Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Të mësojmë për thyesat !
Thyesat
Nxënësit do të emërojnë thyesat
Nxënësit do t’i krahasojnë thyesat
Ndihmë e nevojshme !!!
• Bretkosa ka nevojë për ndihmë!
• Ai ka nevojë për ndihmën tuaj me disa
thyesa.
• Detyra jote ësht...
Pyetja # 1
Çfarë tregon
ngjyra e
verdhë e
thyesës?
A
C D
B
2
4
1
4
3
4
1
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj !
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 2
Sa ështe
pjesa e
gjelbërt në
këtë thyesë?
A
C D
B
2
4
1
4
2
3
1
3
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 3Çka tregon
pjesa e kuqe
në këtë
thyesë?
A
C D
B
4
8
2
4
8
4
4
6
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni pësëri
Pyetja # 4
Çka paraqet pjesa e
kuqe ne këtë figurë?
1A
C
D
B
1
2
2
4
2
1
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 5
Çfarë tegon
pjesa e
hijezuar në këtë
figurë?
A
C
D
B
3
4
1
4
2
4
4
3
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 6
Çka paraqet
pjesa e
seksionit
blu(kaltërt)?
A
C D
B
2
1
1
2
2
2
1
1
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 7 Në cilën pjesë
të kafshëve
janë
majmunët?
A
C D
B
3
6
2
6
6
3
2
4
PO!
Ju faleminderit për
ndihmën e juaj!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 8
Në cilat pjesë te
instrumenteve janë kitarat?
A
C D
B
4
6
2
6
6
2
6
4
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Question # 9
Çfarë pjese
e topave
janë topat e
futbollit?
A
C D
B
1
1
2
2
4
4
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 10
1A
C D
B
6
4
2
1
4
e 8 = ____
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 11
3A
C D
B
1
9
6
1
3
e 9 = ___
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 12
e 20 = __
4A
C D
B
1
5
6
1
4
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 13
Çfarë tregon figura
e dhënë ?
A
C D
B1
21
2 1
2
1
2
1
2 2
1
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 14
Na është dhënë
figura , tregoni se
cili prej ketyre
opcioneve është i
saktë ?
A B
2
5
5
2
3 3
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 15
Na janë dhënë
trekëndëshat,cila prej
ketyre dy opcioneve
është e saktë ?
2A B 4
1
2
5
6
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 16
Sa pjesë te
trekëndëshave
janë me ngjyrë të
kaltërt:
8A B 3
1
2
7
8
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 17
Cila prej ketyre
dy opcionve na
paraqitet si ?
A B
3
4
1
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja# 18
Cilat prej ketyre
figurave tregojnë se
janë ekuivalente
(të barabarta)?
C D
A B
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 19
Cila prej ketyre
opcioneve
është më e
madhe se
C
B
D
A
Të gjitha këto
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Pyetja # 20
Cila prej tyre ështe
me e vogël se;
C D
A B
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Janë 12 bretkosa të
gjelbërtë dhe 8 janë te
kuqe në një vend ,tregoni
se sa është raporti për
bretkosat e gjelbërta?
Pyetj...
PO!
Ju faleminderit!
Më vjen keq
Provoni përsëri
Ju faleminderit që
keni treguar
njohuritë e juaja për
thyesa dhe për këtë
kuiz të vogël, suksese
edhe në të ardhmën!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuizi thyesat

7,780 views

Published on

Te mesojme per thyesat

Published in: Education
 • Be the first to like this

Kuizi thyesat

 1. 1. Të mësojmë për thyesat !
 2. 2. Thyesat Nxënësit do të emërojnë thyesat Nxënësit do t’i krahasojnë thyesat
 3. 3. Ndihmë e nevojshme !!! • Bretkosa ka nevojë për ndihmë! • Ai ka nevojë për ndihmën tuaj me disa thyesa. • Detyra jote është për të ndihmuar atë.
 4. 4. Pyetja # 1 Çfarë tregon ngjyra e verdhë e thyesës? A C D B 2 4 1 4 3 4 1
 5. 5. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj !
 6. 6. Më vjen keq Provoni përsëri
 7. 7. Pyetja # 2 Sa ështe pjesa e gjelbërt në këtë thyesë? A C D B 2 4 1 4 2 3 1 3
 8. 8. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 9. 9. Më vjen keq Provoni përsëri
 10. 10. Pyetja # 3Çka tregon pjesa e kuqe në këtë thyesë? A C D B 4 8 2 4 8 4 4 6
 11. 11. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 12. 12. Më vjen keq Provoni pësëri
 13. 13. Pyetja # 4 Çka paraqet pjesa e kuqe ne këtë figurë? 1A C D B 1 2 2 4 2 1
 14. 14. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 15. 15. Më vjen keq Provoni përsëri
 16. 16. Pyetja # 5 Çfarë tegon pjesa e hijezuar në këtë figurë? A C D B 3 4 1 4 2 4 4 3
 17. 17. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 18. 18. Më vjen keq Provoni përsëri
 19. 19. Pyetja # 6 Çka paraqet pjesa e seksionit blu(kaltërt)? A C D B 2 1 1 2 2 2 1 1
 20. 20. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 21. 21. Më vjen keq Provoni përsëri
 22. 22. Pyetja # 7 Në cilën pjesë të kafshëve janë majmunët? A C D B 3 6 2 6 6 3 2 4
 23. 23. PO! Ju faleminderit për ndihmën e juaj!
 24. 24. Më vjen keq Provoni përsëri
 25. 25. Pyetja # 8 Në cilat pjesë te instrumenteve janë kitarat? A C D B 4 6 2 6 6 2 6 4
 26. 26. PO! Ju faleminderit!
 27. 27. Më vjen keq Provoni përsëri
 28. 28. Question # 9 Çfarë pjese e topave janë topat e futbollit? A C D B 1 1 2 2 4 4
 29. 29. PO! Ju faleminderit!
 30. 30. Më vjen keq Provoni përsëri
 31. 31. Pyetja # 10 1A C D B 6 4 2 1 4 e 8 = ____
 32. 32. PO! Ju faleminderit!
 33. 33. Më vjen keq Provoni përsëri
 34. 34. Pyetja # 11 3A C D B 1 9 6 1 3 e 9 = ___
 35. 35. PO! Ju faleminderit!
 36. 36. Më vjen keq Provoni përsëri
 37. 37. Pyetja # 12 e 20 = __ 4A C D B 1 5 6 1 4
 38. 38. PO! Ju faleminderit!
 39. 39. Më vjen keq Provoni përsëri
 40. 40. Pyetja # 13 Çfarë tregon figura e dhënë ? A C D B1 21 2 1 2 1 2 1 2 2 1
 41. 41. PO! Ju faleminderit!
 42. 42. Më vjen keq Provoni përsëri
 43. 43. Pyetja # 14 Na është dhënë figura , tregoni se cili prej ketyre opcioneve është i saktë ? A B 2 5 5 2 3 3
 44. 44. PO! Ju faleminderit!
 45. 45. Më vjen keq Provoni përsëri
 46. 46. Pyetja # 15 Na janë dhënë trekëndëshat,cila prej ketyre dy opcioneve është e saktë ? 2A B 4 1 2 5 6
 47. 47. PO! Ju faleminderit!
 48. 48. Më vjen keq Provoni përsëri
 49. 49. Pyetja # 16 Sa pjesë te trekëndëshave janë me ngjyrë të kaltërt: 8A B 3 1 2 7 8
 50. 50. PO! Ju faleminderit!
 51. 51. Më vjen keq Provoni përsëri
 52. 52. Pyetja # 17 Cila prej ketyre dy opcionve na paraqitet si ? A B 3 4 1
 53. 53. PO! Ju faleminderit!
 54. 54. Më vjen keq Provoni përsëri
 55. 55. Pyetja# 18 Cilat prej ketyre figurave tregojnë se janë ekuivalente (të barabarta)? C D A B
 56. 56. PO! Ju faleminderit!
 57. 57. Më vjen keq Provoni përsëri
 58. 58. Pyetja # 19 Cila prej ketyre opcioneve është më e madhe se C B D A Të gjitha këto
 59. 59. PO! Ju faleminderit!
 60. 60. Më vjen keq Provoni përsëri
 61. 61. Pyetja # 20 Cila prej tyre ështe me e vogël se; C D A B
 62. 62. PO! Ju faleminderit!
 63. 63. Më vjen keq Provoni përsëri
 64. 64. Janë 12 bretkosa të gjelbërtë dhe 8 janë te kuqe në një vend ,tregoni se sa është raporti për bretkosat e gjelbërta? Pyetja # 21 A 12 20 8 20 12 8 8 12 B C D
 65. 65. PO! Ju faleminderit!
 66. 66. Më vjen keq Provoni përsëri
 67. 67. Ju faleminderit që keni treguar njohuritë e juaja për thyesa dhe për këtë kuiz të vogël, suksese edhe në të ardhmën!

×