Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hankeviestintä ja sosiaalinen media

4,660 views

Published on

Esitykseni keskustelun pohjaksi asiantuntijaorganisaatiossa

Hankeviestintä ja sosiaalinen media

 1. 1. hanketyö ja sosiaalinen media
 2. 2. ”Knowledge now lives not just in the skulls of individuals. Our skulls and our institutions are simply not big enough to contain knowledge.Knowledge is now a property of the network, and the network embraces businesses, governments, media, museums, curated collections, and minds in communication.” David Weinberger: Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Arent the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room Is the Room
 3. 3. ”Tämän huoneen vahvuus ei ole siellä olevien ihmisten päässä tai edes yhteenlasketuissa päissä vaan niissä verkostoissa, joita se pystyy muodostamaan” David Weinberger
 4. 4. Jokainen hanke on verkostoainoastaan tehokas verkoston käyttö takaa vaikuttavuuden asiantuntijoita on joka paikka väärällään
 5. 5. miten hankkeesta tehdään verkosto?
 6. 6. 1. luovutaan sähköpostin käytöstä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!
 7. 7. sähköpostin korvaajia mm.:
 8. 8. 2. käytetään yhteisöllisiä välineitä 3. tehdään sitouttavaa viestintää4. ei kuormiteta kaikkia kaikella, mutta annetaan kaikille mahdollisuus vaikuttaa5. avataan prosessia ulospäin yhteisönä ja annetaan ulkopuolistenkin vaikuttaa
 9. 9. 2. käytetään yhteisöllisiä välineitä: -profiilit: osaamisalueet ja mielenkiinnon kohteet -mahdollisuus keskusteluun-mahdollisuus prosessin seuraamiseen: avoimuus-mahdollisuus vaikuttaa asioihin muuallakin kuin kokouksessa -mahdollisuus kysyä neuvoja -mahdollisuus 24/7 prosessiin
 10. 10. 3. tehdään sitouttavaa viestintää-ei viestitä vain valmiista asioista: viestitään koko ajan -kysytään, etsitään, osallistetaan, kyseenalaistetaan -ollaan tasa-arvoisia-etsitään koko ajan verkoston yhteistä parasta tietoa-ollaan koko ajan prosessissa. Kunnes ollaan valmiita.
 11. 11. 4. ei kuormiteta kaikkia kaikella, mutta annetaan kaikille mahdollisuus vaikuttaa -aihealueet, foorumit-sähköpostissa kaikki viestintä tulee koko ajan kaikille se vieroittaa niitä, joita viesti ei koske! -Kun asiat ovat aiheittain/prosesseittain esillä: niitä voidaan kommentoida jos ja kun aihetta tulee: sähköposti vaatii aina kommentoinnin heti
 12. 12. 5. avataan prosessia ulospäin yhteisönä ja annetaan ulkopuolistenkin vaikuttaa -Julkisuus voi olla muutakin kuin tiedotteet lehdistölle -kenellä tahansa voi olla annettavaa prosessille-verkoston julkisivu sosiaalisessa mediassa sitouttaa myös verkostoa -läpinäkyvyys -rohkeus, persoonallisuus. Ei saa pelätä keskusteluahuom. Ulos EI VOI olla läpinäkyvä ja avoin jos ei ole sitä sisällä!
 13. 13. mitä esteitä tulee vastaan?
 14. 14. 1. Hankkeen viestintäsuunnitelmat vain kopioidaan aikaisemmista hankkeista! -verkosto, sen muodostaminen, ylläpito ja viestintäon oltava tärkeimpiä strategisia suunnitelmia hankkeessa
 15. 15. 2. johto, ohjausryhmä yms. eivät sitoudu verkostoon, -verkosto ei onnistu
 16. 16. 3. projektivetäjät eivät tiedä mistä on kysymys -koulutus!
 17. 17. 4. ennakkoluulot”sosiaalinen media on facebook ”facebook on hömppää” ”verkosto on hömppää”
 18. 18. 5. pelot-jos ollaan avoimia, virheet ja erehdyksetkin näkyvät
 19. 19. 6. perinteinen pimityksen tarvekun kirjapaino keksittiin, sitä vastustettiin koska silloinhan tieto pääsee leviämään liian laajalle! Tuo asenne on vielä vahva
 20. 20. mitä voivaan saavuttaa?
 21. 21. 1. siilot ylittävää yhteistyötä
 22. 22. 2. tiedon eksponentiaalista leviämistä,kokemuksien kumuloituvaa dokumentointia, avointa tietoa kaikkien käytettäväksi, uudenlaisia työskentelytapoja, uskallusta pyytää neuvoja, työhyvinvointia. tuloksia.

×