Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Asia Leisurely Foods Nanjing English
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Ahli jawatan kuasa hal ehwal murid 2011

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ahli jawatan kuasa hal ehwal murid 2011

 1. 1. 1 AHLI JAWATAN KUASA HALEHWAL MURID 2015 1.Ajk Organasasi Pengurusan Murid. Setiusaha .Pn Siti hajar Bt Darus. AJK . Pn Siti Aisah Bt latip. En Azmi B Nd Aziz. Pnk siti MunirahBt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. Senarai Tugas. Masa Tindakan. 1.1 mengadakan mesyuarat 3 kali Pengerusi / Su. 1.2 Merancang dan melaksanakan aktiviti, program kearah Peningkatan displin. Jan_ Julai. AJK. 1.3 laporan kes-kes displin dan salahlaku. 1.4 Menyediakan buku dan undang-undang displin. Ajk 1.5 Membantu menerangkan peraturan sekolah. 2. AJK Displin.. Setiusaha. 1..Pn Nuruhuda.Bt Ismail 2.En Hamdan .B Kamarudin AJK Pn Siti Aisah Bt latip.
 2. 2. 2 Pn.Hafizah Bt Ahmad PN siti Munirah Bt Zainol. 1 Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Nadia Farhana Bt Pin.. Senarai Tugas. 1. Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJK. 2. Melantik ketua murid dan penolong ketua murid, Pengawas. Jan 3.Menyediakan peraturan dan undang-undang sekolah. Jan 4.Menyediakan senarai tugas / ttg dan jadual tugas Pengawas. 3. AJK Skim Pinjaman bukun Teks. Setuisaha En Hamdan B Kamarudin AJK Pn Aisah Bt latip. Pn siti Munirah Bt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. En Md Azmi B Md Aziz. Senarai Tugas . 1. Mengadakanmesyuarat. 3 kali. AJK. 2.Mengemaskini buku stok SPBT. Jan –Nov 3.Mengisi dan mengemaskini boring BTBTR
 3. 3. 3 4.Mengedar dan mengumpul buku teks. Jan 5. Mengecop bukunteks baru. 6. Menyelenggara dan memelihara stor SPBT. Jan - Nov 7.Pelupusan dan hapuskira SPBT thn 1- 6. 3. AJK Bimbingan Dan Kaunseling. Pn Siti Siti Hajar Bt Darus. AJK Pn Siti Aisah Bt latip. Pn Hafizah.Bt Ahmad Pn siti Munirah Bt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. . 1.Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJK 2.Mengenal pasti murid yg bermasalah. Jan 3. Menyediakan laporan kes murid-murid yang bermasalah. Jan - Nov 4.Mengemaskini bilik BkK carta poster, risalah , cogankata, Pelan lokasi dll., 5 Ajk Keselamatan Murid / 3 k .Setiausaha. Pn Pn Nadia Farhana Bt Pin. AJK Pn Siti Aisah Bt latip. Pn Munirah Bt Zainol. Pn Nor Norazlina Bt mohamad.
 4. 4. 4 Pn Jamaliah Bt Kadir. Pn Siti Radziah Bt kamsin. Senarai tugas. 1.Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJ 2. Mengadakan latihan kebakaran 3 kali. AJk 3.Alatpemadamkebakarandalamkeadaanbaik dan sempurna 4. Menyediakanpelanlaluankecemasansekolahdanperaturan. Jan- 5. Ceramah keselamatan jalanraya / kebakaran. Mac Okt 6.AJk Kantin Sekolah. Setiusaha Pn Zarina Bt Hj Md Zin. AJK. Pn Siti Aisah Bt lati Pn siti Munirah Bt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. Senarai Tugas, 1. Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJk 2.Memerhati / melaporkan urusan harian tentang Jan - Nov Pengendaliankantin. 3. Menceriakankantin. 4.Mengadakanpenjadualanpenjagaankantin.
 5. 5. 5 7.AJK Pogram Bersepadu Sekolah Sihat. Setiusaha. Pn Siti Aisah Bt Latip. 4 AJK. Pn Siti Aisah Bt latip. Pn siti Munirah Bt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. Senarai Tugas 1. Mengadakanmesyuarat. 3 kali. AJkSenarai Tugas. 2. Menyeliadanmelengkapkanbutiranmurid. Jan – Nov 3. Menyeliamurid-muridbersamapegawai perubatan. Jan 4. Menganjur dan mengadakan ceramah. Mac Jun Ogos. 5. membawa murid ke kelinik apabila perlu. 6. Menyelia dan melengkapnkelengkapan perubatan. 7. Mengurus muri-murid ke pertandingan kuiz kesihatan. 8. Memastikan kebersihan individu murid-murid. 8 AJK Rancangan makanan tambahan dan susu sekolah. Setiusaha Pn Fozidah Bt Yaakub. A Pn Siti Aisah Bt latip. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. Senarai Tugas. 1.Membuat pemilihan murid yang layak sahaja dapat bantuan. Jan 2. Menyelia urusan pembelian makanan hidangan dan aspek Kebersih 3. Menyediakan menu RMt. Jan – Nov
 6. 6. 6 4.Melengkapkan/mengemaskinibutir-butirdanmaklumatmuridterkini. 5.Mengagihsusukepadamuridyanglayak. 6.Menyimpanstokpembeliandanjualan. 9.Ajk Kebajikan Murid. Setiusaha Pn Hafizah Bt Ahmad Pn Siti Aisah Bt latip. Pn siti Munirah Bt Zainol. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. 1.Mengadakanmesyuarat. 3 kali. AJk 2.Mengadakan derma untuk murid yang kurang bernasib baik. Jan - Nov 3.Mengemaskini maklumat / data yang di perlukan. 4.Mengemaskini borang- borang. 5.Menyediakan persediaan tempat. 6.Mermbantu mengadakan krusus motovasi. Mac Jun Ogos. 7.Mencalonkan murid yang layak untuk mendapatkan bantuan. Jan – Nov 6 10 .AJK Pengurusan Pencegahan Denggi Di Sekolah. Setiausaha En Md Azmi B Md Aziz AJK. Pn Joo Chai Pei. Pn Nor salawati Bt Sharif. Cik Nor Suriana Bt Abd Razak..
 7. 7. 7 . Senarai Tugas. 1. Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJk Memastikan aktiviti / pogram bebas denggi dijalankan. Jan - Nov 2. Memastikan kebersihan sekolah terjamin. 3. Bertindak jika ada kes denggi. 11. AJK Sistem maklumat Murid. Setiusaha Pn Nadia Farhama Bt Pin Pn Siti Munira bt Zainol AJK. Pn Siti Aishah Bt latip. Pn Hafizah. Pn Noraisah Bt zainal Abidin. Pn Jamaliah Bt Kadir. Senarai tugas. 1. Mengadakanmesyuarat. 3 kali. AJk 2. Mewujudkan AJK SSm . 3. SSMsentiasa di kemaskini dan di selia. 4. Maklumat dalam SSMdapat membantu sekolah. 7 5. Maklumat dalam ssm memudahkan sekolah menyalurkan bantuan 6. Kepada yang layak. 12. AJK Keceriaan Dan Kebersihan/ keselamatan Setiausaha Pn Nor Salawati Bt Sharif. AJK. Pn Nurul Huda Bt Ismail. Pn siti Hajar Bt Darus.
 8. 8. 8 Senarai tugas. 1. Mengadakanmesyuarat. 3 kali. AJk 2. Memastikan kawasan yang di pertangungjawabkan dalam 3. Keadaan bersih. 4. Menanam tumbuhan mengikut zon yang di tetapkan. 5. Membaja dan merumput zon masing-masing mengikut 6. Kesesuaian. 7. Menggantikan pokok yang mati dengan yang baru. 13. AJK PENCEGAHAN ANTI DADAH Setiausaha Pn Nik Fakira.Bt Nik Md Saleh. AJK. Pn Nurul Huda Bt Ismail. Pn siti Hajar Bt Darus. Senarai tugas. 1. Mengadakan mesyuarat. 3 kali. AJk 2. Menyedikan sudut pencegahan dadah. 3. Menyediakan poster dan risalah pencegahan 4. Mengadakan ceramah , pencegahan dadah 5.Melakukan akativiti sesuai dengan keadaan dari masa ke semasa.
 9. 9. 9 1. Organasasi Pengurusan Murid. Setiusaha .Pn Siti hajar Bt Darus. 2. AJK Displin.. Setiusaha. 1..Pn Nuruhuda.Bt Ismail 2.Pn Joo Chai Pei 3. AJK Skim Pinjaman bukun Teks. Setuisaha En Hamdan B Kamarudin 2.Cik Norsuraina Bt Razak 4 AJK Bimbingan Dan Kaunseling. Pn Nor Aisah Bt Zainal Abidin 5 Ajk Keselamatan Murid .Setiausaha. Pn Jamaliah Bt Kadir 6.AJk Kantin Sekolah. Setiusaha Pn Zarina Bt Hj Md Zin. 7.AJK Pogram Bersepadu Sekolah Sihat. Setiusaha. Pn Siti Aisah Bt Latip. 8 AJK Rancangan makanan tambahan dan susu sekolah. Setiusaha Pn Fozidah Bt Yaakub. 9.Ajk Kebajikan Murid. Setiusaha En Md Azmi B Md Aziz 10 .AJK Pengurusan Pencegahan Denggi Di Sekolah. Setiausaha Pn Hafizah Bt Ahmad 11. AJK Sistem maklumat Murid. Setiusaha Pn Nadia Farhama Bt Pin 12. AJK Keceriaan , Kebersihan dan keselamatan Setiausaha Pn Nor Salawati Bt Sharif 13. AJK PENCEGAHAN ANTI DADAH Setiausaha Pn Nik Fakira.Bt Nik Md Saleh
 10. 10. 10

Views

Total views

231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×