Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar 1 van gils

Seminar People-Passion-Profit

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Seminar 1 van gils

 1. 1. People-Passion-Profit De winst van het nieuwe ondernemenDr. Anita van GilsUniversitair Hoofddocent OndernemerschapBoard Member Netwerk Sociale Innovatie
 2. 2. Ondernemerschap“Entrepreneurship is the mindset and processto create and develop economic activity bybuilding risk-taking, creativity and/orinnovation with sound management, within anew or an existing organization” (European Community, 2003)
 3. 3. Ondernemerschap“Creative destruction” (Schumpeter, 1942)
 4. 4. Nieuwe Ondernemen
 5. 5. Nieuwe ondernemen
 6. 6. Nieuwe ondernemen
 7. 7. Nieuwe Ondernemen
 8. 8. Sociale Innovatie
 9. 9. People• “Innovatieparadox” – Henk Volberda, Inscope “Het succes van innovatie wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie”.
 10. 10. Uitdagingen Bron: Corvers, ROA
 11. 11. Uitdagingen Financiële Groei M en iddel R ta esula t T me middel en oena en Strategische Groei bezitingen t L scha eider p Structurele Groei Organisatorische Groei G uik v n middel en bezitingen ebr a en t (W m, 20 4 ickha 0 )
 12. 12. Uitdagingen (Greiner growth model)
 13. 13. UitdagingenMintzberg (1973)• Interpersoonlijke rol: boegbeeld, leider, verbindingspersoon• Informatierollen: monitor, verspreider van informatie, zegsman• Besluitvormingsrollen: ondernemer, conflictoplosser en onderhandelaar
 14. 14. Sociale innovatie Slimmer werken: - vernieuwen organisatie - creëren van innovatiegerichte cultuur - samenwerking met andere organisaties - service/relaties met klanten Ontplooiing talent en maximaal benutten competenties personeel - vernieuwen HRM beleidBron: SER
 15. 15. Waarom sociale innovaties? Vergroten rendement van technologische innovaties Concurrentiekracht van bedrijven wordt bepaald door: - kwaliteit van dienstverlening - competenties van werkenden
 16. 16. Waarom stagneren of mislukkensociale innovaties? Bedrijven missen bij sociale innovaties de Research & Development die ze wel hebben bij technologische innovaties
 17. 17. Netwerk Sociale Innovatie Uitgangspunt: Innovatie vereist Kennisdeling: Bedrijven Universitair onderzoek
 18. 18. Thema’s NSI Sociale Innovatie in het MKB  Familiebedrijven: waardecreatie door familiekenmerken  Resultaat gericht ondernemen (met Syntens)  Vrouwelijk ondernemerschap Human Resource Development  Competentieontwikkeling en employability  Leeftijdsbewust personeelsbeleid  Re-integratie niet-werkenden Dynamiek van bedrijven  Open netwerken  Klantgerichte innovaties Onderwijs
 19. 19. Interesse in samenwerking ? • Focusgroepen • Onderzoeksprojecten www.socialinnovation.nl secnsi@maastrichtuniversity.nl

×