Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat Pengenalan Sistem Pentaksiran Baharu STPM 2012

1,909 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Taklimat Pengenalan Sistem Pentaksiran Baharu STPM 2012

 1. 1. TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2012 PERINGKAT KEBANGSAAN
 2. 2. LATAR BELAKANG 7 Mac 2006 Mesyuarat Lembaga Pengelola Majlis Peperiksaan Malaysia ke-105. (Bersetuju melaksanakan sistem pentaksiran baharu) 4 Januari 2012 Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) (Bersetuju meluluskan pelaksanaan sistem pentaksiran baharu STPM mulai pengambilan sesi 2012/2013) Page  2 23 Januari 2007 Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan KPM (YB Menteri ketika itu, bersetuju STPM baharu dilaksanakan dan pelaksanaannya bermula dengan ujian rintis di sekolah ‘cluster’) 7 Mac 2007 Perbincangan antara YB Menteri dengan Ketua Eksekutif (YB Menteri bersetuju pelaksanaan tanpa ujian rintis) PUNCA KUASA 8 Mac 2011 24 Mac 2011 (YAB memaklumkan Dewan Rakyat tentang sistem pentaksiran baharu STPM akan dilaksanakan pada tahun 2012 menggantikan sistem peperiksaan sedia ada) (YAB Menteri secara rasmi telah bersetuju dengan rancangan untuk melaksanakan sistem pentaksiran baharu STPM mulai pengambilan sesi 2012/2013)
 3. 3. LATAR BELAKANG MJM telah bersetuju: a) dengan pelaksanaan sistem pentaksiran baharu bagi menggantikan sistem peperiksaan sedia ada dalam peperiksaan STPM mulai sesi pengambilan 2012/2013; b) supaya diluluskan peruntukan geran mengurus tahunan bagi pengendalian peperiksaan STPM sistem baharu untuk calon sekolah Kerajaan; c) supaya Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam bagi calon sekolah Kerajaan dan sekolah Bantuan Kerajaan diteruskan bagi peperiksaan STPM sistem baharu. Page  3
 4. 4. LATAR BELAKANG MJM telah bersetuju: d) e) Page  4 memastikan bahawa sistem pentaksiran baharu ini diiktiraf sebanding dengan peperiksaan A-Level di luar negara; dan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) STPM dipantau oleh MPM bagi memastikan keseluruhan penilaian dan soalan yang disediakan adalah selaras dan seimbang.
 5. 5. Sistem Peperiksaan STPM Sedia Ada  Tempoh pengajian tingkatan enam adalah 1½ tahun: Tingkatan 6 bawah Tingkatan 6 atas penggal ke-2 tempoh persekolahan penggal pertama dan ke-2 tempoh persekolahan  Pengukuran dan penilaian pencapaian pelajar dijalankan sepenuhnya melalui peperiksaan STPM pada bulan November-Disember. Page  5
 6. 6. Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Tempoh pengajian tingkatan enam adalah sama dengan tempoh persekolahan mengikut kalendar persekolahan yang dilaksanakan pada masa ini.  Peruntukan waktu pengajaran juga adalah sama seperti jadual waktu persekolahan yang sedia ada bagi tingkatan enam, iaitu ; 8 waktu (period) seminggu bagi setiap mata pelajaran Page  6 1 waktu pengajaran 40 minit
 7. 7. Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Kandungan pengajian tingkatan enam dibahagikan kepada tiga bahagian kurikulum berdasarkan kelompok tajuk atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin berkenaan untuk mengisi tiga penggal.  Pentaksiran pencapaian pelajar akan dijalankan pada setiap penggal dan keputusan pentaksiran juga akan dikeluarkan bagi setiap penggal.  Keputusan keseluruhan peperiksaan STPM adalah berdasarkan gabungan keputusan bagi ketiga-tiga penggal. Page  7
 8. 8. Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Pelajar diberi peluang untuk memperbaiki keputusan peperiksaan (mengulang). Pelajar boleh memperbaiki keputusan akhir Penggal 1 dan/atau Penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan pada hujung Penggal 3. Pelajar yang tidak mencapai keputusan yang baik bagi Penggal 3 boleh juga menduduki semula peperiksaan akhir Penggal 3. Keputusan peperiksaan yang terbaik akan diambil kira antara peperiksaan pertama dengan peperiksaan ulangan Page  8
 9. 9. Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Tiada prasyarat kelulusan gred minimum dalam sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar mengikuti pengajian pada penggal yang berikutnya.  Aspek kemahiran insaniah (soft skills) akan diterapkan dalam kurikulum – meliputi kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepemimpinan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengurusan maklumat, dan etika serta moral profesional.  Penawaran bilangan mata pelajaran STPM tidak berubah, iaitu masih 23 mata pelajaran. Page  9
 10. 10. MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN KOD MATA PELAJARAN KOD MATA PELAJARAN 900 Pengajian Am 946 Pengajian Perniagaan 910 Bahasa Melayu 948 Perakaunan 911 Bahasa Cina 950 Mathematics (M) 912 Bahasa Tamil 954 Mathematics (T) 913 Bahasa Arab 956 Further Mathematics 958 Information and Communications Technology 960 Physics 962 Chemistry 942 Geografi 964 Biology 944 Ekonomi 966 Sains Sukan 970 Seni Visual 920 Literature in English Kesusasteraan Melayu 922 Komunikatif 930 Syariah 931 Usuluddin 940 Sejarah Page  10
 11. 11. Sistem Pentaksiran Baharu STPM Sistem penggredan STPM yang baharu adalah sama dengan sistem penggredan STPM sedia ada Gred NGMP Penarafan A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00 Lulus penuh (prinsipal) NGMP = Nilai Gred Mata Pelajaran Page  11 Lulus sebahagian (subsidiari) Gagal
 12. 12. Sistem Pentaksiran Baharu STPM Dua kaedah pentaksiran akan dijalankan: KAEDAH WAJARAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 20 – 40% Peperiksaan Akhir Berpusat 60 – 80% Page  12
 13. 13. Sistem Pentaksiran Baharu STPM Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) PBS ialah kerja kursus yang terdiri daripada kerja projek, kajian luar, dan kerja amali mengikut keperluan mata pelajaran. Soalan/tugasan kerja kursus akan disediakan dan dibekalkan oleh MPM ke sekolah. Calon boleh memilih soalan/tugasan yang dikemukakan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan bagi sesuatu mata pelajaran. PBS Kerja Projek Page  13 Kajian Luar Kerja Amali
 14. 14. Sistem Pentaksiran Baharu STPM Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) • Pengenalan kepada PBS ini adalah selari dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membangunkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek serta memperluaskan peluang pendidikan kepada semua yang berpotensi. Page  14 • Bertepatan juga dengan hasrat KPM untuk memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian agar lebih holistik dengan menitikberatkan pendidikan berasaskan hasil (outcome-based education) yang lebih berfokuskan pelajar dan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan.
 15. 15. Sistem Pentaksiran Baharu STPM Pengiktirafan • Sama seperti STPM sedia ada, wakil Cambridge Assessment (CA) United Kingdom turut serta dalam Jawatankuasa Penetapan Darjah STPM bagi penentuan keputusan STPM. • Wakil CA akan memberikan pandangannya terhadap analisis keputusan peperiksaan STPM bagi setiap kertas dan membuat keputusan bersama sebagai satu persetujuan dan pengiktirafan. Page  15
 16. 16. Peperiksaan STPM 2012 Pada tahun 2012, sistem peperiksaan STPM akan dijalankan dalam dua mod.  Mod pertama ialah sistem peperiksaan STPM sedia ada bagi pelajar yang sedang mengikuti tingkatan enam atas pada tahun 2012.  Pelajar ini merupakan kohort terakhir yang akan menamatkan sistem peperiksaan STPM sedia ada. Page  16
 17. 17. Peperiksaan STPM 2012  Mod kedua pula ialah bagi pelajar tingkatan enam bawah pada tahun 2012.  Mereka merupakan kohort pertama sistem pentaksiran baharu STPM yang akan menduduki peperiksaan penggal 1 persekolahan tingkatan enam pada November 2012. Page  17
 18. 18. Rasional Pelaksanaan Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Beban bagi pelajar untuk belajar dalam sistem pentaksiran baharu adalah kurang kerana mereka hanya perlu mempelajari kandungan mata pelajaran bagi penggal berkenaan sahaja untuk dinilai pencapaian mereka bagi penggal itu.  Pelajar mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik bagi setiap penggal kerana skop pengajian yang dinilai pada setiap penggal adalah terhad. Page  18
 19. 19. Rasional Pelaksanaan Sistem Pentaksiran Baharu STPM  Sistem ini dapat menyediakan pelajar untuk menempuh alam dan sistem pengajian di IPT baik di dalam mahupun di luar negara.  Sistem baharu ini dapat memperkasa dan mengangkat martabat pengajian peringkat prauniversiti di tingkatan enam serta dapat menarik lebih banyak pelajar mengikuti pengajian prauniversiti ini. Page  19
 20. 20. KOS PELAKSANAAN Kadar Yuran Kadar yuran STPM telah dinaikkan untuk menampung kos operasi yang meningkat dalam sistem pentaksiran baharu STPM. Page  20
 21. 21. KOS PELAKSANAAN Yuran untuk ketiga-tiga penggal adalah seperti yang berikut: Komponen Yuran Yuran asas RM 120.00 Yuran setiap mata pelajaran 90.00 Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas 50.00 Jumlah yuran bagi setiap calon 4 mata pelajaran = RM480.00 5 mata pelajaran = RM570.00 Page  21
 22. 22. KAEDAH BAYARAN Calon Persendirian Individu J3 Perlu membayar bayaran asas dan setiap mata pelajaran yang diambil Bagi bayaran menggunakan PIN MEC, Caj RM1.00 dikenakan bagi setiap pembelian PIN MEC Bayaran mata pelajaran boleh dibuat secara ansuran Kaunter BSN Kiosk BSN Internet Banking BSN Page  22 PIN MEC Kad Kredit Perbankan Internet Pembayaran Bayaran Asas dan Bayaran Mata Pelajaran
 23. 23. KALENDAR Kalendar Akademik Sesi 2012/2013 Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya Kuliah 18 Ogos – 26 Ogos 2012 9 Kuliah 27 Ogos – 2 November 2012 51 Peperiksaan akhir 5, 6, 7, dan 8 November 2012 4 Cuti akhir penggal Page  23 50 Cuti pertengahan penggal 1 11 Jun – 17 Ogos 2012 10 November 2012 – 1 Januari 2013 53 Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan.
 24. 24. KALENDAR Kalendar Akademik Sesi 2012/2013 Kedah, Kelantan, Terengganu Kuliah 17 Ogos – 25 Ogos 2012 9 Kuliah 26 Ogos – 1 November 2012 51 Peperiksaan akhir 5, 6, 7, dan 8 November 2012 4 Cuti akhir penggal Page  24 50 Cuti pertengahan penggal 1 10 Jun – 16 Ogos 2012 9 November 2012 – 31 Januari 2013 53 Nota: Tarikh-tarikh di atas tertakluk kepada perubahan.
 25. 25. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. Tarikh Perkara 1. 29.1.2012 Taklimat pengenalan tentang pentaksiran – baharu STPM kepada semua Pengarah JPN, 30.1.2012 KSPA JPN, KSPP JPN, KSPS JPN, Pengarah BPSH, Pengarah BPG, dan Pengarah BPK, KPM serta Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, Bahagian Pengurusan Kemasukan pelajar, KPTM 2. 2.2.2012 Muat naik pemberitahuan MPM/1(AM)/2012: Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Baharu 3. 2.2.2012 Muat naik Sukatan Pelajaran bagi semua mata pelajaran dalam sistem pentaksiran baharu STPM Page  25
 26. 26. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. Tarikh Perkara 4. 10.2.2012 Muat naik Peraturan dan Skema Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2012/2013 5. 11.2.2012 Rakaman penerangan tentang – sukatan pelajaran STPM di 29.2.2012 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 29.2.2012 Muat naik Garis Panduan PBS Umum STPM 6. Page  26
 27. 27. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. Tarikh Perkara 7. 16.3.2012 Taklimat sukatan pelajaran STPM dan – latihan PBS kepada Jurulatih Utama (JU) 18.3.2012 Negeri peringkat Kebangsaan (Kumpulan 1 dan 2) 8. 23.3.2012 Taklimat sukatan pelajaran STPM dan – latihan PBS kepada JU Negeri peringkat 25.3.2012 Kebangsaan (Kumpulan 3 dan 4) 9. 28.3.2012 Muat naik Manual Guru dan Pelajar PBS STPM 2012/2013 10. 1.4.2012 – 6.5.2012 Page  27 Taklimat sukatan pelajaran STPM dan latihan PBS oleh JU Negeri kepada semua guru tingkatan 6 peringkat negeri
 28. 28. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. 11. Tarikh 2.5.2012 12. 8.5.2012 – 10.5.2012 13. 21.5.2012 14. 11.6.2012 Page  28 Perkara Muat naik Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon STPM 2012/2013 Mesyuarat antara MPM dan JPN ke-58. Taklimat pengurusan peperiksaan dan pendaftaran calon STPM kepada JPN (peringkat pusat) oleh MPM Taklimat pendaftaran calon STPM peringkat negeri oleh JPN Kemasukan pelajar tingkatan 6 bawah bagi sesi pengambilan 2012/2013. Pendaftaran dibuka kepada semua jenis calon (Penggal 1, Penggal 2, dan Penggal 3)
 29. 29. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. Tarikh 15. 30.7.2012 16. 17. 18. 19. Page  29 Perkara Pendaftaran ditutup kepada semua jenis calon (Penggal 1, Penggal 2, dan Penggal 3) 18.10.2012 Taklimat pengurusan peperiksaan bertulis peringkat negeri 5.11.2012 Peperiksaan STPM bagi Penggal 1 – 8.11.2012 19.11. 2012 Peperiksaan STPM sedia ada Tahun – 2012 13.12.2012 4.2.2013 Mesyuarat Penetapan Standard STPM – Penggal 1dan STPM sedia ada Tahun 7.2.2013 2012 (4 hari)
 30. 30. PERANCANGAN SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM BAGI SESI PENGAMBILAN 2012/2013 Bil. Tarikh Perkara 20. 7. 3.2013 Mesyuarat Majlis dan pengumuman keputusan peperiksaan STPM Penggal 1 dan STPM sedia ada Tahun 2012 21. 7. 3.2013 Pengumuman keputusan dan muat naik slip keputusan STPM Penggal 1 dan STPM sedia ada Tahun 2012 ke portal MPM 22. 7. 3.2013 Rayuan semakan semula keputusan peperiksaan STPM Penggal 1 dan STPM sedia ada Tahun 2012 dibuka 23. 22.3.2013 Tarikh tutup rayuan semakan semula keputusan STPM Penggal 1 dan STPM sedia ada Tahun 2012 24. 12.4.2013 Keputusan rayuan semakan semula STPM Penggal 1 dan STPM sedia ada Tahun 2012 Page  30
 31. 31. Page  31

×