Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
עדכוני תקנות תעבורה
<ul><li>חל איסור תצוגה של מחשב או של טלוויזיה הנראית ממושב הנהג בזמן הנסיעה ואם ישנה יותקן ברכב מנגנון לניתוקה . </li></u...
<ul><li>יש איסור להחזיק טלפון נייד או קבוע ביד וכן איסור לקרוא או לשלוח . SMS  בזמן הנהיגה . </li></ul><ul><li>לפי פסיק...
הגדרה לדיבורית וטלפון <ul><li>&quot; דיבורית &quot; התקן בטלפון או ברכב המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו . </li></ul><ul>...
<ul><li>&quot; איזור מיתון תנועה &quot; איזור מסומן בו המהירות </li></ul><ul><li>המרבית המותרת אינה עולה על 30 קמ &quo...
נקבעו מס ' תקנות הנוגעות לתנועה במנהרה : <ul><li>1.  אסורה העקיפה במנהרה ובתחום 50 מטר לפניה או אחריה . </li></ul><ul...
נסיעה בכביש שסומנו בו חיצים <ul><li>תקנה 36 ד ' קובעת בכביש המחולק לנתיבים שבהם </li></ul><ul><li>סומנו חיצים המובילים...
תיקון תקנה 54 לעניין מהירות <ul><li>המהירות בכביש משולב הועלתה ל ' 30 קמ &quot; ש </li></ul><ul><li>במקום 25 קמ &quo...
<ul><li>רכב נכה בעל תווית כחולה יכול לנסוע בנתיב </li></ul><ul><li>תחבורה ציבורית כשאין לצידו נתיב רגיל לתנועת כלי רכב ....
<ul><li>על גבי התמרורים יופיע כיתוב בעברית בלטינית ובערבית : </li></ul>
מתן זכות קדימה <ul><li>תקנה 64 ( ו ) </li></ul><ul><li>נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך , ייתן זכות קד...
רישום שנת יצור ברישיון הרכב <ul><li>החל מ ' (1 לאפריל 2008 ) לא תרשם שנת יצור הרכב ברישיון הרכב . </li></ul><ul><li>במק...
תמרורים חדשים שייכנסו בקרוב ללוח התמרורים
זהירות מנהרה
מותרת פניית פרסה
קצה דרך עירונית
<ul><li>אסורה הפניה ימינה או שמאלה </li></ul><ul><li>בהתאמה . </li></ul><ul><li>עד לצומת הקרוב כולל הצומת . </li></ul>
<ul><li>נתיב לתחבורה ציבורית </li></ul><ul><li>נתיב לרכבת קלה </li></ul><ul><li>לפונים ימינה רק מהסימן </li></ul><ul><li>ה...
קנסות חדשים – מידע לכל הנוהגים ברכב - העבירה הקנס <ul><li>תוקף רישיון הרכב פג יותר מ 4 חודשים עד חצי שנה 750 ₪ </li><...
<ul><li>חניה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להורדת נוסע 250 ₪ </li></ul><ul><li>נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין 250 ₪ <...
<ul><li>נסיעה טובה ובטוחה </li></ul>ישראל דרור אגף משאבי אנוש ומינהל
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

עדכוני תקנות תעבורה - 2008

1,253 views

Published on

http://random13579b.blogspot.com/

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עדכוני תקנות תעבורה - 2008

 1. 1. עדכוני תקנות תעבורה
 2. 2. <ul><li>חל איסור תצוגה של מחשב או של טלוויזיה הנראית ממושב הנהג בזמן הנסיעה ואם ישנה יותקן ברכב מנגנון לניתוקה . </li></ul><ul><li>ההוראה לא תחול על מערכת בקרה או ניווט . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>יש איסור להחזיק טלפון נייד או קבוע ביד וכן איסור לקרוא או לשלוח . SMS בזמן הנהיגה . </li></ul><ul><li>לפי פסיקת בית המשפט המחוזי בת &quot; א , חל איסור </li></ul><ul><li>לדבר בטל ' ללא דיבורית גם בזמן עצירה בפקק </li></ul><ul><li>תנועה או ברמזור אדום ! </li></ul><ul><li>תזכורת : הקנס לדיבור בטל ' ללא דיבורית </li></ul><ul><li>1000 ₪..... </li></ul>
 4. 4. הגדרה לדיבורית וטלפון <ul><li>&quot; דיבורית &quot; התקן בטלפון או ברכב המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו . </li></ul><ul><li>&quot; טלפון &quot; מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג . </li></ul><ul><li>שימוש באוזניה , בלוטות ' ונייד עם ספיקר מותרים </li></ul><ul><li>כאשר הטל ' מונח במקום יציב . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>&quot; איזור מיתון תנועה &quot; איזור מסומן בו המהירות </li></ul><ul><li>המרבית המותרת אינה עולה על 30 קמ &quot; ש . </li></ul><ul><li>&quot; מנהרה &quot; דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה , או </li></ul><ul><li>מעבר תת קרקעי אחר המיועד למעבר רכב , שלפניו </li></ul><ul><li>הוצב תמרור המציין אותה . </li></ul>בתקנה 1 נקבעו הגדרות חדשות :
 6. 6. נקבעו מס ' תקנות הנוגעות לתנועה במנהרה : <ul><li>1. אסורה העקיפה במנהרה ובתחום 50 מטר לפניה או אחריה . </li></ul><ul><li>2. לתק . 52 &quot; חובת האטה &quot; נוסף סעיף נסיעה במנהרה . </li></ul><ul><li>3. לא ירכב אדם על אופניים במנהרה ולא ילך בה הולך רגל </li></ul><ul><li>4. אסורה החניה בתוך מנהרה ובתחום 50 לפניה או אחריה </li></ul>
 7. 7. נסיעה בכביש שסומנו בו חיצים <ul><li>תקנה 36 ד ' קובעת בכביש המחולק לנתיבים שבהם </li></ul><ul><li>סומנו חיצים המובילים לצומת , לא יכנס הנהג לצומת , </li></ul><ul><li>לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן </li></ul><ul><li>בנתיב שממנו נכנס לצומת . </li></ul><ul><li>לעניין תקנה זו &quot; צומת &quot; לרבות מפגש עם כביש אחר . </li></ul>
 8. 8. תיקון תקנה 54 לעניין מהירות <ul><li>המהירות בכביש משולב הועלתה ל ' 30 קמ &quot; ש </li></ul><ul><li>במקום 25 קמ &quot; ש . </li></ul><ul><li>הגבלת מהירות עד 50 קמ &quot; ש לאופנוע שנפח מנועו </li></ul><ul><li>עד 50 סמ &quot; ק בוטלה , מעתה מהירותו כמו כל רכב </li></ul><ul><li>ורשאי לנוע בדרך מהירה </li></ul>
 9. 9. <ul><li>רכב נכה בעל תווית כחולה יכול לנסוע בנתיב </li></ul><ul><li>תחבורה ציבורית כשאין לצידו נתיב רגיל לתנועת כלי רכב . </li></ul><ul><li>מ . 07 .10 .1 נכנס החוק המחייב חבישת קסדת מגן לרוכבי אופניים או לגולשים בגלגיליות . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>על גבי התמרורים יופיע כיתוב בעברית בלטינית ובערבית : </li></ul>
 11. 11. מתן זכות קדימה <ul><li>תקנה 64 ( ו ) </li></ul><ul><li>נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך , ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות . </li></ul>
 12. 12. רישום שנת יצור ברישיון הרכב <ul><li>החל מ ' (1 לאפריל 2008 ) לא תרשם שנת יצור הרכב ברישיון הרכב . </li></ul><ul><li>במקום שנת ייצור יירשם ברישיון הרכב מועד עלייתו על הכביש . </li></ul><ul><li>תנאי לרישום הרכב הוא שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו . </li></ul><ul><li>לתנאי זה נקבעה רשימת רכבים חריגים להם נקבעו תקופות ארוכות יותר . </li></ul>
 13. 13. תמרורים חדשים שייכנסו בקרוב ללוח התמרורים
 14. 14. זהירות מנהרה
 15. 15. מותרת פניית פרסה
 16. 16. קצה דרך עירונית
 17. 17. <ul><li>אסורה הפניה ימינה או שמאלה </li></ul><ul><li>בהתאמה . </li></ul><ul><li>עד לצומת הקרוב כולל הצומת . </li></ul>
 18. 18. <ul><li>נתיב לתחבורה ציבורית </li></ul><ul><li>נתיב לרכבת קלה </li></ul><ul><li>לפונים ימינה רק מהסימן </li></ul><ul><li>הלבן </li></ul>
 19. 19. קנסות חדשים – מידע לכל הנוהגים ברכב - העבירה הקנס <ul><li>תוקף רישיון הרכב פג יותר מ 4 חודשים עד חצי שנה 750 ₪ </li></ul><ul><li>חוסר אפוד זוהר ברכב או בתא הנהג / נוסעים 100 ₪ </li></ul><ul><li>אי לבישת אפוד זוהר בירידה מהרכב על פי חוק 250 ₪ </li></ul><ul><li>אי אחזקת תעודות במצב נקי וניתן לקריאה 100 ₪ </li></ul><ul><li>שימוש בטלפון ללא דיבורית 1000₪ </li></ul><ul><li>נסיעת אופנוע בשול הדרך 250 ₪ </li></ul><ul><li>נסיעת קולנועית בכביש בניגוד לחובה בחוק 100 ₪ </li></ul><ul><li>העמדת רכב בכביש בין עירוני או בשול הדרך 100 ₪ </li></ul><ul><li>העמדת רכב בשול דרך מהירה 500 ₪ </li></ul><ul><li>חניה או עצירה בתחום צומת , במקום כניסה לכלי רכב , </li></ul><ul><li>במעבר חציה או 12 מטר לפניו , או בצד רכב אחר . 250 ₪ </li></ul>המשך
 20. 20. <ul><li>חניה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להורדת נוסע 250 ₪ </li></ul><ul><li>נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין 250 ₪ </li></ul><ul><li>אי חגירת ילדים ברכב בכל מושב שהוא ובכלל 250 ₪ </li></ul><ul><li>הסעת נוסע על אופנוע שרגליו אינן על תומכי הרגליים 250 ₪ </li></ul><ul><li>לוחית זיהוי ( רישוי ) שלא ניתן להבחין במספר 500 ₪ </li></ul><ul><li>עבירה על שעות נהיגה מנוחה ( תקנה 168 ) משפט העברת </li></ul><ul><li>אס . אם . אס בזמן נהיגה ברכב 1000 ₪ </li></ul><ul><li>קבלת אס . אם . אס ועיון בו בזמן נהיגה ברכב 500 ₪ </li></ul>קנסות חדשים – מידע לכל הנוהגים ברכב - העבירה הקנס חשוב שהמידע יועבר לבני משפחה הנוהגים ברכב באישור בעל / מחזיק ברכב , מסר זה כולל המחזיק גם ברכב בליסינג תפעולי / מימוני . סעו בזהירות ובסבלנות בדרכים ובכבישים והימנעו מקנסות תעבורה
 21. 21. <ul><li>נסיעה טובה ובטוחה </li></ul>ישראל דרור אגף משאבי אנוש ומינהל

×