Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бизнес комуникация-правила

486 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

бизнес комуникация-правила

  1. 1. Правила и норми за етикет при пряк контакт
  2. 2. Необходимостта да бъде привлечено и задържано вниманието на партньора в комуникацията и от хармонизиране на взаимоотношенията между комуникиращите в процеса на общуването, се налага съществуването на правила и норми, регулиращи речевото поведение и културата на речта.
  3. 3. При получаването на съобщения:    Пригответе се да слушате и се концентрирате върху това, което казва говорещият; Бъдете естествени и се отпуснете, но не се разсейвайте с присъстващите около Вас; Убедете се, че слушате и подбирате най-важните факти от предаденото съобщение;
  4. 4.     Когато слушате, концентрирайте се върху думите, фразите, които ще Ви помогнат да схванете общата идея за съобщението; Покажете интерес към говорещия чрез изражението на лицето Ви; Бъдете търпеливи слушатели и не прекъсвайте говорещия; Концентрирайте се върху това, което е казано, и следите мисълта на говорещия, за да прецените всичко казано;
  5. 5.    Ако трябва да запомните подробно информацията – телефонни номера, имена и адреси, запишете ги; Помолете говорещия да обясни това, което не Ви е ясно или Ви е трудно да разберете; Изразете устно своята реакция на говорещия, за да разбере, че следите мисълта му.
  6. 6. При предаване на съобщения:    Организирайте мислите си, преди да говорите – подгответе план на това, което искате да кажете; Представете съобщението си логично и изчистено; Говорете ясно, с подходящ тон;
  7. 7.    Използвайте прости, къси изречения и избягвайте неподходящия жаргон; Бъдете учтиви и обмислeте това, което ще кажете; Избягвайте повторенията и се уверете, че акцентирате точно върху темата на дискусията;
  8. 8.    Създайте контакт със слушателите, за да могат да разберат вашето съобщение правилно; Осъществете обратна връзка (проверете дали правилно е разбрано Вашето съобщение); Казвайте това, което мислите, и мислете това, което казвате!

×