SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Detinjstvo
Sergiu V. Radu
II-1
Definicija
• DETINJSTVO je rani nivo u ciklusu ljudskog razvoja
koji karakteriše rapidan fizički rast i napori
da dete modeluje uloge i odgovornosti, uglavnom
kroz igru i formalnu edukaciju.
• Po psiholozima, detinjstvo traje posle infantilnosti
(od 3. godine) i do puberteta (do 12. godine).
Razvojni periodi života Uzrast
Prenatalni period Od začeća do rođenja
Period novorođenčeta i malog
deteta
Od rođenja do 3. godine
Rano detinjstvo Od 3. do 6. godine
Srednje detinjstvo Od 6. do 12. godine
Period novorođenčeta
1. Fizički razvoj
• TELESNI RAST
• Čulni organi spremni za rad još iz fetusne faze
• RAZVOJ ČULNIH ORGANA I OPAŽANJA
• Može da reaguje habituacijom
• Složeni bezuslovni refleksi: sisanje, hvatanje (Darvinov) –
nestaju, disanje, grljenje (Moorov), refleks hodanja (između
11. i 14. meseca), refleks izlučivanja, kijanje, zevanje
• RAZVOJ MOTORIKE: koordinacija i položaj tela, motorika
prstiju i ruke, lokomocija (kretanje u prostoru), lateralizacija
(dekstralnost ili sinistralnost)
2. Kognitivni razvoj
• Pijažeova teorija
• SENZOMOTORNI STADIJUM: doživljava samo osete,
opažaje i pokrete.
• Uviđanje uzročno-posledičnih odnosa između čulnih
(senzornih) utisaka i pokreta (motorike). Primer sa zvečkom.
• Do 6. meseca beba nije svesna da objekti postoje nezavisno
od njenog opažanja.
• Oko 8. meseca postaje sposobna da stvori mentalnu
predstavu objekta iako ga ne opaža. Tada počinje razvoj
MIŠLJENJA. Primer: “Aha doživljaj”
• INFANTILNA AMNEZIJA – ne sećamo se prve 3-4 godine
života. Nedovoljno razvijeno dugoročno pamćenje
3. Emocionalni razvoj
• AFEKTIVNO (EMOCIONALNO) VEZIVANJE – potreba bebe
da sa određenom osobom ima blizak fizički i emocionalni
odnos. Utiče na osećajnost odrasle ličnosti i na njene odnose
sa drugim ljudima
• Adekvatna roditeljska ljubav i briga
• Smatralo se da je glavni razlog emocionalnog vezivanja je
što majke (ili staratelji) zadovoljavaju potrebu za hranom
• Hari Harlou: fizički dodir i emocionalna podrška pored
zadovoljavanja potrebe za hranom
• Harlouov eksperiment
• Džon Boulbi: strah od nepoznatog
4. Razvoj samosvesti
• SVEST O SEBI neposredan je doživljaj svog postojanja i
svoje različitosti od drugih.
• Nema jasan doživljaj svog ja. O sebi govore u 3. licu.
• Međusobno upoređivanje i zapaženje kako na njih reaguju
roditelji, autoriteti i vršnjaci
• DOŽIVLJAJ FIZIČKOG JA: doživljaj sopstvenog tela i izgleda
• Čarls Darvin: uzrast kada počinje da se razvija svest o sebi
dešava se kada beba prepoznaje svoj lik u ogledalu (između
12. i 18. meseca)
Rano detinjstvo
1. Fizički razvoj
• Telesni razvoj je umeren
• Uvećanje igrovne aktivnosti
• Proces dentacije: krajem ranog detinjstva (6-7 godina)
mlečne zube (20) počinje da smenjuje faza stalnih zuba (32)
• KRUPNA MOTORIKA: hoda po pravoj liniji, vozi tricikl,
šutira loptu u trku...
• FINA MOTORIKA: može da natoči tečnost u šolju (3 g.),
koristi kompletan pribor za jelo (5 g.), crta figuru čoveka koji
ima ruke i noge (6 g.), prepisuje sva štampana slova (6 g.),
oblači se i obuva se samo (6-7 g.)
• Počinje bavljenje takmičarskim sportom
2. Kognitivni razvoj
• PREOPERACIONALNI STADIJUM: počinje sa razvojem
govora
• Jednodimenzionalno mišljenje
• Zadatak sa čašama
•Do ovog uzrasta deca su napredovala u korišćenju svih čula
• Složeno opažanje i aktivnjo istraživanje okoline
• Razvrstava predmete po boji i veličini, povezuje boje sa
imenom (od 4. g.), prepoznaje stvari opipavanjem,
prepoznaje izvor bola (5. g.), razlikuje i prepoznaje zvukove i
glasove, od 5. godine razlikuje visina i melodije
• Namerno zapamćivanje i sećanje – počinju sa 4-5 godina
3. Emocionalni razvoj
• Pojavljuju se emocije stida, zavisti, ponosa i prva estetska
osećanja (u 4. godini)
• Deca u periodu ranog detinjstva imaju više strahova nego
odojčad i deca srednjeg detinjstva
• Omiljeni predmet
• Najbolji prijatelj
• Prave razliku između doživljavanja i izražavanja emocija (5-6
g.)
• Prosocijalno i agresivno ponašanje
4. Socijalni razvoj
• Komunikacija i interakcija sa vršnjacima: neverbali (izraz
lica, mimika, pantomima gestovi) i verbalni znakovi
• SOCIJALNA KOMUNIKACIJA: dečja radoznalost
• Stadijum potčinjavanja autoritetu (5-6 g.)
• Razvoj polnog identiteta: biraju “prigodne” igračke (3 g.),
razlikuju tipične poslove muškaraca i žena
• Egocentrizam – primer sa poklonom
• Animizam – mišljenje da su prirodne pojave žive i svesne
• Artificijelizam – mišljenje da je čovek napravio prirodne
pojave
5. Razvoj samosvesti
• Javljaju se PROŠIRENJE SEBE I SLIKA O SEBI (4-6 g.)
• Potreba za samopoštovanjem i pohvalama (3-4 g.). Težnja
da se takmiči i nadmaši druge
• Osećanje posedovanja: svoje bliske osobe, svoje igračke...
• Javlja se SOCIJALNO JA: svest o svojoj socijalnoj ulozi (pred
odlazkom u školu)
Srednje detinjstvo
1. Fizički razvoj
• Ubrzan linearan rast ekstremiteta i telesne visine
• Promene u razmerama glave i lica
• Pojava prvih znakova polne diferencijacije
• Razvoj mišića i motorne spretnosti
• Filipinski test prema Flugelu
• Doba srednjeg detinjstva je za devojčice za dve godine
kraće nego za dečake, jer se za toliko pre kod njih pojavljuje
pubertet
2. Kognitivni razvoj
• STADIJUM KONKRETNIH OPERACIJA
• Pojava logičkog mišljenja ali samo o kontkretnim objektima
• Gledaju u prste ili neke konkretne predmete kada uče
sabiranje i sl. matematičke operacije
• Shvataju zadatak sa čašama
• Pretežno NENAMERNO (SPONTANO) PAMĆENJE
• Više je opažajno-predstavno nego verbalno (lakše pamte to
što vide)
3. Socijalno-emocionalni
razvoj• Opada egocentrizam
•Između 8. i 11. g. drugovi se pomažu, dele iste interese, a
uslov za prijateljstvo je uzajamno poverenje
• Veličina vršnjačke grupe je veća nego u predškolskom
periodu
• Druženje je u funkciji rešavanja psiholoških problema:
usamljenosti, potištenosti, zaljubljenosti,...
• Smatraju da potčinjavanje autoritetu sleduje dobrovoljno,
jer odnose shvataju kao saradnju (9. g.)
• AUTONOMNO MORALNO MIŠLJENJE: uzimaju u obzir
namere pri procenjivanju ”dobrog” i ”lošeg” ponašanja i
veruju da kazna mora odgovarati zločinu
4. Razvoj samosvesti
• Javlja se DOŽIVLJAJ PSIHOLOŠKOG JA: svest o svojim
osobinama ličnosti i stavovima (u predpubertetu)
• Dok se doživljaj idealnog ja (svest o osobinama koje bismo
želeli da imamo) i težnja ka otkrivanju identiteta javljaju se
tek u pubertetu
Kraj
Hvala na pažnji

More Related Content

What's hot

Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija Kristina Franka
 
Genetika čoveka
Genetika čovekaGenetika čoveka
Genetika čovekaEna Horvat
 
Наследне болести човека
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човекаVioleta Djuric
 
Periferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemIvana Damnjanović
 
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Ena Horvat
 
Нервна ћелија Милош Дацевић
Нервна ћелија Милош ДацевићНервна ћелија Милош Дацевић
Нервна ћелија Милош ДацевићVioleta Djuric
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjedr Šarac
 
Adolescencija
AdolescencijaAdolescencija
AdolescencijaElyNess
 
Типови наслеђивања особина
Типови наслеђивања особинаТипови наслеђивања особина
Типови наслеђивања особинаVioleta Djuric
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeIvana Damnjanović
 

What's hot (20)

Čulni sistem čoveka
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
 
Oboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistemaOboljenja nervnog sistema
Oboljenja nervnog sistema
 
Individualno razviće čoveka
Individualno razviće čovekaIndividualno razviće čoveka
Individualno razviće čoveka
 
Mejoza
MejozaMejoza
Mejoza
 
Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija Pubertet i adolescencija
Pubertet i adolescencija
 
Genetika čoveka
Genetika čovekaGenetika čoveka
Genetika čoveka
 
Sistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
 
Наследне болести човека
Наследне болести човекаНаследне болести човека
Наследне болести човека
 
Spermatogeneza
SpermatogenezaSpermatogeneza
Spermatogeneza
 
Periferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
 
Нервна ћелија Милош Дацевић
Нервна ћелија Милош ДацевићНервна ћелија Милош Дацевић
Нервна ћелија Милош Дацевић
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
 
Adolescencija
AdolescencijaAdolescencija
Adolescencija
 
Типови наслеђивања особина
Типови наслеђивања особинаТипови наслеђивања особина
Типови наслеђивања особина
 
Teorije evolucije
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucije
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Psihologija filogeneza
Psihologija  filogenezaPsihologija  filogeneza
Psihologija filogeneza
 
8
88
8
 
8a
8a8a
8a
 
53
5353
53
 
Filogenetski razvoj-zivih-bica
Filogenetski razvoj-zivih-bicaFilogenetski razvoj-zivih-bica
Filogenetski razvoj-zivih-bica
 
адолесценција
адолесценцијаадолесценција
адолесценција
 

Similar to Detinjstvo

Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciChildrensHappinessGu
 
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptxВаспитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptxChildrensHappinessGu
 
Detinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-palDetinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-palAnita Kliment
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаObrazovanjeplus
 
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...Milica Tušup
 
Постнатални период развића - Радисављевић Лука
Постнатални период развића - Радисављевић ЛукаПостнатални период развића - Радисављевић Лука
Постнатални период развића - Радисављевић ЛукаVioleta Djuric
 
POLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUPOLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUAna Rasic
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаDanijela Milakovic
 
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditeljaAdolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditeljaPogimnazija
 
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologijaEmocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologijamasterski
 
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptxVictorTerenko
 
Priprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školuPriprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školupekona
 
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.pptПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.pptMarinkovicKalina
 
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencije
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencijeRizici i izazovi mladih u doba adolescencije
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencijeSead J. Bojadžić
 
2. adolescencija
2. adolescencija2. adolescencija
2. adolescencijazornik
 
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuObrazovanjeplus
 

Similar to Detinjstvo (20)

Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
 
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptxВаспитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од рођења до 8 месеци.pptx
 
Detinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-palDetinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-pal
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
 
afektivna povezanost.pptx
afektivna povezanost.pptxafektivna povezanost.pptx
afektivna povezanost.pptx
 
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
 
Постнатални период развића - Радисављевић Лука
Постнатални период развића - Радисављевић ЛукаПостнатални период развића - Радисављевић Лука
Постнатални период развића - Радисављевић Лука
 
POLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUPOLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLU
 
priprema
pripremapriprema
priprema
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
 
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditeljaAdolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja
Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja
 
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologijaEmocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija
 
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx
3.-nedelja_vežbe_Afektivni-razvoj-u-ranom-detinjstvu.pptx
 
Priprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školuPriprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školu
 
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.pptПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
 
Mozak jednog tinejdžera
Mozak jednog tinejdžera Mozak jednog tinejdžera
Mozak jednog tinejdžera
 
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencije
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencijeRizici i izazovi mladih u doba adolescencije
Rizici i izazovi mladih u doba adolescencije
 
Opažanje osoba
Opažanje osobaOpažanje osoba
Opažanje osoba
 
2. adolescencija
2. adolescencija2. adolescencija
2. adolescencija
 
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
 

More from Anita Kliment

More from Anita Kliment (20)

Adolescencija 1
Adolescencija 1Adolescencija 1
Adolescencija 1
 
Hipnoza
HipnozaHipnoza
Hipnoza
 
Psihoza monika osterman ii-1
Psihoza  monika osterman ii-1Psihoza  monika osterman ii-1
Psihoza monika osterman ii-1
 
Psihoze
PsihozePsihoze
Psihoze
 
Neorganski poremećaji spavanja
Neorganski poremećaji spavanjaNeorganski poremećaji spavanja
Neorganski poremećaji spavanja
 
Spavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanjaSpavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanja
 
Spavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanjaSpavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanja
 
Spavanje, snovi i hipnoza
Spavanje, snovi i hipnozaSpavanje, snovi i hipnoza
Spavanje, snovi i hipnoza
 
Teorije licnosti
Teorije licnostiTeorije licnosti
Teorije licnosti
 
Frojd
FrojdFrojd
Frojd
 
54a
54a54a
54a
 
54a
54a54a
54a
 
Emocije dajana
Emocije dajanaEmocije dajana
Emocije dajana
 
Inteligencija
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
 
Aids
AidsAids
Aids
 
inteligencija
inteligencijainteligencija
inteligencija
 
опажање особа форимирање утиска о људима
опажање особа форимирање утиска о људимаопажање особа форимирање утиска о људима
опажање особа форимирање утиска о људима
 
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
 
tehnike
tehniketehnike
tehnike
 
ciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologijeciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologije
 

Detinjstvo

 • 2. Definicija • DETINJSTVO je rani nivo u ciklusu ljudskog razvoja koji karakteriše rapidan fizički rast i napori da dete modeluje uloge i odgovornosti, uglavnom kroz igru i formalnu edukaciju. • Po psiholozima, detinjstvo traje posle infantilnosti (od 3. godine) i do puberteta (do 12. godine). Razvojni periodi života Uzrast Prenatalni period Od začeća do rođenja Period novorođenčeta i malog deteta Od rođenja do 3. godine Rano detinjstvo Od 3. do 6. godine Srednje detinjstvo Od 6. do 12. godine
 • 4. 1. Fizički razvoj • TELESNI RAST • Čulni organi spremni za rad još iz fetusne faze • RAZVOJ ČULNIH ORGANA I OPAŽANJA • Može da reaguje habituacijom • Složeni bezuslovni refleksi: sisanje, hvatanje (Darvinov) – nestaju, disanje, grljenje (Moorov), refleks hodanja (između 11. i 14. meseca), refleks izlučivanja, kijanje, zevanje • RAZVOJ MOTORIKE: koordinacija i položaj tela, motorika prstiju i ruke, lokomocija (kretanje u prostoru), lateralizacija (dekstralnost ili sinistralnost)
 • 5. 2. Kognitivni razvoj • Pijažeova teorija • SENZOMOTORNI STADIJUM: doživljava samo osete, opažaje i pokrete. • Uviđanje uzročno-posledičnih odnosa između čulnih (senzornih) utisaka i pokreta (motorike). Primer sa zvečkom. • Do 6. meseca beba nije svesna da objekti postoje nezavisno od njenog opažanja. • Oko 8. meseca postaje sposobna da stvori mentalnu predstavu objekta iako ga ne opaža. Tada počinje razvoj MIŠLJENJA. Primer: “Aha doživljaj” • INFANTILNA AMNEZIJA – ne sećamo se prve 3-4 godine života. Nedovoljno razvijeno dugoročno pamćenje
 • 6. 3. Emocionalni razvoj • AFEKTIVNO (EMOCIONALNO) VEZIVANJE – potreba bebe da sa određenom osobom ima blizak fizički i emocionalni odnos. Utiče na osećajnost odrasle ličnosti i na njene odnose sa drugim ljudima • Adekvatna roditeljska ljubav i briga • Smatralo se da je glavni razlog emocionalnog vezivanja je što majke (ili staratelji) zadovoljavaju potrebu za hranom • Hari Harlou: fizički dodir i emocionalna podrška pored zadovoljavanja potrebe za hranom • Harlouov eksperiment • Džon Boulbi: strah od nepoznatog
 • 7. 4. Razvoj samosvesti • SVEST O SEBI neposredan je doživljaj svog postojanja i svoje različitosti od drugih. • Nema jasan doživljaj svog ja. O sebi govore u 3. licu. • Međusobno upoređivanje i zapaženje kako na njih reaguju roditelji, autoriteti i vršnjaci • DOŽIVLJAJ FIZIČKOG JA: doživljaj sopstvenog tela i izgleda • Čarls Darvin: uzrast kada počinje da se razvija svest o sebi dešava se kada beba prepoznaje svoj lik u ogledalu (između 12. i 18. meseca)
 • 9. 1. Fizički razvoj • Telesni razvoj je umeren • Uvećanje igrovne aktivnosti • Proces dentacije: krajem ranog detinjstva (6-7 godina) mlečne zube (20) počinje da smenjuje faza stalnih zuba (32) • KRUPNA MOTORIKA: hoda po pravoj liniji, vozi tricikl, šutira loptu u trku... • FINA MOTORIKA: može da natoči tečnost u šolju (3 g.), koristi kompletan pribor za jelo (5 g.), crta figuru čoveka koji ima ruke i noge (6 g.), prepisuje sva štampana slova (6 g.), oblači se i obuva se samo (6-7 g.) • Počinje bavljenje takmičarskim sportom
 • 10. 2. Kognitivni razvoj • PREOPERACIONALNI STADIJUM: počinje sa razvojem govora • Jednodimenzionalno mišljenje • Zadatak sa čašama •Do ovog uzrasta deca su napredovala u korišćenju svih čula • Složeno opažanje i aktivnjo istraživanje okoline • Razvrstava predmete po boji i veličini, povezuje boje sa imenom (od 4. g.), prepoznaje stvari opipavanjem, prepoznaje izvor bola (5. g.), razlikuje i prepoznaje zvukove i glasove, od 5. godine razlikuje visina i melodije • Namerno zapamćivanje i sećanje – počinju sa 4-5 godina
 • 11. 3. Emocionalni razvoj • Pojavljuju se emocije stida, zavisti, ponosa i prva estetska osećanja (u 4. godini) • Deca u periodu ranog detinjstva imaju više strahova nego odojčad i deca srednjeg detinjstva • Omiljeni predmet • Najbolji prijatelj • Prave razliku između doživljavanja i izražavanja emocija (5-6 g.) • Prosocijalno i agresivno ponašanje
 • 12. 4. Socijalni razvoj • Komunikacija i interakcija sa vršnjacima: neverbali (izraz lica, mimika, pantomima gestovi) i verbalni znakovi • SOCIJALNA KOMUNIKACIJA: dečja radoznalost • Stadijum potčinjavanja autoritetu (5-6 g.) • Razvoj polnog identiteta: biraju “prigodne” igračke (3 g.), razlikuju tipične poslove muškaraca i žena • Egocentrizam – primer sa poklonom • Animizam – mišljenje da su prirodne pojave žive i svesne • Artificijelizam – mišljenje da je čovek napravio prirodne pojave
 • 13. 5. Razvoj samosvesti • Javljaju se PROŠIRENJE SEBE I SLIKA O SEBI (4-6 g.) • Potreba za samopoštovanjem i pohvalama (3-4 g.). Težnja da se takmiči i nadmaši druge • Osećanje posedovanja: svoje bliske osobe, svoje igračke... • Javlja se SOCIJALNO JA: svest o svojoj socijalnoj ulozi (pred odlazkom u školu)
 • 15. 1. Fizički razvoj • Ubrzan linearan rast ekstremiteta i telesne visine • Promene u razmerama glave i lica • Pojava prvih znakova polne diferencijacije • Razvoj mišića i motorne spretnosti • Filipinski test prema Flugelu • Doba srednjeg detinjstva je za devojčice za dve godine kraće nego za dečake, jer se za toliko pre kod njih pojavljuje pubertet
 • 16. 2. Kognitivni razvoj • STADIJUM KONKRETNIH OPERACIJA • Pojava logičkog mišljenja ali samo o kontkretnim objektima • Gledaju u prste ili neke konkretne predmete kada uče sabiranje i sl. matematičke operacije • Shvataju zadatak sa čašama • Pretežno NENAMERNO (SPONTANO) PAMĆENJE • Više je opažajno-predstavno nego verbalno (lakše pamte to što vide)
 • 17. 3. Socijalno-emocionalni razvoj• Opada egocentrizam •Između 8. i 11. g. drugovi se pomažu, dele iste interese, a uslov za prijateljstvo je uzajamno poverenje • Veličina vršnjačke grupe je veća nego u predškolskom periodu • Druženje je u funkciji rešavanja psiholoških problema: usamljenosti, potištenosti, zaljubljenosti,... • Smatraju da potčinjavanje autoritetu sleduje dobrovoljno, jer odnose shvataju kao saradnju (9. g.) • AUTONOMNO MORALNO MIŠLJENJE: uzimaju u obzir namere pri procenjivanju ”dobrog” i ”lošeg” ponašanja i veruju da kazna mora odgovarati zločinu
 • 18. 4. Razvoj samosvesti • Javlja se DOŽIVLJAJ PSIHOLOŠKOG JA: svest o svojim osobinama ličnosti i stavovima (u predpubertetu) • Dok se doživljaj idealnog ja (svest o osobinama koje bismo želeli da imamo) i težnja ka otkrivanju identiteta javljaju se tek u pubertetu