Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Robòtica
Industrial
Automatització i...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
ÍNDEX DE CONTINGUTS:
1. Marc normati...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
1. Marc normatiu.
El mòdul professio...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
2. Contextualització.
La ciutat d'Al...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
3. Anàlisi prescriptiu.
Si s'analitz...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
● Integració de Sistemes d’Automatit...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
El​ procés tecnològic​ particularitz...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
4. Objectius.
Tal i com s’indica en ...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Atenent als resultats d’aprenentatge...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
De forma complementària als objectiu...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
5. Continguts.
5.1. Estructura gener...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
5.2. Unitats de treball.
Abans d’enc...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Unitat de treball Rellevància (%, se...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Unitat de treball Rellevància (%, se...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Unitat de treball Rellevància (%, se...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Unitat de treball Rellevància (%, se...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Unitat de treball Rellevància (%, se...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
5.3. Temporalització.
Aspectes previ...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
Dates inici i final​ (realitzat amb ...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
5.4. Continguts actitudinals.
Els co...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
6. Orientacions metodològiques.
Per ...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
La metodologia a seguir per desenvol...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
La metodologia a seguir per desenvol...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
7. Avaluació i qualificació.
L’avalu...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
de l’explicació per part del profess...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
La qualificació i rellevància de cad...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
8. Mesures d'atenció a la diversitat...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
9. Foment de la lectura.
La lectura ...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
10. Activitats extraescolars i compl...
 
  
Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial
 
11. Qualitat i millora contínua.
Amb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pd robotica industrial_v1.1_2015v

2,655 views

Published on

Programación didáctica del módulo profesional de Rbótica Industrial (segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial). Curso 2015-2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pd robotica industrial_v1.1_2015v

 1. 1.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA IES Cotes Baixes (Alcoi) Raül Solbes i Monzó www.raulsolbes.com Actualitzada el 03/09/2016 Versió 1.0_2016v     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 1 de 30
 2. 2.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   ÍNDEX DE CONTINGUTS: 1. Marc normatiu. 2. Contextualització. 3. Anàlisi prescriptiu. 4. Objectius. 5. Continguts. 5.1. Estructura general. 5.2. Unitats de treball. 5.3. Temporalització. 5.4. Continguts actitudinals. 5.5. Competències bàsiques. 5.6. Recursos materials i didàctics. 6. Orientacions metodològiques. 7. Avaluació i qualificació. 8. Mesures d'atenció a la diversitat. 9. Foment de la lectura. 10. Activitats extraescolars i complementàries. 11. Qualitat i millora contínua.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 2 de 30
 3. 3.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   1. Marc normatiu. El mòdul professional de Robòtica Industrial està inclòs al Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial (en endavant ARI), publicat al Reial Decret 1581/2011. La identificació bàsica d'este Títol és la següent: • Denominació: Automatització i Robòtica Industrial. • Nivell: Formació Professional de Grau Superior. • Duració: 2.000 hores. • Família Professional: Electricitat i Electrònica. La competència general d'este títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i l'engegada d'estos sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots. Respecte del mòdul professional objecte d'esta programació didàctica, les seues dades bàsiques són les que s'indiquen a continuació: • Nom: Robòtica Industrial • Codi: 0966 • Professorat: • Especialitat: Instal·lacions Electrotècniques. • Cos: Professor Tècnic de Formació Professional. • Correspondència d’unitats de competència amb el mòdul de Robòtica Industrial: • UC1575_3: Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d’automatització industrial. • UC1576_3: Gestionar i supervisar los processos de manteniment de sistemes de automatització industrial. • UC1577_3: Supervisar i realitzar la posta en marxa de sistemes de automatització industrial. • La correspondència del mòdul de Robòtica Industrial amb unitats de competència és la mateixa que la indicada en el cas anterior. El Títol d'ARI és ampliat pel Currículum de la Comunitat Valenciana, en l’Orde 15/2015 de 5 de març. Este currículum amplia els continguts, defineix la seua duració en un total de 80 hores (4 hores setmanals) i indica que serà un mòdul professional que s'impartirà en segon curs. El desenvolupament d'esta programació didàctica atendrà les orientacions i objectius generals de l’IES Cotes Baixes, indicats al Projecte Educatiu de Centre (aprovat el 29 de juny de 1999) i al Projecte Curricular d'Etapa dels Cicles Formatius (aprovat el 28 de juny de 2012).     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 3 de 30
 4. 4.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   2. Contextualització. La ciutat d'Alcoi és cap de la comarca de l'Alcoià, a la província d'Alacant. Compta amb una població que oscil·la entre els 60.000 i 65.000 habitants i ocupa el centre d'una depressió, la Foia d’Alcoi, envoltada per diverses serres: Mariola, el Carrascar de la Font Roja, els Plans i la Serreta. Els seus cims arriben als 1.399 metres d'altitud (cim del Montcabrer). A més, dues d'estes serres estan declarades parcs naturals: la Font Roja i la Serra de Mariola. El territori d'Alcoi està travessat per diversos cursos fluvials (el Polop, el Barxell i el Molinar) que quan s’uneixen a les afores de la ciutat constitueixen el riu Serpis o riu d'Alcoi, que després d'un accidentat recorregut desemboca en el Mediterrani a l'altura de Gandia. Estes característiques geogràfiques han facilitat la creació d’un Clúster Industrial basat en la industria tèxtil. Alcoi ha sigut durant molts anys una ciutat industrial, i per esta causa existix l’actual Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA), un campus de la Universitat Politècnica de València, on és possible estudiar diversos graus d'enginyeria, entre el què pot trobar‐se el d'enginyeria elèctrica. Respecte a l'entorn laboral, és important tindre en compte que les empreses de la comarca relacionades amb la Robòtica Industrial són empreses relativament menudes, és a dir, empreses amb un nombre de treballadors inferior a 10. D’Alcoi cap al nord, la industria majoritària és la corresponent al sector tèxtil, però d’Alcoi cap al sud, predomina la indústria del joguet i del plàstic. L'alumnat que estudia a l’IES Cotes Baixes prové majoritàriament d’Alcoi, però també hi ha un important percentatge que ve dels pobles del voltant, com són Muro, Cocentaina, Ibi, o Castalla. Per tant, després d'analitzar l'entorn del Centre Educatiu, les orientacions bàsiques que caldrà tindre en compte per a desenvolupar el mòdul de Robòtica Industrial són les següents: • Sense deixar de banda altres tipus d'indústries, és important fer referència a la industria del tèxtil, del joguet i del plàstic, de forma que es posaran exemples de situacions reals, materials i recursos específics d'este tipus d'indústria. • Es promouran convenis de col·laboració amb empreses instal·ladores de la comarca, de forma que les pròpies empreses o treballadors relacionats amb la Robòtica Industrial puguen traslladar a l'alumnat situacions reals, orientacions tècniques, així com qualsevol aspecte que ajude a l'alumnat a conèixer la tipologia de client final i la ideologia i política de l'empresa de la zona. • Aprofitant la ubicació del Campus Universitari, es promouran convenis de col·laboració entre l'IES Cotes Baixes i l'EPSA, de forma que l'alumnat puga conèixer els tallers associats al grau d'enginyeria elèctrica, i les possibilitats d'un futur itinerari formatiu.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 4 de 30
 5. 5.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   3. Anàlisi prescriptiu. Si s'analitza detingudament la competència general, les competències professionals, personals i socials, i l'entorn laboral que defineix el Títol d'ARI es possible extraure les conclusions següents: 1. L’alumnat tindrà com a punt de partida una documentació tècnica o uns requeriments d'automatització que caldrà desenvolupar d’acord al seu nivell (configuració i càlculs). 2. L’alumnat ha de saber realitzar pressupostos i determinar la logística necessària per poder fer el replanteig de la instal·lació. 3. L’alumnat ha d'estar capacitat per desenvolupar sistemes automàtics (aplicar llenguatges de programació, desenvolupar programes de gestió i control de xarxes,...) així com executar i supervisar el muntatge, el manteniment i la posta en marxa de les instal·lacions automatitzades industrials. Per altra banda, és evident que tot allò que realitze l'alumnat ho ha de fer aplicant la normativa i la legislació vigent, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, així com assegurar el seu funcionament i respecte al medi ambient. Per donar resposta a tots els requeriments indicats al Títol, l'alumnat ha d'assolir una sèrie de resultats d'aprenentatge repartits en diferents mòduls professionals, els quals estan tots relacionats entre si. Ara bé, hi ha relacions entre mòduls professionals que condicionen la planificació pedagògica i la temporalització de continguts. Si centrem l'estudi en el mòdul professional objecte d'esta programació, després d'analitzar tots i cadascun del mòduls, poden establir‐se els següents com a mòduls rellevants per al desenvolupament del procés d’ensenyança i aprenentatge del mòdul de Robòtica Industrial: Mòduls professionals de primer curs: • Sistemes de potència​, doncs en este mòdul s'estudien paràmetres elèctrics de caràcter general, així com els principals receptors de les instal·lacions industrials i el dispositius que permeten la seua arrancada i variació de velocitat (arrancadors electrònics i variadors de freqüència), els quals constitueixen la base dels servomotors (un dels continguts fonamentals del mòdul objecte d’esta programació). • Sistemes elèctrics, pneumàtics, i hidràulics​, doncs en este mòdul s’analitzen els dispositius que permeten l’accionament dels robots i el funcionament de la seua màquina ferramenta. • Documentació Tècnica​, doncs este mòdul representa la base documental i gràfica de tot el cicle formatiu. • Informàtica Industrial​, doncs en este mòdul es realitzarà el muntatge del maquinari, la instal·lació de programari i la programació amb llenguatges d'alt nivell. • Sistemes Seqüencials Programables​, el qual representa la primera presa de contacte amb els autòmats programables i l’electrònica digital, conceptes fonamentals per a la programació dels robots i dels servomotors. Mòduls professionals de segon curs: ● Sistemes Programables Avançats​, on es desenvolupen rutines de programació avançades, les quals permetran el disseny i posta en marxa de programes complexos amb robots i servomotors.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 5 de 30
 6. 6.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   ● Integració de Sistemes d’Automatització Industrial​, doncs es tracta d’un mòdul aglutinador de tecnologies i competències, el qual necessita de les destreses que adquirirà l’alumnat a través del mòdul de Robòtica Industrial. De tots estos mòduls, és important establir coordinació respecte de la seqüència de desenvolupament de continguts amb el mòdul d’Integració de Sistemes d’Automatització Industrials, doncs qualsevol projecte que es desenvolupe en este mòdul i incloga un robot o un servomotor, haurà de desenvolupar‐se una vegada l’alumnat adquirisca unes destreses mínimes, doncs es tracta de competències que únicament es desenvolupen en segon curs. El procés tecnològic del cicle formatiu és el següent:     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 6 de 30
 7. 7.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   El​ procés tecnològic​ particularitzat que es dedueix a partir de les competències associades al mòdul de​ Robòtica Industrial​ és el següent: Aquest procés tecnològic cal tindre’l sempre present, doncs representa la guia d'allò que es pretén que aconseguisca saber fer l'alumnat.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 7 de 30
 8. 8.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   4. Objectius. Tal i com s’indica en les orientacions pedagògiques del Títol, el mòdul de Robòtica Industrial ajuda a aconseguir els objectius generals a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y q): A. Interpretar la documentació tècnica, analitzant les característiques de diferents tipus de projectes per a precisar les dades necessàries per al seu desenvolupament. B. Identificar les característiques dels sistemes automàtics de regulació i control, partint de les especificacions i prescripcions legals, per a configurar instal·lacions i sistemes automàtics. C. Determinar elements de sistemes automàtics, partint dels càlculs i utilitzant informació tècnica comercial per a seleccionar els més adequats, segons les especificacions i prescripcions reglamentàries. D. Aplicar llenguatges de programació normalitzats, utilitzant programes informàtics, per a elaborar els programes de control. E. Desenvolupar programes de gestió i control de xarxes de comunicació, utilitzant llenguatges de programació normalitzats, per a configurar els equips. F. Aplicar simbologia normalitzada i tècniques de traçat, utilitzant eines gràfiques de disseny assistit per ordinador, per a elaborar plànols i esquemes d'instal·lacions i sistemes automàtics. G. Valorar els costos dels dispositius i materials que formen una instal·lació automàtica, utilitzant informació tècnica comercial i tarifes de fabricants, per a elaborar el pressupost. H. Elaborar fulls de ruta, utilitzant eines ofimàtiques i específiques dels dispositius del sistema automàtic, per a definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a l'engegada. I. Definir la logística, utilitzant eines informàtiques de gestió de magatzem, per a gestionar el subministrament i emmagatzematge de materials i equips. J. Identificar els recursos humans i materials, tenint en compte la documentació tècnica, per a replantejar la instal·lació. K. Resoldre problemes potencials en el muntatge, utilitzant criteris econòmics, de seguretat i de funcionalitat, per a replantejar la instal·lació. L. Executar el muntatge d'instal·lacions automàtiques de control i infraestructures de comunicació, identificant paràmetres, aplicant tècniques de muntatge, interpretant plans i esquemes, i realitzant les proves necessàries, per a supervisar equips i elements associats. M. Diagnosticar avaries i disfuncions, utilitzant eines de diagnòstic i comprovació adequades, per a supervisar i/o mantenir instal·lacions i equips associats. N. Aplicar tècniques de manteniment en instal·lacions i sistemes automàtics, utilitzant instruments i eines apropiades, per a supervisar i/o mantenir instal·lacions i equips associats. O. Comprovar el funcionament dels programes de control, utilitzant dispositius programables industrials, per a verificar el compliment de les condicions funcionals establides. P. Desenvolupar manuals d'informació per als destinataris, utilitzant les eines ofimàtiques i de disseny assistit per ordinador per a elaborar la documentació tècnica i administrativa.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 8 de 30
 9. 9.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Atenent als resultats d’aprenentatge (en endavant RA) del mòdul professional de Robòtica Industrial i als objectius generals anteriors, és possible deduir la graella següent, on es concreten els objectius generals i es relacionen amb els resultats d’aprenentatge: Objectiu RA1 reconeix RA2 configura RA3 programa RA4 verifica RA5 repara A X X X B X X C X X D X E X F X G X H X I X J X K X X L X X M X X N X X O X X P X X Resultats d’aprenentatge RA1 Reconeix diferents tipus de robots i/o sistemes de control de moviment, identificat els components que els formen i determinant les seues aplicacions en entorns industrials automatitzats. RA2 Configura sistemes robòtics i/o de control de moviment, seleccionant i connectant els elements que ho componen. RA3 Programa robots i/o sistemes de control de moviment, utilitzant tècniques de programació i processament de dades. RA4 Verifica el funcionament de robots i/o sistemes de control de moviment, ajustant els dispositius de control i aplicant les normes de seguretat. RA5 Repara avaries en entorns industrials robotitzats i/o de control de moviment, diagnosticant disfuncions i elaborant informes d'incidències.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 9 de 30
 10. 10.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   De forma complementària als objectius generals anteriors, i atenent a continguts transversals, a les competències bàsiques, i a les peculiaritats del Centre Educatiu, del departament i del professor responsable d’aquest mòdul, es fixen els OBJECTIUS ADDICIONALS següents: ● Desenvolupar la competència bàsica d’aprendre a aprendre. ● Aconseguir el desenvolupament de les capacitats personals i del coneixement d'un mateix (metacognició). ● Aprendre a treballar en equip i de forma col·laborativa, arribant a decisions basades en el consens i en els bons arguments. ● Desenvolupar l’esperit de la solidaritat, l’ajuda i la cooperació. ● Acceptar a les companyes i als companys tal i com són, respectant les diferències i valorant‐les com a oportunitats d’aprenentatge. ● Desenvolupar les hàbits següents: ○ Proactivitat ○ Començar amb un fi en ment ○ El primer primer ○ Pensar en guanyar‐guanyar ○ Buscar primer entendre i després ser entesos ○ Sinergitzar ○ Afilar la serra (imatge presa de la Web: ​http://www.franklincovey.es/products‐solutions/educacion/​) Estos objectius addicionals seran transversals a totes les unitats de treball i es treballaran, fonamentalment, a través dels projectes d’investigació i les activitats de foment de la lectura     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 10 de 30
 11. 11.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   5. Continguts. 5.1. Estructura general. Mòdul professional Professor Curs Hores/ setmana Total [setmanes] ‐ [hores] Robòtica Industrial Raül Solbes 2n 4 17s ‐ 71h Unitat de treball RA1 reconeix RA2 configura RA3 programa RA4 verifica RA5 repara rellevància [setmanes] [hores] Primera assemblea (planificació, metodologia, normes, recursos,...) X X X X X 12% 2s 8h 1. Reconeguem els tipus, els components i les aplicacions! X 16% 2’75s 11h 2. Configurem, seleccionem i connectem! X 12% 2s 8h 3. Programem? X 35% 6’75s 27h 4. Varifiquem, ajustem i respectem la seguretat!. X 12% 2s 8h 5. Diagnostiquem, reparem, i documentem avaries. X 13% 2’25s 9h Resultats d’aprenentatge RA1 Reconeix diferents tipus de robots i/o sistemes de control de moviment, identificat els components que els formen i determinant les seues aplicacions en entorns industrials automatitzats. RA2 Configura sistemes robòtics i/o de control de moviment, seleccionant i connectant els elements que ho componen. RA3 Programa robots i/o sistemes de control de moviment, utilitzant tècniques de programació i processament de dades. RA4 Verifica el funcionament de robots i/o sistemes de control de moviment, ajustant els dispositius de control i aplicant les normes de seguretat. RA5 Repara avaries en entorns industrials robotitzats i/o de control de moviment, diagnosticant disfuncions i elaborant informes d'incidències.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 11 de 30
 12. 12.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   5.2. Unitats de treball. Abans d’encetar les unitats de treball es realitzarà la primera assemblea del curs on es decidirà per CONSENS entre TOT el grup d’ALUMNAT aspectes bàsics de treball. Els punts a tractar seran els següents: ● Programació didàctica: ○ objectius, ○ resultats d’aprenentatge, ○ unitats de treball (continguts), ○ recursos i bibliografia, ○ temporalització, ○ metodologia (projectes d’investigació), ○ criteris d’avaluació, qualificació i recuperació, ○ foment de la lectura. ● Projecte Roma: ○ normes bàsiques de convivència i treball cooperatiu, ○ assemblea inicial, ○ situació problemàtica, ○ treball en equip (rols: coordinador, portaveu, secretari, responsable de material), ○ aprenentatges (genèrics i específics), ○ projecte d’investigació (processos cognitius, llenguatge, afectivitat, acció), ○ planificació d’activitats, d’accions i d’operacions, ○ assemblea final. ● Recursos: ○ planificació (Gantter, ProjectLibre,Trello,...), ○ actes (GoogleDocs, Blog,...), ○ comunicació (email, xarxa social,...), ○ treball cooperatiu (GoogleDocs, Office 365,...), ○ documentació i presentacions (GoogleDocs, OpenOffice, CMapTools, Coggle,...). Rellevància:​ 12%, 2 setmanes, 8 hores     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 12 de 30
 13. 13.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Unitat de treball Rellevància (%, setmanes, hores) 1. Reconeguem els tipus, els components i les aplicacions! 16%, 2’75 setmanes, 11 hores Objectius Preconeixement Robots i sistemes de control de moviment ● Interpretar la documentació tècnica. ● Identificar les característiques. ● Determinar elements. ● Metodologia, recursos i normes de treball “Projecte Roma” (acords primera assemblea). Continguts conceptuals Continguts procedimentals 1.1 Aplicacions. 1.2 Tipologia dels robots. 1.3 Sistemes de seguretat. 1.4 Morfològica d’un robot. 1.5 Sistemes mecànics. 1.6 Sistemes de transmissió. 1.7 Acoblaments. 1.8 Útils i ferramentes del robot. 1.9 Unitats de control de robots. 1.10 Sistemes de control de moviment. 1.11 Unitats de programació. 1.12 Sistemes teleoperats per al control de manipuladors i/o robots. 1.13 Sistemes de guiat. 1.14 Sistemes de navegació en aplicacions mòbils. Projecte d’investigació 1 [R​econeix diferents tipus de robots i/o sistemes de control de moviment, identificat els components que els formen i determinant les seues aplicacions en entorns industrials automatitzats].     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 13 de 30
 14. 14.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Unitat de treball Rellevància (%, setmanes, hores) 2. Configurem, seleccionem i connectem! 12%, 2 setmanes, 8 hores Objectius Preconeixement Robots i sistemes de control de moviment ● Interpretar la documentació tècnica. ● Identificar les característiques. ● Determinar elements. ● Aplicar simbologia i tècniques de traçat. ● Valorar els costos dels dispositius i materials. ● Elaborar fulls de ruta. ● Definir la logística de subministrament i emmagatzematge. ● Identificar els recursos humans i materials. ● Metodologia, recursos i normes de treball “Projecte Roma” (acords primera assemblea). ● Components i aplicacions dels robots i dels sistemes de control de moviment. Continguts conceptuals Continguts procedimentals 2.1 Simbologia normalitzada. 2.2 Representació d’esquemes i diagrames de flux. 2.3 Connexió de sensors. 2.4 Connexió d’actuadors. 2.5 Connexió de controladors. 2.6 Connexió de dispositius i mòduls de seguretat. 2.7 Reglamentació vigent (REBT) Projecte d’investigació 2 [C​onfigura sistemes robòtics i/o de control de moviment, seleccionant i connectant els elements que ho componen].     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 14 de 30
 15. 15.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Unitat de treball Rellevància (%, setmanes, hores) 3. Programem? 35%, 6’75 setmanes, 27 hores Objectius Preconeixement Robots i sistemes de control de moviment ● Interpretar la documentació tècnica. ● Aplicar llenguatges de programació. ● Desenvolupar programes de gestió i control de xarxes de comunicació. ● Metodologia, recursos i normes de treball “Projecte Roma” (acords primera assemblea). ● Components i aplicacions dels robots i dels sistemes de control de moviment. ● Configuració, selecció i connexió de components. Continguts conceptuals Continguts procedimentals 3.1 Posicionament de robots (programació per guiat i programació textual) 3.2 Operacions lògiques aplicades a la programació de robots. 3.3 Llenguatges de programació de robots. 3.4 Programació seqüencial. 3.5 Programació de sistemes de control de moviment. Projecte d’investigació 3 [​Programa robots, utilitzant tècniques de programació i processament de dades]. Projecte d’investigació 4 [Programa sistemes de control de moviment, utilitzant tècniques de programació i processament de dades].     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 15 de 30
 16. 16.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Unitat de treball Rellevància (%, setmanes, hores) 4. Varifiquem, ajustem i respectem la seguretat! 12%, 2 setmanes, 8 hores Objectius Preconeixement Robots i sistemes de control de moviment ● Resoldre problemes potencials en el muntatge. ● Executar el muntatge . ● Diagnosticar avaries i disfuncions ● Aplicar tècniques de manteniment ● Comprovar el funcionament dels programes de control. ● Desenvolupar manuals d'informació. ● Metodologia, recursos i normes de treball “Projecte Roma” (acords primera assemblea). ● Components i aplicacions dels robots i dels sistemes de control de moviment. ● Configuració, selecció i connexió de components. ● Programació. Continguts conceptuals Continguts procedimentals 4.1 Tècniques de verificació. 4.2 Monitorització de programes. 4.3 Instruments de mesura. Tècniques de mesura. 4.4 Reglament de seguretat en màquines Projecte d’investigació 5 [​Verifica el funcionament de robots i/o sistemes de control de moviment, ajustant els dispositius de control i aplicant les normes de seguretat].     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 16 de 30
 17. 17.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Unitat de treball Rellevància (%, setmanes, hores) 5. Diagnostiquem, reparem, i documentem avaries! 13%, 2’25 setmanes, 9 hores Objectius Preconeixement Robots i sistemes de control de moviment ● Resoldre problemes potencials en el muntatge. ● Executar el muntatge. ● Diagnosticar avaries i disfuncions. ● Aplicar tècniques de manteniment. ● Comprovar el funcionament dels programes de control. ● Desenvolupar manuals d'informació. ● Metodologia, recursos i normes de treball “Projecte Roma” (acords primera assemblea). ● Components i aplicacions dels robots i dels sistemes de control de moviment. ● Configuració, selecció i connexió de components. ● Programació. ● Verificació, ajust i seguretat. Continguts conceptuals Continguts procedimentals 5.1 Diagnòstic i localització d’avaries. 5.2 Tècniques d’actuació. Punts d’actuació. 5.3 Tècniques de monitorització i execució de programes. 5.4 Registres d’avaries. Fitxes i registres. 5.5 Reglamentació vigent. Projecte d’investigació 6 [​Repara avaries en entorns industrials robotitzats i/o de control de moviment, diagnosticant disfuncions i elaborant informes d'incidències].     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 17 de 30
 18. 18.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   5.3. Temporalització. Aspectes previs: ● Data començament del curs: 08/09/2016 (sols presentacions per part del tutors i tutores) ● Data finalització (2n curs): 10/03/2017 ● Horari del mòdul de Robòtica Industrial: ○ dilluns de 15:55 a 18:55h (3 hores lectives) ○ dimarts de 16:45h a 17:40h (1 hora lectiva) ● A partir de la primera setmana de febrer l’alumnat treballarà amb projectes d’integració, de forma que l’horari de 2n curs es barrejarà i únicament es treballarà per projectes, és a dir, malgrat la data de finalització de 2n curs ser l’10/03/17, cal realitzar la temporalització del mòdul de Robòtica Industrial fins el 31/01/17. ● Les presentacions dels projectes d’investigació i el mapa d’aprenentatges de l’assemblea final es realitzaran els dilluns (3 hores lectives). ● L’assemblea inicial de cada projecte d’investigació es realitzarà dimarts (1 hora lectiva) Graella resum: Trimestre Contingut 1r 08/09/16 a 27/11/16 [11 setmanes] • Primera assemblea [2 setmanes] • UT1 [2’75 setmanes] • UT2 [2 setmanes] • UT3 [4’25 setmanes] 2n 28/11/16 a 31/01/17 [7 setmanes] • UT3 [2’5 setmanes] • UT4 [2 setmanes] • UT5 [2’5 setmanes] Projectes d’integració 01/02/17 a 12/03/17 [5 setmanes] ● Projectes d’integració de mòduls professionals 3r 13/03/17 a 11/06/17 ● Període d’FCT Resum i % d'hores • Hores totals del curs: 91h (T1 + T2 + Projectes d’integració]. • Hores totals T1 i T2: 71h • Total hores efectives 1er trimestre: 39h (55% de les hores totals T1 i T2) • Total hores efectives 2n trimestre: 32h (45% de les hores totals T1 i T2) • Total hores efectives “Projectes d’investigació”: 20h (28% respecte del total del curs) Totes les hores indicades en esta graella són hores efectives reals, és a dir, s’han descomptat els dies festius de dilluns i dimarts, tot atenent al calendari escolar 2016‐2017.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 18 de 30
 19. 19.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   Dates inici i final​ (realitzat amb ​http://www.gantter.com/​) Cronograma​ (realitzat amb ​http://www.gantter.com/​) Es prioritzarà en tot moment els interessos de l’alumnat sobre la temporalització indicada en aquest apartat. Per la qual cosa, és possible que la seqüenciació de projectes i les dates de començament i finalització varien notablement, tot atenent al grup de classe, al seu desenvolupament i a les situacions problemàtiques que es plantegen al llarg del curs.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 19 de 30
 20. 20.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   5.4. Continguts actitudinals. Els continguts actitudinals són transversals a totes les unitats de treball, de forma que al llarg de tot el curs es fomentarà la pràctica de les actituds següents: ● El treball cooperatiu i en equip. ● El respecte a les diferències i l’acceptació de diversos punts de vista. ● La puntualitat. ● L’actitud crítica. ● La neteja i l’ordre. ● L’actitud emprenedora, la creativitat i la innovació. ● L’esperit de millora i superació personal. 5.5. Competències bàsiques. Les competències bàsiques que es desenvoluparan en este mòdul són les següents: ● Comunicació lingüística. ● Competència matemàtica, ciència i tecnologia. ● Competència digital. ● Aprendre a aprendre. ● Competències socials i cíviques. ● Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 5.6. Recursos materials i didàctics. L'alumnat ha de comptar amb els​ materials i recursos​ següents: ● Programes necessaris per al desenvolupament els projectes d’investigació:: ○ Paquet ofimàtic (Open Office, GoogleDocs, Office365,...), ○ CAD elèctric (SeeElectrical, Proficad,...), ○ Programaris específics de programació de robots i sistemes de control de moviment. ● Ordinador, impressora i escànner. ● Connexió a Internet. ● Materials d’escriptura. ● Ferramentes de muntatge elèctric. Els materials que s’utilitzaran en les pràctiques són els següents: • Ordinadors amb programaris de simulació. • Robot industrial • Variadors de velocitat , servomotors, i motors elèctrics • Material electromecànic divers: contactors, dispositius de protecció,... Respecte a la​ bibliografia​ per tal d'ampliar i aclarir continguts, es recomana la següent: ● BARRIENTOS A.; PEÑÍN L.F.; BALAGUER C.; ARACIL R.; Fundamentos de robótica ISBN 8448108159 (​http://www.mheducation.es/​) ● CRAIG, JOHN J.; Robótica; ISBN 9702607728; ​PRENTICE HALL MEXICO ● DOMINGO JUAN; Robótica. Apuntes para la asignatura; módulo optativo para Ingeniería Electrónica (​http://mural.uv.es/mamomas/Archivos/LIBRO_ROB.pdf​) ● REYES CORTÉS, F.; Robótica: control de robots manipuladores; ​ISBN: 9788426717450; (​http://www.marcombo.com/​) ● CEPYME ARAGON‐GOBIERNO DE ARAGÓN; Guía técnica de Seguridad en robótica; (​http://www.conectapyme.com/documentacion/2006robotica.pdf​) ● Documentació tècnica i manuals de programació i disseny de diversos fabricants (ABB, Kuka Robotics, Omron,...).     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 20 de 30
 21. 21.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   6. Orientacions metodològiques. Per a definir la metodologia a seguir cal tindre en compte que es tracta d'un mòdul professional associat a un cicle formatiu industrial de grau superior, de segon curs i en modalitat presencial. El professorat serà un guia de l'aprenentatge de l'alumnat, de forma que este últim serà el màxim protagonista de tot el procés d'ensenyança‐aprenentatge. La metodologia a seguir serà la següent: • Durant les dues primeres setmanes de curs s'explicarà amb detall la programació didàctica (objectius generals, continguts, temporalització,,...), així com la metodologia de treball que s’utilitzarà (projectes d’investigació i filosofia “Projecte Roma”). Entre tot el grup d’alumnat es decidiran aspectes bàsics de treball i ferramentes a utilitzar per al treball en equip i el desenvolupament dels projectes. Així mateix, durant estes dues setmanes, es realitzarà la formació necessària per tal que tot l’alumnat aprenga a utilitzar les ferramentes de treball i les tècniques pertinents de treball en equip. • Després de les dues setmanes de formació inicial, s’encetarà la primera unitat de treball (Reconeguem els tipus, els components i les aplicacions!) amb una presentació per part del professor, de forma que s’explicaran conceptes bàsics de robòtica industrial. La durada màxima d’esta explicació serà d’una sessió de classe de 3 hores lectives. • A partir d’esta primera explicació de conceptes bàsics es presentaran diverses situacions problemàtiques que donaran peu a diversos projectes d’investigació, els quals s’enllaçaran uns amb altres, sempre partint dels propis interessos de l’alumnat. • La metodologia de resolució de tots els projectes d’investigació es basarà en la filosofia del “Projecte Roma”, de forma que: ○ Partiran d’una assemblea on es plantejarà la situació problemàtica a resoldre. ○ Es desenvoluparan equips de 4‐5 participants, on cadascú assumirà un rol diferent (coordinador, portaveu, secretari, responsable de material). Els equips i rols canviaran en cadascun dels projectes. ○ Caldrà realitzar una formulació d’aprenentatges genèrics i específics, és a dir, allò que es pretén aprendre a nivell de grup i a nivell individual, respectivament. ○ Seguiran un procés lògic de resolució que atendrà a: ▪ la cognició (pensar: atenció, percepció, memòria, planificació,...), ▪ el llenguatge (comunicar: codificació, lectura, escriptura,...), ▪ l’afectivitat (sentir: valors, normes, valoració de diferències,...), ▪ i l’acció (actuar: destreses, autonomia,...). ○ Es planificà tot el procés de desenvolupament del projecte (planificació d’activitats, accions i operacions). ○ Finalitzaran amb una assemblea on es presentaran les solucions dels diversos equips. Esta assemblea donarà peu a un nou projecte d’investigació. • El professor ajudarà als diversos equips en la planificació dels projectes i facilitarà la documentació i els recursos necessaris. Així mateix, si es detecten dubtes generals, el professor realitzarà explicacions genèriques a tota la classe. • Les decisions es prendran sempre en assemblea, per concens i/o atenent a l’argumentació més raonable. • Es prioritzarà en tot moment els interessos de l’alumnat sobre la temporalització indicada en esta programació didàctica, de forma que es possible que la planificació inicial indicada a l’apartat ​5.3‐Temporalització​ canvie de forma notable.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 21 de 30
 22. 22.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   La metodologia a seguir per desenvolupar els continguts actitudinals: Contingut actitudinal Desenvolupament i orientacions metodològiques El treball cooperatiu i en equip. Els projectes d’investigació es realitzaran en equips amb distints rols, els quals canviaran d’un projecte a un altre, així com els propis components del equips. Els rols que assumirà cada component, en lloc d’atendre a les pròpies habilitats i fortaleses, atendran, en major mesura, a les necessitats d’aprenentatges específics. El respecte a les diferències i l’acceptació de diversos punts de vista. Es respectarà les opinions de tot l'alumnat i no es permetrà que cap opinió siga menyspreada. Així mateix, l’alumnat haurà de d’argumentar la seua postura i proposta de treball, de forma que es practicarà, al llarg dels diversos projectes d’investigació, l’habilitat de canviar d’opinió i acceptar postures condicionades pel propi entorn personal. La puntualitat. Es mostrarà una escrupolosa puntualitat a l’hora de començar les classes i corregir les activitats de l'alumnat. Puntualitat que serà exigida a l’hora de presentar les tasques encomanades. L’actitud crítica. S’ animarà a proposar solucions alternatives, així com a donar la seua opinió a través dels distints debats que es desenvoluparan a les classes (fonamentalment a través de les assemblees) La neteja i l’ordre. El desenvolupament dels projectes d’investigació seguirà sempre la mateixa metodologia de treball. L’alumne/na presentarà les seues propostes de forma ordenada, i en els projectes que requerisquen de qualsevol tipus de muntatge pràctic, caldrà mantindre l’orde i la neteja, de forma que al finalitzar la sessió de classe l’aula quede totalment ordenada i neta. L’actitud emprenedora, la creativitat i la innovació. Es fomentarà el desenvolupament de projectes innovadors i “atrevits”, així com l’ús de noves ferramentes desconegudes fins el moment. Així mateix, es recolzarà qualsevol iniciativa emprenedora que puga ser d’interès per a tot l’alumnat. L’esperit de millora i superació personal. Esta actitud es demostrarà de forma progressiva mitjançant el desenvolupament dels distints projectes i rols. Per tal d’associar una formació al desenvolupament d’esta actitud, es treballarà durant tot el curs amb el llibre: “​Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva​” o altre llibre o recurs semblant plantejat per l’alumnat.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 22 de 30
 23. 23.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   La metodologia a seguir per desenvolupar les competències bàsiques: Competència bàsica Desenvolupament i orientacions metodològiques Comunicació lingüística. El llenguatge i l’argumentació seran les ferramentes que guiaran el desenvolupament de les classes, de forma que es fomentarà l’argumentació oral i el debat en les diverses assemblees. Per altra banda, el projectes seran documentats, així com les accions realitzades en les diverses sessions de classe (actes dels projectes). Així mateix s’animarà a l’alumnat a llegir diversos llibres i articles tècnics al llarg del curs, a partir dels quals es podrà aprofundir en un contingut concret o bé ampliar i ser d’ajuda per a algun projecte d’investigació. Competència matemàtica, ciència i tecnologia. Esta competència és inherent als continguts que es desenvolupen en el mòdul professional de Robòtica Industrial. Competència digital. El desenvolupament dels projectes d’investigació i de la documentació associada utilitzarà ferramentes informàtiques de treball cooperatiu. Així mateix es fomentarà l’ús de xarxes socials i plataformes educatives digitals. Aprendre a aprendre. Els propis projectes d’investigació permetran la investigació i l’aprenentatge autònom i social de tot l’alumnat, de forma que a través del propi desenvolupament dels projectes, l’alumnat aprendrà tècniques de búsqueda, pàgines Web interessants, així com tècniques i procediments per resoldre situacions problemàtiques. Competències socials i cíviques. Les decisions es prendran per consens i/o atenent a l’argumentació més raonable. L’equip fixarà normes de comportament les quals permetran el desenvolupament de competències socials i cíviques, doncs tot el treball es realitzarà en equip. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. Es fomentarà el desenvolupament de projectes innovadors i “atrevits”, així que l’ús de noves ferramentes desconegudes fins el moment. Així mateix, es recolzarà qualsevol iniciativa emprenedora que puga ser d’interès per a tot l’alumnat. Per a ampliar la informació al respecte de la metodologia i la filosofia del “Projecte Roma”, és recomana la lectura del llibre següent: MELERO LÓPEZ M.; ​El proyecto Roma. Una experiencia de educación en valores​; ISBN 8497001443: Ediciones Aljibe SL     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 23 de 30
 24. 24.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   7. Avaluació i qualificació. L’avaluació de l’alumnat serà formativa i continua, i atendrà als ítems següents: ● treball individual ● treball en equip Dintre de cadascun dels dos camps anteriors (individual/equip), s’avaluarà l’​actitud​ de l’alumnat a través de l’observació directa (global i sistemàtica) i atendrà als criteris següents: ● Assistència​ a les classes (tal i com s’indica al Projecte Curricular del Centre, s’exigirà una assistència mínima del 80% per tal de poder seguir una avaluació continua). ● Desenvolupament de l’esperit de la​ solidaritat​, l’​ajuda​ i la ​cooperació​. ● Acceptació de les companyes i dels companys ​respectant les diferències​ valorant‐les com a oportunitats d’aprenentatge. ● Implicació i responsabilitat​ demostrada amb les companyes i companys del equips d’investigació. ● Desenvolupament d’​hàbits de millora personal​ (eficiència del treball) L’​avaluació del treball individual​ es realitzarà a través de: ● L’obsersació directa i sistemàtica per part del professor, respecte de les actituds indicades en el paràgraf anterior. ● La correcció de treballs o activitats individuals relacionades amb el desenvolupament de les actituds, l’hàbit de la lectura i la reflexió respecte del seua propi aprenentatge (portfoli) ● Per altra banda, si el professor ho considera oportú, l’avaluació individual de l’alumnat també pot derivar‐se de l’avaluació dels projectes d’investigació, és a dir, malgrat que l’avaluació dels projectes d’investigació serà la mateixa per a tots els components de l’equip de treball, existix la possibilitat que algun dels components tinga una nota diferent (superior o inferior a la resta dels les seues companyes i companys d’equip). Este sistema d’avaluació individual serà una excepció i serà raonat convenientment en cas de fer‐lo servir. L’​avaluació del treball en equip​ es basarà en l’observació directa dels projectes d’investigació. El professor avaluarà els projectes d’investigació a través de rúbriques, atenent a: 1) Criteris d’avaluació tecnològics, és a dir, els criteris d’avaluació indicats al propi Títol d’Automatització i Robòtica Industrial (Reial Decret 1581/2011). 2) Criteris d’avaluació socials, els quals es deriven dels objectius addicionals indicats en esta programació didàctica i de la pròpia metodologia i filosofia del “Projecte Roma”. Estos seran els mateixos per a tots els projectes d’investigació a) Documentació del projecte (planificació, procés de treball, actes, memòria tècnica, ortografia, gramàtica, estètica,...) b) Treball en equip i de forma col·laborativa (distribució de tasques, grau de coneixement dels apartats del projecte per part de tots els components de l’equip, clima i cultura de treball de l’equip,...) c) Presentació i descripció del projecte (claredat, creativitat, originalitat, organització del temps,...) La rellevància de la qualificació de cada projecte d’investigació i de cada criteri d’avaluació es determinarà de forma conjunta entre tot l’alumnat a través de les diverses assemblees. Siga com siga, la qualificació de cada criteri d’avaluació atendrà a una escala de quatre nivells (novell‐0, aprenent‐1, avançat‐2, expert‐3),que posteriorment es traslladarà a una xifra numèrica compresa entre 0 i 10 punts. Una qualificació diferent a “excel·lent‐4” s’acompanyarà     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 24 de 30
 25. 25.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   de l’explicació per part del professor, de forma que l’alumnat puga saber on s’ha equivocat i quin és el camí per a la millora. Les rúbriques d’avaluació de cadascun dels projectes d’investigació dependran del propi projecte, i com estos projectes es decideixen per assemblea, resulta impossible definir totes les rúbriques en aquesta programació didàctica. Siga com siga, a nivell orientatiu, a continuació es mostra la rúbrica que s’utilitzarà per avaluar al primer projecte d’investigació, la qual, a diferencia de la resta, sí tindrà un inici guiat (la classe introductòria de conceptes bàsics associats al primer resultat d’aprenentatge). La ferramenta que s’utilitzarà per al desenvolupament de les rúbriques d’avaluació permetrà la comunicació, així com el registre de tots els comentaris i anotacions que es realitzen (CoRubrics ‐ ​http://tecnocentres.org/ca/​). Exemple de rúbrica d’avaluació Projecte d’investigació 1. Reconeix diferents tipus de robots i/o sistemes de control de moviment, identificat els components que els formen i determinant les seues aplicacions en entorns industrials automatitzats. Rellevància (%) Qualificació (0‐1‐2‐3) Criteris d’avaluació tecnològics a) S'han identificat aplicacions industrials en les quals es justifica l'ús de robots i de sistemes de control de moviment. b) S'ha determinat la tipologia i les característiques dels robots i manipuladors industrials. c) S'han relacionat els elements elèctrics que conformen un sistema robotitzat i de control de moviment, amb la seua aplicació. d) S'han reconegut els sistemes mecànics utilitzats en les articulacions de robots i manipuladors industrials. i) S'han identificat els sistemes d'alimentació elèctrica, pneumàtica i/o oleohidràuilica requerits per a diferents tipus d'aplicacions robòtiques. f) S'han identificat robots i manipuladors industrials en funció de l'aplicació requerida. Criteris d’avaluació social a) S’ha documentat el projecte i el procés d’investigació. b) S’ha treballat en equip i de forma col·laborativa. c) S’han presentat i defès la solució del projecte d’investigació NOTA ASSIGNADA AL PROJECTE Per altra banda, l’avaluació no sols serà realitzada pel professor, sinó que el propi alumnat tindrà l’oportunitat de reflexionar respecte del treball de les seues companyes i companys mitjançant un procés de ​coavaluació​. Esta coavaluació s’aplicarà en determinats treballs o activitats individuals o en equip, d’acord a les decisions que es prenguen en les diferents assemblees, de forma que tindran un pes del 20% sobre la qualificació total de l’activitat/treball a qualificar. Òbviament, la qualificació assignada en el procés de coavaluació, haurà de ser convenientment raonada, de forma que el professor podrà modificar‐la en el suposat d’un raonament incorrecte i/o incoherent     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 25 de 30
 26. 26.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   La qualificació i rellevància de cada ítem d’avaluació atendrà als percentatges següents: ● Avaluació individual (30%): ○ Actituds: 10% ○ Treballs i activitats individuals: 20% ● Treball en equip: 70% (el pes relatiu de cada projecte d’investigació sobre la qualificació final de cada trimestre es determinarà de forma proporcional al temps dedicat a la seua execució) La rúbrica d’avaluació i els percentatges assignats a cada criteri d’avaluació, seran decidits en la primera assemblea de cada projecte d’investigació, de forma que tot l’alumnat no sols conega el ítems a avaluar en cada projecte, sinó que siga particip del disseny de la pròpia rúbrica. En la qualificació final del mòdul professional el primer trimestre tindrà una rellevància del 40% i el segon trimestre un 60%. Avaluació i qualificació per a l'alumnat que no vulga o puga acollir‐se a l’avaluació continua: L’alumnat que per les seues característiques personals i/o laborals, no puga o vulga acollir‐se a una avaluació continua, podrà acollir‐se a un altre sistema de qualificació. Este alumnat podrà presentar‐se a un control en cada trimestre, o bé a un control final, on caldrà que demostre els seus coneixements conceptuals i les seues destreses pràctiques. És a dir, es tractarà d'un control teòric i pràctic. La nota del mòdul professional serà única i exclusivament l'obtinguda en este control. Recuperació: En el suposat que no s’aprove el mòdul professional a través del sistema d’avaluació indicat anteriorment, el professor analitzarà el cas concret amb l’alumnat i decidirà, per concens amb la pròpia alumna o alumne, el sistema de recuperació més adequat per tal que puga aconseguir els resultats d’aprenentatge. Este sistema de recuperació podrà basar‐se en un projecte d’investigació (individual o en grup) o bé en un o diversos controls teòrics i/o pràctics, i no necessàriament serà el mateix sistema per a tothom. Nota: Òbviament tots els criteris i percentatges indicats en este apartat podran canviar‐se per concens de tota classe sempre i quan hi haja una argumentació raonada que ho justifique. En este cas, es redactarà una acta signada per tothom on s’indiquen els nous criteris i percentatges de qualificació.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 26 de 30
 27. 27.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   8. Mesures d'atenció a la diversitat. Qualsevol cas de diversitat física o cognitiva es considerarà com una important oportunitat d’aprenentatge, de forma que no hi haurà tractament diferenciat, sinó integració i inclusió completa. L’alumna o alumne amb qualsevol tipus de singularitat, serà recolzat tant pel professor com per la resta de companyes i companys de classe, de forma que, mitjançant el treball en equip, tot l’alumnat aprenga acceptar les particularitats i especialitats de tothom. Qualsevol altre tipus diversitat atribuïble al desenvolupament i situació personal i laboral, com per exemple: assistència continuada a les classes, destresa cognitiva, habilitats pràctiques, situació familiar,..., serà estudiada amb deteniment i de forma individualitzada, de forma que, a través dels aprenentatges específics i del treball en equip, és compensen les “debilitats” mitjançant les fortaleses i l’ajuda del companys. Així mateix, si el professor ho considera oportú, es podrà proposar a l’alumnat qualsevol tipus d’activitat de reforç individual o adaptació curricular. En qualsevol cas, qualsevol mesura excepcional serà prèviament consultada amb el departament d'orientació de l'IES Cotes Baixes.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 27 de 30
 28. 28.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   9. Foment de la lectura. La lectura és un dels principals instruments d'aprenentatge en qualsevol modalitat formativa. No ho és tant la lectura pel simple fet de llegir, sinó per la seua posterior comprensió, és a dir, el que és realment important és entendre allò que es llig. És obvi que l'alumnat llig alhora d'estudiar i interpretar la documentació per resoldre les activitats, ara bé, en este mòdul es fomentarà la lectura i sobretot la seua comprensió mitjançant la​ lectura de tots els projectes d’investigació desenvolupats per la resta de grups, així com la lectura d'articles tècnics i molt especialment la lectura del llibre “​Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva​”.​ Esta lectura pretén aconseguir els objectius següents: • Fomentar la lectura i la seua posterior comprensió. • Conèixer diversos canals de comunicació relacionats amb la Robòtica Industrial. • Apropar a l'aula i donar a conèixer les tendències, els materials i el productes d'última generació en el camp de l’automatització industrial. • Fomentar el creixement personal i la posta en pràctica d’hàbits saludables. El foment de la lectura en aquest mòdul professional es desenvoluparà des de dues vessants diferents: 1. De forma continuada i durant tot el curs es realitzarà la lectura del llibre “​Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva​, o un altre llibre de temàtica semblant proposat per l’alumnat, de forma que es realitzaran diverses tertúlies literàries i tal vegada activitats individuals de comprensió i reflexió. 2. Altra forma de fomentar la lectura serà la propi anàlisi de la documentació de la resta de projectes d’investigació, lectura que serà pràcticament obligatòria per tal de poder posar el pràctica la coavaluació. Estes vessants de foment de la lectura seran avaluades directament a l'apartat d’avaluació individual Per altra banda, el professor o l’alumnat podrà proposar la lectura d’articles tècnics de fons contrastades i xarxes socials relacionades amb la robòtica i l’automatització industrial: • Revista “Automática e Instrumentación” (​http://www.automaticaeinstrumentacion.com/​) • Plataforma “Voltimum” (​http://www.voltimum.es/​) • Grup d'automatització industrial de la xarxa social “Linkedin” (​https://www.linkedin.com​) • Diversos grups de Twitter relacionats amb l’automatització industrial. • ...     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 28 de 30
 29. 29.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   10. Activitats extraescolars i complementàries. Al llarg del curs es farà tot el possible per tal que una antiga o un antic alumne d’este cicle formatiu assistisca a una classe en la què conte la seua experiència (possibles itineraris, aprenentatges que ha posat en pràctica, consells,...). Abans de finalitzar el curs es realitzarà una visita a una empresa de la zona amb un sistema de producció automatitzat, el qual, inclourà, almenys, un sistema robòtic i/o de control de moviment. Esta visita guiada es planificarà i concretarà al llarg del 1r trimestre, atenent a les possibilitats i a les necessitats de l'alumnat, de forma que s'utilitzarà el model de sol·licitud establert pel departament d'activitats extraescolars de l'IES Cotes Baixes. La justificació pedagògica i els objectius que es pretenen aconseguir són els següents: Justificació pedagògica: Malgrat mostrar‐se diversos exemples, la millor forma perquè l’alumnat prenga consciència d’un sistema robòtic i de control de moviment és visitar una automatització industrial real o bé una empresa on que treballe amb estes tecnologies. Esta AAEE s’ubica quasi a final de curs per tal que l’alumnat puga relacionar tots els conceptes estudiats a classe amb la realitat. Objectius: • Relacionar conceptes estudiats a classe amb una instal·lació industrial real. • Prendre consciència de la importància de la robòtica industrial, així com de les normes de seguretat i de la seua aplicació i ús real.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 29 de 30
 30. 30.      Programació Didàctica Robòtica Industrial Automatització i Robòtica Industrial   11. Qualitat i millora contínua. Amb l'objectiu d'establir un sistema de millora contínua i el seu posterior anàlisi i avaluació, en este curs es fixaran els objectius de qualitat següents: 1. Aconseguir una satisfacció de l'alumnat respecte del procés d'ensenyament i aprenentatge superior a 4 punts d'una escala de l'1 al 5. 2. Obtindre un índex d'alumnat aprovat superior al 90%. Les accions que es duran a terme per tal d'aconseguir estos objectius són les següents: • Objectiu de satisfacció: ◦ Facilitar a l'alumnat una comunicació fluida a través del correu electrònic i les xarxes socials, de forma que es responga qualsevol missatge en un temps màxim de 24h laborables. ◦ Fomentar la participació, així com un ambient agradable i de cordialitat. ◦ Complir escrupolosament amb les orientacions metodològiques. ◦ Realitzar adaptacions particulars de les pràctiques per aquell alumnat que ho necessite, inclús proposar classes extraescolars si fora necessari. • Objectiu d'índex d'aprovats: ◦ Fomentar la utilització de les tutories individuals per aquell alumnat que ho requerisca. ◦ Realitzar pràctiques voluntàries personalitzades a les mancances de l'alumnat. La graella d'indicadors i resultats és la següent: Indicador Nivell d'acceptabilitat Resultat Accions de millora Satisfacció de l'alumnat a final del 1r trimestre. Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és igual o superior a 3’5. Satisfacció de l'alumnat a final de curs. Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és igual o superior a 4. Índex d'aprovats. Acceptables si l'índex d'aprovats dels que segueixen una avaluació contínua és superior al 90%.     Raül Solbes i Monzó Curs 2016‐2017 Pàgina 30 de 30

×