Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to El contagi de l'aprenentatge servei(20)

More from Roser Batlle Suñer(20)

Advertisement

El contagi de l'aprenentatge servei

 1. El contagi de l’aprenentatge servei
 2. Aprendre fent un servei a la comunitat
 3. 1. El Big Bang
 4. Dades generals d’impacte A finals del 2012 Indicadors Grups territorials d’impuls a l’ApS Activitats de formació des del 2009 Persones formades des del 2009 Municipis espanyols implicats Universitats a la Xarxa ApS (U) Total acumulat 14 432 20.858 64 40
 5. Grups promotors territorials Red Española de Aprendizaje-Servicio Catalunya País Vasco Comunidad de Madrid Comunitat Valenciana 7% Galicia Castilla La Mancha 20% Castilla y León Cantabria Andalucía Aragón 30% La Rioja Asturias Navarra Extremadura Sector social 43% Sector educatiu (prim. i sec.) Sector Universitat Sector Adm. Pública
 6. Altres xarxes de promoció ApS (U) 40 universitats Proyecto Dos Mares 4 centres de formació del professorat Red Temática de la RECE 12 ajuntaments
 7. Referències en textos oficials Currículum d’Educació per a la Ciutadania: Decret 147/2007 de la Generalitat de Catalunya. Programa Operativo de Educación para el Desarrollo 2010-2012: Decreto 355/2010 de la Junta de Andalucía. Estatuto del Estudiante Universitario: Real Decreto 1791/2010. Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios: Orden EDU/2346/2011.
 8. Las universidades (...) favorecerán prácticas de responsabilidad social y ciudadana que combinen aprendizajes académicos en las diferentes titulaciones con prestación de servicio en la comunidad orientado a la mejora de la calidad de vida y la inclusión social. Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario
 9. Altres impactes En el sector del voluntariat: En el sector de la reinserció: La Plataforma del Voluntariado inclou l’ApS en el pla estratègic del voluntariat per als propers 8 anys. L’Obra Social de La Caixa inclou l’ApS en el programa Reincorpora de formació per a la reinserció de presos.
 10. La serendipia: El treball en xarxa
 11. El motor La trama de carreteras La gasolina Centre Promotor ApS Zerbikas Fundazioa Ashoka
 12. Pluralisme Intercanvi Base territorial
 13. 2. Les claus de l’èxit
 14. Funciona! Reacció davant la crisi Coincidència elements impulsors Cal innovar en educació Bona base
 15. 3. Reptes
 16. L’ecosistema de l’ApS Reconeixement Xarxes Difusió ApS Formació i assessorament Finança ment Investigació
 17. Hem d’il·luminar i enfatitzar els aspectes étics, filosófics i polítics de l’aprenentatge servei.
 18. aprenentatgeservei El conjunt de la societat ha d’apropiar-se de l’ApS perquè és una eina doble: educativa i social.
 19. Hem de d’inspirar-nos en l’aprenentatge servei llatinoamericà com a exemple de qualitat educativa i inclusió social.
 20. www.roserbatlle.net
Advertisement