Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt baśń w żd

567 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projekt baśń w żd

  1. 1. Projekt dla chętnych uczniów klas szkoły podstawowej.Temat: „Baśń w życiu dziecka”Cele ogólne:1. Przekazanie uczniom wiedzy o baśni jako gatunku literackim.2. Kształcenie umiejętności pięknego czytania i opowiadania baśni.3. Przekazanie wartości moralnych znajdujących się w baśniach.Cele operacyjne:Uczeń:- zna: kompozycję baśni, język baśni, postacie, niezwykłość baśni;- umie: wcielić się w ulubione postaci z baśni i zaprezentować je na scenie szkolnego teatru;- odróżnić baśń od innych od innych gatunków literackich; samodzielnie stworzyć baśń (ustnie i pisemnie).Realizatorzy projektu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów ze szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego, plastyki, opiekuna świetlicy szkolnej i n-la bibliotekarza (jednocześnie koordynator projektu). Czas realizacji projektu X – XII.2010r.Harmonogram realizacji projektu: Realizator Zadanie Sposób Czas Środki Osoby realizacji realizacji do realizacji wspierająceNauczyciel - zapoznanie - opracowanie X – XII. 2010r. - literatura, - nauczycieljęzyka uczniów baśni - środki bibliotekarzpolskiego z tematyką metodami finansowe baśni aktywizują- cymi. - wycieczka do teatru.Opiekun Promocja baśni - czytanie j. w. - literatura, - n-l językaświetlicy na zajęciach i opowiadanie - materiały polskiego,szkolnej. świetlicowych. baśni, papiernicze, - n-l teatrzyk rekwizyty. bibliotekarz kukiełkowy.Nauczyciel - promocja -opowiadanie j. w. - literatura, - dyrektor,bibliotekarz baśni baśni - plakaty, rodzice. w bibliotece; dzieciom, - rekwizyty, - sprawdzenie - gry i zabawy - materiały znajomości o tematyce papiernicze; treści baśni baśniowej; i ich autorów. - konkurs na napisaną lub opowiedzianą przez siebie baśń pt.:
  2. 2. Realizator Zadanie Sposób Czas Środki Osoby realizacji realizacji do realizacji wspierające „Moja baśń”.Nauczyciel - organizacja - różne formy XII. 2010r. -farby, kredki; -dyrektor.plastyki wystawy prac plastyczne -materiały plastycznych; i konkurs prac papiernicze; -przygotowanie plastycznych.. scenografii do przedstawień kukiełkowych. Literatura: 1. ODN, „Literatura dla dzieci i młodzieży”, materiały szkoleniowe dr Mirosławy Raczkowskiej -Lipińskie oraz mgr Sylwii Bąbik, Warszawa 2005r. Malinowska Wiesława

×