Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leven met aandacht in relaties - over het verhogen van de kwaliteit van onze relaties

1,632 views

Published on

Kwaliteit van Relaties - ons gedrag onder de loep

Ons leven bestaat voor een groot deel uit interactie met anderen. Essentieel voor ons overleven, maar zeker ook voor de vervulling van onze basisbehoeften aan waardering, (h)erkenning, veiligheid en geborgenheid.

De lengte en hoeveelheid van onze relaties met anderen zijn echter geen garantie voor de kwaliteit ervan. In deze interactieve lezing gaan we op zoek naar een werkzame en praktische definitie van kwaliteit van relatie, hoe we die kunnen verhogen én onder- houden.

Zonder voldoende en kwalitatieve aandacht blijven we de oorzaak van onze conflicten en afwijzing, maar ook onze vreugde en plezier, buiten onszelf zoeken bij de ander(en) en de omstandigheden, zonder inzicht in onze eigen bijdrage aan het resultaat.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leven met aandacht in relaties - over het verhogen van de kwaliteit van onze relaties

 1. 1. © 2014 MindConsult / RamodeBoer Leven met Aandacht in Relaties Ramo de Boer
 2. 2. Doel  Zie deze lezing als een onderzoek naar wie je bent, wat je doet en wat je wilt in relatie.  Het doel is om te leren hoe je door observatie en zelfreflectie meer inzicht krijgt in je functioneren, om de kwaliteit van je handelen en communicatie in relaties te verhogen. © 2014 MindConsult / RamodeBoer 2
 3. 3. Wat gaan we doen? Twee stellingen voor onderzoek Wat zijn relaties? Wat is kwaliteit van relatie? Hoe verhogen en onderhouden we de kwaliteit? Pauze Vraag en antwoord © 2014 MindConsult / RamodeBoer 3
 4. 4. Twee stellingen voor onderzoek  De ander(en) en de omstandigheden zijn niet de oorzaak van mijn ervaring en reactie, maar slechts een aanleiding.  Alle gedrag is functioneel, en veel gedrag is contraproductief. © 2014 MindConsult / RamodeBoer 4
 5. 5. Wat zijn Relaties? 1. functioneel en kennen een wederzijds belang 2. er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid 3. er is sprake van wederzijdse beïnvloeding 4. in meer of mindere mate contraproductief 5. eindig © 2014 MindConsult / RamodeBoer 5
 6. 6. Wat zijn Relaties? 1. Functioneel met een wederzijds belang -  relaties hebben een doel (veelal inherent en onbewust)  overleven, veiligheid, verbinding, erkenning, steun, zorg © 2014 MindConsult / RamodeBoer 6
 7. 7. Wat zijn Relaties? 2. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid – beiden ontlenen iets aan de relatie mate van afhankelijkheid is meestal niet in balans onbewustheid van disbalans heeft invloed © 2014 MindConsult / RamodeBoer 7
 8. 8. Wat zijn Relaties? 3. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding – er is altijd - bewuste en onbewuste - interactie de ander is aanleiding voor onze ervaring en reactie © 2014 MindConsult / RamodeBoer 8
 9. 9. Wat zijn Relaties? 4. In meer of mindere mate contraproductief – in relaties schipperen we tussen behoefte en angst  negatief zelfbeeld bron van onze reactiviteit © 2014 MindConsult / RamodeBoer 9
 10. 10. Wat zijn Relaties? 5. Eindig – alle relaties zijn eindig heeft invloed op de kwaliteit © 2014 MindConsult / RamodeBoer 10
 11. 11. Wat is kwaliteit van Relatie? Aanwezigheid van aandacht + Afwezigheid van reactiviteit © 2014 MindConsult / RamodeBoer 11
 12. 12. Aanwezigheid van Aandacht Gewaarzijn (Awareness) Gerichte Aandacht (Mindfulness) Belang van trainen aandacht © 2014 MindConsult / RamodeBoer 12
 13. 13. Aanwezigheid van Aandacht  Gewaarzijn Gewaarzijn (awareness) is de ‘achtergrond radar’ van bewustzijn die constant de innerlijke en uiterlijke omgeving controleert. Je kunt je gewaar zijn van aspecten, zonder dat ze op de voorgrond komen. © 2014 MindConsult / RamodeBoer 13
 14. 14. Aanwezigheid van Aandacht  Gerichte Aandacht Gerichte aandacht (mindfulness) is het proces van het bewust focussen van aandacht, wat een verhoogd gewaarzijn van een beperkt gebied van ervaring brengt. © 2014 MindConsult / RamodeBoer 14
 15. 15. Trainen van Aandacht  Belang trainen aandacht - Gerichte aandacht is het middel of voertuig waarmee we de kwaliteit van ons bewustzijn kunen verhogen en ons bevrijden uit onze de vicieuze cirkel van onze reactiviteit © 2014 MindConsult / RamodeBoer 15
 16. 16. Kwaliteit van bewustzijn Hoge kwaliteit 4e Bewust - word je 3e Reflecteren - doe je 2e Gewaar - ben je 1e Ervaring - heb je Lage kwaliteit © 2014 MindConsult / RamodeBoer 16
 17. 17. Ervaring - heb je Tijdens interactie heb je lichamelijke, emotionele en geestelijke ervaringen Deze bevatten informatie over de kwaliteit van de interactie met de ander(en) © 2014 MindConsult / RamodeBoer 17
 18. 18. Gewaar - ben je  Met je zintuiglijk gewaarzijn neem je de ervaringen waar – je bent alert aanwezig  Deze waarneming – gewaarzijn van ervaring – maakt reflectie over de ervaringen mogelijk © 2014 MindConsult / RamodeBoer 18
 19. 19. Reflecteren – doe je Reflectie is het bewust betekenis geven aan wat je gewaar bent Hierin ligt de ruimte voor bevrijding - de overstijging van je gebaande paden van denken en doen © 2014 MindConsult / RamodeBoer 19
 20. 20. Bewust – word je Door gerichte reflectie word je bewust van je patronen van denken en doen en die van de ander(en) Hierdoor bevrijd je jezelf op den duur van je reactiviteit en het onderliggende zelfbeeld © 2014 MindConsult / RamodeBoer 20
 21. 21. Afwezigheid van Reactiviteit Wat is reactiviteit? (subtiele) reactie is buiten proportie in relatie met de directe aanleiding oorzaak ligt in negatiefste deel van zelfbeeld © 2014 MindConsult / RamodeBoer 21
 22. 22. Gedrag Driehoek Gedrag (antwoord) Behoefte Angst (voldoen) (vermijden) © 2014 MindConsult / RamodeBoer 22
 23. 23. Afwezigheid van Reactiviteit Samenhang met kwaliteit van relatie - hoe meer reactiviteit, hoe lager de kwaliteit van relatie en hoe meer bevestiging van negatief zelfbeeld (geloof) © 2014 MindConsult / RamodeBoer 23
 24. 24. Verhogen en onderhouden van kwaliteit De ander(en) en de omstandigheden zijn niet de oorzaak van mijn ervaring en reactie, maar slechts een aanleiding  motivatie voor zelfonderzoek  bevrijden uit vicieuze cirkel van oorzaak buiten jezelf  opmerken van reactiviteit in het moment, en daarna  vind de oorzaak in jezelf door zelfreflectie  werk er systematisch aan over langere periode © 2014 MindConsult / RamodeBoer 24
 25. 25. Verhogen en onderhouden van kwaliteit Alle gedrag is functioneel, en veel gedrag is contraproductief  onderzoek welk gedrag functioneel, en welk gedrag contraproductief is  reactiviteit gedrag herkennen, bij jezelf en ander  vaststellen van waaruit je reactief bent  wat beoog je te bereiken met je (contraproductieve) reactie  zoek een andere wijze om dat doel te bereiken © 2014 MindConsult / RamodeBoer 25
 26. 26. Verhogen en onderhouden van kwaliteit Trainen van Aandacht Mindfulness Meditatie Korte aandachtsoefeningen voor drukke mensen (hand-out) © 2014 MindConsult / RamodeBoer 26

×