Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TERHAD

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM...
TERHAD
Kandungan
Bil.

Perkara

Halaman

BAHAGIAN I : GURU
1.0

Pengenalan

3

2.0

Objektif

3

3.0

Pelaksanaan Kerja Ku...
TERHAD

BAHAGIAN I : GURU DAN PEMERIKSA
1

PENGENALAN
Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komu...
TERHAD
3.2

Tanggungjawab Pengetua
3.2.1
3.2.2

Memastikan pelaksanaan kerja kursus calon diserapkan dalam strategi pengaj...
TERHAD
3.4

Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Calon 2)
3.4.1

Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PB...
TERHAD
3.6.5

Menyediakan kerja kursus berdasarkan tajuk yang dipilih

3.6.6

Mengelakkan berbincang hal-hal sensitif dala...
TERHAD

Tarikh

Pengisian dan
penghantaran
markah
melalui esubmission

Tindakan Guru

Tindakan Calon

 Membimbing calon
u...
TERHAD
5.2

Penyediaan Portfolio
5.2.1
5.2.2

Portfolio hendaklah mengandungi rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran sepe...
TERHAD
6

STRUKTUR PENYEDIAAN
6.1

Penyediaan esei
6.1.1
6.1.2

Objektif kajian

6.1.3

Kaedah kajian

6.1.4

Isi kajian

...
TERHAD

Bil

Aspek Pemarkahan

Jumlah
Markah

7

Kemahiran insaniah
Keaslian

16.67

3

8

Peratusan
Markah

10

Markah

2...
TERHAD
7.3

Projek Multimedia
Bil

Aspek Pemarkahan

Jumlah
Markah

Perancangan
1

Sinopsis projek
Papan cerita

15

Kreat...
TERHAD
9

JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS
Tarikh

Perkara

Tindakan Calon

17 Disember
2013

Manual PBS Ke...
TERHAD
10.2.3 Saiz kertas portfolio ialah A4.
10.2.4 Pada muka depan kulit portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan
k...
TERHAD

11.2 Penyediaan portfolio
11.2.1 Pengenalan
11.2.2 Objektif kajian
11.2.3 Kaedah kajian
11.2.4 Isi kajian
11.2.5 P...
TERHAD

15

TERHAD
TERHAD
Calon dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja projek yang berikut:
1

Tulis sebuah esei tentang puisi M...
TERHAD
Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 20...
TERHAD
Lampiran 2
BPC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHU...
TERHAD
Lampiran 3
BRKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 TA...
TERHAD
Lampiran 4.1
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 ...
TERHAD
Lampiran 4.2
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 ...
TERHAD
Lampiran 4.3
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
KERJA KURSUS
PENGGAL 2 HINGGA 3 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual pbs kesusteraan melayu stpm 2014

2,382 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual pbs kesusteraan melayu stpm 2014

 1. 1. TERHAD MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) Sepanjang Penggal 2 dan 3 Tahun 2014 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau calon sahaja. __________________________________________________________________________________ Manual ini terdiri daripada 22 halaman bercetak. © Majlis Peperiksaan Malaysia 2014 1 TERHAD
 2. 2. TERHAD Kandungan Bil. Perkara Halaman BAHAGIAN I : GURU 1.0 Pengenalan 3 2.0 Objektif 3 3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 3–6 3.1 Arahan umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.3 Tanggungjawab Guru 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta 3.5 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu 3.6 Tanggungjawab Calon 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus 6–7 5.0 Format Penyediaan 7– 8 6.0 Struktur Penyediaan 9 7.0 Penskoran 9– 11 BAHAGIAN II : CALON 8.0 Tanggungjawab Calon 11 9.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus 12 10.0 Format Penyediaan 12 – 13 11.0 Struktur Penyediaan 13 – 14 Soalan Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif (922/4) 15 – 16 Lampiran 17– 22 2 TERHAD
 3. 3. TERHAD BAHAGIAN I : GURU DAN PEMERIKSA 1 PENGENALAN Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) wajib melaksanakan kerja kursus. Wajaran markah kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah kerja kursus ini akan diambil kira bersama-sama dengan markah ujian bertulis penggal 1, 2, dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran. 2 OBJEKTIF 2.1 Kerja kursus dilaksanakan untuk membolehkan calon: 2.1.1 2.1.2 menjalankan kerja lapangan; 2.1.3 menyuburkan budaya pencarian ilmu pengetahuan; 2.1.4 mengembangkan bakat dan kreativiti; 2.1.5 memantapkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam budaya ilmu; 2.1.6 2.2 mencari dan mengumpul maklumat; mempersembahkan maklumat dalam bentuk esei, portfolio, atau projek. Calon ditaksir berdasarkan keupayaan mereka: 2.2.1 2.2.2 menghayati karya sastera; 2.2.3 merealisasikan pembangunan insan, pembangunan negara dalam karya sastera; 2.2.4 menghasilkan karya kreatif; 2.2.5 menghasilkan persembahan multimedia berasaskan teks sastera; 2.2.6 memahami asas pengurusan organisasi sastera; 2.2.7 3 mengaplikasikan kemahiran kognitif yang menjurus pemahaman karya sastera; mengaplikasikan kemahiran insaniah (soft skills) yang menjurus kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerjasama, kemahiran mengurus masa, dan menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika. pembangunan masyarakat, dan PELAKSANAAN KERJA KURSUS 3.1 Arahan Umum 3.1.1 Calon dikehendaki memilih satu soalan daripada tiga soalan yang diberikan. 3.1.2 Calon dikehendaki menyediakan kerja kursus sama ada esei atau portfolio atau projek multimedia. 3.1.3 Calon dikehendaki membentangkan kerja kursus. Masa yang diperuntukkan untuk pembentangan adalah selama 15 minit termasuk sesi soal jawab. 3.1.4 Tempoh pelaksanaan kerja kursus adalah sepanjang penggal 2 dan 3. 3.1.5 Sekiranya terdapat bukti bahawa hasil kerja kursus yang dihantar itu bukan hasil kajian calon yang sebenar, maka keputusan peperiksaan calon bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif akan dibatalkan. 3 TERHAD
 4. 4. TERHAD 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.2.1 3.2.2 Memastikan pelaksanaan kerja kursus calon diserapkan dalam strategi pengajaran dan bukan merupakan kerja tambahan yang memerlukan persediaan dan waktu yang berasingan 3.2.3 Memastikan kerja kursus calon dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh yang ditetapkan 3.2.4 Memastikan kerja kursus calon dihantar kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan 3.2.5 Memastikan guru menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM mengikut tarikh yang ditetapkan 3.2.6 Memastikan guru menyemak dan menilai kerja kursus calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh MPM 3.2.7 Memastikan penyediaan tempat untuk penyimpanan evidens kerja kursus calon di sekolah 3.2.8 Memastikan guru menyimpan evidens kerja kursus calon dalam tempoh yang ditetapkan oleh MPM 3.2.9 3.3 Memastikan calon yang menghasilkan kerja kursus mendapat bimbingan daripada guru Memastikan evidens kerja kursus calon dilupuskan dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM Tanggungjawab Guru 3.3.1 Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM 3.3.2 Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan kerja kursus 3.3.3 Membimbing calon memilih soalan kerja kursus 3.3.4 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi penyediaan kerja kursus 3.3.5 Membimbing calon sepanjang tempoh pelaksanaan kerja kursus 3.3.6 Memberikan peluang kepada calon untuk menambah baik kualiti kerja kursus masing-masing 3.3.7 Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir 3.3.8 Memeriksakerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan 3.3.9 Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus 3.3.10 Mentaksir pembentangan calon secara individu 3.3.11 Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan 3.3.12 Menandatangani borang rekod kerja kursus calon, borang perakuan calon, dan borang markah kerja kursus calon 3.3.13 Menghantar sampel kerja kursus calon ke MPM (jika diminta) 3.3.14 Menyimpan evidens kerja kursus dalam tempoh yang ditetapkan oleh MPM 3.3.15 Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 4 TERHAD
 5. 5. TERHAD 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Calon 2) 3.4.1 Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM 3.4.2 Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir 3.4.3 Memeriksa kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan 3.4.4 Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus 3.4.5 Mentaksir pembentangan calon secara individu 3.4.6 Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan 3.4.7 Menandatangani borang perakuan calon dan borang markah kerja kursus calon 3.4.8 Menghantar sampel kerja kursuscalon ke MPM (jika diminta) 3.4.9 Menyimpan evidens kerja kursusdi PPD/JPN yang ditetapkan dalam tempoh dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh pengumuman keputusan STPM 3.4.10 Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 3.5 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu (Calon 3) 3.5.1 Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang disediakan oleh MPM 3.5.2 Menemui calon untuk memberikan penerangan tentang penerimaan Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif, pelaksanaan kerja kursus, pemeriksaan kerja kursus, dan pembentangan kerja kursus. 3.5.3 Membimbing calon memilih soalan kerja kursus 3.5.4 Memastikan calon menghantar kerja kursus untuk disemak dan ditaksir 3.5.5 Memeriksa kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan 3.5.6 Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus 3.5.7 Mentaksir pembentangan calon secara individu 3.5.8 Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan aplikasi e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan 3.5.9 Menandatangani borang perakuan calon dan borang markah kerja kursus calon 3.5.10 Menghantar sampel kerja kursus calon ke MPM (jika diminta) 3.5.11 Menyimpan evidens kerja kursus di PPD/JPN yang ditetapkan dalam tempoh dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh pengumuman keputusan STPM 3.5.12 Melupuskan evidens kerja kursus dalam tempoh enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan STPM 3.6 Tanggungjawab Calon 3.6.1 Memahami sukatan pelajaran dan arahan pelaksanaan kerja kursus 3.6.2 Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan kerja kursus 3.6.3 Merancang jadual kerja pelaksanaan kerja kursus 3.6.4 Membincangkan pemilihan tajuk kerja kursus bersama-sama dengan guru berdasarkan tiga pilihan tajuk yang ditetapkan oleh MPM 5 TERHAD
 6. 6. TERHAD 3.6.5 Menyediakan kerja kursus berdasarkan tajuk yang dipilih 3.6.6 Mengelakkan berbincang hal-hal sensitif dalam kerja kursus, seperti hal yang berkaitan dengan agama, kaum, dan politik 3.6.7 Menghantar kerja kursus kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum sesi pembentangan 3.6.8 Membentangkan kerja kursus secara individu mengikut tarikh, waktu, tempat, dan tempoh yang ditetapkan 3.6.9 Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru semasa sesi pembentangan kerja kursus 3.6.10 Menggunakan alat bantu yang sesuai semasa sesi pembentangan kerja kursus 3.6.11 Menandatangani borang rekod kerja kursus calon dan borang perakuan calon 4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS 4.1 Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus bagi semua calonnya berdasarkan tugasan yang disediakan oleh MPM. 4.2 Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja kursusadalah seperti yang berikut: Tarikh Perkara Tindakan Guru 17 Disember 2013 Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif  Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif 6 Januari hingga 23 September 2014 Pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan, pemeriksaan, serta pembentangan PBS  Menyampaikan taklimat  Menerima soalan kerja kerja kursus kepada calon kursus dan pemakluman tarikh akhir penyerahan  Memaklumkan tarikh kerja kursus akhir penyerahan kerja kursus  Memahami soalan kerja kursus  Membimbing calon memilih soalan kerja  Membincangkan soalan kursus kerja kursus bersamasama dengan guru  Menjelaskan calon tentang elemen  Merancang jadual kerja kemahiran insaniah (soft  Mengumpul data dan skills) yang dinilai maklumat  Membimbing calon  Menyusun dapatan melaksanakan kerja  Memproses data dan kursus maklumat  Menilai elemen  Mempersembahkan data kemahiran insaniah (soft dan maklumat skills)  Menjelaskan item yang dinilai dalam kerja kursus  Membimbing calon memproses data dan maklumat 6 Tindakan Calon  Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif TERHAD
 7. 7. TERHAD Tarikh Pengisian dan penghantaran markah melalui esubmission Tindakan Guru Tindakan Calon  Membimbing calon untuk menghasilkan kerja kursus mengikut format yang ditetapkan  Memantau kemajuan hasil kerja kursus calon secara berterusan dengan merekodkan dan menandatangani borang rekod kerja kursus calon  Menerima kerja kursus daripada calon  Menilai pembentangan kerja kursus mengikut kriteria yang ditetapkan oleh MPM 24 September hingga 24 Oktober 2014 Perkara  Menghasilkan kerja kursus yang lengkap mengikut format yang ditetapkan  Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti kerja kursus  Tidak berkenaan  Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan perisian esubmission 24September Penyelarasan  Mengemukakan sampel hingga PBS oleh KPK kerja kursus untuk 23 Oktober penyelarasan markah 2014 oleh KPK 25 Oktober 2014 hingga 15 Oktober 2015 5  Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru  Membentangkan kerja kursus pada tarikh dan masa yang ditetapkan  Tidak berkenaan Penyimpanan evidens FORMAT PENYEDIAAN 5.1 Penyediaan Esei 5.1.1 Hasil penulisan hendaklah ditaip pada kertas A4. 5.1.2 Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman bersaiz 12. 5.1.3 Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan langkau dua baris (double spacing). 5.1.4 Panjang setiap esei hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan. 5.1.5 Hasil penulisan hendaklah dijilid. 5.1.6 Kulit penulisan esei hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus. 7 TERHAD
 8. 8. TERHAD 5.2 Penyediaan Portfolio 5.2.1 5.2.2 Portfolio hendaklah mengandungi rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran seperti yang dikehendaki oleh soalan kerja kursus yang berkenaan. 5.2.3 Saiz kertas portfolio ialah A4. 5.2.4 Pada muka depan kulit portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus. 5.2.5 Portfolio hendaklah dijilid. 5.2.6 Kulit portfolio hendaklah kemas dan ringkas serta tidak perlu dihiasi atau ditampal dengan bahan asing (kolaj). 5.2.7 Kandungan portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer. Jenis huruf untuk teks ialah Times New Roman bersaiz 12. 5.2.8 Tulisan kreatif yang sesuai boleh digunakan untuk kapsyen atau di bahagian akhir portfolio. 5.2.9 5.3 Portfolio hendaklah mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses penghasilan kerja kursus. Jumlah muka surat hendaklah tidak melebihi 30 halaman. Penyediaan Projek Multimedia 5.3.1 Hasil projek hendaklah mengandungi penerapan elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual. 5.3.2 Tempoh persembahan multimedia tertakluk kepada arahan soalan yang dikeluarkan oleh MPM. 5.3.3 Hasil projek multimedia hendaklah dihantar dalam bentuk cakera padat (CD). 5.3.4 Hasil projek hendaklah mesra pengguna. Calon boleh menggunakan autorun atau auto click dan jika ada arahan-arahan khusus yang lain, ia hendaklah dinyatakan. 5.3.5 Calon hendaklah menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan. 5.3.6 Laporan tersebut hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12. 5.3.7 CD dan laporan bertulis projek multimedia hendaklah dimasukkan dalam kit atau sampul surat berukuran A4. 5.3.8 Pada kit atau sampul surat tersebut tampalkan maklumat yang ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12 yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor soalan kerja kursus, dan spesifikasi yang digunakan. 8 TERHAD
 9. 9. TERHAD 6 STRUKTUR PENYEDIAAN 6.1 Penyediaan esei 6.1.1 6.1.2 Objektif kajian 6.1.3 Kaedah kajian 6.1.4 Isi kajian 6.1.5 Penutup 6.1.6 6.2 Pengenalan Senarai rujukan Penyediaan portfolio 6.2.1 6.2.2 Objektif kajian 6.2.3 Kaedah kajian 6.2.4 Isi kajian 6.2.5 Penutup 6.2.6 6.3 Pengenalan Senarai rujukan Penyediaan projek multimedia 6.2.1 Hasil persembahan multimedia hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audiovisual. 6.2.2 Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit. 6.2.3 Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam CD. Calon hendaklah menyatakan spesifikasi yang digunakan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPointWindows 2007, Mikromedia Flash Mx, dan sebagainya. 6.3.4 Laporan bertulis tentang projek multimedia hendaklah mengandungi perkara yang berikut: 6.3.4.1 6.3.4.2 7 Sinopsis projek Papan cerita (storyboard) PENSKORAN 7.1 Esei Bil Aspek Pemarkahan Markah Penulisan 1 Pengenalan Objektif kajian Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup Senarai rujukan 83.33 3 6 50 3 3 Peratusan Markah 3 2 Jumlah Markah 3 9 TERHAD
 10. 10. TERHAD Bil Aspek Pemarkahan Jumlah Markah 7 Kemahiran insaniah Keaslian 16.67 3 8 Peratusan Markah 10 Markah 2 Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 60 Jumlah markah 100 Peratusan markah 7.2 Portfolio Bil Aspek Pemarkahan Jumlah Markah Penulisan 1 Pengenalan Objektif kajian 10 Kaedah kajian 3 4 Isi kajian 30 5 Penutup 3 6 Senarai rujukan 3 7 Kemahiran insaniah 3 8 Keaslian 16.67 3 3 83.33 3 2 Peratusan Markah 50 Markah 2 Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah Peratusan markah 10 60 100 TERHAD
 11. 11. TERHAD 7.3 Projek Multimedia Bil Aspek Pemarkahan Jumlah Markah Perancangan 1 Sinopsis projek Papan cerita 15 Kreativiti 25.00 10 16.67 24 3 58.33 6 2 Peratusan Markah 35 Markah 5 Penghasilan 1 Persembahan multimedia 10 2 Kemahiran insaniah 3 3 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab 1 Ketepatan 2 2 Kelancaran 2 3 Keterampilan 2 4 Penggunaan alat bantu 2 5 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Peratusan markah 100 BAHAGIAN II : CALON 8 TANGGUNGJAWAB CALON 8.1 Memahami sukatan pelajaran dan arahan pelaksanaan kerja kursus 8.2 Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan kerja kursus 8.3 Merancang jadual kerja pelaksanaan kerja kursus 8.4 Membincangkan pemilihan tajuk kerja kursus bersama-sama dengan guru berdasarkan tiga pilihan tajuk yang ditetapkan oleh MPM 8.5 Menyediakan kerja kursus berdasarkan tajuk yang dipilih 8.6 Mengelakkan berbincang hal-hal sensitif dalam kerja kursus, seperti hal yang berkaitan dengan agama, kaum, dan politik 8.7 Menghantar kerja kursus kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum sesi pembentangan 8.8 Membentangkan kerja kursus secara individu mengikut tarikh, waktu, tempat, dan tempoh yang ditetapkan 8.9 Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru semasa sesi pembentangan kerja kursus 8.10 Menggunakan alat bantu yang sesuai semasa sesi pembentangan kerja kursus 8.11 Menandatangani borang rekod kerja kursus calon dan borang perakuan calon 11 TERHAD
 12. 12. TERHAD 9 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS Tarikh Perkara Tindakan Calon 17 Disember 2013 Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif  Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif 6 Januari 2014 hingga 23 September 2014 Pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan, pemeriksaan, serta pembentangan PBS  Menerima soalan kerja kursus dan pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja kursus  Memahami soalan kerja kursus  Membincangkan soalan kerja kursus bersama-sama dengan guru  Merancang jadual kerja  Mengumpul data dan maklumat  Menyusun dapatan  Memproses data dan maklumat  Mempersembahkan data dan maklumat  Menghasilkan kerja kursus yang lengkap mengikut format yang ditetapkan  Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti kerja kursus  Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru Membentangkan kerja kursus pada tarikh dan masa yang ditetapkan 10 FORMAT PENYEDIAAN 10.1 Penyediaan Esei 10.1.1 Hasil penulisan hendaklah ditaip pada kertas A4. 10.1.2 Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman bersaiz 12. 10.1.3 Hasil penulisan hendaklah ditaip dengan langkau dua baris (double spacing). 10.1.4 Panjang setiap esei hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan. 10.1.5 Hasil penulisan hendaklah dijilid. 10.1.6 Kulit penulisan esei hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus. 10.2 Penyediaan Portfolio 10.2.1 Portfolio hendaklah mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses penghasilan kerja kursus. 10.2.2 Portfolio hendaklah mengandungi rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran seperti yang dikehendaki oleh soalan kerja kursus yang berkenaan. 12 TERHAD
 13. 13. TERHAD 10.2.3 Saiz kertas portfolio ialah A4. 10.2.4 Pada muka depan kulit portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, dan nombor soalan kerja kursus. 10.2.5 Portfolio hendaklah dijilid. 10.2.6 Kulit portfolio hendaklah kemas dan ringkas serta tidak perlu dihiasi atau ditampal dengan bahan asing (kolaj). 10.2.7 Kandungan portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer. Jenis huruf untuk teks ialah Times New Roman bersaiz 12. 10.2.8 Tulisan kreatif yang sesuai boleh digunakan untuk kapsyen atau di bahagian akhir portfolio. 10.2.9 Jumlah muka surat hendaklah tidak melebihi 30 halaman. 10.3 Penyediaan Projek Multimedia 10.3.1 Hasil projek hendaklah mengandungi penerapan elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual. 10.3.2 Tempoh persembahan multimedia tertakluk kepada arahan soalan yang dikeluarkan oleh MPM. 10.3.3 Hasil projek multimedia hendaklah dihantar dalam bentuk cakera padat (CD). 10.3.4 Hasil projek hendaklah mesra pengguna. Calon boleh menggunakan autorun atau auto click dan jika ada arahan-arahan khusus yang lain, ia hendaklah dinyatakan. 10.3.5 Calon hendaklah menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan. 10.3.6 Laporan tersebut hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12. 10.3.7 CD dan laporan bertulis projek multimedia hendaklah dimasukkan dalam kit atau sampul surat berukuran A4. 10.3.8 Pada kit atau sampul surat tersebut tampalkan maklumat yang ditaip dengan menggunakan komputer berhuruf Times New Roman bersaiz 12 yang mengandungi nama calon, nombor kad pengenalan calon, nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor soalan kerja kursus, dan spesifikasi yang digunakan. 11 STRUKTUR PENYEDIAAN 11.1 Penyediaan esei 11.1.1 Pengenalan 11.1.2 Objektif kajian 11.1.3 Kaedah kajian 11.1.4 Isi kajian 11.1.5 Penutup 11.1.6 Senarai rujukan 13 TERHAD
 14. 14. TERHAD 11.2 Penyediaan portfolio 11.2.1 Pengenalan 11.2.2 Objektif kajian 11.2.3 Kaedah kajian 11.2.4 Isi kajian 11.2.5 Penutup 11.2.6 Senarai rujukan 11.3 Penyediaan projek multimedia 11.2.1 Hasil persembahan multimedia hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual. 11.2.2 Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit. 11.2.3 Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam CD.Calon hendaklah menyatakan spesifikasi yang digunakan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPointWindows 2007, Mikromedia Flash Mx, dan sebagainya. 11.3.4 Laporan bertulis tentang projek multimedia hendaklah mengandungi perkara yang berikut: 6.3.4.1 Sinopsis projek 6.3.4.2 Papan cerita (storyboard) 14 TERHAD
 15. 15. TERHAD 15 TERHAD
 16. 16. TERHAD Calon dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja projek yang berikut: 1 Tulis sebuah esei tentang puisi Melayu tradisional. Arahan Esei ini hendaklah mengandungi (a) Tajuk (b) Pengenalan (c) Objektif kajian (d) Kaedah kajian (e) Isi kajian (f) Penutup (g) Senarai rujukan 2 Kemukakan satu portfolio seorang tokoh wanita yang menyerupai watak Cik Puan Tipah dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya Keris Mas, (2003), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Arahan Portfolio ini hendaklah mengandungi (a) Pengenalan (b) Objektif kajian (c) Kaedah kajian (d) Isi kajian (e) Penutup (f) Senarai rujukan 3 Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan sajak “Pahlawan Ialah Dia” karya Abdul Ghafar Ibrahim dalam Permata Sastera Melayu, Penyelenggara Majlis Peperiksaan Malaysia, (2012), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Arahan (a) Hasil kerja tersebut hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio visual. (b) Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit. (c) Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam cakera padat (CD). Nyatakan spesifikasi yang anda gunakan dalam menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPoint Windows 2007, Mikromedia Flash Mx, dan sebagainya. (d) Calon perlu menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan. Laporan tersebut mengandungi perkara yang berikut: (i) Sinopsis projek (ii) Papan cerita (storyboard) 922/4 16 TERHAD
 17. 17. TERHAD Lampiran 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 TAJUK: NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH MARKAH 17 TERHAD
 18. 18. TERHAD Lampiran 2 BPC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursusyang dihasilkan. Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat PBS Calon Makluman kepada calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja KursusCalon: Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus............................................. tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa kerja projek mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif (untuk calon persendirian individu). Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus............................................. telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh 18 TERHAD
 19. 19. TERHAD Lampiran 3 BRKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON No. Pusat/Angka Giliran: ........................................ Tarikh Aktiviti dalam Penghasilan Kerja Kursus(diisi oleh calon) No. Kad Pengenalan: .................................... Ulasan Guru Tandatangan Guru Tandatangan Calon (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Pengesahan Guru Mata Pelajaran: ......................................... Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tahun 2014 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tandatangan Guru: ............................................. Nama Guru: ....................................................... Tarikh: ....................................... Cap Sekolah: Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus. 19 TERHAD
 20. 20. TERHAD Lampiran 4.1 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon: .............................................................. Angka Giliran: ................................. No. Kad Pengenalan: ................................................. (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Bil. A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 Kriteria Penilaian Esei Markah Penuh Penulisan Pengenalan 3 Objektif kajian 3 Kaedah kajian 3 Isi kajian 30 Penutup 3 Senarai rujukan 3 Kemahiran insaniah 3 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab Ketepatan 2 Kelancaran 2 Keterampilan 2 Penggunaan alat bantu 2 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Markah Guru/Pemeriksa Markah Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa : ........................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : ..................................... (bimbit) : ..................................... Tandatangan Penyelaras: ..................................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : .................................... (bimbit) : .................................... Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 20 TERHAD
 21. 21. TERHAD Lampiran 4.2 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon: .............................................................. Angka Giliran: ................................. No. Kad Pengenalan: ................................................. (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Bil. A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 Kriteria Penilaian Portfolio Markah Penuh Penulisan Pengenalan 3 Objektif kajian 3 Kaedah kajian 3 Isi kajian 30 Penutup 3 Senarai rujukan 3 Kemahiran insaniah 3 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab Ketepatan 2 Kelancaran 2 Keterampilan 2 Penggunaan alat bantu 2 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Markah Guru/Pemeriksa Markah Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa : ........................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : ..................................... (bimbit) : ..................................... Tandatangan Penyelaras: ..................................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : .................................... (bimbit) : .................................... Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 21 TERHAD
 22. 22. TERHAD Lampiran 4.3 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS PENGGAL 2 HINGGA 3 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF 4 – 922/4 BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon: .............................................................. Angka Giliran: ................................. No. Kad Pengenalan: ................................................. (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Bil. A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 4 5 Kriteria Penilaian Projek Multimedia Markah Penuh Perancangan Sinopsis projek 6 Papan cerita 24 Kreativiti 5 Penghasilan Persembahan multimedia 10 Kemahiran insaniah 3 Keaslian 2 Pembentangan dan Soal Jawab Ketepatan 2 Kelancaran 2 Keterampilan 2 Penggunaan alat bantu 2 Kemahiran insaniah 2 Jumlah markah 60 Markah Guru/Pemeriksa Markah Penyelaras PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa : ........................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : ..................................... (bimbit) : ..................................... Tandatangan Penyelaras: ..................................... Nama: .................................................................. No. Kad Pengenalan: ........................................... Tarikh: ................................................................. No. Telefon (sekolah) : .................................... (bimbit) : .................................... Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selepas penilaian dilakukan. 22 TERHAD

×