Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laistymas.lt franšizė - pradėkite verslą greičiau ir lengviau, uždirbkite daugiau

1,732 views

Published on

Su laistymas.lt franšize tapkite pats sau viršininku. Pastovus ir garantuotas klientų srautas. Nemokamas marketingas. Ypač patraukli investicija ir galimybė dirbantiems užsienyje.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Laistymas.lt franšizė - pradėkite verslą greičiau ir lengviau, uždirbkite daugiau

 1. 1. L A I S T Y M A S . L T   F R A N Š I Z Ė G R E I Č I A U , L E N G V I A U , D A U G I A U
 2. 2. 1,750 3,500 5,250 7,000 2011 2015 2016 0 Lietuvoje nuosavų namų kasmet auga. Tik pernai išduota 7000 statybos leidimų nuosavų namų statybai N U O S A V Ų N A M Ų S T A T Y B A įdomu!
 3. 3. P E R S P E K T Y V U ! P U R K Š T U K Ų K A S M E T A I   1 0 T Ū K S T A N Č I Ų L A I S T Y M A S . L T M A Ž I A U S I A I  
 4. 4. P R I V A L U M A I N U O S A V A S V E R S L A S S U G A R A N T U O T A I S K L I E N T A I S , P R O D U K T A I S , R E K L A M A -   I M I I R D I R B I S T I P R U S , P A T E N T U O T A S L A I S T Y M A S . L T     P R E K Ė S Ž E N K L A S N U O 2 0 0 5 M . L A I S T Y M A S . L T
 5. 5. 1 % WWW rūpestis - kaip suspėti nuolatinė reklama ir palaikymas soc. tinkluose ir  internete specialios nuolaidos geriausioms pasaulyje laistymo medžiagoms
 6. 6. P R I V A L U M A I N U O L A T I N I S P A L A I K Y M A S Franšizės gavėjas gauna visokeriopą palaikymą - apmokymus, reklamą, rinkodarą, rinkotyrą, papildomas finansavimo galimybes, verslo valdymo metodikas, techninį palaikymą ir konsultacijas C+ L A I S T Y M A S . L T
 7. 7. Nemokamas dalyvavimas geriausiose Lietuvos parodose M A R K E T I N G A S P R O J E K T A V I M A S P A R O D O S Internete, spaudoje, televizijoje - tuo rūpinamės mes Laistymo projektus paruošime mes, taip pat sukomplektuosime medžiagas
 8. 8. Dirbdami komandoje lengviau išspręsime kylančias kasdienes problemas.  Dirbdami kartu klientams esame patikimesni. Galimybė dirbti su dideliais viešaisiais projektais. G A R A N T I J O S
 9. 9. Jokių dalybų!  dalybos? L A I S T Y M A S . L T
 10. 10. K L A U S I M A I ? D Ė K O J U ! L A I S T Y M A S . L T

×