SlideShare a Scribd company logo
TAHAD elada
2 näda lat ku n i 12
kuud vä l ismaa l ja
te ha va bata htl ikku
tööd, il ma, et
pea ks id sel lele ise
pea le ma ksma?
TAHAD õppida
võõrkee lt ja tutvuda
uute ku ltuu ridega?
Tahad proovida
uus i tegevus i, m il le pu h u l
po le ee ln ev töökoge m us,
eria la n e ha ridus ega
keeleoskus vaja l ikud?
17-30 aastane
VÄLISMAALE VABATAHTLIKUKS
EUROOPA VABATAHTLIKU
TEENISTUSEGA
A ita b va bata htl iku l
proje ktiks ette va l m istu da
An na b nõu ja toeta b
kogu projekt i v ä ltel
Vastuvõttevorganisatsioon
Saatev
organisatsioon
Vabatahtlik
V õta ühendust saatvate
organisatsioonidega
E estis
LEIA ORGANISATSIOONID, KES
LOOVAD SINU JAOKS PROJEKTI
Võta ühendust vastu-
võtvate organisatsioo-
nidega välisriikides
Organisatsioonid
kirju tavad koostöös
vabatahtliku ga taotlu se
E rasmu s+ p rogrammi
3 taotlustähtaega aastas,
3 kuud otsuse ootamist
Toetav
otsus!
Kandideeri juba
toetust saanud
projektidesse
Pa kku m ise d
orga n isats ioon ide
kodu l e h e l
Pa kku m ise d
Fa ce bookis
Ettevalmistused:
1. M õtlen lä b i, m ida ta h a n
va bata htl ik u na õp p ida
2 . Õp in keelt
3 . Tutvu n uue riig i k u ltuu riga
4 . Su htlen va s tuvõtva ja
sa atva o rga n isats io o n iga
Põnevad
väljakutsed ja
uued kogemused
välisriigis
Euroopa
vabatahtlikus
teenistuses
Va bata htl iku te en istuse
a ndm ebaas
e u ropa.e u/youth/
evs _ data base
Sa atev orga n isats ioon
a ita b le ida vastuvõtva
orga n isats ioon i
EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS (EVT)
EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS)
Mis sorti töö?
Töö loo ma de, laste, noorte,
keskkon na, puuetega
in im estega, ku nsti j m
te ema l – va l i ise!
Kui kauaks?
2 näda lat ku n i
12 kuud
Kuhu?
Eu roopa riig id
ja Eu roopa
naa brusp iirkond
Pa kku m ise d
va bata htl iku
te e n istuse
a ndm e ba a s is
Lisa i nfo S A Arch im edes Noortea gentu u rilt: NOORED.EE/EVS
Motivats ioon ikiri
CV
Motivats ioon ikiri
CV
Vastvõtvas orga n isat-
s ioon is ha kka d s ina
va bata htl iku na tööle!
Et aidata teisi
Et saada töökogemus välismaalt
Et harjutada võõrkeeli (Hola!
Salut! Ciao! Üdvözlöm!)
Et näha maailma
Et leida sõpru teistest riikidest
Et teha maailm kasvõi natukene paremaks
Et panna end proovile võõras keskkonnas
Et katsetada uut töövaldkonda
Et luua kasulikke kontakte
Et töötada millegi olulise nimel
Et täiustada oma CV-d
Et olla lihtsalt hea inimene
Et ............................................
(lisa oma põhjus)
n oored.ee
Et panna inimesi naeratama
Et avastada iseennast
Et saada uusi teadmisi
Et õppida tundma uut kultuuri
Miks hakkaks mina vabatahtlikuks?
Teaduslikult tõestatud
VABATAHTLIK TÖÖ TEEB
INIMESED ÕNNELIKUMAKS
Kuidas minna välisma a le
va bat ahtlikuks?

More Related Content

Viewers also liked

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Joonmeedia.ee
 
Europassi käsiraamat
Europassi käsiraamatEuropassi käsiraamat
Europassi käsiraamat
Joonmeedia.ee
 
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiquesStratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
Creative Cluster (Discovery Innovation Lab)
 
invitation – wise leadership in practice - 2013 august
invitation – wise leadership in practice - 2013 augustinvitation – wise leadership in practice - 2013 august
invitation – wise leadership in practice - 2013 august
Joonmeedia.ee
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri
Özge Subaşı
 
MARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANIMARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANI
Özge Subaşı
 
PROJE HIZLANDIRMA
PROJE HIZLANDIRMAPROJE HIZLANDIRMA
PROJE HIZLANDIRMA
Özge Subaşı
 
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
Joonmeedia.ee
 
Marka Konumlandırma Maid in love
Marka Konumlandırma Maid in love Marka Konumlandırma Maid in love
Marka Konumlandırma Maid in love
Gökçe KÖMÜRCÜ
 
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
Creative Cluster (Discovery Innovation Lab)
 
Marka bilinirliği
Marka bilinirliğiMarka bilinirliği
Marka bilinirliği
Özge Subaşı
 
Functional Olive Oil Poster
Functional Olive Oil PosterFunctional Olive Oil Poster
Functional Olive Oil Poster
Can KAYACILAR
 
Innovation Jugaad - Waykup
Innovation Jugaad - WaykupInnovation Jugaad - Waykup
Lean Startup (Yalın Girişim)
Lean Startup (Yalın Girişim)Lean Startup (Yalın Girişim)
Lean Startup (Yalın Girişim)
Burak Yaman
 

Viewers also liked (15)

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЛОМНЫЙ ПУНКТ» ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
 
Europassi käsiraamat
Europassi käsiraamatEuropassi käsiraamat
Europassi käsiraamat
 
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiquesStratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
Stratégie d’Innovation Locale et filières stratégiques
 
L'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux
L'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux L'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux
L'émergence des écosystèmes entrepreneuriaux
 
invitation – wise leadership in practice - 2013 august
invitation – wise leadership in practice - 2013 augustinvitation – wise leadership in practice - 2013 august
invitation – wise leadership in practice - 2013 august
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri
 
MARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANIMARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANI
 
PROJE HIZLANDIRMA
PROJE HIZLANDIRMAPROJE HIZLANDIRMA
PROJE HIZLANDIRMA
 
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
GRAPHIC EXPRESS: First steps to graphic facilitation in youth work (facebook....
 
Marka Konumlandırma Maid in love
Marka Konumlandırma Maid in love Marka Konumlandırma Maid in love
Marka Konumlandırma Maid in love
 
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
Ecodesign Fablab : les fablabs, hacker spaces et autres tiers-lieux pour fair...
 
Marka bilinirliği
Marka bilinirliğiMarka bilinirliği
Marka bilinirliği
 
Functional Olive Oil Poster
Functional Olive Oil PosterFunctional Olive Oil Poster
Functional Olive Oil Poster
 
Innovation Jugaad - Waykup
Innovation Jugaad - WaykupInnovation Jugaad - Waykup
Innovation Jugaad - Waykup
 
Lean Startup (Yalın Girişim)
Lean Startup (Yalın Girişim)Lean Startup (Yalın Girişim)
Lean Startup (Yalın Girişim)
 

Similar to VÄLISMAALE VABATAHTLIKUKS EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSEGA

Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
Joonmeedia.ee
 
Vahetusõpilane Välismaal
Vahetusõpilane VälismaalVahetusõpilane Välismaal
Vahetusõpilane Välismaalguest1567ee0
 
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
Marit Valge
 
Karjääriseminar 02.08.2010
Karjääriseminar 02.08.2010Karjääriseminar 02.08.2010
Karjääriseminar 02.08.2010
Edvard Ljulko
 
T.O.R.E. konverents-üldkoosolek
T.O.R.E. konverents-üldkoosolekT.O.R.E. konverents-üldkoosolek
T.O.R.E. konverents-üldkoosolekEle Priidik
 
Vabatahtlik - ori või liider?
Vabatahtlik - ori või liider?Vabatahtlik - ori või liider?
Vabatahtlik - ori või liider?
Aljona Galazan
 

Similar to VÄLISMAALE VABATAHTLIKUKS EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSEGA (6)

Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
Vabatahtliku vastuvõtmise abc ehk kuidas anda endast parim. Käsiraamat Euroop...
 
Vahetusõpilane Välismaal
Vahetusõpilane VälismaalVahetusõpilane Välismaal
Vahetusõpilane Välismaal
 
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
Parimad Euroopa Noored projektid 2010-2012
 
Karjääriseminar 02.08.2010
Karjääriseminar 02.08.2010Karjääriseminar 02.08.2010
Karjääriseminar 02.08.2010
 
T.O.R.E. konverents-üldkoosolek
T.O.R.E. konverents-üldkoosolekT.O.R.E. konverents-üldkoosolek
T.O.R.E. konverents-üldkoosolek
 
Vabatahtlik - ori või liider?
Vabatahtlik - ori või liider?Vabatahtlik - ori või liider?
Vabatahtlik - ori või liider?
 

VÄLISMAALE VABATAHTLIKUKS EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSEGA

  • 1. TAHAD elada 2 näda lat ku n i 12 kuud vä l ismaa l ja te ha va bata htl ikku tööd, il ma, et pea ks id sel lele ise pea le ma ksma? TAHAD õppida võõrkee lt ja tutvuda uute ku ltuu ridega? Tahad proovida uus i tegevus i, m il le pu h u l po le ee ln ev töökoge m us, eria la n e ha ridus ega keeleoskus vaja l ikud? 17-30 aastane VÄLISMAALE VABATAHTLIKUKS EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSEGA A ita b va bata htl iku l proje ktiks ette va l m istu da An na b nõu ja toeta b kogu projekt i v ä ltel Vastuvõttevorganisatsioon Saatev organisatsioon Vabatahtlik V õta ühendust saatvate organisatsioonidega E estis LEIA ORGANISATSIOONID, KES LOOVAD SINU JAOKS PROJEKTI Võta ühendust vastu- võtvate organisatsioo- nidega välisriikides Organisatsioonid kirju tavad koostöös vabatahtliku ga taotlu se E rasmu s+ p rogrammi 3 taotlustähtaega aastas, 3 kuud otsuse ootamist Toetav otsus! Kandideeri juba toetust saanud projektidesse Pa kku m ise d orga n isats ioon ide kodu l e h e l Pa kku m ise d Fa ce bookis Ettevalmistused: 1. M õtlen lä b i, m ida ta h a n va bata htl ik u na õp p ida 2 . Õp in keelt 3 . Tutvu n uue riig i k u ltuu riga 4 . Su htlen va s tuvõtva ja sa atva o rga n isats io o n iga Põnevad väljakutsed ja uued kogemused välisriigis Euroopa vabatahtlikus teenistuses Va bata htl iku te en istuse a ndm ebaas e u ropa.e u/youth/ evs _ data base Sa atev orga n isats ioon a ita b le ida vastuvõtva orga n isats ioon i EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS (EVT) EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS) Mis sorti töö? Töö loo ma de, laste, noorte, keskkon na, puuetega in im estega, ku nsti j m te ema l – va l i ise! Kui kauaks? 2 näda lat ku n i 12 kuud Kuhu? Eu roopa riig id ja Eu roopa naa brusp iirkond Pa kku m ise d va bata htl iku te e n istuse a ndm e ba a s is Lisa i nfo S A Arch im edes Noortea gentu u rilt: NOORED.EE/EVS Motivats ioon ikiri CV Motivats ioon ikiri CV Vastvõtvas orga n isat- s ioon is ha kka d s ina va bata htl iku na tööle!
  • 2. Et aidata teisi Et saada töökogemus välismaalt Et harjutada võõrkeeli (Hola! Salut! Ciao! Üdvözlöm!) Et näha maailma Et leida sõpru teistest riikidest Et teha maailm kasvõi natukene paremaks Et panna end proovile võõras keskkonnas Et katsetada uut töövaldkonda Et luua kasulikke kontakte Et töötada millegi olulise nimel Et täiustada oma CV-d Et olla lihtsalt hea inimene Et ............................................ (lisa oma põhjus) n oored.ee Et panna inimesi naeratama Et avastada iseennast Et saada uusi teadmisi Et õppida tundma uut kultuuri Miks hakkaks mina vabatahtlikuks? Teaduslikult tõestatud VABATAHTLIK TÖÖ TEEB INIMESED ÕNNELIKUMAKS Kuidas minna välisma a le va bat ahtlikuks?