Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientacions per avaluar alumnat en els projectes ApS

212 views

Published on

Presentació que reuneix reflexions, criteris i eines d'avaluació dels alumnes en els projectes d'aprenentatge servei. Està basada en un seminari d'avaluació amb 8 docents experts en aquesta metodologia.

Published in: Education
 • If you want to download or read this book, Copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Orientacions per avaluar alumnat en els projectes ApS

 1. 1. Orientacions per avaluar l’alumnat en els projectes ApS Roser Batlle 2018
 2. 2. Sense practicar aprenentatge servei... Com avaluem els educadors a dia d’avui l’adquisició de competències per part dels nois i noies?
 3. 3. Enfocament de l’avaluació en l’ApS Oportunitat per avaluar competències Avaluació formadora Avaluació autèntica Avaluació cívica i compartida 1 2 3 4
 4. 4. En acabar un projecte d'aprenentatge servei li pregunten a un dels alumnes quines coses ha après i no encerta a respondre res concret ... Què penses que vol dir?
 5. 5. 1. L’alumnat no sap quines coses pot aprendre. Tics que encara arrosseguem
 6. 6. Un cop tenen clar el servei que faran: Els nois i noies es poden plantejar almenys 2 grans qüestions: Què puc aportar jo? Quins són els meus punts forts? Quines coses sé fer bé? Com puc ajudar als altres? Què vull aprendre? Quins són els meus punts febles? Quines oportunitats tindré de millorar-los? Per a què em servirà?
 7. 7. 2. L’alumnat no rep cap feedback durant el servei. Tics que encara arrosseguem
 8. 8. 3. L’alumnat no s’autoavalua ni avalua els altres. Tics que encara arrosseguem
 9. 9. 4. Les entitats i les persones destinatàries no avaluen els estudiants. Tics que encara arrosseguem
 10. 10. 5. Els educadors confonem els aspectes pedagògics i els aspectes socials. Tics que encara arrosseguem
 11. 11. La claredat dóna poder i control del projecte als nois i noies. La confusió debilita el seu protagonisme.
 12. 12. 1. Confondre les necessitats socials amb les necessitats educatives. 2. Confondre la necessitat social amb el servei. 3. Definir el servei de manera confosa. 4. Confondre els objectius del servei amb els objectius educatius. Confusions freqüents
 13. 13. Confondre necessitats socials amb les necessitats educatives dels nois i noies Quina és la diferència? Confusions freqüents
 14. 14. Exemples Necessitat social Necessitat educativa Els parcs del barri estan bruts i deixats. Els nostres nois i noies són poc sensibles a l’entorn natural del barri. Els nens i nenes petits necessiten estímuls per a la lectura. Els nostres nois i noies tenen molt poca empatia. Molta gent gran se sent marginada del món tecnològic. Els nostres nois i noies gairebé no es comuniquen amb la gent gran. Confusions freqüents
 15. 15. Necessiat social El parc del barri està brut i deixat. Serveis possibles Confusions freqüents Netejar… Senyalitzar… Sensibilitzar… Denunciar… Confondre necessitat social i servei
 16. 16. Definir el servei de manera confosa Els mestres de música de l’escola vam plantejar-nos crear un ambiciós projecte musical per als alumnes, obert a tota la comunitat educativa. Es tracta d’una orquestra verda, és a dir, un grup de percussió musical instrumental feta a partir de material reutilitzat. Es veu clarament? Confusions freqüents
 17. 17. Exemples Claríssims Ensenyar informàtica a la gent gran Explicar contes als nens i nenes petits Reforestar el bosc cremat amb espècies autòctones Com més clar és el servei, més poden els nois i noies controlar i fer seu el projecte. Confusions freqüents No tan clars Difondre el comerç just Trobades amb persones amb discapacitat Accions a favor de la igualtat de gènere
 18. 18. Confondre els objectius del servei amb els objectius educatius Els objectius del servei son coses concretes a assolir en la acció de servei Els objectius educatius son conductes a assolir per part dels nois i noies Confusions freqüents
 19. 19. Exemples d’objectius del servei  Plantar 40 freixes i 25 roures.  Aconseguir 35 donacions i 10 nous donants de sang.  Oferir un concert de 30 minuts.  Reunir 200 euros per a la campanya solidària.  Arreglar i donar 20 bicicletes.  Construir i instal·lar 50 caixes niu per a les mallerengues.  ... Confusions freqüents
 20. 20. Extracte de Josep Palos i Josep Maria Puig, ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio?. Editorial Graó (2015).
 21. 21. Caixa d’eines d’avaluació Totes les eines acaben passant per la mirada avaluadora del professorat, sigui qui sigui el subjecte (alumnat, entitat, destinataris...) que la usa en primera instància. Eina Qui evalua Moment Comp. ALUMNE/ A GRUP PROFE ENTITAT SOCIAL DESTINA- TARIS ABANS DURANT FINAL TRANS- VERSALS DELA MATÈRIA 1… X 2… Y 3… Z
 22. 22. Eines Rúbriques Portfolios Qüestionaris Diari del servei Enquestes Dibuixos simbòlics Proves específiques Vídeos Debats Programacions Demostracions Control puntualitat Control assistència
 23. 23. Exemples d’autoevaluació de l’alumne/a La ma de les fortaleses Rúbrica de competències transversal Autorretrat Reflexió diària sobre el servei Autoevaluació autonomia i iniciativa
 24. 24. Exemples d’avaluació en grup El veler de les actituds Diana d’objectius aconseguits Avaluació del procès
 25. 25. Exemples d’avaluació del professor/a Competència comunic. oral Tasques i procès Qüestionari competència digital Capacitats clau Conciència i valoració del servei Indicadors d’autoestima
 26. 26. Exemples d’avaluació de l’entitat social I de les persones destinatàries Enquesta el dia del servei Valoració de l’experiència Qüestionari per als responsables
 27. 27. 1. Llencem-nos! Consells per avaluar A vegades volem tenir-ho tot tan mesurat que perdem la dimensió relacional, de comunicació amb els alumnes. Lourdes Ruíz Col·legi Pare Enric d’Ossó.
 28. 28. 2. No voler avaluar-ho tot Consells per avaluar Com es quantifica la riquesa de relacions dels alumnes amb les persones destinatàries, la complicitat, la imaginació que han desplegat? Josep Anton Marcé Institut Mediterrània. No tot es avaluable, encara que tot sigui valuós.
 29. 29. 3. Compartir amb els nois i noies els objectius d’aprenentatge. El nostre objectiu com a professors no és certificar, sino que els alumnes aprenguin i prenguin conciència dels seus talents. Jaume Fabró Col·legi FEDAC-Sant Andreu. Consells per avaluar
 30. 30. 4. Compartir amb els nois i noies els objectius concrets del servei. Com més tangibles i visibles siguin els resultats que esperem obtenir, més s’apoderen els nois i noies: S’esforcen més i tenen més control sobre el projecte. Consells per avaluar
 31. 31. 5. Traçar estratègies per aconseguir els objectius. A les accions succesives de servei hem vist com és d’important no abaixar la guàrdia i anar discutint amb els nois i noies com van les coses, a fir de corregir el rumb o modificar les estratègies. Jordi Ibáñez Institut Eduard Fontserè. Consells per avaluar
 32. 32. 6. Ensenyar a autoavaluar-se. L’autoavaluació en els projectes ApS involucra els alumnes en el seu procés de aprenentatge, els ajuda a prendre consciència de les seves dificultats, a fi d etrobar mitjans per a superar- les. Anna Carmona Escola Solc Nou Consells per avaluar
 33. 33. 7. No avaluar en solitari. Els tècnics i persones voluntàries de les entitats socials solen estar encantats de col·laborar amb el centre educatiu aportant la seva visió sobre els nostres nois i noies. Pere Farrés Escola d’Educació Especial Xaloc Consells per avaluar
 34. 34. 8. No oblidar la cloenda i la celebració. El punt final és tan important com l’arrencada, ens permet:  Veure el camí recorregut.  Avaluar amb més obectivitat el que ha passat durant el projecte.  Tenir un motiu per ser feliços en veure tot el que hem estat capaços d’assolir. Consells per avaluar
 35. 35. 9. Enregistrar en vídeo tot el que puguem. Un reportatge breu de vídeo és una eina d’avaluació molt valuosa, alhora que contribueix a visibilitzar i consolidar l’experiència. Consells per avaluar
 36. 36. 10. Copiar i compartir Inspirem-nos en els criteris, estratègies i eines d’avaluació d’altres educadors, aprofitem a fons l’experiència dels altres. El nostre projecte, el nostre context, els nostres nois i noies, no són una rara avis. Consells per avaluar
 37. 37. L’avaluació més enllà del projecte 4 petjades post Manifestar maduresa Recordar amb emoció Incorporar-se al voluntariat Desvetllar una vocació
 38. 38. Per saber més sobre avaluació
 39. 39. I la pregunta final...
 40. 40. Imaginem que cap investigació demostrés que els alumnes aprenen més ni millor amb metodologia aprenentatge servei. Que es demostrés que no aprenen menys, però tampoc més. En aquest cas hipotètic ... ¿Deixaríem de practicar-lo? www.roserbatlle.net @roserbatlle

×