Successfully reported this slideshow.

Requisits basics i criteris de qualitat

1

Share

Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

Requisits basics i criteris de qualitat

1

Share

Download to read offline

Description

Breu presentació que intenta aclarir la diferència entre aquests dos conceptes en l'aprenentatge servei

Transcript

 1. 1. Requisits bàsics i criteris de qualitat en els projectes ApS Roser Batlle 2017
 2. 2. ¡No són el mateix! Requisits bàsics Criteris de qualitat = Elements mínimsperquè un projecte sigui aprenentatge servei Elements per millorarla qualitat d‘un projecte d’aprenentatge servei Diferències
 3. 3. Requisits bàsics Un projecte ApS Un projecteApS d’alta qualitat reuneix Diferències reuneix Requisits bàsics Criteris de qualitat
 4. 4. Aprenentatge Projecte Participació Servei Reflexió Requisits bàsics
 5. 5. Proposta de millora www.rubricaapsgrem@gmail.com Els continguts que segueixen estan extrets d’aquesta guia
 6. 6. Característiques de la rúbrica Permet: 1. Identificar punts forts i febles d’un projecte ApS. 2. Facilitar el debat pedagògic. 3. Optimitzar les activitats. 4. Mostrar possibilitats diverses. 5. Animar a implementar noves activitats.
 7. 7. Característiques de la rúbrica La rúbrica no hauria: 1. De generar desànim. 2. De proporcionar una qualificació quantitativa. 3. D’infravalorar activitats que es troben en nivells baixos. 4. D’establir rànquings entre diferents centres. 5. De convidar el conformisme.
 8. 8. Característiques de la rúbrica Dimensions de la rúbrica: Dinamismes 12 elements pedagògics que donen forma global als projectes ApS. Estan agrupats en 3 apartats:  Bàsics  Pedagògics  Organitzatius Nivells 4 nivells de grau de desenvolupament de cadascun dels dinamismes. Cada nivell és pedagògicament superior a l’anterior, però no tots els projectes han d’assolir el màxim nivell.
 9. 9. Dinamismes/ Nivells I II III IV Necessitats Ignorades Presentades Decidides Descobertes Servei Simple Continuat Complex Creatiu Sentit del servei Tangencial Necessari Cívic Transformador Aprenentatge Espontani Planificat Útil Innovador Participació Tancada Delimitada Compartida Liderada Treball en grup Indeterminat Col·laboratiu Cooperatiu Expansiu Reflexió Difusa Puntual Continuada Productiva Reconeixement Casual Intencional Recíproc Públic Avaluació Informal Intuïtiva Competencial Conjunta Partenariat Unilateral Dirigit Pactat Construït Cons. Centres Incipient Acceptada Integrada Identitària Cons. Entitats Incipient Acceptada Integrada Identitària Quadre de dimensions i nivells
 10. 10. Gràfic de l’avaluació
 11. 11. Exemple d’elaboració
 12. 12. Gràfic resultant
 13. 13. De l’anàlisi a la millora Passos: 1. Aplicar en equip la rúbrica. 2. Aplicar-la al conjunt, a algun dels apartats o a un sol dinamisme. 3. Sistematitzar i representar gràficament els resultats.
 14. 14. De l’anàlisi a la millora 4. Obrir espai per llegir i analitzar conjuntament les dades. 5. Elaborar un pla de treball per a la millora de l’experiència. 6. Implementar i consolidar els canvis amb la participació de tots els implicats. 7. Informar el centre sobre el procés d’anàlisi i millora.
 15. 15. Requisits bàsics i criteris de qualitat en els projectes ApS www.roser batlle @roserbatlle

Description

Breu presentació que intenta aclarir la diferència entre aquests dos conceptes en l'aprenentatge servei

Transcript

 1. 1. Requisits bàsics i criteris de qualitat en els projectes ApS Roser Batlle 2017
 2. 2. ¡No són el mateix! Requisits bàsics Criteris de qualitat = Elements mínimsperquè un projecte sigui aprenentatge servei Elements per millorarla qualitat d‘un projecte d’aprenentatge servei Diferències
 3. 3. Requisits bàsics Un projecte ApS Un projecteApS d’alta qualitat reuneix Diferències reuneix Requisits bàsics Criteris de qualitat
 4. 4. Aprenentatge Projecte Participació Servei Reflexió Requisits bàsics
 5. 5. Proposta de millora www.rubricaapsgrem@gmail.com Els continguts que segueixen estan extrets d’aquesta guia
 6. 6. Característiques de la rúbrica Permet: 1. Identificar punts forts i febles d’un projecte ApS. 2. Facilitar el debat pedagògic. 3. Optimitzar les activitats. 4. Mostrar possibilitats diverses. 5. Animar a implementar noves activitats.
 7. 7. Característiques de la rúbrica La rúbrica no hauria: 1. De generar desànim. 2. De proporcionar una qualificació quantitativa. 3. D’infravalorar activitats que es troben en nivells baixos. 4. D’establir rànquings entre diferents centres. 5. De convidar el conformisme.
 8. 8. Característiques de la rúbrica Dimensions de la rúbrica: Dinamismes 12 elements pedagògics que donen forma global als projectes ApS. Estan agrupats en 3 apartats:  Bàsics  Pedagògics  Organitzatius Nivells 4 nivells de grau de desenvolupament de cadascun dels dinamismes. Cada nivell és pedagògicament superior a l’anterior, però no tots els projectes han d’assolir el màxim nivell.
 9. 9. Dinamismes/ Nivells I II III IV Necessitats Ignorades Presentades Decidides Descobertes Servei Simple Continuat Complex Creatiu Sentit del servei Tangencial Necessari Cívic Transformador Aprenentatge Espontani Planificat Útil Innovador Participació Tancada Delimitada Compartida Liderada Treball en grup Indeterminat Col·laboratiu Cooperatiu Expansiu Reflexió Difusa Puntual Continuada Productiva Reconeixement Casual Intencional Recíproc Públic Avaluació Informal Intuïtiva Competencial Conjunta Partenariat Unilateral Dirigit Pactat Construït Cons. Centres Incipient Acceptada Integrada Identitària Cons. Entitats Incipient Acceptada Integrada Identitària Quadre de dimensions i nivells
 10. 10. Gràfic de l’avaluació
 11. 11. Exemple d’elaboració
 12. 12. Gràfic resultant
 13. 13. De l’anàlisi a la millora Passos: 1. Aplicar en equip la rúbrica. 2. Aplicar-la al conjunt, a algun dels apartats o a un sol dinamisme. 3. Sistematitzar i representar gràficament els resultats.
 14. 14. De l’anàlisi a la millora 4. Obrir espai per llegir i analitzar conjuntament les dades. 5. Elaborar un pla de treball per a la millora de l’experiència. 6. Implementar i consolidar els canvis amb la participació de tots els implicats. 7. Informar el centre sobre el procés d’anàlisi i millora.
 15. 15. Requisits bàsics i criteris de qualitat en els projectes ApS www.roser batlle @roserbatlle

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×