Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rauman kauppakamarin toimintasuunnitelma 2014

453 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rauman kauppakamarin toimintasuunnitelma 2014

 1. 1. Rauman kauppakamari - Toimintasuunnitelma 2014 Jaakko Hirvonsalo
 2. 2. Toimintaympäristö • Taloudellinen ympäristö edelleen erittäin epävarma ja odottava • Tilauskannat silti vielä kohtuullisia • Ongelma-aloja on myös alueellamme • OL 3 jatkuu vielä 2014, mutta työvoiman määrä vähenee edelleen • Palvelualojen ja kehitys tasaisempi, kaupalla vaikeuksia • Kuntauudistus 2 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 3. 3. Toiminnan painopisteet 2014 • • • • • • • 3 Kauppakamarien yhteiset teemat Satakunnan Teollisuusvision 2020 toteutus Alueen vetovoima ja kasvu Koulutus ja osaaminen Kansainvälistyminen OL4 valmistautuminen Liikennehankkeet 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 4. 4. Kauppakamarijärjestön yhteiset teemat 2014 1. Sujuva liikenne – – Yhteiset linjaukset pääliikennemuodoista  vaalit 2015 Ryhmän profiilin nosto + vaatimusten tason parantaminen 2. Digitalisaation edistäminen – PK-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelma. 3. Energiaomavaraisuuden parantaminen – 19 kauppakamarin näkemykset alueellisista ongelmista ja mahdollisuuksista. Yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja Energiateollisuuden kanssa. 4. Julkisen sektorin reformi – 4 17.1.2014 2 yhteistä kannanottoa ja kansallinen tilaisuus. Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 5. 5. Alueen kilpailukyky ,vetovoima ja kasvu • Kauppakamari jatkaa keskustelua ja kehittämistä alueen kilpailukyky - ja vetovoima-asioissa • Pidämme esillä kilpailukyky- ja uusiutumisteemaa (Visio 2020) • Nostamme esiin kasvuyrityksiä • Toteutamme itse kasvukoulutusta, HHJ- koulutus • Haemme ja edistämme alueen kasvun kohteita 5 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 6. 6. SATAKUNNAN Teollisuusvisio 2020 (LUONNOS) “KILPAILUKYKYÄ JA KASVUA UUSIUTUMISESTA YLI kansallisten/ seutukunta-/ toimiala-/ sektori- (julkinen ja yksityinen)/ “mukavuusalueen” (comfort zone) (rohkeus, riskinotto) RAJOJEN” 6
 7. 7. Satakunnan teollisuusvisiota toteuttavat teemat (LUONNOS) Teollisuus-yritysten omaehtoinen voimakas uusiutuminen VISIO 2020 Teollisuuden ja maakunnan tuloksellisempi vuorovaikutus (Teollisuus Satakunnan selkärankana) 7 Satakunnan vahvistuminen Suomen teollisuuspolitiikassa (Satakunta Suomen teollisuuden selkärankana)
 8. 8. Koulutus ja osaaminen • Koulutuksen vetovoimahanke Winnova, SAMK • SAMK yhteistyö ja Oy:n hallitustyöskentely • Winnovan hallitus • Urastartti tapahtuma (NKK) • Nuoret 8 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 9. 9. Ajankohtaiskoulutus • Ajankohtaiskoulutuksen kohderyhmien ja formaattien kehittäminen • Mukaan räätälöityjä kursseja • Koulutustapahtumien laatu • HHJ- hallitustyöskentely ja jatkokoulutus • Perinteiset talous, vero, ulkomaankauppa, työsuhde, henkilö stöhallinto 9 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 10. 10. Kansainvälistyminen • Kansainvälistymispalvelujen edelleen kehittäminen: Team Finland hengessä • Kansainvälistymispalkinto • Olkiluoto yhteydet • Finncham 10 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 11. 11. OL4 valmistautuminen • OL4 toteutus ehkä erilainen kuin OL 3:n • Alueella (yritykset , kunnat) syytä varautua hyvin ja ajoissa • Maakunnallinen yhteistyö • Kauppakamari, Rauma ja Eurajoki yhdessä :ww.onec.f Valtakunnallinen Finnuclear hanke 11 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 12. 12. Edunvalvonta, toimintaympäristö- ja kehityshankkeet • Kauppakamari tukee osaltaan yritysverkostojen ja teollisuus- ja logistiikkapuistojen kehittämistä • Teollisuuspuistoja ja logistiikka-alueita ovat esim Sea Side Industry Park, Lakari, Sytytin • Erityisen edunvalvonnan kohteita ovat alueelle tärkeät isot investoinnit ja/tai suuret teollisuustoimialat 12 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 13. 13. Liikenne- ja Infrahankkeet Liikennepoliittinen selonteko ja hallituksen kehysriihi 2012: • Valtatie 8 Pori-Rauma-Turku yhteysvälihanke (100 milj e) • Rauman väylän syventäminen väh 11 metriin (20 milj e ) Liikenneviraston päätös 2012: • Lielahti –Kokemäki perusparannus arvo n 91 milj e Lentoliikenne ( Turku, Pori) Ajankohtaista: -8-tien uudelleenarviointityö, -siltojen painorajoitukset 13 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 14. 14. Projektit ja hankkeet • • • • • 14 Satakunnan Teollisuusvisio 2020 toteutus Koulutuksen vetovoimahanke Attitude tutkimus nuorten asenteista Ympäristöasiat Työelämä 2020 yhteishanke (ELY) 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 15. 15. Yhteistyökysymykset • Kauppakamariyhteistyö • Järjestöyhteistyö, EK, Yrittäjät, Perheyrittäjät • Maakunnalliset asiat • Kuntayhteistyö ja kuntauudistus • Kansanedustajat 15 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH
 16. 16. Kauppakamariyhteistyö • • • • • Kauppakamariverkoston kehittäminen Yhteisen ilmeen uudistaminen FinnCham verkosto ja ”huippukokous”. Sähköisten asiakirjojen hanke Finnish Business Summit (työnimi FinnChamin ja kauppakamareiden yhteiselle tapaamiselle) • kyselyjen yhdenmukaistaminen • yhteinen jäsenhankintakampanja. 16 17.1.2014 Toimintasuunnitelma 2013 / JH

×