Advertisement

Rumus MInda

Guru cemerlang DG 54 at SMK Pulau Nyior
Jul. 9, 2009
Advertisement

Rumus MInda

 1. P R O G R AM RUMUS M IN D A h a r m o n i f ik r a h D is e d ia o le h p u a n h a ja h r a m l a h id r i s g u r u c e m e r la n g p e n d id i k a n is l a m S m k P u la u n y io r , J it r a , k e d a h d a r u l a m a n
 2. IBADAT HAJI
 3. MERUMUSKAN SYARAT WAJIB HAJI DENGAN PERKARA RUKUN DAN PERKARA WAJIB HAJI PRH SWH AMALAN PWH SYARAT
 4. SYARAT WAJIB HAJI SWH = I B B I M ISTATAAH SIHAT BELANJA KENDERAAN AMAN PEREMPUAN
 5. PERKARA RUKUN HAJI PRH = N W T S B T
 6. KONSEP PERKARA RUKUN HAJI PRH = W JIKA TERTINGGAL TS Q
 7. PERKARA WAJIB HAJI NQ MZ PWH = JAQ10 MN J³ ML
 8. KONSEP PERKARA WAJIB HAJI PWH = W JIKA TERTINGGAL S D
 9. PERBANDINGAN ANTARA PERKARA RUKUN HAJI DENGAN PERKARA WAJIB HAJI TS Q JIKA TERTINGGAL PRH WAJIB + PWH JIKA TERTINGGAL S D
 10. JEMAAH HAJI BERNIAT DI MIQAT PENERANGAN TENTANG MIQAT MASA 1 SYAWAL 10 ZUHIJJAH (2 BULAN 10 HARI) QZ Q QM QARNUL MANAZIL BAGI JEMAAH HAJI MALAYSIA Miqat SEMPADAN TEMPAT DATANG DENGAN KAPAL TERBANG
 11. PENJELASAN TENTANG MIQAT Jemaah haji dari Jemaah haji dari Iraq Mesir, Sham, Maghribi ZULHULAIFAH ZATUL IRQIN JUHFAH Z S I KAABAH Penjuru yamani Y K H YALAMLAM KEDIAMAN QARNUL SENDIRI MANAZIL Jemaah haji dari Yaman, India, Jemaah dari Kuwait, Malaysia naik Naj, Malaysia naik kapal laut kapal terbang
 12. PENGKELASAN BULAN HAJI DAN BUKAN BULAN HAJI 1SYAWAL 30HARI BH = 1 ZULKAEDAH 30 HARI 1 ZUHIJJAH 10HARI 2 BULAN 10 HARI SELAIN DARI BBH = BULAN-BULAN TERSEBUT DI ATAS 9 BULAN 20 HARI
 13. PENJELASAN TENTANG TAWAF C D BAITUL LAH E A HAJARUL ASWAD B MASJIDIL HARAM
 14. PENJELASAN TENTANG SAIE S M PENGERTIAN BERULANG ALIK BUKIT SOFA KE BUKIT MARWAH SEBANYAK TUJUH KALI DENGAN SYARAT TERTENTU
 15. JAQ10 TAHALLUL = keluar dari 3/3 B ihram haji T Tahallul thani Tahallul awal keluar dari keluar dari ihram haji ihram haji 3/3 2/3 JAQ10 JAQ10 B B T T
 16. MELONTAR U W A DI JAMRAH 10Z 11Z 11Z 11Z 12Z 12Z 12Z 13Z 13Z 13Z
 17. JENIS-JENIS HAJI HI HT HQ U / H U / H UH HI = HT = HQ = BBH BH BH BH
 18. PENJELASAN TENTANG DAM TW HT HQ Seks before Th1 Buru binatang PWH seks before selesai U Kuku seks tebang pokok di minyak rambut Mekah wangian before Th2 TB TR TB TL TY TR TY TL 1U 1K 1k 1L 6/2 S1k 1K 7K S1U P1k 10 3 / 7 3H P1U
 19. PENERANGAN TENTANG NAFAR Nf = Mn Mk Nf 1 = Mn Mk 12z Nf 2 = Mn Mk 13z
 20. KAIFIAT PERKAHWINAN
 21. L P P =L+P A A MAKSUD PERKAHWINAN
 22. H U K U M P E R K A H W IN A N M E N J A D I B E R B E Z A M E N G IK U T S IT U A S I D A N K E A D A A N IN D IV ID U W jib a Haram Sunat Harus Makruh + na h + fka -- na h fka +na h fka tubuh za b tin hir a zahir b tin, -- na h a fka ka in p hw un +zina a u ta + tubuh + + ka in hw b le tid k o h a ka in jika hw ka in p hw un + za i lim tid k ka in a hw b le o h p s ng n aa a nya. tid k a b b ng im a zina.
 23. S I T =S I LT LT MAKSUD TALAK
 24. S I F =S I Q Q MAKSUD FASAKH
 25. S I K =S I TL TL MAKSUD KHULUK
 26. L MUHRAM KERANA KETURUNAN
 27. Rukun nikah atau rukun perkahwinan S A I W s
 28. C IR I B AKAL C IS T E R I H K A
 29. AKIDAH
 30. PEMBATAL IMAN RIDDAH NIFAK S S K K R N SIHIR SYIRIK ?
 31. Ke per lua K Seb nk I ab d epa i turu da nka Ra nA l-Qu sul ran Tugas Rasul ran = S Qu al- eng aja ran A I si p H
 32. PERKARA-PERKARA Kurang didikan DOSA BESAR ajaran Islam B BAKurang Penghayatan E TO R/S ajaran Islam F AK Kerana nafsu seseorang yang cenderung PERKARA melakukan dosa DOSA besar BESAR Bahan bahan bacaan yang menghairahkan Pengaruh rakan Langkah-langkah untuk sebaya mengajak mengelak atau kita ke arah menghapus melakukan dosa besar
 33. Kurang didikan ajaran Langkah- Islam langkah Kurang Penghayatan untuk ajaran Islam mengelak atau Iman tidak kukuh menghapus Kerana kepentingan PE PE RKA A Bdiri sendiri seperti MB RA R/SEB hendak cepat kaya, TO IM ATA FAK hendak berkahwin AN L orang bukan Islam Hasad dengki Pengaruh adat nenek moyang
 34. PENJELASAN TENTANG MIQAT Penjuru Shami E C B Penjuru Iraqi KAABAH Penjuru Yamani Penjuru Hajarul Aswad D A F
 35. PENJELASAN TENTANG MIQAT ZULHULAIFAH ZATUL IRQIN JUHFAH E C Penjuru Shami B Penjuru Iraqi KAABAH Penjuru Yamani Penjuru Hajarul Aswad D A F YALAMLAM KEDIAMAN QARNUL SENDIRI MANAZIL
Advertisement