Successfully reported this slideshow.

Media Dalam Pembelajaran

5,237 views

Published on

  • Be the first to like this

Media Dalam Pembelajaran

  1. 1. MEDIA dalam Pengajaran dan Pembelajaran
  2. 2. MEDIA
  3. 3. Media … diertikan sebagai apa sahaja alat yang digunakan untuk menyalurkan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran dari satu sumber maklumat kepada penerima. Heinich (1985) MEDIA
  4. 4. “ the physical means by which an instructional message is communicated… an instructor, a printed text, a slide/tape presentation, and the many other physical means by which an instructional message is communicated, are all considered media ” Reiser (1983) MEDIA
  5. 5. FUNGSI MEDIA DALAM P & P Penggunaan media yang bersistematik dalam mempelbagaikan teknik dan idea dapat menjana P & P yang berkesan.
  6. 6. HUBUNGAN MEDIA DALAM P & P Guru sebagai penyampai mesej PENGGUNAAN MEDIA Pelajar sebagai penerima mesej Respon / Tindak balas
  7. 7. KEUPAYAAN MEDIA Visual Audio Audio + Visual
  8. 8. KEPENTINGAN GUNA MEDIA 1. P & P lebih terancang 2. Penglibatan pelbagai media 3. Memperkayakan pengalaman 4. Perluasan batas komunikasi 5. Pembelajaran individu 6. Keseronokan belajar 7. Bank Maklumat
  9. 9. ASPEK PEMILIHAN MEDIA 1. Topik pembelajaran 2. Matlamat pembelajaran 3. Objektif pembelajaran 4. Kebolehan dan pengetahuan sedia ada pelajar 5. Isi kandungan mata pelajaran

×