Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The story behind the width of train tracks

725 views

Published on

In Hebrew

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The story behind the width of train tracks

 1. 1. ‫סיפורים על מדע‬ ‫התחת של הסוס‬ ‫אולי כבר שמעת מקודם, אבל אני מציע‬ ‫להלן הוכחה חותכת כי התופעות הכי‬ ‫חדישות של המדע, מקורן בעבר‬
 2. 2. ‫כאשר אנחנו מתבוננים‬ ‫ברכב החלל, אי אפשר‬ ‫להתעלם מהמאיץ הענק,‬ ‫זה עם שני מיכלי הדלק‬ ‫בצידו‬
 3. 3. ‫המאיץ מיוצר ביוטה,‬ ‫בחברת "טיקול". מהנדסי‬ ‫החברה היו מעדיפים‬ ‫שמיכלי הדלק יהיו בקוטר‬ ‫גדול יותר, אלא שיש‬ ‫לשנע את המיכלים‬ ‫מהמפעל המייצר אל‬ ‫מקום השגור ברכבת ו...‬
 4. 4. ‫קו הרכבת בין המפעל לכיף קנוורל,מקום‬ ‫השיגור, עובר את הרי הרוקי במנהרה שאינה‬ ‫מאפשרת מעבר של מיכלים בקוטר גדול יותר‬
 5. 5. ‫אבל, למה המנהרה נבנתה במידות‬ ‫אלו?‬
 6. 6. ‫זו מידה מאוד‬ ‫משונה‬ ‫למה קבעו את המידה‬ ‫הזו?‬ ‫מכיון שרוחב המנהרה נקבע על םי רוחב הרכבת‬ ‫וזה נובע מהמרחק בין הפסים.‬ ‫המרחק התקני בארה"ב בין הפסים הוא 4 רגל ו5.8 אינטש ( 4.1 מטר‬ ‫בקרוב)‬
 7. 7. ‫כיון שפסי הרכבת בארה"ב נבנו במידות של פסי‬ ‫הרכבת בבריטניה, מתוך מגמה להשתמש‬ ‫בקטרים וקרונות בתכנון זהה‬
 8. 8. ‫מקובל. אבל למה האנגלים בחרו במידה זו?‬
 9. 9. ‫מכיון שקוי הרכבת תוכננו ע"י אותם מהנדסים שבנו את הטראם‬ ‫בערים ועל פי אותן מידות‬
 10. 10. ‫אבל למה במידה הזו?‬ ‫ואילו הם תכננו את הטראם על פי המידות של הכרכרות והעגלות‬
 11. 11. ‫אבל למה העגלות נבנו בתקן זה?‬ ‫מכיון שבכל אירופה שבילי האופנים בדרכים היו כבר מסומנים וכל מידה אחרת‬ ‫היתה גורמת לצירי הגלגלים להשבר מהטלטלות‬ ‫ברור, אבל למה כל הדרכים‬ ‫היו עם סימני אופנים במידה‬ ‫זו?‬ ‫כיון שהדרכים באירופה נבנו‬ ‫בתקופת השלטון הרומאי,‬ ‫כדי להקל על תנועת‬ ‫הגייסות‬
 12. 12. ‫כן, אבל למה הרומאים בחרו במידה הזו?‬
 13. 13. ‫מכיון שמרכבות המלחמה הרומאיות נמשכו על‬ ‫ידי שני סוסים שדהרו זה בצד זה, והאופנים‬ ‫נקבעו במרחק קצת גדול יותר כדי שלא יתגלגלו‬ ‫על האדמה המפוררת בקו הפרסות של‬ ‫הסוסים. מצד שני גם שלא יהיו רחבים יותר מדי‬ ‫ויפריעו למעבר המרכבות זו לצד זו.‬
 14. 14. ‫עכשיו הגענו לתשובתנו על השאלה‬ ‫הראשונה:‬ ‫המרחק בין פסי הרכבת בארה"ב (4.1‬ ‫מטר) נקבע מאחר ולפני 0022‬ ‫שנה, ביבשת אחרת, מרכבות‬ ‫המלחמה הרומאיות נבנו על פי‬ ‫ממדי‬ ‫התחת של הסוסים‬ ‫.‬
 15. 15. ‫מסקנה ראשונה‬ ‫מגבלות התכנון של אמצעי התחבורה‬ ‫המתקדם בעולם, מעבורת החלל,‬ ‫נובעות מ...‬ ‫ממדי התחת של הסוס‬
 16. 16. ‫מסקנה שניה‬ ‫בפעם הבאה שנראה ספציפיקציות טכניות,‬ ‫וישאלו אותנו אם הן נעשו‬ ‫"מהתחת"‬ ‫התשובה תהיה : כן!‬ ‫כמו הרבה דברים אחרים...‬
 17. 17. by R.O.M

×