Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fit!magazine #51

7,267 views

Published on

Fit!magazine is naast een vakblad een multimediaal en informatief platform voor de professionele fitnessbranche. Bedoeld voor iedereen die werkzaam is in deze branche en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. In deze editie :
Fitnessdeelname: niet meer, wel vaker
Aftellen naar FIBO
De toekomst van de fitnessindustrie
'Als je weet dat een aanpak elders al gewerkt heeft, geeft dat vertrouwen'
en meer, veel meer!

Published in: Business
 • How can I improve my memory before an exam? How can I improve my study skills? learn more... ♥♥♥ https://bit.ly/2GEWG9T
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Doctor's 2-Minute Ritual For Shocking Daily Belly Fat Loss! Watch This Video ●●● http://ishbv.com/bkfitness3/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Fit!magazine #51

 1. 1. fit!magazine MAART 2014 - JAARGANG 13 - NUMMER 51
 2. 2. 8 18 FIBO 2014 Born to Move 32 41 14 ‘Slecht gesteld met kwaliteit fitnessinstructeurs in Nederland’ De toekomst van de fitnessindustrie 28 36 Slim en grensverleggend trainings- concept, met directe feedback ‘Wat we willen bereiken is een gezamenlijk geluksgevoel’ Een abonnement op Fit!magazine is gratis voor iedeeen die actief is in de fitnessbranche. Meer informatie over een abonnement of een adreswijziging doorgeven? Surf naar www.fitmagazine.nu/abonnement/. Fit!magazine verschijnt vijf keer per jaar. Hoofdredacteur Susanne Post Redactieraad Ronald Wouters Lex Hendriks Uitgever Raymond Leever Verkoop fitmagazine@lmcg.nl tel. +31 (0)227 593433 Redactieadres Fit!magazine, Postbus 74, 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 - info@fitmagazine.nu twitter.com/fitmagazine - facebook.com/fitmagazine Vormgeving LMCG / Wijn Design Tekstbureau Ben van den Aarssen Fotografie Kenneth Stamp Druk Senefelder Misset Coverfoto istockphoto.com / AYakovlev Copyright Fit!magazine is een uitgave van LMCG, Postbus 74, 1777ZH Hippolytushoef. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Fit!magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Fit!magazine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. colofon In dit nummer 25 Technologie Polar opent deuren naar nieuwe markten ‘De toekomst van Fitness’ 3fit!magazine
 3. 3. messegelände köln | exhibition centre cologne JOIN glObal fItNess at fIbO: 3 – 6 aPRIl 2014 tRade vIsItOR tIckets ONlINe aNd at the cash desk ON-sIte the leading international trade show for fitness, wellness & health www.fıbo.de Organised by
 4. 4. Ik had laatst weer zo’n moment. Bij Fitspiration 2012 had ik hem al een keer horen spreken. Recent hoorde ik hem opnieuw bij het ZwembadBranche Congres. En weer raakte ik geïnspireerd. Marc Lammers. Zijn visie is eigenzinnig en verhelderend. Maar zeker ook ‘down to earth’. Lammers was bondscoach van het gouden Nederlandse dameshockeyteam, maar de weg naar goud ging niet zonder slag of stoot. Als geen ander weet hij daarom dat een crisis juist kansen biedt. ‘Het is makkelijker te excelleren in moeilijke, dan in makkelijke tijden’, is zijn motto. Bedrijven moeten volgens Lammers niet tegen een crisis, maar tegen hun concurrenten vechten. Innovatie is volgens hem dan cruciaal, anders sta je stil. Al gaat het om kleine dingen. Wie duizend details kan verbeteren, kan een grote stap zetten. Het is daarbij de kunst om altijd weer op zoek te gaan naar iets wat zorgt voor een versnelling. Naar datgene ‘to speed up the process’. Oftewel: ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.’ Aan de hand van zijn eigen ervaringen laat Lammers, vergezeld van de broodnodige humor, zien hoe je succesvol kunt zijn in wat je doet. Hij geeft je zo verfrissende inzichten om als winnaar je eigen plan te kunnen trekken. En daar krijg je dan ook zeker zin in. Het woordje ‘niet’ bestaat dan ook even echt niet. Maar wel het denken in mogelijkheden. Het is toch altijd weer fascinerend, hoe iets of iemand je op scherp zet. ‘To speed up the process‘ blijft door mijn hoofd zingen. Inspiratie. Meestal heb je hier wel iets voor nodig, vanzelf gaat het niet. De kunst is dan om elke keer weer die inspiratie op te zoeken. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar FIBO. Een event waar inspiratie de boventoon voert. Waar je tot nieuwe inzichten komt, praktische tips aangereikt krijgt en eye openers voorbij ziet komen die je ondernemersgeest doen aanwakkeren. Natuurlijk ga je niet gelijk alles anders doen. Of misschien ook wel. Bovenal ga je weer naar huis vol inspiratie, ideeën én een groter netwerk. Het aantal mensen dat wil gaan sporten neemt weer toe. Onderzoek wijst het uit. En dit biedt weer nieuwe kansen. Grote kansen, maar zeker ook kleine kansen. En elke benutte kans kan het verschil maken. Voor je klanten, je collega’s, jezelf en de branche in zijn geheel. We wensen je daarom een hele goede beurs en hopen dat je vol nieuwe plannen en interessante ontmoetingen terug gaat. Vergeet vooral ook niet een bezoek te brengen aan onze partners. Ook zij bruisen van nieuwe ideeën, concepten en producten. Dit alles bij elkaar maakt het zeker mogelijk to speed up the process! info@fitmagazine.nu • twitter.com/fitmagazine • facebook.com/fitmagazine Je hebt van die momenten, dan bruis je van energie. Je hoofd zit vol met plannen en allerlei nieuwe initiatieven die je het liefst meteen gaat oppakken. Je ziet geen beperkingen. Alleen maar mogelijkheden. Deze momenten uiten zich vaak in een soort van ‘feel good mood’. Bijvoorbeeld als alles meezit, je leest over succesvolle plannen of je hoort iemand praten die je inspireert. Je ziet het gelijk voor je en je wilt ook meteen aan de slag. Yes we can! voorwoord Speed up the process 5fit!magazine
 5. 5. In Nederland is er sprake van een afnemende groei van het aantal fitnesscentra en een stabilisering van de fitnessdeelname. Zo is te lezen in het Trendrapport Fitnessbranche 2012 van het Mulier Instituut. Dat kan duiden op het bereiken van een ‘glazen plafond’ van de fitnessbranche: de grenzen van aanbod en vraag zijn bereikt. Of niet? Met nieuwe cijfers over fitnessdeelname maken we de balans op tot en met 2012. Fitnessdeelname: niet meer, wel vaker De omvang en de aard van de mogelijkheden om aan fitness deel te nemen is bepalend voor de fitnessdeelname. Een actuele ontwikkeling aan de aanbodzijde is de opmars van het low-cost segment, dat deels ten koste gaat van het midden en het hogere segment. Nieuw is dit concept niet, in 2006 opende een dergelijk centrum (FitSpace) al de deuren in het Verenigd Koninkrijk. Duidelijk is wel dat fitnessen bij een centrum met een low-cost selfservice concept (you get what you pay for) in Nederland in een grote vraag voorziet. Het is niet uitgesloten dat de opmars van low-cost fitness nog voortduurt. In het Verenigd Koninkrijk, een land dat voorop loopt wat betreft ontwikkelingen in de fitnessbranche, wordt door onderzoeker Ray Algar verwacht dat het marktaandeel van dit segment tussen 2013 en 2014 zal groeien van 14 naar 25 procent. Een interessante vraag, ingegeven door de opkomst van low-cost fitness, is dan of de deelname aan fitness in het algemeen en in het bijzonder bij personen met een beneden modaal inkomen is gestegen. Hierbij moeten we wel de slag om de arm houdendat veranderingen in de markt vaak geleidelijk plaatsvinden en er niet binnen één jaar sprake is van grote ommezwaaien. Fitnessdeelname Tussen 2006 en 2012 is zowel de sportdeelname in het algemeen, als de fitnessdeelname nagenoeg onveranderd (figuur 1). Het marktaandeel van fitness in de sportmarkt is derhalve stabiel. In 2012 deed bijna drie kwart van de bevolking (72%) minstens één maal per jaar aan sport en deed ruim een vijfde (21%) aan fitness. Het aantal personen dat aan fitness doet was tussen 2006 en 2012 stabiel, maar de frequentie waarmee aan fitness gedaan wordt neemt enigszins toe (figuur 2). Deed in 2006 nog 38 procent van de deelnemers 80 keer of vaker aan fitness, zes jaar later is dat aandeel gegroeid naar 45 procent. Ofschoon retentie een uitdaging voor fitnessaanbieders was en zal blijven, zijn fitnessaanbieders er wel in geslaagd degenen die aan fitness doen te verleiden tot een hogere fitnessfrequentie. De crisis heeft er mogelijk toe geleid dat laag frequente fitnessers de kosten van hun lidmaatschap nog eens kritisch tegen het licht hebben gehouden. Indien dit tot uittrede van minder frequente fitnessbeoefenaren heeft geleid blijven er relatief meer frequente fitnessers over. Een andere mogelijke verklaring voor de hogere fitnessfrequentie zijn de continue verbeteringen en vernieuwingen in het aanbod (aantal en type groepslessen, gebruik social media, innovaties in fitnessmateriaal) die fitnessleden verleiden om vaker een bezoek aan de sportschool te brengen. Figuur 1. Fitness- en algemene sportdeelname (> 1 x p. jaar fitness / aerobics ), in % van bevolking van 4 jaar en ouder, periode 2006-2012. 6 fit!magazine
 6. 6. Fitnessdeelname naar inkomensgroep In hoeverre is de deelname aan fitness bij personen met een beneden modaal inkomen gestegen? Indien het prijskaartje van fitness in het verleden remmend werkte op de fitnessdeelname voor deze groep, kan verwacht worden dat de groei van de low- cost centra leidt tot meer beoefenaren onder de bevolkingsgroep met een lager inkomen. Tussen 2006 en 2012 blijkt echter nauwelijks sprake van een stijging. Van de bevolking met een beneden modaal inkomen deed in 2006 16 procent aan fitness en in 2012 is dat aandeel 19 procent. Wat meer opvalt is dat het verschil tussen het niveau van fitnessdeelname van de groep met een beneden modaal inkomen en de bevolking met een bovenmodaal inkomen kleiner is geworden (figuur 3). In 2006 bedroeg het verschil in fitnessdeelname tussen fitnessers met een boven modaal en fitnessers met een beneden modaal inkomen tien procentpunten (16%-26%). In 2012 is dat verschil geslonken tot vier procentpunten (19%-23%). Dit is een teken van (verdergaande) democratisering van de fitnessbranche. Niet meer, wel vaker Tussen 2006 en 2012 is de fitnessdeelname dus stabiel te noemen, net als de sportdeelname in het algemeen. Het marktaandeel van fitness in de sportmarkt is onveranderd. In 2012 deed bijna drie kwart van de bevolking (72%) minstens één maal per jaar aan sport en deed ruim een vijfde (21%) aan fitness. Het fitnessaanbod voorzag in een sterke opkomst van het low-cost segment. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan een toename in de fitnessfrequen- tie. 38 procent van de deelnemers aan fitness in 2006 deed 80 keer of vaker per jaar aan fitness en in 2012 was dit 45 procent (+18%). De lagere inkomensgroepen zijn wat fitnessdeelname betreft begonnen aan een inhaalslag op de hogere inkomensgroe- pen. Het verschil tussen het niveau van fitnessdeelname van de groep met een beneden modaal inkomen en de bevolking met een bovenmodaal inkomen is in zes jaar tijd kleiner geworden. Paul Hover (@Paul_Hover) is als senior onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut. Hij voerde de redactie en schreef hoofdstukken van het boek ‘Trendrapport Fitnessbranche 2012’. Jerzy Straatmeijer (@JStraatmeijer) is als onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut. Hij heeft meerdere jaren als fitnessinstructeur gewerkt. Met dank aan Harold van der Werff (onderzoeker Mulier Instituut) voor de data-analyse. De gegevens over de sport- en fitnessdeel- name zijn gebaseerd op data van het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN). Dit is een jaarlijks onderzoek onder 11.000 Nederlanders naar onder andere sportparticipatie. Figuur 2. Fitnessfrequentie (> 1 x p. jaar fitness / aerobics ), in % van bevolking van 4 jaar en ouder dat aan fitness deelneemt, periode 2006-2012 Figuur 3. Fitnessdeelname naar inkomensgroep voor personen die (> 1 x p. jaar) aan fitness / aerobics deelnemen, in % van bevolking van 4 jaar en ouder, periode 2006-2012 Fitnessdeelname Nederlandse bevolking onveranderd hoog, deelnameverschillen tussen lagere en hogere inkomensgroepen worden kleiner 7fit!magazine
 7. 7. Aftellen naar FIBOVorig jaar werd FIBO voor het eerst in Keulen gehouden. Deze stap heeft voor FIBO zeker goed uitgepakt. Het resultaat was ongekend met een exposanten stijging van 10%, een vloeroppervlak uitbreiding van 20% en een bezoeker boost van meer dan 30%. In plaats van de verwachte 80.000, bezochten meer dan 100.000 bezoekers de toonaangevende internationale vakbeurs voor fitness, wellness en gezondheid. Een mooie mijlpaal voor FIBO, maar zeker ook voor de fitnessbranche. Een beurs als FIBO is een uitgelezen kans voor de branche om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Zoals gebruikelijk laten exposanten tijdens FIBO hun meest recente paradepaardjes zien. Maar ook de klassiekers, voorzien van de laatste trends, worden tentoongespreid. Trends en ontwikkelingen gaan immers snel, maar blijven niet onopgemerkt voor de bezoekers van FIBO. Zo speelt FIBO dit jaar onder meer in op de toenemende belangstelling voor functionele training en groepsfitness. Tal van exposanten presenteren in Hal 9 hun nieuwe producten van deze dynamische vorm van trainen. Ook tijdens de ‘FIBO Functional Forum’ is er veel aandacht voor nieuwe trends als ‘Functional Training ‘ en ‘Boxing’. Fitness & Health Fitness wordt steeds vaker geassocieerd met gezondheid, ‘bewegen is het nieuwe medicijn’. Het wordt steeds duidelijker dat fitnesscentra een rol kunnen spelen in preventie. En daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een gezonde leefstijl, en dus een fitte samenleving. Ook de FIBO speelt hier op in. Het is een ontwikkeling die dit jaar nog duidelijker zichtbaar zal zijn op de beursvloer dan in de afgelopen jaren. Maar ook in het congres- en conferentieprogramma komen health en fitness samen. FIBOmed Congres Het FIBOmed Congres, dat voor de tweede keer plaatsvindt tijdens de beurs, is een goed voorbeeld van de synergie tussen fitness en gezondheid. Het motto van het congres ‘Bewegen is de gezondheids- zorg van de 21ste eeuw’ sluit dan ook mooi aan bij het thema van FIBO dit jaar. Het FIBOmed congres staat wegens succes weer op het programma. De eerste editie hiervan werd vorig jaar goed ontvangen bij een breed publiek. Voor iedereen die hier meer over wilt weten kan naar Hal 7 waar alles bij elkaar komt over fitheid en gezondheid. Innovatie Award Zoals elk jaar is er ook weer een Innovatie Award. De nieuwste, meest innovatieve productontwikkelingen dingen weer mee om de prijs. Voor het eerst zal de Award worden onderverdeeld in vijf categorieën: ‘Trainingstoestellen voor fitness, revalidatie en preventie’, ‘Health Promotion’, ‘Interieur & Design’ , ‘Trainingsconcepten’ en ‘Wellness & Beauty’. Gezien het groot aantal inzendingen belooft het nu al een succes te worden. Fit for Fun Ook dit jaar kunnen bezoekers en exposanten zich weer in het zweet werken voor het goede doel en hun eigen gezondheid tijdens Fit for Fun. Begeleid door ervaren instructeurs en opzwepende beats kun je je weer helemaal uitleven. Voor de ‘die hards’ let op: de vrijdag en zondag zijn voor sporters met een hele goede conditie. Tevens wordt er weer gefietst voor het goede doel. Deelnemers kunnen met de Cycling Tour of Hope ook dit jaar geld inzamelen om kinderen met kanker te helpen. Om na je work out weer fris de beurs te bezoeken, kun je gebruik maken van de douches en kleedkamers. Pre - opening als aftrap Aan de vooravond van FIBO 2014 vindt een uniek evenement plaats. Tijdens de 1e European Health & Fitness Forum ‘Europa actief 2025’ zijn professionals uit de politiek, wetenschap en de sector gezondheidszorg bijeen. Maar ook fitnessketens als Healthcity / Basic Fit en Fitness First. Evenals CEO’s van Technogym, Life Fitness en Matrix Johnson. Onder meer wordt het plan ‘Europe Active 2025’ en de belangrijkste punten uit de nieuwe EHFA / Deloitte studie over de Europese fitness markt 2014 gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op pagina 14 van deze uitgave. Het moge duidelijk zijn: een bezoek aan FIBO levert weer de nodige inspiratie op. Voor het opdoen van nieuwe ideeën en het zien van de laatste trends en ontwikkelingen is een bezoek aan Keulen dit jaar zeker de moeite waard. Mocht je nu nog twijfelen, misschien kunnen een aantal van onze partners je op de volgende pagina’s overhalen om hen én FIBO dit jaar te gaan bezoeken! Voor meer informatie: www.fibo.de FIBO 2014 - 3 t/m 6 april fit!magazine8
 8. 8. Matrix trakteert... Happy beursday! Gratis kaarten. Dát is de Matrix Mentaliteit! Een beurs is een feestje om naar toe te gaan en bij feestjes horen cadeautjes. Daarom deelt Matrix gratis* toegangskaarten uit. Wilt u dit presentje ook ontvangen? Stuur dan een mail naar marketing@matrixfitness.nl met als onderwerp happy beursday. U kunt ook bellen naar    . Tot ziens op onze stand in hal ! P.s. wist u trouwens dat dertig jaar geleden de eerste FIBO werd georganiseerd? Nog een reden om te trakteren dus! * Om zoveel mogelijk mensen blij te maken kunt u per fitnesscentrum  gratis kaarten aanvragen. marketing@matrixfitness.nl t:     matrixmembers.nl
 9. 9. FIBO 2014 - 3 t/m 6 april Voor zowel de clubeigenaar als de sporter toont Polar op FIBO haar passie voor het helpen behalen van doelstellingen met behulp van slimme technologie en software-oplossingen. Polar onderscheidt zich in de markt door de productie van zowel hardware als software in eigen beheer. Bezoek de Polar stand en laat je op een interactieve manier inspireren door de grote hoeveelheid innovatie en productintroducties. • Het ‘Ecosysteem’ voor sporters van Polar Polar benut zijn kennisvoorsprong in de ontwikkeling van intelligente Bluetooth Smart ontvangers/sensoren, online software en Apps. Ontdek het resultaat van bijna 40 jaar ervaring op het gebied van training samengevoegd tot één complete oplossing voor individu of groep, zowel indoor als outdoor. • Gratis groepslesbegeleiding van Polar voor iedere club Ervaar het gemak van de Polar Indoor Team App om de intensiteit van deelnemers aan een Group- en Small Group sessie eenvoudig te monitoren of te projecteren. Alle deelnemers met een H7 hartslagsensor zijn welkom in de groepsles en ervaren de dynamiek van de groep met de aandacht van persoonlijke begeleiding. • NIEUW: Group sessions to the next level: Polar Flow App for Clubs Gebruikers van de Polar indoor Team App onderschrijven het gebruiksgemak. Door toevoeging van ‘coole challenges’ en het online delen van trainingsinformatie naar de Flow App, online webservice en trainingscomputers wordt de Polar Flow Club applicatie nog gebruiksvriendelijker. • NIEUWE FUNCTIES: Polar Loop Activity Tracker Naast uitbreiding van de compatibiliteit met diverse smartphones voegen we slaapintensiteit en dagelijks afgelegde kilometers toe voor nog meer begeleiding. • Get started! Om je als club op weg te helpen met alle Polar innovaties kun je kiezen uit een aantal interessante ‘get started’ aanbiedingen op FIBO. FIBO 2014 is voor Technogym het jaar van innovaties. Technogym heeft als doel mensen te motiveren om te kiezen voor een actieve levensstijl. In lijn met deze doelstelling is er een aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld. Hiermee kunnen ondernemers in de fitnessbranche goed inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Zo kunnen uitdagingen worden omgebogen naar kansen met de onlangs geïntroduceerde cardio- en krachtlijn Artis, de mywellnesscloud- applicaties en de nieuwe schermen voor cardioproducten ‘Unity’. ARTIS is een volledige lijn van 30 cardio, kracht en functionele training machines. Deze bijzondere productlijn brengt de idealen van design, connectiviteit en duurzaamheid samen. OMNIA biedt een nieuwe functionele trainingservaring voor leden en bevat alle ingrediënten voor het samenstellen van een small group training op maat. Mywellnesscloud is een cloud oplossing voor in- en outdoor begeleiding. Met behulp van een complete reeks web- en mobiele applicaties blijf je altijd in contact met je leden. UNITY is het eerste Android cardioplatform met een touch screen dat leden kunnen gebruiken als hun eigen tablet. Eenvoudig swipen, scrollen en overstappen van de ene activiteit naar de andere. Het interactieve scherm biedt een unieke trainingservaring en plezier. Wil je zien en ervaren welke innovaties Technogym heeft ontwikkeld? Bezoek ons dan op FIBO. Technogym - Hal 7 | stand C35/D35 Polar - Hal 7 I stand F30 10 fit!magazine
 10. 10. LAUNCH AT FIBO 2014! HALL 9, BOOTH C01 Les Mills lanceert BORN TO MOVE: beweegprogramma’s voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en het veranderen van hun gewoontes is een uitdaging voor iedereen. Steeds meer kinderen bewegen te weinig. Uit onderzoek is gebleken dat slechts één op de drie kinderen dagelijks fysiek actief is. Daarom lanceert Les Mills op de FIBO: Les Mills BORN TO MOVE. Een nieuwe serie beweegprogramma’s voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar. Les Mills BORN TO MOVE is ontwikkeld om kinderen aan te zetten tot bewegen en hen op een inspirerende manier kennis te laten maken met disciplines als dans, martial arts, plyometrie, core training en yoga. De BORN TO MOVE Series zijn verdeeld in vijf leeftijdscategorieën. Elk programma is precies afgestemd op de betreffende doelgroep, met herkenbare muziek en bewegingen. Drie keer per jaar wordt elk programma voorzien van nieuwe muziek en choreografie. BORN TO MOVE trekt een nieuwe, interessante doelgroep aan. Je komt immers in contact met toekomstige klanten die nog jarenlang lid kunnen blijven. Daarbij vormt het een stimulans voor de verkoop van familie- lidmaatschappen. Tevens stijgt de bezoekfrequentie wanneer huidige leden hun eigen aanwezigheid plannen rondom de lessen van hun kinderen. Maar bovenal draag je op deze manier als fitnesscentrum bij aan een gezondere levensstijl van kinderen, wat positieve gevolgen heeft voor de toekomst. Ook dit jaar is een bezoek aan FIBO niet compleet zonder een sportieve stop bij Matrix Fitness. Even de highlights op een rij: De kracht van Magnum Power Racks. Innovatieve krachttoestellen die tegen een stootje kunnen. Dat zijn de Magnum Power Racks in een notendop. Door het gebruikersgemak zijn de toestellen niet alleen geschikt voor ambitieuze krachttrainers, maar ook voor beginnende sporters. Dit maakt de Power Racks een waardevol bezit voor elk fitnesscentrum en fysiopraktijk. ‘I want to ride that bicycle’. Matrix Fitness’ Upright, Hybrid en Recumbent bikes zijn in een nieuw jasje gestoken. De fietsen hebben een nieuwe zitting gekregen. Deze biedt de juiste ondersteuning voor een nóg comfortabelere training. Ook aan gemak is gedacht. De zitpositie is met één hand af te stellen en met de geïntegreerde transporthendel kunnen de fietsen moeiteloos worden verplaatst. Geavanceerde tabletconsoles. Dat alle consoles van Matrix gebruiksvriendelijk en hoogwaardig zijn, spreekt voor zich, maar de absolute topper is toch wel de 7xi met intuïtief 15” touchscreen, social media, muzieklijsten en internetconnectie. De 7xi is het enige touchscreen console speciaal ontwikkeld vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. De sporter kan namelijk eenvoudig tijdens een intensieve training optimaal gebruik maken van het uitgebreide aanbod dat dit console te bieden heeft. Gratis toegangskaarten FIBO? Dát is de Matrix mentaliteit! Heb je nog geen toegangskaarten voor FIBO? Stuur dan een mail naar marketing@matrixfitness.nl met als onderwerp ‘happy beursday’ en wij voorzien je graag van 2 gratis kaarten. Tot op FIBO! Matrix Fitness - Hal 6 | stand D22 & E25 Les Mills - Hal 9 | stand C01 11fit!magazine
 11. 11. Er is weer volop innovatie te zien en te ervaren op de Life Fitness stand tijdens FIBO. Ook dit jaar benadrukt Life Fitness haar status als innovatief marktleider. Tijdens de komende FIBO editie is er weer een aantal interessante productontwikkelingen te zien. Om te beginnen het vervolg op Synrgy360. Na de succesvolle lancering van de verschillende Synrgy360 modellen in voorgaande jaren, wordt nu SYNRGY360 Bluesky geintroduceerd. De naam zegt het al, Life Fitness komt voor het eerst met een trainingssysteem voor buiten. Ook het portfolio van de Discover cardiolijn wordt met de PowerMill Climber en de FlexStrider flink uitgebreid. Deze twee nieuwe cardiobewegingen bieden nu nog meer cardiovariatie. Met de variabele paslengte van de FlexStrider zijn alle bewegingen, van een korte stepbeweging tot een lange elliptische beweging, mogelijk. De PowerMill, die tevens beschikbaar is voor de Integrity Series, is als traploopmachine ideaal voor high intensity training. Daarnaast introduceert Life Fitness technologie die draadloos Asset management mogelijk maakt op alle cardiolijnen via het LFconnect systeem. Op het gebied van kracht wordt de nieuwe Insignia Series geintroduceerd. Deze krachtlijn is de nieuwe standaard voor selectorized krachttoestellen met bewezen biomechanica en stijlvol design. Naast al deze innovaties wordt ook nog eens het 25 jarig jubileum van Hammer Strength gevierd. Reden genoeg dus om een bezoekje te brengen aan de Life Fitness stand tijdens FIBO. FIBO 2014 - 3 t/m 6 april Life fitness - Hal 6 | B34 Ook dit jaar weer op FIBO: de innovatieleider op het gebied van elektrische krachttoestellen, eGym - hét volautomatische cirkelconcept. eGym biedt high-tech producten op het gebied van krachtapparatuur voor fitnesscentra. Met onze volautomatische toestellen ervaren jouw leden een totale nieuwe workout die efficiënter, effectiever, leuker én veiliger is. Leden komen met plezier terug om te trainen, ze blijven vervolgens langer en daarnaast trek je met eGym nieuwe leden aan. eGym brengt alles samen door de koppeling van de trainingsdata vanuit de club met ook de buitensportactiviteiten van de leden. Alle resultaten in de cloud dus. Daardoor kun je jouw leden nog beter begeleiden en adviseren. Bezoek de eGym stand en ervaar het zelf. Informeer naar de speciale introductieaanbieding en maak kennis met de gloednieuwe eGym Trainer App, dé oplossing op het gebied van klantrelatiemanagement. Ons team en onze trainers zullen alle vragen beantwoorden. Tot FIBO! eGym - Hal 7 I stand C30 12 fit!magazine
 12. 12. Sterke merken en veelzijdige oplossingen op maar liefst 1200m2 , dat is wat MoveToLive biedt op FIBO. Oplossingen waarvan wij overtuigd zijn dat deze nieuwe doelgroepen zullen aanspreken en aan de club zullen binden. Wij pakken dit jaar uit met aansprekende en kant-en-klare concepten waarvoor we in de huid zijn gekropen van de beginnende sporter en de oudere sporter. Maar ook van de vrouwelijke en verveelde sporter. Het Aging Gracefully concept van Nautilus, een krachtcircuit speciaal ontwikkeld voor senioren. Voor de ondernemer een compacte en laagdrempelige oplossing die een doelgroep aanspreekt die de komende jaren nog zal groeien. Vele ouderen weten dat ze profijt hebben van actief worden en blijven, maar hebben een gepast aanbod nodig om de stap te zetten. Compleet met marketingpakket om de juiste snaar bij de doelgroep te raken. En het A-merk voor indoor cycling fietsen Schwinn heeft ook niet stil gestaan. De Schwinn Performance Carbon Blue Belt zal tijdens FIBO voor het eerst worden getoond. Deze fiets combineert alle voordelen van de huidige AC Performance Plus mét de nieuwste techniek in aandrijving, een carbon riem. Door het tandprofiel op de riem blijft het authentieke fietsgevoel behouden en door de duurzaamheid van diezelfde riem is onderhoud nauwelijks nodig. Interessant voor iedere ondernemer die op geen enkel vlak concessies wil doen. We zijn er van overtuigd dat wij bij elke club meerwaarde kunnen creëren om je te onderscheiden van de concurrenten. Voor onze oplossingen, innovaties, merken en demonstraties ben je van harte welkom op onze stands. Bij Greinwalder Marketing | Consulting vinden fitnesscentra een partner voor succesvolle marketing en management-ondersteuning. Met als doel om nieuwe leden te winnen, leden langer te behouden en het rendement te verhogen. Met behulp van het flessenhalsmodel vindt Greinwalder Marketing | Consulting samen met de fitnesscentra de knelpunten en lossen deze ook op.   Welke Ledenwerftroef is geschikt voor jouw fitnesscentrum? • Hoe fit is Nederland: succesvol positioneren in preventieve gezondheidszorg • Rugonderzoek: oplossingsgericht positioneren op paramedisch gebied • Slim Belly onderzoek: vers van de pers: 200 deelnemers in Leidschenveen. • Afslankonderzoek: toon jouw expertise op gebied van afslanken De voordelen van deze concepten zijn divers. Het is succesvol bij de inactieve doelgroep en de resultaten zijn gegarandeerd. Met deze concepten kun je als fitnesscentrum dus goed scoren.   Wil je meer weten kom dan langs op de stand van Greinwalder Marketing | Consulting. Zet daarbij vooral de standborrels op donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur in de agenda. Een prima afronding van een drukke beursdag met fijne muziek en onder het genot van een lekker hapje en drankje. MoveToLive - Hal 6 stands A19|B03|B25|C16 Greinwalder - Hal 8 | Stand D40 13fit!magazine
 13. 13. Hoe fit en gezond is Europa in het jaar 2025? Dat is de centrale vraag tijdens het 1e European Health & Fitness Forum, het evenement waar de FIBO in Keulen woensdag 2 april mee opent. Een vooruitblik met Herman Rutgers, als bestuurslid van de EHFA en dagvoorzitter nauw betrokken bij de organisatie van het forum. De verwachtingen zijn hoog, ook bij Rutgers zelf. ‘’Nooit eerder kwamen zoveel beslissers op het gebied van fitness in Europees verband bij elkaar.’’ De toekomst van de fitnessindustrie Het belooft een uniek evenement te worden. Alle toppers uit Europa bij elkaar. Beslissers, mensen die op zowel nationaal als internationaal gebied aan de touwtjes trekken, specialisten met een wetenschappelijke achtergrond. Een gemêleerd gezelschap. Met een brede afvaardiging van overheid, verzekeraars, medische wereld, bedrijfsleven en natuurlijk tal van aansprekende namen uit de fitnessbranche zelf. Samen laten al deze belanghebbenden op het forum hun licht schijnen over het in beweging krijgen van veel meer Europeanen, de rol van de nieuwe technologieën in die ontwikkeling en hoe de fitnessindustrie de kansen kan benutten. Juiste moment Ook Nederland komt tijdens het evenement uitgebreid aan bod. Professor Willem van Mechelen van de Vrije Universiteit Amsterdam houdt een inleiding, René Moos van HealthCity/Basic-Fit neemt deel aan de ronde tafel discussie over de toekomst van de branche. Daarbij scoort ook de vaderlandse markt bijzonder positief in enkele baanbrekende onderzoeken die tijdens het forum worden gepresenteerd. Op het gebied van fitnesspenetratie bijvoorbeeld hoeven we met een deelname van ruim 16 procent in Europa enkel Zweden voor ons te dulden, zo blijkt uit de Euro Barometer Sport and Physical 14 fit!magazine
 14. 14. Activity 2013. En René Moos is met HealthCity/Basic-Fit met stip van vier naar twee gestegen in de top-20 voor Europese operators. Rutgers memoreert de cijfers terloops en heeft in zijn verhaal eerst en vooral aandacht voor de grote lijnen. Er is volgens hem veel aan de hand in de fitnessindustrie en ook daarom komt het forum precies op het juiste moment. ‘’Samen met onze stakeholders moeten we als branche een stap vooruit zetten en dit platform helpt daarbij. Nooit eerder kwamen zoveel beslissers op het gebied van fitness in Europees verband bij elkaar.’’ Groeien Tussen de 150 en 200 beleidsmakers en beslissers worden volgens Rutgers op het 1e European Health & Fitness Forum verwacht. Anderhalf jaar voorbereiding is er aan vooraf gegaan. Rutgers, die zelf een verleden heeft als topfunctionaris bij Life Fitness en tegenwoordig CEO is van zijn eigen bedrijf Global Growth Partners, is blij met het evenement. ‘’In landen als Frankrijk, België, Spanje, Italië en ook in Oost-Europa proef je nog veel scepsis als het om fitness gaat. Alleen daarom al is het een goede zaak dat er voor het eerst een dergelijke ontmoeting op Europees niveau komt.’’ In dat kader wordt ook reikhalzend uitgezien naar de presentatie van het circa 200 pagina’s tellende boekwerk ‘The future of health & fitness; a plan for getting Europe active by 2025’, waarin alle research inzake de fitnessindustrie wordt samengebracht. De door de EHFA geïnitieerde studie brengt demografische ontwikkelingen in beeld, belicht economische en aan gezondheid gerelateerde trends in Europa en gaat dieper in op de toekomstige rol voor fitness. Het doel is om het huidige ledenaantal van fitnessclubs van circa 44 miljoen tot het jaar 2025 te laten groeien tot in totaal 80 miljoen. Dat is volgens Rutgers zeker geen te hoog gegrepen doelstelling. ‘’Als branche kennen we nu al een volumegroei van vijf procent per jaar. Ik acht het niet onmogelijk dat we ergens in de komende jaren zelfs onze doelstelling moeten aanscherpen. De kansen zijn er zeker. Maar om die groei te realiseren hebben we de medewerking van overheden, het bedrijfsleven en verzekeraars nodig.’’ Positief effect Het groeiplan wordt volgens Rutgers een levend document dat ook in de nabije toekomst gevoed zal worden met nieuwe inzichten, aanbevelingen en actuele cijfers. Aansluitend bij die lange termijn visie wordt in Keulen het door de EHFA en Deloitte uitgevoerd Europees marktonderzoek Fitness 2014 gepresenteerd. Ook de Euro Barometer 2013 met tal van interessante benchmark cijfers staat op de agenda. Circa 28.000 interviews liggen aan de barometer ten grondslag. Behalve de 28 EU-landen komen ook de ontwikkelingen in Noorwegen, Zwitserland en Rusland aan bod. Het hoofd van de EU commissie zal er als gastspreker zeker op in gaan. Nieuwsgierig maakt ook een uitgebreid Engels wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten van fitness op gezondheid. Maar liefst 2.600 mensen namen deel aan het onderzoek en werden herhaaldelijk uitvoerig gemonitord. De conclusies, waarin de prestaties en medische effecten bij een groep van 1.300 actieve sporters in een periode van anderhalf jaar worden vergeleken met een even grote controlegroep niet-actieve deelnemers, zijn volgens Rutgers een steun in de rug voor de branche. ‘’Significant wordt aangetoond dat sporten een positief effect op de gezondheid heeft.’’ Economische kansen Op het congres in Keulen wordt uitvoerig ingegaan op de economische kansen die dergelijke onderzoeken de fitnessindustrie bieden. Extra aandacht is er voor doelgroepen als 50-plussers, jongeren met overgewicht en hoe nieuwe technologieën inactieve personen kunnen aanzetten tot sporten en meer bewegen. Ook verzekeraars en huidige, dan wel potentiële, investeerders komen aan het woord. Grote spelers als Technogym, Precor, Life Fitness, Matrix Johnson en HealthCity/Basic-Fit zijn eveneens op het forum aanwezig. Rutgers ziet met name kansen in groeimarkten als Frankrijk, Polen, Turkije, Rusland en andere landen in Oost-Europa. Recent nog kwamen grote Europese fondsen beschikbaar die bijvoorbeeld werkgevers en werknemers moeten stimuleren om te kiezen voor een gezonde leefstijl. ‘’En ook van partijen als Apple en Microsoft weet ik dat ze onze branche op de voet volgen en graag willen investeren.’’ Ook in eigen land zijn volgens Rutgers nog volop groeimogelijkheden. ‘’We geven hier zo’n 16 procent van ons bruto nationaal product uit aan gezondheid, of beter gezegd aan ziekte. Ik ben er van overtuigd dat verzekeraars en de gezondheidszorg de komende jaren een gezonde leefstijl gaan belonen. Ik weet dat er al jaren over wordt gesproken en dat er nog veel hobbels moeten worden genomen, maar dat het kantelpunt komt is zeker. We kunnen ons als land die gigantische uitgaven niet blijven permitteren, zo simpel is het. De wal zal hier het schip keren, dat kan niet anders.’’ Datum Woensdag 2 april 2014 van 09:30 tot 22:30 uur Locatie Congres Centrum Koelnmesse Prijs Deelname kost normaal € 292,00 Leden EHFA € 232,00 Lezersaanbieding Fit!magazine € 275,00 Prijzen zijn inclusief 19% BTW (Duits BTW tarief) Voor meer informatie én registratie www.fibo.de 15fit!magazine
 15. 15. Innovatie binnen fitness, twee locaties aan het woord Zoals Jim Breedveld van Lijfkracht en Pieter Pleunis met Great. Breedveld die, samen met Marcel de Jong, in Wormer binnenkort een club opent met een concept dat een alternatief biedt voor het in zijn ogen veel te grote gat tussen budget en top-end. Pleunis, met compagnon Tim Theeuwsen de drijvende kracht achter een club die in de kapitaalkrachtige omgeving van het Amsterdamse museumkwartier juist kansen ziet in het hogere segment van de markt. Wat hen bindt is de focus op kwaliteit en de keuze voor apparatuur van Technogym, inclusief de Mywellnesscloud-applicaties. Breedveld: ‘’Met minder personeel kunnen we voortaan toch direct in contact met de clubleden staan, waar ze ook sporten. Deze oplossing stimuleert en motiveert om meer te bewegen en individuele targets te verhogen.’’ Ook Pleunis is overtuigd van de kracht van de applicatie. ‘’Onze trainers kunnen hierdoor effectiever werken, meer klanten bereiken en hen op een professionele manier begeleiden.’’ Kwalitatieve begeleiding Zowel bij Lijfkracht als in Great is gekozen voor innovatieve oplossingen om op die manier uitdagingen in de markt om te buigen in kansen. Hoe kan ik klanten langer aan mij binden? Hoe kan ik mij van de concurrentie onderscheiden? Hoe kan ik nieuwe leden aantrekken? Hoe kan ik mijn kosten verlagen? Hoe kan ik extra inkomsten genereren? Net als veel andere ondernemers in de branche hebben ook Breedveld en Pleunis zich als starters die vragen gesteld. In Wormer is het antwoord bewust gezocht in het verlagen van het basisabonnement tot 32,50 euro per maand. Breedveld is er helder over. ‘’De hele consumentenmarkt heeft te maken met steeds kritischer wordende klanten, ook fitness. Iedereen wil tegenwoordig graag weten wat hij krijgt voor het bedrag dat is betaald. Nog een trend: mensen willen uitsluitend betalen voor zaken die ze daadwerkelijk gebruiken. Als ondernemer betekent het dat je flexibel moet omgaan met je tarieven. Tegelijkertijd willen wij niet tornen aan kwaliteit van de begeleiding. Met de nieuwste oplossingen van Technogym lukt ons dat en kunnen wij ons onderscheiden van gedateerde clubs en budgetclubs in ons werkgebied. Op een betaalbaar niveau bieden wij straks complete begeleiding en motiveren wij mensen om te kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl.’’ Trainen met resultaat In Amsterdam-Zuid is gekozen voor een basisabonnement van 75 euro en een totaalconcept dat is gebaseerd op vier pijlers: Je moet het maar durven: in voor de fitnessbranche uitdagende tijden als nieuwe speler de markt betreden. Twee startende ondernemers vertellen over hun plannen en wat Technogym voor hun bedrijfsvoering betekent. Positieve verhalen uit Wormer en Amsterdam-Zuid. Want soms zou je er somber van worden.Ook uit een onlangs door Rabobank uitgevoerd onderzoek naar trends in de fitnessbranche kwam naar voren dat er op steeds meer plaatsen sprake is van een verdringingsmarkt. Nog een alarmerend signaal uit het rapport: veel fitnessbedrijven zitten in zwaar weer. Gelukkig wordt er direct achteraan vermeld dat er desondanks sprake is van nieuwe spelers op de markt. great great great 16 fit!magazine
 16. 16. sport, health, wellness en food. Een doelbewuste strategie, zegt Pleunis. ‘’Die vier factoren moeten in orde zijn om het ultieme resultaat te behalen.’’ Bij de verwachtingen van de doelgroep hoort volgens Pleunis ook apparatuur van kwaliteit en deze tijd. In Great staat daarom de onlangs door Technogym geïntroduceerde cardio- en krachtlijn ‘Artis’, inclusief de nieuwe cardiodisplay ‘Unity’. De Mywellness cloud-applicaties passen in dat plaatje. ‘’We hebben direct inzicht in wat onze klanten doen. Het online contact motiveert en stimuleert. De leden hebben zelf de sleutel van hun eigen trainingsprogramma in handen en kunnen dat naar believen aanpassen, in samenspraak met hun personal trainer.’’ Ook in Wormer zijn de verwachtingen hoog. Breedveld: ‘’Dankzij het cloudsysteem kunnen we alle prestaties monitoren, de vooruitgang zichtbaar maken en onze leden ook buiten de club coachen. Wij zorgen voor de feedback. Zo werk je samen aan effectievere training en mogelijk ook gedragsverandering.’’ Loyaliteit Het zijn enthousiaste verhalen uit de praktijk die aantonen dat Mywellness cloud, een jaar na de introductie, hard op weg is een begrip te worden. Steeds meer ondernemers zien de kansen van verbeterde loyaliteit en meer secundaire inkomsten. De tot dusver zeven applicaties hebben in de meeste gevallen hun eigen terugverdienmodel. Zeker in een tijd met economische tegenwind is dat een pluspunt. Alle indoor & outdoor activiteiten kunnen (de klok rond) worden bijgehouden. Activiteiten buiten de club of praktijk worden geregistreerd met een activiteitenmeter: de Mywellness Key, of ze kunnen handmatig worden ingevoerd. Maar het systeem gaat verder. Ook voedingsgewoonten en levensstijl kunnen door begeleiders en trainers worden geregistreerd. Allemaal relevante informatie die kan worden verwerkt in gepersonaliseerde actieplannen. Breedveld: ‘’In een club doet iedereen zijn uiterste best. Maar eenmaal buiten vallen veel mensen terug in oude gewoonten, waardoor het resultaat van de training minder wordt. Mensen willen bovendien vandaag de dag graag alles online met vrienden delen, ook hun trainingsresultaten. Deze oplossing maakt dat allemaal mogelijk.’’ Onderscheidend vermogen Bij Great in Amsterdam-Zuid is de applicatie een belangrijke succesfactor om optimaal te kunnen trainen. Maar Pleunis onderstreept dat er meer nodig is om een gezonde leefstijl te realiseren. Tot het concept behoren daarom ook faciliteiten als fysiotherapie, een voedingsdeskundige en zelfs een mental coach. Volgens Pleunis is dat geen overbodige luxe. ‘’Sommige leden missen nu eenmaal de structuur en discipline om daadwerkelijk de omslag te maken naar een gezonde leefstijl. En er zijn leden die, naast training, extra begeleiding nodig hebben op bijvoorbeeld het mentale vlak.’’ Great heeft drie verschillende sauna’s: een infraroodsauna, een Finse sauna en een stoomsauna. Ook een aparte massageruimte maakt deel uit van het wellnessgedeelte. In de keuken worden uitsluitend gezonde menu’s samengesteld. ‘’Het gaat om het totaalpakket.’’ Bij Great wordt nadrukkelijk niet geconcurreerd op prijs, wel op kwaliteit. Zelfs een VIP room met privé kleedruimte en bijvoorbeeld een stomerijservice behoort in de club aan de Ruysdaelstraat tot de mogelijkheden. Door flexibele abonnementen met de nodige extra’s krijgt de klant volgens Pleunis toch het gevoel dat er voordeel wordt behaald. ‘’Bijvoorbeeld twee uur gratis gebruik maken van onze personal trainers of een consult van onze mental coach.’’   Effectieve communicatie Breedveld ziet nog een extra voordeel aan de Mywellness cloud: effectieve communicatie. ‘’Aan de voorkant van het proces maak je gebruik van de Aspiration Finder, een garantie voor een zorgvuldige intake. De zes profielen die worden onderscheiden maken een persoonlijke aanpak mogelijk. Die informatie vormt de basis van gepersonaliseerde actieplannen, maar is ook te gebruiken in de verdere communicatie met de klant. Het maakt tenslotte een groot verschil hoe je de verschillende klantengroepen benadert. Iemand die graag power wil is als persoon vaak weer anders dan bijvoorbeeld de leden die naar je club komen voor shape of balance. Voor mij is dat de kracht van deze innovatie: een persoonlijke benadering van de klant, zonder dat je extra hoeft te investeren in dure menskracht. Oftewel: lagere kosten en een maximaal rendement.’’ lijfkracht lijfkracht lijfkracht 17fit!magazine
 17. 17. Een levenlang passie voor bewegen. Dat is wat Anna Runstål Zahn, professioneel danseres en choreografe, voor ogen heeft. Met haar danslessen voor de jeugd inspireert zij een hele nieuwe generatie, op een manier die hen aanspreekt. De Zweedse was daarmee een grote bron van inspiratie voor Les Mills’ BORN TO MOVE. Een programma ontwikkeld om kinderen van peuter tot tiener aan te zetten tot bewegen en hen op een inspirerende manier kennis te laten maken met disciplines als dans, core training en yoga. Voor verlegen peuters en stoere tieners De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de fitnessbranche. Het aantal kinderen met obesitas neemt toe en diabetes onder kinderen is een epidemie aan het worden. Reden genoeg dus om de nieuwe generaties in beweging te krijgen. Less Mills komt daarom met een nieuw programma, specifiek afgestemd op de jeugd. De Europese lancering van BORN TO MOVE vindt plaats op de FIBO 2014 in april, maar er is een aantal Nederlandse fitnessclubs geselecteerd die al iets eerder mochten starten. Fitnesscentrum Life & Kicking is daar een van. In dit mooi ingerichte centrum in het Amsterdamse IJburg ontmoetten we Anna Runstål Zahn en Bas Hollander tijdens een demo sessie. Een mooie kans voor ons om achter het succes van BORN TO MOVE te komen. Puzzelstukjes Het is meteen duidelijk dat een grote passie voor bewegen, en dan vooral de jeugd, ten grondslag ligt aan dit nieuwe concept. Anna Runstål Zahn, geboren Zweedse, is van jongs af aan al met dansen bezig. Al snel blijkt dat zij talent heeft en ze groeit uit tot een bekende professionele danslerares en choreografe. Ze heeft haar eigen dansschool en begeleidt daarin vele dansers en danseressen om ook hun droom te kunnen leven. Maar vooral ook de jonge kinderen spreken haar aan. Alleen dan niet de muziek. In de ogen van Runstål Zahn past de muziek helemaal niet bij de jeugd. “Als ik zag waar kinderen op dansten, schrok ik van de teksten van de muziek. Veel kinderen weten niet eens wat ze zingen. Reden dat ik mijn eigen muziek heb gemaakt, passend bij de leeftijd van de Born to Move 18 fit!magazine
 18. 18. kinderen. Met een choreografie die ook past bij de jeugd.” Vervolgens gaat het snel en wordt het beweegprogramma van de Zweedse danseres een succes. Het krijgt aandacht op de landelijke Zweedse tv en wordt ingezet door reisorganisatie TUI bij hun reizen. Alle puzzelstukjes lijken voor Runstål Zahn ineens in elkaar te vallen. En zo ontstaat BORN TO MOVE. Verantwoord bewegen Les Mills was al vrij snel onder de indruk van dit concept voor de jeugd. Men heeft een missie om een fitter planeet te maken en de jeugd is daarbij een belangrijke doelgroep. Maar de jeugd vraagt toch wel een heel andere benadering. En daar zit volgens Bas Hollander, International Master Trainer bij HDD Group, het verschil. “Bij de jeugd is het belangrijk dat je continu inspeelt op hun behoeften. Kinderen zijn immers alles behalve voorspelbaar. Het voordeel van BORN TO MOVE is dat het een weloverwogen programma is, waar je vervolgens als instructeur mee kan spelen om de lessen aantrekkelijk te maken. Door de goede basis van het programma ben je in iedergeval altijd verzekerd van een goede les waarin kinderen verantwoord bewegen.” Hollander is een bekende in de fitnessbranche en schoolt voor Les Mills Personal Trainers van elk niveau bij. Daarnaast is hij een veelgevraagd groepsfitnessinstructeur en International Master Trainer voor GRIT Series en BORN TO MOVE. Dat Hollander zich hiertoe voelt aangetrokken is niet geheel verwonderlijk. Na zijn studie aan de sportacademie (HALO) ging hij werken als gymleraar op een middelbare school. “Het werken met kinderen heb ik altijd al als bijzonder ervaren. Zij zijn vaak nog zo onbevangen, staan nog vol verwondering in het leven. Maar het is soms ook lastig. Sommigen hebben toch wel een specifieke achtergrond wat je terug ziet in hun gedrag. Het is dan soms best wel moeilijk om hen gemotiveerd te houden.” Maar al na een paar lessen merkte Hollander dat dit programma ook bij uitstek geschikt is voor hen. “Het programma staat heel dicht bij de belevingswereld van een kind en het biedt een instructeur ook ruimte kinderen erbij te betrekken. Daarmee is het geschikt voor ieder kind.” Fysieke en mentale gezondheid Volgens Runstål Zahn komt dit vooral doordat het programma niet alleen de fysieke kant aanspreekt, maar ook de emotionele. “Muziek en dansen zit vol emotie, dat merk je ook bij BORN TO MOVE. Kinderen kunnen hun emotie hierin kwijt. Het is daarmee niet alleen goed voor de fysieke gesteldheid van een kind, maar ook voor de mentale gesteldheid. Zeker in een wereld die snel is en waarin kinderen door de digitale media al met hele veel dingen op jonge leeftijd worden geconfronteerd is dit een goede uitlaadklep.” Het streven is vooral ook dat de jeugd ervaart dat je je goed voelt door te bewegen. Je voelt je weer ontspannen na het inspannen. Het is een manier om je energie op een positieve manier te beste- den. Maar ook om vertrouwen te winnen en eigenwaarde op te bouwen. Door een leuke, inspirerende en wetenschappelijk bewe- zen mix tussen beweging en muziek worden kinderen van peuter tot tiener geboeid, zo is de ervaring van Runstål Zahn. “We laten ze ervaren hoe leuk bewegen kan zijn. Hiervan zullen ze blijven profi- teren voor de rest van hun leven.” De kinderen van Life & Kicking zijn daar het levende bewijs van. Zij bewegen alsof ze niet anders gewend zijn en kijken aandachtig naar de instructeur, een belangrij- ke succesfactor. Het programma vraagt van een instructeur immers wel een hoge mate van empathie, enthousiasme en de bereidheid om te werken met jongeren en het uiterste uit hen te halen. Maar heb je dit in huis, dan heb je met BORN TO MOVE wel een mooie aanvulling op het groepsfitnessaanbod. Een aanbod waarmee je als fitnesscentrum mensen van peuter tot senior in beweging krijgt. Op de FIBO in Keulen vindt de Europese lancering plaats. Vanaf dan kunnen alle fitnesscentra het programma BORN TO MOVE aanbieden. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen voor de leeftijden 2-3, van 4-5, van 6-7, van 8-12 en 13-16. Net als alle andere Les Mills programma’s worden de instructeurs opgeleid en vervolgens regelmatig bijgeschoold. Tevens vindt drie keer per jaar een update van het programma plaats. Kom voor meer informatie naar de internationale Les Mills stand op FIBO in Hal 9, stand CO1. Tevens is het mogelijk om op de beurs BORN TO MOVE zelf te ervaren op de FIBO Convention. 19fit!magazine
 19. 19. Een nieuwe stap in de Life Fitness evolutie. COME OUTSIDE & PLAY 3-6 april 2014 Hal 6, stand B34 Wij verwelkomen u graag op onze FIBO stand.
 20. 20. F/02 mediafit A/30 A&ASoftwareEngineering ForemanFitnessProducts A/41 RealRyder A/01 vibrogym A/50 AirexGaugler&Lutz F/11 Pedalo F/20 IHRSA F/30 Polar F/41 Kenny-Joyce F/49 LudwigArtzt FacialFitnessAssociation F/40 Superweigh C/20 SportsArt D/20 SportsArt E/20 SVG E/22 Panatta E/26 InternationalLounge FIBOGlobalFitness D/26 Ergo-Fit DeutscheTrainer Akademie C/30 Fle.xx eGym E/31 milon B/35 HealthStream Gym80 C/35 Technogym C/03 Teuwsen D/35 Technogym B/40 FirstDegree Fitness B/42 Dr.Wolff C/45 TotalGym/ CrosscorpoC/50 Multiform D/36 five®- Konzept E/34 O‘live Fitness E/42 Proteus C/05 Gymsa Sky/MotionOne/ BVGSD/dflv E/52 Fitness&Gesundheit D/10 PowerPlate E/06 DIFG D/05 CHECK HUR E/08 MEDICAL STORZ E/09 Withings E/11 FUTREX/DCKmed B/19 Gymstick E/05 h/p/cosmos D/50-1 valitudo D/50-3 Pulse7 D/50-5 vitaliberty D/46 Poolstar A/05 TrendySport B/39 Eleiko TOGU B/03 C/01-1 Auramed C/06 ProjektGesundheit E/04 zebris E/07 WeMoove F/01 Kübler B/05 Alpidex Daiya Industry B/06 B/07 KuReWa B/08 XSAM B/09 Acuball PINO B/10 B/11 Physio B/12 wega- med D/19 MedX/Excio E/21 Powertec F/10 Paddelite D/24 WaterRower A/40 Eleiko B/41 EmotionFitness Vibrafit C/46 CommercialSalter C/49 movens D/39 StottPilates D/41 aktivKONZEPTE E/32 Schupp DavidHealth E/43 WellnessSRL F/42 IMMHolding B/52 Fitnessproject F/25 Automa B/15 FitFloor B/18 Marpo Kinetics B/17 BioPhysio FitQuest C/48 Jakobs E/23 Schnell B/51 SVELTUS B/50 MSD Europe B/13 omega- wave B/20 myzone ASIATherme WellnessSpa Scotfit C/51 pixformance Proxomed D/48 Ergowall E/45 KlausStolzenberg E/50 LMT Tonus HealthStream B/25 Gym80MasterSport B/02 B/01-5 Health Sanctuary B/01-7 Holtkamp B/01-8 SMT B/01-9 evoletics B/01-2 PT B/01-4 secona B/01-1 Thieme Verlag B/01-3 Vertrieb Osflow C/01-2 fitRABBIT C/01-4 C/01-3 K-Active B/01-6 A/06 hhp A/07 Wav-esrl C/53 physio- loop C/54 GeeHoo D/42 Hocoma D/45 cerascreen D/44 back ontrack D/43 SportThieme D/40 Galileo2000 F/22 TaisSPO Haward D/52 BBGM D/53 Lounge D/51 F/21 FIBOChina&ISF GlobalFitness D/50-6 Unt. D/50-4 Inbody D/50-2 cardioscan &Partner Buchner B/53-2 WAER B/53-5 SOVD B/53-7 redcord B/53-8 Ergofit B/53-10 Flexx B/53-11 hhp B/53-12 egym Stolzenberg B/53-1 B/53-9 &Partner Buchner B/53-4 SACHSEN! TEXTIL HALL⁄HALLE7 HALL⁄HALLE9b Boulevard Boulevard 1.Etage 1stfloor EingangHalle9 EntranceHall9 Gebetsraum Prayerroom Presse-Counter PressCounter Ermittlungsdienst/ DetectionService Sanitätsstation/ MedicalCentre EingangNord EntranceNorth ShuttleBus/Taxi Accessto/Zugangzur Hall/Halle10.2 Accessto/Zugangzur Hall/Halle5.1 € i PresseCenter PressCentre 1.Etage 1stFloor Messeleitung ShowManagement CCNord CCNorth MediaPavilion P HALL⁄HALLE9a d d WC WC WC WC WC C/03 TeuTeuTwswswen C/01-1 Auramed B/01-5 Health Sanctctcuaryyryr B/01-7 Holtkamp B/01-8 SMT B/01-9 evoletics B/01-2 PT B/01-4 secona B/01-1 Thieme VeVeVrlag B/01-3 VeVeVrtrtrrieb Osflowowo C/01-2 fitRABBIT C/01-4 C/01-3 K-K-KActctcivee B/01-6 SACHSENSACHSEN TEXTIL FIBOMEDPavilion FIBOMED Speakers- lounge Messgeräte& Diagnostik Physiopraxis 2020 WC WC WC A/01 DJOGlobal F/61 Sypoba F/52 iQniter F/40 Impulse F/30 Precor F/20 Novotec/Galileo F/10 BodySolid F/05 GHIWell E/01 P+FBrothers E/10 Sonicworld A/02 D/05 20Fit B/01 BellyAttack StexFitness C/01 amplitrain E/20 D/08-1 Body Solid C/11 Inotec B/15 mihabodytec E/24 X-Force A/10 mihabodytec D/10 queenax D/11 Bodytone C/16 CYBEX,Schwinn, StairMaster MoveToLive B/45 Gymway E/25 Johnson/Matrix VicoreFitness E/16 ConsiderC Esse- nuoto C/70 B/25 Nautilus,TRUE MoveToLive E/71 BRAZILIAN SPORTS Pavilion ABRESE C/26 IndoorcyclingGroup D/22 Johnson/Matrix E/40 Precor B/34 LifeFitness C/34 StarTrac D/35 Woodway E/56 TuffStuff E/46 Jimspor C/45 StarTrac C/50 MadDogg D/45 BHHipower D/50 SNSCare Telju A/19 OctaneMoveToLive B/56 BODYBIKE C/55 Paramount Variosports C/59 X-Trend D/53 IVIVAInt. D/57 Sport-Tiedje HOIST E/60 Tobeone B/60 Tojabo E/68 XBody D/65 Loco- motek A/29 Flexi-Sports D/60 VaribikeC/60 BAFA Infofläche C/65 B/65 Finland Pavilion Innovation Forum D/70 A/40 InterAtletika A/45 IndoorWalkinghhprelaxlounge A/50 F54 Media Infotrade Jacobs Ladder E/59E/45 R.T Runner Ext3 AnyFitnessE/18 D/06 ShandongMBHFitness BODYALIVE B/54 Praxtour B/40 Keiser Dyaco B/51 C/10 BILT C/09 Rhymebus D/07 Frevola D/09 Inotec D/08 TungKeng B/45 Life Fitness B/55 OSS Fitness C/56 POWRX F/60 Tecnocomponents E/67 XBody F56 Concept Inform F58 FitnessClub24 US- Lounge E/57 C/64 C/61 media reload C/62 Küche C/63 innosnack C/66 Systrain D/61 duft- ströme D/62 OBC D/68 Outdoor Gym D/64D/67 styleme D/66 climb physio D/63 Yoomani D/54 Master Strength D/55 Alexandave E/62 block Power D03 Fuduric PRO- SLIDERD02 UCS D01 Sistemas TD E/63 ProWave F/07 WetzelGmbH Besucher- befragung Fun& FitnessLda E/66 B/03 freemotion Gym Wipes E/58E/13 Twistrun Kae-sun SportsE/12 Tae- YoungE/11 KSPO E/19 HealthOneE/17 F/06 D/31 eFIGHTING D/30 Elbesport Ciber C/08Royaly C/07 TSMAD/56 Yihan B/46 B/47 Direction Eva Glory B/48 Sunrise B/49 TSMA B/50 Hung Sheng B/52 HALL⁄HALLE6 9a/B11 L.M.Meijers 9a/D01 FunctionalStore 9a/B01 TRX 9a/A09 Akademie Sportlerei 9a/A01 FunsFitness 9a/B10 aerobis 9a/B20 LACERTOSUS 9a/A11 FitTeam 9a/C01 HDDGroup LesMillsInternational 9a/E10 FLOWIN 9a/A12 Exigo 9a/A03 Gymstick 9a/E01 escape 9a/C10 PerformBetter 9a/E02 Innovative Training Systems 9a/D02 4D CoreSpeed 9a/E12 Playoke FIBOFunctionalForum 9a/C20 PerfromBetter/IFAA/Trainer 9a/D11 NordicGym 9a/E15 ReebokFitness9a/E21 Jungle Sports 9b/E25 Shandong Baodelong 9b/E30 WNQBodybuilding YataiFitness 9b/D30 NantongZongyi 9b/C35Shandong Kingstar 9b/C30 NantongIronman 9b/B25 9a/A20 Catslide ShanxiYeekang 9b/A20 9a/F01 Pullsh 9a/F10 Therapiezentrum Fitness 9b/F30 FUNFIT NantongRising 9b/B29 NantongNali 9b/C31 9a/D10 Jordan 9a/A19 Corebar 9a/E11 PersonalFitness book-my-coach 9a/F05 TitanFitness 9a/B22 RogueFitness 9a/D12 physical company 9a/B05 transatlantic fitness 9a/F09 MobileFit Qingdao Grand 9b/B28 Nantong Dekai 9b/B27 Nantong TopAsia 9b/B26 Zhejiang 9b/C369b/C37 NingboNEW 9b/C42 Xiamen Efit 9b/C41 Shan- dong Toshimi 9b/C38 Shanghai DenRich 9b/C40 JuyuanFitnessEquipment 9a/F04 Blackroll 9b/D31 Nantong JinRui 9b/D35 CarePilates 9a/A10 R- concepts 9a/D15 SKLZ 9a/D16 Megawalk BODYTRADING 9a/E20 9b/E31 ZhangHope 9b/D36 Nantong Wohlstand 9b/D41 KoreaMerchandise 9a/F03 pur- life 9a/F02 Interactive Rugged 9a/E08 9a/E09 Xendurance 9a/D18 SPORTS SENSO 9a/D17 FBC 9a/C05 Pavigym 9a/E22 Europe TrainingMask D/20 Wexer D/21 SlackNutHaiyang D/37 ningbo state D/38 9b/E32 Zangzhou Wuhan E/33 OMAMetal 9b/F32 Absport 9b/F34 CIEC 9b/F33 CIEC 9b/E26 d WC WC d d d d HALL⁄HALLE8 A/02 HavellsSylvania A/29 Massarium A/54 Zenon F/50 FLOCKAN F/40 Weyergans F/30 medo.check F/21 PerfectGym B/01 European Sunlight Association C/16 Casada International C/21 Kessler&Söhne BEP-Projekt SUNS Professional Beauty D/20D/18 E/18 SONO E/20 SysTeam B/20 Sporti- vision B/23 Cyber- Concept B/25 BECKER INKASSO C/25 Ojmar D/24 ISTJobbörse Joborama.de D/30 LÖW Fit Interiors E/25 Geschwender Innenausbau E/30 SOVDWAER M.A.C. Centercom E/40 C+P aMöbelsysteme B/30 MagicLine B/31-2 B/13 ERGOLINE C/40 INJOYQualityCooperation INLINEAkademie INLINEUnternehmensberatung D/35 easy Solution D/40 MarketingServices Greinwalder&Partner C/46 Fitness Boog E/50 Figurwell B/40 Well- system B/46 dreamwater lounge C/49 D/48 Versicherung GothaerAllg. D/46 POWESASaunabau ConceptM E/54 PEPfood BodyWave C/53 Trugge Getränketechnik B/51 Birken- stock B/55 Klafs F/01 Beauty- Line EU- Bottle B/31-1 SD ofSports Academy D/52 B/36 Deutschl. Kabel C/63 Packaging Tyler F/28 VitaCoco B/52 VoitAir B/54 Selif- ontovo KFH B/53 @aroma B/42 DuraFlex SofSurfaces- B/43 VitalKonzepte OxygenConcept B/44 Tanita Europe B/24 EQUIMED B/22 igroup A1 Promotion lounge dreamwater A/21 A/30 TEKA-Saunabau A/38 vibro Xpert A/39 Food Adams- Fitness A/40 Fechner A/41 yourFlexibility Unchain C/15 c/oAceos aerolution C/24 Ilisin&Sohn C/48 GrapiVit Hydro- Massage® Lifepark C/52 FFB Handelskontor D/15 Virtuagym D/17 MIND- BODY D/16 PAVI- FLEX D/25 Studieninstitut IST- D/45 Mades D/47 IFAA D/49 Cup& Cino D/53 Vacu Activ D/54 rotstahl rotstahl D/55 D/56 TRI- GEMA D/57 Allclean D/58 Software Konsequent D/68 Software yellow8 D/62 CAFÉ LOGO D/63 Limelco D/64 AAB LeasingD/65 TAC D/66 Flooring Hamberger E/15 BURG E/16 efitness E/17 Digilock E/19 InBody E/24 Gantner Electronic E/35 Body- streetE/48 BITsoft E/49 SportMed E/47 Lucamed E/51 Jentschura E/52 body LIFE E/63 Aschenbach AudioTeam F/48 HECTOR F/49 Cash- Control CLUB PPT F/29 F/19 Concept2 F/09 AidooSoftware E/21 BSW D/50 Code- locks A/10 Bradford&Hamilton A/19 Beppy C/03 HaproInternational D/02 Ultrasun International E/05 brainLight B/19 Sauna B+S Finnland B/21 TYLÖ A/20 Fitness- well Appliner SKD Sport- konzepte 8/C45 Versicherung Württemberg. C/44 C/66 2had C/64 FitLine C/62 FFB C/65 CompriMedia E/61 EPL DTB- Akademie E/64 BETA SAFS& E/62 Service Fitn.-Equipm.- C/61 Nutrition Future F/07 KOHL E/45 Pavigym A/18 EWI F/08 RFTECH office Active E/36 C/20 Triton C/35 andPreforms Petainer-Jars &More C/36 BerningBars C/31 hw-engineering Sunshine Solarien C/30 T.ABSA KEYA- F/41 ASSADA A/50 balance healthy A/51 OVO- BEST A/52 Top Vitaal C/29 F/20 KAELMO D/44 Kerstan Consult A/01 Soleo A/01-1 DAYTONA A/11 HNSunlight B/02 KBL B/11 JK-Licht B/12 Cosmedico B/10 Hempz SupreTan C/01 Ultratan Alisun D/05 UrbanTan Winkease D/04 UweLight D/01 UV-Power Licht D/03 Tecnosole F/06 ABCNutritionals E/06 Lighttech E/03 Devoted Creations A/53 Lab Eranda C/39 WINstitut New Balls A/17 BiPro USA F/03 PART- ITALIA B/38 B/39 POLY- PRO B/35 Tr.software Lanista B/34 Software Hard-und B/33 Health XL B/32 brain- Light C/50 B/37 vaculife Esseci E/01 Body- vision E/02 Clean- paper E/04 Cura- sano F/02 E/44 VIPLounge WC WC WC d ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! BGM BGM BGM BGM Fin ! BGM BGM BGM BGM tion InBod ! DTB BGM !BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM Ai ! BGM ! BGM ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BGM t lfffff C/4/4/5 E BGM ! BGM ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! BGM BGM BGM BGM BGM 1 edediiaa ! ! ! ! ! BGM 0 ForumYoungInnovativeCompanies
 21. 21. HALL⁄HALLE5.2 Boulevard EingangOst EntranceEast ShuttleBus/Taxi/DB/S Boulevard 2 3 1 6 10.2 11 4.2 5.1/5.2 ENTRANCESOUTH ENTRANCEEAST i Web-CenterOst/East€ publicarea C/30 Bokwa FIBOACTIVEStage B/35 ZUMBAB/30 Catering D/20 CubeSports A/20 INOV-8 A/10 Solehre D/01 Annlicuce 2.0 B/11 Muskelkater Sport C/24 B/20 X-POLE C/45 Sportorders C/20RAKTOR A/30 BaristiWorkout Men'sHealth C/15 Reebok C/14 Reebok BlankasB/04 Intersport B/03-1 VeniceBeach B/06-1 B/05 C/07 Winshape C/09 JustFit C/08 Mr.Belt C/12 IronGym Europe C/10 BIANCO B/16 Beach Venice C/29 Industries Handschuhe C/28 concept barre C/25 KedemKedem C/26 Bhangra Masala D/02 Sportlädchen C/11 Sports Hunter Intersport A/01 C/03 CHIBA C/02 D.land JumpingSmart- shake C/01 C/04 Donnerberg C/05 Narayana C/06 mwp C/16 B/10 MOVEYA! B/45 JAW- BONE Comfort Moving B/01 B/03 mybod-e B/02 Versand Amigo C/32 Hidalgo C/33 PILOXING® ZUMBAstage B/31 GYM- WATCH B/32 Ellipti- GO B/33 SOCAS B/40 ZUMBA B/44 Artzt Ludwig B/21 INOV-8 C/34 Industries Amazing C/44 Fashion CloshDance A/41 ENTORCH A/42 FITNESS WAHOO A/43 Süzz- stoff A/44 leguano A/45 HotelHarz Naturkost- A/46 N13 BodyAction A/47 Armpocket A/48 Seasocks A/49 ISOBeauty C/31 C/17 Classic Arts C/18 Happy Ears C/19 AMK Sports C/21 C/22 F+L Group C/23 Matibas B/43 VITAL SIGNS B/15 Flexi-Sportswear C/43 head- blade publicarea C/30 Bokwa FIBOACTIVEStage B/35 ZUMBAB/30 Catering D/20 CubeSports A/20 INOV-8 A/10 Solehre D/01 Annlicuce 2.0 B/11 Muskelkater Sport C/24 B/20 X-POLE C/45 Sportorders C/20RAKTOR A/30 BaristiWorkout Men'sHealth C/15 Reebok C/14 Reebok BlankasB/04 Intersport B/03-1 VeniceBeach B/06-1 B/05 C/07 Winshape C/09 JustFit C/08 Mr.Belt C/12 IronGym Europe C/10 BIANCO B/16 Beach Venice C/29 Industries Handschuhe C/28 concept barre C/25 KedemKedem C/26 Bhangra Masala D/02 Sportlädchen C/11 Sports Hunter Intersport A/01 C/03 CHIBA C/02 D.land JumpingSmart- shake C/01 C/04 Donnerberg C/05 Narayana C/06 mwp C/16 B/10 MOVEYA! B/45 JAW- BONE Comfort Moving B/01 B/03 mybod-e B/02 Versand Amigo C/32 Hidalgo C/33 PILOXING® ZUMBAstage B/31 GYM- WATCH B/32 Ellipti- GO B/33 SOCAS B/40 ZUMBA B/44 Artzt Ludwig B/21 INOV-8 C/34 Industries Amazing C/44 Fashion CloshDance A/41 ENTORCH A/42 FITNESS WAHOO A/43 Süzz- stoff A/44 leguano A/45 HotelHarz Naturkost- A/46 N13 BodyAction A/47 Armpocket A/48 Seasocks A/49 ISOBeauty C/31 C/17 Classic Arts C/18 Happy Ears C/19 AMK Sports C/21 C/22 F+L Group C/23 Matibas B/43 VITAL SIGNS B/15 Flexi-Sportswear C/43 head- blade Halle/ Hall6 HALL ⁄ HALLE 5.1 HALL⁄HALLE4.2 HALL⁄HALLE10.2 d dd WCWC EingangSüd EntranceSouth 0,863,753,753,753,751,250,25 0,153,75 3,75 BODY-GEAR C/20 ICENUTRITION/ GnP C/35 B/86 SpiderBottle A.D.D.I. B/38 KWONEventArea D/30 C/45 FIGHTER BADASS GermanGrapplingLeague C/40 D/10 ArmWars Strength Combat& D/12 GnP B/96 GnP B/88 B/84 Example-Sports StrongmanArea B/10B/01 Athletes Strongman B/74 Fightwear United C/17 Sports KETT Weider B/94 C/30 Zec+Nutrition B/60 C/28 KarateKollegium/ SportcomFrance/ Schlagmesser.de/ BERTELÈDE/AUT MaximumMartialArts/ LegionOctagon A/12 KWONLounge FIBOPOWER A/15 B/99 Sports Schiek D/15 FIBOPOWERMixedZone C/48 NA NA NA A/03 JET A/07 Nutrition ESP- A/09 Indiana B/68 B/34 PremiumClubB/24 GymShark B/28 NUTRITION PROWESS B/50 Punch institut IST-Studien- B/52 B/54 Hand- wrapping ICA B/51 Liftag Sports B/69 NEBBIA B/67 B/36 Essimo B/62 JOYAFightGear C/32 Budoland United Fightwear B/80 Grenade D/01 D/03 BATTLING CLUB C/03 Fan-Shop C/04 GYM AESTHETICS C/02 A.S.NEUROPE C/10 IlyaTekstilveIns.SanayiTic C/07 INDUSTRIES F.H.A. C/05C/06 Supercombat.co C/08C/09 POWERSTARUK KICK A/05 B/37 Sports Dragon C/22 KFD C/18 PunchFightGear C/19 C/24 d dd VisitorExhibitor⁄ Athletes d DFAVConventionB showers/changingroom DFAVConvention/CyclingFestival A/09 ReebokTruck DFAVConventionA stage A/06 VeniceBeach A/08-1 TrainingZone Functional A/04 DaiO A/02 VIVOBAREFOOT stage A/05 XBar3 stage CyclingArea Partner Stände Cycling Festival A/07 DFAV stage BackstageArea Xbase Pure Emotion A/11 A/12 IFHIAS A/13 alltours station A/10-1 Trink- ZUMBAZINACADEMY WC d WC WC d Wear B/05 Gorilla GN D/35 Public Area Bodybuilding.com Stage MusclepharmCorp/ ISSResearch G/50 RCSS/ USPLabs F/50 Muscletech/ Optimum Nutrition E/32 NUTREND G/60 Performance Peak F/60 Power- stuff E/35 IronMaxx C/40 Weider Germany F/01 G/70 PanWorld Brands Backstage Shirtstation B/35 A/15 QNT B/00 A/01 Bodystore.de D/01 MYFIT24 SSN D/08 C/05 BodyAttack Allstars24 B/10 BiotechUSA B/25 Nutrition C/12 Reflex Dorian Yates D/25 New Whey D/28Nutrition C/20 Scitec Olimp C/30 Sundesa C/55 BlenderBottle/ Olimplive& fight E/01 All Stars H/01 AllStars G/01 IronMaxx H/02 Nutri- pro H/04 Alpha Packaging H/14 Scitec H/18 Bull Sport Nutrition H/26 Naskor Sports E/07 LSP E/03 F/07 Aurora GASP E/10 BSN G/10 AUTHORITY G/25 FITNESS MuscleMeds Performance G/30 MHP/ ProSuppsUSA F/28 Cellucor/ VPX/Redlin/ BeastSports/ Naturaya E/15 Superior14 Supplement E/25 Drei GmbH E/28 BPI F/40 AthleticEdge/ iForce/Dedicated/ Tested/ Revolutions G/40 PrometeusFotowall/ PerformanceMeals/ Body Temple E/40 4+ Nutrition E/22 SynTech Nutrition E/20 H/20 C.P. Sports Shape YOU B/22 A/07 Arnolds Eurosup H/06 GAT C/50 DBFV H/29 E/37 iFi Sports WeiderGermany D/05 B/12 Bodybuilding.com Nutrition C/15 BestBody D/22 Dietary- Supplements ACTIVLAB D/20 MySupps C/10 StarCage D/18 Legal Power C/52 RichPiana C/57 EFX D/12 All American ProTan B/32 A/05 Revue Sport Germany A/06 NAC A/08 NPC A/09 MAME A/11 GNBF Kath.HSNRW G/20 Power Fitness Nutrition PROZIS F/65 Mutant/ FitFoodsLtd. G/15 Sports F/08 Empire Europe F/12 Beverly Barcelo- nesa F/10 Central Perfect Nutrition F/14 Starlabs Nutrition NUTRITION F/18 AMIX Davina E/18 Corporation F/22 S.A.N. PRO- SPORT H/28 H/30 WABBA E/38 JET H/08 StarNewAlfa H/09 USA EliteLabs Vital-Energy H/10 H/22 Mutant Nutrition F/09 Hi Tec G/34 Lisaro Smart- shake G/36 Powerlifting F/70 Dr.Bein AllStars G/02 Nutrabolics D/10Conower Jerky E/05 Gripz G/06 Fat Research G/04 Nutrex Trec Nutrition B/30 Nutrition C/11 Ultimate Nutrition B/01 Predator B/07 Nutrition Pure G/07 Quest A/02 Europe Protech A/10 BioFit MTL Power Food G/08 E/36 GTI Bodies A/17 BestHard H/15 Big Man INutri- tion H/24 Physique G/22 6Pack H/23 A/12 Grip XXL B/02 Shaker Store G71 Training- Zone d ! ! A/30 A&ASoftwareEngineering ForemanFitnessProducts A/41 RealRyder A/50 AirexGaugler&Lutz F/11 Pedalo F/20 IHRSA F/30 Polar F/41 Kenny-Joyce F/49 LudwigArtzt FacialFitnessAssociation F/40 Superweigh C/20 SportsArt D/20 SportsArt 20 VG E/22 Panatta E/26 InternationalLounge FIBOGlobalFitness D/26 Ergo-Fit DeutscheTrainer Akademie C/30 Fle.xx eGym E/31 milon B/35 HealthStream Gym80 C/35 Technogym D/35 Technogym B/40 FirstDegree Fitness B/42 Dr.Wolff C/45 TotalGym/ CrosscorpoC/50 Multiform D/36 five®- Konzept E/34 O‘live Fitness E/42 Proteus Sky/MotionOne/ BVGSD/dflv E/52 Fitness&Gesundheit B/19 Gymstick D/50-1 valitudo D/50-3 Pulse7 D/50-5 vitaliberty D/46 Poolstar A/05 TrendySport B/39 Eleiko05 idex ya stry 06 07 eWa 08 AM B/09 Acuball PINO B/10 B/11 Physio B/12 wega- med D/19 MedX/Excio E/21 Powertec F/10 Paddelite D/24 WaterRower A/40 Eleiko B/41 EmotionFitness Vibrafit C/46 CommercialSalter C/49 movens D/39 StottPilates D/41 aktivKONZEPTE E/32 Schupp DavidHealth E/43 WellnessSRL F/42 IMMHolding B/52 Fitnessproject F/25 Automa B/15 FitFloor B/18 Marpo Kinetics B/17 BioPhysio FitQuest C/48 Jakobs E/23 Schnell B/51 SVELTUS B/50 MSD Europe B/13 omega- wave B/20 myzone ASIATherme WellnessSpa Scotfit C/51 pixformance Proxomed D/48 Ergowall E/45 KlausStolzenberg E/50 LMT Tonus HealthStream B/25 Gym80 A/06 hhp A/07 Wav-esrl C/53 physio- loop C/54 GeeHoo D/42 Hocoma D/45 cerascreen D/44 back ontrack D/43 SportThieme D/40 Galileo 2000 F/22 TaisSPO Haward D/52 BBGM D/53 Lounge D/51 F/21 FIBOChina&ISF GlobalFitness D/50-6 Unt. D/50-4 Inbody D/50-2 cardioscan &Partner Buchner B/53-2 WAER B/53-5 SOVD B/53-7 redcord B/53-8 Ergofit B/53-10 Flexx B/53-11 hhp B/53-12 egym Stolzenberg B/53-1 B/53-9 &Partner Buchner B/53-4 E7 HALL⁄HALLE9b Boulevard Boulevard Boulevard Boulevard 2 3 6 9a 9b 78 10.2 11 4.2 5.1/5.2 CCNord ENTRANCESOUTH ENTRANCEEASTENTRANCEHALL9 ENTRANCENORTH 1.Etage 1stfloor EingangHalle9 EntranceHall9 Gebetsraum Prayerroom Presse-Counter PressCounter Ermittlungsdienst/ DetectionService Sanitätsstation/ MedicalCentre EingangNord EntranceNorth ShuttleBus/Taxi Accessto/Zugangzur Hall/Halle10.2 € i PresseCenter PressCentre 1.Etage 1stFloor Messeleitung Show Management CCNord CCNorth MediaPavilion P HALL⁄HALLE9a d ProductInnovations,ProductNovelties Produktinnovationen,Produktneuheiten FIBO-NominatedCompanies FIBO-NominierteFirmen Productsandservicesforhealthpro- motion/ProdukteundDienstleistungen fürdenBereichGesundheitsförderung BGM–CorporateHealth BetrieblichesGesundheitsmanagement Restaurant/Café/Snack-Point Restrooms/Toiletten Information ATM/Geldautomat Stages/Bühnen SpecialAreas/Sonderflächen Legend|Legende ! BGM i € d d WC WC WC WC WC FIBO MED Speakers- lounge Messgeräte & Diagnostik Physiopraxis 2020 WC WC F/61 Sypoba F/52 iQniter F/40 Impulse F/30 Precor F/20 Novotec/Galileo ec c 11 dytone nn, B/45 Gymway E/25 Johnson/Matrix VicoreFitness C/70 B/25 Nautilus,TRUE MoveToLive E/71 BRAZILIAN SPORTS Pavilion ABRESE C/26 IndoorcyclingGroup D/22 Johnson/Matrix E/40 Precor B/34 LifeFitness C/34 StarTrac D/35 Woodway E/56 TuffStuff E/46 Jimspor C/45 StarTrac C/50 MadDogg D/45 BHHipower D/50 SNSCare Telju A/19 OctaneMoveToLive B/56 BODYBIKE C/55 Paramount Variosports C/59 X-Trend D/53 IVIVAInt. D/57 Sport-Tiedje HOIST E/60 Tobeone B/60 Tojabo E/68 XBody D/65 Loco- motek A/29 Flexi-Sports D/60 Varibike C/60 BAFA Infofläche C/65 B/65 Finland Pavilion Innovation Forum D/70 A/40 InterAtletika A/45 IndoorWalkinghhprelaxlounge A/50 F54 Media Infotrade Jacobs Ladder E/59E/45 R.T Runner Ext3 B/54 Praxtour B/40 Keiser Dyaco B/51 B/45 Life Fitness B/55 OSS Fitness C/56 POWRX F/60 Tecnocomponents E/67 XBody F56 Concept Inform F58 FitnessClub24 US- Lounge E/57 C/64 C/61 media reload C/62 Küche C/63 innosnack C/66 Systrain D/61 duft- ströme D/62 OBC D/68 Outdoor Gym D/64D/67 styleme D/66 climb physio D/63 Yoomani D/54 Master Strength D/55 Alexandave E/62 block Power E/63 ProWave Fun& FitnessLda E/66 Gym Wipes E/58 D/31 eFIGHTING D/30 Elbesport TSMAD/56 Yihan B/46 B/47 Direction Eva Glory B/48 Sunrise B/49 TSMA B/50 Hung Sheng B/52 HALL⁄HALLE6 9a/B11 L.M.Meijers 9a/D01 FunctionalStore 9a/B01 TRX 9a/A09 Akademie Sportlerei 9a/A01 FunsFitness 9a/B10 aerobis 9a/B20 LACERTOSUS 9a/A11 FitTeam 9a/C01 HDDGroup LesMillsInternational 9a/E10 FLOWIN 9a/A12 Exigo 9a/A03 Gymstick 9a/E01 escape 9a/C10 PerformBetter 9a/E02 Innovative Training Systems 9a/D02 4D CoreSpeed 9a/E12 Playoke FIBOFunctionalForum 9a/C20 PerfromBetter/IFAA/Trainer 9a/D11 NordicGym 9a/E15 ReebokFitness9a/E21 Jungle Sports 9b/E25 Shandong Baodelong 9b/E30 WNQBodybuilding YataiFitness 9b/D30 NantongZongyi 9b/C35Shandong Kingstar 9b/C30 NantongIronman 9b/B25 9a/A20 Catslide ShanxiYeekang 9b/A20 9a/F01 Pullsh 9a/F10 Therapiezentrum Fitness 9b/F30 FUNFIT NantongRising 9b/B29 NantongNali 9b/C31 9a/D10 Jordan 9a/A19 Corebar 9a/E11 PersonalFitness book-my-coach 9a/F05 TitanFitness 9a/B22 RogueFitness 9a/D12 physical company 9a/B05 transatlantic fitness 9a/F09 MobileFit Qingdao Grand 9b/B28 Nantong Dekai 9b/B27 Nantong TopAsia 9b/B26 Zhejiang 9b/C369b/C37 NingboNEW 9b/C42 Xiamen Efit 9b/C41 Shan- dong Toshimi 9b/C38 Shanghai DenRich 9b/C40 JuyuanFitnessEquipment 9a/F04 Blackroll 9b/D31 Nantong JinRui 9b/D35 Care Pilates 9a/A10 R- concepts 9a/D15 SKLZ 9a/D16 Megawalk BODYTRADING 9a/E20 9b/E31 ZhangHope 9b/D36 Nantong Wohlstand 9b/D41 KoreaMerchandise 9a/F03 pur- life 9a/F02 Interactive Rugged 9a/E08 9a/E09 Xendurance 9a/D18 SPORTS SENSO 9a/D17 FBC 9a/C05 Pavigym 9a/E22 Europe TrainingMask D/20 Wexer D/21 SlackNutHaiyang D/37 ningbo state D/38 9b/E32 Zangzhou Wuhan E/33 OMAMetal 9b/F32 Absport 9b/F34 CIEC 9b/F33 CIEC 9b/E26 d WC WC HALLENÜBERSICHT HALLSOVERVIEW d d TRAININGEQUIPMENT(Hall6&7) MED(Hall7) INTERIOR(Hall8) SERVICES(Hall8) SPORTSNUTRITION(Hall8) WELLNESS&BEAUTY(Hall8) FUNCTIONALTRAINING(Hall9a) GROUPFITNESS(Hall9a) TRADING(Hall9b) ACTIVE(Hall5.1&5.2) CONVENTIONS(Hall5.1&5.2) MARTIALARTS(Hall4.2) FASHION(Hall4.2&10.2) SUPPLEMENTS(Hall4.2&10.2) EVENTS(Hall4.2&10.2) HALL⁄HALLE8 A/02 HavellsSylvania A/29 Massarium A/54 Zenon F/50 FLOCKAN F/40 Weyergans F/30 medo.check F/21 PerfectGym B/01 European Sunlight Association C/16 Casada International C/21 Kessler&Söhne BEP-Projekt SUNS Professional Beauty D/20D/18 E/18 SONO E/20 SysTeam B/20 Sporti- vision B/23 Cyber- Concept B/25 BECKER INKASSO C/25 Ojmar D/24 ISTJobbörse Joborama.de D/30 LÖW Fit Interiors E/25 Geschwender Innenausbau E/30 SOVDWAER M.A.C. Centercom E/40 C+P aMöbelsysteme B/30 MagicLine B/31-2 B/13 ERGOLINE C/40 INJOYQualityCooperation INLINEAkademie INLINEUnternehmensberatung D/35 easy Solution D/40 MarketingServices Greinwalder&Partner C/46 Fitness Boog E/50 Figurwell B/40 Well- system B/46 dreamwater lounge C/49 D/48 Versicherung GothaerAllg. D/46 POWESASaunabau ConceptM E/54 PEP food Body Wave C/53 Trugge Getränketechnik B/51 Birken- stock B/55 Klafs F/01 Beauty- Line EU- Bottle B/31-1 SD ofSports Academy D/52 B/36 Deutschl. Kabel C/63 Packaging Tyler F/28 VitaCoco B/52 VoitAir B/54 Selif- ontovo KFH B/53 @aroma B/42 DuraFlex SofSurfaces- B/43 VitalKonzepte OxygenConcept B/44 Tanita Europe B/24 EQUIMED B/22 igroup A1 Promotion lounge dreamwater A/21 A/30 TEKA-Saunabau A/38 vibro Xpert A/39 Food Adams- Fitness A/40 Fechner A/41 yourFlexibility Unchain C/15 c/oAceos aerolution C/24 Ilisin&Sohn C/48 GrapiVit Hydro- Massage® Lifepark C/52 FFB Handelskontor D/15 Virtuagym D/17 MIND- BODY D/16 PAVI- FLEX D/25 Studieninstitut IST- D/45 Mades D/47 IFAA D/49 Cup& Cino D/53 Vacu Activ D/54 rotstahl rotstahl D/55 D/56 TRI- GEMA D/57 Allclean D/58 Software Konsequent D/68 Software yellow8 D/62 CAFÉ LOGO D/63 Limelco D/64 AAB LeasingD/65 TAC D/66 Flooring Hamberger E/15 BURG E/16 efitness E/17 Digilock E/19 InBody E/24 Gantner Electronic E/35 Body- streetE/48 BITsoft E/49 SportMed E/47 Lucamed E/51 Jentschura E/52 body LIFE E/63 Aschenbach AudioTeam F/48 HECTOR F/49 Cash- Control CLUB PPT F/29 F/19 Concept2 F/09 AidooSoftware E/21 BSW D/50 Code- locks A/10 Bradford&Hamilton A/19 Beppy C/03 HaproInternational D/02 Ultrasun International E/05 brainLight B/19 Sauna B+S Finnland B/21 TYLÖ A/20 Fitness- well Appliner SKD Sport- konzepte 8/C45 Versicherung Württemberg. C/44 C/66 2had C/64 FitLine C/62 FFB C/65 CompriMedia E/61 EPL DTB- Akademie E/64 BETA SAFS& E/62 Service Fitn.-Equipm.- C/61 Nutrition Future F/07 KOHL E/45 Pavigym A/18 EWI F/08 RFTECH office Active E/36 C/20 Triton C/35 and Preforms Petainer - Jars &More C/36 BerningBars C/31 hw-engineering Sunshine Solarien C/30 T.ABSA KEYA - F/41 ASSADA A/50 balance healthy A/51 OVO- BEST A/52 Top Vitaal C/29 F/20 KAELMO D/44 Kerstan Consult A/01 Soleo A/01-1 DAYTONA A/11 HNSunlight B/02 KBL B/11 JK-Licht B/12 Cosmedico B/10 Hempz SupreTan C/01 Ultratan Alisun D/05 UrbanTan Winkease D/04 UweLight D/01 UV-Power Licht D/03 Tecnosole F/06 ABCNutritionals E/06 Lighttech E/03 Devoted Creations A/53 Lab Eranda C/39 WINstitut New Balls A/17 BiPro USA F/03 PART- ITALIA B/38 B/39 POLY- PRO B/35 Tr.software Lanista B/34 Software Hard-und B/33 Health XL B/32 brain- Light C/50 B/37 vaculife Esseci E/01 Body- vision E/02 Clean- paper E/04 Cura- sano F/02 E/44 VIPLounge WC WC WC d ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! BGM BGM BGM BGM Fin ! BGM BGM BGM BGM tion InBod ! DTB BGM !BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM BGM Ai ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! lfffff C/4/4/5 ! ! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! BGM BGM BGM BGM BGM edediiaa ! ! ! ! ! BGM 0 Forum Young Innovative Companies
 22. 22. column Het komt niet vaak voor, tenminste niet dat ik weet… dat organisatoren bezorgde en bijna verontwaardigde reacties krijgen als Fit!vak wordt uitgenodigd als spreker. Dat bleek wel het geval tijdens een sportdebat in Venray, waar ik aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen te gast was. Samen met drie andere sprekers was mij verzocht om een inleiding te houden. Over de verbinding tussen verenigingssport en commerciële sport. Fitness 2.0 dus. De andere sprekers zoomden in op beweegonderwijs op basisscholen, de kansen van topsport voor een gemeente en de rol van de overheid in het toekomstig sportlandschap. In de aanloop naar het sportdebat kreeg de organisatie enkele reacties van sportverenigingen die zich afvroegen waarom zo’n commerciële organisatie als Fit!vak was uitgenodigd. Juist in een tijd dat sportverenigingen het zo moeilijk hebben en ook de verbinding zoeken met bijvoorbeeld het basisonderwijs, is het ongewenst om commerciële sportjongens naar voren te schuiven. Alsof je het Paard van Troje binnenhaalt. Die sfeer proefde ik ook toen het sportdebat begon. De politieke partijen en verenigingen legden sterk de focus op breedtesport. Op samenwerking tussen verenigingen, basisscholen, ouders en de eerstelijnszorg. De woorden fitness en fitnesscentra werden bijna angstvallig vermeden. Totdat het mijn beurt was om mijn inleiding te houden. Ik liet de zaal de animatiefilm van Fitness 2.0 zien en peilde de reacties. Ik proefde vooral verbazing. Omdat ik een handreiking deed naar sportverenigingen. Omdat ik sportclubs en eerstelijnszorg uitnodigde om aan tafel te gaan met lokale fitnesscentra. Omdat ik voorrekende hoe sportverenigingen kunnen profiteren van Fitness 2.0. Uiteraard waren met name politici nog niet overtuigd. Waarom zou een huisarts iemand doorsturen naar een fitnesscentrum en niet naar een fysiotherapeut? Sterker: waarom zouden fitnesscentra de concurrentiestrijd met fysiotherapeuten willen aangaan? Ik legde uit dat iemand die bijvoorbeeld zijn arm heeft gebroken en moet revalideren, dat het beste kan doen bij een fysiotherapeut. Maar dat iemand die klachten heeft door een slechte leefstijl, heel goed door een fitnesscentrum kan worden geholpen. Ik kreeg steun van fysiotherapeuten in de zaal, die beaamden dat we dan inderdaad niet in dezelfde vijver zouden vissen. De sfeer kantelde verder toen ik vertelde dat op dit moment op vier plaatsen in Nederland een pilot Fitness 2.0 wordt gedraaid, met financiële ondersteuning van de overheid. Waarom zou dit in Venray ook niet mogelijk zijn, hield ik de zaal voor. Het bleef even stil. Wie moet dan het voortouw nemen, werd mij gevraagd. Ligt daarin een taak voor een onafhankelijke partij als de gemeente? Die vraag hoefde ik zelf niet te beantwoorden, want de sportwethouder stak meteen zijn vinger op. Daarin ligt inderdaad een taak voor ons, stelde hij. Want hij begreep heel goed dat de beeldvorming rondom fitnesscentra - ‘commerciële jongens die alleen maar uit zijn op geld verdienen’ - een belemmering is om andere partijen aan tafel te krijgen. Laat staan tot afspraken te komen. Hij kreeg bijval vanuit de zaal. Het Paard van Troje was in een half uur een kans voor sportverenigingen geworden. Van Paard van Troje tot kans Ronald Wouters is sinds 2004 directeur van Fit!vak en is na zijn CIOS opleiding altijd actief geweest in de fitnessbranche. Wil je reageren op zijn column, mail naar r.wouters@fitvak.com een gemeente en de rol van de overheid in het toekomstig sportlandschap. In de aanloop naar het sportdebat kreeg de organisatie enkele reacties van sportverenigingen die zich afvroegen waarom zo’n commerciële organisatie als Fit!vak was uitgenodigd. Juist in een tijd dat sportverenigingen het zo moeilijk hebben en ook de verbinding zoeken met bijvoorbeeld het basisonderwijs, is het ongewenst om commerciële sportjongens naar voren te schuiven. Alsof je het Paard van Troje binnenhaalt. Die sfeer proefde ik ook toen het sportdebat begon. De politieke partijen en verenigingen legden sterk de focus op breedtesport. Op samenwerking tussen verenigingen, Ronald Wouters actief geweest in de fitnessbranche. Wil je reageren op zijn column, mail naar r.wouters@fitvak.com 23fit!magazine
 23. 23. the smart activity tracker Polar Loop houdt al je bewegingen bij en laat het effect zien van je dagelijkse keuzes. Met deze slimme armband, mobiele app en webservice is het nog nooit zo eenvoudig geweest om je dagelijkse activiteitsdoel te behalen. Ontdek meer op PolarLoop.com SLIMME ARMBAND MET LED DISPLAY LAAT JE DAGELIJKSE ACTIVITEITSDOEL ZIEN EN BEGELEIDT JE OM DEZE TE BEHALEN POLAR FLOW WEBSERVICE BEGELEIDT JE NAAR EEN ACTIEVERE LEVENSSTIJL GRATIS POLAR FLOW MOBIELE APP GEEFT JE ACTIVITEIT TOT IN DETAIL WEER Activity Guide Vertelt je hoe je de aanbevolen, dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging bereikt. GRATIS POLAR FLOW MOBIELE APP BEGELEIDT JE NAAR EEN ACTIEVERE LEVENSSTIJL GRATIS POLAR FLOW MOBIELE APPGRATIS POLAR FLOW MOBIELE APP Activity Benefit Geeft feedback over je dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteit. Smart Calories Laat je exact weten hoeveel calorieën je hebt verbrand.
 24. 24. De vraag die Wouters in de tv-uitzending kreeg voorgeschoteld: wat doet Fit!vak eraan om de kwaliteit van fitnessinstructeurs te borgen. En vooral: hoe kunnen fitnessconsumenten nou zien of ze sporten bij een centrum met deskundige trainers? In de uitzending van Kassa verwees Ronald Wouters naar FITNED.NL, het kwaliteitsregister voor Nederlandse fitnessprofessionals. Dit nieuwe register is vanaf 1 januari 2014 operationeel. Gekwalificeerde trainers mogen zich gratis inschrijven in FITNED. NL, de opvolger van EREPS|NL voor de Nederlandse markt. Wouters vertelde dat FITNED.NL is bestemd voor professionals met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Toelating wordt door Fit!vak, op basis van door de Nederlandse branche bepaalde normen, gecontroleerd en uitgevoerd. Iedere instructeur die tot het register wil worden toegelaten, zal het Nederlands branche-examen met goed gevolg moeten hebben afgelegd. FITNED.NL is belangrijk voor de fitnessbranche, reageerde Wouters in de tv-uitzending. “Kwaliteit wordt immers steeds belangrijker in onze sector. FITNED.NL is een essentieel kwaliteitsinstrument voor de fitnessbranche waarmee we inzichtelijk kunnen maken welke instructeurs en trainers over de vereiste competenties beschikken. Zeker voor partners als de eerstelijnszorg is dat belangrijk. Zij moeten kunnen zien dat het fitnesscentrum waar ze mensen naar doorverwijzen beschikt over gekwalificeerde, deskundige trainers. Op basis van het register kunnen ze ook een betere afweging maken naar welk fitnesscentrum ze doorverwijzen. Maar ook voor consumenten is FITNED.NL van groot belang. Zij kunnen online bekijken welke fitnesscentra in hun regio beschikken over gekwalificeerde, deskundige trainers.” Ronald Wouters riep in het tv-programma fitnessconsumenten daarom op om vooral FITNED.NL te raadplegen. Dat bleken de programmamakers van Kassa ook te hebben gedaan. Hun conclusie: fitnessconsumenten in Nederland hebben niet zoveel keuze als het gaat om lid te worden van een fitnesscentrum waar gekwalificeerde en deskundige trainers werken. Het gros van de fitnesscentra staat namelijk niet ingeschreven in FITNED.NL. Daarover verbaasde het tv-programma zich. Ook de kijkers van het programma vonden dat vreemd, zo bleek uit reacties tijdens de uitzending. De branchevereniging heeft een kwaliteitsregister voor fitnessprofessionals dat door iedereen kan worden geraadpleegd, maar blijkbaar zijn er maar weinig fitnessprofessionals die over de juiste kwalificaties en deskundigheid beschikken. En dus, zo concludeerde Kassa, zal het waarschijnlijk toch niet al te best zijn gesteld met de kwaliteit van de fitnessinstructeurs in Nederland. Lees verder op pagina 46 ‘Slecht gesteld met kwaliteit fitnessinstructeurs in Nederland’ Niet voor de eerste keer heeft het tv-programma ‘Kassa’ aan de bel getrokken bij Ronald Wouters, directeur van Fit!vak. Ditmaal had het consumentenprogramma van de VARA vragen over de kwaliteit van de fitnessinstructeurs in Nederland. Er waren namelijk klachten binnengekomen over de wijze waarop consumenten worden begeleid in fitnesscentra. Afspraken werden niet nagekomen, doelen niet gehaald en fitnessconsumenten voelden zich af en toe aan hun lot overgelaten. 25fit!magazine
 25. 25. KABELKRACHT GEEFT FUNCTIONELE KRACHT. ER IS ALTIJD EEN CIRCUIT DAT BIJ UW CLUB PAST. LIVE AXIS 3 DIMENSIONAAL TRAINEN ZONDER INSTRUCTEUR; NOOIT MEER INSTELLEN. GENESIS MEEST COMPLETE LIJN, ZITTENDE EN STAANDE OEFENINGEN, STIMULEERT VOORUITGANG ALS GEEN ANDER. GENESIS DS COMPACT EN VEELZIJDIG. ZES TWEE-IN-ÉÉN TOESTELLEN. • PROGRESSIEVE KRACHTTRAINING WELKE GESCHIKT EN ZEER EFFECTIEF IS VOOR BEGINNERS ÉN GEVORDERDEN. • MAXIMAAL RENDEMENT DOOR NAAST INDIVIDUELE TRAINING, SMALL GROUP CIRCUITVORMEN EN PERSONAL TRAINING AAN TE BIEDEN. • UITNODIGEND EN BEVORDERT DE FLOW IN UW CLUB; DIT CIRCUIT VERDIENT EEN PROMINENTE PLEK! MoveToLive Benelux | Overbeeke 1 | 5258 BL Berlicum | +31 (0)73 5947020 (NL) | +32 (0)3 2261558 (BE/LUX) | info@movetolive.com Like ons op Facebook (MoveToLive Benelux) om op de hoogte te blijven en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.movetolive.com
 26. 26. Veel fitnesscentra claimen dé specialist te zijn op het gebied van afslanken. Maar ondanks speciale programma´s, voedingsmodules en gekwalificeerd personeel lukt het maar niet de juiste doelgroep te bereiken. In praktijk blijkt dat iemand met overgewicht in eerste instantie niet denkt aan een fitnesscentrum. Eerder wordt er gekozen voor een boek van een dieetgoeroe, of een bezoek aan een afslankstudio. Fitness wordt niet echt als een optie beschouwd: men ziet immers als een berg op tegen sporten. Vraag is dan, hoe spreek je deze enorme doelgroep aan die normaal niet naar een fitnesscentrum zou gaan en bij wie de gebruikelijke reclame niet aanslaat? Het succes van de fitheidsonderzoeken van Greinwalder & Partner was reden om op diverse gezondheidsthema´s een ‘spin-off’ te ontwikkelen. Het afslankonderzoek is samen met bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten ontwikkeld. Wat blijkt, zo´n 63% van de mannen heeft te maken met enige vorm van overgewicht. Bij de vrouwen ligt dat iets lager, maar nog altijd op zo´n 47%. Conclusie: nog steeds voldoet een significante groep volwassenen niet aan de gangbare beweegnormen. De doelgroep met het Nationaal afslankonderzoek is dan ook enorm. En door de laagdrempelige instap is dit onderzoek daarmee ook de ideale introductie tot leefstijl-programma´s zoals het Nationaal afslankplan NaP. Organisatie Bij het onderzoek worden aan het begin enkele eenvoudige tests gedaan om de actuele status van de deelnemer te bepalen. Ook worden vragen gesteld met betrekking tot de achtergrond van het overgewicht en eerdere pogingen om het overgewicht te bestrijden. Na een actief beweegprogramma van 5 weken, worden de deelnemers opnieuw getest. De goede resultaten zijn vaak niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de trainers verrassend. Dit is natuurlijk een goede uitgangspositie om een lidmaatschap af te sluiten, of een structurele aanpak via het NaP te adviseren. Adviesprijs voor deelname aan het onderzoek is mogelijk vanaf € 49,00, afhankelijk van het aangeboden programma. De winst ligt voornamelijk in de verkoop van het te adviseren vervolgtraject. Het Fitheidsonderzoek is een dus een goede manier om inactieve mensen aan te trekken. Jan de Rooij, Sportcentrum jan de Rooy in Goirle, heeft dit zelf ondervonden. “Bij 77 deelnemers hebben wij de inschrijving gesloten omdat wij de kwaliteit van de service wilden waarborgen. Uiteindelijk is de helft van de deelnemers aan het onderzoek lid geworden.” Een mooie score dus. Voor veel deelnemers blijkt zo het afslankonderzoek een eerste kennismaking met de fitnessbranche. Aan het fitnesscentrum dus de eer en de taak om aan te tonen dat je de oplossing in huis hebt. Testcentra gezocht voor het Afslankonderzoek Deelnamekosten € 990,00 dit is inclusief: • Manual • Tekstmodellen en voorbeeldbrieven • Bestand voor registratie van de deelnemers • Deelname van twee deelnemers aan de centrale instructietraining • Advisering door persoonlijke marketing specialist • Exclusiviteit door gebiedsbescherming • Mediapakket voor interne en externe promotie zoals flyers, advertentie en afslankpassen: al vanaf € 399,00 Voor meer informatie en aanmelden info@greinwalder.com Afslankonderzoek zet inactieve doelgroep in beweging OOK GESCHIKT VOOR PT-STUDIO’S 27fit!magazine
 27. 27. Slim en grensverleggend trainings- concept, met directe feedback Bij Topfit in Maastricht draait inmiddels een veelbelovende proef met dit grensverleggende trainingsconcept. Het slimme platform telt in de toekomst circa 600 oefeningen, geheel afgestemd op de individuele gebruiker en ziet meteen toe op een optimale uitvoering. Distribiteur Pixformance Benelux, Erwin Korst, vertelt over een concept dat alle trends in de markt samenbrengt en hoe een grote potentiële doelgroep kan worden bereikt. Trainingen optimaliseren Wat direct opvalt: het bijna manshoge scherm dat fungeert als het verlengstuk van de personal trainer of de fitnessinstructeur. De volgende verbazing is het scherm dat niet hoeft te worden aangeraakt om actief te worden. De QR code voor het scherm houden volstaat om in het eigen webbased trainingsprogramma te komen. Nog meer verbazing, de kwaliteit van de workout wordt meteen in beeld gebracht en vastgelegd met onmiddellijke feedback. Drie jaar ontwikkeling is aan het van origine Duitse product vooraf gegaan. Het systeem is uitvoerig getest, zowel bij onze oosterburen als in Californië. Erwin Korst, gepokt en gemazeld in de fitnessbranche, gelooft in het product. De verwachtingen zijn hoog, net als het ambitieniveau. Eerst de Benelux en dan mogelijk de sprong naar het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en verder. Op de komende FIBO, in hal 7/C51, wordt Pixformance pas officieel gelanceerd. Bij Topfit, de club die gewend is te werken met de allernieuwste concepten, konden ze niet zo lang wachten. In Maastricht zijn ze er alvast mee Het concept brengt sport en wetenschap bij elkaar, maakt gebruik van de meest moderne digitale mogelijkheden en verbindt trainers en leden van fitnessclubs op een manier die gerust baanbrekend mag worden genoemd. De nominatie voor de FIBO Innovatie Award 2014 onderstreept het: Pixformance is anders en maakt nieuwsgierig. 28 fit!magazine
 28. 28. begonnen. Zowel het management, de trainers als de gebruikers zijn enthousiast. Korst is blij met de lovende reacties van de pioniers. En eerlijk gezegd, hij had het ook wel verwacht. ‘’Dit systeem optimaliseert trainingen en maakt resultaten sneller zichtbaar.’’ Scepsis Korst is niet de man van de snelle verkooppraatjes. Daarvoor loopt hij al te lang mee in het vak. Natuurlijk was er aanvankelijk scepsis, vooral bij personal trainers. Zij waren bang dat de nieuw- ste innovatie op trainingsgebied hun werk overbodig zou maken. De werkelijkheid is anders. Het biedt juist kansen aan de perso- nal trainers en de clubs waar ze werken. Het concept kan er vol- gens Korst juist voor zorgen dat klanten meer en vaker gebruik maken van de kennis en kunde van de coach. ‘’Op dit moment maakt slechts 4 tot 5 procent van de leden van fitnessclubs gebruik van een personal trainer. Het potentieel in de markt is vele malen groter, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar dan moet je, als club en als trainer, wel het juiste verdienmodel vin- den en dat goed in de markt zetten.’’ Plezier Met dit nieuwe trainingsconcept wordt de inzet van de personal trainer voor grote klantengroepen betaalbaar, bijvoorbeeld door een toeslag op het ledenabonnement die zich binnen de kortste keren laat terugverdienen. Korst: ‘’Het systeem biedt een bibliotheek aan oefeningen die iedereen geheel zelfstandig en heel gericht kan uitvoeren. Op elk gewenst moment en op basis van een trainingsprogramma dat helemaal past bij iemands persoonlijke doelen. Maar het online portal geeft zoveel informatie aan zowel trainers als leden dat het stimuleert om het steeds beter te doen. Het periodiseringsmodel motiveert om doelen te bereiken en, niet te vergeten, het geeft plezier. Het brengt een proces op gang waarin je voortdurend de data en resultaten van je trainingen wilt delen, met je trainer en via social media met de mensen in je netwerk. De prestatiestatistieken nodigen uit tot analyses, in nauwe samenspraak met de coach. Voeding is een belangrijk onderdeel in ieders trainingsprogramma en in de toekomst zal ook Pixformance daar op haar manier een aanvulling aan geven. ‘’Daarom zal er altijd een personal trainer nodig zijn, ook in clubs waar dit concept als nieuwste trainingsvorm wordt aangeboden.’’ Objectieve informatie In Duitsland heeft de eerste fitnessketen het, nog voor de officiële introductie, al aangeschaft. Het was geen sprong in het diepe. Zij maakten al kennis met het systeem in de testfase en zagen de economische kansen van een trainingsplatform dat gebruik maakt van de meest moderne en wetenschappelijk gevalideerde methodes. Het grote voordeel: objectieve informatie. Nog te vaak worden volgens Korst uitvoering en resultaten van workouts beoordeeld vanuit het gevoel van de fitnessinstructeur. ‘’De mens maakt altijd het verschil, maar kan in een businessmodel ook de zwakste schakel zijn. Instructeurs zijn lang niet altijd vertrouwd met alle aspecten van functional training. De moderne technologie maakt haarscherp duidelijk hoe subjectief menselijke beoordelingen en hoe beïnvloedbaar resultaten soms kunnen zijn. Het systeem maakt geen fout.’’ Een tweedaagse training voor management als trainers gaat straks aan de introductie van Pixformance in de clubs vooraf. Het concept vergt een investering die zich bijvoorbeeld met slimme upselling / downselling op termijn laat terugverdienen. Nog wat unieke verkoopargumenten: doordat het scherm niet wordt aangeraakt, gaat het eigenlijk ook nooit kapot. Bovendien vervangt de software zichzelf en schuilen er in dat opzicht evenmin addertjes onder het gras. De klanttevredenheid is hoog. De gebruikers prijzen de variatie, de eenvoud en de effectiviteit van de trainingsvormen. Korst durft zijn nek uit te steken. ‘’Wij zetten in op 100 % resultaat garantie. Wie na 12 weken trainen niet tevreden is, krijgt het abonnementsgeld terug.’’ Voor meer informatie www.pixformance.com 29fit!magazine
 29. 29. Toename van het aantal chronisch zieken door ongezonde leefstijl, gemeentelijke bezuinigingsrondes, decentralisatie van overheidstaken. Allen maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden voor fitnesscentra. Het wordt namelijk steeds belangrijker om sport- en beweegaanbod aan te bieden dat aansluit zowel bij doelgroepen als chronisch zieken als de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. De vraag naar ‘aanbod dat werkt’ zal daarbij zeker toenemen. ‘Als je weet dat een aanpak elders al gewerkt heeft, geeft dat vertrouwen’ Chronische zieken en fitness. Een interessante combinatie als het gaat over rendement en effect. De positieve effecten van sporten en bewegen op de gezondheid zijn algemeen bekend. Zo kan bewegen of sporten direct of indirect het risico op het ontstaan van ziekten verlagen. En die effecten kunnen al met matig intensieve lichamelijke activiteiten, zoals fietsen of stevig wandelen worden bereikt, mits deze regelmatig worden verricht. Intensieve lichamelijke activiteit zoals fitness, hardlopen, voetballen en tennis bevordert bovendien de conditie van hart en longen. Ofwel de cardiorespiratoire fitheid. Win-Win Om overgewicht, obesitas en chronische aandoeningen te lijf te gaan is de inzet van een goed sport- en beweegaanbod erg belangrijk. Volgens het CBS (september 2013) had in 2012 53% van de mannen en 42% van de vrouwen (20+ jaar) overgewicht (BMI ≥ 25). Elf procent van de mannen en 13% van de vrouwen had obesitas (BMI ≥ 30). Voor kinderen en jongeren (2-20 jaar) ligt dit percentage lager, maar ook van de Nederlandse jongeren heeft 13% overgewicht en 3% obesitas. Cijfers wijzen verder uit dat overgewicht en obesitas de maatschappij per jaar maar liefst 1,2 miljard euro kosten aan medische zorg en daarbij nog zo’n 2 miljard aan gederfde arbeidsproductiviteit en kosten voor arbeidsongeschiktheid. Het mag duidelijk zijn: een ongezonde leefstijl kost de maatschappij veel geld en is tegelijkertijd een potentiële markt voor de fitnessbranche. Deze mensen actief laten bewegen in een fitnesscentrum en bij sportverenigingen (Fitness 2.0) is dus een win-win situatie. Deze doelgroep heeft vaak weinig of geen ervaring met bewegen wat in de begeleiding meegenomen moet worden. Return on investment Welke rol speelt effectiviteit hierin? Financiers zoals zorgverzekeraars, maar ook gemeenten zijn zeer geïnteresseerd in de effecten van interventies. Ze zijn op zoek naar return on investment: niet zozeer in euro’s maar vooral uitgedrukt in de gezondheid van burgers. Maar hoe weet je als fitnessondernemer dat je aanpak effectief is? En hoe laat je dat vervolgens aan een huisarts zien? Huisartsen willen namelijk graag weten hoe het de patiënt vergaat en werken zelf met richtlijnen en standaarden. Zij zullen hun patiënten doorverwijzen als ze vertrouwen hebben in het aanbod en denken dat het aanbod geschikt is voor hun patiënten. Effectief Actief Welke interventie kies je als fitnessondernemer? Ga je zelf het wiel uitvinden of is er elders een aanpak die goede resultaten heeft behaald? Dan is het goed en vooral ook nuttig om te kijken wat elders al heeft gewerkt. Om te profiteren van al bestaande succesvolle en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Op www.effectiefactief.nl presenteert het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een groot aantal erkende sport- en beweeginterventies. De website biedt een ‘online 30 fit!magazine

×