Teqdimat 05.04.2012

7,724 views

Published on

Sosial Şəbəkələrin tədris Prossesində istifadəsi

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teqdimat 05.04.2012

 1. 1. Ramil SüleymanovAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Sistemininİnformasiyalaşdırılması İdarəsinin Treninq və Monitorinqşöbəsinin müdiri Bakı şəhəri, 05.04.2012
 2. 2. Sosial Xidmətlər və onların növləriTabaşir erası bitdi!!!”Siz bir dəfə işinizə yarayan şeyi hər dəfə təkrar edə bilməzsiniz, çünki ətrafınızda olan hər şey daim dəyişir. Uğuranail olmaq üçün siz bu dəyişikliyin önündə olmalısınız.” –Sem Ualton, Wal-Mart-ın yaradıcısı
 3. 3. İnsanlar o vaxt yaxşı öyrənirlər ki, onlar işlədikləri zaman nəyi isə yaradırlar. Seymur Peypert Müasir tələblərə texnologiyalar və texnologiyaların pedoqoji imkanlarından istifadə etmək bilik və bacarıqları da daxildir. Şagird, tələbə, müəllim və təhsil müəssisələrini idarə edənlər bu tələblərə cavab vermək üçün daim təqdiqatda olmalı, imkanlar yaratmalı, imkanları bilik və bacarıqlara çevirməlidirlər. İnternet və internetin imkanlarından təhsil məqsədləri üçün istifadə də müasir təhsil siyasətinin əsas prioritet məqsədlərindən biridir. İnternetin imkanlarından biri olan veb 2.0 texnologiyalarını təhsil məqsədləri üçün istifadə edilməsi, layihə metodundan istifadə etməklə bu imkanları təhsilə tətbiq edilməsi şagird və tələbələrin tənqidi və yaradıcı təfəkkürlü şəxsiyyətlər kimi yetişməsinə yardım edən vacib amillərdən biridir. Öyrənmə təcrid olunmuş və sabit bir proses deyil. Bu səbəbədən müəllimlər “tənqidi pedaqoqikaya”ya müraciət etməlidirlər. Bu fəaliyyət çərçivəsində, müəllimlər biliyi idarə edən şəxsdən müxtəlif əqli və sosial problemlərdə bacarıqların tətbiq olunmasına yardım edən şəxsə çevrilirlər.
 4. 4. VEB 2.0 TEXNOLOGİYALARININ PEDAQOJİ İMKANLARI1. Açıq, pulsuz və sərbəst surətdə elektron resurslardan istifadə etmək imkanı.2. Sosial xidmətlərin internet məkanında geniş yayılması nəticəsində təhsil məqsədi ilə çoxlu sayda material əldə etmək olar.3. Danışıq proqramları şəbəkə qrupları vasitəsi ilə ayrı ayrı yerlərdə təhsilnən məşğul olan istifadəçilər bilik və bacarıqların bölüşə bilmək və müstəqil surətdə internetdə təhsilə aid səhifələrin yaratmaq imkanı veirir.4. Yeni şəbəkə xidmətləri – veb 2.0 şəbəkədə köklü surətdə hər hansı nəşr və materialların yaradılmasnı sadələşdirir. İndi hər bir istifadəçi nəinki şəbəkə xidmətlərindən istifadə edə bilər o cümlədən öz veb səhifəsini müsətqil surətdə yarada bilər. Bu kimi səhifələr hər gün artır və internetdə günü gündən milyonlarla yeni şəkil, material, mövzu, rəsm, musiqi faylları yüklənilir. Bu materiallar təhsildə də istifadə etmək üçün əhəmiyyətlidir.5. İnformasiyaların, bilik və bacarıqların özününküləşdirmək veb 2.0 texnologiyalarının üstünlüklərindən biridir. Veb 2.0 texnologiyaları informatika və kompyuterdən istifadə bacarıqları zəif olanlar üçün də geniş imkanlar açır ki, bu imkanlardan istifadə etməklə öz səhifələrini yarada bilərlər. İlk addımlarda daha effektli nəticələr almasalarda davamlı istifadə və texnologyanın sadəliyi təcrübələrinin istifadə zamanı inkişaf etməsinə gətirib çıxaracaq.
 5. 5. www.bobrdobr.ru, www.del.icio.us Bu xidmətdən istifadə edərək-hər hansı açar sözlərdən istifadə edərək istifadəçiyə lazım olan materialı tapmaq olar.Bununla yanaşı material yerləşdirmək və açar sözlə başlıq qoymaq olar.Pedaqoji imkanları: dərs materialları üçün mənbədir. İstifadəçilər nəinki, yaratdığı əlfəcinlərin tərkibində o cümlədən başqa istifadəçilər tərəfindən yaradılanlara da lazımi materialları axtara bilər. Xidmət imkan verir ki, istifadəçi bütün növ materialların, informasiyanın mənbələrindən isitfadə edə bilsin. Dərs materialları üçün əlverişli məlumat anbarıdır. Müəllimlər fərdi və ya qrup halında dərs materiallarını yerləşdirə bilərlər.
 6. 6. www.youtube.com www.rutube.ruVideoçəkilişləri yerləşdirmək, baxmaq və müzakirəsiüçün məkandır.Pedaqoji imkanları•başqa istifadəçilərin videokliplərinə baxmaq•Serverə yükləmə, qeydlər etmək və videokliplərimübadilə edə bilərlər•Mövzuya uyğun qruplara üzv olub və yeni qruplaryarada bilərlər•Videoklipləri öz veb səhifələrinə köçürmək imkanıəldə edirlər.•www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE – busəhifədə veb 2.0 5 dəqiqəyə öyrədici filmlə tanış olabilərsiniz. Filmdə sadə üsul və nümunələrlə veb 2.0prinsiplərini izah edir.•www.youtube.com/watch?v=m3XZdNq_QGk – bufilimdə isə yutubun təhsildə imkanları haqqında filməbaxa bilərsiniz.•Şagirdlər və tələbələr təhsil aldıqları və icra etdiklərilayihələrin çəkilişlərinin arxivi kimi istifadə edəbilərlər.
 7. 7. www.flicr.com, www.fotodia.ru Bu xidmətinin əsas imkanları rəqəmsal şəkillərin yerləşdirilməsi və istifadəsidir.Pedaqoji imkanları: dərs materialları üçün mənbə dərs materiallarının anbarı – şəkillərin arxivi və şagird, tələbənin yaradıcı işi. Qruplaşdırılmış tapşırıqların həlli – hər bir şəklin sahibi, müəllifi olduğu şəklə adını qoya və şəkil haqqında informasiya yerləşdirə bilər. İzahlı xəritə - Şəkillərdə qeydlər etmək olar. Məsələn: şəkildə bir neçə obyekt təsvir olunubsa onda şəkilin daxilində ayrı – ayrılıqda hər bir təsvir olunmuş obyekti seçib ona qeydlər etmək mümkündür. Birgə iş üsulu – Şagirdlər layihə metodikası çərçivəsində birgə layihənin icraçıları kimi də fəaliyyət göstərə bilərlər.
 8. 8. BLOQ, BLOGBloq sözünün mənası ingilis dilindən tərcümədəfəaliyyət mənasını verir. Web – logging və yablogging – ümumdünya hörümçək toruna çıxışmənasında işlənir.Pedaqoji imkanları:•pedaqoji müzakirələr üçün məkan. Bloqlarpedaqoji diskusiyalar üçün açıq və qapalı məkan olabilər. Bu səhifələrin ancaq seçilmiş və ya bütünistifadəçilər üçün açıq ola bilər. Bu əsasən səhifəninyaradıcısının və icra etdiyi layihənin tələblərindənasılıdır. Bu səhifələrdən bütün istifadəçilər istifadəedə bilər.•Bu əsasən tədris layihələrini həyata keçirdikdəşəbəkə idarəçisindən icazə almaqla istifadə etməkolar.əlavə biliklər qazanmaq imkanı.•Təcrübədə bloqların əksəriyyətinin açıq xarakterliolması imkanı bundan istifadənin nəinki,mütəxəsislərin o cümlədən müəllim, şagird vətələbələr üçün də istifadə imkanı verir.
 9. 9. SlideShareŞagirdlərin Veb 2.0 texnologiyalarına yiyələnməsitəhsil ictimaiyyətinə həm də millimənəvi baxımdanböyük önəm kəsb edir. Biz müharibə şəraitindəyaşayırıq, torpaqlarımız işğal altındadır və bizim birçox tarixi abidələrimiz var ki, mənfur qonşularımıztərəfindən mənimsədilmişdir. Düzdür, biz tariximizibilirik, öyrənirik. Bəs onun qayğısına necə alırıq?Necə təbliğ edirik? Bu baxımdan şagirdləryaratdıqlarıtəqdimatları (http://www.slideshare.net),xəritələri, sənədləri internet istifadəçiləri iləpaylaşırlar. Cavab olaraq paylaşdığı insanlar öz rəylərinimətn vasitəsi ilə bildirirlər. Nəticədə bir qrup şagirdlər butəqdimat, xəritə və ya sənəd ətrafında kiçik bir cəmiyyətyaradırlar. Veb 2.0 texnologiyaları dinamik vəinteraktivdir. İş prinsipi, naviqasiya çox rahat vədinamikdir. Bu servislərdə işləmək üçün sadəcəqeydiyyatdan keçmək lazımdır.
 10. 10. ReadTheWordswww.readthewords.com - Bu sayt imkanyaradır ki, şagird ingilis dilində olan sözlərin,materialların səsləniş formasını eşitsin. Bu saytvasitəsi ilə şagirdlər istənilən həcm də olansənədi və yaxud kitabı oxuya bilir. Bir növelektron kitab funksiyasını yerinə yetirir. Busaytın köməkliyi ilə şagirdlər PDF,Word,Power Point formatında olan sənədləribura yükləyə bilərlər. Yüklədikdən sonra həminsənədin düzgün oxunuşunu dinləyə bilərlər.
 11. 11. Google Mapsmaps.google.com - Bu saytın köməkliyi ilə şagirdlərobyektlər arasında məsafələri ölçə bilərlər. Əsasəncoğrafiya dərsində istifadə edilir. Google-un çox gözəlxidmətlərindən biri olan Google Maps-a 64 ölkəəlavə edildi. Bu ölkələrdən biri də Azərbaycan oldu.Bu isə o deməkdir ki, artıq siz xəritədə GoogleMaps-dan Azərbaycanın istənilən nöqtəsini tapmaqolar. Google maps proqramı bir növ Sizin üçünCPRS xidməti rolunu da oyanyır. Bunu həmkompyuterə həm də Samartfon mobil telefonlarayükləyə bilərsiniz.
 12. 12. Google Map proqramının maraqlı xidmət vasitələrivardır. Bu xidmət vasitələrinə:Google Map Maker - Bu xidmət vasitəsi ilə hər bir şəxsGoogle Maps-da gördüyü ünvan səhvini problemsizdüzəldə bilər və ya yeni küçələr və s. əlavə edə bilər.Məsələn, siz yaşadığınız ünvanı bura asanlıqlaəla əlavəedə bilərsiniz. Bunun üçün Siz bu sayta daxilolmalısınız (http://www.google.com/mapmaker )Google Latitude isə ən çox sevilən servislərdən biridir.Belə ki,bu proqramın köməkliyi ilə siz dost siyahınızdaolan şəxslərin hal hazırda harda olmasını görə bilirsizvə həmçinin də öz koordinatlarınızı da aşağıdakı linkədaxil olaraq, göndərə bilərsiniz.http://www.google.com/latitude
 13. 13. WikipediyaVikipedia – wikiwiki – vikiviki- termin olaraqQavay sözüdən götürülmüş “tez-tez” mənasınıverən sözdür. Bu texnologiyanın yaradıcısıUord Kanninqemdir.Pedaqoji imkanlarıİlk növbədə mənbə üzərində hər hansı qeydləretmək olar. Hər bir səhifəsi müzakirə səhifəsiləvə ya əks tərəf ilə bağlıdır. Səhifənin əkstərəfindən hər bir istifadəçi məlumat haqqındaöz qeydlərini, fikirlərini qeyd edə bilər. Dərsmateriallarının elektron variantı istifadəçilərəimkan verir ki, bu materiallardan keçid kimibaşqa lazım olan materiallardan da istifadə vəmüzakirə edə bilsinlər.Elektron ensiklopediya. Hal -hazırdavikipediada yerləşdirilən məlumatların çoxluğubundan elektron ensiklopediya kimi də istifadəetmək üçün şərait yaradır. Həm də axtarışsaytlarında tez tapmaq imkanı bu imkanlardadaha çox insanların istifadəsini təmin edir.
 14. 14. Study ladderStudyladder -bu sosial xidmətin köməkliyi iləmüəllimlər, şagirdlər, təlimçilər olduqca geniş mənadafaydalana bilərlər. Bu proqramın köməkliyi iləməktəbdə tədris prossesini olduqca maraqlı qurmaqolar.Pedaqoji imkanları:Bu proqram özündə ingilis və riyaziyyat fənninə aidgeniş internet resursları birləşdirir. Bu proqramıntərkibində yuxarıda sadaladığım qrupların hər biriüçün maraqlı resurslar vardır. Proqramın ən gözəlimkanlarından biri ondan ibarətdir ki, burda virtualsiif otağı və bu otaqda interaktiv lövhə vardır. Bulövhə özündə çoxlu sayda interaktiv tapşırıqlarcəmləşdirir.Hal hazırda dünyada bu proqramdan 70,000 müəllimvə 100,000-dan çox şagird istifadə edir.
 15. 15. WePapershttp://www.wepapers.com - Bu saytınköməkliyi ilə isə siz öz yaratdığınızsənədləri yerləşdirə bilərsiniz. Burdasizə lazım olan mövzuda sənədləriaxtarışa verə bilərsiniz. Bir növ elektronkitabxanaya oxşayır.
 16. 16. Oovoo ProqramıOovoo- proqramı vasitəsi tədris zamanı bir birindənolduqları məsafədən asılı olmayaraq, subyektlərarasında effektiv canlı münasibətlər qurmaq olar.Proqram istifadəçiyə hansı imkanları verir?• Video poçt• Video zənglər vasitəsi ilə konfranslar həyata keçirmək.• Danışıqlara başlandığı andan onun zapis olunması•Faylın ötürülməsi(25MB)•Xüsusi video effekt•Mətn formatında olan mesajların ötürülməsi•Personal kompyuter və Mac platformalarındaişləmək(linux platforması hazırlanır)ooVoo proqramı istifadəçilərə imkan verir ki, istədiyiinsanlarla əlaqələr qurmaq üçünPoçt xidmətləri, soisial şəbəkələr vasitəsi ilədə əlaqələrqurmağa imkan verir.

×