Egipte

R
Ramon PujolaRamon Pujola
Egipte
Mite de la
creació
       deessa de l’aigua
Divinitats egípcies
         Osiris

               Isis
És el déu de l’ordre, de la
fertilitat i del més enllà.
És representat amb el
ceptre i el flagell.
                   Seth

                          Neftis
           Se’l representa com un animal poc especificat,
           una espècie de gos amb cua corbada i orelles
           retallades. Senyor de les terres estèrils, de les
           tempestes, déu del mal i la violència.
Divinitats egípcies
                                Es representa com un
                                falcó o com a un home
                                amb cap de falcó.
                                Senyor del Cel. El faraó
              ceptre                era l’Horus vivent en la
   flagell
                     Horus         terra. Déu de la reialesa.
                     Harpòcrates
                     Fill d’Isis i
Osiris                  Osiris. De petit
                     s’anomena
És el déu de               Harpòcrates i
l’ordre, de la              d’adult Horus.
fertilitat i del més
enllà.
És representat
amb el ceptre i el
flagell.

               Isis                   Seth
                                 Se’l representa com un
       Deessa de l’amor, de la
                               animal poc especificat, una
    fecunditat, de l'alegria i de la
                                espècie de gos amb cua
  feminitat triomfant. Personifica
                               corbada i orelles retallades.
 la màgia, la fidelitat en la parella
                                   Senyor de les terres
   i a la gran mare. Simbolitza la
                               estèrils, de les tempestes,
           mare perfecta.
                                déu del mal i la violència.
Ba i Ka                       BA
                    És l’ànima i es
                      representa
                     com un ocell
                      amb cop de
                       persona.
                             KA
                             Un bessó invisible de la persona
                             que representava la força vital.
                             Els braços alçats tenien la funció de
                             protegir el difunt de les forces
                             malignes.


 Segons les seves creences, quan una
 persona moria, el seu BA i el seu KA,
 continuaven vivint en íntima relació dins el
 cos. El BA mantenia contacte amb la
 família i els amics vius del mort. A la nit, el
 BA tornava a la mòmia. El KA anava i
 venia entre el cos i l'altre món, tot viatjant
 amb una barca.
El difunt s’havia de disculpar dels pecats enumerats en
el “Llibre dels Morts” per poder salvar-se.
                                              Osiris
 Anubis
 acompanya el
 difunt.       Anubis pesa el cor del  Thot (cap d’ibis),
           difunt davant a la ploma déu de la saviesa,  Horus (cap de falcó)
           de la Veritat.                el porta davant
                        apunta el resultat  d’Osiris.

                 Si el mort ha
                 mentit, el cor
                 pesarà més i no
                 superarà la prova
                 final.

                 El seu cor serà
                 llançat a Amemet

                              judici d’Osiris
                 (cos d’hipopòtam,
                 cabellera de lleó i
                 cap de cocodril).
Momificació
                      Era el camí per assolir l’eternitat
                      i era realitzada pels sacerdots

                      L'embalsamament d'un cos durava
                      aproximadament setanta dies

                          Es cobria el cadàver amb natró, i es
Es netejava                     deixava què el suc que degotava el
 el cos i es
perfumava.
                          cadàver caigués en un vas a mesura
                                 que s'assecava el cos.   4
        1
            Es feia un tall en un dels costats            5  Quaranta dies després, es treia
            del cos mort per poder                    el natró del cos; el cos sec i
            extreure'n els òrgans interns.                arrugat es netejava amb
                                           esponges i s'untava amb olis,
            Els òrgans interns es                     ungüents, espècies i resina.
            momificaven per separat del cos
            i es col·locaven al propi vas
 2           canopi.

                                           Es farcien les òrbites oculars,

                                      6    es tapaven els narius amb
                                           cera i es cobrien amb làmines
                                           d'or les ungles dels peus i de
                                           les mans.
                                           S'adornava amb joies d'or i
                                           pedres precioses i
                                           s'embolcallava el cos amb
3                                          llargues i estretes tires de lli;

Després, un cop buit,                                entre les capes de bena es
omplien el cos amb                                  ficaven amulets màgics
farcellets de natró.                                 “ushebtis” (el que respon).
momificació
                                  d’animals
                                              Anubis
                                         Representat com un
                                          home amb cap de
                                         xacal. Ajudà a Isis a
                                         fer Osiris la primera
                                          mòmia. És el patró
                                                  dels
                                           embalsamadors.
El darrer pas de la momificació consistia en fixar la mòmia dins
d'un taüt petit. El tapaven i el col·locaven en un segon taüt que
posteriorment era introduït en un altre taüt més gran. El
conjunt dels tres taüts era col·locat en un taüt de pedra
anomenat sarcòfag.
Amulets                          Llibre dels
             Escarabeus                        morts
                                        Col·lecció d'encanteris
                                        que s'enterrava amb la
                                        mòmia i servien per
Ull Protector d'Horus                              ajudar el mort a trobar
                                        la vida eterna.

  Ushebtis
                     Ankh
                                       Vasos canopis
                               els budells
            Estris utilitzats per
            a l’extracció de les
            vísceres en el
            procés de
            momificació.       l'estómac         els pulmons  el fetge
Mastabes
     accés
sales
d’ofrenes i                         era una
objectes del       accés               tomba de
difunt                           forma
                              piramidal
                              tallada i
                              planta
                              rectangular    cambra subterrània del sarcòfag
            a les mastabes
            enterraven,
            després
            d'embalsamar-los,
            personatges       Les parets interiors de
            notables,        les mastabes estaven
            sacerdots, nobles i   decorades amb relleus
            faraons de les      i pintures.
            primeres dinasties.
Les figures se’ns presenten amb la cara de perfil, els ulls de front,
la llei de frontalitat  les espatlles també de front, la pelvis de tres quarts, i els braços i
             les cames de perfil.
                     colors plans i perfils detallats amb un traç negre
Piràmide esglaonada
  de Saqqara
A la lll Dinastia, pels volts de l'any 2700 a. C., es
construeix la piràmide esglaonada de Djoser a Saqqara.
També, durant, la IV Dinastia es

Piràmides de Guiza  construeixen les grans piràmides de Guiza
           (Keops, Kefrén i Micerí), o piràmides
           perfectes, aixecades cap al 2500 a.C.                         Micerí
                         amida 62 m.
Esfinx
                         Kefrén té
                         143,5 m.
                         d’alçada
                         Keops és la
                         més alta amb
                         146,6 m.
El recinte de les piràmides de Guiza és una de les set meravelles del món antic i l’única que ha
                                 sobreviscut al pas del temps
La piràmide de
 Keops amida
             Cambra del faraó
                         Piràmide de Keops
 146,6 metres
 d’alçada

                 vestíbul
                    entrada
   cambra de
   la reina
                         Tota l’estructura era revestida amb una capa de
             cambra subterrània
             o fals sepulcre
                         pedra polida i molt blanca.


                         Es calcula que
                          per construir
                         la piràmide de
                           Keops van
                           caldre 2,5
                           milions de
Piràmide de Kefrén                  carreus de
                         pedra calcària
                           cadascun
                           dels quals
  Piràmide de Micerí                 pesa 2,5
                             tones.
Esfinx
  Amb cos de
   lleó i bust
    humà fou
   esculpida
    sobre un
   aflorament
natural rocallós
  en època de
     Kefrén.


          Tenia una doble funció: d’una banda, recordar el
          faraó, i de l’altra, amb la seva mirada vigilant,
          protegir la tomba de possibles atacs.
Necròpolis del Vall dels Reis
Per evitar el pillatge, a partir de l’any
2000 aC. els faraons van decidir
excavar les seves tombes als
penya-segats de la Vall dels Reis.
El primer faraó que allí va fixar la seva
tomba fou Thutmosis I (XVIII Dinastia).     La tomba més famosa és la
Les excavacions han permès           KV 62 i pertany al faraó
localitzar 62 tombes conegudes, a        Tutankhamon.
més d’altres inacabades.
El tresor de Tutankhamon
  el 4 de novembre de 1922 l'arqueòleg Howard
  Carter amb Lord Carnarvon descobreixen,
  l’única tomba intacta de la Vall dels Reis.

  Milers d'anys abans, Tutankhamon, un jove
  faraó de la XVIII Dinastia, era enterrat en
  aquesta petita tomba amb un ric aixovar per
  poder fer el viatge a l'eternitat.

   
   
                Els més de
                3000 tresors
                trobats
                s'exposen
                actualment al
                Museu Egipci
                d'El Caire.
Nemes                  Màscara feta d’or de 22 quilats
mocador      Ureu         amb incrustacions de pedres
ajustat al     cobra, símbol de
                    semiprecioses i el faraó té una
front, del     protecció
                    expressió trista però serena.
qual pengen
dos plecs als
costats                 És considerada com el retrat
                    més bell d’orfebreria de
                    l’historia.
         Barba trenada
         d’Osiris
         signe de la dignitat
         reial
                       Fill d’Akhenaton, va
                       ascendir al tron i va
                       regnar fins que va

La màscara de Tutankhamon          morir, quan tenia disset
                       o divuit anys.
Akhenaton i Nefertiti              Amenofis IV (Akhenaton)
                         XVIII DINASTIA


              Tut-anj-Aton a
              Tutankhamon
              fill d’Akhenaton
              i Kiya (esposa
              menor)
Akhenaton, Nefertiti i les seves
tres filles protegits per Aton      Nefertiti “La Bella”
Monoteisme d’Amenofis IV – Akhenaton
     Akhenaton
     canviar les
     creences
     d’Egipte i
     introduir el
     monoteisme amb
     l’adoració a
     Àton, el déu Sol.


               Bust de la Reina Nefertiti, esposa
               d’Akhenaton, actualment al Museu
               egipci de Berlín
Temple
                      Els temples s’han definit
                      com les cases del déu. Era
                      un lloc on ell habitava, on
                      se’l mantenia, se’l vestia, se
                      li donava el coratge perquè
                      pogués continuar regint tot
                      el mecanisme de la creació.
               Piló
                            Cambra del déu
 Obelisc
                   Pati
                         Sala hipòstila
                         o de columnes
Passeig (dromos) amb esfinx
Temple
  Els temples s’han definit
 com les cases del déu. Era
  un lloc on ell habitava, on
se’l mantenia, se’l vestia, se
li donava el coratge perquè
 pogués continuar regint tot
el mecanisme de la creació.
Speos
-Abu Simbel-
  Situat a la riba occidental del Nil,
            consta de dos
    temples excavats a la roca.
Van ser construïts al llarg del regnat
     de Ramsès II (1304-1237).
 El gran va ser consagrat als déus
   Amon, i el petit fou dedicat a la
           deessa Hathor.
                     Gràcies a la intervenció
                     de la UNESCO ambdós
                     foren salvats de les
                     aigües del Nil (1963-1966)
                     quan, degut a la
                     construcció de la
                     resclosa d'Aswan, van
                     ser traslladats en blocs,
                     a uns 60 metres més
                     amunt on foren
                     reconstruïts.
corona blanca
                   posició dempeus,
hieratisme              estàtica i plena de
                               de l'Alt Egipte

                   solemnitat
  manca d’expressió en
  el rostre
                      barba trenada
   rigidesa en la manera de       d'Osiris lligada
   doblegar les articulacions      amb unes cintes


  posició sedent,                tors nu
  estàtica i plena
  de solemnitat
                      faldilla fins a
                      mitja cama
       Ureu    Nemes


                 Ceptre  corona de
                      l'Alt i Baix
                      Egipte

  Flagell
Pedra Rosetta
14 línies de
Jeroglífic                              L’egiptòleg francès
                           Jean François Champollion,,en va
               22 línies en     desxifrar-ne l’escriptura jeroglífica
               Demòtic
               (forma
               simplificada de
               l'antiga escriptura
               egípcia hieràtica)
        54 línies en         Pedra de granit negre, trobada a
        Grec             Rosetta, prop d’Alexandria l’any 1799
                       pels soldats de Napoleó
1 of 26

Recommended

EGIPTE. ARQUITECTURA. by
EGIPTE. ARQUITECTURA.EGIPTE. ARQUITECTURA.
EGIPTE. ARQUITECTURA.Assumpció Granero
11.5K views240 slides
Unitat 10. Hermes Amb DioníS Infant by
Unitat 10. Hermes Amb DioníS InfantUnitat 10. Hermes Amb DioníS Infant
Unitat 10. Hermes Amb DioníS Infanttomasggm
674 views2 slides
Egipte Antic by
Egipte AnticEgipte Antic
Egipte AnticCarles Olmedo Quirós
14.7K views13 slides
Erecteon by
ErecteonErecteon
ErecteonCristina Zaguirre
1.3K views16 slides
Antic Egipte by
Antic Egipte Antic Egipte
Antic Egipte Eduardo CONNOLLY
5.6K views79 slides
Fitxa 9 dorífor by
Fitxa 9 doríforFitxa 9 dorífor
Fitxa 9 doríforJulia Valera
7.8K views11 slides

More Related Content

What's hot

ART GREC: ESCULTURA by
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAAntonio Núñez
90.2K views31 slides
7. ERECTÈON by
7. ERECTÈON7. ERECTÈON
7. ERECTÈONAssumpció Granero
10.5K views48 slides
03c hfa's by
03c hfa's03c hfa's
03c hfa'sRamon Pujola
2.4K views104 slides
Escultura, conceptes bàsics by
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsAntonio Núñez
11.7K views25 slides
Escultura Grega: evolució by
 Escultura Grega: evolució Escultura Grega: evolució
Escultura Grega: evolucióMercè Bigorra
3.9K views27 slides
Dorífor (policlet) by
Dorífor (policlet)Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)Carme Aranda- Mònica Navarro
38.2K views16 slides

What's hot(20)

Escultura, conceptes bàsics by Antonio Núñez
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez11.7K views
Escultura Grega: evolució by Mercè Bigorra
 Escultura Grega: evolució Escultura Grega: evolució
Escultura Grega: evolució
Mercè Bigorra3.9K views
La religió egípcia by santgisbert
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípcia
santgisbert16.9K views
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC by Antonio Núñez
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez66.3K views
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam by Julia Valera
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamFitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Julia Valera11.1K views
Mitologia grega by cincblaves
Mitologia gregaMitologia grega
Mitologia grega
cincblaves21.6K views
Fitxa 6 teatre d'epidaure by Julia Valera
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Julia Valera7.5K views

Similar to Egipte

La religió egípcia by
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípciaamelisgalmes
6.4K views69 slides
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte by
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte Pilar Alvarez
11.7K views72 slides
Activitats egipte2 by
Activitats egipte2Activitats egipte2
Activitats egipte2MAICA CIMA
1.4K views6 slides
Psicostasia by
PsicostasiaPsicostasia
Psicostasiaprincesavampira
307 views28 slides
déus i deesses by
déus i deessesdéus i deesses
déus i deessesmalsius2
6.9K views13 slides
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura- by
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-Ramon Pujola
3K views26 slides

Similar to Egipte(20)

La religió egípcia by amelisgalmes
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípcia
amelisgalmes6.4K views
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte by Pilar Alvarez
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte
Els deus egipcis i la vida després de la mort a Egipte
Pilar Alvarez11.7K views
Activitats egipte2 by MAICA CIMA
Activitats egipte2Activitats egipte2
Activitats egipte2
MAICA CIMA1.4K views
déus i deesses by malsius2
déus i deessesdéus i deesses
déus i deesses
malsius26.9K views
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura- by Ramon Pujola
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-
Art Egípci -El llegat d'una gran cultura-
Ramon Pujola3K views
Hades. El món dels morts by semgrec
Hades. El món dels mortsHades. El món dels morts
Hades. El món dels morts
semgrec931 views
Déus by jordi26
DéusDéus
Déus
jordi2633.2K views
Hades. El món dels morts by semgrec
Hades. El món dels mortsHades. El món dels morts
Hades. El món dels morts
semgrec2.7K views
LA RELIGIÓ by Crs Soto
LA RELIGIÓLA RELIGIÓ
LA RELIGIÓ
Crs Soto1.5K views
Egipte i la religió by mrincon95
Egipte i la religióEgipte i la religió
Egipte i la religió
mrincon95386 views
Heracles/Hèrcules by semgrec
Heracles/HèrculesHeracles/Hèrcules
Heracles/Hèrcules
semgrec774 views
El quiz de la religio egipcia by Pilar Alvarez
El quiz de la religio egipcia El quiz de la religio egipcia
El quiz de la religio egipcia
Pilar Alvarez434 views
Religioa grecia by jvalara
Religioa greciaReligioa grecia
Religioa grecia
jvalara964 views
Religioa grecia by jvalara
Religioa greciaReligioa grecia
Religioa grecia
jvalara187 views
Mots i expressions catalanes amb component mitològic by anahp1999
Mots i expressions catalanes amb component mitològicMots i expressions catalanes amb component mitològic
Mots i expressions catalanes amb component mitològic
anahp1999314 views

More from Ramon Pujola

03f hfa's by
03f hfa's 03f hfa's
03f hfa's Ramon Pujola
4.2K views85 slides
03e hfa's by
03e hfa's 03e hfa's
03e hfa's Ramon Pujola
2.7K views128 slides
Pont del Diable by
Pont del DiablePont del Diable
Pont del DiableRamon Pujola
2.5K views11 slides
03d hfa's by
03d hfa's 03d hfa's
03d hfa's Ramon Pujola
1.2K views13 slides
arapacis by
arapacisarapacis
arapacisRamon Pujola
856 views22 slides
03a hfa's by
03a hfa's 03a hfa's
03a hfa's Ramon Pujola
1K views18 slides

More from Ramon Pujola(20)

Egipte. El llegat d'una gran cultura by Ramon Pujola
Egipte. El llegat d'una gran culturaEgipte. El llegat d'una gran cultura
Egipte. El llegat d'una gran cultura
Ramon Pujola1.7K views
Les primeres formes artstiques by Ramon Pujola
Les primeres formes artstiquesLes primeres formes artstiques
Les primeres formes artstiques
Ramon Pujola1.1K views
Passejant per Besalú by Ramon Pujola
Passejant per BesalúPassejant per Besalú
Passejant per Besalú
Ramon Pujola1.8K views
Un dia a Santa Maria de Ripoll by Ramon Pujola
Un dia a Santa Maria de RipollUn dia a Santa Maria de Ripoll
Un dia a Santa Maria de Ripoll
Ramon Pujola1.3K views
El pont de Besalú by Ramon Pujola
El pont de BesalúEl pont de Besalú
El pont de Besalú
Ramon Pujola1.2K views
Retrat eqüestre de marc aureli by Ramon Pujola
Retrat eqüestre de marc aureliRetrat eqüestre de marc aureli
Retrat eqüestre de marc aureli
Ramon Pujola21.9K views
Església de la madeleine by Ramon Pujola
Església de la madeleineEsglésia de la madeleine
Església de la madeleine
Ramon Pujola22.9K views
Aqüeducte ferreres by Ramon Pujola
Aqüeducte ferreresAqüeducte ferreres
Aqüeducte ferreres
Ramon Pujola9.1K views
Victòria de Samortàcia by Ramon Pujola
Victòria de SamortàciaVictòria de Samortàcia
Victòria de Samortàcia
Ramon Pujola2.5K views

Egipte

 • 2. Mite de la creació deessa de l’aigua
 • 3. Divinitats egípcies Osiris Isis És el déu de l’ordre, de la fertilitat i del més enllà. És representat amb el ceptre i el flagell. Seth Neftis Se’l representa com un animal poc especificat, una espècie de gos amb cua corbada i orelles retallades. Senyor de les terres estèrils, de les tempestes, déu del mal i la violència.
 • 4. Divinitats egípcies Es representa com un falcó o com a un home amb cap de falcó. Senyor del Cel. El faraó ceptre era l’Horus vivent en la flagell Horus terra. Déu de la reialesa. Harpòcrates Fill d’Isis i Osiris Osiris. De petit s’anomena És el déu de Harpòcrates i l’ordre, de la d’adult Horus. fertilitat i del més enllà. És representat amb el ceptre i el flagell. Isis Seth Se’l representa com un Deessa de l’amor, de la animal poc especificat, una fecunditat, de l'alegria i de la espècie de gos amb cua feminitat triomfant. Personifica corbada i orelles retallades. la màgia, la fidelitat en la parella Senyor de les terres i a la gran mare. Simbolitza la estèrils, de les tempestes, mare perfecta. déu del mal i la violència.
 • 5. Ba i Ka BA És l’ànima i es representa com un ocell amb cop de persona. KA Un bessó invisible de la persona que representava la força vital. Els braços alçats tenien la funció de protegir el difunt de les forces malignes. Segons les seves creences, quan una persona moria, el seu BA i el seu KA, continuaven vivint en íntima relació dins el cos. El BA mantenia contacte amb la família i els amics vius del mort. A la nit, el BA tornava a la mòmia. El KA anava i venia entre el cos i l'altre món, tot viatjant amb una barca.
 • 6. El difunt s’havia de disculpar dels pecats enumerats en el “Llibre dels Morts” per poder salvar-se. Osiris Anubis acompanya el difunt. Anubis pesa el cor del Thot (cap d’ibis), difunt davant a la ploma déu de la saviesa, Horus (cap de falcó) de la Veritat. el porta davant apunta el resultat d’Osiris. Si el mort ha mentit, el cor pesarà més i no superarà la prova final. El seu cor serà llançat a Amemet judici d’Osiris (cos d’hipopòtam, cabellera de lleó i cap de cocodril).
 • 7. Momificació Era el camí per assolir l’eternitat i era realitzada pels sacerdots L'embalsamament d'un cos durava aproximadament setanta dies Es cobria el cadàver amb natró, i es Es netejava deixava què el suc que degotava el el cos i es perfumava. cadàver caigués en un vas a mesura que s'assecava el cos. 4 1 Es feia un tall en un dels costats 5 Quaranta dies després, es treia del cos mort per poder el natró del cos; el cos sec i extreure'n els òrgans interns. arrugat es netejava amb esponges i s'untava amb olis, Els òrgans interns es ungüents, espècies i resina. momificaven per separat del cos i es col·locaven al propi vas 2 canopi. Es farcien les òrbites oculars, 6 es tapaven els narius amb cera i es cobrien amb làmines d'or les ungles dels peus i de les mans. S'adornava amb joies d'or i pedres precioses i s'embolcallava el cos amb 3 llargues i estretes tires de lli; Després, un cop buit, entre les capes de bena es omplien el cos amb ficaven amulets màgics farcellets de natró. “ushebtis” (el que respon).
 • 8. momificació d’animals Anubis Representat com un home amb cap de xacal. Ajudà a Isis a fer Osiris la primera mòmia. És el patró dels embalsamadors. El darrer pas de la momificació consistia en fixar la mòmia dins d'un taüt petit. El tapaven i el col·locaven en un segon taüt que posteriorment era introduït en un altre taüt més gran. El conjunt dels tres taüts era col·locat en un taüt de pedra anomenat sarcòfag.
 • 9. Amulets Llibre dels Escarabeus morts Col·lecció d'encanteris que s'enterrava amb la mòmia i servien per Ull Protector d'Horus ajudar el mort a trobar la vida eterna. Ushebtis Ankh Vasos canopis els budells Estris utilitzats per a l’extracció de les vísceres en el procés de momificació. l'estómac els pulmons el fetge
 • 10. Mastabes accés sales d’ofrenes i era una objectes del accés tomba de difunt forma piramidal tallada i planta rectangular cambra subterrània del sarcòfag a les mastabes enterraven, després d'embalsamar-los, personatges Les parets interiors de notables, les mastabes estaven sacerdots, nobles i decorades amb relleus faraons de les i pintures. primeres dinasties.
 • 11. Les figures se’ns presenten amb la cara de perfil, els ulls de front, la llei de frontalitat les espatlles també de front, la pelvis de tres quarts, i els braços i les cames de perfil. colors plans i perfils detallats amb un traç negre
 • 12. Piràmide esglaonada de Saqqara A la lll Dinastia, pels volts de l'any 2700 a. C., es construeix la piràmide esglaonada de Djoser a Saqqara.
 • 13. També, durant, la IV Dinastia es Piràmides de Guiza construeixen les grans piràmides de Guiza (Keops, Kefrén i Micerí), o piràmides perfectes, aixecades cap al 2500 a.C. Micerí amida 62 m. Esfinx Kefrén té 143,5 m. d’alçada Keops és la més alta amb 146,6 m.
 • 14. El recinte de les piràmides de Guiza és una de les set meravelles del món antic i l’única que ha sobreviscut al pas del temps
 • 15. La piràmide de Keops amida Cambra del faraó Piràmide de Keops 146,6 metres d’alçada vestíbul entrada cambra de la reina Tota l’estructura era revestida amb una capa de cambra subterrània o fals sepulcre pedra polida i molt blanca. Es calcula que per construir la piràmide de Keops van caldre 2,5 milions de Piràmide de Kefrén carreus de pedra calcària cadascun dels quals Piràmide de Micerí pesa 2,5 tones.
 • 16. Esfinx Amb cos de lleó i bust humà fou esculpida sobre un aflorament natural rocallós en època de Kefrén. Tenia una doble funció: d’una banda, recordar el faraó, i de l’altra, amb la seva mirada vigilant, protegir la tomba de possibles atacs.
 • 17. Necròpolis del Vall dels Reis Per evitar el pillatge, a partir de l’any 2000 aC. els faraons van decidir excavar les seves tombes als penya-segats de la Vall dels Reis. El primer faraó que allí va fixar la seva tomba fou Thutmosis I (XVIII Dinastia). La tomba més famosa és la Les excavacions han permès KV 62 i pertany al faraó localitzar 62 tombes conegudes, a Tutankhamon. més d’altres inacabades.
 • 18. El tresor de Tutankhamon el 4 de novembre de 1922 l'arqueòleg Howard Carter amb Lord Carnarvon descobreixen, l’única tomba intacta de la Vall dels Reis. Milers d'anys abans, Tutankhamon, un jove faraó de la XVIII Dinastia, era enterrat en aquesta petita tomba amb un ric aixovar per poder fer el viatge a l'eternitat.     Els més de 3000 tresors trobats s'exposen actualment al Museu Egipci d'El Caire.
 • 19. Nemes Màscara feta d’or de 22 quilats mocador Ureu amb incrustacions de pedres ajustat al cobra, símbol de semiprecioses i el faraó té una front, del protecció expressió trista però serena. qual pengen dos plecs als costats És considerada com el retrat més bell d’orfebreria de l’historia. Barba trenada d’Osiris signe de la dignitat reial Fill d’Akhenaton, va ascendir al tron i va regnar fins que va La màscara de Tutankhamon morir, quan tenia disset o divuit anys.
 • 20. Akhenaton i Nefertiti Amenofis IV (Akhenaton) XVIII DINASTIA Tut-anj-Aton a Tutankhamon fill d’Akhenaton i Kiya (esposa menor) Akhenaton, Nefertiti i les seves tres filles protegits per Aton Nefertiti “La Bella”
 • 21. Monoteisme d’Amenofis IV – Akhenaton Akhenaton canviar les creences d’Egipte i introduir el monoteisme amb l’adoració a Àton, el déu Sol. Bust de la Reina Nefertiti, esposa d’Akhenaton, actualment al Museu egipci de Berlín
 • 22. Temple Els temples s’han definit com les cases del déu. Era un lloc on ell habitava, on se’l mantenia, se’l vestia, se li donava el coratge perquè pogués continuar regint tot el mecanisme de la creació. Piló Cambra del déu Obelisc Pati Sala hipòstila o de columnes Passeig (dromos) amb esfinx
 • 23. Temple Els temples s’han definit com les cases del déu. Era un lloc on ell habitava, on se’l mantenia, se’l vestia, se li donava el coratge perquè pogués continuar regint tot el mecanisme de la creació.
 • 24. Speos -Abu Simbel- Situat a la riba occidental del Nil, consta de dos temples excavats a la roca. Van ser construïts al llarg del regnat de Ramsès II (1304-1237). El gran va ser consagrat als déus Amon, i el petit fou dedicat a la deessa Hathor. Gràcies a la intervenció de la UNESCO ambdós foren salvats de les aigües del Nil (1963-1966) quan, degut a la construcció de la resclosa d'Aswan, van ser traslladats en blocs, a uns 60 metres més amunt on foren reconstruïts.
 • 25. corona blanca posició dempeus, hieratisme estàtica i plena de de l'Alt Egipte solemnitat manca d’expressió en el rostre barba trenada rigidesa en la manera de d'Osiris lligada doblegar les articulacions amb unes cintes posició sedent, tors nu estàtica i plena de solemnitat faldilla fins a mitja cama Ureu Nemes Ceptre corona de l'Alt i Baix Egipte Flagell
 • 26. Pedra Rosetta 14 línies de Jeroglífic L’egiptòleg francès Jean François Champollion,,en va 22 línies en desxifrar-ne l’escriptura jeroglífica Demòtic (forma simplificada de l'antiga escriptura egípcia hieràtica) 54 línies en Pedra de granit negre, trobada a Grec Rosetta, prop d’Alexandria l’any 1799 pels soldats de Napoleó