Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Employer Branding Infographic - Sweden 2014

1,126 views

Published on

Randstad Award är undersökningen som ger insikter i ett företags attraktivitet på arbetsmarknaden. Den oberoende undersökningen omfattar intervjuer av 200,000 personer i 23 länder. Här är resultaten för Sverige.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Employer Branding Infographic - Sweden 2014

  1. 1. award 2014 Randstad Award är undersökningen som ger insikter i ett företags attraktivitet på arbetsmarknaden. Den oberoende undersökningen omfattar intervjuer av 200,000 personer i 23 länder. Här är resultaten för Sverige. topp 3 sektorer 1 3 2 Topp 3 sektorer som potentiella arbetstagare vill arbeta inom. 30% offentlig förvaltning 27% produktion, tillverkning 27% ekonomi de mest attraktiva arbetsgivarna 2014 topp 3 mest attraktiva arbetsgivare De bästa arbetsgivarna 2014 välja arbetsgivare 64% 64% 56% 50% personlighetsdrag 76% arbete-fritid balans Vilka faktorer kan innebära en risk för balansen mellan ditt arbetsliv och ditt privatliv? 48% ofördelaktig arbetsmiljö 44% bristande samarbete med kollegor 41% för många deadlines 2 Sveriges Television 3 Sveriges Radio intressant arbetsinnehåll trevlig arbetsmiljö/atmosfär 1 IKEA konkurrenskraftiga löne- och anställningsförmåner 72% arbeta längre Vad skulle motivera dig att stanna er år i arbetslivet? kortare arbetstid 61% 46% 35% 69% möjlighet att anpassa arbetstiden till sin personliga situation lugnare arbetsschema pensionsålder Upp till vilken ålder tror du att du måste arbeta? Upp till vilken ålder vill du arbeta? 55 år 55-59 år 60-62 år för ytterligare information, vänligen besök www.randstad.se/award 63-65 år 65 år 3% 11% 1% 12% 7% 32% 42% 32% 47% 13% tror att du måste arbeta till vill arbeta till ? Vilket är det viktigaste personlighetsdraget du söker efter hos en arbetsgivare? pålitlighet trygghet ärlighet Vilket är det viktigaste kriteriet när det gäller att välja arbetsgivare? långsiktig anställningstrygghet 44 ligger inom bekvämt avstånd % pensionsålder? vilka personlighets-drag är viktigast? vad motiverar dig att stanna kvar i arbets-livet?

×