Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson plan mummy

1,389 views

Published on

 • Be the first to comment

Lesson plan mummy

 1. 1. Class : 4 Topaz (9.05 – 9.35) keTopic : Whole NumbersLearning Area : Numbers to 100 000Learning Outcomes : Multiplication up to 100.Activities : i. Pupils answer random question from teacher. ii. Pupils discuss the skill with teacher. iii. Pupils answer random question by teacher. iv. Pupils check their answers.Impact : ___________________________________________________________________ Kelas : 6 Pearl (10.25 – 10.55)Tema : RekoderTajuk : Permainan rekoder.Objektif : Bermain rekoder dengan betul.Aktiviti : i. Murid menyatakan not yang ditunjukkan. ii. Murid membincangkan topik dengan guru. iii. Murid mengaplikasikan cara dan teknik bermain rekoder. iv. Murid mengecam not pada rekoder.Impact : ___________________________________________________________________ Class : 4 Emerald (9.55 – 10.25), 4 Sapphire (11.55 – 12.55)Topic : DecimalsLearning Area : Multiply and divide of decimal numbers.Learning Outcomes : Multiply and divide decimals up to two decimals places.Activities : i. Pupils answer random question from teacher. (place value) ii. Pupils discuss the skill with teacher. iii. Pupils make some exercises. iv. Pupils ask teacher for help. v. Pupils check their answers.Impact : ___________________________________________________________________
 2. 2. MINGGU KE-42 Hari :ISNIN Tarikh : 5 November 2012Kelas: 4 Jade ( 9.05-9.35 pagi )Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanTema : Sedia hadapi cabaranTajuk : Membina budaya cemerlang untuk masa depan-kemahiran teknologiHasil Pembelajaran : i. Menyenaraikan jenis tingkahlaku terpuji ii. Menyenaraikan tingkahlaku terpuji dalam kehidupan.Aktiviti : i. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii. Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii. Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran. iv. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Refleksi/Impak :Kelas: 4 Diomand ( 9.55-10.55 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Hasil Ciptaan sains dan teknologi-kemudahan awamKem : 9.2 Aras 3(i)7.1 Aras1 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara 2) Membaca untuk mengumpulkan maklumat Aktiviti: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang ciptaaan sains dan teknologi. 2. Secara berkumpulan murid diminta mencatat idea utama dan idea sokongan berdasarkan gambar. 3. Murid membaca teks secara senyap 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kemudahan awam. 5. Murid menyatakan pendapatmereka. 6. Murid memenyenaraikan cara menjaga dan memeliharanya. . 7. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata dasar,kata berimbuhan, bandingan semacam,kata adjektif,ayat Tunggal,A.MajmukPengisian kurikulum: Sains ,Kemahiran hidup, Kajian Tempatan,Nilai-kerajinan, Rasioanal,berdikari, KBT-Teknologi maklumat, dan komputer .Impak/ Refleksi :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelas: 4 Jade (11.55-12.55 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Hasil Ciptaan sains dan teknologi-kemudahan awamKem : 9.2 Aras 3(i)7.1 Aras1 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara 2) Membaca untuk mengumpulkan maklumat Aktiviti: 1 Guru bersoal jawab dengan murid tentang ciptaaan sains dan teknologi. 2. Secara berkumpulan murid diminta mencatat idea utama dan idea sokongan berdasarkan gambar. 3. Murid membaca teks secara senyap 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kemudahan awam. 5. Murid menyatakan pendapatmereka. 6. Murid memenyenaraikan cara menjaga dan memeliharanya. . 7. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata dasar,kata berimbuhan, bandingan semacam,kata adjektif,ayat Tunggal,A.MajmukPengisian kurikulum: Sains ,Kemahiran hidup, Kajian Tempatan,Nilai-kerajinan, Rasioanal,berdikari, KBT-
 3. 3. MINGGU KE- 24 Hari :SELASA Tarikh: 3 JULAI 2012Kelas: 4 Diamond ( 7.35-8.35)Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Kemahiran bahasa,7.2 2 (i)Kem : 11.2 Aras 3 (i) , 7.1 Aras 2Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai dalam teks. ii. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat.Aktiviti: 1. Guru mencungkil minda murid mengenai kemudahan awam. 2. Guru meminta murid menyatakan sebab menyatakan pendapatnya itu. 3. Guru menjelaskan cara meringkaskan teks. 4. Murid menyatakan mesej dan nilai tersirat. 5. Murid menyenaraikan kata adjektif. 6. Guru merumuskanisi pelajaran dan nilai murni. Sistem Bahasa : Kata dasar,kata berimbuhan, bandingan semacam,kata adjektif,ayat Tunggal,A.MajmukPengisian kurikulum: Sains ,Kemahiran hidup, Kajian Tempatan,Nilai-kerajinan, Rasioanal,berdikari, KBT-Teknologi maklumat, dan komputer .Impak/ Refleksi :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Kelas: : 4 Topaz (9.55-10.25 pagi )Matapelajaran : Sivik dan KewarganegaraanTema :Kenali budaya MalaysiaTajuk : Kenali dan apresaiasi adab sosial warisan budaya Malaysia (Adab Makan)Hasil Pembelajaran : i. Menceritakan adab makan pelbagai kaum di Malaysia. ii. Mengamalkan adab semasa makan iii. Berbangga dengan adab makan yang diamalkanAktiviti : i. Menjelaskan adab makan pelbagai kaum lain di negara kita. ii. Mengamalkan adab makan yang bersopan. iii. Menghormati adab makan pelbagai kaum di Malaysia iv. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Refleksi/Impak :Kelas: 4 Jade (9.55-10.55 pagi )Matapelajaran: Bahasa MalaysiaTajuk: Kemahiran bahasa,7.2 2 (i)Kem : 10.3 Aras 2 (i) , 10.3 Aras 3Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: iii. Menbuat ringkasan daripada bahan yang dibaca. iv. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.Aktiviti: 7. Guru mempamerkan beberapa sukan. 8. Guru meminta murid meneliti dan membaca teks serta contoh karangan dari buku teks.. 9. Guru menjelaskan cara meringkaskan teks. 10. Murid meringkaskan teks. 11. mbaca teks yang the diringkaskan. 12. Guru merumuskanisi pelajaran dan nilai murni.Sistem Bahasa : sendi namaPengisian kurikulum: Ilmu-PJK , Nilai-Patriotisme , KBT-kemahiran berfikir mengkategori
 4. 4. MINGGU KE-42 HARI :JUMAAT Tarikh: 9 November 2012Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Kemahiran berbahasaKem : 6.6 Aras 3 (i), 9.2 Aras 1 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan 2. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan dalam petikan yang dibaca atau didengarAktiviti: 1) Guru mengimbas pelajaran yang lepas. dan cerita ori bistari 2) Murid membaca dan menyusun urutan cerita dengan betul dalam borang pengurusan grafik 3) Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan isi-isi penting. 4) Murid menulis karanagnautobiografi 5) Murid melengkapkan carta aliran 6) Murid menulis karangan autobiografi “Aku Motosikal Era Baru”. 7) Guru menrumuskan isipelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata dasar,kata berimbuhan, bandingan semacam, Pengisian kurikulum: Sains,Kemahiran hidup, Kajian Tempatan,Nilai-kerajinan, Rasioanal,berdikari, KBT- Teknologi maklumat,dan komputerRefleksi Impak:Kelas: 4 DIAMOND (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Kemahiran berbahasaKem : 6.6 Aras 3 (i), 9.2 Aras 1 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 3. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan 4. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan dalam petikan yang dibaca atau didengarAktiviti: 8) Guru mengimbas pelajaran yang lepas. dan cerita ori bistari 9) Murid membaca dan menyusun urutan cerita dengan betul dalam borang pengurusan grafik 10) Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan isi-isi penting. 11) Murid menulis karanagnautobiografi 12) Murid melengkapkan carta aliran 13) Murid menulis karangan autobiografi “Aku Motosikal Era Baru”. 14) Guru menrumuskan isipelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata dasar,kata berimbuhan, bandingan semacam, Pengisian kurikulum: Sains,Kemahiran hidup, Kajian Tempatan,Nilai-kerajinan, Rasioanal,berdikari, KBT- Teknologi maklumat,dan komputerRefleksi Impak:
 5. 5. CUTIPERSEKOLAHAN 18 OGOS 2012 HINGGA 26 OGOS 2012 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
 6. 6. MINGGU KE- 29 HARI : JUMAAT Tarikh: 10 OGOS 2012Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Remaja mencipta namaKem : 7.1 Aras 3 (i) 11.3 Aras2 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 2. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.Aktiviti: 1. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyenaraikan ayat-ayat yang betul. dibahagian permulaan,perkembangan, puncak dan perleraian. 2. Murid membuat kesimpulan daripada cerita secara lisan dengan bantuan guru. 3. Murid mengecam kata kerja aktif yang terdapat dalam ayat dan menukarkanya kepada kata kerja pasif dengan bimbingan guru. 4. Guru membimbing murid membina ayat pasif.. 5. Murid membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif sebagai kerja rumah. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murniSistem Bahasa : Kata kerja aktif kata kerja pasifPengisian kurikulum: Ilmu-kesusasteraan, Nilai:kerjasama, KBT-Kecerdasan pelbagai.Impak/ Refleksi :Kelas: 4 DIAMOND (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Remaja mencipta namaKem : 7.1 Aras 3 (i) 11.3 Aras2 (i)Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 2. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.Aktiviti: 1. Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyenaraikan ayat-ayat yang betul. dibahagian permulaan,perkembangan, puncak dan perleraian. 2. Murid membuat kesimpulan daripada cerita secara lisan dengan bantuan guru. 3. Murid mengecam kata kerja aktif yang terdapat dalam ayat dan menukarkanya kepada kata kerja pasif dengan bimbingan guru. 4. Guru membimbing murid membina ayat pasif.. 5. Murid membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif sebagai kerja rumah. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murniSistem Bahasa : Kata kerja aktif kata kerja pasifPengisian kurikulum: Ilmu-kesusasteraan, Nilai:kerjasama, KBT-Kecerdasan pelbagai.Impak/ Refleksi :
 7. 7. CUTI HARIKEMERDEKAAN 31 OGOS 2012
 8. 8. MINGGU KE- 16 HARI : JUMAAT Tarikh: 26 April 2012Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk:Kem :10. 1 Aras (i)Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Menyusun mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkapAktiviti: 1. Meminta murid menyatakan tokoh yang mereka kenali 2. Murid membaca teks secara senyap 3. Murid berbincang tentang maklumat yang tersedia 4. Murid menulis karangan biografi dengan menggunakan penanda wacana yang tersedia.Sistem Bahasa : Kata bantu ,kata penguatPengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Bekerjasama, KBT-HidupberkeluargaImpak/ Refleksi :Kelas: 4 DIAMOND (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Keluargaku Berwawasan-Cerita DatukKem : 5.2.Aras 3 (ii) 2.1Aras (i)Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Menyampaikan sesuatu idea tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila. 2.Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita .Aktiviti: 1. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Murid berbincang mengenai soalan temubual. 3. Murid membuat karangan dialog. 4.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata nama.Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Bekerjasama, KBT-HidupberkeluargaImpak/ Refleksi :
 9. 9. Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa Malaysia Kelas: 4 Emerald ( 9.05-9.35 pagi )Tajuk: Membantu Amalan Terpuji Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanKem : 8.1 Aras21 (i) 8.1 Aras (i) Tema :Sayangi Diri Tajuk : Pengurusan Diri-Kesihatan Kebersihan diri.Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Hasil Pembelajaran : 2.Berbual tentang sesuatu perkara yang 1.Mengenalpasti tingkahlaku yang digemari dan tidak dialami,dilihat atau dibaca . digemari tentang diri serta berbincang bersama-samaAktiviti: rakan 2.Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab. 1.Mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang mengamalkan gaya hidup sihat aktiviti di dalam gambar. Aktiviti : 2.Murid menyatakan beberapa aktiviti. Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri 3.Murid membina ayat dari aktiviti yang disenaraikan. serta berbincang bersama-sama rakan. 4.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Menyatakan makanan yang digemari mereka Menbuat simulasi /demonstrasi tentang caraSistem Bahasa : Kata nama. mengurus diri..Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai Refleksi/Impak :murni-Bekerjasama, KBT-Hidup berkeluargaImpak/ Refleksi :Kelas: 4 Ruby ( 9.55-10.25 pagi ) Kelas: 4DIAMOND (10.25-11.25 pagi )Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan Matapelajaran : Bahasa MalaysiaKewarganegaraan Tajuk: Membantu Amalan TerpujiTema :Sayangi Diri Kem : 8.1 Aras21 (i) 8.1 Aras (i)Tajuk : Pengurusan Diri-Kesihatan Makanan Seimbang. Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat:Hasil Pembelajaran : 1 Membina ayat majmuk dengan kata hubung.Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang 2.Berbual tentang sesuatu perkara yangterhadap watak yang mulia dialami,dilihat atau dibaca .Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab. Aktiviti:mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. 1.Mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang aktiviti di dalam gambar.Aktiviti : 2.Murid menyatakan beberapa aktiviti.Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat 3.Murid membina ayat dari aktiviti yang disenaraikan.makanan. 4.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Menyatakan makanan yang digemari merekaMenyediakan buku skrap makanan seimbang. Sistem Bahasa : Kata nama.Refleksi/Impak : Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Bekerjasama, KBT-Hidup berkeluarga Impak/ Refleksi :Kelas: 4 TOPAZ (12.25-12.55 pagi )Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanTema :Sayangi DiriTajuk : Pengurusan Diri-Kesihatan Makanan Seimbang.Hasil Pembelajaran :Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang muliaMengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab.mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.Aktiviti :Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat makanan.Menyatakan makanan yang digemari merekaMenyediakan buku skrap makanan seimbang.Refleksi/Impak :
 10. 10. Kelas: 4 RUBY (9.55-10.55 pagi ) Kelas: 4 DIAMOND (8.35-9.35 pagi )Matapelajaran: : Pendidikan Sivik dan Matapelajaran : Bahasa MalaysiaKewarganegaraan Tajuk: Membantu Amalan TerpujiTema :Sayangi Diri Kem : 8.2 Aras21 (i) 8.2 Aras (i)Tajuk : Usaha membawa kejayaan Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat:Hasil Pembelajaran : 1 Membina ayat dan menulis ayat tunggal dan ayat 1 . Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang terhadap watak yang mulia sesuatu tajuk. 2 .Mengukuhkan kekuatan diri. 2.Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan 3 .Menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan diri. ayat majmuk. Aktiviti:Aktiviti : 1.Mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang 1.Berbincang dengan rakan tentang kekuatan diri. aktiviti di dalam gambar. 2.Berbincang cara menggunakan kekuatan untuk mencapai 2.Murid menyatakan beberapa aktiviti. kejayaan. 3.Murid membina ayat dari aktiviti yang disenaraikan. 3.Meyenaraikan kelemahan diri dan cara mengatasinnya. 4.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Sistem Bahasa : Kata nama.Refleksi/Impak : Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni- tolong-menolong, KBT-menjana idea. Impak/ Refleksi : Kelas: 4 JADE (10.25-11.255 pagi ) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Tajuk: Membantu Amalan Terpuji Kem : 8.2 Aras21 (i) 8.2 Aras (i) Ojektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Membina ayat dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 2.Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti: 1.Mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang aktiviti di dalam gambar. 2.Murid menyatakan beberapa aktiviti. 3.Murid membina ayat dari aktiviti yang disenaraikan. 4.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Sistem Bahasa : Kata nama. Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni- tolong-menolong, KBT-menjana idea. Impak/ Refleksi : Sistem Bahasa : Kata nama.
 11. 11. MINGGU KE-8 HARI : RABU TARIKH : 29 FEB 2012 Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi ) Kelas: 4 Emerald (9.05-9.35) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tajuk: Sekolahku Berjasa-Perhimpunan Mingguan Tajuk: Keluargaku Sayang Tema :Sayangi Keluarga Kem :5. 1. Aras3 (i) 5.1.Aras 3 (ii) Tajuk : Mengenali keluarga sendiri. Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul Hasil Pembelajaran : dan menarik. i. Mengenali dan memahami anggota keluarga asas 2.Menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. dan kembangan ii. Mengamalkan tingkahlaku sopan terhadap Aktiviti: anggota keluarga 1.Menunjukan sedutan rakaman ucapan dengan murid tentanng iii. Menyayangi dan berbangga dengan anggota perhimpunan pagi keluarga. sekolah. Aktiviti : 2.Guru membaca teks, murid mendengar. Murid membaca i. Menyatakan latar belakang keluarga dan guru membetulkan bacaan. ii. Murid menyatakan cara mereka menyatakan kasih-sayang 3.Membincangkan makna perkataan yang berwarna di terhadap anggota keluarga. dalam teks. iii. Murid menberikan pendapat keluarga. 4.Murid menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam iv. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. petikan.. Refleksi/Impak : 5.Murid menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks. 6.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Sistem Bahasa : Kata adjektif dan perkataan berlawanan Kelas: 4 Diamond(10.25-11.25 pagi ) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi ) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Tajuk: Sekolahku Berjasa-Perhimpunan Mingguan Kem :5. 1. Aras3 (i) 5.1.Aras 3 (ii) Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: Kelas: 4 Ruby ( 9.55-10.25 pagi ) 1.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2.Menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. Tajuk: Keluargaku Sayang Tema:Mengenali keluarga sendiri Aktiviti: Hasil Pembelajaran : 1.Bersoal jawab dengan murid tentanng perhimpunan pagi i. Mengenali dan memahami anggota keluarga sekolah. asas 2.Guru membaca teks, murid mendengar. Murid membaca dan kembangan dan guru membetulkan bacaan. ii. Mengamalkan tingkahlaku sopan terhadap 3.Membincangkan makna perkataan yang berwarna di dalam teks. anggota keluarga 4.Murid menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam iii. Menyayangi dan berbangga dengan anggota petikan.. keluarga. 5.Murid menjawab soalan pemahaman di dalam buku Aktiviti : teks. i. Menyatakan latar belakang keluarga 6.Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. ii. Murid menyatakan cara mereka menyatakan kasih- sayang terhadap anggota keluarga. Sistem Bahasa : Kata adjektif dan perkataan berlawanan iii. Murid menberikan pendapat keluarga. Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni- Patriotisme, KBT-membuat keputusan kontekstual iv. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Impak/ Refleksi : Refleksi/Impak :
 12. 12. MINGGU KE-8 HARI:KHAMIS TARIKH : 1 MAC 2012Kelas: 4 Emerald (7.35-8.05 pagi ) Kelas: 4 Diamond ( 9.05-9.35 pagi )Matapelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk:Keluarga Bahagia Tajuk: Sekolahku berjasa-Lakukan aktivitiTema:Mengenali keluarga sendiri Kem :8.2 Aras 2 (i) Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat:Hasil Pembelajaran: 1.Murid boleh membina ayat ,perenggan dengan ayat1.Memahami anggota keluarga asas dan keluarga tunggal dan ayat majmuk. kembangan2.Mengamalkan tingkahlaku yang sopan terhadap senua Aktiviti: anggota keluarga 1.Murid diminta membina perenggan tentang diri saufi3.Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga 2.Murid membacakan perenggan yang telah dibina . 3.Murid mencatat dan menambah maklumat berdasarkanAktiviti: dapatan kumpulan lain.1.Berbincang tentang anggota keluarga. 4.Guru merumus isi pelajaran hari ini.2.Menyatakan cirri-ciri anggota keluarga.3Menyatakan cirri anggota keluarga di dalam sajak. Sistem Bahasa : kata adjektif.4Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, NilaiRefleksi/impak: murni-Kerajinan, KBT-Pembelajaran Kontekstual Impak/ Refleksi :Kelas: 4 Ruby ( 9.55-10.25 pagi ) Kelas: 4 Jade(10.25-11.25 pagi )Matapelajaran: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk:Keluarga Bahagia Kelas: 4 Diamond ( 9.05-9.35 pagi )Tema:Mengenali keluarga sendiri Matapelajaran : Bahasa Malaysia Tajuk: Sekolahku berjasa-Lakukan aktivitiHasil Pembelajaran: Kem :8.2 Aras 2 (i)1.Memahami anggota keluarga asas dan keluarga Objektif : Pada akhir unit ini murid dapat: kembangan 1.Murid boleh membina ayat ,perenggan dengan ayat2.Mengamalkan tingkahlaku yang sopan terhadap senua tunggal dan ayat majmuk. anggota keluarga3.Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga Aktiviti: 1.Murid diminta membina perenggan tentang diri saufiAktiviti: 2.Murid membacakan perenggan yang telah dibina .1.Berbincang tentang anggota keluarga. 3.Murid mencatat dan menambah maklumat berdasarkan2.Menyatakan cirri-ciri anggota keluarga. dapatan kumpulan lain.3Menyatakan cirri anggota keluarga di dalam sajak. 4.Guru merumus isi pelajaran hari ini.4Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Sistem Bahasa : kata adjektif. Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, NilaiRefleksi/impak: murni-Kerajinan, KBT-Pembelajaran Kontekstual Impak/ Refleksi : Kelas: 4 TOPAZ (12.25-12.55 pagi ) Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tajuk: Keluargaku Sayang Tema:Mengenali keluarga sendiri Hasil Pembelajaran : iv. Mengenali dan memahami anggota keluarga asas dan kembangan v. Mengamalkan tingkahlaku sopan terhadap anggota keluarga vi. Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga. Aktiviti : v. Menyatakan latar belakang keluarga vi. Murid menyatakan cara mereka menyatakan kasih-sayang terhadap anggota keluarga. vii. Murid menberikan pendapat keluarga. viii. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Refleksi/Impak :
 13. 13. MINGGU KE-8 HARI : JUMAAT Tarikh: 2 MAC 2012 Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi ) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Tajuk: Sekolahku berjasa –Teliti dan lakukan Kem : 8.1 Aras 1(i)8.2 Aras (2) Obektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Murid boleh menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan topic diberikan 2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti: 1.Menyenaraikan maksud kata kerja yang terdapat dalam buku teks. 2Meminta murid menyisipkan kata kerja pada ayat yang diberikan. 3.Murid menyusun ayat menjadi perenggan yang baik 4Murid membina seberapa banyak dari kata kerja. 5.Murid membincangkan hasil kerja mereka. 6. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Sistem Bahasa : Kata a. Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Kerajinan, KBT-Kecerdasan pelbagaii. Impak/ Refleksi : Kelas: 4 DIAMOND (7.35-8.35 pagi ) Matapelajaran : Bahasa Malaysia Tajuk: Sekolahku berjasa –Teliti dan lakukan Kem : 8.1 Aras 1(i)8.2 Aras (2) Obektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Murid boleh menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan topic diberikan 2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti: 1.Menyenaraikan maksud kata kerja yang terdapat dalam buku teks. 2Meminta murid menyisipkan kata kerja pada ayat yang diberikan. 3.Murid menyusun ayat menjadi perenggan yang baikKelas: 4Murid membinapagi ) 4 Jade (12.25-12.55 seberapa banyak dari kata kerja.Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 5.Murid membincangkan hasil kerja mereka.Tajuk:Keluarga BahagiaTema:Mengenali keluarga sendiri isi pelajaran hari ini. 6. Guru merumuskanHasil Pembelajaran:1.Memahami anggota keluarga asas dan keluarga kembanganBahasa : Kata a. Sistem2.Mengamalkan tingkahlaku yang sopan terhadap senua Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Kerajinan, KBT-Kecerdasan pelbagaii. anggota keluarga Impak/ Refleksi :3.Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluargaAktiviti:1.Berbincang tentang anggota keluarga.2.Menyatakan cirri-ciri anggota keluarga.3Menyatakan cirri anggota keluarga di dalam sajak.4Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Impak / Refleksi
 14. 14. MINGGU KE-8 HARI : JUMAAT Tarikh: 3 MAC 2012Kelas: 4 JADE (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Sekolahku berjasa –PengayaanKem : 8.2 Aras 3 (i)Obektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Murid boleh menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan topic diberikan 2.Menulis karangan prosa.Aktiviti: 1.Menunjukkan poster atau kain rentang tentang sesuatu aktiviti. 2.Guru bersoal-jawab tentang poster atau kain rentang tersebut.. 3.Murid dikehendaki membaca dan membincangkan aturcara yang terdapat dalam buku teks 4Murid membina ayat berdasakan atur cara 5.Murid membina perenggan dan karangan berdasarkan atur cara itu. 6. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata a.Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Kerajinan, KBT-Kecerdasan pelbagaii.Impak/ Refleksi :Kelas: 4 DIAMOND (7.35-8.35 pagi )Matapelajaran : Bahasa MalaysiaTajuk: Sekolahku berjasa –PengayaanKem : 8.2 Aras 3 (i)Obektif : Pada akhir unit ini murid dapat: 1 Murid boleh menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan topic diberikan 2.Menulis karangan prosa.Aktiviti: 1.Menunjukkan poster atau kain rentang tentang sesuatu aktiviti. 2.Guru bersoal-jawab tentang poster atau kain rentang tersebut.. 3.Murid dikehendaki membaca dan membincangkan aturcara yang terdapat dalam buku teks 4Murid membina ayat berdasakan atur cara 5.Murid membina perenggan dan karangan berdasarkan atur cara itu. 6. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Sistem Bahasa : Kata a.Pengisian kurikulum: Ilmu-Pendidikan Moral, Nilai murni-Kerajinan, KBT-Kecerdasan pelbagaii.Impak/ Refleksi :
 15. 15. MINGGU KE- 3 3 MINGGU KE- HARI : : RABU HARI KHAMIS Tarikh: 18 JAN 2012 Tarikh: 19 JAN 2012Kelas: 4JADE (12.25-12.55 pagi )Matapelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanTema :Sayangi DiriTajuk : Usaha membawa kejayaanHasil Pembelajaran : 1 . Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia 2 .Mengukuhkan kekuatan diri. 3 .Menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan diri.Aktiviti : 1.1.Berbincang dengan rakan tentang kekuatan diri. 2.Berbincang cara menggunakan kekuatan untuk mencapai kejayaan. 3.Meyenaraikan kelemahan diri dan cara mengatasinnya. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.Refleksi/Impak :

×