Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ssp05

3,306 views

Published on

UT05 - Programem fàcil i en xicotet?
Quinta unidad de trabajo del módulo de "Sistemas Secuenciales Programables"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ssp05

 1. 1. UT5 – PROGRAMEM FÀCIL I EN XICOTET 1 Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial IES Cotes Baixes UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 2. 2. 2UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó OBJECTIUS: Conèixer el funcionament general de diversos relés programables. Saber connectar sensors i actuadors a diversos relés programables Saber realitzar programes seqüencials mitjançant diversos relés programables. Aprendre a verificar i posar en marxa un SSP. Saber documentar una automatització amb PLC. PRECONEIXEMENT: L'alumnat haurà de conèixer els conceptes estudiants en les unitats de treball anteriors, i molt especialment els estudiats a la UT4 (electrònica digital i llenguatges de programació).
 3. 3. 3 5.1 • Característiques tècniques del relés programables. 5.2 • Entorn de treball. Programari. 5.3 • Programació amb diagrama de contactes i portes lògiques. 5.4 • Funcions de retenció. 5.5 • Els temporitzadors. 5.6 • Personalització de la pantalla LCD dels relés programables. 5.7 • Del GRAFCET al programa. 5.8 • Verificació i posta en marxa. Avaries ÍNDEX:
 4. 4. 4 INTRODUCCIÓ: Diferència PLC – Relé programable. En Unitats de Treball anteriors varem definir un PLC com un controlador lògic programable, creat per controlar processos automàtics seqüencials en la industria, en temps real i el més ràpid possible. Aquesta definició també és aplicable a un relé programable, però cal tindre en compte que els relés programables són aparells més limitats. Les limitacions més habituals són les següents: • Menor capacitat de memòria (menys instruccions de programa). • Menor número de funcions (menys temporitzadors, menys comptadors, absència de funcions especials,...) • Menor número d’entrades/eixides (digitals i analògiques). • Impossibilitat d’acoblar determinats mòduls especials (per exemple, mòduls de control de temperatura). • ... Aplicacions. Per tant, les aplicacions d’un relé programable són més limitades. Exemples: • Aplicacions industrials discretes i senzilles: control d’un depòsit d’aigua, control d’accés a un garatge, control d’una embotelladora,... • Aplicacions domòtiques: control d’iluminació, control de temperatura,... • ... En el mercat existeixen diversos fabricants de relés programables. A continuació analitzarem les característiques tècniques d’alguns d’ells. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 5. 5. 5 OMRON. “ZEN” http://industrial.omron.es/es/products/catalogue/control_components/programmable_relays/default.html 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 6. 6. 6 OMRON. “ZEN” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 7. 7. 7 OMRON. “ZEN” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 8. 8. 8 OMRON. “ZEN” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 9. 9. 9 SIEMENS. “LOGO” https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/logo/Pages/LOGO!.aspx 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó Característiques LOGO 7
 10. 10. 10 SIEMENS. “LOGO” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 11. 11. 11 SIEMENS. “LOGO” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 12. 12. 12 SIEMENS. “LOGO” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 13. 13. 13 SIEMENS. “LOGO” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó LOGO 7
 14. 14. 14 MOELLER. “EASY” http://www.moeller.es/productos_soluciones/productos/control-y-visualizacion/easy-rele.html 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 15. 15. 15 SCHNEIDER. “ZELIO” http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3900-pac-plc-y-otros-controladores/3920- controladores--plc--para-maquinas-comerciales/531-zelio-logic/ 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 16. 16. 16 INTRODUCCIÓ • Malgrat existir una norma que regula la programació dels PLCs, cada fabricant utilitza un mapa de memòria, un entorn de programació, i altres peculiaritats que són diferents entre si. • En aquest apartat estudiarem els entorns de programació corresponents als relés programables que utilitzarem a classe. Entorns de treball: Actualment tots el fabricants utilitzen un entorn de treball semblant, basat en Windows. A continuació s’indiquen conceptes bàsics i generals: • Barra de menús: conté els diferents comandaments per editar i gestionar els programes, incloent també ajustos predeterminats i funcions per transferir el programa. • Barra d’eines: icones d’accés directe a les principals funcions. • Interfase de programació: és la zona on caldrà realitzar el programa d’usuari. • Finestra d’informació: on es visualitzen indicacions i informació general en funció de cada fabricant. • Finestra d’estat: es proporciona informació sobre l'eina activa, l'estat del programa, … • Funcions bàsiques: icones d’accés directe a les principals funcions d’aplicació. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 17. 17. 17 ENTORN DE TREBALL “ZEN” 1 2 5 4 3 6 LLEGENDA: 1. Barra de menús 2. Barra d’eines estàndard. 3. Interfase de programació. 4. Finestra d’informació. 5. Barra d’estat. 6. Funcions bàsiques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 18. 18. 18 ENTORN DE TREBALL “LOGO” 1 2 5 4 3 6 7 LLEGENDA: 1. Barra de menús 2. Barra d’eines estàndard. 3. Interfase de programació. 4. Finestra d’informació. 5. Barra d’estat. 6. Funcions bàsiques. 7. Barra d’eines LOGO. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 19. 19. 19 ENTORN DE TREBALL “EASY” 1 2 5 4 3 6 7 LLEGENDA: 1. Barra de menús 2. Barra d’eines estàndard. 3. Interfase de programació. 4. Finestra d’informació. 5. Barra d’estat. 6. Funcions bàsiques. 7. Botons de visualització: Projecte-Esq. contactes- Simulació. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 20. 20. 20 ENTORN DE TREBALL “ZELIO” 1 2 5 4 3 6 7 LLEGENDA: 1. Barra de menús 2. Barra d’eines estàndard. 3. Botons d’elecció de mode d’edició. 4. Interfase de programació. 5. Finestra d’informació. 6. Barra d’estat. 7. Funcions bàsiques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 21. 21. 21 GENERALITATS RESPETE DE LA PROGRAMACIÓ • La programació d’un PLC és una acció que no es realitza freqüentment, sols durant la posta en marxa i per a qualsevol possible modificació posterior. • Actualment es realitza amb un PC i un programari adequat. • La comunicació entre PC i PLC es realitza mitjançant un cable adequat i el port RS232, USB o Ethernet. També és possible realitzar la programació i modificacions de programa a través d’altres mitjans de comunicació. Modes d’operació: • RUN: mode d’execució del programa guardat per l’usuari. • STOP: mode en què es deté el procés d’execució. • PROGRAM: mode que permet la programació. Observacions:  La majoria d’autòmats utilitzen indicadors que permeten visualitzar el mode d’operació en què treballen.  Cal anar amb compte alhora de canviar el mode d’operació, doncs l’autòmat por començar automàticament un procés que pot posar en perill tant a la maquinaria com a les persones. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 22. 22. 22 EXEMPLE 1 DE PROGRAMACIÓ. Diagrama de contactes Plantejament del problema: Existeix un depòsit d’aigua amb dos detectors de nivell. Aquestos controlen una electrovàlvula que permet l’entrada de líquid al depòsit. Cal automatitzar aquest procés mitjançant un relé programable. Solució: • Detector nivell màxim: SQmax. → entrada 1 (I 0.1) • Detector nivell mínim: SQmin. → entrada 2 (I 0.2) • Control electrovàlvula: YV1 → eixida 1 (Q 0.1) Exemple1Pdc 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 23. 23. 23 EXEMPLE 1 DE PROGRAMACIÓ. Portes lògiques Plantejament del problema: Existeix un depòsit d’aigua amb dos detectors de nivell. Aquestos controlen una electrovàlvula que permet l’entrada de líquid al depòsit. Cal automatitzar aquest procés mitjançant un relé programable. Solució: • Detector nivell màxim: SQmax. → entrada 1 (I 0.1) • Detector nivell mínim: SQmin. → entrada 2 (I 0.2) • Control electrovàlvula: YV1 → eixida 1 (Q 0.1) Observació: • El programa de la figura està realitzat amb el LOGO (Siemens), i aquest programari utilitza per defecte simbologia europea. ExemplePpl 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 24. 24. 24 EXEMPLE 2 DE PROGRAMACIÓ. Procés de programació pas a pas. Plantejament del problema: Una màquina bobinadora es mou amb un motor trifàsic (M1) accionat per un contactor (Km1). La maniobra de marxa es realitza amb un polsador (Sb1) i la parada amb altre polsador normalment tancat (Sb0). A més, es pretén instal·lar un dispositiu que pare el motor en cas d’una ruptura de fil (final de carrera SQ1). Cal realitzar el programa: 1. Amb diagrama de contactes mitjançant el programari “ZEN Support Software” 2. Amb portes lògiques mitjançant “LOGO Comfort” 3. Amb diagrama de contactes mitjançant el programari “easySoft” 4. Amb diagrama de contactes mitjançant el programari “Zelio soft2” M Procés de resolució: 1. Realitzar una taula d’entrades i eixides. 2. Escollir el tipus de relé programable a utilitzar (fabricant i model). 3. Dissenyar el programa. 4. Simular el funcionament. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 25. 25. 25 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZEN. 1. Realitzar una taula d’entrades i eixides. Símbol Identificació ZEN Descripció Entrades SB0 I0 Polsador de parada (NC) SB1 I1 Polsador de marxa (NO) SQ1 I2 Final de carrera. Detecció fil trencat Eixides KM1 Q1 Contactor activació M1 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar (fabricant i model). Com que cal utilitzar el Programari del ZEN, el fabricant serà OMRON. Per exemple podem escollir el ZEN-10C2AR-A. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 26. 26. 26 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZEN. 3. Dissenyar el programa (I). 1. Obrir el programari i crear un nou programa. 2. Escollir el tipus d’unitat, el model de relé programable, i indicar nom i comentari del projecte. Si l’aplicació requerira d’unitats expansores, caldria indicar-ho també en aquesta finestra 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 27. 27. 27 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZEN. 3. Dissenyar el programa (II). Cal utilitzar les icones d’accés directe i introduir les entrades i eixides segons la taula “entrades-eixides”. Exemple: Introducció entrada I0 (SB0) Tipus de contacte (NO) Núm. Entrada (I0) Comentari (SB0) 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 28. 28. 28 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZEN. 4. Simular el funcionament. Cal activar la simulació i configurar els contactes d’entrada (polsador, interruptor, NC, NO) Una vegada confirmada la simulació, apareix una finestra que simula la CPU del relé programable, les entrades i eixides programades. Ara tan sols caldrà polsar amb el botó dret sobre el contactes per configurar-los tal i com toca. • I0 caldrà configurar-lo com “Contacto cerrado momentáneo”. • I1 el deixarem per defecte “Contacto abierto momentáneo”. • I2 caldrà configurar-lo com “Contacto abierto alterno” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 29. 29. 29 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZEN. 4. Simular el funcionament. Una vegada configurades les entrades i les eixides, caldrà posar la simulació en mode RUN, i provar que el programa funciona tal i com toca. Observacions: • I0 (SB0) s’ha programat com a contacte NO i després, en la simulació, s’ha configurat com a contacte NC. • I2 (SQ1) s’ha programat com a contacte NO i després en la simulació es configura com a contacte altern obert, i per a la simulació es tanca, de forma que simula presència de fil. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 30. 30. 30 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. 1. Realitzar una taula d’entrades i eixides. Símbol Identificació LOGO Descripció Entrades SB0 I1 Polsador de parada (NC) SB1 I2 Polsador de marxa (NO) SQ1 I3 Final de carrera. Detecció fil trencat Eixides KM1 Q1 Contactor activació M1 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar (fabricant i model). Com que cal utilitzar el Programari del LOGO Soft, el fabricant serà SIEMENS. Per exemple podem escollir el LOGO 230RC 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 31. 31. 31 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. 3. Dissenyar el programa. Com que el programa es realitzarà amb llenguatge “Funcions Lògiques”, cal escollir aquesta opció, i també indicar les dades generals del programari. Una vegada escollit el llenguatge de programació i indicades les dades generals del projecte, cal utilitzar les icones d’accés directe i introduir les entrades i eixides segons la taula “entrades-eixides”, a continuació s’introduiran les funcions lògiques corresponents i per últim, s’enllaçaran per crear el circuit que definirà el funcionament. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 32. 32. 32 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. 3. Dissenyar el programa. Exemple: Edició entrada I0 (SB0) Núm. Entrada (I0) Comentari (SB0) Configuració per a la simulació Observació: Per indicar un contacte negat, caldrà utilitzar la funció NOT. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 33. 33. 33 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. 4. Simular el funcionament. Cal activar la simulació i configurar els contactes d’entrada (polsador, interruptor, NC, NO) Una vegada confirmada la simulació, tan sols caldrà polsar amb el boto dret sobre el contactes per configurar-los tal i com toca. • I1 caldrà configurar-lo com “Pulsador (NC)”. • I1 el deixarem per defecte “Pulsador (NO)”. • I2 caldrà configurar-lo com “Interruptor” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 34. 34. 34 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. 4. Simular el funcionament. Per defecte, en el LOGO, quan s’activa la simulació, es queda en mode RUN Observacions: • I0 (SB0) s’ha programat com a contacte NO i després, en la simulació, s’ha configurat com a contacte NC. • I2 (SQ1) s’ha programat com a contacte NO i després en la simulació es configura com a contacte altern obert, i per a la simulació es tanca, de forma que simula presència de fil. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 35. 35. 35 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant LOGO. Observació. A diferencia del ZEN, el LOGO permet programar en dos llenguatges de programació (diagrama de contactes i portes lògiques), i també passar d’un llenguatge a altre de forma directa. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 36. 36. 36 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 1. Realitzar una taula d’entrades i eixides. 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar [fabricant i model] (I). Símbol Identificació EASY Descripció Entrades SB0 I1 Polsador de parada (NC) SB1 I2 Polsador de marxa (NO) SQ1 I3 Final de carrera. Detecció fil trencat Eixides KM1 Q1 Contactor activació M1 Com que cal utilitzar el Programari del easySoft, el fabricant serà MOELLER. Per exemple podem escollir el EASY 512-AC-R. Arrastrarem el relè escollit al interfase de programació. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 37. 37. 37 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar [fabricant i model] (II). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 38. 38. 38 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 3. Dissenyar el programa (I). 1.Obrir el programari i anar a arxiu -> informació del projecte, per omplir les dades en el quadre. Guardar el projecte en: Arxiu -> Guardar, ja que el programa per defecte no ho sol·licita. 2. Escollir el tipus d’unitat, el model de relé programable, i arrastrar-lo a la interfase de programació. Si l’aplicació requerira d’unitats expansores o de comunicació, caldria escollir-les i arrastrar-les a esta finestra. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 39. 39. 39 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 3. Dissenyar el programa (II). Fem click en el botó Esquema de contactes, en la part inferior esquerre. Per a pasar al mode de disseny. Cal utilitzar les icones de l’àrea de funcions bàsiques e introduir les entrades i eixides segons la taula “entrades-eixides”, arrastrant-les. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 40. 40. 40 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 3. Dissenyar el programa (III). Exemple: Introducció de l’eixida Q01 (KM1) Tipus de contacte (NO) Núm. d’eixida (Q01) Comentari (KM1) En funció de si introduïm l’eixida a la dreta o més cap a l’esquerre s’insertarà com a contacte o bobina. L’Easy te 3 modes de visualització de l’esquema: 1-Específic de l’aparell (semblant al display del relé). 2-DIN IEC (diagrama de relés). 3-ANSI/CSA (diagrama de contactes). Els podem canviar al MENU -> VER o amb les icones de la barra d’eines. 1 2 3 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 41. 41. 41 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 4. Simular el funcionament (I). Cal activar la simulació (botó inferior esquerre o menú -> ver -> simulació) i configurar els contactes d’entrada (polsadors, interruptor NC-NO), en el botó mode de funcionament. Una vegada polsat el boto Mode de funcionament I/R , a continuació seleccionarem el tipus de contacte I/P NA-NC. • I1 caldrà configurar-lo com “Pulsador (NC)”. • I2 el deixarem per defecte “Pulsador (NO)”. • I3 caldrà configurar-lo com “Interruptor” Tot seguit fem click al botó Entradas I, per tal d’accionar les entrades necesaries. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 42. 42. 42 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 4. Simular el funcionament (II). Una vegada configurades les entrades i les eixides, caldrà posar la simulació en mode RUN, i provar que el programa funciona tal i com toca. Observacions: • I1 (SB0) s’ha programat com a contacte NO i després, en la simulació, s’ha configurat com a contacte NC. • I3 (SQ1) s’ha programat com a contacte NO i després en la simulació es configura com a contacte altern obert, i per a la simulació es tanca, de forma que simula presència de fil. Abans de simular i comunicar debem de verificar la plausabilidad (compilació). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 43. 43. 43 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant EASY. 4. Observacions. En el mode de simulació no es poden vore les entrades i eixides a l’hora. En la pestanya Pantalla escollirem: -Entrades I per a visualitzar les entrades actives. -Eixides Q per a visualitzar la activació de les eixides. A l’hora de configurar les entrades del relé, ens trobem, en modo de funcionamiento I/R, Entrades I -> son les entrades que té el relé. Entrades R -> s’utilitza per a configurar les entrades corresponents a mòduls d’ampliació del relé (per això el botó Entrades R està desactivat). Easy sols permet programar en un únic llenguatge de programació, diagrama de contactes. Però té 3 modes de visualtzació. 1 2 3 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 44. 44. 44 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 1. Realitzar una taula d’entrades i eixides. 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar [fabricant i model] (I). Símbol Identificació ZELIO Descripció Entrades SB0 I1 Polsador de parada (NC) SB1 I2 Polsador de marxa (NO) SQ1 I3 Final de carrera. Detecció fil trencat Eixides KM1 Q1 Contactor activació M1 Com que cal utilitzar el Programari del ZelioSoft, el fabricant serà SCHNEIDER ELECTRIC. Per exemple podem escollir el ZELIO SR2A101FU. Seleccionem el relè escollit dins del llistat i fem clic en següent . Automàticament s’obrirà el interfase de programació. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 45. 45. 45 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 2. Escollir un tipus de relé programable a utilitzar [fabricant i model] (II). S’ha emprat la següent taula, en funció de les necessitats del projecte. SR2A101FU Tipo E/S: 1 : Salida relé 2 : Salida transistor Alimentación/entradas: BD : 24 VDC JD : 12 VDC FU : 100 - 240 VAC B : 24 VAC Número de E/S: 10 : 10 E/S 12 : 12 E/S 20 : 20 E/S 26 : 26 E/S Tipo de producto: A : Con pantalla, sin reloj B : Con pantalla y reloj D : Ni pantalla, ni reloj E : Sin pantalla, con reloj XT : Módulo de extensión Familia: 2 : Compacto 3 : Modular Rele programable (Smart relay) 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 46. 46. 46 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 3. Dissenyar el programa (I). 1.Obrir el programari i fer clic en -> crear un nou programa o bé clic en arxiu -> nou. 2. Seleccionem la categoria del mòdul (en funció de E/S, Pantalla i Extensions). En el desplegable inferior seleccionem el tipus de mòdul a programar. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 47. 47. 47 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 3. Dissenyar el programa (II). Si el mòdul inserit permet extensions (ex. SR3B101FU), al fer clic en següent s’obrirà una finestra on podrem escollir les extensions compatibles que necessitem. Fem clic sobre la extensió i cliquem afegir, quedant seleccionada, en el llistat inferior. Fem clic en següent. NOTA: -Les E d’extensió seràn – IH, IJ,... - Les S d’extensió seràn – QB, QC,... Seleccionem si programar en diagrama de contactes (kop) o de funcions (fup). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 48. 48. Si fem clic amb el botó dret sobre el contacte, s’obri el menú flotant que ens permet canviar de contacte NA a NC. 48 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 3. Dissenyar el programa (III). Passarem al mode de disseny. Cal utilitzar les icones de l’àrea de funcions bàsiques e introduir les entrades i eixides segons la taula “entrades-eixides”, arrastrant-les a l’àrea de disseny. Fent clic a la icona propietats, introduirem les dades del programa. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 49. 49. 49 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 4. Simular el funcionament (I). Cal activar la simulació (botó superior dret o menú -> mode -> simulació). Podem configurar les entrades amb el botó dret, forçant-les a estat ON/OFF. NOTA: ZELIO NO permet configurar l’element connectat a l’entrada (es a dir Int./polsador o NA/NC). caldrà posar la simulació en mode RUN, i provar que el programa funciona tal i com toca. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 50. 50. 50 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 4. Simular el funcionament (II). Com a curiositat ZELIO permet simular com afectaria al programa un tall d’alimentació Observacions: • I1 (SB0) s’ha programat com a contacte NO i després, en la simulació, s’ha configurat com a contacte NC. • I3 (SQ1) s’ha programat com a contacte NO i després en la simulació es configura com a contacte NO, i per a la simulació es tanca, de forma que simula presència de fil. Fent clic en estos 2 botons podem mostrar/amagar les E/S. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 51. 51. 51 EXEMPLE 2. Programació pas a pas mitjançant ZELIO. 5. Observacions. Si en la pantalla d’elecció dels mòduls externs, seleccionem BDF podrem programar en diagrama de funcions. ZELIO permet en programa BDF (kop), introduir un grafcet. En la finestra d’informació, es mostra la referència ZELIO del mòdul seleccionat (cantó inferior dret). 1 2 3 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 52. 52. 52 Les funcions de retenció són aquelles que mantenen el valor una vegada s’han activat, de forma que per a tornar a zero, caldrà desactivar-les expressament. És a dir, són biestables (tenen memòria). SET i RESET: Tant en els relés programables com en els PLC es possible utilitzar les funcions SET i RESET. • SET: posa a 1 un bit. • RESET: posa a 0 un bit. Per cada funció SET cal una RESET, doncs és l’única forma de posar de nou el bit a zero. 1 2 El programa 1 és un programa convencional sense utilitzar funcions de retenció, de forma que cal realitzar realimentació en cas d’utilitzar contactes instantanis. El programa 2 utilitza SET i RESET. Es tracta d’un programa més senzill i no requereix cap realimentació. A l’activar I2 (SET) s’activarà Q1, i per desactivar aquesta eixida caldrà polsar I1 (RESET) 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 53. 53. 53 SET i RESET: En funció del fabricant i del tipus d’autòmat poden existir diverses versions de SETs i RESETs. • Activació d’un únic bit. • Activació de diversos bits. • Activació i desactivació diverses vegades de forma automàtica. • ... Per seguretat, el RESET sempre tindrà prioritat sobre el SET. En la programació d’autòmats és molt comú utilitzar funcions de retenció, doncs evites realimentacions i es possible tindre un control més senzill de les accions. Tots els fabricants incorporen en els seus programaris funcions de retenció. Hi ha alguns que permeten SET i RESET de forma independent, altres en els que cal utilitzar una funció biestable i altres que permeten les dues opcions. LOGOSoft – Biestable (“Relé autoenclavador”) ZEN Support Software– Biestable (“Relé autoenclavador”) 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 54. 54. 54 INTRODUCCIÓ • Són funcions especials que ens permeten activar o desactivar bits en funció del temps transcorregut. • Existeixen diversos tipus: • Retard a la connexió. • Retard a la desconnexió. • Retard a la connexió i desconnexió. • Retard a la connexió amb memòria. • Rellotge. • ... El LOGO permet utilitzar els temporitzadors següents: El ZEN permet utilitzar els temporitzadors següents: 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 55. 55. 55 ELS TEMPORITZADORS DEL ZEN 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 56. 56. 56 ELS TEMPORITZADORS DEL ZEN 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 57. 57. 57 ELS TEMPORITZADORS DEL LOGO 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 58. 58. 58 ELS TEMPORITZADORS DEL LOGO Per analitzar el funcionament de la resta de temporitzadors consultar el Manual o el menú d’ajuda. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 59. 59. 59 ELS TEMPORITZADORS DEL EASY Modos de funcionamiento de un temporizador EASY: -Modo temporizador de trabajo y de trabajo aleatoria. -Modo temporización de reposo y de reposo aleatoria. -Modo temporización trabajo/reposo y trabajo/reposo aleatorio. -Pulso. -Oscilador. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 60. 60. 60 ELS TEMPORITZADORS DEL EASY 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 61. 61. 61 ELS TEMPORITZADORS DEL ZELIO 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 62. 62. 62 ELS TEMPORITZADORS DEL ZELIO CRONOGRAMAS 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 63. 63. 63 ELS TEMPORITZADORS DEL ZELIO CRONOGRAMAS 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 64. 64. 64 ELS TEMPORITZADORS DEL ZELIO CRONOGRAMAS 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 65. 65. 65 ELS TEMPORITZADORS DEL ZELIO CRONOGRAMAS 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 66. 66. 66 EXEMPLE 1 D’UN PROGRAMA AMB TEMPORITZADOR. ZEN Procés seqüencial: (Temporitzador amb retard a la connexió) El motor M1 es mourà 3 segons després d’activar el polsador de marxa, i es pararà immediatament a l’activar el polsador de parada (NC) Programa Edició del temporitzador 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 67. 67. 67 EXEMPLE 2 D’UN PROGRAMA AMB TEMPORITZADOR. LOGO Procés seqüencial: (Temporitzador amb retard a la desconnexió) El motor M1 es mourà immediatament a l’activar el polsador de marxa (NO), i es pararà 5 segons després d’activar el polsador de parada (NC). Programa KOP Programa FUP Edició del temporitzador 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 68. 68. 68 EXEMPLE 3 D’UN PROGRAMA AMB TEMPORITZADOR. EASY Procés seqüencial: (Temporitzador amb retard a la connexió) El motor M1 es mourà 3 segons després d’activar el polsador de marxa, i es pararà immediatament a l’activar el polsador de parada (NC) Programa Edició del temporitzador 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 69. 69. 69 EXEMPLE 4 D’UN PROGRAMA AMB TEMPORITZADOR (I). ZELIO Procés seqüencial: (Temporitzador A/C: combinació de treball (A) i repòs (C)). El motor M1 es mourà immediatament al activar el polsador de marxa (NO), i 8 segons després s’activarà un ventilador de refrigeració. Quan polsem la parada (NC) immediatament es detindrà M1 i als 15 segons es detindrà el ventilador (per a refrigerar-lo). Programa Edició del temporitzador 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 70. 70. 70 EXEMPLE 4 D’UN PROGRAMA AMB TEMPORITZADOR (II). ZELIO Procés seqüencial: (Temporitzador L: luz intermitente, función mantenida, asíncrono (L)). La làmpara H1 (Q1) s’activarà al polsar l’interruptor SA1 (I1) i estarà activa 1s i apagada 0,4 s. S’apagarà en polsar de nou l’interruptor. Programa Edició del temporitzador 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 71. 71. 71 GENERALITATS • Alguns models de relés programables porten incorporada una menuda pantalla LCD en la seua CPU. • La utilització d’aquestos models de relés programables aporten diversos avantatges: • Possibilitat de crear i/o modificar el programa d’usuari sense ús de PC. • Possibilitat de modificar el valor de temporitzadors i comptadors. • Possibilitat de visualitzar valors del temporitzadors i comptadors, així com missatges d’alarma i altres informacions diverses. • Possibilitat d’utilitzar polsadors addicionals incorporats sobre la mateixa CPU. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 72. 72. 72 Pantalla LCD. ZEN Els models amb LCD permeten utilitzar fins a 16 visualitzacions diferents. Per fer açò cal utilitzar les bobines tipus “D”: Activar (D) o desactivar visualització (C) Núm. De visualització Posició de la visualització Ítem a visualitzar 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 73. 73. 73 Pantalla LCD. ZEN Exemple: Mitjançant dos polsadors (marxa i parada) podrà activar-se i desactivar-se un motor. Per altra banda, el motor estarà protegit mitjançant un Guardamotor, de forma que si es produeix una sobreintensitat, es pararà el seu funcionament i apareixerà un missatge d’alarma en la pantalla LCD. Per fer desaparèixer el missatge, caldrà rearmar el Guardamotor i activar el polsador de Reset. Programa ZEN: 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 74. 74. 74 Pantalla LCD. ZEN Exemple (continuació): Edició del Bit D0 (D) 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 75. 75. 75 Pantalla LCD. ZEN Exemple (continuació): Visualització en funcionament normal. Visualització després de saltar el Guardamotor (I2). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 76. 76. 76 Pantalla LCD. LOGO El LOGO permet utilitzar la funció “Texto de aviso” per visualitzar fins a 50 textos diferents. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 77. 77. 77 Pantalla LCD. LOGO Exemple: Mitjançant dos polsadors (marxa i parada) podrà activar-se i desactivar-se un motor. El motor s’activarà 10 segons després de polsar marxa i es pararà immediatament després de polsar parada. La pantalla LCD mostrarà l’hora i la data actual en tot moment, excepte quan el temporitzador estiga funcionant. En aquest cas, la pantalla mostrarà el temps restant del temporitzador. Programa LOGO: 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 78. 78. 78 Exemple (continuació): Pantalla LCD. LOGO Edició “Texto aviso” d’hora i data actual. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 79. 79. 79 Exemple (continuació): Pantalla LCD. LOGO Edició “Texto aviso” del temps restant. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 80. 80. 80 Exemple (continuació): Pantalla LCD. LOGO Visualització si el temporitzador està comptant. Visualització en funcionament normal. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 81. 81. 81 Pantalla LCD. EASY Els models amb LCD permeten utilitzar fins a 16 visualitzacions diferents. Per fer açò cal utilitzar les bobines tipus “D” (Pantalla de text): El primer que hem de fer és inserir “Pantalla de text” en paral·lel a l’eixida que volem que l’active. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 82. 82. 82 Pantalla LCD. EASY Exemple: VISUALITZACIÓ I CANVI DEL RETARD D’ACTIVACIÓ D’UNA EIXIDA. Mitjançant un polsador SB1 (NO) activarem un temporitzador, per a activar-lo s’utilitzarà un telerruptor. La pantalla LCD mostrarà: -El temps ajustable (es pot introduir des del botó del relé) -El temps real del temporitzador. A més apareixerà en la pantalla un “text fixe” explicatiu de què és cada valor. El temporitzador serà resetejat des d’un polsador SB0 (NO). Diagrama de contactes. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 83. 83. 83 Pantalla LCD. EASY En fer clic sobre D01, podrem visualitzar en la part inferior, la finestra d’informació. Fem clic en “parámetro”. Estes son les opcions de la pestanya “Parámetro”. En cada pantalla podem visualitzar fins a 4 files de text de 12 caràcters cadascuna. En entrada de texto editarem la 1ª i 4ª files amb text fixe. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 84. 84. 84 Pantalla LCD. EASY Introduïm en la línea 1 i 4 els textos corresponents. Easy ens permet visualitzar en les línies 2 i 3 les següents operacions: Relés de comtatge (C), Visualitzar l’hora (DH), Visualitzar la data (DD), comptador de temps de servei (O) i Relé temporitzador (T), el qual utilitzarem en este exemple. Núm. De pantalla. Núm. De temporitzador (T1). Podem escollir entre que mostre el valor teòric (prefixat) o el real (en cada instant). Podrem escollir si es pot introduir per la pantalla o no: L2 – “Editable” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 85. 85. 85 Pantalla LCD. EASY Així com en mode simulació es poden visualitzar les entrades, eixides, temporitzadors,... També podem visualitzar l’activació de les eixides. Fent clic en “Pantalla de Texto”. VISUALITZACIÓ I SIMULACIÓ. Com es pot apreciar la pantalla de text s’activa alhora que el temporitzador. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 86. 86. 86 Pantalla LCD. EASY Per visualitzar la PANTALLA i les TECLES en la part inferior, polsarem: Després d’activar el temporitzador amb SB1, incrementarà el temporitzador real fins a 05.00. VISUALITZACIÓ I SIMULACIÓ. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 87. 87. 87 Pantalla LCD. EASY VISUALITZACIÓ I SIMULACIÓ. Cliquem ALT -> Aceptar i ens desplacem en el cursor > a la xifra que volem canviar, després introduïrem el valor i polsem Aceptar -> ALT. Ara modificarem el valor inicial de temporització des del teclat del relé a 8,2s en compte de 5s. Arribant el temporitzador fins a 8,2 s. Nota: amb el temporitzador desactivat la Pantalla presenta este estat (dia, hora i mode). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 88. 88. 88 Pantalla LCD. ZELIO Els models amb LCD permeten utilitzar fins a 16 visualitzacions diferents. Per fer açò cal utilitzar els blocs de text “TX1” (Pantalla de text):5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 89. 89. 89 Pantalla LCD. ZELIO Exemple pantalla LCD. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 90. 90. 90 Pantalla LCD. ZELIO Exemple: PROGRAMACIÓ SETMANAL I VISUALITZACIÓ PER PANTALLA DE LA SEUA ACTIVACIÓ. Es pretén activar una eixida sols de 06:00 a 08:00 i de 21:00 a 00:00h de dilluns a divendres, els dissabtes i diumenges de 10:00 a 23:00. Visualitzant per la pantalla del relé, quan està activa l’eixida + l’hora i data actual. Quan l’eixida estiga desactivada es visualitzarà l’hora i data actual i es permetrà modificar-les. Diagrama de contactes. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 91. 91. 91 Pantalla LCD. ZELIO Fem clic en la icona TEXTO i arrastrem TX1 per estar en paral·lel amb Q1. TX2 serà activat per un contacte NC de Q1. Per a configurar la pantalla farem clic amb el botó dret sobre TX1 i s’obri la finestra d’edició. Fem clic en la pestanya “Parámetros”. Les RX serviran per a desactivar (deixar de visualitzar la pantalla corresponent). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 92. 92. 92 Pantalla LCD. ZELIO Per a configurar la pantalla de text cal arrastrar la funció a visualitzar sobre la línia de text escollida (4 línies). En les línies 3 i 4 introduírem RADIADOR i ON respectivament. Com que tenim un contacte de rellotge al nostre diagrama de contactes, ens apareixen estes funcions (si tinguerem temporitzadors, comptadors, ... ens apareixerien més). Si marquem esta casella podríem modificar els valors d’hora i data. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 93. 93. 93 Pantalla LCD. ZELIO La pantalla 2 (TX2) es visualitzarà quan l’eixida Q1 estiga desactivada. Inserim la funció hora en les línies 1 i 3 i la funció data a les línies 2 i 4. En les línies 3 i 4 marcarem la casella de modificació permesa. ZELIO permet inserir text fixe, en les línies on hem inserit funcions, fins esgotar el nombre màxim de caràcters. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 94. 94. 94 Pantalla LCD. ZELIO VISUALITZACIÓ I SIMULACIÓ. Així com en mode simulació es poden visualitzar les entrades, eixides, temporitzadors,... També podem visualitzar l’activació de les pantalles. Fent clic en “Ventana -> Panel frontal” 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 95. 95. 95 Pantalla LCD. ZELIO VISUALITZACIÓ I SIMULACIÓ. Quan el rellotge active Q1 visualitzarem la Pantalla TX1. Quan el rellotge desactive Q1 visualitzarem la Pantalla TX2. Fent clic en esta icona controlarem l’accelerador de simulació. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 96. 96. 96 Pantalla LCD. ZELIO CONDICIONS IMPORTANTS DE LES PANTALLES DE TEXT: 1. Si activem 2 pantalles a l’hora, es visualitza la del nombre major (es visualitza TX2 abans que TX1). 2. L’activació d’una nova pantalla de text desactiva l’anterior, si esta última no està amb tensió. 3. Si desactivem la pantalla ( segons el diagrama de contactes, que no li arribe tensió), esta es queda visible. Per deixar de visualitzar esta pantalla hem d’activar RX(1-16). 4. Si activem TX i RX a la vegada no es visualitzarà el text. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 97. 97. 97 PROCÉS PER PASSAR D’UN GRAFCET A UN PROGRAMA DE PLC • Existeixen autòmats que permeten la programació directament en GRAFCET, però hi ha altres (com per exemple la majoria de relés programables), que no permeten la seua utilització directa. • Com s’ha analitzat en Unitats de Treball anteriors, el GRAFCET és una ferramenta que permet organitzar i estructurar qualsevol procés seqüencial. • Passar del GRAFCET al programa és un procés relativament senzill!!!!! Procés: 1. Associar a cada etapa del GRAFCET un bit intern de l’autòmat. 2. Inicialitzar el programa a l’etapa 0. 3. Realitzar el programa de seqüència d’etapes, mitjançant la utilització de biestables. 4. Associar a cada etapa l’acció desitjada (posar en marxa un temporitzador, activar una eixida,...) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 98. 98. 98 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes) 1. Associar a cada etapa un bit intern: Els bits intern són posicions de memòria que permeten al programador realitzar maniobres de control auxiliars (representen el símil a un relé auxiliar en lògica cablejada). L’activació d’aquestos relés interns no suposa cap acció directa sobre les eixides de l’autòmat. Etapa0 = bit intern 0 Etapa1 = bit intern 1 Etapa2 = bit intern 2 2. Inicialitzar l’etapa 0: Un GRAFCET sempre parteix de l’etapa 0, i açò és necessari programar-ho a l’autòmat. Si l’autòmat compta amb un bit especial que s’activa durant el 1er cicle d’scan, utilitzarem aquest bit. 1er cicle d’scan = set Etapa0 En cas contrari, caldrà programar una condició que indique que si no està en la resta d’etapes, doncs que s’active l’etapa 0. No (Etapa1) * No (Etapa2) = set (Etapa0) Nosaltres utilitzarem l’opció 1 per programar PLC, i l’opció 2 per als relés programables. 1 2 1 2 GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 99. 99. 99 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes) 3. Programa de seqüència d’etapes. Per a seqüenciar les etapes utilitzarem funcions de retenció (biestables) i també les regles d’evolució dels GRAFCET. Recordatori de les regles d’evolució del GRAFCET: 2. Evolució de les transicions: Una transició està validada quan totes les etapes immediatament anteriors a ella estan actives. Una transició és franquejable quan està validada i la seva receptivitat associada és certa. 3. Evolució de les etapes actives: En franquejar una transició s'han d'activar totes les etapes immediatament posteriors (SET) i desactivar simultàniament totes les immediatament anteriors (RESET). (Etapa2) * SB0 = set (Etapa0) (Etapa0) = reset (Etapa2) (Etapa0) * SB1 = set (Etapa1) (Etapa1) = reset (Etapa0) (Etapa1) * SB2 = set (Etapa2) (Etapa2) = reset (Etapa1) 1 Cal tindre en compte la condició d’inicialització de l’etapa inicial (Etapa0)!!!! (Etapa2) * SB0 = set (Etapa0) + reset (Etapa2) (Etapa0) * SB1 = set (Etapa1) + reset (Etapa0) (Etapa1) * SB2 = set (Etapa2) + reset (Etapa1) 2 GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 100. 100. 100 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes) 3. Programa de seqüència d’etapes. Inicialització 1 GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 101. 101. 101 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes) 3. Programa de seqüència d’etapes. Inicialització 2 GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 102. 102. 102 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes) 4. Associar les etapes a les accions corresponents. L’ultima secció del programa correspondrà a l’associació d’accions. Una acció pot ser: activar un temporitzador, donar un pols a un comptador, activar una eixida,... (Etapa1) = Km1 (Etapa2) = Km 2 GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 103. 103. 103 EXEMPLE: Del GRAFCET al programa (diagrama de contactes). Programa complet Observació: La utilització del GRAFCET és recomana en processos seqüencials que suposen diversos estats (diverses etapes). Per tant, si es pretén realitzar el programa d’una aplicació senzilla o molt concreta es recomanable programar directament sense fer servir GRAFCET. GRAFCETpc0 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 104. 104. 104 PUNTS CRÍTICS Punt crític en la seqüenciació d’etapes. Cal anar amb compte amb els estats estables dels RESET alhora de realitzar l’activació i desactivació de les etapes. Exemple: El PLC realitza una lectura d’esquerre a dreta i de dalt a baix, de forma que executa les ordres de programa tal i com les llegeix. Per tant, l’odre de lectura d’aquest programa serà: 1-2-3-4-5 --- 1-2-3-4-5 --- 1-2-3-4-5 ... Tal i com està aquest programa, en cap moment s’activarà Km1, doncs en la línea de programa 5, el Bit1 estarà a zero i per tant, no s’activarà Km1. 2 1 3 4 5 GRAFCETpc1 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 105. 105. 105 PUNTS CRÍTICS Punt crític en la seqüenciació d’etapes. Exemple (continuació): 2 1 3 4 5 Línea programa Estat del Bit0 Estat del Bit1 Estat de Km1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0 4 1 0 0 5 1 0 0 Inicialment, en posició de repòs, estarà activa l’etapa 0 (Bit0=1), doncs Bit1=0 i els polsadors estaran oberts (SB0=SB1=0) Si s’activa SB1 (SB1=1), aleshores: (anàlisi del programa línea a línea) El Bit1 s’activa a la línea 3, però es desactiva a la línea 4 (doncs el Bit0 encarà està a 1) i per tant, en la línea 5 (on s’activa Km1) el Bit1 està de nou a 0. Aquest problema a vegades es possible solucionar-lo canviant l’ordre de les seqüències, però altres vegades amb açò no hi ha suficient i es necessari canviar la forma d’activar els RESET. La solució més senzilla i eficient és utilitzar ordres NO estables per fer els RESET . 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 106. 106. 106 PUNTS CRÍTICS Punt crític en la seqüenciació d’etapes. Exemple: Solució 1 (canvi d’ordre) 2 1 3 4 5 Línea programa Estat del Bit0 Estat del Bit1 Estat de Km1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0 4 0 1 0 5 0 1 1 Si ara s’activa SB0 (SB0=1 i SB1=0), aleshores: (anàlisi del programa línea a línea) Si s’activa SB1 (SB0=0 i SB1=1), aleshores: (anàlisi del programa línea a línea) Línea programa Estat del Bit0 Estat del Bit1 Estat de Km1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 1 0 0 En aquesta solució s’ha canviat l’ordre d’execució del programa. De forma que la línea 2 inicial ha passat a ser la línea 4 i la línea 4 ha passat a ser la 2. 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 107. 107. 107 PUNTS CRÍTICS Punt crític en la seqüenciació d’etapes. Exemple: Solució 2 (RESET no estable) 1 2 3 Línea programa Estat del Bit0 Estat del Bit1 Estat de Km1 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 Si ara s’activa SB0 (SB0=1 i SB1=0), aleshores: (anàlisi del programa línea a línea) Si s’activa SB1 (SB0=0 i SB1=1), aleshores: (anàlisi del programa línea a línea) Línea programa Estat del Bit0 Estat del Bit1 Estat de Km1 1 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 0 En aquesta solució s’ha mantingut la mateixa estructura d’execució del programa inicial, però les ordres de RESET NO són estables (són polsadors). 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 108. 108. 108 PUNTS CRÍTICS Punt crític en l’activació de les eixides. Els autòmats permeten utilitzar diversos contactes per realitzar seqüències de control, però tan sols una bobina d’eixida en cada programa. Exemple: INCORRECTE CORRECTE 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 109. 109. 109 Verificació del programa 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó Verificar: • Demostrar o comprovar que és vertadera una cosa. • Comprovar que un aparell funciona bé. • Complir-se alguna cosa anunciat o pronosticat. La verificació d’un programa de PLC s’ha de realitzar en les pitjors condicions possibles, sempre i quan aquestes condicions puguen ocórrer. Les proves de verificació han d’incloure totes les possibles operacions que puga realitzar l’automatisme. Es recomanable facilitar al client un informe on es detallen les proves de verificació realitzades, de forma que quede registrat el correcte funcionament del sistema seqüencial programable.
 110. 110. 110 Avaries i errades de programa Avaria / Errada Causa Solució 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó
 111. 111. 111 5.2 Entorn de treball. 5.3 Diagrama contactes i portes lògiques 5.4 Funcions de retenció. 5.5 Temporitzadors. 5.6 Pantalla LCD. 5.7 GRAFCET-Programa. 5.8 Verificació, posta en marxa. Avaries 5.1 Característiques tècniques. UT5- Programem fàcil i en xicotet! Professor: Raül Solbes i Monzó Punts susceptibles d’avaria Punt susceptible Forma de previndre’l

×