Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raymond Mommers MBI - Masterthesis uitleg 'Extern Winnen is Intern beginnen'

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raymond Mommers MBI - Masterthesis uitleg 'Extern Winnen is Intern beginnen'

 1. 1. Raymond Mommers WorkPlace Services ’13/’14 Masterthesis Master of Business Information Extern winnen, is intern beginnen Interne klantbeleving bij werkplekoutsourcing
 2. 2. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 2 Aanleiding onderzoek “bedrijf” u  Financiële crisis zorgt voor emotioneel service-model u  Kwaliteitsverhoging mét juiste talent aantrekken u  Werkomgeving die lichamelijk en geestelijk welzijn ondersteunt Ø  Blije & productieve medewerkers = behoud consumenten WorkPlace Services u  ICT-omgeving verantwoordelijke lichamelijk & geestelijk welzijn u  Strategische doelen m.b.t. Top Employer en Klantbeleving §  80% self-service §  Standaardisatie van technologie §  Score van 7,5 waarbij ‘goed is goed genoeg’ q  Géén eenduidige strategie in monitoring klantbeleving
 3. 3. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 3 Onderzoeksmethodiek Methodiek u  Diagnostisch onderzoek met enkelvoudige case studie Literatuurstudie Klantbeleving & IT-servicekwaliteit u  Internationale wetenschappelijke bronnen: universiteiten en tijdschriften van Management, Marketing en Service Management u  Deskresearch: strategie documentatie, portal Ø  Analyse door vergelijk tussen theorieën en eigen mening Empirische onderzoek u  Service-, productmanagers en (senior)management u  Mondelinge interviews met directe controle respondenten u  Intersubjectiviteit: Kodani open, axiale, selectieve codes en citaten Ø Analyse literatuurstudie vs. empirisch vs. eigen ervaring
 4. 4. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 4 Klantbeleving (1) Ik had er 4 besteld (2) En ik heb er 4 geleverd %$#@!!, ik verwacht meer! Conform afspraak Evaluatie bepaald de beleving !! Vorige keer was het beter ... Ik begrijp uw frustratie en ik lever 1 morgen en sluit alles aan !! Oplossing is top!! Straks on-line complimentje JBen benieuwd naar uitslag klant-enquête
 5. 5. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 5 Monitoring klantbeleving ! Persoonlijke!wensen!! per!klantgroep:! eindgebruikers,!business,!! overige! ! ! Eerdere! ervaringen,! emo9es!!! herinnering! ! Ervaringen!van!! anderen!via!! mond;op;mond!reclame,!! online!community,! reviews! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!Verwachte!service! ! ! Mond;op;mond! reclame! ! ! KlanAevredenheid! ! ! Loyaliteit! ! ! Eisen&servicelevering:! gebruiksgemak,!inlevingsvermogen,!betrouwbaarheid,! betrokkenheid,!vriendelijkheid! ! ! Ervaren!service! ! ! Online! communica9e! intern/extern! ! ! Vertaling!percep9e!van!management!naar!service!afspraken! ! ! Percep9e!van!management!over!verwach9ng!van!klanten! ! Gap!!!1.! Gap!2.! Gap!3.! Gap!4.! Gap!5.! Bron:!Mommers,!2013! Direct!verband! Indirect!verband!! Klantbeleving! ! Testomgeving,!!klankbordgroep,!real;9me! rapportage!per!klantgroep,! ! Gap!6.!
 6. 6. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 6 Aanbevelingen (1) Keuze in contactmomenten u  Betrokkenheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid Communicatie vóór aankoop u  Informatie moet gemakkelijk vindbaar zijn met vergelijkingen tussen services en voorwaarden kunnen maken u  Mobiele App. van interne communicatie portal ontwikkelen
 7. 7. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 7 Aanbevelingen (2) Serviceverlening conform afspraak u  Doelgroepen van eindgebruikers en business-partners- vertegenwoordigers creëren voor actief gesprek over de klanteisen. Daarnaast is het de aanbeveling om te onderzoeken of nog andere (sub)doelgroepen nodig zijn. Problemen in serviceverlening u  Alle (online) contactkanalen-medewerkers trainen op emotie, wachttijd vermindering, aanwezigheid historie van de eindgebruiker, eenmalig informatie overdracht, korte oplostijd. u  Interne ING marketing campagne over problemen, de informatievoorziening en om herinnering en daarmee de emotie over de serviceverlening positief te beïnvloeden.
 8. 8. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 8 Aanbevelingen (3) Inspanningen om service te benutten u  Betere be- en uitnutting van de WPS services u  Services die direct simpel in gebruik zijn en intuïtief aanvoelen. Betrokkenheid in service-ontwikkeling u  Implementeren van klankbordgroepen en testomgeving voor doelgroepen te implementeren. u  Input op en beschrijving van alle contactmomenten en de interactie tussen de contactmomenten. u  Emotie en de bijbehorende herinnering meenemen.
 9. 9. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 9 Aanbevelingen (4) Voorwaarden behalen WPS klanttevredenheidsscore u  De aanbevolen klantbelevingsstrategie is het leveren van de afgesproken services zoals de klant die verwacht in combinatie met aanbieden van services die intuïtief aanvoelen en/of privé gebruikt worden. Wijze van inzicht in klantbeleving u  Monitoring door mondelinge enquêtes, de aanwezige interne sociale media / community mét real-time rapportages over service levels, incidenten, escalaties. Klanteisen in de serviceverlening u  De eisen van eindgebruikers in de services bestaat uit de invulling van alle aanbevelingen.
 10. 10. Bijdrage van onderzoek in de praktijk Interne klantbeleving bij werkplekoutsourcing
 11. 11. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 11 Monitoringmodel klantbeleving ‘14 ! Persoonlijke!wensen!! per!klantgroep:! eindgebruikers,!business,!! overige! ! Eerdere!ervaringen,! emo9es!!! herinnering! ! Ervaringen!van!! anderen!via!! mond;op;mond!reclame,!! online!community,!reviews! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!Verwachte!service! ! ! ! Mond;op;mond! reclame! ! KlanAevredenheid! ! ! ! Loyaliteit! ! Eisen&servicelevering:! gebruiksgemak,!inlevingsvermogen,!betrouwbaarheid,! betrokkenheid,!vriendelijkheid! ! ! Ervaren!service! ! ! Online! communica9e! intern/extern! ! ! Vertaling!percep9e!van!management!naar!service!afspraken! ! ! Percep9e!van!management!over!verwach9ng!van!klanten! ! Gap!!!1.! Gap!2.! Gap!3.! Gap!4.! Gap!5.! Framework!WPS!Customer!Experience!Mgt.! Direct!verband! Indirect!verband!! ! ! ! Klantbeleving! ! Testomgeving,!!klankbordgroep,!real;9me! rapportage!per!klantgroep! ! Gap!6.! WPS!Buzz! Product!Mgt.!&!Account!Mgt.! Integra9on!Mgt.! Net!Promoter!Score! EUS!Yorizon!&!EUC!Giarte! Product!Survey! E2E!KPI!Escala9ons! WorkPlace!Service! Transi9on!Mgt.!&!Informa9on!Mgt.! !E2E!Management! Service!Level!Management! WorkPlace!Services!team!members! Service!Desk!&!Chat!&!Local!Support! Supplier!Mgt.! Knowledge!Mgt.! Accountability!!WPS!SDC! Accountability!WPS!SDC!and!/!or!other!WPS!teams!!
 12. 12. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 12 Actuele bijdrage voor “xxx” sinds ‘14 Keuze in contactmomenten: Klanten kunnen kiezen mét aanbod van kanalen Chat en Self-Service Communicatie vóór de aankoop: Onderzoek gestart mogelijkheid mobiele App van Self-Service kanaal Serviceverlening conform afspraak: §  Meerdere business klantgroepen zijn gedefinieerd §  Informatie-eisen opgesteld per klantgroep §  Nieuw service level is max. afwijking van 3% van de gestelde norm => Niet eerder dan verwacht en niet later dan afgesproken! => Elke klant staat centraal!
 13. 13. Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services 13 Actuele bijdrage voor “xxx” sinds ‘14 Problemen in serviceverlening u Korte oplostijd door nieuwe service levels: I. Continue verbetering doorlooptijd touch points bij incidenten II. Continue vermindering aantal escalaties van klanten u Vermindering wachttijd: i. Nieuw service level positieve feedback klanten op kennis-artikelen ii. Warme overdracht Self-Service, Chat, Service Desk bellen u Informatievoorziening: Overzicht per services per medewerker -> gerichte communicatie Wijze van inzicht in klantbeleving u  Introductie loyaliteit (NPS) mét monitoring tevredenheid

×