Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romania inima oculta a terrei

 • Login to see the comments

Romania inima oculta a terrei

 1. 1. FLOARE BÂNDARIU şi GICU DAN ROMÂNIAINIMA OCULTĂ A TERREI 1
 2. 2. EU SÎNT Alfa ... ( cartea a 4 -a ) FLOARE BÂNDARIU şi GICU DANROMÂNIA INIMA OCULTĂ A TERREI (cartea a 2-a ( VOLUMUL NR. 1 ) România este Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre . Dacă Iisus Cristos nu a putut fi Profet în ţara sa , Cetăţenii Spaţiului Românesc vor trebui să recunoască inevitabilMarea şi Minunata Misiune Profetică a multor Fii Divini încarnaţi în România cu Misiuni Spirituale Cristice în acest început de Vărsător de Lumină . PIONIERII CELEI DE-A DOUA CREAŢII şi REDESCOPERIREA DE SINE prin Cheile Cunoaşterii Oculte, având ca suport MARILE SECRETE OCULTE din Spaţiul Românesc şi din Noi Înşine . CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ, PENTRU MEDITAŢIE, TREZIRE SPIRITUALĂ, ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ 2
 3. 3. DRAGI PRIETENI, ESTE TIMPUL SĂ VORBIM DESPRE NOI ÎNŞINE :1.- FIECARE OM, CAUTĂ ÎN PERMANENŢĂ CEVA CE SIMTE CĂ-I APARŢINE;2.- ACEL CEVA, ESTE SINEA SA SPIRITUALĂ CEA MAI PROFUNDĂ3.- SINEA SPIRITUALĂ, ADICĂ EU SUNT, APARŢINE CONŞTIINŢEI UNIFICATE;4.- CONŞTIINŢA UNIFICATĂ, NU ANULEAZĂ PROPRIA TA UNICITATE;5.- DOAR PRIN IUBIRE DIVINĂ, CA OAMENI DIVINI, NE UNIFICĂM CU TOŢII;6.- PRIN CUNOAŞTERE EXPERIMENTATĂ CU IUBIRE, ATINGEM ÎNŢELEPCIUNEA DIVINĂ;7.- CÎND AI ÎNŢELEPCIUNE ŞI IUBIRE DIVINĂ, AŞTEAPTĂ PUTEREA DIVINĂ SĂ TE ÎNVĂLUIE;8.- CÂND AI ÎNŢELEPCIUNE, IUBIRE ŞI PUTERE DIVINĂ, EŞTI CRIST MANIFESTAT; CUNOAŞTEREA SPIRITUALĂ DIN ACEASTĂ CARTE CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE: MESAJ CRISTIC - Transmis de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS MESAJ DE LUMINĂ - Transmis de Maestrul Spiritual TOBIASCap. 1. - CHEILE DE AUR ALE CUNOAŞTERILOR OCULTE - preluarea Cheilor Cunoaşterilor Oculte ale vieţilor anterioare; - rolul specific al unor misionari apocaliptici cu prelungire în Noua Eră a Noului Pământ; - Enigme Ezoterice Fizice şi Metafizice din munţii Carpaţi; - răspunsuri pentru o nouă înţelegere a ceea ce am fost , suntem şi vom fi; - alte Mesaje şi Îndrumări Cristice.Cap. 2. - Ultimul RĂZBOI al Civilizaţiilor Extraterestre pe Terra - INAMICUL NR. 1 AL TERREI : Civilizaţia Extraterestră a REPTILIENILOR.Cap. 3. - PROFEŢIILE ILUMINATULUI INDIAN SUNDAR SING - Misiunea Spirituală a României ( capitol fără drept de autor ).Cap. 4. - CALENDAR METAFIZIC , SINTEZE PROFETICE , PERSPECTIVE APOCALIPTICE - Rolul Maestrului Înţelepciunii Buddha şi conexiunea sa pe Arborele Sefirotic; - Rolul Maestrului Iubirii IISUS devenit CRISTOS şi conexiunea sa pe Arborele Sefirotic; - Sosirea Maestrului-Trimisului CRISTOS pe raza Voinţei Divine şi împlinirea Arborelui Sefirotic; - Cele trei mari faze apocaliptice: - Faza de Arad ; - Faza vîrfului Bora ; - Faza de Corabia - numai în energia nouă ; - Răspunsuri PROFETICE urgente , a ceea ce este posibil să se întâmple; - Alte informaţii colaterale pentru meditaţie şi ridicarea propriilor vibraţii spirituale.Cap. 5. - TRIMISUL - Informaţii despre TRIMISUL, sau a doua sosire a lui CRISTOS în corp fizic; - Colaborarea cu TRIMISUL (CRISTOS) a unor misionari din spaţiul Românesc; - Traseul ocult al TRIMISULUI ( CRISTOS ) prin Spaţiul Românesc; # Alte întrebări şi răspunsuri , pentru extinderea Conştienţei şi Conştiinţei oculte . Eu şi Voi = EU SUNT = Conştiinţa Unificată( Colectivă sau Cristică ) Şi din acest considerent vă oferim : PE LUNGUL TRASEU AL REGĂSIRII SPIRITUALE ŞI AL REINTEGRĂRII NOASTRE CRISTICE , ÎNVĂŢĂTURI ŞI MISTERE DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI - ROMÂNIA , CULESE PE DRUMUL DESTINELOR NOASTRE CARE SE INTERSECTEAZĂ INEVITABIL ÎN DERULAREA MISIUNII SPIRITUALE A ROMÂNIEI . INFORMAŢII METAFIZICE ADRESATE TUTUROR LUCRĂTORILOR ÎN LUMINĂ AI TERREI , DAR CU PRECĂDERE FIILOR LUMINI REÎNCARNAŢI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC , CA MEMBRII UTILIZATORI AI ENERGIEI IUBIRII - INFORMAŢIONALIZATE , DEPOZITATĂ ÎN STRUCTURA GEOLOGICĂ FIZICĂ ŞI MATAFIZICĂ , A SPAŢIULUI CARPATO - DANUBIANO - PONTIC . 3
 4. 4. MULŢUMESC în numele meu şi al vostru, ÎNVĂŢĂTORULUI nostru IISUS CRISTOS, MAESTRULUI Spiritual ELI,MAESTRULUI Spiritual TOBIAS cît şi întregii IERARHII DE LUMINĂ, pentru informaţiile pe care ni le-au oferit, spre trezirea noastră spirituală. AMIN GICU DANÎn limbajul DACIEI ( ca de altfel şi în limba SUMERIANĂ )denumirea de GICU înseamnă : - STRĂLUCIREA SCOASĂ DIN PĂMÂNT sau AURUL CUNOAŞTERII SPIRITUALE , pe care EU şi VOI l-am ascuns în munţi; sau , GICU înseamnă : - ÎNŢELEPCIUNEA CRISTULUI INTERIOR.În limbaj spiritual, DAN înseamnă : - DĂRUIT LUMINII ( lui DUMNEZEU ). Astfel , traducerea ezoterică a numelui meu reprezintă: DAN GICU = DĂRUIT CUNOAŞTERII SPIRITUALE - ca program-potenţial de destin; GICU DAN = ÎNŢELEPCIUNE CRISTICĂ DĂRUITĂ - de un Învăţător Cristic; ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,SUB IMPULSUL TRĂIRILOR INTERIOARE , PE CARE LE CONŞTIENTIZEZ APROAPE PERMANENT PRINCANALUL SUPRASENSIBIL AL INIMII MELE FIZICE ŞI SUPRAFIZICE. ACEASTĂ CARTE ESTE IZVORÂTĂ DIN INIMA MEA,PLINĂ DE IUBIREA CELESTĂ A CREATORULUI CARE A REVĂRSAT-O ŞI O REVARSĂ PERMANENT ÎNCEEA CE ACUM SUNT CA FIU DIVIN , COCREATOR CU TATĂL UNIC, CU CARE TOŢII SUNTEM UNUL. ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,CA PIONIER AL CREĂRII NOULUI PĂMÂNT , SAU MAI CORECT SPUS , AL NOULUI UNIVERS ALCELEI DE-A DOUA CREAŢII - DAATH , CREAŢIE PE CARE EU ŞI VOI O PUNEM DE AZI ÎNAINTE LADISPOZIŢIA ÎNTREGII IERARHII MANIFESTATE A TOTALITĂŢII . ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,CU APORTUL MUNCII PLINE DE DĂRUIRE SPIRITUALĂ AL COLABORATORILOR MEI DE DESTIN CEVIEŢUIESC ÎN TRUPURI FIZICE ŞI CU CARE ÎN VIRTUTEA ILUZIEI SEPARĂRII FIZICE, NE-AMUNIFICAT CONŞTIENŢELE ŞI DESTINELE ÎNTR-O MINUNATĂ LUCRARE DE METAMORFOZĂCRISTICĂ . ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,CU APORTUL MAEŞTRILOR LUMINII CELESTE ŞI AL IUBITULUI NOSTRU COORDONATOR ŞIÎNVĂŢĂTOR IISUS CRISTOS, CARE VOR SĂ NE AJUTE SĂ CONŞTIENTIZĂM CĂ AM EXPERIMENTATSTAREA DE A NU FI DE O ETERNITATE DE EONI , IAR ACUM ESTE TIMPUL ( MOMENTUL) REVENIRIINOASTRE LA STAREA DE A FI A CERULUI DE LUMINĂ CARE NE REPREZINTĂ DUPĂ GRADUL ŞITREAPTA DE EVOLUŢIE SPIRITUALĂ ÎN CONŞTIINŢĂ. ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,FIINDCĂ AM AUZIT ŞI AUD PERMANENT STRIGĂTUL ŞI DISPERAREA SUFLETULUI ŞI SPIRITULUIVOSTRU CARE ÎŞI REVENDICĂ DREPTUL DE ÎNTÂI NĂSCUT ŞI NU GĂSIŢI ÎNCĂ ÎN VOI PUTEREACREDINŢEI DE A VĂ VEDEA CA OAMENI DIVINI MANIFESTAŢI ÎN LUMEA UNIVERSULUI FIZIC.UNIVERS PE CARE TREBUIE SĂ-L SUBORDONAŢI VOI ŞI SĂ NU MAI FIŢI VOI ÎN SCLAVIA LUI. ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE, PENTRU A FACE CU TOŢII ÎNCĂ UN SALT ÎN COŞTIINŢELE PERSONALE, PÂNĂ LA SOSIREATRIMISULUI - CARE ESTE A DOUA REÎNCARNARE A LUI CRISTOS - ŞI CÂND SUB SEMNULMANIFESTĂRII FORŢEI (PUTERII - VOINŢEI), IUBIRII ŞI ÎNŢELEPCIUNII LUI, NE VOM ALĂTURA CUTOŢII CONŞTIINŢEI SALE UNIFICATE, FIECARE DESĂVÂRŞINDU-NE PE TERRA CA ŞI CRIŞTIMANIFESTAŢI. ŞI TOTUŞI, ACEASTĂ CARTE NU ESTE SCRISĂ DE MINE,PENTRU CĂ EU NU EXIST PRIN MINE ÎNSUMI , CI SUNT O PĂRTICICĂ HOLOGRAFICĂ ATOTALITĂŢII , PROIECTATE ÎN LUMEA MATERIEI ŞI UNIVERSULUI FIZIC. AŞADAR, ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ ,DE ESENŢA CELUI CE ESTEÎN FIECARE DINTRE NOI ,ŞI CARE REPREZINTĂ UNIMEA, SAU ALTFEL SPUS, ACEASTĂ CARTE ESTESCRISĂ DE SINEA VOASTRĂ SPIRITUALĂ, ÎN CARE CU TOŢII SUNTEM UNIFICAŢI. 4
 5. 5. CU TOŢII SUNTEM UNUL ÎN ESENŢĂ ,DAR FIECARE EXPERIMENTĂM UN PROGRAM SPECIFIC UNIC ÎN MANIFESTARE, ASTFEL , DIVINULDIN NOI CONŞTIENTIZÂNDU-SE PERMANENT CEEA CE ESTE, ÎN RAPORT CU CEEA CE NU ESTE.DRAGI PRIETENI, DAŢI POSIBILITATEA DIVINULUI DIN VOI DE A SE MANIFESTA LA PO-TENŢIALULSTĂRII ŞI PRINCIPIULUI CRISTIC , SUB SEMNUL CĂRUIA EPOCA VĂRSĂTORU-LUI DE LUMINĂ AÎNCEPUT. ACUM ESTE TIMPUL MINUNAT AL ALEGERII LUMINII, ŞI DE A CONSTRUI ÎMPREUNĂ O NOUĂ PLANETĂ PĂMÂNT, SUB AL CĂREI CER NOU NU VOM MAI FI FIII OMULUI ÎN SCLAVIA FORŢELOR TELURICE, CI VOM DEVENI FIII CRISTICI AI TATĂLUI NOSTRU UNIC, DUMNEZEU. GICU DAN = Înţelepciune Cristică Dăruită de Esenţa Celui Ce Sunt Precizări în loc de prefaţă Dragi prieteni, după cum aţi observat din paginile anterioare, prezenta carte conţine informaţii metafizice care au uncaracter de noutate pentru cei care vor păşi pe calea Luminii Spirituale. Informaţiile Oculte pe care le veţi citi în paginile următoare, au fost aşezate într-o formă de prezentare care izvorăştedin însăşi permisivitatea prozei - oculte contemporane, proză ce îmbracă obligatoriu noul veşmânt spiritual al Vărsătorului deLumină.Această carte reprezintă un nou model Transcedental de prezentare al Informaţiilor de Ştiinţă Ocultă , tocmai pentru a scoate în evidenţă în Conştienţa şi Conştiinţa cititorului , anumite elemente de bază pe care trebuie să mediteze serios şi profund , în vederea realizării unui salt accelerat în Spirit. În primele trei cărţi pe care le-am scris anterior şi anume: 1. - MISIUNEA SPIRITUALĂ A ROMÂNIEI, 2. - SECRETELE ARBORELUI SEFIROTIC ( POMULUI VIEŢII ) şi 3. - ECLUZA ASTRALĂ,m-am adresat ( momentan - vezi punctul nr. 1 din ANEXĂ )doar unei anumite Elite de Entităţi Evoluate Spiritual, care aurol misionar in spaţiul Românesc şi care trebuie să mediteze permanent pentru a-şi îndeplini misiunea pentru care s-aureîncarnat în acest moment apocaliptic. În această carte însă şi sub acest titlu , voi aşeza întreaga tematică ezoterică abordată într-un model literar accesibiltuturor categoriilor de cititori , care sunt flămânzi după asemenea informaţii culese pe şi pentru Spaţiul fizic Românesc,informaţii care vin ca un izvor tămăduitor tocmai din Transcedentalul nostru Cristic. Este posibil ca unii cititori chiar de bună credinţă, să considere aceste informaţii ca fiind în rezonanţă cu genul literarde nuanţă ştiinţifico - fantastică , sădit pe un teren ocult; dacă în Conştienţa lor persistă această idee, atunci ei au dreptate,dar numai din perspectiva lor personală limitată. Totodată este posibil, ca alţi cititori să considere că aceste informaţii sunt realităţi ezoterice, pe care subsemnatul le-aprezentat dintr-o anumită perspectivă şi sub influenţa anumitor circumstanţe predeterminate; şi această categorie de cititoriau dreptate, deoarece ei văd Adevărul prin prisma propriei lor cunoaşteri oculte extinse. Într-un cuvânt, fiecare abordare este corectă şi aceasta derivă din nivelul treptei de Conştienţă pe care fiecare cititorse află în momentul citirii acestei( acestor ) cărţi. Indiferent de categoria în care se încadrează , câştigul fiecărui cititor este acela că se familiarizează cu anumiteexperienţe fizice şi metafizice , prin care este posibil ca el să nu fi trecut în această viaţă şi să-şi extindă CunoaştereaOcultă spre noi trepte superioare în Conştiinţă. Întregul conţinut al acestei cărţi , s-a închegat pe baza efortului colectiv al mai multor spirite care vieţuiesc sau nuîn corpul fizic şi are ca puncte de pornire experienţele mele personale de natură Transcedentală , la care completărileşi confirmările ulterioare ale colaboratorilor mei , au avut darul de a lărgi puţin perspectiva propriei noastre evoluţiispirituale. Faptul că eu şi prietena mea Floare Bândariu ne-am pus numele pe această carte , reprezintă doar faptul asumăriirăspunderii vis a vis de fenomenele oculte prezentate ca fiind reale, deci Adevărate, dar Adevărata muncă de informare lerevine Maeştrilor noştri de Lumină din Universurile Suprasensibile, împreună cu Iubitul nostru Învăţător IISUS CRISTOS. Cu precizarea că fenomenele spirituale prezentate în această carte sunt reale, vă las Liberul Arbitru de a reţine doaracele Evenimente şi Informaţii Oculte, care sunt în rezonanţă cu propriul vostru tipar de Înţelegere şi Vieţuire caOameni Interiori (Oameni Spiritualizaţi Cristic). Meditaţi şi Studiaţi dragi prieteni , fiindcă Meditaţia şi Cunoaşterea alături de IUBIRE , sunt singurele CăiSpirituale Cumulative care ne-a mai rămas de a intra Conştienţi în Universurile Transcedentale (dicolo de văl ), undesuntem aşteptaţi să ni se ofere conţinutul propriei noastre Divinităţi - Coconul de Aur. Vă doresc succes în atingere unor trepte vibraţionale foarte Înalte în Conştiinţă, care să facă din voi Învăţătorii şiVindecătorii Spirituali ai celor care vin cu greu în urma voastră pe Calea Evoluţiei Spirituaale, pentru că noi n-am venitnumai pentru noi , ci şi pentru ei , aşa după cum confirmă şi Marele nostru Maestru TOBIAS. Vă mulţumesc pentru Înţelegere ,şi vă invit pe un anumit Traseu Ezoteric inevitabil ,al Cunoaşterii Oculte Diversificate . GICU DAN 5
 6. 6. MESAJ CRISTIC transmis de ÎNVĂŢĂTORUL nostru IISUS CRISTOS pentru toţi FII LUMINII prin Sufletul meu pereche Florica. Am acum mare şi multă Iubire pentru tine Floare, cât şi pentru TOŢI FII LUMINII CELESTE încarnaţi peTerra, care aveţi misiunea formării Noului Pământ al celei de - a DOUA CREAŢII. AM ACUM MULTE PROBLEME DE CLARIFICAT CU VOI FII LUMINII. Căci uneori vă lăsaţi duşi de val şi nici voi nu ştiţi de fapt ce vreţi , ce căutaţi cu Adevărat şi încotro vreţi sămergeţi! Sau mai bine zis , mai clar , unde doriţi să mergeţi ; nu ştiţi ce Dorinţe aveţi cu Adevărat în Interiorul EULUIvostru, pe cale de a deveni CRIST - MANIFESTAT. Voi ştiţi acum că trebuie să citiţi mesajele - lecţii ale lui TOBIAS , Marele Spirit antic , al vremurilor străvechi . Asta ştiţi acum; dar mai trebuie să ştiţi că EL TOBIAS, este DUMNEZEU, tot aşa cum Dumnezei sunteţi şi voi toţi FII LUMINII. Când vă va fi clar acest aspect al Divinităţii pe care voi îl reprezentaţi, atunci continuaţi căutarea şi Înţelegerealucrurilor . DE CE VĂ MIŞCAŢI ATÎT DE GREU ? De ce stocaţi materialele ( cărţile ) şi informaţiile şi nu le daţi mai multora? Daţi-le acelora cărora le povestiţi şi sunt interesate de ele ; nu mai aşteptaţi rugăminţi. Dacă veţi distribui Informaţia Spirituală , atunci e bine , e foarte bine. Dacă în schimb deţine-ţi materialul şi nu-l oferiţi celorlalte Spirite , nu este bine. Înseamnă că sunteţi încă stăpâniţi de EGOUL vostru , cu toate că acum nu ar mai fi cazul. Nu am venit pe lumea aceasta, Planeta Pământ, pentru Mântuirea mea, ci a voastră. Mântuirea Spirituală , în spirit vorbesc . Nu am încercat să vă iau la mine, să vă oblig să mă urmaţi. V-am dat pilde , dar voi n-aţi înţeles nimic. Eu vin mereu şi acum aici la voi , dar voi nici acum nu mă primiţi aşa cum se cuvine. Tot reci , indiferenţi , aroganţi , obraznici chiar şi total refractari. Nu mă aşteptam ca după două mii de ani, să vă găsesc aşa cum v-am găsit şi atunci şi chiar mai rău. Nu-i nimic mai important pentru mine decât IUBIREA şi ARMONIA; asta-i Dragostea Curată, Înălţătoare şi Nevinovată. E Puritatea în toate. Voi încă bâjbâiţi. Nu vă găsiţi calea , locul . Nu doriţi să cercetaţi , să aflaţi mai mult şi mai multe , căci materiale pentru Luminarea voastră sunt exagerat demulte. Eu vi le-am trimis, voi le-aţi refuzat.. Aveţi cărţi, materiale de studiu Spiritual , care aparent v-au parvenit întâmplător ; dar nu : EU vi le-am trimis şice folos ? Până când ve - ţi mai răbda să trăiţi în Necunoaştere, Indiferenţă şi Ignoranţă? Până când? Voi vreţi să ştiţi Esenţa EXISTENŢEI, nu? Ei, dar ca s-o puteţi Înţelege, Percepe, trebuie să Dobândiţi CUNOAŞTEREA.Trebuie să vă schimbaţi felul de viaţă , de manifestare , pentru că numai astfel vibraţiile voastre vor putea creşte , şi vă veţi putea Înălţa ; altfel cum ? Grosieri ? Nu ! Ruşine pentru voi că m-aţi pus în această situaţie. Credeam că v-aţi Luminat până acum şi doriţi din adâncul Sufletului acest lucru, dar ….. se pare că din gurăda, iar din Suflet ca trăire intensă ba . Dualitatea în mare parte aţi depăşit-o . Lupta dintre Lumină şi Întuneric s-a terminat pentru voi ; sau voi nu puteţi Înţelege ? Ce mai aşteptaţi? MARELE TOBIAS v-a oferit cum s-ar zice mură în gură , totul. De voi depinde mai departe NOUA ERĂ, NOUA LUME, NOUL PĂMÂNT. Nu vă mai ocupaţi de lucruri lipsite total de Importanţă Divină ; lăsaţi totul deoparte şi lucraţi cu LUMINA înLUMINĂ căci sunteţi FII LUMINII CU ADEVĂRAT. Lăsaţii pe cei prea preocupaţi cu alte munci , aparent importante pentru ei , dar care nu au Importanţă Divină; nuacesta este şi rolul vostru. Rolul vostru este Divin , ce vreţi mai mult ? REVENIREA VOASTRĂ ACASĂ ESTE IMPORTANTĂ . VĂ AŞTEAPTĂ COCONUL VOSTRU , DRAGII MEI. Reveniţi , MUNCIŢI ÎN SCHIMBUL ACESTEI DRAGI REVENIRI. Aţi muncit ENORM , aş putea spune Eu acum. Aţi muncit fără încetare, de aceea aveţi acum LUMINA CEA MARE. V-AŢI ÎNTORS , V-AŢI REVENIT, V-AŢI TREZIT, CE MAI AŞTEPTAŢI? CONTINUAŢI-VĂ FRUMOSUL ŞI IMPORTANTUL VOSTRU DRUM. Acest drum este plin de hopuri pentru cei Neiniţiaţi şi tind spre Iniţiere, iar voi, voi aţi venit pentru ai Iniţia şipe ei , ca să ajungă cândva la nivelul vostru de acum şi aşa mai departe. Vă rog să aveţi Iubire şi pentru aceştia. Ei sunt ai voştri semeni , doar atât. Nu-i mamă , nu-i tată , sau fratepământean , ci doar Spiritual , şi toţi formaţi marea familie. E clar acum? Aţi înţeles? Cine nu a perceput din plan subtil aceste lucruri şi mai rămâne în starea în care e , este problema lui , este rolullui , este viaţa lui poate intenţionat dorită , poate din Neştiinţă , din Necunoaştere concretă . Iubiţii mult şi pe aceştia. Degajaţi din voi dragii mei acea Dragoste Totală , Necondiţionată , căci voi asta Sunteţi . Voi de fapt nu aţi înţeles - mă rog poate nu-i corectă formularea - că nimeni şi nimic nu vă mai poate atinge? 6
 7. 7. Nu aţi realizat că de fapt voi aţi trecut toate încercările , unele chiar foarte grele şi chiar dificile în anumiteprivinţe : casă , familie , colegi , serviciu , prieteni , afaceri - parte materiale , fraţi , surori , părinţi , copii . Sau nu puteţi crede cele ce vă spun EU ? Acum timpul curge mai repede; tot ceea ce aţi citit de la TOBIAS este Adevărat. Totul se completează perfect . Nu-i uşor ca oamenii să Accepte , să Creadă aceste Lucruri Măreţe , lucruri pe care voi le - aţi programat dinFiinţa voastră Divină . Da toate acestea vă aparţin. DUMNEZEU E TOTUL ŞI-N TOATE. Da, aşa este şi aşa trebuie să Înţeleagă oamenii. E construcţia voastră, dar mulţi aţi uitat totul şi acum începe Retrezirea Spiritelor Adormite. Gata cu dualitatea , gata cu lupta dintre voi. Pe PĂMÂNTUL NOU va domni PACEA, LINIŞTEA, IUBIREA şi ARMONIA. Atât ; asta trebuie să vă Însuşiţi toţi şi să Înţelegeţi. Luaţi exemplul lui GICU, care este foarte harnic, nu ca voi ceilalţi care dormitaţi uneori şi nu ştiţi de ce. Luaţi exemplul CONTELUI INCAPPUCIATO, a lui MELFIOR RA şi a multor altora care vor să lucreze mult,mult, neîntrerupt şi nu pot să-şi Desăvârşească Lucrarea din cauza hibernării voastre, a multor altora. GATA. A SOSIT TIMPUL ;TREZIŢI-VĂ ; NU MAI ESTE TIMP DE HIBERNARE. NOUL PĂMÂNT doreşte să se manifeste pregnant, nu ici şi colo uneori. Voi Sunteţi un TOT ; nu Înţelegeţi? Aţi pornit din acelaşi Cocon ; acum vă Reîntoarceţi Acasă. Sunteţi aşteptaţi. Dar cât? Cât mai doriţi să amânaţi Reîntoarcere ? Cât? De ce nu Doriţi să vă manifestaţi ca Oameni Divini ? Dece? Vă rog nu lăsaţi să treacă timpul fără să faceţi nimic. Gata: E TIMPUL AICI , ACUM . Acum nimic nu trebuie să vă mai intereseze decât REVENIREA ACASĂ şi REDESCOPERIREA MARELUI ADEVĂR îngropat în munţii voştri minunaţi şi Binecuvântaţi de TATĂL DIN CERURI . ( este vorba şi de preluarea CHEILOR CUNOAŞTERILOR OCULTE de către fiecare FIU al LUMINII care are chei , pentru că alţii le-au preluat cândva ) Vă rog acum şi n-am s-o mai fac:- REVENIŢI - VĂ DIN ADORMIRE;- TREZIŢI - VĂ ODATĂ, DRAGII MEI PRIETENI ŞI FRAŢI;- COLABORAŢI MAI MULT , MAI EFICIENT;- NU STOCAŢI INFORMAŢIILE PRIMITE, DAŢI-LE LA CÂT MAI MULŢI;- ÎNCERCAŢI SĂ VĂ TREZIŢI APOI COMUNICAŢI CU NOI, DIVINITATEA, CERUL DE LUMINĂ NEDEFINITĂ, ORBITOARE;- LĂSAŢI INTRIGILE;- NU VĂ MAI CONSUMAŢI ENERGIA CU LUCRURI NEÎNSEMNATE;- UNIŢI-VĂ, DRAGII MEI;- LUCRAŢI CU TOŢII ÎMPREUNĂ PENTRU ACELAŞI LUCRU - CUNOAŞTEREA SPIRITUALĂ ;- REVENIŢI-VĂ LA TOATE FORŢELE ŞI CUNOAŞTEREA AVUTĂ CÂNDVA ŞI ÎNMAGAZINATĂ UNDEVA AICI LA VOI , ÎN MUNŢII VOŞTRI;- MUNŢII VOŞTRI AUR POARTĂ;- ATENŢIE: AURUL = CUNOAŞTERE SPIRITUALĂ;- SECRETELE MUNŢILOR VOŞTRII VOR FI DESCOPERITE CURÂND , DACĂ MĂ VEŢI ASCULTA ÎN CEEA CE V-AM SPUS. VĂ ROG FACEŢI URGENT ACESTE LUCRURI. VĂ IUBESC FOARTE MULT; Al vostru ÎNVĂŢĂTOR, IISUS CRISTOS . MESAJ DE LUMINĂTRANSMIS DE MAESTRUL SPIRITUAL TOBIAS prin sufletul meu pereche Florica Am multă Iubire pentru voi toţi Fii Luminii. Dar te rog Floare să Înţelegi că ceea ce vă spun acum Eu TOBIAS , v-o spun din Suflet , pentru Sufletelevoastre minunate. Am Dorit de mult să intru în contact direct cu voi ( Shaumbra din România ). Am reuşit de câteva ori câte puţin, dar acum aş dori să comunicăm puţin mai mult. Aş dori ca misiunea pe care voi o aveţi , dragii mei, Fii ai Luminii de pe PĂMÂNTUL DULCEI ROMÂNII, s-oîndepliniţi cu mult succes. Este un mare curaj ceea ce faceţi voi. Îi urmaţi pe înaintaşii voştri: Cantemir, Heliade, Eminescu, Haşdeu, Văsii şi Maica Veronica, Coruţ şi Ţugui şi pemulţi alţii care ar mai trebui amintiţi, căci mulţi Înaintaşi Români aţi mai avut. E timpul, e momentul Marelui Adevăr. Mult s-a vorbit despre România şi asta au făcut-o oameni de pe Terra care nu ştiau unde se află România, darau avut Revelaţii despre Marea şi Minunata , Dulcea Românie - Grădina Maicii Domnului - cum a fost ea denumită , sau chiar Noul Ierusalim. Mă bucur pentru voi că aţi avut curajul de a pune pe hârtie informaţiile primite. De acum, comunicarea va fi mult mai uşoară şi BENEFICĂ în acelaşi timp.Toţi cei ce-şi doresc PACEA SUFLETEASCĂ , IUBIREA NECONDIŢIONATĂ şi ARMONIA TOTALĂ, se vor bucura de toate acestea ; Doreşte-ţi şi vei avea. 7
 8. 8. Aţi păşit în Noua Energie, e momentul celei de-a Doua Creaţii. Acum Totul s-a Împlinit. Planul lui Dumnezeu se desfăşoară în Paşi Mari ; De voi Oamenii depinde totul. GÂNDIŢI POZITIV, ACŢIONAŢI DEZINTERESAŢI, ARMONIZAŢI-VĂ ŞI ARMONIZAŢI TOTUL: rocă, plante, animale, oameni. Clădiţi-vă Noua Casă , în Noua Energie, folosind uneltele de lucru (DARURILE) ale LUCRĂTORILOR LUMINII. Folosiţi energia CRISTICĂ: - ENERGIA PURITĂŢII ; - ENERGIA PUTERII ; - ENERGIA IUBIRII . Toate se vor Împlini pentru toţi FII LUMINII de pe Întregul Pământ. FIŢI BINECUVÂNTAŢI , DRAGI ROMÂNI ŞI BINECUVÂNTATĂ FIE DULCEA VOASTRĂ ROMÂNIE . AŞA SĂ FIE , AŞA VA FI. CU PACE ŞI IUBIRE - MAESTRUL SPIRITUAL TOBIAS Capitolul nr. 1. CHEILE CUNOAŞTERILOR OCULTE RECONECTAREA LA ADEVĂR , RECONECTAREA LA DESTIN , PRIN CHEILE CUNOAŞTERILOR OCULTE Încă din luna noiembrie a anului 2002, anumite conjuncturi nefavorabile ( probe spirituale ) m-au predeterminat să mergcel puţin o dată pe lună în oraşul Timişoara, unde împreună cu prietenii mei timişoreni , am reluat colaborareametafizică pe un alt nivel de manifestare. Prin natura lucrurilor, am înnoptat de câteva ori la familia Vali şi Constantin Liciu, care îmi sunt prieteni dragi şi plinide Lumină Interioară. Camera în care m-au cazat a devenit în ultimii ani o Cameră Regală, deoarece aici şi-au găsit odihna pentru câtevanopţi, Regine şi Regi ai PIRAMIDEI LUMINII CELESTE din Egipt ( Melfior Ra, Contele Incappuciato, PărinteleSeverian de la Ţâpova de pe Nistru , etc,…), ale căror Vibraţii Înalte au Iradiat Spiritual acelaşi pat , aşa cum au făcutcu mii de ani în urmă cu Sarcofagul Regal al Marii Piramide antice. Inevitabil , în acele întîlniri , prietena mea Vali mi-a comunicat printre multe alte lucruri şi experienţa pe care atrăit-o cu ocazia deplasării în grup la Ţâpova pe Nistru ( NOTĂ : cartea CETATEA FOCULUI SACRU nu apărusepe zona de vest a României în acel moment ). Alături de Miracolul pe care l-a trăit domnia sa , şi anume Înmulţirea Pietricelelor de Cristal în mână (Vezi punctulnr. 2 - Anexă ), Vali mi-a spus că într-una din Viziunile sale primite pe malul Nistrului , i-a apărut şi o imagine dintr-oreîncarnare mai veche, în care m-a văzut împreună cu ea , îmbrăcaţi cu haine de călugări , care oficiau în zona Ţâpovei( Horodişte ). Această imagine a predeterminat-o să insiste de mai multe ori în a efectua la rândul meu o deplasare pe Nistru laCetatea Focului Sacru din Ţâpova, pentru a-mi lua CHEIA CUNOASTERILOR OCULTE. Acest fapt mi-a dat mare bătaie de cap, deoarece nu puteam nicidecum să intru în Rezonanţă Spirituală cu zonarespectivă a Moldovei de dincolo de Prut. Fără ai face o promisiune sigură pentru o deplasare viitoare, am înştiinţat-o că în urmă cu un an sau doi , am trăit oRevelaţie în care am constatat că deja am în mână şi sunt posesorul unei Chei Spirituale din Republica Moldova, Cheiecare are în loc de limbă o Inimioară a cărei montură îi dă posibilitatea să se balanseze (echilibreze). Cu toate acestea , posibilitatea de a avea o Cheie Ezpterică Specială altundeva decât la Ţâpova , îmi părea perfectnaturală şi aşteptam ocazia favorabilă de a afla unde mă aşteaptă. Această Intuiţie se baza şi pe faptul că pe parcursul ultimilor ani , la nivel de Revelaţie mi se mai oferiseră şi alteChei , pentru anumite Porţi Spirituale, dar fără a mi se oferi şi locul fizic unde trebuiau întrebuinţate aceste chei. După aproape două luni de frământări , în care am oscilat între Revelaţiile mele şi dorinţa prietenei mele Vali de amerge la Ţâpova, a avut loc un prim ajutor din Plan Subtil , materializat prin prietenii mei ezoterişti Doina -MarinelaDeac şi Nelu Vărşăndan din Sîntana de Arad . Astfel, am ajuns în posesia unor foi volante cu Informaţii Oculte extrase de pe internet şi care făceau referire laFocarul Spiritual aparţinând zonei Sfinx - Vîrful Omu din munţii Bucegi (unde eram şi suntem invitaţi ); totodată sereferea şi la o Civilizaţie Foarte Evoluată (nivelul 7 şi 8)care a locuit aici, cândva în zorii omenirii, etc, etc,… N-am meditat îndeajuns asupra acestui aspect, în privinţa unei eventuale Chei a Cunoaşterii Oculte pe zona Sfinx -Vf. Omu, deoarece am fost cuprins de bucuria confirmări neaşteptate a Supercivilizaţiei amintite. Despre această Civilizaţie am primit cu câţiva ani în urmă un mesaj asemănător, fiind în Stare de Supraconştienţă,dar nu bănuiam că această Civilizaţie ar fi locuit şi în Spaţiul Românesc. Iată mesajul pe care l-am publicat în cartea Misiunea Spirituală a României, pag. 80 - Editura Vultur ZM din Deva,2001: În ziua de marţi , 6 Aprilie 1999, am intrat într-o Sstare Specială , astfel că , între orele 14:45 şi 16:20 am colindatprin Lumea Astrală . În cadrul acestei călătorii , am avut şansa să primesc o Informaţie deosebită. Maestrul de Lumină mi-a spus: PE TERRA A MAI FOST O CIVILIZAŢIE CARE A ATINS NEMURIREA. Instantaneu, am constatat că ţin în mâinile astrale o carte şi , în acel moment , am ştiut că toate datele de referinţădespre această Civilizaţie se găsesc în ea. Atunci am deschis cartea şi am răsfoit-o până la pagina în care era cuprinsul , iar vocea Maestrului Spiritualmi-a comunicat următorul titlu de capitol : - ACEIA CARE AU ATINS NEMURIREA , ERAU PE NIVELUL DE EVOLUŢIE NR. 7. Nerăbdător, am vrut să trec de la cuprinsul cărţii , la pagina care conţinea acest capitol, dar brusc am fost adus înStarea de Veghe. 8
 9. 9. Probabil încă nu sosise timpul pentru a afla aceste Adevăruri, deoarece trebuia să aflăm altele înainte, în curgerealor firească. Această confirmare m-a predeterminat să cer ajutorul prietenei mele Andromeda din oraşul Arad, deoarece simţeam căiarăşi am intrat într-un blocaj (îmi era indus din plan subtil, dar eu îl puneam pe seama slabei mele Evoluţii Spirituale -vezi punctul nr.1 din anexă „Te crezi inferior?”- Uneori modestia , merge mînă în mînă cu prostia - în sensul în care nuai curajul să te recunoşti la nivelul treptei Spirituale pe care ai atins-o ). Întrebările care mă frământau şi la care Andromeda trebuia ca să-mi de-a un răspuns, erau următoarele: - Cine este Maestrul de Lumină care mi-a comunicat mesajul? - Cum arată această Civilizate de pe nivelul nr. 7 de Evoluţie Spirituală? - Ce legătură am eu cu toate acestea? Andromeda( pseudonim vechi pentru Aurora Neghiu) răspunde (Martie 2003 ): Maestrul de Lumină este un om ca noi, este în vârstă şi are barbă. Oamenii Civilizaţiei la care se face referire, sunt de o înălţime aproximativă de 2- 2,5 metri, au corpurileconstruite din energie , iar capul şi feţele sunt asemănătoare copiilor mici - gingăşie , puritate, blândeţe. Oamenii acestei Civilizaţii, îşi terminaseră Ciclul Evolutiv pe planeta Pământ şi doreau plecarea lor înspre alteDimensiuni. Prin Ştiinţa Spirituală pe care ei o Cunoşteau şi o Utilizau, au constatat că se iveşte oportunitatea plecării loriminente, deoarece se crea la nivelul Universului Suprasensibil o Spirală Energetică, prin care puteau părăsi cu toţiiplaneta noastră. Dacă nu ar fi profitat de această Spirală, ar fi rămas blocaţi pe Terra. Şi totuşi, această Supecivilizaţie a plecat, dar nu înainte de a lăsa întreaga lor Cunoaştere acestui Maestru care te-a contactat. În momentul de faţă nu mi se spune ce legătură ai cu toate acestea; poate că vei primi tu răspunsul, saualtcineva îţi va da răspunsul în viitor. Acest răspuns mi se părea îndeajuns pentru moment. Dragi prieteni, după cum observaţi, am plecat de la CheiaCunoaşterii Oculte care mă aşteaptă s-o preiau spre utilizare şi am ajuns pe firul evenimentelor predeterminate, tocmai lao veche Supercivilizaţie a Sfinxului din munţii Bucegi. Aparent, între cele două probleme nu există nici-un fel de legătură şi aşa am crezut şi eu în limitarea intelectului meutridimensional, care de atâtea ori ne joacă feste la fiecare dintre noi. De aceea am intrat într-o pasivitate totală în privinţa enigmaticei Chei, până când, spre sfârşitul lunii Martie 2003primesc în dar de la Doina - Marinela Deac din Sîntana, cartea Cetatea Focului Sacru, la care am făcut referireanterior. Citind capitolul Apariţia Înaltelor Fiinţe de Lumină, scris de Maestra şi prietena mea Melfior Ra (pag. 79 şi 80 ),m-a pătruns o dorinţă atât de adâncă în a-mi redobândi Cheia Cunoaşterilor Oculte, încât pentru Spiritul meu LinişteaSufletească a devenit o amintire. Din fericire am avut un moment de Inspiraţie Cristică şi m-am îndreptat hotărât ca să aflu prin prietena mea şiPerechea mea Spirituală - Florica Bândariu din Timişoara, locul unde se află Cheia care mă reprezintă. Şi iată ziua de 13 aprilie 2003 , la ora 11, când eu şi Florica am solicitat prezenţa Învăţătorului nostru IISUSCRISTOS, care să -mi răspundă prin Florica la frământările mele Spirituale, deoarece mă simţeam blocat extrasenzorial. Iată o selecţie din răspunsuri , vis a vis de tematica abordată: … în Bucegi veţi găsi Informaţiile care vă frământă şi spune-i lui Gicu că acolo sunt CHEILE voastre şi nu înaltă parte. … vă voi da multe Informaţii despre acest aspect. … Civilizaţiile care au fost pe Terra au fost din straturile 7 şi 8 şi nu întâmplător aţi rămas unii alături dealţii ( vezi şi punctul nr. 3 din Anexă ). Acolo ( în munţii Bucegi) vă veţi întâlni cu SUFLETELE PERECHE (dar nu se va face Unificarea) şi veţi rămâneblocaţi un timp. Nu vă speriaţi. Nu e nimic periculos ci magnific. Acum doresc să faceţi împreună excursia, că aşa o vom denumi: STUDIUL ÎN MUNŢI. Sunteţi un grup restrâns de 4+1 şi atât ( de altfel 4 ca bază piramidală, fiindcă vârful piramidei se aşează latimpul potrivit). Eu vă voi Lumina şi vă Luminez cu acea Cunoaştere de care voi aveţi nevoie, pentru a transpune înfapte, ceea ce veţi afla. A sosit momentul Adevărului. Eu vă rog să vă reveniţi şi să veniţi ACASĂ, aşa cum aţi fost cândva cu mii de ani în urmă. Voi aţi lăsat Cunoaşterea şi ea a aşteptat ca s-o scoateţi la Lumină. Veţi pleca în munţi în luna mai, iunie, sau iulie. Subliniez: CEL TÂRZIU ÎN LUNA IULIE (2003), căci după aceea, cei ce sunt acolo şi vă aşteaptă de ani şi ani,vor reuşi să plece mai departe. Locul vostru este aici acum, şi nimeni nu-l va mai schimba. Acum Floare vreau să-i spui lui Gicu, că şi el va primi astfel informaţiile ( imagine şi sunet interior ), dar pânăatunci, mai are de studiat puţin. E necesar ca Gicu să facă comparaţii şi să ţină legătura cu aceste Persoane de Contact ; de ce? Pentru că unele vor primi anumite frânturi ( părţi de Adevăr), iar Gicu le va lega, căci aşa trebuie doar el săfacă ; iarăşi De ce? Pentru că GICU are CHEIA CUNOAŞTERII ASTRALE la el la Sîntana , şi de acolo va porni mai departe în Bucegi , unde toţi veţi găsi MAREA CHEIE , care vă va Deschide Calea spre Noua Cunoaştere, spre MARILE SECRETE , depuse cândva tot de voi, dar între timp aţi uitat.Voi a-ţi construit PIRAMIDE, voi a-ţi scris CĂRŢI ( Nr. 4 din Anexă ), voi aţi construit NAVETE SPAŢIALE de o complexitate fantastică şi voi, acum nu ştiţi nimic ( este vorba şi de ceilalţi misionari ). TOATE LE VEŢI AFLA CURÂND, FOARTE CURÂND. VĂ IUBESC MULT - IISUS CRISTOS - Meditaţia din 13. Aprilie. 2003 9
 10. 10. Dragi prieteni, acum când scriu aceste rânduri, am lacrimi în ochi fiindcă simt - ştiu că împreună cu multe Spirite dinSpaţiul Românesc, de mii şi mii de ani am colaborat cu toţi ca o Echipă a Luminii în slujba Divinităţii, iar acum estetimpul Reîntoarcerii ACASĂ, a noastră, a FIILOR RISIPITORI ce-am rătăcit în iluzia materiei de veacuri întregi. Este timpul să ne Reamintim cine am fost, şi prin noi să Renască o Nouă Românie şi o nouă Terră, a unei NoiCivilizaţii plină de IUBIRE, ÎNŢELEPCIUNE ŞI ARMONIE CELESTĂ. Mesajul anterior primit prin intermediul prietenei mele Florica, de la neobositul nostru Învăţător şi Frate mai mare IISUSCRISTOS, mi-a readus în faţa Conştienţei acea Responsabilitate de a îmbina sub o singură Lumină, anumite AcţiuniSpirituale ale colaboratorilor mei ezoterici, de pe această parte de vest a spaţiului Românesc - deocamdată. Şi am meditat serios la această propunere de colaborare cu persoanele de contact. Atunci am intuit o nouă modalitate de Implicare Spirituală alături de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS, prin caresă extind cercul celor implicaţi în Misiunea Spirituală a României, şi în care să ţin cont de anumite clarificări pe careÎnvăţătorul nostru ni le-a oferit pe data de 22 Aprilie 2003. Dragi prieteni, nu uitaţi că aceste clarificări vă aparţin şi vouă deopotrivă. MESAJ CRISTIC - cu IISUS CRISTOS Trebuie să înţelegeţi că nimic nu-i mai important ACUM,decât MEDITAŢIA şi RUGĂCIUNEA, STUDIUL şi DEZBATEREA problemelor Spirituale ivite între voi cei ce a-ţi fost aleşi de MINE , de TATĂL, de Ierarhia DIVINĂ.România, sau Grădina Maicii Domnului - cum e numită aleasa voastră ţară, ŢARĂ DE LUMINĂ, nu de întuneric, îşiaşteaptă TRIMISUL - MARELE SPIRIT care acum este în CERUL MARE al lui DUMNEZEU, TATĂL CERESC ; AŞTEPTAŢI-L , fiindcă aici în ROMÂNIA, sunt încarnate cele mai MARI SPIRITE pământene - adică voi. Voi nu vă Cunoaşteţi acum nici cei ce-aţi lucrat împreună, căci n-a fost momentul întâlnirii voastre. Acum însă, CLIPA CEA MARE se apropie de final. E MOMENTUL TREZIRII VOASTRE, A CONŞTIENTIZĂRII. Acum voi veţi lua legătura cu Marile Civilizaţii Extraterestre , şi voi vă veţi Bucura şi Lumina nespus de mult. Nu-i uşor să faceţi acest lucru. Nu-i întâmplător nimic din ceea ce se întâmplă. Totul e calculat dragii mei cu multă minuţiozitate. Acum a Sosit Clipa Declanşării Lumini pe Terra. E important acest lucru, dar cel mai important este pentru voi TREZIREA. TREZIŢI-VĂ DIN ADORMIRE; TREZIŢI-VĂ LA LUMINĂ; TREZIŢI-VĂ ODATĂ; Până când mai dormiţi? Până când? ………………………………………………………………………………………… Tu poţi înţelege Gicule , că AVATARUL e pentru voi oamenii pământeni, TRIMIS(UL) de TATĂL CERESC şi alături de MARILE SPIRITE existente în România, adică voi şi alţii ca voi şi alţi Luminaţi, veţi forma o LUME NOUĂ, veţi începe cu EL noua eră de Lumină şi Pace şi Iubire pe pământ. - Când va sosi TRIMISUL printre NOI? am întrebat? - Am să-ţi spun un an aproximativ, căci toate se pot schimba. Ştii? Da? - Da. - Îţi voi spune ca dată orientativă anul 2013. Ai înţeles? De ce 2013? PENTRU CĂ MISIUNEA ( ROMÂNIA ) V-A ÎNCEPE CU ADEVĂRAT DIN 01. 01 2004. De atunci ( 01. 01. 2004 şi până la sosirea TRIMISULUI )se vor manifesta multe în planul fizic. Multe schimbări de relief, de climă, şi de comportament uman ; Înţelegi? - Da. - Tu acum îţi revii şi vei studia pe această transmisie, vei medita şi vei Înţelege unele întrebări pe care ţi le-ai pus.Data de 2013 este aproximativă; poate fi 2010 sau 2020. - Ooooo! Ce mult este ( n-am putut să mă abţin ). - E mult? E puţin? Da. Cum v-a fi, e bine. De cine depinde? - De noi , am răspuns cu vocea mai moale. - Da. Ai răspuns corect. Se pot precipita lucrurile în bine? - Şi-n foarte bine. - Şi-n foarte bine. Vei dori un timp mai scurt? - Da. - Atunci veţi avea. PACEA şi IUBIREA să fie cu voi, peste voi, şi-n sufletele voastre. AMIN - IISUS CRISTOS - Meditaţia din 22. Aprilie 2003. Dragi prieteni, vă rog să depuneţi toate eforturile de a intra în rezonanţă cu mesajul anterior transmis de Învăţătorulnostru IISUS CRISTOS, pentru a vă trezi cât mai urgent. Pentru aceasta vin şi eu în ajutorul câtorva dintre voi şi anume cu câteva informaţii care să vă reaşeze pe drumuldestinului vostru. Aceste informaţii au un caracter în speţă particular, adică adresat destinatarului cu exclusivitate, dar vă rog să ţineţicont că din toate aceste Destine ( plus altele nenominalizate ) şi Activităţi Spirituale, se formează nucleul Misiunii Spiritualea României. Cu regretul că în rândurile de mai jos public doar anumiţi misionarii de pe partea de vest a ţării, voi ceilalţi dinaceastă zonă pe care nu vă prezint, cât şi voi ceilalţi din ţară, vă rog din Suflet să nu vă simţiţi excluşi din context. 10
 11. 11. Pentru voi, voi reveni atât cât mi se va permite. Deoarece prietena mea Vali (Valentina) din Timişoara m-a făcut să Conştientizez Existenţa unei CHEI ACUNOAŞTERII OCULTE Personale pentru Misionarii României, fapt accentuat şi de Maestra Melfior Ra în carteaCetatea Focului Sacru, am să detaliez mai jos demersurile pe care le-am efectuat eu, Florica Bândariu din Timişoara şiparţial Doina -Marinela Deac din Sîntana de Arad, de a afla de la Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS şi de la MaestrulELI ( fostul ghid Spiritual al prietenei mele Melfior Ra şi al altora în ultimul timp) Cheile colaboratorilor noştriSpirituali din acest moment al destinului (Vă rog să meditaţi pe varietatea răspunsurilor). I . Informaţii şi CHEI SPIRITUALE, primite de la Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS: 1. NELU VĂRŞĂNDAN din Sîntana de Arad şi VIORICA BUGA din Timişoara. Am bucuria să vă spun că cei doi sunt Spirite de Lumină, dar pe drumul lor, nu al vostru. Cheia lui Nelu este la Ţîpova în Republica Moldova. Cheia lui Viorica este în munţii Retezat, alături de Doina din Sîntana şi încă o persoană pe care o veţi cunoaştecurând ( Mai jos la punctul nr. II 1. este mesajul pentru Doina - Marinela Deac ). - Pot merge împreună? am întrebat. - Da, vor merge împreună toate trei, în perioada mai - sfârşitul lunii august 2003, iar Nelu până la sfârşitul luniiseptembrie, sau cel târziu octombrie 2003. - E bine să se încadreze în aceste date, căci altfel vor întârzia mult Evoluţia Spirituală a lor şi a semenilor lor( valabil pentru toţi misionarii ). 2. ALEXANDRINA ANGHEL ( vezi şi CASIOPEEA ) din Arad Este un Mare Spirit de Lumină Celestă. Este acum acolo lângă tine (în Spirit) şi doreşte să-şi ştie locul şi misiunea ei. Ea este cu voi în munţii Bucegi şi de acolo va merge singură cu alt grup - pe care ţi-l voi comunica - şi înmunţii Retezat, pentru a-i ajuta şi pe alţii în găsirea Cheilor lor şi desigur ( îi ajută ) în Îndeplinirea Misiunii lor. Tanti DIDI cum îi spune Gicu Alexandrinei , e o fiinţă de Lumina Soarelui răsare dinspre răsărit. Acum Înţelegi de ce am spus aşa Floare? - Nu. - Tu nu Înţelegi ; Gicu , da. Cam atât despre ea acum. Vom mai continua în alte dăţi. - Când să meargă tanti Didi în munţi? întreabă Florica. - Când să meargă? în măsura posibilităţilor ei şi a celorlalţi, în luna mai, iunie, iulie inclusiv august ; ea, nu voi (ceicinci). Ai Înţeles? - Da. 3. AURORA NEGHIU ( vezi şi ANDROMEDA ) din Arad Nu pot să-ţi spun prea multe. Cheia ei se află în munţii Retezat. E la început de drum Luminos şi îi cerem să continue cercetarea ei în domeniul Spiritualităţii şi a condeiului;mă refer la Cercetarea ei, despre care tu nu ştii nimic acum, Floare. O voi lăsa în căutarea Marelui Adevăr istoric, al Renaşterii Umane. Ea are rolul de a Lumina România, cu Istoria Civilizaţiilor Extraterestre. Chiar dacă ţi se pare de necrezut, te rog să nu omiţi nimic din ceea ce îţi spun; totul este foarte important. Fiecarecuvânt are vibraţia lui. De aceea, vă rog să recitiţi fiecare transmisie pentru a vă uniformiza cu Energiile Emise şi Transmise deMINE. 4. LUCI BĂLTEAN din Arad Are Cheia în Carpaţii Meridionali şi anume în munţii Retezat. E Mare Lumină , dar trebuie trezită cât mai repede şi ea. Va merge până în luna august inclusiv, cu alţii ce trebuie să ajungă acolo. 5. GHIŢĂ CĂPRAR din Arad Trebuie să-ţi spun mai multe acum. El va lucra cu Gicu la cartea ce-o va scrie ( Ghiţă o scrie ), dar în repetate rânduri va fi pus în situaţiilimită, pentru a-şi înţelege Rolul său Spiritual, nu pământean. El este un Extraterestru venit din Lumina stratului 7 (şapte) şi reîncarnat aici în Carpaţi; de aceea se doreşteReîntoarcerea lui , la Casa lui de Lumină şi nu de Întuneric. El va avea mult de muncit cu el însuşi şi apoi va reuşi să dea tot ceea ce a acumulat în anii de demult. Are multă Cunoaştere. Nu are Cheia aici, căci el e altfel venit decât voi. Voi acum nu Înţelegeţi prea bine ce am spus, dar Gicu va vedea primul cele transmise în esenţa lor. Ghiţă e Spirit Mare , venit de pe planeta Marte (Vamfim); e Marţian cu Adevărat, de aceea, uneori are stăridepresive, oboseală, necunoaştere pentru Problemele Oculte. Lăsaţi-l să se trezească, dar încercaţi mereu să-l contactaţi în Spirit, nu pe pământ. 6. RODICA CĂRNARU din Arad 11
 12. 12. Aşa îi spuneţi voi, aşa vă las să credeţi. Nu-i de Lumină mare acum, dar va fi un Mare Spirit Luminos, care va Lumina multă lume prin Purtarea şiVorba sa. Ea e Mare Spirit în Cer şi Mică pe Pământ ; nu-i corect spus aşa, dar e pe Înţelesul vostru. Ajutaţi-o. Ea are Cheia în munţii Parângului (Parângul Mare), acolo-i locul ei. 7. DORINA VULPE din Arad E leagănul Luminii Celeste. Ea este un Spirit de pe Vamfim ( planeta Marte, vezi cărţile lui Melfior Ra). E Mare aici, e Mare acolo. Contactaţi-o mereu pentru Dobândirea Cunoaşterii Reciproce. E bine c-o aveţi cu voi. Ea vă va Lumina în privinţa Cheilor multora. Dar nu acum, mai târziu puţin, 1- 2 ani. Cam atât. Cheia ei a fost în munţii Retezat, dar şi-a luat-o demult. Ea o are şi trebuie să o citească şi celorlalţi, dar nu-i încă momentul. 8. IOAN CHIŞ din Arad E Mare Spirit; Erou Spiritual dacă pot să-l numesc aşa. A făcut multe fapte vrednice de laudă în Planul Conştiinţei. E un om bun, cu Iubire, dar uneori bulversat pentru că nu-şi stăpâneşte ieşirile nervoase. Aparent calm, aparent agitat, şi totuşi el s-a detaşat uşor de tot cei pământean. Acum vă spun că el are Cheia la Ţâpova . 9. KAROL B. din Timişoara – Romîn de naţionalitate Maghiară Este Lumină din Marea Lumină Cerească. E Mare Spirit de Lumină Reîntors pe Terra după 2000 de ani. A venit cu mine în Egipt, apoi a plecat şi a Revenit acum. A fost şi aici în munţii Retezat, unde are Cheia împreună cu prietena şi soţia sa. - Cum !!!!!, Florica se miră fiindcă ea cunoaşte statutul civil al lui Karol cât şi anumite informaţii despre acumfosta soţie a Karol; soţia lui nu dăduse semne de Entitate Evoluată. - Nu-i credibil Floare, dar e Adevărat. EA e un Spirit Luminat din Stratul 5 (cinci), apoi 6 (şase). A venit cu o mare şi grea misiune. Dacă va reuşi, de ea depinde; va urca în Stratul 7 (şapte). KAROL e în Stratul 6 şi va urca în Stratul 7 (şapte) curând. E Luminat, Harnic, Smerit şi-şi merită locul. Dar misiunea lui este dificilă; însă va reuşi. 10. CONTELE INCAPPUCIATO din Bucureşti Vă va ajuta mult, mult de tot. El e Marele Spirit încarnat, Reîntors în munţii voştri, în ţara voastră. El e acum Marele Avatar , ajuns pe pământ pentru instruirea voastră,şi revenirea la CASA voastră, la CASELE voastre aici în Cerul de Lumină. El e marea Lumină ( până la manifestarea TRIMISULUI ) acum pe Terra. El vă va Ajuta, Lumina, Îndruma, dar nu pentru mult timp, căci apoi va pleca înapoi de unde a venit , şi atunciva veni TRIMISUL. 11. MARIA GROŞAN din Oradea ( plecată din Şiria ) Despre Fiinţa Luminoasă, despre razele ei calde, căci ea are Focul Luminii şi Iubirii în Inima sa. Aş spune multe, dar în rezumat acum şi cu altă ocazie detaliat. Despre ea aflaţi că are misiunea, de a afla unde este Cmoara Regelui Decebal, Zeul Zamolxis, şi tot ce- i legat de Cultura şi Cunoaşterea Ocultă a Poporului Dac. Ea va avea o misiune deloc uşoară. Dar va reuşi cum nici nu gândiţi. Cheia ei, Cheia Cunoaşterii Oculte este în munţii Retezat. Maria vine de pe stratul nr. 8. Cam atât, căci dacă bine îţi aminteşti Floare, firul tău e legat de firul Mariei şi a lui Melfior Ra. Prin Maria a venit Melfior Ra la tine şi după mii de ani v-aţi regăsit cu multă Iubire . Dar cam atât acum; am răspuns la întrebare şi chiar mai mult. 12. VIOREL GHERASIMOVICI din Oradea ( plecat din Galaţi ) E Marele Coordonator al Vieţii Spirituale contemporane. El are misiunea de A Vorbi Oamenilor, de A Le Strecura Cunoaşterea, şi în acelaşi timp Trezirea prin Cuvîntullui Dumnezeu, Tatăl Ceresc. El va avea rolul hotărâtor în realizarea acestui segment aici în Oradea şi-n jur, apoi peste tot, căci va călătorimult. Cheia lui este în munţii Retezat ca a Mariei. Viorel vine de pe Stratul nr. 8 (este avansat). 13. ROMEO MADA bihorean E bine spus bihorean , dar e venit din Stratul 4 (patru) şi va merge în stratul 5 (cinci ). E Luminat, are Cunoaştere şi va fi altul; alt om, după ce va ajunge la aflarea Cheii în munţii Retezat. E bine că l-aţi descoperit la timp. E muncitor, e harnic e Luminat şi bun. E Spirit Luminos, e cu voi. Va trebui să ajungă cu Maria, cu Viorel, plus restul pe muntele Retezat, până la sfârşitul lunii august, începutullui septembrie 2003. 14. TAVI DAN din satul Boroşteni, comuna Peştişani, Judeţul Gorj (este fratele meu şi are destinul legat de complexul Spiritualo-Ezoteric de la PEŞTIŞANI - TISMANA, aşa cum l-a avut şi marele nostru iniţiat, sculptorul Constantin Brîncuşi ). 12
 13. 13. Despre el sunt multe de spus. E Luminat, e la început de drum, dar e pornit cu mare Lumină şi Iubire. Nu prea crede în forţele proprii. Vrea să Vadă ( şi să pipăie ), să Creadă, să Înţeleagă; TOMA Necredinciosul. Crede şi nu cerceta, vă spuneam EU acum 2000 de ani; bate şi ţi se va deschide. Cheia lui este în munţii Retezat. 15. VIORICA CĂPRAR din Arad - soţia lui GHIŢĂ C. de la nr. 5 Viorica, soţia lui Ghiţă are cheia în munţii Bucegi. Rolul său este de a găsi mormintele Marilor Faraoni, unde va găsi şi Marile Secrete, pe care voi le veţi dezvălui lumii. Nu cei ce Cercetează Piramida lui Keops şi pe celelalte vor Descoperi aceste Mari Secrete, nu oamenii de ştiinţă,ci voi Oamenii Divini ; Viorica va avea un rol destul de important. Peste 4 - 5 ani, sau chiar mai puţin, sau … nu vămai spun acum ;dar vă voi da Planul acesta extrem de important. N-o să puteţi crede ce-o să găsiţi (în Egipt ); chiar dacă tu, Gicule, acum bănuieşti, atunci vei fi convins. Ştiu, Gicule, că tu gândeşti corect şi vei avea răspunsurile concret. Acum este prea devreme pentru acest lucru. 16. LUCI PAG din Sîntana - colaboratoarea Doinei Da; Luci este cu Doina şi nu invers. Acum , Luci nici nu poate Înţelege; parcă ar fi de pe altă lume. Ea nu ştie nimic despre Lucrare, despre Marea Lucrare, dar se va Trezi. Momentul ei este aproape. Ajutaţi-o, cu grijă însă; treptat, puţin câte puţin. Nu faceţi imprudenţe nici cu ea, nici cu alţii. Sunteţi tentaţi, abţineţi-vă. 17. Familia MARTIN ŞI HERMINE REINHOLTZ din Sîntana - Români de naţionalitate Germană Această familie este foarte Luminată ; amândoi vor merge în Germania, să ducă LUMINA IUBIRII. Ei au un rol important, în descoperirea Marilor Secrete ale INCAŞILOR. Ei au fost şi sunt Suflete Pereche. Acum, cam atât. Gicu are multe de discutat cu toate aceste persoane apropiate şi nu numai. Vei vedea Floare ceva urma. Pacea fie cu voi toţi. AMIN . IISUS CRISTOS - ÎNVĂŢĂTORUL VOSTRU II. Informaţii şi CHEI SPIRITUALE , primite de la Maestrul Spiritual ELI: 1. DOINA - MARINELA DEAC din Sîntana de Arad E un Mare Spirit, acoperit de multă energie negativă, datorită minţii ei jucăuşe. Vrea Cheia Cunoaşterii? Spune-i Doinei să caute în Interiorul ei şi apoi în munţii Retezat, locul de unde a venit. Ea vine din Stratul nr. 6, cu urcare pe Stratul ( treapta ) nr. 7. E foarte important locul de unde venim, şi încotro vom merge. Acum, ea va pleca în munţii Retezat însoţită de o amică apropiată tot din Sîntana. Momentan n-o bănuieşte, n-o cunoaşte; curând, i se va Revela (da; şi s-a confirmat pe data de 22. Mai. 2003 - vezimai sus Luci Pag din Sîntana). Atât pentru ea. 2. DANIELA din Timişoara Acum nu-i momentul să-ţi vorbesc despre Daniela, care şi ea e un MARE SPIRIT; dar fiindcă m-ai întrebat, cheiaei este în munţii Retezat, ca de altfel şi a soţului ei , cât şi a fiicei lor (trei ani are acum - deci Misiunea Spirituală aRomâniei are continuitate ). 3. VIORICA DAN din Sîntana de Arad ( soţia mea ) Soţia lui Gicu este o Extraterestră, de aceea uneori e mai ciudată. Ea nu are Cheia în munţi cu voi.. Ea are misiunea de ridicare a voastră, atunci când vom hotărî noi cei din înalt. Ea merge mereu la întâlnire cu Ccivilizaţia ei Extraterestră; de aceea îi „Visează”. Trebuie acum să-l Înţeleagă pe Gicu şi să-l susţină cu luare aminte. El are o misiune foarte importantă şi grea în acelaşi timp. Gicu trebuie să Adune Spiritele şi să le Trezească, să-i facă pe oameni să Conştientizeze de fapt, care le este misiunea, rolul pe Pământ. El nu va avea Pacea Sufletească şi Armonia Interioară până când marea şi greaua misiune nu va fi pornită,declanşată, aşa cum se cere. Acesta-i Gicu Marele Spirit al Stratului 8 (opt), apoi 9 (nouă). E grea misiunea, dar apoi şi locul lui va fi cum nici nu gândeşte el. El e un Mare MAESTRU aici pe Pământ şi în Ceruri. 4. Familia CZEBELY ZOLTAN - Zoli din Sîntana Cheia lui Zoli este în munţii Retezat şi a soţiei sale Hilde în munţii Bucegi. Va trebui ca Zoli să meargă în munţii Retezat până la sfârşitul lunii septembrie. Artur băiatul lui Hilde şi Zoli , are Cheia în munţii Parâng. Artur este un Spirit Netrezit; caută-l, ajută-l, sprijine-l, coordonează-l, fiindcă tu Gicule, vei reuşi. 5. MITRUŢ B. din Arad Cheia lui Mitruţ nu este la voi în munţi, ci la Ţâpova cu Vali Liciu din Timişoara. 13
 14. 14. 6. ATTILA din Timişoara Cheia lui Attila este la Ţâpova, nu în munţii Retezat cum au crezut şi cred unii. 7. MARIA din Timişoara Cheia Mariei, patroana lui Karol, e alături de Attila la Ţâpova şi nu în Retezat. 8. Familia ISTRATE AL. -Tatăl şi fiul din Arad Cheia lui Istrate Al. tatăl este în munţii Retezat, iar a fiului său este în Bucegi. Monica (soţia lui Alexe şi mama lui Alex) la care t u ţii şi n u ştii de ce, e un Mare Spirit. Ea a venit de pe Vamfim ( Planeta Marte ). Gicule, iubeşte-o mult şi dă-i toate Informaţiile necesare. Nu-i întâmplător că sunteţi cunoştinţe. 9. MIRCEA BARBU din Sălaj , naturalizat în loc. Olari lângă Sîntana de Arad Cheia lui Mircea este la Ţâpova. Iniţial Cheia lui a fost în munţii Parâng (Parângu Mare), apoi Cheia s-a Transmutat la Ţâpova, în Moldova dedincolo de Prut. 10. ŞTEFEA GIGI din Sîntana Gigi este un Mare Spirit venit din Înalt pe locul lui OSHO. De aceea îl place foarte mult pe OSHO, căci au lucrat şi împreună în altă misiune, în altă viaţă. Cheia lui Gigi este în munţii Făgăraş. 11. OVIDIU DĂRĂBAN din Sîntana Are Cheia în munţii Făgăraş. Este un Spirit Netrezit suficient, dar să ştii că şi misiunea lui e mare. 12. Familia lui NELU VĂRŞĂNDAN Soţia lui Nelu are Cheia în munţii Retezat. Cei trei copii ai lor au Cheia în munţii Parâng. Vlad se va ocupa cu Ştiinţa. Dani se va axa pe Cunoaşterea Ezoterică. Andreea se va axa pe Cultura Civilizaţiilor. 13. DANIELA DAN şi cei trei copii ai săi , din Boroşteni – Peştişani - Gorj Despre Tavi, fratele tău ţi-am vorbit. Despre Daniela, soţia lui, vei primi informaţii mai târziu, ca şi despre fiica lor, Georgia. Daniela mai are puţin pînă se produce schimbarea; noi avem în vedere acest lucru pentru luna august 2003. Teodora este un Mare Spirit, Netrezit încă; e nevoie de timp, de studiu. Teodora are Cheia în munţii Parâng. Miki, chiar dacă nu pare,este un om plăcut pe Pământ, căci noi l-am trimis de pe planeta Marte. El are rolul lui peste vreo 10 - 15 ani. Tu vei vedea, Gicule acest lucru, căci multe vei mai vedea, auzi, simţi şi scrie până atunci. 14. MELFIOR RA – adică LUIZA LANDT din Deva Cheia ei este în munţii Făgăraş, unde ea a fost deja (vezi Nr. 6 din Anexă). Şi-a văzut toate Învăţăturile lăsate. I-a fost îngăduit de către TATĂL CERESC să călătorească şi să vadă trecutul inteligenţei umane, Înalta şiMarea civilizaţie Terestră, fostă şi actuală, locul şi timpul în care toate se vor manifesta cu Adevărat. În cele scrise de ea (cărţile publicate), sunt multe Adevăruri, dar nu sunt redate pentru a le pricepe toţi, ci doarunii, care trebuie să se Întoarcă ACASĂ, din nou Acasă la ei şi nu în străini. A-ţi fost destul timp înstrăinaţi. Reveniţi Acasă cât mai repede.Reluaţi-vă rolul şi locul în primire. Timpul trece repede, e Timpul Sosirii, e Timpul Revenirii. REVENIŢI ODATĂ, ajunge cu ignoranţa. Până când? Cu multă Iubire Spirituală - MAESTRUL SPIRITUAL ELI . Dragi prieteni. După această detaliere se cuvine să adaug în ordinea firească a lucrurilor, câteva clarificări cu privire la aceste Cheiale Cunoaşterilor Oculte, care vă aparţin de drept şi pe care eu însumi mi-o caut ca un disperat de cel puţin 10 aniîncoace, cu toate că am avut multe experienţe Transcedentale în această perioadă. PRIMA CLARIFICARE, aparţine ÎNVĂŢĂTORULUI NOSTRU IISUS CRISTOS - Munţii voştri AUR poartă, voi cerşiţi din poartă-n poartă. Atenţie! AURUL este CUNOAŞTERE SPIRITUALĂ. - Despre Chei. Momentan, nu-i uşor să încerci să explici oamenilor aceste lucruri. Mulţi , foarte mulţi , nu vor putea Înţelege ce este cu aceste Chei, de ce sunt necesare, cum vor proceda pentrugăsirea lor. Va fi o Cheie ca pe Pământ? Va fi o Revelaţie cu Cheie? Sau cum? Ce va fi? Veţi vedea. Căci de aceea vi se cere să mergeţi fiecare unde vă este locul , cît şi Cunoaşterea voastră înmagazinată de mii şi milioane de ani. 14
 15. 15. A DOUA CLARIFICARE, aparţine MAESTRULUI SPIRITUAL ELI Acum aş mai vrea să continuăm puţin despre aceste Chei ale Cunoaşterii voastre. Nu sunt Chei de deschis uşa casei, ci Verigile din Lanţul Cunoaşterii. De aceea trebuie să ştiţi că toate se leagă. Fiecare are rolul lui şi trebuie să vă Regăsiţi. În munţii Parâng mai trebuie să meargă încă foarte mulţi pe care nu i -aţi descoperit; în Retezat la fel , înBucegi la fel. Sfinxul şi Babele se vor deschide şi atunci va ţâşni Lumina Cunoaşterii tuturor. Momentul se apropie. E foarte aproape. Amintiţi-vă de călătoriile lui Melfior Ra şi treptele parcurse de ea ; să le aveţi mereu în memorie fiindcă estefoarte important. Indiferent unde sunteţi în spaţiul fizic , voi veniţi în Spirit la Instruire în Cerurile de Lumină, după Treapta ( Stratul ) pe care a atins-o fiecare. De aceea o să aveţi în Starea de Veghe multe momente cînd vă cuprinde o Stare de Somnolenţă. Nu vă speriaţi, pentru că aşa va fi de acum încolo, pentru toţi cei chemaţi. A TRANSMIS MAESTRUL SPIRITUAL ELI Dragi prieteni, cred că cele două clarificări anterioare sunt destul de explicite pentru moment, vouă rămânându-văsarcina foarte uşoară de a efectua o simplă drumeţie la locul unde l-aţi aflat, sau îl veţi afla cât de curând şi unde esteCheia voastră. Acum dragii mei, la acest nivel de documentare ezoterică personală, indiferent de sursa de provenienţă, am ajuns laconcluzia că mulţi misionari din România ( Melfior Ra spune că aproximativ 90. 000 de entităţi au lucrat la construcţiisacre în decursul istoriei) trebuie să intre în posesia acestor Chei, chiar dacă unii dintre ei vor renega acest lucru fiindcăau intrat prea adânc în utilizarea materiei şi a egoului. Pentru acest lucru, am simţit nevoia de a fi de ajutor şi acestor fraţi spirituali , astfel că în data de 03. Mai. 2003 ,prin canalul-mediumul Florica Bândariu din Timişoara am pus următoarele întrebări Maestrului Spiritual ELI: Întrebare : Cum pot intra în posesia Cheilor Cunoaşterilor Oculte ceilalţi misionari din România? Răspuns: E important deocamdată , să aflaţi pe rînd pentru fiecare persoană la momentul potrivit. Întrebare: Detaliază-ne puţin Locurile Sacre din România, unde sunt depuse Cheile Cunoaşterilor Oculte alemisionarilor României . Răspuns: Acum ceri prea mult, Gicule. Dacă îţi mai spun odată (? - vezi punctul nr. 5) că România este împânzităde Chei de Lumină, de Cunoaştere Ocultă! Nu-ţi vine să crezi şi tu totuşi bănuieşti. Acum îţi voi oferi ca Informaţie,câteva Trasee ( benzi, culoare ) Energetice: - de la Constanţa la Bucureşti; - de la Giurgiu la Vaslui; - de la Salonta la Barcău - corect, este vorba de Surplacul de Barcău; - de la Cluj la Săcălaz (Timiş ); - de la Arad la Oradea; - de la Suceava la Broşteni (Broşteni din fosta comună Cătunele în judeţul Gorj); - de la Iaşi la Piteşti; - de la Arad la Braşov; - de la Timişoara la Madagascar (insulă din sud-estul Africii - relicvă a Lemuriei); - de la Prut la Ilfov; - de la Ţâpova la Chişinău; - de la Iaşi la Suceava; - de la Cluj la Bucureşti; - de la Oradea la Barcău (Surplacul de Barcău); - de la Iaşi la Ialomiţa şi Ialomicioara; - de la Caransebeş la Poiana Mărului; - de la Gorj spre Ţâpova, este un alt traseu foarte important; - de la Timişoara la Oradea; - de la Cluj la Ialomiţa; - de la Lugoj la Bucureşti; - de la Boroşteni (GORJ) la Vinga (ARAD), de la apus Apus la Răsărit, în Toate Punctele Cheie Gicule, ai OMare Declanşare Energetică pe Terra. Ai cuprins în materialul tău ( vezi în cartea Misiunea spirituală a României, schiţele de la pag. nr. 18, 19, 23, 30, 31,32, 33, 39, 49, 50, 51, 64, 84, 85, 86, 87, 102 şi 103.) Crucile Energetice, dar acum va trebui să-l mai îmbunătăţeşti puţin. Tu vei afla mereu Cunoaştere Nouă. Accesul tău la Noi Informaţii va fi foarte simplu, sau mai corect, cât se poate de uşor. Vei avea colaboratori noi, căci numai aşa vei reuşi să-ţi ridici karma ta. Tu ştiai că totul ( blocajul - adică să iau de la alţii ceea ce deja am, dar n-am acces datorită karmei) se datoreazăunei greşeli în spirit? Nu crezi? - Ba da, sunt Conştient de câţiva ani, am răspuns murmurând a pagubă. - Aşa este; acum ai ajuns să Conştientizezi unele lucruri, altele nu. Vei mai avea mult de muncit şi-o vei face cu multă Iubire şi Patimă (Pasiune). Nu te supăra acum că am deviat de la subiect, dar era necesară această foarte mică informaţie. Acum te rog să mă asculţi, Gicu: De la SURPLACUL DE BARCĂU LA BOROŞTENI este un Flux Energetic Fantastic. BOROŞTENIUL tău este un loc de referinţă pentru mulţi Luminaţi. Ai acum la tine o Importantă Informaţie ; meditează asupra ei , caută şi vei găsi multe răspunsuri aşteptate. A TRANSMIS MAESTRUL SPIRITUAL ELI 15
 16. 16. Dragi prieteni, mulţumesc şi acum Maestrului nostru Eli pentru această Informaţie, deoarece abia acum înţeleg de cemarele nostru iniţiat spiritual, sculptorul Constantin Brîncuşi , copil fiind , a colindat şi prin satul meu natal Boroşteni. Voi reveni cu detalii despre enigmaticul, solitarul şi insolitul Maestru Constantin Brîncuşi, într-o carte viitoare,deoarece mi s-a asigurat sprijin în acest sens din Cerul de Lumină, pe tema neterminată a Piramidelor de Tismana,atinsă tangenţial în cartea Ecluza Astrală. Dragi prieteni, cred că observaţi cu uşurinţă Complexitatea Fenomenului Transformaţional în această PerioadăApocaliptică, chiar şi dacă privim doar aspectul Cheilor Cunoaşterii Oculte ( Ascunse ). Până aici lucrurile îmi erau destul de clare, dar, întotdeauna mai rămâne câte ceva de întrebat, astfel că l-am întrebatpe Sublimul nostru Învăţător IISUS CRISTOS:Î. - În Cercurile Ezoterice se spune că este necesar ca să ajungi în Locurile Sacre la o anumită oră din zi saudin noapte; echipa mea de patru (eventual plus unu), când să ajungă la Sfinxul din Bucegi?R. - E bine ziua, e bine noaptea. Voi sunteţi Lumină din Lumina mea. Nu vă mai puneţi problema timpului; nu este timp şi spaţiu pentru voi. Mergeţi oricând şi veţi primi Informaţiile necesare pe loc, de la urcare. Î. - Acum mai am o întrebare. Cum pot găsi Misionarii Locul Sacru în care şi-au lăsat Cunoaşterea, ţinând contde faptul că mulţi dintre ei încă nu au Clarvedere? R. - În Bucegi mergeţi la Sfinx, în Parângul Mare şi nu cel Mic , iar în Retezat la poale. Cei care mergeţi în Parângu Mare căci vor fi şi Clarvăzători, vor vedea un Drum al Crucii; Cruci LuminateFosforescent. După aceste indicii veţi ajunge la Locul Sacru; în Bucegi e simplu, în Retezat la fel. În permanenţă dirijarea voastră oriunde veţi merge, va fi alcătuită din Cruci Luminoase, pentru a nu produce alte interpretări şi tulburări. Mari Spirite de Lumină Celestă sunt lângă voi Misionarii României pentru a vă ajuta să vă Luminaţi cât mairepede, mai repede decât era prevăzut, pentru că timpul din urmă a sosit. Timpul soseşte tot mai condensat şi de aceea, munca trebuie să se dubleze sau chiar să se tripleze. Gicu spunea că E Timpul Marilor Descoperiri ; da , aşa este, dar acum totul şi totul depinde numai de bunăvoinţa voastră. PACEA FIE CU VOI ŞI-N SUFLETELE VOASTRE. CU IUBIRE ÎNDUMNEZEITĂ - ÎNVĂŢĂTORUL VOSTRU IISUS CRISTOS. Dragi prieteni, după cum aţi observat din Informaţiile anterioare, destinul meu se învârte în jurul unei karme denatură Spirituală; cred că am abandonat o misiune Spirituală în altă viaţă şi am blocat substanţial evoluţia accelerată acelor vizaţi. Dacă în acea viaţă nu mi-am îndeplinit misiunea Spirituală, acum trebuie să adun anumite Spirite şi să le Trezesc, să-ifac să-şi Conştientizeze Misiunea pentru care au venit pe Terra în acest moment Apocaliptic, în condiţiile în care pe uniidintre ei nici nu-i cunosc. De altfel, în mod Intuitiv ştiam acest lucru de mai mulţi ani şi consideram că este necesar ca eu să efectuez omuncă de Misionar între zona de vest şi zonele Sacre de pe munţii Retezat şi Vîlcan. Acest plan presupunea ca eu să posed o sumă foarte mare de bani, cu care să realizez o infrastructură (Microbuz,casă la Boroşteni, corturi cu saci de dormit , provizii şi alte utilităţi ), să nu am seviciu, tocmai pentru a însoţi FiiLumini în zonele amintite, etc, etc,. Ei dragii mei prieteni, nu vă vine să credeţi, dar am pus aceste idei sub forma unei singure întrebări destul deîncâlcite, chiar Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS. Răspunsul a fost altul decât mă aşteptam şi altcineva trebuie ca să facă ceea ce-mi propusesem eu; poate chiar fratelemeu Tavi sau altcineva. Dar iată şi răspunsul, care pur şi simplu nu numai că mi-a amintit de o Revelaţie Profetică pe care am Vieţuit-oacum câţiva ani , dar mi-a îngenunchiat şi întregul corp mental: - Acum doreşti prea multe deodată. Ai făcut un amalgam.. Tu doreşti Lliberul tău Arbitru să-l urmezi. El îţi spune să mergi pe un anumit drum.. Dacă aşa simţi, aşa faci. Nu e uşor acum să-ţi cauţi calea prin care poţi acumula o sumă mare de bani. Veni-va şi timpul când veţi avea şi aceşti bani. Dar nu acum; căci timpul le rezolvă în mod ordonat pe toate acestea, după priorităţi. E bine să-ţi doreşti să mergi şi ca misionar, dar nu acesta-i drumul tău momentan. Acum ai nevoie încă de un serviciu, şi apoi la momentul potrivit, vei avea cunoştinţă de noua şi sublima tamisiune. Până atunci, va trebui să te străduieşti să culegi informaţii, să le ordonezi în cărţile tale viitoare , încă 3 sau chiar4, să descoperi Marile Spirite şi apoi va urma Iluminarea ta cu adevărat; drumul spre Desăvârşire. Tu ai muncit mult ca să poţi ajunge aici..Eşti pe o Treaptă( Strat ) atât de Înaltă că nu-ţi vine să crezi. Tu Spiritual eşti Trezit. Îţi vei mai completa puţin Cunoştinţele prin aflarea Cheii tale. Dar de multe ori ai fost cu MINE şi cu IONEL ( BOMBO ) în Bucegi. Chiar şi ieri (02. 05. 2003) am fost împreună, dar nu ai putut Conştientiza. Voi doi sunteţi mereu cu MINE în Bucegi, apoi în Parâng, apoi în Retezat, apoi mergem în Inima PIRAMIDEI LUMINII CELESTE, unde se află înmagazinată Cunoaşterea voastră în acele Ccristale. Voi aţi lucrat mult cu ele şi ve-ţi mai lucra. Căci îi veţi Învăţa pe Discipolii voştri în viitor, viitorul apropiat, apropiat. Nu doresc să vă sperii ; nu doresc decât să vă luminez , căci asta se doreşte. Voi dragii mei, IONEL şi GICU, sunteţi şi acum cu mine şi eu cu voi toţi cinci chiar aici; apoi acolo, ştiţi voiunde, apoi dincolo, şi tot aşa până veţi ajunge cu adevărat la întreaga voastră cunoaştere. Voi sunteţi fraţi; Fraţi Spirituali, pământeni - prieteni apropiaţi după afinităţi şi nu numai. Aţi Observat, aţi Simţit şi de aceea EU sunt mulţumit de Evoluţia voastră. 16
 17. 17. Mergeţi în paşi mici, siguri, dar uneori se mai întâmplă să alunecaţi şi atunci vă prind şi vă ridic să nu picaţi ,căci voi doi nu sunteţi ca alţii. Voi trăiţi, munciţi, Simţiţi, suferiţi şi mergeţi demni înainte. Răsplata voastră, pentru voi va fi pe măsura aşteptărilor şi chiar mai mult. A TRANSMIS IISUS CRISTOS Dragi prieteni şi acum revenim din nou la subiect. Duminică 1- Iunie - 2003 Iată-mă aşadar în drum spre Timişoara. Această zi a însemnat pentru mine stabilirea contextului şi a conjuncturii încare trebuia să-mi stabilesc viitoarea deplasare în munţii Bucegi, pentru a-mi prelua Cheia Cunoaşterii Oculte. Din perspectiva variantei celei mai optime, în care echipa de patru (doi erau clarvăzători) trebuia să se deplaseze înmunţi Bucegi la modul fizic , am fost pus în situaţia de a rămâne singurul alergător al cursei. Eram necăjit, dar nu aveam ce face. Totuşi , Maestrul Eli mi-a comunicat faptul că pot să mă însoţească cele două prietene din Arad, doamna Didi şiAurora, dacă bineînţeles acestea nu au alte promisiuni , obligaţii şi responsabilităţi faţă de familiile şi apropiaţii lor. Totodată, Maestrul Eli mi-a recomandat ca să ajung la Sfinx odihnit şi relaxat, iar apoi să-i chem în Spirit şi peceilalţi trei cu care formam echipa de patru. Pentru Intrarea în Rezonanţă cu Energiile Sfinxului şi la modul fizic al celor trei care nu puteau să măînsoţească, Maestrul Eli a propus ca să port la gât Rozariul Fecioarei Maria pe care Florica îl primise de laMejdugorje. Maestrul Eli a confirmat faptul că acest Rozariu va fi încărcat cu Energiile Supraluminice ale platoului munţilorBucegi, chiar în timp ce eu voi fi în zona recomandată Intuitiv; apoi, cei trei trebuiau ulterior doar să atingă acestRozariu cu mâna, pentru ca Energia corespondentă adusă din munţii Bucegi , să se integreze în câmpul energetic alnoului lor corp terestru din această viaţă , pentru al înnobila. După aceste recomandări, mi-am dat seama că uneori sunt lucruri pe care trebuie să le fac de unul singur, aşa căam hotărât să fac drumeţia la Sfinx în modul cel mai solitar. Astfel, acel Studiu în munţi pe care noi cei patru trebuia să-l efectuăm în munţi, aşa după cum ne-a recomandatÎnvăţătorul nostru IISUS CRISTOS, s-a amânat pentru o perioadă nedeterminată şi va face obiectul unei alte cărţiviitoare. Cu toate acestea, simţeam cum din Interiorul Spiritului meu sosea în Conştienţa Stării mele de Veghe, ideea că totuşimă voi întâlni până la Sfinx cu o femeie. Doream ca această femeie să fie pe Treapta ( Stratul ) de Evoluţie nr. 8, dar să aibă Clarviziune şi Informaţii Oculte peacest nivel, pentru a-mi fi de un ajutor real. Această dorinţă era un model ezoteric ideal , de a fructifica deplasarea mea în munţii Bucegi . Pe cât de convins eram de faptul că dorinţa expusă anterior era posibil să nu se realizeze, deoarece întotdeauna mise pun piedici - probe , pe atât de convins eram de faptul că această femeie o voi întâlni, poate chiar înainte de a ajungesus pe platoul Bucegilor. Luni 2 - Iunie - 2003 Această zi mă găsi destul de bulversat, vis a vis de rezolvarea unor resturi de probleme de natură karmică, cu anumitepersoane din Timişoara prezentului, resturi pe care nu reuşisem să le rezolvăm favorabil în anumite vieţi anterioare. Cu toate că era o dimineaţă foarte frumoasă, calmă, caldă şi liniştită, mergeam pe trotuarele diverselor străzi aleoraşului, trăgînd după mine greutatea unei poveri cauzate de un imens sentiment de vinovăţie. Cu toate că îmi ştiam Valoarea şi Treapta Spirituală în cadrul Ierarhiei de Lumină, aveam senzaţia că toate vieţilemele anterioare sau clădit pe multe greşeli, care acum nu au de lucru şi ies cu toate în evidenţă, ca o eliberare avechilor mele personalităţi (vezi lecţiile Maestrului Tobias ). Şi aşa era; personalităţile mele anterioare cât problemele antice nerezolvate, trebuia să le eliberez urgent, pentru a numă prezenta cu ele în faţa Sfixului, fiindcă Intuiam ce o să mi se întâmple: mi se amplificau. Cu un efort de Voinţă, am reuşit să ies totuşi din sentimentul de vinovăţie, care în modul cel mai absolut cu putinţăştiam că este o iluzie, printre celelalte zece iluzii (vezi nr. 7 din Anexă). Până pe la ora prânzului, am rămas la prietena mea Vali Liciu , după care urma să-mi întâlnesc şefa ca să-mi aprobedouă zile libere în contul concediului de odihnă , ca să fac deplasarea la Sfinx. Cu toată pasa proastă în care eram, am reuşit totuşi să mă adun Spiritual şi să-mi ridic frecvenţa vibraţiilor energetice,retrăgându-mă singur în camera de zi a prietenei mele Vali , la care eram în vizită. Aici, am avut şi şansa de a primi un telefon de la o prietenă antică şi iniţiată - DANIELA, pe care am încercat să oghidez spre Misiunea Spirituală pentru care s-a reîncarnat. După ce i-am oferit Danielei câteva îndrumări asupra Direcţiilor de Cercetare Ezoterică pe Spaţiul Românesc, i-amdescifrat câteva Revelaţii pe care le primise ulterior ultimei noastre întâlniri, iar apoi i-am recomandat modul de lucru cuEnergiile Iubirii Cristice pentru perioada următoare, când este posibil să plece în Germania. Eram încântat oarecum de Încrederea pe care Daniela mi-o oferă, cât şi de faptul că ea tratează deja prezenţa sa peTerra, la nivelul Importanţei Misiunii sale de Destin. Sosi în sfârşit şi ora 12, când era musai să-mi întâlnesc şefa - Viorica BUGA . Viorica B. este una dintre marile mele poveri Spirituale, ca şi nevastă-mea de altfel, pe care tot Viorica o cheamă şiamândouă au o colosală frică faţă de tot ceea ce nu pot controla şi iese din tiparul lor de înţelegere. Cu toate că nu pot fi indiferent la blocajul Spiritual în care se complac cele două Viorele, durerea cea mare este căam ajuns la mâna lor şi plecarea mea în Bucegi trebuia s-o fac numai cu aprobarea lor, una învoindu-mă de acasă,cealaltă de la serviciu. De ce tocmai şefa mea trebuia să-mi fie şefă şi nu altă Fiică a Luminii? De ce tocmai şefa mea trebuia să-mi dea aprobarea pentru deplasarea în munţii Bucegi? Vezi informaţiile de la nr. 8 din Anexă şi te vei convinge că nimic nu este întâmplător. De altfel, puteam să plec şi fără aprobarea lor , dar nu pot să uit niciodată recomandarea prietenei şi Maestrei meleMelfior Ra care îmi spunea cândva: GICULE , LASĂ ARMONIE ÎN URMA TA ; şi iată un mare Adevăr, pe caredoar Marii Iniţiaţi îl practică permanent. 17
 18. 18. Şefa mea, este o Iniţiată sosită de pe Nivelul ( Treapta-Stratul- Cerul ) nr. 5 cu urcare pe Nivelul nr. 6 , dar care încă nuare curajul să se descopere la nivel de FIICĂ a LUMINII şi mai ales a responsabilităţilor ce decurg din angajamentulcu care a venit la reîncarnare în Spaţiul Românesc. Din păcate, mai sunt încă mulţi Fii ai Luminii ( pe TERRA ) în situaţia ei, iar unii chiar mai jos decât ea. Şi totuşi am reuşit să-i smulg şefei mele aprobarea pentru două zile de concediu, din cel de odihnă bineînţeles, bamai mult mi-a urat drum bun şi succes în munţii Bucegi (munţi de care ea a aflat de curând, tot datorită mie, că auvalenţe Sacre cu specific de Ştiinţă Ocultă). Îţi mulţumesc draga mea prietenă antică, pentru Sufletul minunat pe care îl ai, dar pe care de multe ori îl sacrificipe aiureli de natură tridimensională. Miercuri 4- Iunie -2003, În sfârşit a sosit şi ziua în care am pornit la drumeţie solitar, pentru a-mi prelua Cheia Cunoaşterilor Oculte dinmunţii Bucegi. Cum din Plan Subtil lucrurile nu sunt lăsate la voia întâmplării, am plecat din Sîntana cu prietenul meuNelu Vărşăndan şi cu maşina lui spre oraşul Arad, de unde trebuia să iau trenul accelerat; numai că prin conjuncturaevenimentelor trebuia ca Nelu să facă un ocol prin localitatea Curtici, în rezolvarea unor probleme de serviciu. Cum întotdeauna îmi pun întrebarea: de ce se întîmplă astfel ? am şi conştientizat faptul că era necesară încărcareamea cu un anumit tip de Energie Spirituală de Protecţie, care se găseşte doar pe graniţa României, în contextul traseuluimeu (vezi nr. 9. din Anexă). Apoi a urmat inevitabil oraşul Arad, unde am avut timpul şi şansa de a mă întâlni cu cele două colaboratoare maivechi, tanti Didi şi Aurora, dar cu fiecare separat în apartamentele lor. După discuţiile purtate cu ele, privind trecutul, prezentul şi viitorul posibil al nostru şi în special al meu, am devenitatât de bulversat pe Plan Energetic, pentru că am proasta calitate de a mă Implica prea Emoţional în anumite aspecte,încât aproape jumătate din Energia de Protecţie asimilată pe zona de graniţă a oraşului Curtici s-a dus pe apa sâmbetei. Totuşi, din perspectiva călătoriei mele în munţii Bucegi, TANTI DIDI mi-a confirmat faptul că de ultima întâlnire pecare am avut-o într-un cerc restrâns de 7 persoane în oraşul Arad, când i-am informat despre Cheile Cunoaşterilor Oculte,domnia sa a efectuat o călătorie astrală între timp chiar în munţii Bucegi. Aici pe platoul Bucegilor, ei i s-a permis de a intra în Interiorul Sfinxului, dar nu prin creştetul capului aşa cums-a întâmplat prietenei mele Melfior Ra. Tanti Didi a intrat prin spatele Sfinxului, prin zona a ceea ce noi putem numi ceafa Sfinxului. În Interiorul Sfinxului ea a avut acces în anumite camere, din care una părea părăsită şi neglijată de mult timp,iar altele erau aranjate şi pline de diverse „lumini colorate” ceea ce în ultimă instanţă este posibil să fie chiar săliinterioare muntelui, care conţin arhivate anumite Cristale cu rol de Bibliotecă Informaţional - Ocultă. Tot în interiorul muntelui, a fost însoţită şi de o Entitate de Lumină care a coordonat-o şi supravegheat-oîndeaproape, tocmai pentru ca Tanti Didi să-şi îndeplinească scopul pentru care a fost chemată în Spirit , în călătorieastrală, ca să preia Informaţiile Ezoterice Personale, din acel loc subteran marcat la suprafaţă chiar de către Sfinx. În urma întâlnirii cu Aurora, am convenit cu ea că o voi chema în Spirit , în munţi, spre a observa lucruri şifenomene pe care eu cu siguranţă nu le voi putea percepe integral şi la nivelul complexităţii lor. Ca formulă de drum bun, printre altele, Aurora a Vizualizat pe Imaginea Interioară la Distanţă, faptul că Entităţilede Lumină din zona Sfinxului stiu de plecarea mea spre ele şi că acestea mă aşteaptă să fiu în preajma lor, pentrua mă ajuta să-mi preiau Cheia de Aur Personală a Cunoaşterilor Oculte. De la apartamentul prietenei mele Aurora, am plecat direct spre gara oraşului, de unde am luat acceleratul de 17, 30spre valea Prahovei. JOI 5- Iunie - 2003 Se făcuse deja ora 2, 30 dimineaţa, când trenul intră în gara din Sinaia. Am coborât înţepenit de atâta stat pe bancheta trenului într-o poziţie fixă. Aerul rece al muntelui m-a înviorat puţin şi m-am hotărât să-mi petrec următoarea oră plimbându-mă prin oraş,ocazie cu care aveam timp suficient ca să-mi stabilesc un traseu ce m-ar fi dus mai repede la Sfinx, deoarece puteamurca cu un taxi până la cota 1400 , apoi pe jos până la cota 2000 din Sinaia, iar de acolo tot pe jos încă vreo 7 - 8 km. Din nefericire, taximetristul pe care destinul mi l-a scos în cale şi pe care l-am racordat pe frecvenţe vibraţionaleoculte, mi-a cerut un preţ pe care nu mi l-am putut permite ca să-l ofer; şi aşa trebuia să fie, preţul dându-mi opţiuneatraseului prin Buşteni şi nu pe coama muntelui Sinaia de la cota 2000 spre Bucegi. Distanţa de la Sinaia la Buşteni mi-a luat două ore de mers pe jos şi asta pentru că aveam timp suficient până laînceperea programului de lucru al telefericului. Când ora 8, 30 anunţa terminarea probelor de funcţionare al telecabinelor, 4 - 5 autocare cu turişti sosiţi din Ungariaocupaseră deja tot spaţiul din faţa clădirii telefericului. Intuind faptul că eram în situaţia de a pierde întâietatea primului sosit şi aruncat tocmai în jurul locului 150 printreturişti , m-am strecurat tăcut şi destul de obraznic la numărul 21 sau 22 , chiar la jumătatea primului grup din Ungaria. Interpelat de cei din jurul meu în limba maghiară, dădeam neputincios din umeri explicându-le că nu ştiu limba lor. Primul lot de 20 de persoane plecase, iar eu ocupasem deja prima poziţie de aşteptare lângă ghidul (o femeie) grupuluicare s-a uitat de câteva ori curioasă spre mine. Era de altfel foarte vizibil faptul că nu eram unul dintre ai lor, fiindcă aveam o ţinută de oraş şi nicidecum de turistmontan cu ar fi fost ideal.Din fericire, o tânără unguroaică de aproximativ 23 de ani apăru în faţa mea. Această fată, pe care până în acel moment nu o observasem şi-a îndreptat privirea întrebător spre mine. Mi se părea că o cunosc de mii şi mii de ani şi atât de naturală simţeam prezenţa ei lângă mine, încât am începutsă-i explic faptul că sunt un turist solitar, rugând-o să mă strecoare şi pe mine cu restul de turişti din grupul ei, altfelavând foarte mult de aşteptat. Nici o clipă nu mi-am imaginat că ea nu ar cunoaşte limba română şi aşa avea să fie. Şi astfel domnişoara îmi deveni un aliat, spunându-mi că s-a născut şi a copilărit în zona Clujului, iar acum aredomiciliul în Ungaria. Discuţia a decurs foarte degajat între noi, ocazie cu care i-am explicat anumite Enigme Ezoterice ale spaţiului pe care îlvizitează cât şi despre reîncarnare şi rostul nostru Spiritual în aceste timpuri Apocaliptice. Tot ceea ce i-am spus domnişoarei, a fost ceva ce în viaţa ei n-ar fi crezut că o să audă ca Informaţie Ezoterică,fiind chiar surprinsă de mesajul ce i-l transmiteam. 18
 19. 19. Încă de la această primă discuţie mi-am dat seama că ea este fata pe care am presimţit că o voi întâlni spre Sfinx,dar din păcate nu era la Nivelul-Cerul Spiritual pe care l-aşi fi dorit să-l aibă. A doua discuţie, am purtat-o cu ea chiar în clădirea telefericului în aşteptarea telecabinei şi am încercat să-iîmpărtăşesc anumite lucruri, care sper eu să-i fie utile în viitor ca Fiică a Luminii Celeste în Misiune. Urcare spre platoul munţilor Bucegi s-a făcut rapid şi m-am hotărât să-mi urmez propriul rost, fără a mai avea tangenţăcu cineva din cei care mergeau alături de mine. Am lăsat Ciupercile Babelor în urmă şi m-am îndreptat spre Sfinx dinspre partea de răsărit. Eram destul de obosit şi conştientizam faptul că îmi va fi imposibil să stau în starea de relaxare pe care mi-orecomandase Maestrul ELI, dar mizam pe starea de A FI, fără nici un fel de dorinţă de a obţine ceva. Ajuns lângă Sfinx, m-am strecurat discret pe lângă turiştii din Ungaria care mă înconjurau şi fără a fi deranjat deconversaţiile lor şi m-am retras în spatele acestuia, unde am considerat şi intuit de altfel, că este locul prin care tantiDidi intrase în stâncă, dar la nivel de Plan Astral. Am privit cu atenţie baza cefei Sfinxului şi am observat un intrând uşor (dar natural) scobit al stâncii, care avea unmarcaj format din două pietre încastrate în rocă, aşezate lateral acestei scobituri; piatra din dreapta este de culoareaproximativ gălbuie ( pămîntiu - argilos ) şi are vibraţia chakrei plexului solar. Ca să-mi trag puţin Sufletul, m-am aşezat lângă acest marcaj şi am stat preţ de circa 10 minute cu spatele spre ceafaSfinxului, după care aceiaşi domnişoară din Budapesta apăru şi trecu prin faţa mea la câteva palme, spre direcţia pietreiplexului solar. Deoarece domnişoara avea intenţia de a urca pe capul Sfinxului chiar din apropierea mea, dar nu reuşea, m-am oferitsă-mi pun palmele suport sub talpa ei stângă, ajutând-o astfel ca ea să-şi atingă scopul. Atunci mi-a venit ideea de a-mi imita colega de drumeţie, deoarece, aşa după cum spunea şi Melfior Ra, din Înaltcoboară o rază de Lumină ( Învizibilă ochilor fizici) prin Sfinx, spre interiorul Pământului. Mi se părea o realizare deosebită, ca să stau cu corpul fizic în fluxul traiectoriei acestei Raze de Energie şi LuminăSuprasensibilă , prin care se vehiculează Fiinţe şi Informaţii aparţinând altor Dimensiuni. Pe creştetul Sfinxului am stat preţ de 15 minute , perioadă în care am împărţit-o în: 1. Momente de relaxare pentru a intra in rezonanţă cu energiile menţionate anterior.Energiile sunt foarte fine, şi într-adevăr Feminine, aproximativ asemănătoare cu cele existente deasupra Piramidei lui Miki de la Boroşteni - Gorj (vezi cartea ECLUZA ASTRALĂ); 2. Momente de cercetare fizică şi intuitivă a spaţiului şi orizontului înconjurător. Perspectivele fizice şi intuitive au fost peste aşteptări; 3. Momente de fixare a Conştienţei pe domnişoara din Budapesta în timp ce eram cu spatele spre ea , pentru a-i Simţi Starea Spiritual - Sufletească. Atunci am Vieţuit Starea prin care o priveam cu spatele şi îi simţeam neliniştea, curiozitatea şi dorinţa de a descifra sau asimila ceva în Spiritul şi Sufletul ei. Poate că timpul petrecut pe creştetul Sfinxului ar fi fost mai mare , dar un vânt tăios ne-a alungat pe amândoi, fiindnevoit să cobor primul şi să-i ofer din nou ajutor acestei antice colaboratoare, dar de această dată de a ajunge cu bine lasol. Apoi, am revenit pe vechiul loc în Fluxul Energetic din spatele (ceafa) Sfinxului. În această fază a drumeţiei mele ezoterice, într-o relaxare care era tulburată de durerile ascuţite ale piciorului drept dinapropierea apendicitei, am închis ochii fizici şi am chemat mental , în Spirit, pe foarte mulţi dintre cei cu care colaborez,tocmai pentru le facilita intrarea în rezonanţă cu Energiile Sfinxului şi de a le uşura pe cât era posibil, preluareaCheilor de Aur a Cunoaşterilor Oculte din munţii Bucegi. Deoarece acest demers l-am reuşit, dar care mi se părea că nu este suficient, mi-am îndreptat privirea şi paşii spreFALUSUL ( Penisul ) BUCEGILOR. În apropierea FALUSULUI, am ridicat palmele până la nivelul umerilor şi amrămas impresionat de Forţa Fluidului Energetic pe care acesta îl degaja. M-am bucurat de această constatare, care confirma de altfel puterea Energiei Masculine radiată de Falus şi prin semneam reuşit să conving o doamnă mai în vârstă dintre turiştii unguri, de a simţi la rândul ei această energie. Din fericire, această doamnă a simţit probabil mult mai pregnant această Forţă Energetică Invizibilă a Falusui (vă rognu interpretaţi în vechea energie) decât mine, astfel încât aceasta şi-a invitat alţi concetăţeni pentru experienţe similare. Din păcate, cum aveam să constat ulterior, doar un număr mic de turişti unguri erau Extrasenzori, iar dintre turiştiiromâni care au intrat în câmpul meu de Observaţie, nu am găsit nici un Extrasenzor. La ora 10.10 dimineaţa, cu toată durerea piciorului drept şi a oboselii cumulate, am plecat în căutarea Fluxului Energeticdin şaua vârfului Bucura (muntele Ocolit). Traseul dus - întors între Sfinx şi vârful Bucura a durat până la ora 13,00, ceea ce pentru mine ca om al muntelui afost exagerat de mult, dar circumstanţele prezentate îmi impuseseră ritmul şi timpul parcurs. Cu toate că nu mai fusesem niciodată în această viaţă pe acest traseu, am reuşi Intuitiv să mă plasez cu corpul fizicexact în şaua vârfului Bucura. La întoarcere, capacitatea mea de Vizualiare Fizic - Intuitivă s-a amplificat aşa de mult, încât am Observat cele douămari marcaje antice sculpturale care privesc spre acest vârf şi anume un chip simbioză de Vultur – Om şi un chipciudat de Umanoid Extraterestru. Întrgul traseu dus-întors, l-am străbătut nu numai sub povara suferinţei piciorului drept şi a oboselii, dar mi s-auaccentuat anumite Sări Emoţionale Ale Personalităţilor Mele Antice Ascunse În Intriorul Meu şi nicicum nu puteam scăpade ele. Am fost poate în cea mai exagerată stare de bulversare la nivel de Corp Fizic, Astral şi Mental pe care am trăit -ovreodată în această viaţă, sărind instantaneu de la starea de mulţumire la cea de nemulţumire, de la glumele pe care lespuneam Entităţilor de Lumină, la reproşurile pe care le revărsam cu durere Sufletească spre ele, etc… Totuşi, reîntoarcerea mea de la vârful Bucura la Sfinx a fost sub semnul TRANDAFIRULUI (simbolul Iniţierii), care şila modul fizic l-am găsit distribuit circular, printr-un mare număr de fire cu floare de culoare roşie, ce înconjura circulardoar Sfinxul. 19

×