organiseren voor de achtste keer ONE NIGHT STAND. ONE NIGHT STAND is een dramareeks voor ‘nieuwe makers’, bestaande uit acht films van vijftig minuten. Op deze manier wil de organisatie de ontwikkeling van filmtalent stimuleren. De maximale bijdrage is €265.000,-. De organisatie is op zoek naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een hoge filmische kwaliteit, geworteld in de hedendaagse samenleving. ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. Het plan moet geschikt zijn voor een televisie-/bioscoopfilm van vijftig minuten onder de noemer ONE NIGHT STAND. De films gaan op het Nederlands Film Festival 2013 in première en zullen in het najaar van 2013 op televisie worden uitgezonden. Voor wie? ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers, waarbij regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden uitdrukkelijk uitgenodigd worden te reageren. Bij voorkeur kunnen regisseurs zich in teamverband met een scenarioschrijver aanmelden. Daarnaast kunnen scenarioschrijvers afzonderlijk filmplannen indienen, zonder regisseur. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde, lange speelfilm gerealiseerd hebben. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd. Vier filmproducenten, Circe Films, Column Film, LEV Pictures en Viking Film, zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en produceren. Budget en deadline Het plan moet kunnen worden gerealiseerd voor een productiebudget van maximaal € 265.000 per film. Voorstellen kunnen tot en met 27 februari 2012, 17.00 uur worden ingediend bij de NTR.MKB Subsidieflits is een uitgave van RSM Niehe Lancée Kooij, in samenwerking met subsidieadviesbureau Plus Projects. Bij de samenstelling van deze uitgave is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van RSM Niehe Lancée Kooij worden vermenigvuldigd. ©RSM Niehe Lancée Kooij

×