Fremtidens folkebibliotek

746 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidens folkebibliotek

 1. 1. Temamøde Udvalget for Kultur og fritid 07.09 2010 Inspiration og viden i din hverdag
 2. 2. Randers Bibliotek i videnssamfundet • Randers kommunes Bibliotekspolitik 2010-2013 • Randers Biblioteks strategi 2011- 2013 • Aftalen med Randers Kommune 2011-2012 3 forskellige dokumenter med 4 fælles overskrifter Inspiration og viden i din hverdag
 3. 3. Hvorfor skal vi have et bibliotek ? Randers Bibliotek skal inspirere, støtte og udfordre borgerne: • når de vil uddanne og udvikle sig • når de søger kulturel oplevelse, der fremmer sammenhængskraft og er identitetsskabende • når de vil udvikle deres medborgerskab ”Bibliotekets vigtigste opgaver skal i fremtiden være: formidling af kultur og viden og hjælpe mennesker med at danne netværk" (Tænketank med samarbejdspartnere 9. marts 2010) Inspiration og viden i din hverdag
 4. 4. Biblioteket er åbent og holder åbent • Randers Bibliotek holder åbent, når borgerne har brug for det og har mulighed for at komme • Randers Bibliotek har en decentral struktur – og findes både i og udenfor bibliotekets rum, på nettet og på mobilen • Randers Bibliotek inddrager borgerne og partnerskaber i bibliotekets aktiviteter • Randers Biblioteks rum er attraktive for borgerne, der er plads til den, der er aktiv, og den, der ønsker fordybelse. Inspiration og viden i din hverdag
 5. 5. Langå Bibliotek et eksempel på et åbent bibliotek Inspiration og viden i din hverdag
 6. 6. Biblioteket arbejder med de digitale udfordringer og digital dannelse • Det digitale bibliotek giver adgang til en verden af information, viden og inspiration. Randers Bibliotek giver borgerne adgang til digitale medier og biblioteksservices 24/7/365. • I det digitale bibliotek får borgerne kompetencer til at navigere, kommunikere og bruge digitale selvbetjeningsløsninger, og her kan man eksperimentere og afprøve den nyeste teknologi. Inspiration og viden i din hverdag
 7. 7. Digitale udfordringer • Fremme borgernes digitale kompetencer • Danskernes digitale bibliotek • Biblioteket på nettet og mobilen Inspiration og viden i din hverdag
 8. 8. Det videnSkabende Bibliotek Biblioteket gør det nemt at blive klogere • Biblioteket er det uformelle ”rum”, hvor borgerne kan lære hele livet, og hvor de får lyst til at lære mere. • Der er fri og lige adgang til viden og information, som er en forudsætning for et demokrati. Her kan borgerne lære fortiden at kende, få indsigt i nutiden og gøre sig forestillinger om fremtiden. • På biblioteket kan borgerne blive klogere på sig selv og verden og lærer at begå sig i en mangfoldig og globaliseret verden og her kan borgeren udvikle sit medborgerskab. Inspiration og viden i din hverdag
 9. 9. Flere skal have lyst til at lære mere • Styrkelse af børns læse- og sprogfærdigheder • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse • Indsats overfor voksne med læsehandicap • Samarbejde med VIA • Studiefaciliteter Inspiration og viden i din hverdag
 10. 10. Det fællesSkabende bibliotek Opleve – opdage – skabe - deltage ”Biblioteket inviterer til, at alle kan tage del i det kulturelle fællesskab og styrke den enkeltes og fællesskabets identitet. Det danner rammen om meningsfulde møder mellem mennesker og skaber samspil mellem oplevelser og læring. Her kan borgerne opdage og skabe nyt, udvikle deres kreativitet og innovative kompetencer”. Inspiration og viden i din hverdag
 11. 11. Det fællesSkabende bibliotek • Laver aktiviteter, der holder fast i traditioner, overrasker eller provokerer, gerne sammen med andre • Motiverer og appellerer til den uformelle og lystprægede læring, man får gennem gode oplevelser • Sætter fokus på integration og medborgerskab for at borgerne kan blive klogere på sig selv og det danske samfund • Arbejder med medborgerskab og demokrati Inspiration og viden i din hverdag
 12. 12. Hvordan skal Randers Bibliotek se ud i en fremtid hvor … Inspiration og viden i din hverdag
 13. 13. Adgang til alle information alle steder Inspiration og viden i din hverdag
 14. 14. Alle informationer i hånden Inspiration og viden i din hverdag
 15. 15. Status på det digitale i Randers • Vi har hele paletten af digitale medier: – Musik, – E-bøger – Netlydbøger – Film, – Spil, – Sprogkurser – Aviser – Databaser • Adgang hjemmefra m. lånernummer og kode Inspiration og viden i din hverdag
 16. 16. Inspiration og viden i din hverdag
 17. 17. Inspiration og viden i din hverdag
 18. 18. Inspiration og viden i din hverdag
 19. 19. Inspiration og viden i din hverdag
 20. 20. Digitalisering på Randers Bibliotek • Mobil-projektet – Internettet flytter – vi flytter med Hvert sekund fødes 4 børn Hvert sekund produceres 32 mobiltelefoner Inspiration og viden i din hverdag
 21. 21. Digitalisering på Randers Bibliotek • CRM-Projektet – Mail til borgerne om det der interesserer dem –og kun det! • SMS – Beskeder med svar mulighed – Varsler om aflevering, – Bussen Kommer – PR Inspiration og viden i din hverdag
 22. 22. Ny mere enkel hjemmeside på vej Inspiration og viden i din hverdag
 23. 23. Nyt på web - nationalt • Pallesgavebod.dk – Fælles websted for alle danske børnebiblioteker • Bibliotek.dk med brugerskabt indhold – Giv stjerner, skriv anmeldelser • På vej: Danskernes Digitale Bibliotek – Fælles indgang til bibliotekerne på nettet – Muligt at møde vores tilbud andre steder på nettet, hvor det er relevant – Fælles lånerregister, hjemmeside, adm. system Inspiration og viden i din hverdag
 24. 24. Fra stregkoder til chips -udskiftning af nedslidte anlæg • Nedslidte anlæg betyder:  Nye anlæg til selvbetjening og sortering  Slut med stregkoder  Nye muligheder med formidling  Lettere for borgerne Inspiration og viden i din hverdag
 25. 25. Inspiration og viden i din hverdag
 26. 26. Den digitale boger bibliotekernes rolle som formidler af IT-kompetencer. Hvorfor har biblioteket en rolle som IT-formidler? Kerneydelse: Være med til at sikre fri og lige adgang til informationer. Inspiration og viden i din hverdag
 27. 27. Livslang læring - det globale samfunds udfordring. Biblioteket arbejder ikke alene – vi samarbejder med andre om en fælles opgave. Borgerservice, SKAT, IT FOR ALLE, DR……. Biblioteket er et ”neutralt” sted – det frie rum. Man kan gå lige ind fra gaden og blive hjulpet. Vi møder borgeren, hvor han/hun er og stiller ikke krav. Inspiration og viden i din hverdag
 28. 28. Hvad tilbyder vi af undervisning? Forskelligt men det skal tage udgangspunkt i borgerens behov. •Netværksted – 2X 2 timer om ugen. •Introduktioner for begyndere og øvede. •Kampagner – f.eks. sammen med SKAT - NemID. •Ad hoc hjælp i hele åbningstiden. •E-læring – kan arbejde videre derhjemme. http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=601 Inspiration og viden i din hverdag

×