Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Màquines, tecnologia i societat

1,693 views

Published on

Les màquines i el seu ús a la societat

Published in: Education
 • Be the first to comment

Màquines, tecnologia i societat

 1. 1. Quines són les parts d’una màquina?Els elements que componen una màquina són: El Motor L’estructura La carcassa Les peces mòbils Circuits elèctrics i electrònics Els sensors Indicador i pantalles
 2. 2. L’estructura• L’estructura d’una màquina és la part sobre la qual recolzen els altres elements. Estructura
 3. 3. La carcassaLa carcassa o coberta serveixper protegir la màquina i perquèaltres elements de la màquinas’hi uneixin.Sobre la carcassa es col·loquenhabitualment els interruptors,els teclats, etc., que enspermeten controlar elfuncionament de la màquina, comara els botons d’una videoconsolao l’interruptor d’una batedora. Carcassa o coberta transparent
 4. 4. El motor Un motor és una màquina capaç de transformar lenergia emmagatzemada en combustibles, bateries o altres fonts, en energia mecànica que és capaç de realitzar un treball.Motors tèrmics, quan el Motors elèctrics, quan Motors de combustiótreball sobté a partir el treball sobté a interna, quan el treballdalgunes diferències de partir dun corrent sobté de combustiblestemperatura. elèctric. fòssils, com el petroli.
 5. 5. Les peces mòbils • Les peces mòbils s’encarreguen de transmetre el moviment del motor a altres parts de la màquina. • Aquestes peces constitueixen els operadors mòbils.
 6. 6. Els circuits elèctricsUn circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric.
 7. 7. Circuits electrònics • Els circuits electrònics són un tipus de circuits els components dels quals són molt petits (XIPS), que poden contenir milions de components en un espai de la mida d’un segell. 1. Circuit imprès: són circuits elèctrics en forma de pistes de coure sobre un suport pla de resina epoxi que connecta els diferents components. 2. Circuit integrats o XIPS : és un conjunt de components electrònics que fan una o diverses funcions, integrats en una petita pastilla fàcil dutilitzar.
 8. 8. Els sensors Sensor de temperatura• Els sensors permeten que una màquina rebi informació de l’exterior o l’interior mateix de la màquina.• Un sensor és un dispositiu capaç de mesurar magnituds físiques o químiques, Sensor de llum anomenades variables dinstrumentació i transformar-les en variables elèctriques. Sensor de• Les variables dinstrumenta- pluja ció poden ser per exemple: temperatura, intensitat lumínica, distància, acceleració, inclinació, desplaçament, pressió, força, torsió, humitat, pH... Sensor de Sensor proximitat d’humitat
 9. 9. Indicadors i pantalles • Són elements en què apareix informació, normalment sobre el funcionament de la màquina mateix. Així, en un cotxe hi ha diferents indicadors que es informen de la temperatura, de la velocitat, etc. Igualment, a alguns ascensors s’indica el nombre del pis pel qual passem. • Hi ha aparells, com els telèfons mòbils, que tenen pantalles digitals, molt sofisticades, que poden mostrar imatges i vídeos.
 10. 10. Esquema
 11. 11. Joan Manel Navarro Cano - Luis Javier Ramírez Escobar Escola Renaixença - 2012

×