Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İKT sahəsində əsas i̇stiqamətlər və i̇ş i̇mkanları

3,908 views

Published on

Azərbaycan Texniki Universitetində "İKT sahəsində əsas i̇stiqamətlər və i̇ş i̇mkanları" adlı bir seminar verdim.

Published in: Technology

İKT sahəsində əsas i̇stiqamətlər və i̇ş i̇mkanları

 1. 1. Ramin OrucovİKT sahəsində əsasistiqamətlər və iş imkanları 12 Aprel 2012 Azərbaycan Texniki Universiteti
 2. 2. İKT sahəsi çox genişdi, hansı sahəyə yönəlim?Məzun olduqdan necə iş tapacam?İş üçün hansı bilik və bacarıqlar tələb olunur?İşə düzəlmək üçün təcrübə lazımdır, təcrübə yığmaqüçün isə işləmək lazımdır, bəs mən nə edim???
 3. 3. Seminar planı Əsas Sertifikatlar İş imkanları Məsləhətləristiqamətlər
 4. 4. İKT üzrə əsas istiqamətlər
 5. 5. İKT üzrə əsas istiqamətlər Proqramlaşdırma Verilənlər bazası İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Texniki dəstək Əməliyyat sistemləri Şəbəkə Dizayn, reklam və s. texnologiyaları Layihələrin idarəsi Digər işlər
 6. 6. Proqramlaşdırma
 7. 7. • Tətbiqi proqramlaşdırmaProqramlaşdırma • Web proqramlaşdırma • Verilənlər bazası proqramlaşdırması • Mobil proqramlaşdırma • Sistem proqramlaşdırma • Şəbəkə proqramlaşdırma
 8. 8. Proqramlaşdırma Tətbiqi proqramlaşdırma Windows ƏS-də işləyən qrafik proqramlar nəzərdə tutulur. Çox vaxt VB ilə əlaqəli olur. Əsas texnologiyalar: • Delphi • .NET (C#, VB.NET və s.)
 9. 9. Proqramlaşdırma Web proqramlaşdırma İnternet və ya intranetdə işləyən proqramlar Çox vaxt VB ilə əlaqəli olur. Əsas texnologiyalar: • PHP • .NET (C# və ya VB.NET + ASP.NET) • Java (Servlet, JSP, JSF və s.) • Perl • Python
 10. 10. Proqramlaşdırma Verilənlər bazası proq. VB daxilində işləyən proqramlar Əsas texnologiyalar: • SQL • Oracle PL/SQL • MS SQL Server T-SQL • PostgreSQL üçün pgSQL • MySQL 5/6 üçün stored proced.
 11. 11. Proqramlaşdırma Mobil proqramlaşdırma Əsas texnologiyalar: • Java Micro Edition • Android - Java • Apple iOS – Objective C • Windows Phone 7 - .NET • Symbian C++ • Linux əsaslı – C,C++ və s.
 12. 12. Proqramlaşdırma Sistem proqramlaşdırma Windows, Linux, Unix və s.əməliyyat sistemləri üçün xüsusi proqramlar (Sistem proqramları, drayver və s.) Əsas istifadə olunan texnologiyalar: • C • C++ • Assembler
 13. 13. Proqramlaşdırma Şəbəkə proqramlaşdırma Şəbəkə üzərində xüsusi proqramlar: • Web server və klient proqramları • Chat server və klient proqramları • Xüsusi protokolların hazırlanması Əsas istifadə olunan texnologiyalar: • C/C++ • Java • .NET (C#, VB.NET, C++.NET) • Delphi
 14. 14. Verilənlər bazası
 15. 15. İstənilən informasiya sisteminin ən vacib komponentlərindən biriVerilənlər bazası verilənlər bazasıdır. Əsas verilənlər bazası idarəetmə sistemləri: • Oracle • Microsoft SQL Server • MySQL • PostgreSQL • IBM DB2
 16. 16. VB administratorunun (DBA) əsas işləri: • VB-nın qurulması, upgrade edilməsi • Back-up və recovery strategiyasınınVerilənlər bazası hazırlanması və tətbiqi • Yeni bazaların yaradılması və dəyişiklik edilməsi • Monitorinq və performansın optimallaşdırılması • Proqramçılara baza ilə əlaqəli işlərdə köməklik göstərmək • VB-nın təhlükəsizliyinin və istifadəçi səlahiyyətlərinin idarəsi Azərbaycanda ən çox tələb: • Korporativ: Oracle, MS SQL Server • Web: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server
 17. 17. Texniki dəstək
 18. 18. İstifadəçilərin kompüter problemlərinin həlli ƏS-nin qurulmasıTexniki dəstək Kompüter hissələri Printer və s. qurğular Şəbəkə problemləri İnternet TV, dvd player və s. təmiri 
 19. 19. Əməliyyatsistemləri
 20. 20. Əməliyyat sistemləri Server əməliyyat sistemlərinin idarəsi, konfiqurasiyası, təhlükəsizliyi və s. Əsas əməliyyat sistemləri: • Windows • Unix (Solaris, FreeBSD, Mac) • Linux(RedHat, Ubuntu və s.)
 21. 21. Əməliyyat sistemləri Windows Sistem Admin Windows 2003/2008 Server, Active Directory, Domain Controller, ISA Server, Exchange Server və s. • Server (Web, DB və ya Email server) və klient ƏS-lərinin qurulması, konfiqurasiya edilməsi, optimallaşdırılması • Microsoft texnologiyaları əsasında şəbəkə sisteminin qurulması, dayanıqlı işinin təmin edilməsi, korporativ standartlara əsasən təhlükəsizliyin təmin edilməsi, internet paylaşımı,back- up və s. işlər
 22. 22. Əməliyyat sistemləri Unix/Linux Sistem Admin Unix: Sun Solaris, FreeBSD, HP UX, İBM AİX Linux: RedHat, CentOS, OEL, SUSE, Ubuntu, Fedora, Debian, və s. Server ƏS-lərinin (Web, DB və ya Email server) qurulması, konfiqurasiya edilməsi, optimallaşdırılması Şəbəkə sisteminin qurulması, dayanıqlı işinin təmin edilməsi, korporativ standartlara əsasən təhlükəsizliyin təmin edilməsi, internet paylaşımı,back-up və s. işlər
 23. 23. Şəbəkə
 24. 24. Şəbəkə texnologiyaları Şəbəkə topologiyaları OSİ modeli İP adresləri, subnet, routing Ethernet, LAN, WAN Şəbəkə qurğuları(router və s.) Şəbəkə planlaşdırma Wireless şəbəkələr Fiber optik, transmissiya VPN qurulması Təhlükəsizlik, firewall
 25. 25. Dizayn, reklam
 26. 26. Dizayn, reklam və s. Web dizayn Əsas tələb olunan bilik, bacarıq və proqramlar: • Yaradıcılıq və fantaziya! • HTML, CSS, JavaScript və Web standartları • Adobe CS proqramları • CorelDraw Web layihələr üçün maketin hazırlanması, dizayn işləri, təkmilləşdirilməsi və s.
 27. 27. Dizayn, reklam və s. Reklam Çap və interaktiv reklamların hazırlanması Əsas tələb olunan proqramlar: • CorelDraw • Adobe CS proqramları • Flash • 3DS Max • Maya və s.
 28. 28. Dizayn, reklam və s. Poliqrafiya Buklet, banner, qəzet, jurnal və s. çap Əsas tələb olunan bilik, bacarıq və proqramlar: • Quark Express • CorelDraw • Adobe İllustrator və s.
 29. 29. Layihələrin idarəsi
 30. 30. Layihələrin idarəsi Biznes tərəf ilə görüşlər Büdcə planlama və nəzarət Tələbatlar İclaslar Hesabatlar Layihənin gedişatı Komanda ruhu, motivasiya
 31. 31. Müştəri belə izah edib Menecer belə anlayıbLayihələrin idarəsi
 32. 32. Analist belə dizayn edib Proqramçı belə yazıbLayihələrin idarəsi
 33. 33. Reklam belə edilib Texniki dokumentasiyaLayihələrin idarəsi
 34. 34. Belə təhvil verilib Layihənin büdcəsiLayihələrin idarəsi
 35. 35. Texniki dəstək Müştərinin istəyiLayihələrin idarəsi
 36. 36. Digər işlər
 37. 37. Billinq admin Test specialist QA specialistDigər işlər Auditor İnternet provayder texnik İnformasiya sisteminin idarəçisi
 38. 38. İKT üzrə sertifikatlar
 39. 39. İKT üzrə beynəlxalq sertifikatlar• Associate• Professional• Expert/Master• Specialist
 40. 40. Proqramlaşdırma • Java http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq- dad/db_pages.getpage?page_id=141#middleware • .NET http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification /cert-vstudio.aspx#tab1 • PHP http://www.zend.com/services/certification/php-5- certification/ • Oracle • SQL Server
 41. 41. Proqramlaşdırma Java sertifikatları Java Standard Edition 5/6/7 • Oracle Certified Associate Java Programmer • Oracle Certified Professional Java Programmer • Oracle Certified Master Java Developer
 42. 42. Proqramlaşdırma Java sertifikatları Java Enterprise Edition 5 • OCP Web Component Developer • OCP Business Component Developer • OCP Web Services Developer • OCM Enterprise Architect
 43. 43. Proqramlaşdırma Java sertifikatları Java Enterprise Edition 6 • OCE JSP and Servlet Developer • OCE EJB Developer • OCE Web Services Developer • OCE JPA Developer
 44. 44. Proqramlaşdırma Java sertifikatları Java Mobile Edition • OCP Mobile Application Developer
 45. 45. Proqramlaşdırma .NET sertifikatları • MC Technology Specialist • MC Professional Developer
 46. 46. Proqramlaşdırma .NET sertifikatları Microsoft Certified Technology Specialist • Windows Applications • Web Applications • Service Communication Applications • Data Access • Silverlight Development
 47. 47. Proqramlaşdırma .NET sertifikatları Microsoft Certified Professional Developer • Windows Developer(3 MCTS) • Web Developer(3 MCTS) • Windows Azure Developer(2 MCTS) • Windows Phone Developer(2 MCTS)
 48. 48. Proqramlaşdırma PHP sertifikatları • Zend Certified Engineer PHP 5.3 • W3 Schools PHP Developer Certificate
 49. 49. Proqramlaşdırma PHP sertifikatları Zend Certified Engineer PHP 5.3 http://www.zend.com/en/services/c ertification/php-5-certification/ Qiymət: 195$ http://www.zend.com/en/store/edu cation/certification/yellow- pages.php#show- ClientCandidateID=ZEND012545
 50. 50. Proqramlaşdırma PHP sertifikatları W3 Schools PHP Developer Certificate PHP + MySQL Qiymət: 95$ http://www.w3schools.com/cert/ cert_php.asp
 51. 51. Proqramlaşdırma Oracle proqramçı OCA PL/SQL Developer OCP PL/SQL Developer OCE SQL Expert OCE Apex Developer
 52. 52. Proqramlaşdırma SQL Server proqramçı • MCTS: SQL Server 2008, Database Development • MCITP: Database Developer 2008
 53. 53. Verilənlər bazası VB sertifikatları • Oracle http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq- dad/db_pages.getpage?page_id=143#1 • MySQL • SQL Server
 54. 54. Verilənlər bazası Oracle sertifikatları • Database Administrator • Developer
 55. 55. Verilənlər bazası Oracle sertifikatları Oracle Database 10g • OCA DBA • OCP DBA • OCM DBA • OCE Linux • OCE RAC • OCE SQL Expert
 56. 56. Verilənlər bazası Oracle sertifikatları Oracle Database 11g • OCA DBA • OCP DBA • OCM DBA • OCE Performance Tuning • OCE RAC • OCE SQL Expert
 57. 57. Verilənlər bazası Oracle sertifikatları Oracle Database 11g Specialist • Oracle Database 11g Certified Implementation Specialist • Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist • Oracle Data Warehousing 11g Certified Implementation Specialist • Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist
 58. 58. Verilənlər bazası MySQL sertifikatları • OCA MySQL 5 • OCP MySQL 5 Administrator • OCE MySQL 5.1 Cluster Database Administrator • OCP MySQL 5 Developer
 59. 59. Verilənlər bazası SQL Server sertifikatları • Microsoft Certified Technology Specialist (MCST) • Microsoft Certified IT Professional (MCITP) • Microsoft Certified Master (MCM) • Microsoft Certified Architect(MCA)
 60. 60. Şəbəkə texnologiyaları Şəbəkə sertifikatları • Cisco • HP, Huawei
 61. 61. Şəbəkə texnologiyaları Cisco sertifikatları • Entry Level - CCENT • Associate - CCNA • Professional - CCNP • Expert - CCIE • Technician - CCT • Specialist • Architect http://www.cisco.com/web/learning/le3/learning_care er_certifications_and_learning_paths_home.html
 62. 62. Əməliyyat Sistemləri ƏS sertifikatları • Windows • Unix • Linux
 63. 63. Əməliyyat Sistemləri Windows sertifikatları • MCTS • MCİTP • MCM • MCA http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification /cert-windowsserver.aspx#tab2
 64. 64. Əməliyyat Sistemləri Unix sertifikatları • Solaris • HP UX
 65. 65. Əməliyyat Sistemləri Solaris sertifikatları • OCA System Admin • OCP System Admin • OCE Network Admin • OCE Security Admin http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq- dad/db_pages.getpage?page_id=144
 66. 66. Əməliyyat Sistemləri HP UX sertifikatları • HP-UX Certified System Administration (CSA) • HP-UX Certified System Engineer (CSE) http://h10076.www1.hp.com/education/hp-ux- certification.htm
 67. 67. Əməliyyat Sistemləri Linux sertifikatları • Linux+ • Linux Professional İnstitute • Red Hat sertifikatları http://www.redhat.com/certification/
 68. 68. Əməliyyat Sistemləri Linux+ sertifikatı CompTİA Linux+ Neytral yönlü 2 imtahan http://certification.comptia.org/getCertified/certificatio ns/linux.aspx
 69. 69. Əməliyyat Sistemləri LPİ sertifikatı LPİC-1 Junior LPİC-2 Advanced LPİC-3 Senior http://www.lpi.org/linux-certifications
 70. 70. Əməliyyat Sistemləri Red Hat sertifikatları • Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) • Red Hat Certified Engineer (RHCE) • Red Hat Certificates of Expertise • Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS) • Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS) • Red Hat Certified Architect (RHCA)
 71. 71. İKT üzrə iş imkanları
 72. 72. Karyera planı - 1Sistem admin və şəbəkə mühəndisiHelpdesk/support• Microsoft -> MCP - MCSA – MCSE• CISCO -> Network+ - CCENT – CCNA - CCNP – CCIE• Linux -> Linux+ - RHCT – RHCE• Unix –> Solaris Associate – Solaris Admin
 73. 73. Karyera planı - 2Proqramçı• Java -> OCA JP- OCP JP- OCE WCD• .NET -> MCTS – MCPD• PHP -> Zend PHP certification• Oracle -> SQL Expert – PL/SQL OCA-PL/SQL OCP
 74. 74. Karyera planı - 3Database administrator DBA• Oracle -> SQL Expert –OCA – OCP – OCM• SQL Server –> MSTS – MSITP – MCM - MCA
 75. 75. Yerli iş axtarış saytlarıwww.boss.azwww.jobsearch.azwww.azinka.azwww.hcb.azwww.smartstaff.azwww.azerweb.com
 76. 76. Xarici iş axtarış saytlarıwww.linkedin.comwww.dice.comwww.monster.comwww.jobsearch.comwww.jobs.ru
 77. 77. Məsləhətlər
 78. 78. Şəxsi keyfiyyətlərMəsuliyyətNizam intizamZamanı effektiv idarə etmək vəplanlaşdırmaqVerilənlər tapşırıqları vaxtında yerinəyetirməkRəhbərlik və liderlik qabiliyyətiAnalitik düşünmə və analiz etmək bacarığıMühitə adaptasiya olmaqİş yerində sosial münasibətlərMüsbət enerjili və optimist olmaq
 79. 79. Texniki biliklərİxtisas üzrə fundamental nəzəri və praktikibiliklərDigər sahələr üzrə də orta səviyyədəbiliklərİş ilə əlaqəli beynəlxalq sertifikatları əldəetməkİnternet vasitəsilə yenilikləri izləmək,yeniliklərə açıq olmaq və trendi tutmaqTexniki biliklər üzrə fərdi inkişaf planınıhazırlamaq və tətbiq etmək
 80. 80. Dil bilikləriAzərbaycan dilini rəsmi yazışma vədanışıq aparacaq səviyyədə bilməkİngilis dilini min. texniki sənəd və kitablarıoxuyub başa düşəcək səviyyədə bilməkRus diliDigər xarici dillər (şirkətə və tələbə görədəyişir)
 81. 81. İş keyfiyyətləriPlanlaşdırmaTapşırılmış işləri dəqiq və vaxtında yerinəyetirməkGörülmüş işlər barədə hesabatlarhazırlamaqİş metodlarını və ya proseslərinioptimallaşdırmaqRəhbərliyə davamlı olaraq məlumatvermək
 82. 82. Təşəbbüskarlıqİşində ən yaxşı olmağa çalışmaqYeni təkliflər verməkRisk almaqdan çəkinməməkHər işdə önə çıxmaq
 83. 83. Fərdi İnkişaf Planıİş elanlarına baxın, tələb olunan bilik,bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərə diqqət edin.Seçdiyiniz sahə üzrə sertifikatları araşdırınvə alın!Öz imkanlarınızı və biliklərinizi analiz edin,əksik qalan cəhətləri tamamlamaq üçünfərdi inkişaf planı tərtib edin və tətbiq edin.Qısa müddətli FİPUzun müddətli FİP
 84. 84. ƏlaqəMobil: 050 231 01 09Bloq: raminorucov.wordpress.comFacebook: www.facebook.com/ramin.orucovLinkedIn: www.linkedin.com/in/raminorujov

×