Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medi ambient. L'aigua a Caracal

911 views

Published on

Problemes ambientals de l'aigua.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medi ambient. L'aigua a Caracal

 1. 1. Reguli de igienă <ul><li>Prof esor Seb ö k Anghelina </li></ul><ul><li>Institutor Pauliş Vasile Alexandru </li></ul><ul><li>Şcoala cu clasele I – VIII </li></ul><ul><li>Nr. 4 Lugoj </li></ul>
 2. 2. Igiena apei <ul><li>Importanţa igienică a apei. </li></ul><ul><li>Nevoile de apă ale oamenilor. </li></ul><ul><li>Condiţiile de potabilitate ale apei. </li></ul><ul><li>Aprovizionarea locală şi centrală cu apă. </li></ul><ul><li>Îndepărtarea reziduurilor lichide. </li></ul><ul><li>Bolile datorate lipsei calităţii apei. </li></ul><ul><li>Anul Internaţional al Toaletelor. </li></ul><ul><li>Fă click pe buton pentru a ajunge la fiecare temă! </li></ul>
 3. 3. Importanţa igienică a apei <ul><li>Cerinţe igienico-sanitare în alimentarea cu apă a populaţiei </li></ul><ul><li>În cadrul sistemului om - ambianţă naturală, apa îndeplineşte, în mod normal, un important rol sanogenetic. Funcţiile sale primare, de ordin fiziologic, igienico-sanitar şi socio-economic influenţează atât structura organismului uman, cât şi modalităţile sale de răspuns. </li></ul><ul><li>Evoluţia civilizaţiei şi culturii umane ilustrează intervenţia acestui factor de mediu natural, care a asigurat diferitelor populaţii dezvoltarea socio-economică şi promovarea stării de sănătate. </li></ul><ul><li>Deşi peste 2/3 din suprafaţa planetei este acoperită de apă, resursele de apă potabilă sunt extrem de limitate. </li></ul><ul><li>Paralel cu dezvoltarea demografică şi a transporturilor, cu industrializarea, urbanizarea şi chimizarea agriculturii, au crescut şi cantităţile de apă necesare, ca şi riscurile de poluare a apei. Toate aceste procese limitează sau anulează posibilităţile de autopurificare a apei. Aşa se explică rolul patogen pe care îl poate avea apa poluată sau contaminată. Acestea sunt motivele pentru care acestor rezerve limitate de apă trebuie să li se asigure o supraveghere activă igienico-sanitară şi tehnică şi un consum raţional . </li></ul>Alege altă temă
 4. 4. Nevoia de apă <ul><li>Apa constituie mediul în care se efectuează aproape toate procesele vitale, încât pe drept cuvânt se poate spune că toate organismele trăiesc în apă. </li></ul><ul><li>Organismul unui adult conţine 65% apă din totalitatea greutăţii sale. </li></ul><ul><li>Cu cât organismul este mai tânăr, cu atât nevoia de apă este mai mare. </li></ul><ul><li>Nevoia de apă a unui om este de 2 ,5 – 3 litri de apă în 24 de ore. </li></ul>
 5. 5. Apa pentru nevoi gospodăreşti <ul><li>Omul foloseşte apa pentru: </li></ul><ul><li>pregătirea alimentelor; </li></ul><ul><li>spălatul vaselor; </li></ul><ul><li>curăţenia locuinţei; </li></ul><ul><li>întreţinerea igienei individuale; </li></ul><ul><li>salubritate publică; </li></ul><ul><li>industrie; </li></ul><ul><li>agricultură… </li></ul>Alege altă temă
 6. 6. Condiţiile de potabilitate a apei <ul><li>Sub denumirea de apă potabilă se înţelege apa ale cărei proprietăţi fizice o fac să fie consumată cu plăcere şi care odată consumată nu periclitează sănătatea consumatorilor. Pentru ca apa să fie potabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : </li></ul><ul><li>să fie limpede, incoloră, fără gust sau miros particular; </li></ul><ul><li>să aibă temperatura constantă cuprinsă între 5 º şi 17 º C. Apa prea rece favorizează apariţia faringitelor, laringitelor şi chiar a diareelor, iar apa caldă are gust neplăcut şi nu satisface setea; </li></ul><ul><li>să nu conţină substanţe toxice sau radioactive în concentraţii nocive pentru organism; </li></ul><ul><li>să conţină o concentraţie minimă de iod şi fluor; </li></ul><ul><li>să nu conţină concentraţii prea mari de săruri de calciu, magneziu, fier, mangan, cupru sau zinc, săruri care modifică gestul, culoarea sau limpezimea şi îi limitează folosinţa; </li></ul><ul><li>să nu conţină germeni patogeni sau paraziţi şi să nu depăşească un anumit număr de bacterii saprofite; </li></ul><ul><li>să nu conţină substanţe organice în cantitate prea mare, amoniac sau nitraţi, substanţe considerate ca indicatoare de impurităţi. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Exemplu de apă potabilă </li></ul><ul><li>Apa minerală Buziaş </li></ul><ul><li>Compoziţie chimică </li></ul>Alege altă temă
 8. 8. Fântâna Instalaţie locală de aprovizionare cu apă <ul><li>Fântânile pot fi fântâni forate sau fântâni săpate. Ele folosesc exclusiv apa subterană fără prelucrare. </li></ul><ul><li>Condiţii de amplasare : la distanţă de minimum 25 – 30 m de latrine, gropi de gunoi, depozite de bălegar. Terenul să fie uşor înclinat pentru a nu permite stagnarea apelor. Adâncimea stratului de apă să fie de minimum 4 m pentru a avea stratul de sol suficient pentru protejarea pânzei de apă. </li></ul><ul><li>Condiţii de construcţie : materialul de construcţie să fie rezistent şi cât mai impermeabil. Fântâna va fi prevăzută cu capac şi acoperiş pentru a împiedica pătrunderea apelor de ploaie, prafului, altor impurităţi. În jurul fântânii trebuie păstrat un perimetru de protecţie. </li></ul><ul><li>Condiţii de întreţinere : perfectă stare de curăţenie, găleată proprie păstrată în permanenţă în interiorul fântânii. Apa din fântână va fi controlată periodic prin analize de laborator, la nevoie se iau măsuri de îndepărtare a surselor de impurificare, de reparare de dezinfectare a fântânii cu var cloros, cloramină sau altă substanţă clorigenă. După introducerea substanţei dezinfectante fântâna se lasă în repaus 24 – 48 de ore, după care se scoate apa până nu mai are gust şi miros de clor, apoi se poate da în folosinţă. </li></ul>
 9. 9. Aprovizionarea centrală cu apă <ul><li>Aprovizionarea centrală cu apă se face printr-un sistem de conducte (reţea) prin care circulă apa sub presiune de la sursă la consumator. Sistemul prezintă în afara comodităţii şi alte avantaje, ca posibilitatea unui control riguros şi mai ales posibilitatea îmbunătăţirii calităţii apei prin instalaţii de purificare. </li></ul><ul><li>Aprovizionarea centrală cu apă presupune existenţa mai multor sectoare : </li></ul><ul><li>- sectorul captării; </li></ul><ul><li>- sectorul de purificare; </li></ul><ul><li>- sectorul de înmagazinare; </li></ul><ul><li>- sectorul de distribuţie; </li></ul><ul><li>- supravegherea continuă a apei. </li></ul>Alege altă temă
 10. 10. Îndepărtarea reziduurilor lichide <ul><li>În colectivităţile care nu dispun de reţea de apă şi canalizare dejecţiile umane se îndepărtează prin intermediul latrinelor. Latrinele pentru a fi igienice trebuie să respecte anumite cerinţe sanitare : </li></ul><ul><li>- să fie amplasate cât mai departe de fântână sau locuinţă; </li></ul><ul><li>- se recomandă a fi construite lângă grajduri; </li></ul><ul><li>- cabina este construită din lemn sau cărămidă; </li></ul><ul><li>- acoperişul este înclinat şi depăşeşte marginile cabinei; </li></ul><ul><li>- cabina trebuie să fie prevăzută cu un coş de ventilaţie; </li></ul><ul><li>- groapa poate fi simplă, impermeabilizată cu argilă; după umplere grapa se acoperă iar cabina se mută pe un alt amplasament; </li></ul><ul><li>- groapa din beton împiedică impurificarea apei; necesită evacuarea periodică a dejecţiilor. </li></ul><ul><li>În centrele populate îndepărtarea reziduurilor lichide se face prin intermediul canalizării. </li></ul><ul><li>Canalizarea conduce reziduurile lichide în afara colectivităţii care le-a produs. Reziduurile lichide pot fi făcute inofensive trecând prin : </li></ul><ul><li>- site şi grătare care opresc impurităţile mari; </li></ul><ul><li>- bazine de sedimentare; </li></ul><ul><li>- filtre de cocs, pietriş sau cărămidă; </li></ul><ul><li>- dezinfecţie. </li></ul><ul><li>După această curăţire, reziduurile pot fi folosite în agricultură fără nici un pericol. </li></ul>Alege altă temă
 11. 11. Bolile umane produse ca urmare direct ă a calit ăţ ii apei : <ul><li>boli cauzate de infec ţ ii r ă spindite prin consum de ap ă infectat ă (diareea, febra tifoida, hepatita A, salmoneloza, etc.). </li></ul><ul><li>boli cauzate de infec ţ ii transmise prin animale acvatice (bilharioza). </li></ul><ul><li>boli cauzate de infec ţ ii raspindite prin insecte cu stagii acvatice (malarie, onchocercariasis). </li></ul><ul><li>boli cauzate de infec ţ ii transmise prin animale acvatice nevertebrate. </li></ul><ul><li>O serie intreaga de boli netransmisibile sunt considerate astazi ca fiind determinate sau favorizate de compozi ţ ia chimic ă a apei: </li></ul><ul><li>gu ş a endemic ă; </li></ul><ul><li>caria dentar ă ş i fluoroza endemic ă; </li></ul><ul><li>afec ţ iunile cardiovasculare ; </li></ul><ul><li>m ethemoglobinemia ; </li></ul><ul><li>intoxica ţ iile cu plumb ; </li></ul><ul><li>intoxica ţ iile cu cadmiu. </li></ul>Alege altă temă
 12. 12. Anul 2008 Anul Internaţional al Toaletelor <ul><li>Reprezentanţii Naţiunilor Unite au proclamat anul 2008 Anul Internaţional al Toaletelor pentru că lipsa igienei ucide în fiecare an două milioane de copii. </li></ul><ul><li>Anual, 15 milioane de persoane mor din cauza unor boli infecţioase. Dacă ar exista infrastructura pentru igienizare, cifra de două milioane de copii care mor în fiecare an din cauza diareii s-ar reduce imediat. </li></ul>Alege altă temă

×