Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Perkembangan ekonomi

  1. 1. PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH<br />KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR – <br /> MEMINDAHKAN PUSAT <br /> PEMERINTAHAN DARI DAMSYIK KE <br /> BAGHDAD<br /><ul><li>Pembina kota Baghdad - Khalifah Abu Jaafar al-Mansur
  2. 2. Terletak di Sungai Dajlah (Tigris)
  3. 3. Terbina dalam bentuk bulatan dan mempunyai 4 pintu
  4. 4. Di kelilingi benteng kukuh
  5. 5. Di tengahnya dibina istana serta Masjid Jamik Al-Mansur</li></li></ul><li>KEISTIMEWAAN BAGHDAD DARI SEGI EKONOMI<br /><ul><li>Kedudukan Baghdad yang strategik menjadikan laluan perdagangan timur dan barat
  6. 6. Di Baghdad terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai “suk Baghdad yang menjadi tumpuan pedagang Farsi.
  7. 7. Di Baghdad juga terdapat ladang-ladang pertanian dan ternakan serta sebuah pasar yang di kenali sebagai “suk Al-Baqar.</li></li></ul><li>SUMBER UTAMA KEWANGAN<br />perdagangan<br />pertanian<br />perindustrian<br />LAIN-LAIN SUMBER KEWANGAN<br />ZAKAT<br />KHARAJ<br />JIZYAH<br />GHANIMAH<br />FIK<br />
  8. 8. USAHA KERAJAAN ABBASIYAH UNTUK MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN<br />Membina saliran<br />Melebarkan sungai dan terusan<br />Membina empangan<br />Membuka tanah pertanian<br />Membuat penyelidikan dalam bidang pertanian<br />
  9. 9. DIWAN AL-MAK <br />adalah jabatan yang mengendalikan urusan pengairan dan saliran<br />
  10. 10. FAKTOR YANG MENYEBABKAN AKTIVITI PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN MENJADI PESAT <br />Pembukaan wilayah-wilayah baru yang banyak memberi ruang pasaran perniagaan<br />Perkembangan industri perkapalan memudahkan pergerakan para pedagang<br />Sarjana-sarjana Islam menjelaskan hukum-hakam perniagaan<br />Kemahiran Orang Arab dalam bidang perniagaan sejak zaman Jahiliah<br />Langkah positif yang diambil kerajaan Abbasiyah untuk menggiatkan aktiviti perdagangan<br />
  11. 11. LANGKAH POSITF YANG DIAMBIL KERAJAAN ABBASIYAH UNTUK MENGGIATKAN AKTIVITI PERDAGANGAN<br />Pembinaan pusat-pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama<br />Membina rumah-rumah api untuk panduan kapal-kapal perdagangan<br />Mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelakkan daripada perompak dan lanun<br />
  12. 12. BAGHDAD<br />BASRAH <br />NAMA PELABUHAN YANG <br />MENJADI <br />TUMPUAN<br />AHLI PERNIAGAAN<br />INTHOKIAH<br />AMMAN<br />KAHIRAH<br />ISKANDARIAH<br />
  13. 13. LALUAN SUTERA<br />Ialah laluan para peniaga muslim pergi ke Canton China melalui Samarkand dan Turkistan untuk mendapatkan barangan sutera<br />SAFTAJAH<br />Ialah cek kembara yang digunakan oleh pedagang untuk memudahkan urusan kewangan pada zaman Abbasiyah<br />
  14. 14. SUMBANGAN PARA SARJANA DALAM MENGGIATKAN AKTIVITI PERDAGANGAN<br />Imam Bukhari - Karang bab khusus berniaga – Bab al-Buyuk<br />al-Kasani – membincangkan tentang syarikat dan hukum hakam nya dalam kitabnya Badau al-Sanaik<br />Mohammad bin Hasan Al-Shaibani- membincangkan secara mendalam tentang perniagaan serta pandangan syarak terhadapnya dalam kitab – Al-Makasib<br />
  15. 15. SUMBER KEWANGAN KERAJAAN ABASIYAH<br />- Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang mencukupi nisab.<br />ZAKAT<br />- Cukai tanah milik orang bukan Islam atau cukai ke atas tanah milik orang Islam yang diperolehi melalui peperangan.<br />KHARAJ<br />- Harta rampasan perang 4/5 (80%) daripadanya diberi kepada para pejuang Islam.<br />GHANIMAH<br />- Bayaran yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang mendiami negara Islam.<br />JIZYAH<br />- Harta yang diperolehi melalui jalan perdamaian daripada pihak musuh setelah pihak musuh menyerah kalah.<br />FIK<br />- 1/10 kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang telah singgah di pelabuhan Islam untuk tujuan perniagaan<br />USYUR<br />
  16. 16. Ialah institusi kewangan pada masa kerajaan Abbasiyah<br /> BAITUL MAL<br />
  17. 17. SOHIBUL BAITUL MAL <br />Ketua Baitul Mal<br />PERANAN<br /><ul><li>Mengurus pendapatan negara
  18. 18. Mengurus belanjawan negara</li></ul>TUGAS DIJALANKAN OLEH<br />DIWAN AL-NAFAKAH<br />DIWAN AL-KHARAJ<br />
  19. 19. DIWAN AL USUL<br />(JABATAN DALAM NEGERI)<br />AKAUN BAITUL MAL <br />DIKAWAL OLEH<br />DIWAN AL-AZIMAH<br />(JABATAN AUDIT NEGARA)<br />
  20. 20. PERANAN BAITUL MAL<br />Mengurus sumber-sumber pendapatan negara<br />Mengawal belanjawan negara<br />
  21. 21. KESAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP RAKYAT PADA ZAMAN KERAJAAN ABASIYAH<br /><ul><li>Umat Islam menikmati taraf hidup yang tinggi
  22. 22. Pendapatan negara yang tinggi telah disalurkan untuk menyediakan prasarana seperti tali air, jalan, masjid, sekolah.
  23. 23. Memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat
  24. 24. Rakyat Abbasiyah dipandang tinggi dan dihormati oleh umat luar</li>

×