Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Advertisement

5 s' implementation

  1. 1. ‫שיטת‬ ‫יישום‬5S’ 1
  2. 2. ‫של‬ ‫מלא‬ ‫יישום‬ ‫בתחילת‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ ‫הפעילויות‬5S’ ‫אחראי‬ ‫מינויי‬5S’‫אחראי‬ ‫ומינויי‬ ‫בארגון‬5S’‫אזור‬ ‫בכול‬/‫מחלקה‬. ‫ומטרותיו‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫הארגון‬ ‫לכלל‬ ‫הדרכה‬. ‫האזור‬ ‫עובדי‬ ‫עם‬ ‫ראשון‬ ‫מבדק‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫אזור‬ ‫בכול‬-‫מטרה‬:‫מיפויי‬ ‫ראשוני‬,‫מקומית‬ ‫והדרכה‬ ‫ציון‬. ‫ושוטפים‬ ‫קבועים‬ ‫ביקורת‬ ‫מועדי‬ ‫הגדרת‬:‫ע‬"‫א‬ ‫י‬.‫אזור‬,‫א‬.‫ארגוני‬. ‫אזור‬ ‫בכל‬ ‫הציון‬ ‫העלאת‬ ‫לצורך‬ ‫ואחראים‬ ‫לביצוע‬ ‫נושאים‬ ‫רשימת‬ ‫הכנת‬, ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫הרשימה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫יש‬. ‫לוח‬5S’‫הכולל‬:‫לביצוע‬ ‫נושאים‬ ‫רשימת‬,‫בציון‬ ‫התקדמות‬ ‫גרף‬,‫טבלת‬ 5S’‫עמודה‬ ‫בכל‬ ‫נוכחי‬ ‫מצב‬ ‫סימון‬ ‫עם‬. ‫להנהלה‬ ‫ושנתי‬ ‫רבעוני‬ ‫דיווח‬ ‫בכל‬ ‫התוצאות‬ ‫הצגת‬. ‫לבצע‬"‫קייזנים‬"‫הציון‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ ‫בנושא‬. ‫וההצלחות‬ ‫התוצאות‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫שיווק‬. 2
  3. 3. ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫הדרכת‬5S’ ‫תוכנית‬ Sort, Shine 16:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00 ‫פעילות‬ ‫סיכום‬ ‫הדרכה‬ ‫ניתוח‬ Set & Standardize ‫פעילות‬ ‫סיכום‬ ‫הדרכה‬ Sustain& Standardize ‫היגויי‬ ‫ועדת‬ ‫עזרה‬&‫שונות‬ 3
  4. 4. ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬: ‫יום‬-1 •‫הדרכות‬ ‫בחדר‬ ‫הפעלה‬ ‫עם‬ ‫מתחיל‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬. •‫הדרכת‬5S’‫היום‬ ‫להמשך‬ ‫עבודה‬ ‫והכנת‬. •‫ביצוע‬: S1 – Sort S2 – Shine S3 – Set ‫באזורי‬‫העבודה‬. •‫ליום‬ ‫והכנות‬ ‫פעילות‬ ‫סיכום‬-2 4
  5. 5. ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬: ‫יום‬-2 •‫הדרכת‬ ‫המשך‬5S’‫היום‬ ‫להמשך‬ ‫עבודה‬ ‫והכנת‬. •‫ביצוע‬: S4 – Standardize S5 – Sustain •‫פעילות‬ ‫סיכום‬. 5
  6. 6. ‫היגויי‬ ‫ועדת‬-Steering Committee •‫במקביל‬,‫והנחייה‬ ‫הדרכה‬ ‫סיוע‬ ‫מקבלת‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫בשלבים‬ ‫תפקידה‬ ‫עבור‬ ‫בכיתה‬STANDARDIZE & SUSTAIN. •‫סטנדרטים‬ ‫קובעת‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬,‫התוכנית‬ ‫מרכזת‬5S’. •‫אחרים‬ ‫לאזורים‬ ‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫הרחבות‬ ‫גם‬ ‫מתכננים‬ ‫הם‬. •‫ה‬ ‫לצוותי‬ ‫מצטרפת‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬-5S’,‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫פורשת‬ ‫אך‬ ‫בעבודתה‬ ‫לעסוק‬. 6
  7. 7. ‫תמיכה‬&‫שונות‬ •‫כגון‬ ‫התמיכה‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫נפרד‬ ‫מפגש‬ ‫מהנדסים‬,‫תחזוקה‬ ‫אנשי‬,‫עובדים‬‫ומנהלים‬. •‫מבינים‬ ‫התמיכה‬ ‫שצוותי‬ ‫מבטיחה‬ ‫קצרה‬ ‫הדרכה‬ ‫ידרשו‬ ‫כאשר‬ ‫לעזר‬ ‫ויעמדו‬ ‫הנדרש‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫לכך‬. 7
  8. 8. 8

×