Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lojong: De Acht Verzen

1,386 views

Published on

Presentatie over de Acht Verzen voor het trainen van de Geest (Lojong) van Langri Thangpa.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lojong: De Acht Verzen

 1. 1. LojongHET TEMMEN VAN DE GEEST
 2. 2. Lojong 2 M E D I TAT I E O P C O M PA S S I E EN LIEFDEVOLLE VRIENDELIJKHEIDramodeboer © 2012
 3. 3. Lojong Betekenis 3 Lo betekent geest, en Jong trainen. Mindtraining, of het Trainen van de Geest – refereert aan methoden voor het ontwikkelen van een onzelfzuchtige ontwakende geest Of anders gezegd: van narcisme naar altruïsmeramodeboer © 2012
 4. 4. Lojong Kenmerken 4  het onderricht daagt ons uit ons zelfkoesterende perspectief te veranderen in koestering van anderen  het wijst ons op het feit dat niet de ander onze vijand is, maar dat de vijand onze eigen zelfkoestering is  het onderricht gaat uit van de noodzaak en ons vermogen om tegenslagen om te zetten in ons pad naar bevrijdingramodeboer © 2012
 5. 5. Lojong Doel 5 Vreugde of geluk is een geestestoestand, lojong wijst ons naar de ware bron van geluk – onze geest. Ze ondergraaft onze neiging onszelf als belangrijker te zien dan wie dan ook, en laat ons zien dat juist deze neiging de bron van al ons lijden is. Het is eigenlijk simpel - verander het object van koestering van jezelf naar de ander – maar niet zo makkelijk!ramodeboer © 2012
 6. 6. Lojong Vormen van beoefening 6 • studie tekst(en) en commentaren • reflectie op de betekenis voor jou, maak het eigen • inzicht in je eigen specifieke zelf-koestering • alertheid in je dagelijks leven op de symptomen • regelmaat brengt vooruitgangramodeboer © 2012
 7. 7. Lojong Langri Thangpa (1054-93) 7ramodeboer © 2012
 8. 8. Lojong Leren anderen te koesteren 8 VERS 1 Met de wens om het hoogste doel te verwezenlijken, Welke zelfs een wens-vervullend juweel overtreft, Zal ik mijzelf trainen om te allen tijde, Alle wezens als kostbaar te koesteren.ramodeboer © 2012
 9. 9. Lojong Koesterende liefde versterken 9 VERS 2 Wanneer ik omga met anderen, Zal ik mijzelf zien als inferieur aan allen; En zal ik mijzelf trainen Om anderen als superieur te beschouwen vanuit het diepst van mijn hart.ramodeboer © 2012
 10. 10. Lojong Uitwisselen van zelf met anderen 10 Vers 3 Tijdens alle activiteiten zal ik mijn geest peilen, En zodra een misvatting opkomt Aangezien ze een gevaar vormt voor mijzelf en anderen, Zal ik mijzelf trainen in het direct confronteren en afweren ervanramodeboer © 2012
 11. 11. Lojong Grote Compassie 11 Vers 4 Wanneer ik wezens met een onaangenaam karakter tegenkom En hen die onderdrukt worden door intens negatief karma en lijden, Alsof ik een schat van uitzonderlijke juwelen vind, Zal ik mijzelf trainen hen te koesteren, want zij worden zo zelden aangetroffen .ramodeboer © 2012
 12. 12. Lojong Accepteren van Verlies en offeren van de Overwinning 12 Vers 5 Wanneer anderen mij uit jaloezie Onrechtvaardig behandelen met beledigingen en laster; Zal ik mijzelf trainen om de nederlaag op mij te nemen En de overwinning aanbieden aan anderen.ramodeboer © 2012
 13. 13. Lojong Wensende Liefde 13 Vers 6 Zelfs als iemand die ik geholpen heb Of waar ik een hoge verwachtingen van had, Mij op sterk kwetsende wijzen bejegent, Zal ik mijzelf trainen hem te zien als een sublieme leraarramodeboer © 2012
 14. 14. Lojong Nemen en Geven 14 Vers 7 Kortom, ik zal mijzelf trainen om voordeel en vreugde te offeren Aan al mijn moeders, zowel direct als indirect, En respectvol neem ik op mijzelf Al de kwetsingen en pijn van mijn moeders.ramodeboer © 2012
 15. 15. Lojong Ultieme Bodhicitta 15 Vers 8 Door zeker te maken dat dit allemaal gezuiverd blijft Van de smetten van de acht wereldse aangelegenheden, En door alle dingen als illusies te begrijpen Zal ik mijzelf trainen om vrij te zijn van de binding van gehechtheid.ramodeboer © 2012
 16. 16. Lojong Shantideva 16 Where would I possibly find enough leather With which to cover the surface of the earth? But (just) leather on the soles of my shoes Is equivalent to covering the earth with it Likewise it is not possible for me To restrain the external course of things But should I restrain this mind of mine What would be the need to restrain all else?ramodeboer © 2012

×