Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapisnik 22 01

144 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zapisnik 22 01

  1. 1. 22. IZVANREDNA SJEDNICAVIJEĆA MJESNOG ODBORA BREZJEOdržana dana 12.01.2011. godine u prostorijama društvenog doma Brezjesa početkom u 19,00 sati.NAZOČNI: Ivanka Prahin, Damir Marenić, Hajtok Pavao, Damir Smontara,Damir Prahin, Tonček Hajtok i Slobodan Obradović.Sjednici je nazočio gradski viječnik gospodin Stjepan Ladović i predsjednik podružniceumirovljenika MO Brezje gospodin Dragutin Dražić.DNEVNI RED:1. Nepoštivanje rasporeda korištenja prostorija Društvenog doma odstrane Podružnice umirovljenika MO Brezje1/1 Predsjednica je pozdravila sve prisutne te započela radni sastanak vijeća sukladnotočci dnevnog reda te gospodinu Dražiću dala raspored korištenja prostorija odobren odstrane gradonačelnika grada Sveta Nedelja. Na rriječi predsjednice kako Podružbicaumirovljenika ne poštuje raspored korištenja prostorija i uporabu svog termina unutarrasporeda, te da je na zajedničkom sastanku viječa MO sa predstavnicima udruga ipredstavnikom podružnice umirovljenika koju je zastupala gospođa Fani Prahindogovoreno i usaglašeno da do zamjene termina može doći samo u dogovoru sakorisnikom željenog termina, a o promjeni treba izvijestiti predsjednicu viječa MO Brezje,a ne samovoljno određivati svoje termine u dane kada su prostorije date drugimkorisnicima a bez prethodnog dogovora. Na narečeno od strane predsjednice gospodinDražić je rekao da se umirovljenici šikaniraju i istjeruju iz prostorija te da vijeće Mjesnogodbora nema sluha za umirovljenike koji su jako i mnogobrojno biračko tijelo. GospodiniDražiću je još jednom ponovjen način dobivanja vanodobrenog termina te da 23. 01.prostorije nisu slobodne i neće biti odobreno podružnici umirovljenika da ih koristi sačime se Viječe MO složilo i svi jednoglasno podržali predsjednicu u takvoj odluci. Nakontoga gospodin Dražić je demonstrativno napustio sjednicu u 19,30 sati.Po odlasku gospodina Dražića predsjednica je kazala da i ubuduće neće odobravatisamovoljni odabir termina bez predhodnog dogovora i usaglašavanja obaju ili višekorisnika.Sjednica je završila 12.01.2011. godine u 19,40 sati.ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA VIJEĆAMO BREZJESlobodan Obradović Ivanka Prahin

×