Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet per entitats ambientals

804 views

Published on

Programa per donar suport a les entitats ambientals per tal que potenciïn les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva gestió diària i per assessorar-los en millorar la seva presència a internet. Iwith.org

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet per entitats ambientals

 1. 1. Pla Nacional de l’Asociacionisme i el Voluntariat Proposta per ajudar a les entitats que es relacionen amb la Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental a treure millor profit d’Internet
 2. 2. Internet al Pla Nacional Posem en marxa 4 mesures per millorar: *el finançament *la transparència *la participació i *el treball en xarxa
 3. 3. Mesures Internet del PNAV Mesures Necessitats Eines 5.8 el finançament Acompanyament en el procés 7.1 la transparència Plataforma de serveis Internet 10.3 la participació Eines pensades per a les entitats 11.2 el treball en xarxa Estratègia Partim d'experiències amb 200 organitzacions Finançament temporal com a camí a la sostenibilitat. Presentació a través de les federacions Resultat Modernització associativa Entitats amb bona imatge web Captació de fons a través d’Internet Més participació i comunicació Treball amb xarxa amb altres entitats
 4. 4. Estratègia de difusió experiències... coordinadores.... federacions... entitats Es financen fins a 25 projectes prioritzant les federacions i altres entitats de segon i tercer grau
 5. 5. Procediment per accedir-hi Primer pas Contacte Entrevista Contactar amb Ramon - preferiblement per per conèixer els detalls i Bartomeus, cap de e-mail a possibilitats de l’aplicació recursos de la Fundació ramon@iwith.org del ajut a les Iwith.org, que és la particularitats de organització que gestiona - també per telèfon al l’entitat l’ajut 93 380 49 75 Acceptació la Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental prioritza les propostes
 6. 6. Procés de participació de les entitats Reunió Assistents: Iwith.org, i l’entitat Assessorament Seguiment Objectiu: establiment de acompanyament en el fer anàlisi de necessitats, prioritats i procés per resoldre i definir mesures i recomanacions dificultats actuacions a posar en marxa Altres eines Ab!core Utilització lliure Utilització de la plataforma de serveis d’altres eines i internet Ab!core de iwith.org, amb solucions internet. formació, suport i serveis afegits.
 7. 7. Eines de participació Internet Millorar les eines per la participació a les entitats Fòrums, extranets, intranets.
 8. 8. Eines de treball en xarxa Internet Potenciar l’ús de les TIC’s com a eina de Treball en xarxa Webs xarxa de les organitzacions de segon grau
 9. 9. Eines de transparència de les entitats Foment de la transparència i la rendició de comptes KPI l’eina per la gestió de la transparència i la publicació en web dels indicadors de l’organització
 10. 10. Eines de captació de fons Proveir de recursos per la recerca de finançament privat la web i el showroom com eines de captació de fons
 11. 11. Presentació de Iwith.org iwith.org és una organització sense afany de lucre Més informació a www.iwith.org www.abcore.org www.bocatics.org
 12. 12. Experiència 200 organitzacions de 25 països participen en el programa Ab!core utilitzant la plataforma de serveis Internet, per a actualitzar les seves web, per a desenvolupar el seu treball en xarxa, i per a aprofitar les oportunitats que oferix Internet.
 13. 13. La missió de iwith.org iwith.org és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a evitar l'exclusió digital. Les seves iniciatives abasten camps tan diversos com l'educació, el desenvolupament i la comunicació. La missió de iwith.org és potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació com eina de solidaritat i millora de la societat. Des de iwith.org volem ajudar a millorar el món proporcionant els instruments tecnològics adequats per a les organitzacions que treballen per a millorar la nostra societat.
 14. 14. Programa Ab!core Ab!core és el nostre programa de serveis Internet pensat per a les organitzacions sense ànim de lucre. Inclou una plataforma potent, ampliable i adaptable a les necessitats de les organitzacions per que és un programa pensat per a les organitzacions. Participant en el programa Ab!core. Les organitzacions poden gestionar una Web professional i eficaç sense cap tipus de coneixement tècnic o HTML. Una persona amb una mínima experiència en la navegació per Internet pot ser capaç de crear i administrar notícies, àlbums de fotos, butlletins, enllaços en línia, esdeveniments, etc. El programa també permet la gestió de comunitats i de l'oficina virtual de l'entitat.
 15. 15. Programa Ab!core Procés d'acompanyament per a la participació en el programa Ab!core de iwith.org Actualització Soport Activitats a realitzar per l'organització participant Formació Elaboració, publicació i actualització de continguts Inicializació, personalització d'eines Planificació i arbre de continguts consensuat Activitats a realitzar per iwith.org Qüestionaris de consulta i recomanació Disseny Gràfic Compra o trasllat de domini www.elnomdelaorganització.org
 16. 16. Paquets i eines Ab!core integra 4 paquets independents que poden usar-se amb un sol nom d'usuari i contrasenya de forma transparent per a l'usuari. Allotjament Comunicació Comunitat Oficina Virtual
 17. 17. Paquet allotjament Aquest paquet s'utilitza en totes les organitzacions i inclou 4 eines: DNS: Serveix per a relacionar el domini en Internet WEB: Serveix per a allotjar la web. Mail: Serveix per a la gestió del correu electrònic a través de l'ordinador de l'usuari. WebMail: Serveix per a gestionar el correu electrònic des de qualsevol ordinador.
 18. 18. Paquet comunicació Inclou l'accés a totes les eines per a comunicar des de l'organització a través de la web. La configuració standard inclou la personalització de les següents eines: Editor de pàgines: Permet editar qualsevol pàgina de la web com en qualsevol editor de textos, incloent format, estils, imatges, flash, etc. Butlletí: Permet gestionar l'edició i enviament de butlletins electrònics, i el control de subscriptors. Notícies: Permet gestionar la publicació de notícies en la web, triant la forma que es mostraran. Redifusión i agregació de RSS
 19. 19. Paquet comunicació Esdeveniments: Permet gestionar la publicació d'esdeveniments a la web, així com la gestió d'inscripcions i el calendari d'esdeveniments. Àlbum fotos: Permet publicar àlbums d'imatges, escollir diferents formes de visualització, com exposició virtual, dock, etc. Stakeholders: Permet donar reconeixement als grups d'interès (socis, sponsors, delegacions, botigues, etc.) gestionant la publicació dels logotips, noms, enllaços i fixar la seva situació sobre un mapa GoogleEarth. Links : Permet la publicació ordenada d'enllaços a altres pàgines web Lists: Permet la gestió avançada de llistes de distribució
 20. 20. Paquet comunicació Faq: Permet gestionar i publicar recopilatorios de preguntes més freqüents i glossaris Showroom: Permet la publicació de projectes en format d'aparador per a recopilar vots, recomanacions, i donacions. Opcionalment el paquet de comunicació també inclou l'accés a eines amb possibilitat de customización. Resources: Permet la publicació ordenada de diferents recursos (documents, enllaços, imatges, etc) i l'organització en arbres de recerca per categories.
 21. 21. Paquet comunitat Inclou l'accés a totes les eines per a la interacció amb la comunitat a través de la web. Amb aquestes eines es poden gestionar grups de treball en xarxa, comunitats d'usuaris, etc. o establir un campus per a formació en linea. La configuració standard inclou l'accés a tots els blocs i eines, entre les quals vam destacar: Cursos, scorm Usuaris, activitat recent Recursos, documents, fitxers Canals RSS, novetats Administració, calculador de crèdit, base de dades Calendaris, esdeveniments pròxims ...
 22. 22. Paquet comunitat Activitats, lliçons, tallers, tasques, wiki, Enllaços, directoris, etiquetes Xat, fòrum, glossari Consultes, qüestionari, enquesta, etc. Opcionalment es pot disposar de serveis extranet a la disposició dels socis o internautes que accedeixen amb login i password. Amb les eines d'extranet es pot: Publicar paginas web privades Gestionar la traducció de notícies amb voluntaris on-line I en general disposar de serveis de comunicació orientats als socis o membres de l'organització.
 23. 23. Paquet comunitat Opcionalment el paquet de comunitat també permet la possibilitat de customització avançada i la transferència de les habilitats i coneixements per a establir una escola de formació en línia. Customització avançada d'eines Disseny instruccional de cursos de formació en linea Digitalització de cursos Publicació de continguts Formació d'autors Formació de formadors Formació d'administradors Tutoria i avaluació en la impartición de cursos en línia Enllaços, directoris, etiquetes Xat, fòrum, glossari Consultes, qüestionari, enquesta, etc.
 24. 24. Paquet oficina virtual Inclou l'accés a totes les eines per a la gestió interna a través de serveis web. La configuració standard inclou la personalització de les següents eines: Wiki: Permet la redacció de documents de forma colaborativa, guardant totes les versions intermèdies i consensuant el resultat final. Gestor d'actes de reunions: Permet la documentació i seguiment de les reunions gestionant les convocatòries i actes a través de la web.
 25. 25. Paquet oficina virtual Opcionalment el paquet d'Oficina Virtual també inclou l'accés a eines amb possibilitat de customització avançada. Gestor de relacions (CRM): Permet gestionar les relacions amb els contactes de l'organització, amb expressió d'oportunitats, serveis, estadístiques, etc. Gestor de Projectes: Permet gestionar projectes complexos assignant tasques i cronogramas a distints usuaris. Gestor de Voluntariat: Permet gestionar l'acollida del voluntariat i la distribució i administració de les tasques que realitzen o tenen sota la seva responsabilitat. Sistema de gestió documental: Permet gestionar i compartir arxius a la xarxa de forma segura, i assignar-los fluxos de treball.
 26. 26. El servei El servei és la característica distintiva de Ab!core. Participar en el programa Ab!core significa treballar conjuntament amb iwith.org per a complir els objectius de comunicació i treball en Internet, per tant no es tracta d'una relació client-proveïdor, sinó que l'organització participant té el paper principal en el procés. Normalment iwith.org facilita les eines, la consultoria i l'acompanyament perquè sigui la pròpia organització la que prengui les seves decisions i publiqui els seus continguts en la xarxa de forma autònoma.
 27. 27. iwith.org Barcelona iwith.org Suiza Cucurulla 9, 2n 2a 11, Rue de la Porcelaine 08002 Barcelona 1260, Nyon Spain Switzerland T: +34 93 380 49 75 T:+41 22 362 58 69 Ramon Bartomeus ramon@iwith.org F: +34 93 304 23 53 F:+41 22 362 58 67 http://www.iwith.org/ info@iwith.org

×