Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Intel·LigèNcia

4,309 views

Published on

pscologa intel·ligencia

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Intel·LigèNcia

 1. 1. LA INTEL·LIGÈNCIA
 2. 2. AVALUACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA QUOCIENT INTEL·LECTUAL Els orígens dels test d’intel·ligència
 3. 3. Binet-Simon Lewis-Terman Francis Galton Preparació d’un test Stern va formular el Elabora un test, que va concepte de quocient objectiu que identifiques repartir entre persones intel·lectual per usar-lo en amb claredat els nens que destaquen i les que aquest tipus de tests. que possiblement tindrien no dificultats
 4. 4. 2. ELS MODELS D’INTEL·LIGÈNCIA És poden classificar segons: Rendiment: • Destinats a avaluar el que un sap Aptitud: • Destinats a avaluar la capacitat per aprendre tasques noves: • de raonament • De memòria auditiva • Etc . A més hi ha altres factors que poden influir en el rendiment d’un subjecte davant d’un test: -el nivell de vocabulari -la tranquil·litat -la relació amb l’administrador -les expectatives -la importància que té per al subjecte <<fer-ho bé>> -la voluntat del subjecte o la imposició d’altres
 5. 5. Les escales wechsler WPPSI: escala d’intel·ligènc ia per a preescolar i primària. N’hi ha tres WISC. versions WAIS: Escala diferents, segons escala d’intel·ligènc d’intel·ligènc ia de l’edat dels ia de Weschleler subjectes als Weschler per a nens. quals van per a adults. adreçades: proporcionen una puntuació verbal i manipulada, d’aq uestes s’extreu el quocient intel·lectual.
 6. 6. CONCEPTE D’INTEL·LIGÈNCIA la intel·ligència és un per la majoria dels cal remarcar que concepte destinat a experts, la aquesta definició explicar per què intel·ligència és la d'intel·ligència té unes persones capacitat d’una molts punts de rendeixen més que persona per donar contacte amb d’altres en les mostres de conducta l'aprenentatge. tasques adaptativa orientada anomenades cap a objectius. La congnitives. conducta intel·ligent reflecteix la capacitat per adaptar-se.
 7. 7. 2 UNA CAPACITAT GENERAL O DIVERSES CAPACITATS ESPECÍFIQUES intel·ligència verbal Anàlisis Raonament factorial: Capacitat espacial
 8. 8. TEORIES CONTEMPORÀNIES  Gardner: Altres autors com: Sternberg i Wagner, distingeixen  Síndrome del savi: tres tipus d’intel·ligència: Persones que obtenen molt baixes - habilitats per resoldre puntuacions en els problemes acadèmics tests - habilitat per resoldre d’intel·ligència, però situacions quotidianes que posseeixen - habilitats per reaccionar qualitats increïblement davant situacions noves altes.
 9. 9. Goleman QI la visió que és té de la intel·ligència és molt limitada, ja que no es tenen en compte una sèrie d’habilitats essencials per a la vida, que no són les que constitueixen la intel·ligència emocional. 4 INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 10. 10. DINÀMICA DE LA INTEL·LIGÈNCIA Verificar si una puntuació baixa o alta en la infantesa ja ens anuncia una persona poc o molt intel·ligent Els factors externs tinguessin una incidència escassa o nul·la
 11. 11. 1 FIXA O CANVIANT NADONS S’HA POGUNT DISSENYAR UNA SÈRIE D’ASPECTES PER VEURE SI ALGUNS FACTORS QUE S’OBSERVAVEN EN ELS NADONS TENIEN RELACIÓ AMB EL FET DE TREURE RESULTATS ALTS O BAIXOS EN EL TEST D’INTEL·LIGÈNCIA -CAP D’AQUESTS FACTORS A POGUT DEMOSTRAR QUE TINGUI CAP RELACIÓ FUTURA AMB LA INTEL·LIGÈNCIA A PARTIR DEL 3 ANYS LES PUNTUACIONS DELS TESTS D’INTEL·LIGÈNCIA ACOSTUMEN A PRONOSTICAR AMB ALT GRAU DE FIABILITAT LES PUNTUACIONS QUE S'OBTINDRAN QUANT SIGUIN ADOLESCENTS O ADULTS.
 12. 12. 2 EXCEPCIONALITAT DE LA INTEL·LIGÈNCIA Nivell de retard QI % sobre la població amb retard lleu 50-70 85 mitjà 35-49 10 sever 20-34 4 profund 0-20 1 Capacitats: intel·ligència, habilitats adaptatives Entorn: llar, escola, treball, comunitat. Funcionament suports
 13. 13. SUPERDOTACIÓ I TALENT SUPERDOTACIÓ TALENT -PERSONES QUE -MOSTRA UNA ELEVADA APTITUD DESTAQUEN EN TOTES LES EN UN ÀMBIT. ACTITUDS INTEL·LECTUALS. - PODEN PRESSENTAR NIVELLS -SÓN MOLT CAPAÇOS DE DISCRETS O DEFICITARIS. RELACIONAR TOTS ELS RECURSOS QUE DISPOSEN -EN ALGUNS CASOS CAL PARLAR DE TALENT COMPLEXOS, -MOSTREN CERTA CONSTITUÏTS PER LA TENDENCIA A SER COMBINACIÓ D’ALGUNES INDEPENDENTS APTITUDS ESPECÍFIQUES. PRECOCITAT: NO ÉS INTEL·LECTUAL SINO EVOLUTIU. PRECOCITAT IMPLICA UN RITME DE DESENVOLUPAMENT MÉS RÀPID, PERÒ NO PAS UN ENSENYAMENT SUPERIOR
 14. 14. FACTORS GENÈTICS I AMBIENTALS LA INTEL·LIGÈNCIA ESTA DETERMINADA PER L’HERÈNCIA O L’AMBIENT? 1 FACTORS 2 FACTORS GENÈTICS: AMBIENTALS -l’estimulació general. -menys possibilitats d’aprenentatge i desenvolupament Estudis de Estudis -el tipus d’estimulació intensiva i precoç bessons, la té d’adopció, també té efectes clarament beneficiosos. un paper molt hi té a veure. important per a Els investigadors afirmen que criar els la intel·ligència fills d’una manera poc curosa pot tenir efectes indesitjables en el futur
 15. 15. HOWARD GARDNER La teoria de la intel·ligència bàsica Pot resumir-se en: intraperson Intel·ligènc lingüístic lògica- Corporal Visual musical matemàtic i kinésica espaci al interpersonal ia a a naturalista al
 16. 16. -Estructuras de la mente La teoría de las inteligencias múltiples Educación artística y desarrollo humano Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica Mentes creativas. La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, Mentes líderes. Una anatomía del liderazgo Mentes extraordinarias. Cuatro retratos para descubrir nuestra propia excepcionalidad La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva Buen trabajo. Cuando ética y excelencia convergen (con otros La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían comprender Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI OBRES MÉS IMPORTANTS

×