Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint rach

1,840 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Powerpoint rach

  1. 1. Ag Pambansang ibon natin ay agila.
  2. 2. Isang ibon na mandaragit.YesNo Isang madaldal na ibon.
  3. 3. Ano kaugalian ng mga Pilipino ang simbolo ng narra bilang pambansang puno? Sumusuko sa problema. Matatag at hindi sumusuko sa mga problema. Marupok at naninira ng kapwa.
  4. 4. Panuto: Pagtambalin ang mga sumusunod na larawan. Ibigay ang pangalan ng mga sumusunod na pambansang sagisag. Pumili ng kulay na nasa Hanay A at gamitin. Itapat ito sa bawat larawan na nasa Hanay B. A B Pambansang Bahay Pambansang Puno Pambansang Prutas Pambansang Hayop

×